Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017

Krosno


Wydawnictwa zwarte

1. Dobre i złe sekrety / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015
BM 37436 ; M 136060

2. Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Gdańsk :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015
BM 37438

3. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il.Anna Ładecka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2016
JM 73939

Wydawnictwa ciągłe

1. 19 dni przeciwko przemocy / Agnieszka Sikora // Niebieska Linia. – 2015, nr 2, s. 12-14
2. Bezpieczna, czyli jaka? : pomagaj ofiarom przemocy, nie przekreślaj sprawców / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 5, s. 12
3. Bo on nas zaczepia! : czy ofiary bullyingu faktycznie prowokują jego sprawców? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 19, s.12
4. Dręczeni, bo biedni : badanie IBE. Więcej życzliwości to mniej agresji / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 40, s. 3
5. Dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska // Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 24-29
6. Dyskryminacja w szkole - z dużej i małej perspektywy / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 4, s. 7-20
7. Działania antydyskryminacyjne / Ewa Rutkowska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 77-78
8. Jak edukować, by zwalczać przemoc? / Agnieszka Sosińska // Niebieska Linia. - 2015, nr 2, s. 10-12
9. Kamery czy (i) wychowanie / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2015, nr 9, s. 20-21
10. Kiedy "inny" znaczy "gorszy" / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 6, s. 54-57
11. Klasowy kozioł ofiarny - jak reagować, jeśli widzimy taką sytuację w swojej klasie? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 3, s. 48-51
12. Metody behawioralne w pracy ze sprawcami przemocy rówieśniczej / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. - 2015, nr 1, s. 15-18
13. Mobbing w procesie wychowania : przyczyny, przejawy, profilaktyka /Romualda M. Kosmatka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 1,s. 5-14
14. Na linii frontu : jak reagować? / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. -2016, nr 1, s.19-21
15. Nauczyciel a przemoc rówieśnicza wśród uczniów / Aleksandra TluściakDeliowska // Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 3, s. 155-171
16. Niedostosowanie społeczne w środowisku szkolnym : przyczyny, skutki,profilaktyka / Anna Korbut // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016,nr 7, s. 34-42
17. Pedagog wobec agresji / Barbara Trzos // Wychowawca. – 2015, nr 2, s. 17
18. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem / Aleksandra Joniec-Kur //Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s. 82-85
19. Praktyczne aspekty realizacji programu profilaktyki agresji wśródnajmłodszych : "Spotkania z Leonem" / Ewa Czemierowska-Koruba //Meritum. - 2017, nr 2, s. 47-53
20. Przemóc niemoc / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2015, nr 2, s. 18-19
21. Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole-refleksje przed i pozajęciowe / Iwona Bukowska // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 6,s. 40-41
22. Skutecznie przeciw agresji w szkole / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny.- 2016, nr 2, s. 51-54
23. Uczymy o równości / Ewa Stoecker // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 82-83
24. Werbalna agresja uczniów : jak ją "rozbroić"? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 1, s. 45-48
25. Wykorzystanie metody sytuacyjnej w przygotowaniu nauczycieli do radzenia sobie z przemocą rówieśniczą wśród uczniów / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Nauczyciel i Szkoła. - 2016, nr 2, s. 241-256
26. Zapobiegaj i reaguj : przemoc w szkole - likwidacja gimnazjów nie rozwiąże problemu / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 21, s. 6
27. Zapobieganie wykluczeniu rówieśniczemu w gimnazjum / Małgorzata Wójcik [i in.] // Edukacja. - 2015, nr 3, s. 123-140
28. Zasady podejmowania interwencji w szkole / Katarzyna Seidel // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s. 77-81
29. Zasady postępowania w przypadku agresji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 4, s. 43-44

Autor: Małgorzata Kasza