Matura 2011: przedmioty humanistyczne

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Przeworsku

Matura 2011:  przedmioty humanistyczne  -

wybór bibliografii przedmiotowej

 

JĘZYK POLSKI- wybór bibliografii przedmiotowej

Literatura Polska

 

1. Agonia i nadzieja. T. 1, Literatura polska od 1918 / Piotr Kuncewicz. - Warszawa : "Officina", 1991. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

2. Antologia liryki Młodej Polski / wstęp, wybór i oprac. Ireneusz Sikora. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. MKsK 82-1(082.2)

3. Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku : materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia 1987 r. w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Mariana Stępnia i Stanisława Urbańczyka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Sygn. WK 38295

4. Biblia a literatura polska : antologia / [wybór i oprac.] Kazimierz Bukowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Sygn. WK 28466 ; WK 28467 ; MksK 82-82

5. Dramaty staropolskie : antologia. T. 1, Średniowieczny dramat liturgiczny / Komedia mieszczańska i moralitety / oprac. Julian Lewański. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.  Sygn. WK 5373

6. Informator maturalny od 2005 roku z języka polskiego / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okregową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu]. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2003. Sygn. MKsK 371.3

7. Język polski - Nowa Matura 2006 : przykładowe arkusze egzaminacyjne dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Katarzyna Budna, Jolanta Manthey. - Gdynia : "Operon", 2005. Sygn. MKsK 37

8. Język polski : matura pisemna / Dorota Stopka. - Kraków : "Greg", 1998. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

9. Język polski : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Fryciego. - Warszawa : "Oświata", 1992. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

10. Język polski : repetytorium : twórcy i ich dzieła, zestawienia i tabele, nauka o języku, wiedza o literaturze / Anna Śliwińska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

11. Język polski : testy na czytanie ze zrozumieniem / Jolanta Pol. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008. Sygn. MKsK 811.162.1; WK 49008

12. Język polski : zakresy podstawowy i rozszerzony : sprawdziany, zadania, testy / Dariusz Kamiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Sygn. CzK 371.3

13. Język polski. Cz. 1 / Małgorzata Burzyńska-Kupisz [i in.]. - Kraków : "Omega", 2004. Sygn. CzK 371.3

14. Język polski. Cz. 2 / Małgorzata Burzyńska-Kupisz [ i in.]. - Kraków : "Omega", 2004. Sygn. CzK 371.3

15. Kolumbowie i współcześni : antologia poezji polskiej po roku 1939 / Andrzej Lam. - Warszawa : "Czytelnik", 1972. Sygn. WK 16857

16. Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce : praca zbiorowa / red. Teresa Michałowska. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1993. Sygn. WK 38019

17. Literatura katolicka w Polsce : narodziny, główne tendencje i wątki, pułap poznawczy i artystyczny / Wacław Sadkowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1963. Sygn. WK 6179

18. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 1 / zespół red. Maria Janion, Bogdan Zakrzewski, Maria Dernałowicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 18904

19. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 2 / red. Maria Janion, Maria Dernałowicz, Marian Maciejewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 33867

20. Literatura Kresów - kresy literatury : fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego / Stanisław Uliasz. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. Sygn. WK 39201

21. Literatura mieszczańska w Polsce : od końca XVI do końca XVII wieku. T. 1 / oprac. Kazimierz Budzyk, Hanna Budzykowa, Julian Lewański. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. Sygn. WK 727 ; WK 8859 ; WK 8861

22. Literatura mieszczańska w Polsce : od końca XVI do końca XVII wieku. T. 2 / oprac. Kazimierz Budzyk, Hanna Budzykowa, Julian Lewański. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. Sygn. WK 728 ; WK 8860 ; WK 8862

23. Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku : monografia bibliograficzna / Karol Badecki ; z słowem wstępnym Aleksandra Brucknera. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979. Sygn. MKsK 094

24. Literatura Młodej Polski : dla klasy XI / Jan Zygmunt Jakubowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Sygn. WK 10242 ; WK 10243

25. Literatura Młodej Polski : opracowanie metodyczne / Maria Knothe. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 3206

26. Literatura Młodej Polski / Maria Podraza-Kwiatkowska ; Instytut Badań Literackich PAN. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Sygn. WK 40505 ; WK 41478

27. Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918) / Jan Majda. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. Sygn. WK 24313

28. Literatura okresu Młodej Polski. T. 1 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, Mirosława Puchalska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

29. Literatura okresu Młodej Polski. T. 2 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, Mirosława Puchalska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 11122

30. Literatura okresu Młodej Polski. T. 3 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, Mirosława Puchalska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

31. Literatura okresu Młodej Polski. T. 4 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, Mirosława Puchalska, Jan Józef Lipski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. Sygn. WK 20746

32. Literatura Polska / pomysł, tekst i układ Jan Tomkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

33. Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny : uzupełnienia do wyd. 1 / [kom. red. przewodn. Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. CzK 821.162.1

34. Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / [kom. red. przewodn. Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. CzK 821.162.1

35. Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, N-Ż / [kom. red. przewodn. Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. CzK 821.162.1

36. Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr, edukacja. T. 1, średniowiecze - renesans / [red. Marian Szulc]. - Kraków : "Pinnex", 2004. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

37. Literatura polska : średniowiecze - renesans - barok : wybór tekstów. T. 1 / oprac. Stanisław Grzeszczuk i Anna Niewolak-Krzywda. - Wyd. 4 zm. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1985. Sygn. MKsK 82-82; WK 32329

38. Literatura polska : średniowiecze - renesans - barok : wybór tekstów. T. 2 / oprac. Stanisław Grzeszczuk i Anna Niewolak-Krzywda. - Wyd. 4 zm. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1985. Sygn. MKsK 82-82; WK 32330

39. Literatura polska XIX wieku / Wiesław Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

40. Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

41. Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości / Bronisław Chlebowski ; z rękopisu wyd. i przedm. poprzedził Manfred Kridl. - Lwów [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1923. Sygn. WK 6821

42. Literatura polska 1918-1975. T. 1, 1918-1932 / red. nauk. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski ; [aut. Alina Brodzka [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1991. Sygn. MKsK 821.162.1(091); WK 19755

43. Literatura polska 1918-1975. T. 2, 1933-1944 / red. nauk. Alina Brodzka, Stefan Żołkiewski ; [aut. Małgorzata Baranowska i in.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1993. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

44. Literatura polska 1939-1991 / Ryszard Matuszewski. – Wyd. 3 popr. I uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 38815 ; WK 41764 ; WK 41765

45. Literatura polska 1990-2000. T. 1 / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. - Kraków : "Zielona Sowa", 2002.  Sygn. WK 44302

46. Literatura polska 1990-2000. T. 2 / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. - Kraków : "Zielona Sowa", 2002. Sygn. WK 44303

47. Literatura polska epoki Odrodzenia / Wanda Markowska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1956.  Sygn. WK 4197 ; WK 5939

48. Literatura polska. T. 1, Od średniowiecza do oświecenia / Zdzisław Libera, Jadwiga Pietrusiewiczowa, Jadwiga Rytel. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.  Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 34100

49. Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu / oprac. zespół: Jadwiga Pietrusiewiczowa [i. in.] ; pod red. Jana Zygmunta Jakubowskiego. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.  Sygn. WK 19631 ; MKsK 821.162.1(091) ; WK 20463

50. Literatura polska okresu realizmu i naturalizmu / Janina Kulczycka-Saloni, Alina Nofer-Ładyka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.  Sygn. WK 12495-12498 ; WK 12640

51. Literatura polska po 1939 roku / Stanisław Burkot. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. MKsK 82(091)

52. Literatura polska po 1939 roku : podręcznik dla klas maturalnych / Tomasz Wroczyński. - Wyd. 7 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygn. WK 41594 ; MKsK 821.162.1(091) ; WK 41800 ; WK 41801

53. Literatura polska w latach II wojny światowej / Jerzy Święch ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Sygn. WK 39957

54. Literatura polska w latach 1939-1989 / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. Sygn. 38053 ; MKsK 821.162.1(091) ; WK 38191

55. Literatura polska w latach 1986-1995 / Stanisław Burkot. - Wyd. nowe, rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1997. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 39998 ; WK 42274 ; WK 44155

56. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 1 / zespół red. Jerzy Kądziela, Jerzy Kwiatkowski, Irena Wyczańska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. Sygn. WK 22256 ; MKsK 821.162.1(091)

57. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 2 / zespół red. Jerzy Kądziela, Jerzy Kwiatkowski, Irena Wyczańska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 22259

58. Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840 ; MKsK 821.162.1(091)

59. Literatura polska w szkole średniej : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Bielaka i Stanisława Grzeszczuka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn.18977  ; WK 46036

60. Literatura Polski Ludowej : 1944-1964 / Włodzimierz Maciąg. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. Sygn. MKsK. 821.162.1(091) ; WK 17627 ; WK 17931 - 17932

61. Literatura Polski Ludowej : oceny i prognozy : materiały z konferencji pisarzy w lutym 1985 roku / układ tekstów i wstęp Jerzy Adamski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 30126 ; WK 30127 ; WK 30128

62. Literatura polskiego renesansu / Piotr Wilczek. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005. Sygn. WK 45874

63. Literatura renesansu w Polsce / Janusz Pelc. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : „Semper”, cop. 1998. Sygn. WK 42623

64. Literatura staropolska i jej związki europejskie : prace poświęcone VII Miedzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Warszawie w roku 1973 / pod red. Janusza Pelca. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17449

65. Materiały do matury : testy : przedmioty obowiązkowe: język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. MKsK 371.3; WK 42676

66. Młoda Polska : antologia i materiały / Jan Zygmunt Jakubowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn. WK 2300

67. Narodziny pozytywizmu polskiego (1831-1864) / Barbara Skarga. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Sygn. WK 7661 ; WK 7662 ; WK 7740

68. Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

69. Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2 , zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

70. Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : zasady matury z języka polskiego przykłady analiz i interpretacji / Aleksander Juranek [i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa - Bielsko-Biała ; "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

71. Nowa matura - język polski : repetytorium : historia literatury od starożytności do współczesności, rodzaje i gatunki literackie, analiza i interpretacja, ćwiczenia i klucz odpowiedzi / Dorota Miatkowska. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN ; "Park", 2009. Sygn. MKsK 82(091)

72. Nowa matura bez korepetycji : zadania do pracy z tekstem : książka dla ucznia i nauczyciela. Cz. 3 / Piotr Kołodziej, Janusz Waligura. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2006. Sygn. WK 3597 B

73. O literaturze polskiej / Ignacy Chrzanowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Sygn. WK 15196

74. O literaturze polskiej / Jan Lechoń [pseud.]. - Warszawa : "Interim", 1993. Sygn. WK 37893

75. O twórczości i twórcach : studia i szkice literackie / Ignacy Matuszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. Sygn. WK 9348

76. O wierszu romantycznym / Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. Sygn. WK 7050

77. Od Reja do Boya / Wiktor Weintraub. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. Sygn. WK 21240

78. "Palen dla cara" : o polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku / Bogdan Zakrzewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. Sygn. WK 23359

79. Poetyka i poezja : studia i szkice staropolskie / Teresa Michałowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 24673

80. Poezja polska 1914-1939 : antologia. [T.] 1 / wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. - Wyd. 3 poszerz. - Warszawa : "Czytelnik", 1984. Sygn. MKsK 82-1(082.2) ; WK 27526 ; WK 27528

81. Poezja polska 1914-1939 : antologia. [T.] 2 / wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. - Wyd. 3 poszerz. - Warszawa : "Czytelnik", 1984. Sygn. MKsK 82-1(082.2) ; WK 27527 ; WK 27529

82. Poezja polska XVIII wieku / [wybór i oprac.] Zdzisław Libera. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1983. Sygn. WK 27389 ; MKsK 82-1(082.2) ; WK 20921

83. Polska literatura łagrowa / Eugeniusz Czaplejewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Sygn. WK 37198 ; MKsK 821.162.1(091)

84. Pomiędzy końcem i Apokalipsą : o wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2007. Sygn. WK 47568

85. Prezentacje maturzysty : egzamin ustny : język polski : [gotowe wypowiedzi, literatura, korespondencja sztuk, język, plany prezentacji zatwierdzone przez nauczycieli języka polskiego] / Teresa Bojczewska, Agnieszka Nawrot, Anna Popławska. - Kraków : "Greg", [2005]. Sygn. MKsK 371.3; WK 45749

86. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski / oprac. Maria Podraza-Kwiatkowska. - Wyd. 2 rozsz. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. Sygn. WK BN 17167 ; WK BN 20949

87. Proza polska na obczyźnie : problemy, dyskursy, uzupełnienia. T. 1 / pod red. Zbigniewa Andresa, Janusza Pasterskiego i Anny Wal. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. Sygn. WK 47577

88. Proza społeczno-obyczajowa dla młodzieży okresu dwudziestolecia międzywojennego / Marta Jaworska-Ziółkowska. - Bydgoszcz : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1984. Sygn. WK 1563 B ; WK 1564 B

89. Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

90. Sentymentalizm i preromantyzm : studia inedita z literatury porozbiorowej 1795-1822 / Juliusz Kleiner. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. Sygn. WK 18895

91. Syllabus z języka polskiego 2002. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000. Sygn. MKsK 371.3; WK 2723 B

92. Syllabus z języka polskiego 2003-2004. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2001. Sygn. MKsK 371.3

93. Współczesna literatura polska 1864-1918. T. 1 / Wilhelm Feldman ; wstęp napisała Teresa Walas. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 29425

94. Współczesna literatura polska 1864-1918. T. 2 / Wilhelm Feldman ; wstęp napisała Teresa Walas. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 29426

95. Wzorcowe prezentacje 100 tematów : nowa ustna matura z języka polskiego / Jacek Poznański, Jerzy Margula, Mateusz Logos. - Warszawa : "Skrypt", 2004. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

 

Literatura powszechna

1.      Antologia literatury powszechnej. Cz. 1, Literatura starożytności, średniowiecza, odrodzenia i oświecenia / oprac. Stefan Papee. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957. Sygn. WK 2186

2.      Antologia literatury powszechnej. Cz. 2, Literatura wieku XIX / oprac. Ludwik Rajewski, Witold Władysław Witkowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn. WK1934

3.      Antologia tragedii greckiej / Ajschylos, Sofokles, Eurypides. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. Sygn. MKsK 82-2(082.2) ; WK 36594

4.      Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 4 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 31704 ; WK 31706 ; WK 31707

5.      Barok / Czesław Hernas. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Sygn. WK 16849

6.      Biblia dziś : tematy wprowadzające / Antonio Salas ; przekł. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 1996. Sygn. WK 40227 ; CzK 2

7.      Dzieje literatur europejskich. T. 1 / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Sygn. MKsK 82(091) ; WK 20809

8.      Dzieje literatur europejskich. T. 2, cz. 1, Literatura niemieckiego obszaru językowego, literatura holenderska i flamandzka, literatura angielska, literatura amerykańska (Stanów Zjednoczonych A. P.) / pod red. Władysław Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. MKsK 82(091) ; WK 25589

9.      Dzieje literatur europejskich. T. 2, cz. 2, Literatura staroskandynawska, literatura islandzka, literatura norweska, literatura duńska, literatura szwedzka, literatura fińska, literatura estońska, literatura łotewska, literatura litewska / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. MKsK 82(091) ; WK 26391 ; WK 26542

10.  Dzieje literatur europejskich. T. 3, cz. 1, Literatura rosyjska, literatura ukraińska, literatura białoruska, literatura czeska, literatura słowacka, literatura łużycka / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Sygn. MKsK 82(091) ; WK 36670

11.  Historia literatury angielskiej - tablice chronologiczne / Jerzy Strzetelski [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. WK 26590

12.  Historia literatury angielskiej : zarys / Przemysław Mroczkowski. - Wyd. 2 uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn. WK 24677 ; WK 30491

13.  Historia literatury angielskiej w zarysie : podręcznik / George Sampson. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Sygn. WK 10194 ; WK 10195

14.  Historia literatury francuskiej : zarys / Jerzy Adamski. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. Sygn. WK 9831 ; WK 14253 ; WK 37124

15.  Historia literatury francuskiej w zarysie / G. Lanson, P. Tuffrau. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Sygn. WK 6979 ; WK 8790

16.  Historia literatury niemieckiej : zarys / Marek Szyrocki. - Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Sygn. WK 6524

17.  Historia literatury rosyjskiej : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Mariana Jakóbca. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Sygn. WK 19977

18.  Historia literatury rosyjskiej : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Mariana Jakóbca. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Sygn. WK 20175

19.  Historia literatury rosyjskiej : zarys / Bogusław Mucha. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. Sygn. WK 36159

20.  Historia literatury rosyjskiej XVIII wieku / D. D. Błagoj ; zebr. Zinajda Ryter. - Łódź : nakł. Uniwersytetu Łódzkiego, 1970. Sygn. WK 5038 ; WK 5039 ; WK 14573

21.  Historia literatury rosyjskiej XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Drawicza.- Wyd. 2, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. MKsK 82(091)

22.  Historia rosyjskiej literatury radzieckiej : praca zbiorowa / pod red. Piotra Wychodcewa. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Sygn. WK 21718 ; WK 21047

23.  Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie : wiek XVII-XIX / Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. MKsK 82(091) ; WK 26254

24.  Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie : wiek XX / Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 25008 ; WK 25009

25.  Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40901 ; WK 41834

26.  Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 2 / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : "Universitas", 1999. Sygn. WK 42129 ; WK 42192

27.  Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

28.  Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

29.  Literatura Ameryki Łacińskiej / Francisc Pacurariu. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1970. Sygn. WK 14156

30.  Literatura baroku / Czesław Hernas. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 33021 ; WK 33246 – 33248

31.  Literatura Dwudziestolecia / Jerzy Kwiatkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Sygn.  WK 36964 ; WK 40096

32.  Literatura emigracyjna w szkole / red. Zdzisław Kudelski, Sławomir Jacek Żurek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2008. Sygn. WK  49566

33.  Literatura europejska i łacińskie średniowiecze / Ernst Robert Curtius. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40074

34.  Literatura Europy : historia literatury europejskiej / pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine`a. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2009. Sygn. MKsK 82

35.  Literatura francuska. T. 1, Od początków do końca XVIII wieku / pod red. Antoine Adam, Georges Lerminier, Edouard Morot-Sir. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Sygn. WK 18178

36.  Literatura francuska. T. 2, XIX i XX wiek / pod red. Antoine Adam, Georges Lerminier, Edouard Morot-Sir. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Sygn. WK 23519

37.  Literatura i jej interpretacje / pod red. Lajosa Nyiro. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 32505

38.  Literatura i jej konteksty : prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi / pod red. Joanny Rusin, Kazimierza Maciąga. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. Sygn.  WK 47008

39.  Literatura i język wczoraj i dziś / pod red. Ewy Błachowicz, Jadwigi Lizak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. Sygn. WK 47006

40.  Literatura niemiecka w XX wieku / Wilhelm Szewczyk. - Katowice : "Śląsk", 1962. Sygn.  WK 6032

41.  Literatura Odrodzenia / Jerzy Ziomek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn.  WK 32925 ; WK 32926 ; WK 33278 – 33281 ; WK 49043

42.  Literatura okresu przejściowego 1975-1996 / Anna Nasiłowska. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 46982

43.  Literatura Oświecenia / Mieczysław Klimowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.  Sygn. WK 35331 ; WK 35332 ;  WK 35333

44.  Literatura Pozytywizmu / Henryk Markiewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Sygn. WK 31019 ; WK 31020 ; WK 40099 ; WK 41146

45.  Literatura romantyzmu / Alina Witkowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 30220 ; WK 36245

46.  Literatura rosyjska w zarysie / pod red. Zbigniewa Barańskiego i Antoniego Semczuka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Sygn. WK 19289 ; WK 19290

47.  Literatura Średniowiecza / Tadeusz Witczak. – Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1997.  Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 37543 ; WK 40462

48.  Literatura w lagrze, lager w literaturze : fakt - temat - metafora / Arkadiusz Morawiec. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. Sygn. WK 49062

49.  Literatura wobec wojny i okupacji : studia / pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. Sygn. WK 19757

50.  Literatura współczesna : antologia i opracowanie / Ryszard Matuszewski. - Wyd. 10 zm. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 963 B ; WK

975 B

51.  Literatura współczesna, "źle obecna" w szkole : antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. MKsK 82-82 ; WK 36779 ; WK 36780 ; WK 36817 ; WK 36839

52.  M jak matura - motywy literackie 1 : arkadia, kariera, miasto, miłość, rewolucja, teatr świata, władca / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak. - Warszawa : Langenscheidt, [2008]. Sygn. MKsK 82(091)

53.  M jak matura - motywy literackie 2 : cierpienie, lekarz, przyjaźń, rodzina, taniec, totalitaryzm, wędrówka, wieś / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak. - Warszawa : Langenscheidt, [2008]. Sygn. MKsK 82(091)

54.  Mit - człowiek - literatura : praca zbiorowa / wstęp Stanisław Stabryła. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Sygn. WK 37359

55.  Motywy literackie : ściąga : liceum, technikum. Cz. 1 / Dorota Stopka, Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", [2004?]. Sygn. CzK 82; WK 46046

56.  Motywy literackie : ściąga : liceum, technikum. Cz. 2 / Dorota Stopka, Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", [2004?]. Sygn. CzK   82 ; WK   46047

57.  Od antyku do romantyzmu / Antoni Małecki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn. WK 22547

58.  Od Renesansu do Baroku / Roman Pollak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Sygn. WK 13813

59.  Od starożytności do oświecenia / Teresa Nowacka. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : "Verbum", 1995.  Sygn. MKsK 821.162.1(091)

60.  Opracowania : szkoła średnia. T. 7a, Polska literatura współczesna do 1956 r / Dorota Stopka. - Kraków : "Greg", 1996. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

61.  Renesans / [wydawca i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. MKsK 82(091)

62.  Romantyzm / Maria Straszewska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.  Sygn. WK 7411 ; WK 7470

63.  Romantyzm, pozytywizm / Janina Kulczycka-Saloni, Maria Straszewska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Sygn. WK 37061

64.  Słownik : kierunki, szkoły, terminy literackie / Stanisław Żak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1991. Sygn. CzK 82

65.  Słownik gatunków literackich / Marek Bernacki, Marta Pawlus ; wstęp Stanisław Jaworski. - Wyd. 3 zm. - Bielsko-Biała : "Park", 2000. Sygn. CzK   82

66.  Słownik motywów literackich : liceum : pełny zestaw lektur, przyjazne omówienia, największy wybór motywów / [oprac. haseł Teresa Kosiek i in.]. - Kraków : "Greg", 2004. Sygn. CzK   82

67.  Słownik motywów literackich / Wiesław Ratajczak. - Poznań : "Nakom", 2006. Sygn. CzK   82

68.  Szkolny słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. - Wyd. 4, dodr. 11. - Warszawa : "Kram", 2002. Sygn. WK   45133 ; CzK   821.162.1

69.  Wielka literatura powszechna. T. 1, Wschód - literatury klasyczne / w oprac. Józefa Bromskiego i in. ; pod red. Stanisława Lama. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1930. Sygn. MKsK 82(091)

70.  Wielka literatura powszechna. T. 2 (cz. 1), Literatura średniowieczna łacińska, literatury romańskie / w oprac. Emila Biedrzyckiego i in. ; pod red. Stanisława Lama. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1933. Sygn. MKsK 82(091)

71.  Wielka literatura powszechna. T. 2 (cz. 2), Literatura średniowieczna łacińska, literatury romańskie / w oprac. Emila Biedrzyckiego i in. ; pod red. Stanisława Lama. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1933. Sygn. MKsK 82(091)

72.  Wielka literatura powszechna. T. 3, Literatury celtyckie i germańskie, kraje bałtyckie - literatura węgierska / w oprac. Birgera Callemana ; pod red. Stanisława Lama. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1932. Sygn. MKsK 82(091)

73.  Wielka literatura powszechna. T. 4, Literatury słowiańskie, literatura bizantyńska i nowogrecka / w oprac. Aleksandra Brucknera ; pod red. Stanisłwa Lama. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1933. Sygn. MKsK 82(091)

74.  Wielka literatura powszechna. T. 5 cz. 1, Antologia / w oprac. Józefa Bromskiego ; pod red. Stanisława Lama. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1932. Sygn. MKsK 82(091)

75.  Wielka literatura powszechna. T. 6 cz. 2, Antologia / w oprac. Emila Biedrzyckiego ; w oprac. Stanisława Lama. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1933. Sygn. MKsK 82(091)

76.  XX-lecie międzywojenne, literatura współczesna. - Kraków : "Greg", 1994. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

77.  Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 40111 ; WK 41079

78.  Zbliżenia : literatura, historia, obraz, mit / pod red. Aliny Kowalczykowej. - Warszawa : "Stentor", cop. 1998. Sygn. WK 40888

 

 

Lektury (opracowania)

1.      "Antygona" Sofoklesa / Jerzy Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Sygn. WK 26361 ; WK 26495 ; MKsK 821(091)A/Z 

2.      "Antygona" Sofoklesa / oprac. Agnieszka Marszał. - Toruń : "Literat", 2008.  Sygn. MKsK 821(091)A/Z

3.      "Balladyna" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z ; WK 24161-24162 

4.      „Biblia - Nowy Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007. Sygn. MKsK 82(091)

5.      "Biblia - Stary Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007. Sygn. MKsK 82(091)

6.      "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Stefan Lichański. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 32222-32225 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z ; WK 13031 ; WK 13699

7.      Cierpienia młodego Wertera / Johann Wolfgang Goethe ; przeł. Franciszek Mirandola ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2007. Sygn. WK 47410 – 47411

8.      Cierpienia młodego Wertera / Johann Wolfgang von Goethe ; przeł. [z niem.] Franciszek Mirandola ; oprac. Dariusz Latoń. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2009. Sygn. WK 49571

9.      Czterech jeźdźców Apokalipsy / Andrzej Tokarczyk. - Warszawa : "Iskry", 1988. Sygn. WK 33929

10.  "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej / oprac. zespół red. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

11.  "Dziady" Adama Mickiewicza : poemat, adaptacje, tradycje / red. Bogusław Dopart. - Kraków : "Universitas", cop. 1999. Sygn. WK 42186

12.  "Dziady" Adama Mickiewicza / Maria Cieśla-Korytowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. MKsK. 821.162.1(091)A/Z ; WK 38535 – 38536

13.  "Dziady" Adama Mickiewicza / oprac. Anna Skibicka. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z

14.  Dziady część III Adama Mickiewicza / oprac. Andrzej Jankowski. - Warszawa : "Suplement", [1993]. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z

15.  Gdy idą między żywych duchy : Dziady i "Dziady" w dramacie polskim XIX i XX wieku / Janusz Skuczyński. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Sygn. WK 45983

16.  "Dżuma" Alberta Camusa / Aniela Kowalska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 12369 – 12370 

17.  "Dżuma" Alberta Camusa / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821(091) A/Z

18.  "Dżuma" Alberta Camusa / Waleria Szydłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. MKsK 821(091)A/Z ; WK 40540 ; WK 41268 

19.  "Faraon" Bolesława Prusa / Janina Kulczycka-Saloni. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z ; WK 10852

20.  "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / Aleksandra Bednarska. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994. Sygn. WK 38216 

21.  "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / Michał Głowiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z 

22.  "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / oprac. Anna Mądry. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z 

23.  Fircyk w zalotach / Franciszek Zabłocki ; oprac. Janina Pawłowiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław ; Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn. MKsK 82-2 ; WK BN 30543 ; WK BN 31138 ; WK BN 44631

24.  "Folwark zwierzęcy" George'a Orwella / oprac. Agnieszka Marszał. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK 821(091)

25.  "Giaur" George'a Gordona Byrona / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2010. Sygn. MKsK 821(091)

26.  Glosa do Trylogii / Władysław Czapliński. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. Sygn. WK 18089

27.  "Granica" Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. Sygn. WK 9483 ; WK 40963 ; WK 17952 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z ; WK 40962 ; WK 45273 

28.  "Granica" Zofii Nałkowskiej / oprac. Ilona Kulik. - Wyd. 2. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

29.  Hamlet / Stanisław Wyspiański ; oprac. Maria Prussak. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007. Sygn. MKsK 82-2

30.  "Hamlet" Williama Szekspira / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821(091)A/Z 

31.  "Hamlet" Williama Szekspira / Stanisław Helsztyński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. Sygn. WK 9570 ; WK 14037 ; MKsK 821(091)A/Z 

32.  Iliada Homera / oprac. Andrzej Jankowski. - Warszawa : "Suplement", [1991]. Sygn. WK 1885 B 

33.  "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / [oprac. Andrzej Jankowski]. - Warszawa : "Suplement", [1991]. Sygn. WK 1877 B ; MKsK 821.162.1(091)A/Z

34.  "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / [oprac. Małgorzata Kamińska]. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091) 

35.  "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Wyd. 3 zm. i rozszerz. - Kraków : "Universitas", cop. 2007. Sygn. WK 38427 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z ; WK 40029 ; WK 40604 ; WK 47530

36.  "Kamienie na szaniec" - Aleksander Kamiński / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007. Sygn. WK 3615 B

37.  "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego / oprac. Małgorzata Kamińska. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

38.  Komedie Aleksandra Fredry : literatura i teatr / Mieczysław Inglot. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. Sygn. WK 22369

39.  "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza / Zdzisław Libera. - Warszawa : "Czytelnik", 1966. Sygn. WK 9580 ; WK 9626

40.  "Kordian" Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. Sygn. WK 7202 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z 

41.  "Kordian" Juliusza Słowackiego / oprac. Agnieszka Kruszczyńska. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091) 

42.  "Kordian" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1973. Sygn. WK 17116 – 17117

43.  "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza : adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią / Anna Habryn. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z

44.  "Lagry i łagry" : problematyka obozowa w 4 klasie L.O. [Liceum Ogólnokształcącego] (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) / Wojciech Kajtoch. - Kraków : "Text", 1994. Sygn. WK 2064 B

45.  "Lalka" Bolesława Prusa : semantyka - kompozycja - konteksty / Zbigniew Przybyła. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995. Sygn. WK 39439

46.  "Lalka" Bolesława Prusa / Henryk Markiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1967. Sygn. WK 10817

47.  "Lalka" Bolesława Prusa / oprac. Edyta Giczewska-Warchoł. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091) ; WK 49061

48.  "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / Danuta Zawistowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. Sygn. WK 20019 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z ; WK 20258

49.  "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz. – Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : "Czytelnik", 1966. Sygn. WK 6101 ; WK 9934

50.  "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / oprac. Justyna Kubryn. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

51.  "Makbet" Williama Szekspira / Jarosław Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. Sygn. WK   35885 – 35887 ; MKsK 821(091)A/Z

52.  "Makbet" Williama Szekspira / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK 821(091)

53.  "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego / [oprac. Antoni Danilewicz]. - Warszawa : "Suplement", [1993]. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z  

54.  "Mały Książę", "Ziemia, planeta ludzi" Antoine'a de Saint-Exupery'ego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2010. Sygn. MKsK 821(091)

55.  Mały Książę czyli O doświadczaniu istnienia w drodze / Elżbieta Zioło, Krzysztof Wiatr. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2001. Sygn. WK 44222 ; WK 44285 ; WK 44435

56.  Mały rycerz i panny : sztuka sceniczna według powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski / Wanda Maciejewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969. Sygn. WK 1046 B – 1047 B

57.  "Medaliony" Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Sygn. MKsK   821.162.1(091)A/Z ; WK 4718 – 4719 ; WK 7659

58.  "Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2009. Sygn. MKsK 821(091)

59.  "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej / Roman Taborski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK 19245

60.  "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Wanda Achremowiczowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 3187 ; WK 3913

61.  "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / oprac. Joanna Olejnik. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK   821.162.1(091)

62.  "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / Stanisław Makowski. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK 19208 ; WK 14954 – 14955 ; MKsK   821.162.1(091)A/Z

63.  "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej / Tadeusz Drewnowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. Sygn. WK 17958 ; WK 8751 ; WK 8840 ; MKsK   821.162.1(091)A/Z

64.  O postawie epickiej w Trylogii Sienkiewicza / Lech Ludorowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. Sygn. WK 14041

65.  "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego / Edmund Kotarski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. Sygn. WK 13172 ; WK 13173

66.  "Ogniem i mieczem" a rzeczywistość historyczna / Olgierd Górka ; oprac., poslowiem i przypisami opatrzył Wiesław Majewski ; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1986. Sygn. WK 30789 ; WK 30790

67.  "Ojciec Goriot" Honoriusza Balzaka / Zofia Karczewska-Markiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 11737 ; MKsK 821(091)A/Z

68.  "Opowiadania" Stefana Żeromskiego / Irena Tułodziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK 19792 – 19793  

69.  "Opowiadania" Tadeusza Borowskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2009. Sygn. MKsK   821.162.1(091)

70.  "Opowiadania" Tadeusza Borowskiego / Włodzimierz Wójcik. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Sygn. WK   16872

71.  "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK   821.162.1(091)

72.  "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego / Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK   38989 ; MKsK   821.162.1(091)A/Z

73.  "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2010. Sygn. MKsK   821.162.1(091) 

74.  Poezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK   39060 ; MKsK   821.162.1(091)A/Z 

75.  Poezyje Adama Mickiewicza. T. 4 / Adam Mickiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. Sygn. WK   11463 

76.  Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Sygn. WK 25485 – 25487 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z 

77.  "Potop" Henryka Sienkiewicza : (z mapką) / Juliusz Kijas. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Sygn. WK 48669 ; MKsK   821.162.1(091)A/Z

78.  "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. WK 34001 ; MKsK   821.162.1(091)A/Z

79.  "Potop" w szkole : odbiór powieści Henryka Sienkiewicza : wnioski dydaktyczne / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. WK   36264 ; WK   35041 - 35043

80.  "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. Sygn. WK 10918 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z

81.  "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1953. Sygn. WK 4142

82.  "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / oprac. Anna Borowska. - Toruń : "Literat", cop. 2009. Sygn. MKsK   821.162.1(091)

83.  "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Sygn. WK   26394 - WK   26396 ;  MKsK   821.162.1(091)A/Z

84.  "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / oprac. Alina Łoboda. - Toruń : "Literat", cop. 2009. Sygn. MKsK   821.162.1(091)

85.  "Romeo i Julia" Williama Szekspira / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK   821(091)

86.  "Sława i chwała" Jarosława Iwaszkiewicza / Wacław Wawrzyniak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. Sygn. WK 10586 ; WK 10587

87.  "Stara baśń" Józefa Ignacego Kraszewskiego / Juliusz Kijas. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. Sygn. WK 7298 ; WK 7345

88.  "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego : studium monograficzne / Władysław Słodkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. Sygn. WK 9590

89.  "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego / Władysław Słodkowski. - Wyd. 4 uzup. - Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Sygn. WK   23588 ; WK   45268 ;  WK   6522 ; MKsK   821.162.1(091)A/Z

90.  "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Sygn. WK   38304 ; WK   38543 ; MKsK   821.162.1(091)A/Z

91.  "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza / oprac. Anna Skibicka. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

92.  "Świętoszek" i "Skąpiec" Moliera / oprac. Julia Biernacka. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK   821(091)

93.  "Tajemniczy ogród" Frances Hodgson Burnett / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007. Sygn. MKsK   821(091)

94.  Tajemniczy ogród czyli W poszukiwaniu utraconego raju / Małgorzata Rauch [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2001. Sygn. WK   44152 ; WK   44286 ; WK   44432

95.  Tragiczna historia Doktora Fausta / Christopher Marlowe ; przeł. [z ang.] i posłowiem opatrzył Juliusz Kydryński ; [oprac. graf. Lech Przybylski]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. Sygn. WK 25042

96.  Twórczość Stefana Żeromskiego w latach 1882-1895 : dzienniki, opowiadania, nowele / Jan Kucharski ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. Sygn. WK 18780 ; WK 20068

97.  "Tango" Sławomira Mrożka / oprac. Monika Matella-Pyrek. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK   821.162.1(091)

98.  "Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza / oprac. Magdalena Dąbrowska. - Toruń : "Literat", 2008. Sygn. MKsK   821.162.1(091)

99.  "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK   19439 ; WK   19442 ; MKsK   821.162.1(091)A/Z

100.   "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / oprac. Wioleta Malec. - Toruń : "Literat", cop. 2009. Sygn. MKsK   821.162.1(091)

101.   "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego / [oprac. zespół red.]. - Toruń : "Literat", cop. 2009. Sygn. MKsK   821(091)

102.   "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall / [oprac. Marta Zawalich]. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK   821.162.1(091)

103.   "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2009. Sygn. MKsK   821.162.1(091)

104.   "Zemsta" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK 26411 ;  MKsK 821.162.1(091)A/Z ; WK 32197 ; WK 32198 ; WK 38850

 

 

 

Językoznawstwo

1. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego / pod red. Kazimierza Polańskiego. - Wyd. 1(dodruk). - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995. Sygn. CzK 80

2. Język i językoznawstwo : wybór prac / Adam Heinz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Sygn. WK 33656

3. Język i językoznawstwo współczesne / Margaret Schlauch. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn. WK 19402

4. Język, myślenie, działanie : rozważania językoznawcy / Witold Doroszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 25141

5. Językoznawstwo / Tadeusz Milewski. - Wyd. 7 uzup., dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygn. WK 46944

6. Językoznawstwo / Tadeusz Milewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.  Sygn. WK 11871

7. Językoznawstwo / Tadeusz Milewski. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Sygn. WK 30006 ; WK 48210

8. Językoznawstwo ogólne / Adam Weinsberg. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. WK 25961

9. Kurs językoznawstwa ogólnego / Ferdinand de Saussure. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. Sygn. WK 4388

10. Kurs językoznawstwa ogólnego / Ferdinand de Saussure. - Wyd. 3, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 47303

11. Kurs językoznawstwa współczesnego / Charles F. Hockett. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Sygn. WK 12448 ; WK 12449

12. Literatura i nauka o języku / [kom. red. Andrzej Z. Makowiecki - przewodn. ; aut. Włodzimierz Appel i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. CzK 80

13. Nauka o języku dla polonistów : wybór zagadnień / pod red. Stanisława Dubisza. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1994. Sygn. WK 38690

14. O języku dla wszystkich / Anna Wierzbicka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1965. Sygn. WK 8543

15. O języku polskim : wybór prac / Jan Baudouin de Courtenay ; pod red. Jana Basary i Mieczysława Szymczaka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. WK 26949

16. Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego : dydaktyka języków obcych / Aleksander Szulc. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. CzK 37

17. Składnia, stylistyka, pedagogika językowa / Zenon Klemensiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. MKsK 80 ; WK 25163

18. Słownik dydaktyki języków obcych / Aleksander Szulc. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Sygn. CzK 80

19. Słownik terminologii językoznawczej / Zbigniew Gołąb, Adam Heinz, Kazimierz Polański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Sygn. CzK 80

20. Struktura języka : zagadnienia i metody jezykoznawstwa współczesnego / Bengt Sigurd. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Sygn. WK 19078 ; WK 19079

21. Studia i szkice językoznawcze / Witold Doroszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Sygn. WK 5199

22. Studia stylistyczne / Karl Vossler i Leo Spitzer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. Sygn. WK 16787

23. Szkolny słownik nauki o języku / Jan Malczewski. - Warszawa : "BGW", 1991. Sygn. CzK 80

24. Szkolny słownik terminów nauki o języku / Jan Malczewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 29281 ; WK 29282 ; WK 29283 ; WK 29284

25. Wstęp do językoznawstwa : skrypt dla studentów studiów uniwersyteckich / Jerzy Bańczerowski, Jerzy Pogonowski, Tadeusz Zgółka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1982. Sygn. WK 25689

26. Wstęp do językoznawstwa / Marian Bobran, Aleksander Doros. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1975. Sygn. WK 19639 ; WK 19918

27. Wstęp do językoznawstwa / Marian Bobran, Aleksander Doros. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1989. Sygn. MKsK 80 ; WK 36458

28. Wstęp do językoznawstwa / Tadeusz Milewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. Sygn. WK 3808

29. Ze studiów nad językiem i stylem / Zenon Klemensiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Sygn. WK 13472 ; WK 13530 ; WK 13977

 

 

 

Historia – wybór bibliografii przedmiotowej

 

Historia powszechna

1.      45 minut : prawie cała historia pewnej lekcji / Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. Sygn. WK 379363

2.       ABC ucznia. [T. A], Język polski, historia, kultura i sztuka / Witold Mizerski. - Warszawa : "Adamantan", 2008. Sygn. WK 478114.

3.      Analiza źródeł na maturze ustnej i pisemnej z historii : suplement do Historia w tekstach źródłowych / Teresa Maresz, Krzysztof Juszczyk. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2000. Sygn. WK 467135

4.      Człowiek i historia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1, Czasy starożytne / Adam Ziółkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 1318 P; WK 1319 P

5.      Druga wojna światowa : krótka historia drugiej wojny światowej wraz z atlasem zawierającym 20 map, obrazujących ważniejsze wydarzenia drugiej wojny światowej : materiał zaczerpnięty ze źródeł Wywiadu Wojskowego Departamentu Wojny w Waszyngtonie / [tł. z ang.]. - Wyd. 2 powojenne. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. Sygn. WK 36612; MKsK 94(100)"1939/1945"

6.      Europa na wynos [Film] : edukacja europejska : historia i wiedza o społeczeństwie : podstawy przedsiębiorczości : telewizyjne programy dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. Sygn. WK 116 V

7.      Historia : dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Stanisław B. Lenard. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Sygn. CzK 94, WK 45153

8.      Historia : niezbędnik licealisty : daty, fakty, pojęcia, biogramy / Robert Jerzy Primke, Maciej Szczerepa. - Rzeszów : "Fosze", 2006. Sygn. MKsK 94

9.      Historia : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Chojnowskiego i Haliny Manikowskiej. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Oświata", 1998. Sygn. WK 41160; MKsK 94

10.  Historia : repetytorium : panorama dziejów, tabele synchroniczne i chronologiczne, zestawienia porównawcze, podsumowania / Rafał Degiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2005. Sygn. WK 45716; MKsK 94

11.  Historia : repetytorium : panorama dziejów, tabele synchroniczne i chronologiczne, zestawienia porównawcze, podsumowania / Rafał Degiel [i in.]. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2008. Sygn. WK 48943

12.  Historia : zakresy podstawowy i rozszerzony : zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Katarzyna Błachowska, Katarzyna Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Sygn. GK 45126; CzK 371.3

13.  Historia / [aut. Krzysztof Baczkowski i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. Sygn. WK 37779; CzK 94

14.  Historia 1 / red. Włodzimierz Bonusiak. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1990. Sygn. WK 37876; MKsK 94(438)

15.  Historia 2 / pod red. Alojzego Zieleckiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1991. Sygn. WK 37877, MKsK 94(438)

16.  Historia Bliskiego Wschodu w starożytności : (od początków osadnictwa do podboju perskiego) / Julia Zabłocka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. Sygn. MKsK 94(3); WK 32918; WK 32919

17.  Historia Bliskiego Wschodu w starożytności : (od początków osadnictwa do podboju perskiego) / Julia Zabłocka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.Sygn. WK 25847

18.  Historia. Cz. 1 / Krzysztof Jurek, Maria Klawe-Mazurowa. - Kraków : "Omega", 2004. Sygn. CzK 371.3

19.  Historia dla kandydatów na studia prawnicze, administracyjne, politologiczne, historyczne i socjologiczne / Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona. - Bydgoszcz : "Branta", 2000. Sygn. WK 43462, MKsK 94

20.  Historia dla każdego : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy. T.1, Do rewolucji francuskiej / Ewa Wipszycka [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. Sygn. WK 1485 P

21.  Historia dla szkół średnich zawodowych : od pierwszych cywilizacji do czasów nowożytnych / Halina Tomalska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. WK 191 P ; WK 192 P

22.  Historia dla szkół średnich zawodowych : Polska i świat po 1939 roku / Halina Tomalska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.  Sygn. WK 239 P; WK 240 P; WK 401 P

23.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 1, Geneza wojny. Siły postępowe w walce o zachowanie pokoju / gł. komisja red. A. A. Greczko (przewodn.). - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1976. Sygn. WK 20399, MKsK 94(100)"1939/1945"

24.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 10, Całkowite rozbicie faszystowskich Niemiec / gł. komisja red. D. F. Ustinow (przewodn.). - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1983. Sygn. WK 26743, MKsK 94(100)"1939/1945"

25.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 11, Klęska militarystycznej Japonii; Zakończenie drugiej wojny światowej / gł. komisja red. D. F. Ustinow (przewodn.) ; [kol. red. tomu W. I. Aczkasow [i in.] ; tł. [z ros.] Czesław Czarnogórski] ; Instytut Historii Wojskowej Ministerstwa Obrony ZSRR. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1984. Sygn. WK 29021, MKsK 94(100)"1939/1945"; WK 30075, MKsK 94(100)"1939/1945"

26.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 12, Wyniki i nauki drugiej wojny światowej / gł. komisja red. D. F. Ustinow (przewodn.). - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1985. Sygn. WK 30076, MKsK 94(100)"1939/1945"

27.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 2, W przededniu wojny / gł. komisja red. A. A. Greczko (przewodn.). - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1977. Sygn. WK 21319, MKsK 94(100)"1939/1945"

28.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 3, Początek wojny. Przygotowanie agresji przeciwko ZSRR / gł. komisja red. A. A. Greczko (przewodn.). - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1978. Sygn. WK 21998, MKsK 94(100)"1939/1945"

29.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 4, Faszystowska agresja przeciwko ZSRR. Bankructwo strategii "wojny błyskawicznej" / gł. komisja red. A. A. Greczko (przewodn.). - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1979. Sygn. WK 22757, MKsK 94(100)"1939/1945"

30.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 5, Krach agresywnych planów bloku faszystowskiego / gł. komisja red. A. A. Greczko (przewodn.). - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1979. Sygn. WK 24223, MKsK 94(100)"1939/1945"

31.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 6, Zasadniczy zwrot w przebiegu wojny / gł. komisja red. A. A. Greczko (przewodn.). - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1980. Sygn. WK 23743, MKsK 94(100)"1939/1945"

32.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 7, Finał zasadniczego zwrotu w toczącej się wojnie / gł. komisja red. A. A. Greczko (przewodn. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1981. Sygn. WK 24139, MKsK 94(100)"1939/1945"

33.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 8, Załamanie strategii obronnej bloku faszystowskiego / gł. komisja red. D. F. Ustinow (przewodn.). - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1981. Sygn. WK 25853, MKsK 94(100)"1939/1945"

34.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 : w 12 tomach. T. 9, Wyzwolenie terytorium ZSRR i państw europejskich. Wojna na Oceanie Spokojnym i w Azji / gł. komisja red. D. F. Ustinow (przewodn.). - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982. Sygn. WK 25746MKsK 94(100)"1939/1945"

35.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 / Antoni Czubiński. - Poznań : "Rebis" ; Wydawnictwo Poznańskie, 2004. Sygn. WK 45169

36.  Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 / Antoni Czubiński. - Wyd. 1, dodr.  - Poznań : "Rebis" : Wydawnictwo Poznańskie, 2006. Sygn. WK 46450

37.  Historia Europy : [oprac. przez 12 europejskich historyków] / inicjator dzieła Frederic Delouche ; współaut. Jaques Aldebert [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Sygn. WK 38671, MKsK 94(4/9)

38.  Historia Europy : 1919-1939 / Martin Kitchen. - Wyd. 1, dodr. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. Sygn. WK 40501, MKsK 94(4/9)

39.  Historia Europy : 1919-1939 / Martin Kitchen. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. Sygn. WK 38020

40.  Historia Europy / pod red. Antoniego Mączaka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. Sygn. WK 40668

41.  Historia Europy 1945-1992 / Walter Laqueur. - Londyn : "Puls", 1993. Sygn. WK 38674

42.  Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 1 / red. Jerzy Kłoczkowski ; aut. t. Daniel Beauvois [i in.]. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. Sygn. WK 42827

43.  Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 2 / red. Jerzy Kłoczkowski ; aut. t. Natalia Aleksiun [i in.]. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. Sygn. WK 42828

44.  Historia Litwy / Jerzy Ochmański. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. Sygn. WK 11377

45.  Historia Litwy / Jerzy Ochmański. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. Sygn. WK 25645

46.  Historia Portugalii. T. 1, Do XVII / Antonio Henrigue R. de Oliviera Marques. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 33693

47.  Historia Portugalii. T. 2, XVII-XX w / Antonio Henrigue R. de Oliviera Marques. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 33694

48.  Historia powszechna : 1789-1880 : w zarysie / Henryk Katz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. Sygn. WK 4545

49.  Historia powszechna : koniec XV w. - połowa XVII w / Andrzej Wyczański. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. Sygn. WK 9510; WK 12187

50.  Historia powszechna : starożytność / Józef Wolski. - Wyd. 8. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998. Sygn. WK 9313; WK 9350 ; WK 17361 ; WK 23164 ; MKsK 94; WK 38365 ; WK 46049

51.  Historia powszechna : średniowiecze / Roman Michałowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygn. WK 49429

52.  Historia powszechna : średniowiecze / Tadeusz Manteuffel. - Wyd. 12. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999. Sygn. WK 9581; WK 9627 ; WK 38421 ; MKsK 94

53.  Historia powszechna : wiek Oświecenia / Jarema Maciszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. MKsK 94; WK 28873; WK 28874; WK 29070 Historia powszechna : wiek XVI / Andrzej Wyczański. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 9413; MKsK 94; WK 27211

54.  Historia powszechna : wiek XVII / Adam Kersten. - Wyd. 2 - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. MKsK 94; WK 27836 ; WK 33048, WK 33049

55.  Historia powszechna : wiek XVIII / Emanuel Rostworowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. MKsK 94 ; WK 20954; WK 20955; WK 20956

56.   Historia powszechna : wiek XX / Tomasz Schramm. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. Sygn. WK 48854

57.  Historia powszechna : XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. Sygn. MKsK 94

58.  Historia powszechna 1648-1789 / Adam Kersten, Jarema Maciszewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. Sygn. WK 15413; WK 15414; WK 15495

59.  Historia powszechna 1789-1849 / Maria Wawrykowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. MKsK 94, WK 37566; WK 37919

60.  Historia powszechna 1789-1870 / Mieczysław Żywczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Sygn. WK 8138, WK 8283

61.  Historia powszechna 1789-1918 / Ludwik Bazylow. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986. Sygn. MKsK 94, WK 23951 ; WK 30764; WK 34894;WK 34895

62.  Historia powszechna 1850-1914 / Maria Wawrykowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. MKsK 94; WK 40638; WK 41518

63.  Historia powszechna 1871-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Sygn. WK 11600; WK 12255 ; WK 15775 ; WK 22128 ; MKsK 94 ; WK 41067

64.  Historia powszechna 1871-1939 / Jerzy Prokopczuk. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Sygn. WK 7586; WK 7733; WK 7818; WK 7820 ; MKsK 94; WK 27559

65.  Historia powszechna 1918-1945. Cz. 1, Lata 1918-1933 / Janina Molenda, Antoni Molenda. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. Sygn. WK 31430

66.  Historia powszechna 1939-1997 : podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych / Antoni Czubiński, Wiesław Olszewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 4. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2003. Sygn. WK 44292; WK 44293;  MKsK 94

67.  Historia powszechna średniowiecza / Benedykt Zientara. - Wyd. 6. - Warszawa : "Trio", 1998. Sygn. MKsK 94 ; WK 12812; WK 12813 ; WK 38530

68.  Historia powszechna w dziesięciu tomach. T. 10 / pod red. V. V. Kurasova [i in.]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975. Sygn. MKsK 94

69.  Historia powszechna w dziesięciu tomach. T. 2 / red. odpowiedzialny S. L. Utcenko. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1964. Sygn. MKsK 94; WK 8214

70.   Historia powszechna w dziesięciu tomach. T. 3 / red. odpowiedzialny N. Sodorova. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1966. Sygn. MKsK 94

71.  Historia powszechna w dziesięciu tomach. T. 4 / red. odpowiedzialny M. M. Smirin. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1967. Sygn. MKsK 94

72.  Historia powszechna w dziesięciu tomach. T. 5 / red. odpowiedzialny J. J. Zutis. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1968. Sygn. WK 12169; MKsK 94

73.  Historia powszechna w dziesięciu tomach. T. 6 / red. odpowiedzialny N. A. Smirnov. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1970.  Sygn. MKsK 94

74.  Historia powszechna w dziesięciu tomach. T. 7 / red. odpowiedzialny A. A. Guber. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1972. Sygn. MKsK 94

75.  Historia powszechna w dziesięciu tomach. T. 8 / red. odpowiedzialny I. I. Minc. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. Sygn. MKsK 94

76.  Historia powszechna w dziesięciu tomach. T. 9 / red. odpowiedzialny Ł. I. Zubok. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1974. Sygn. MKsK 94

77.  Historia powszechna XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991.  Sygn. WK 13011; WK 13080 ; WK 37090

78.  Historia powszechna XX wieku / Antoni Czubiński. - Wyd. 2, dodr. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. Sygn. MKsK 94; WK 48983

79.  Historia Rosji / Ludwik Bazylow. - Wyd. 3 uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. Sygn. WK 13761; WK 13762 ; WK 19026 ;  MKsK 94(4/9); WK 28635

80.  Historia Rosji XIX i XX wieku : (do roku 1917) / Ludwik Bazylow. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.Sygn. WK 8341, WK 39722

81.  Historia Rosji. T. 1 / Ludwik Bazylow. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. WK 26139; WK 39720 ; WK 28457; WK 28459

82.  Historia Rosji. T. 2 / Ludwik Bazylow. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. WK 26140; WK 39721 ; WK 28458; WK 28460

83.  Historia Rumunii / Juliusz Demel. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn. MKsK 94(4/9) ; WK 14108

84.  Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945 / Jerzy Krasuski. - Wyd. 3. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1978. Sygn. WK 22016

85.  Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945 / Jerzy Krasuski. - Wyd. 4. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1985. Sygn. WK 30115

86.  Historia Słowian południowych i zachodnich / Jerzy Skowronek, Mieczysław Tanty, Tadeusz Wasilewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Sygn. WK 33534; WK 33535

87.  Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 1, 1607-1763 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow ; red. nauk. t. Michał J. Rozbicki, Irmina Wawrzyczek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Sygn. WK 41960

88.  Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 2, 1763-1848 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow ; red. nauk. t. Bernard W. Sheehan, Irmina Wawrzyczek ; [aut. Lance Banning i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Sygn. WK 41961

89.  Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 3, 1848-1917 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow ; red. nauk. t. Walter Nugent, Halina Parafianowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Sygn. WK 41962

90.  Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 4, 1917-1945 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow ; red. nauk. t. Andrzej Bartnicki, Zbigniew Kwiecień. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Sygn. WK 41963

91.  Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 5, 1945-1990 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow ; red. nauk. t. Donald T. Critchlow, Krzysztof Michałek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Sygn. WK 41964

92.  Historia starożytna / Maria Jaczynowska, Anna Mączakowa, Witold Tyloch. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. Sygn. WK 17913; WK 17914 ; WK 13784

93.  Historia starożytna / Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień ; pod red. Marii Jaczynowskiej. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Trio", 2001. Sygn. WK 42696; WK 43212

94.  Historia starożytnego Rzymu / Maria Jaczynowska. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 18256 ; WK 19978 ; WK 25000 ; MKsK 94(3); WK 27637 ; WK 30099; WK 30100

95.  Historia starożytnego Wschodu / Alojzy Gembala. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn. WK 2200

96.  Historia starożytnej Grecji / W. S. Siergiejew ; przekł. [z ros.] A. Karniejew, N. Zwierzowa. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1955. Sygn. WK 4212

97.  Historia starożytnych Greków. T. 1, Do końca wojen perskich / Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Sygn. WK 33610

98.  Historia Syberii / Zygmunt Łukawski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. Sygn. WK 24312

99.  Historia Szwajcarii / Jerzy Wojtowicz. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. Sygn. WK 19799 ; WK 36037

100.Historia świata / Herbert George Wells ; przekł. [z ang.] Jan Parandowski; wstęp i przypisy Juliusz K. Palczewski. - Wyd. 3. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. Sygn. MKsK 94

101.Historia świata / Herbert George Wells ; przekł. [z ang.] Jan Parandowski; wstęp i przypisy Juliusz K. Palczewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. Sygn. WK 22042

102.Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych / Paul Johnson ; [tł. z ang.]. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Londyn : "Puls", 1992. Sygn. WK 37494; WK 37889

103.Historia Ukrainy / Władysław A. Serczyk. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2001. Sygn. WK 23338 ; MKsK 94(4/9)

104.Historia w szkole średniej : repetytorium, pytania egzaminacyjne / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : "Agmen", 1994. Sygn. MKsK 94

105.Historia w źródłach - nie tylko pisanych : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. [1], Starożytność i średniowiecze / Teresa Maresz, Krzysztof Juszczyk. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, cop. 2004. Sygn. WK 45446

106.Historia w źródłach - nie tylko pisanych : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. [2], Czasy nowożytne / Teresa Maresz, Krzysztof Juszczyk. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, cop. 2004. Sygn. WK 45447

107.Historia Węgier / Wacław Felczak. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. Sygn. WK 9975 ; WK 25995

108.Historia Włoch / Józef Andrzej Gierowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn. WK 31287 ; MKsK 94(4/9)

109.Historia zakonu krzyżackiego / Klaus Militzer ; przekł. Ewa Marszał, Jerzy Zakrzewski. - Kraków : "WAM", 2007. Sygn. WK 48544

110.Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu / David R. Marples ; przeł. [z ang.] Irena Scharoch. - Wrocław [i in.] : Zakład  Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2006. Sygn. MKsK 94

111.Historia ZSRR w dwóch tomach. T. 1, Od czasów najdawniejszych do Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej / przeł. [z ros.] Tadeusz Kaczmarek ; Akademia Nauk ZSRR. Instytut historii ZSRR. - Warszawa : "Książka i Wiedza" ; Moskva : "Progress", 1983. Sygn. WK 27362

112.Historia ZSRR. Cz. 1 / aut. K. Bazylewicz [i in.] ; pod red. A. Pankratowej ; [przeł. z ros. zespół pod red. M. H. Serejskiego]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954. Sygn. WK 3738

113.Historia ZSRR. Cz. 2 / aut. K. Bazylewicz [i in.] ; pod red. A. Pankratowej ; [przeł. z ros. zespół pod red. Ludwika Bazylowa]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954. Sygn. WK 3739

114.Historia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. T. 1, Od najdawniejszych czasów do końca XVIII wieku / pod red. B.D. Grekowa, S.W. Bachruszina, W.J. Lebiediewa ; tł. Tadeusz Różycki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954. Sygn. WK 5621

115.Historia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. T. 2, Rosja w XIX wieku / pod red. M. W. Nieczkiny ; tł zespół pod kierownictwem Władysława Głuchowskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954. Sygn. WK 5622

116.Historia. Cz. 1 / Krzysztof Jurek, Maria Klawe-Mazurowa. - Kraków : "Omega", 2004. Sygn. CzK 371.3

117.Konflikty kolonialne 1869-1939 / Andrzej Bartnicki. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971. Sygn. WK 15757

118.Kronika czyli Historia jednego stulecia Bizancjum (976-1077) / Michał Psellos ; z grec. przeł., wstęp, komentarz Oktawiusz Jurewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. Sygn. WK 28726

119.Materiały do matury : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. WK 43107

120.Materiały do matury 2002 : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. MKsK 371.3

121.Na drodze ku potędze : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945 / Krzysztof Michałek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1991. Sygn. WK 37178

122.Najkrótsza historia drugiej wojny światowej / Olgierd Terlecki. - Wyd. 2 popr. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984.  Sygn. WK 16706 ; MKsK 94(100)"1939-1945"; WK 28251; WK 39882

123.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 1, 1945-1963 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000. Sygn. WK 44191

124.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 1, 1945-1963 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca - Wyd. 5, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003. Sygn. WK 46800

125.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 1, 1945-1963 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997. Sygn. WK 40218; MKsK 94; WK 40567

126.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 2, 1963-1979 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000. Sygn. WK 44192

127.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 2, 1963-1979 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Wyd. 5, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003. Sygn. WK 46801

128.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 2, 1963-1979 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997. Sygn. WK 40219; MKsK 94; WK 40569

129.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 3, 1979-1995 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000. Sygn. WK 44193

130.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 3, 1979-1995 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Wyd. 5, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003. Sygn. WK 46802

131.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 3, 1979-1995 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997. Sygn. WK 40220; MKsK 94; WK 40571

132.Najnowsza historia świata. T. 4, 1995-2007 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008.Sygn. MKsK 94; WK 48196

133.Narodziny narodu : historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku / Michał J. Rozbicki. - Warszawa : "Interim", 1991. Sygn. WK 38638

134.Nowa matura z historii : zagadnienia maturalne : historia i wos 1945-XXI wiek : poziom podstawowy i rozszerzony : matura i nowe egzaminy predyspozycji / Paweł Pruszanowski, Marian Kościałkiewicz. - "Ante", 2007. Sygn. WK 49175

135.Od wojny krymskiej do bałkańskiej : (działania flot wojennych na morzach i oceanach w latach 1853-1914) / Jan Gazdawa-Gołębiowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1985. Sygn. WK 28838

136.Polacy i Niemcy : historia, kultura, polityka / red. Andreas Lawaty, Hubert Orłowski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003. Sygn. WK 44850; WK 44851

137.Polska, Europa, świat : historia 1939-1998 : podręcznik dla szkół średnich / Jerzy Topolski. - Warszawa : "Graf-Punkt", 2000. Sygn. MKsK 94

138.W blasku napoleońskich orłów / Andrzej Syta. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. Sygn. WK 20964

139.W ogniu rosyjskiej wojny wewnętrznej 1918-1920 / Romuald Wojna. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975. Sygn. WK 20298

140.W zasięgu krzyżackiego miecza / Karola Ciesielska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1961. Sygn. WK 4334; WK 4408

141.Węgry : od ugody do ugody 1867-1990 / Jerzy Kochanowski ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Trio", 1997. Sygn. WK 40946

142.Wielka historia powszechna : wydawnictwo zbiorowe ilustrowane. T. 4, Wieki średnie. Cz. 1, Bizancjum i wczesne Średniowiecze / napisali Kazimierz Zakrzewski, Tadeusz Manteuffel. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, cop. 1938. Sygn. MKsK 94

143.Wielka historia powszechna : wydawnictwo zbiorowe ilustrowane. T. 5, Czasy nowożytne. Cz. 1, Odkrycia, humanizm, odrodzenie i reformacja / napisali Kazimierz Piwarski i Kazimierz Chodynicki. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, cop. 1938. Sygn. MKsK 94

144.Wojna i okupacja wrzesień 1939 - kwiecień 1943 / Eugeniusz Duraczyński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1974. Sygn. WK 18648

145.Wojna trojańska : mit i historia / Aleksander Krawczuk. - Wyd. 5. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985. Sygn. WK 15558 ; WK 29049; WK 29050

146.Wojny na Bałtyku : X - XIX w / Edmund Kosiarz. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1978. Sygn. WK 22109; WK 39788

147.Zagadnienia i testy dla maturzystów i kandydatów na studia prawnicze, politologiczne, historyczne. Cz.1, Historia Polski 966-1795 / Marian Bębenek, Jacek Czajowski. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2000. Sygn. MKsK 371.3; WK 3054B

148.Zagadnienia i testy dla maturzystów i kandydatów na studia prawnicze, politologiczne, historyczne. Cz. 2, Historia Polski 1795-1918 / Marian Bębenek, Jacek Czajowski. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne, 2001. Sygn. MKsK 371.3

149.Zagadnienia i testy dla maturzystów i kandydatów na studia prawnicze, politologiczne, historyczne. Cz. 3, Historia Polski 1918-1989 z elementami wiedzy o społeczeństwie / Marian Bębenek, Jacek Czajowski. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2001. Sygn. MKsK 371.3

 

 

Historia Polski

1.      "Solidarność" w podziemiu / Jerzy Zdzisław Holzer, Krzysztof Leski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, cop. 1990. Sygn. WK 36619

2.      Bolesław zwany Chrobrym / Anna Lisowska-Niepokólczycka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. Sygn. WK 36141 ; WK 24157

3.      Boże igrzysko : historia Polski. T. 1, Od początków do roku 1795 / Norman Davies ; tł. [z ang.] Elżbieta Tabakowska. - Kraków : "Znak", 1989. Sygn. WK 35846

4.      Boże igrzysko : historia Polski. T. 2, Od roku 1795 / Norman Davies ; tł. [z ang.] Elżbieta Tabakowska. - Kraków : "Znak", 1991. Sygn. WK 37204

5.      Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja : lata 1905-1907 na ziemiach polskich / Stanisław Kalabiński, Feliks Tych. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1976. Sygn. WK 19979

6.      Dni chwały : opowieść o Powstaniu Listopadowym / Ryszard Pietrzykowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 33496

7.      Dzieje Polski do 1795 r / Maria Bogucka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964. Sygn. WK 7955

8.      Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921 / Marian Kukiel. - Wyd. 4 (pierwsze w tej ed.). - Londyn : "Puls", 1993. Sygn. WK 38049

9.      Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej : zarys dziejów / Stanisław Russocki, Stefan K. Kuczyński, Juliusz Willaume ; pod red. Bogusława Leśnodorskiego. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1963. Sygn. WK 7149

10.  Historia najnowsza Polski od PKWN do VIII Zjazdu PZPR : materiały pomocnicze dla studentów IV roku historii i nauczycieli. Cz. 2 / wybór i oprac. Andrzej Topol. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980. Sygn. WK 39886

11.  Historia najnowsza Polski od PKWN do VIII Zjazdu PZPR : materiały pomocnicze dla studentów IV roku historii i nauczycieli. Cz. 1 / wybór i oprac. Andrzej Topol. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980. Sygn. WK 39885

12.  Historia Polski : 1795-1864 / pod red. Stefana Kieniewicza. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. Sygn. WK 5571; WK 5572

13.  Historia Polski : 1914-1939 / Marian Eckert. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Sygn. WK 38545

14.  Historia Polski : 1918-1945 / Czesław Brzoza, Andrzej Leon Sowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. Sygn. MKsK 94(438)

15.  Historia Polski : do połowy XV wieku / Stanisław Arnold. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Sygn. WK 11753

16.  Historia Polski : od połowy XV wieku do roku 1795 / S. Arnold, J. Michalski, K. Piwarski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. Sygn. WK 5001; WK 5194; WK 5250

17.  Historia Polski / Antoni Czubiński, Jerzy Topolski. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. Sygn. MKsK 94(438); WK 35290 ; WK 35945

18.  Historia Polski / Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer. - Wyd. 3 popr. [właśc. 5]. - Warszawa : "Editions Spotkania", 1991. Sygn. WK 37230 ; WK 36951

19.  Historia Polski / Oskar Halecki. - Londyn : "Veritas" ; Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992. Sygn. WK 37474

20.  Historia Polski 1492-1864 / Józef Andrzej Gierowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Sygn. WK 16188 ; WK 11322; WK 11859

21.  Historia Polski 1572-1795 / Urszula Augustyniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 49426

22.  Historia Polski 1795-1914 / Jerzy Zdrada. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 49427

23.  Historia Polski 1795-1914 / Krzysztof Groniowski, Jerzy Skowronek. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 16030; WK 16031 ; WK 21317 ; WK 33375; WK 33376 ; WK 33377

24.  Historia Polski 1795-1918 / Andrzej Chwalba. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. Sygn. MKsK 94(438) ; WK 44778

25.  Historia Polski 1795-1918 / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. MKsK 94(438) ; WK 11712; WK 11713 ; WK 11802 ; WK 12759; WK 13358 ; WK 31992 ; WK 25762; WK 25763

26.  Historia Polski 1796-1996 / Leszek Podhorodecki. - Warszawa : "Mada", 1997. Sygn. WK 39950

27.  Historia Polski 1864-1939 / Henryk Zieliński. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Sygn. WK 12037; WK 12038 ; WK 13221 ; WK 15258; WK 15259; WK 15260; WK 15261

28.  Historia Polski 1914-1939 / Henryk Zieliński. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. Sygn. WK 26200; WK 26537; MKsK 94(438); WK 42182 ; WK 30227

29.  Historia Polski 1914-1990 / Wojciech Roszkowski [nazwa] (Andrzej Albert) [pseud.]. - Wyd. 1, dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. Sygn. MKsK 94(438); WK 37082

30.  Historia Polski 1914-1991 / Wojciech Roszkowski [nazwa] (Andrzej Albert) [pseud.]. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Sygn. WK 37915

31.  Historia Polski 1914-1993 / Wojciech Roszkowski (Andrzej Albert). - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Sygn. WK 37913

32.  Historia Polski 1914-2004 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 10 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. Sygn. WK 45013

33.  Historia Polski 1939-1947 / Józef Ryszard Szaflik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 33556; WK 33557; WK 33558; WK 33559

34.  Historia Polski 1945-1989 : wybór tekstów źródłowych / Marian Kozaczka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2000. Sygn. WK 42127; WK 43478

35.  Historia Polski do r. 1466 / pod red. Juliusza Bardacha ; [aut.] J. Bardach [i in.]. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. Sygn. WJ 1963; WK 3652

36.  Historia Polski do roku 1795 / Helena Michnik, Ludwika Mosler. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 31184 ; WK 330B

37.  Historia Polski do roku 1795 / Henryk Samsonowicz. - Wyd. 4 popr. [i uzup.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 11490 ; WK 11491; WK 46042 ; WK 20958 ; WK 29909; WK 29910; WK 30174

38.  Historia Polski do roku 1795 / Henryk Samsonowicz. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Sygn. MKsK 94(438); WK 38343; WK 38344; WK 38345; WK 45496

39.  Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r / Stanisław Mackiewicz. - Londyn : "Puls", 1992. Sygn. WK 37414

40.  Historia Polski w pigułce / Marian Toporek. - Kraków : "Korona", [1995]. Sygn. MKsK 94(438)

41.  Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - Wyd. 2 poszerz., dodr. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007. Sygn. MKsK 94(438); WK 47081; WK 47082

42.  Historia Polski. [T. 1], Do roku 1505 / Jerzy Wyrozumski. - Wyd. 8. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. MKsK 94(438) ; WK 21569 ; WK 26151 ; WK 25312; WK 25316 ; WK 32701

43.  Historia Polski. [T. 2], 1505-1764 / Józef Andrzej Gierowski. - Wyd. 11. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 25313; WK 25317 ; WK 26152 ; WK 32702; WK 46032 ; MKsK 94(438)

44.  Historia Polski. [T. 2], 1505-1864. Cz. 1 / Józef Andrzej Gierowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Sygn. WK 21570

45.  Historia Polski. [T. 3], 1764-1864 / Józef Andrzej Gierowski. - Wyd. 11. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 25314; WK 25318 ; WK 26153 ; WK 32703 ; MKsK 94(438)

46.  Historia Polski. [T. 4], 1864-1948 / Józef Buszko. - Wyd. 11. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 21572 ; WK 25315; WK 25319 ; WK 26154 ; MKsK 94(438) ;  WK 32704

47.  Historia Polski. T. 1, Do roku 1764. Cz. 1, Do połowy XV w / pod red. Henryka Łowmiańskiego. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Sygn. WK 8754 ; WK 2206; WK 2486

48.  Historia Polski. T. 1, Do roku 1764. Cz. 2, Od połowy XV w. / pod red. Henryka Łowmiańskiego. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.  Sygn. WK 8758 ; WK 2207; WK 2487

49.  Historia Polski. T. 1, Do roku 1764. Cz. 3, Chronologia, bibliografia, indeksy, tablice genealogiczne, mapy / pod red. Henryka Łowmiańskiego. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. Sygn. WK 8759 ; WK 2587

50.  Historia Polski. T. 2, 1764-1864. Cz. 1, 1764-1795 / pod red. Stefana Kieniewicza i Witolda Kuli. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. Sygn. WK 2659

51.  Historia Polski. T. 2, 1764-1864. Cz. 2, 1795-1831 / pod red. Stefana Kieniewicza i Witolda Kuli. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. Sygn. WK 2660

52.  Historia Polski. T. 2, 1764-1864. Cz. 3, 1831-1864 / pod red. Stefana Kieniewicza i Witolda Kuli. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. Sygn. WK 3370

53.  Historia Polski. T. 2, 1764-1864. Cz. 4, Zestawienia monet i miar używanych na ziemiach polskich, bibliografia, indeksy, mapy / red. Stefan Kieniewicz, Witold Kula. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. Sygn. WK 3790

54.  Historia Polski. T. 3, 1850/1864-1918. Cz. 1, 1850/1864-1900 / pod red. Żanny Kormanowej i Ireny Pietrzak-Pawłowskaiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn. WK 11186

55.  Historia Polski. T. 3, 1850/1864-1918. Cz. 1, 1850/1864-1900 / pod red. Żanny Kormanowej i Ireny Pietrzak-Pawłowskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Sygn. WK 7566; WK 8760

56.  Historia Polski. T. 3, 1850/1864-1918. Cz. 2, 1900-1914 / pod red. Żanny Kormanowej i Walentyny Najdus. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Sygn. WK 16190; WK 16191

57.  Historia Polski. T. 3, 1850/1864-1918. Cz. 3, 1914-1918 / pod red. Żanny Kormanowej i Walentyny Najdus. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Sygn. WK 18094; WK 18095

58.  Historia Polski. T. 4, 1918-1939 Cz. 1 Rozdz. I-XIV (1918-1921) / pod red. Tadeusza Jędruszczaka. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. WK 13056; WK 13057; WK 18253 ; MKsK 94(438); WK 27357; WK 27358

59.  Historia Polski. T. 4, 1918-1939 Cz. 2 Rozdz. XV-XXVI (1921-1926) / pod red. Tadeusza Jędruszczaka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. MKsK 94(438); WK 27360; WK 27361

60.  Historja Polski od 11 listopada 1918 r[oku] do 17 września 1939 r[oku] / Stanisław Mackiewicz [nazwa] (Cat [pseud.]). - Warszawa : "Głos", 1989. Sygn. WK 36631; WK 39821

61.  Hołd Pruski / Stanisław Szostakowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Sygn. WK 31568

62.  Kalendarz historyczny : polemiczna historia Polski / Jerzy Łojek ; [il. Artura Grottgera]. - Warszawa : "Alfa-Wero", 1994. Sygn. MKsK 94(438); WK 38675

63.  Korona króla Przemysła / Lech Chmiel. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Sygn. WK 31259

64.  Kościuszko : opowieść / Karol Koźmiński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1963. Sygn. WK 6319

65.  Księstwo Warszawskie / Barbara Grochulska. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1991. Sygn. WK 10076 ; WK 37055

66.  Legiony Polskie we Włoszech / Jerzy Skowronek. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 29498; WK 29526

67.  Na zygmuntowskim dworze / Marek Hryniewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Sygn. WK 23573 ; WK 31313

68.  Najkrótsza historia Polski / Michał Tymowski. - Gdańsk : "Graf", 1993. Sygn. WK 37777

69.  Najnowsza historia polityczna Polski : okres 1939-1945. T. 2 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1990). Sygn. MKsK 94(438)

70.  Najnowsza historia polityczna Polski : okres 1939-1945. T. 1 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1990. Sygn. MKsK 94(438)

71.  Najnowsza historia polityczna Polski : wybór źródeł. Cz. 1, 1918-1926 / aut. wyboru Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek Maria Majchrowski. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1986.Sygn. WK 30877; WK 30878

72.  Najnowsza historia polityczna Polski. T. 1, 1864-1914. [Cz.] 1 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1991. Sygn. MKsK 94(438)

73.  Najnowsza historia polityczna Polski. T. 1, 1864-1914. [Cz.] 2 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1991. Sygn. MKsK 94(438)

74.  Najnowsza historia Polski 1918-1980. Cz. 1, 1918-1939 / Andrzej Albert. - Wyd. 2. - London : "Polonia", 1989. Sygn. MKsK 94(438)

75.  Najnowsza historia Polski 1918-1980. Cz. 2, 1939-1945 / Andrzej Albert. - Wyd. 2. - London : "Polonia", 1989. Sygn. MKsK 94(438)

76.  Najnowsza historia Polski 1918-1980. Cz. 3, 1945-1956 / Andrzej Albert. - Wyd. 2. - London : "Polonia", 1989. Sygn. MKsK 94(438)

77.  Najnowsza historia Polski 1918-1980. Cz. 4, 1956-1980 / Andrzej Albert. - Wyd. 2. - London : "Polonia", 1989. Sygn. MKsK 94(438)

78.  Najnowsza historia Polski. T. 3, 1980-2006 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. nowe uzup. - Warszawa : "Świat Książki", 2007. Sygn. WK 46771; WK 46772; WK 48329

79.  Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej : 1918 - 1919 / Henryk Jabłoński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962. Sygn. WK 6018; WK 39775; WP 47587

80.  O polski tron : pierwsze wolne elekcje w Polsce / Marek Borucki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. Sygn. WK 22736

81.  Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001) / Andrzej Leon Sowa. - Kraków : "Fogra", 2001. Sygn. MKsK 94(438)

82.  Obrona Głogowa : opowieść z czasów Bolesława Krzywoustego / Krzysztof Nowiński. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Sygn. WK 31037

83.  Od rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiel. - Wyd. 5. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986.Sygn. MKsK 94(438) ; WK 7899; WK 7954

84.  Osada z epoki kamienia / Andrzej Jeleński. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Sygn. WK 27492

85.  Ostatni król Rzeczypospolitej : geneza i upadek Konstytucji 3 Maja / Emanuel Rostworowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1966.  Sygn. WK 10391

86.  Ostatni monarcha : opowieść o Stanisławie Auguście Poniatowskim / Elżbieta Centkowska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. WK 22082 ; WK 35282

87.  Pod pruskim zaborem 1850-1918 / Lech Trzeciakowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973. Sygn.WK 17665

88.  Pod rządami Sasów / Bogdan Jagiełło. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Sygn. WK 31323

89.  Polska czasów Łokietka / Jan Baszkiewicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1968. Sygn. WK 12165

90.  Polska po przewrocie majowym : zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939 / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980. Sygn. WK 23048; WK 23049

91.  Polska w pierwszej wojnie światowej / Jerzy Holzer, Jan Molenda. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1963. Sygn. WK 6262

92.  Polska Wiosna Ludów / Irena Koberdowa. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1967. Sygn. WK 10872

93.  Przewrotna historia Polski czyli Kulisy dziejów naszej ojczyzny do 1795 roku / wieści przez Jarosława Machnickiego zebrane i krótkim wstępem opatrzone. - Kielce : "MAC Edukacja", 1999. Sygn. WK 44754 ;WK 44755; WP 92289

94.  Przywódcy powstania styczniowego : sześć sylwetek / Zbigniew Ćwiek. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1963. Sygn. WK 6263

95.  Trudny start : z dziejów Polski Ludowej 1944-1947 / Władyslaw Góra. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. Sygn. WK 29013

96.  Rok przed klęską : (1 września 1938-1 września 1939) / Maria Turlejska. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962. Sygn. WK 5634

97.  Władysław IV i jego czasy / Władysław Czapliński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1972. Sygn.. WK 16285

98.  Władysław Sikorski / Roman Wapiński. - Warszawa : "Wiedza Sygn. Powszechna", 1978. Sygn. WK 21627

99.  Wojna i okupacja wrzesień 1939 - kwiecień 1943 / Eugeniusz Duraczyński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1974. Sygn. WK 18648

100.  Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1992. Sygn. WK 37445

 

 

Wiedza o społeczeństwie

1.      Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia / [koordynator prac Choińska-Mika J. ] ; Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. Sygn. WK 48565

2.       Nowa matura - WOS wiedza o społeczeństwie : repetytorium : społeczeństwo, państwo i polityka, prawo, Polska, Europa, świat / Piotr Krzesiński. - Bielsko-Biala : "Park", 2008. Sygn. WK 48925; MKsK 32

3.      Pani Jola zmienia swoje życie [Film] : historia i wiedza o społeczeństwie : wychowanie do życia w rodzinie : etyka : psychologia : socjologia / scen. i komentarz Maria Król-Fijewska ; reż. Elżbieta Sikora. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. Sygn. WK 104 V

4.       Tematy egzaminacyjne : świat współczesny : Polska współczesna : wiedza o społeczeństwie / Janusz Micuń. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Translator", 1997. Sygn. WK 40622

5.      Wiedza o społeczeństwie : analiza tekstów źródłowych / Michał Franaszek. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008. Sygn. WK 48344; MKsK 371

6.       Wiedza o społeczeństwie : dla liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum / Maria Bielecka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Graf-Punkt", 2001. Sygn. WK 43946; MKsK 32

7.       Wiedza o społeczeństwie : materiały źródłowe dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jarosław Bonecki [i in.]. - Rumia : "Operon", 2002. Sygn. WK 44827

8.       Wiedza o społeczeństwie : podręcznik : szkoły ponadpodstawowe - zakres podstawowy. Cz. 1, Społeczeństwo / Paweł Śpiewak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. Sygn.  WK 1480 P

9.       Wiedza o społeczeństwie : podręcznik : szkoły ponadpodstawowe - zakres podstawowy. Cz. 2, Polityka / Paweł Śpiewak, Hubert Izdebski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002.  Sygn. WK 1481 P

10.   Wiedza o społeczeństwie : podręcznik : szkoły ponadpodstawowe - zakres podstawowy. Cz. 3, Prawo / Hubert Izdebski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002.  Sygn. WK 1482 P

11.  Wiedza o społeczeństwie : podstawowe pojęcia / Stefan Opara. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. CzK 316; WK 32511; WK 32512; WK 32513; WK 32514

12.   Wiedza o społeczeństwie : poziom rozszerzony / Krzysztof Jurek, Aleksander Łynka. - Kraków : "Omega", 2004.  Sygn. WK 45147; CzK 371.3

13.  Wiedza o społeczeństwie : repetytorium : vademecum młodego obywatela, diagramy, wykresy, schematy, zestawienia i tabele / Agata Kunicka-Goldfinger. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2005. Sygn. WK 45814

14.   Wiedza o społeczeństwie : zakresy podstawowy i rozszerzony : zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Marek Grondas, Janusz Żmijski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Sygn. WK 45140; CzK 371.3

15.  Wiedza o społeczeństwie / Halina Tomalska. - Warszawa : "DiP", 1992. Sygn. WK 37168; CzK 37168; WK 37279

16.  Wiedza o społeczeństwie / Maria Wesołowska-Starnawska, Witold Starnawski. - Warszawa : "Eremis", 2008. Sygn. WK 48619; MKsK 32

17.  Wiedza o społeczeństwie od A do Z : repetytorium : matura / Jerzy Suprewicz. - Warszawa : "Kram", 1998. Sygn. WK 41185; MKsK 32 ; WK 41445; WK 41445

 

Autor: Gertruda Kmiecik