Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Anna Szewczyk

 

 

 

Bibliografia przedmiotowa

do listy lektur z języka polskiego obowiązujących

 na egzaminie maturalnym

(wydawnictwa zwarte)

 

 

 

 

ZAKRES PODSTAWOWY

 

 

Baczyński, Krzysztof Kamil – wybór wierszy

 

1.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

2.Krzysztof Baczyński : (1921 - 1944) / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961.WK 4254

3.Krzysztof Kamil Baczyński - poezja, historia, los / Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994. Sygn. WK 38215

4.Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. Sygn. WK 20072

5.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

6.Nad wierszami Baczyńskiego : interpretacje i szkice / red. Gustaw Ostasz. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1990. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z

7.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

8.Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. Sygn. WK 37703- 37704 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z

9.Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac. Jerzy Święch. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998. Sygn. WK 41900

  

 

Barańczak, Stanisław – wybór wierszy

 

10.Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. - Gdańsk : "Harmonia", 1997. Sygn. WK 40450, WK 40564

11.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

12.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

13.Literatura emigracyjna w szkole / red. Zdzisław Kudelski, Sławomir Jacek Żurek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2008. Sygn. WK 49566

14.Poezja Stanisława Barańczaka : reguły i konteksty / Dariusz Pawelec ; [z prac Zakładu Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego]. - Katowice : "Śląsk", 1992. Sygn. WK 38220

15.Świat poezji Stanisława Barańczaka / Krzysztof Biedrzycki ; [oprac. tekstu Jerzy Lohman]. - Kraków : "Universitas", 1995. Sygn. WK 40348

 

 

Białoszewski, Miron - Pamiętnik z powstania warszawskiego

 

16."Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego / [oprac. Małgorzata Wojciechowska]. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. WK 49910

17.Literatura wobec wojny i okupacji : studia / pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. Sygn. WK 19757

18.Miron Białoszewski "Pamiętnik z powstania warszawskiego" / Marek Kujawski. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, 1990.MKsK 821.162.1(091)A/Z

19.Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK821.162.1(091)

20.Twórczość Mirona Białoszewskiego / Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994.WK 38138,  WK 38213

  

 

Białoszewski, Miron – wybór wierszy

 

21.Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. - Gdańsk : "Harmonia", 1997. Sygn. WK 40450, WK 40564

22.Euklides i barbarzyńcy : szkice literackie / Jan Prokop. - Warszawa : "Czytelnik", 1964. Sygn. WK 7817

23.Język poetycki Mirona Białoszewskiego / Stanisław Barańczak ; Instytut Badań Literackich PAN. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. Sygn. WK 18639

24.Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40429, WK 41834

25.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

26.Literatura współczesna, "źle obecna" w szkole : antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska ; przy wyborze tekstów i ich red. współprac. Agnieszka Kłak [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. WK 36779-36780, WK 36817, WK 36839; MKsK 82-82

27.Miron Białoszewski / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. WK 37334

28.Pisanie Białoszewskiego : szkice / pod red. Michała Głowińskiego i Zdzisława Łapińskiego. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1993. Sygn. WK 38054

29.Przeciw (w) literaturze : esej o "poezji czynnej" Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury / Krzysztof Rutkowski. - Bydgoszcz : "Pomorze", 1987. Sygn. WK 33738-33739

30.Twórczość Mirona Białoszewskiego / Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994.WK 38138,  WK 38213

 


Biblia

 

31."Biblia - Nowy Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007. Sygn. MksK 82(091)

32."Biblia - Stary Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007. Sygn. MKsK 82(091)

33.Antyk - barok : teksty, konteksty, ćwiczenia / Joanna J. Gawlikowska. - Goleszów : "Innowacje", 1999. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

34.Biblia a literatura polska : antologia / [wybór i oprac.] Kazimierz Bukowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Sygn. WK 28466, WK 28467;  MKsK 82-82

35.Biblia dziś odczytana / Marian Czajkowski. - Warszawa : "Novum", 1988. Sygn. WK 34006

36.Klucz do Biblii / Wilfrid J. Harrington ; przedmową opatrzył Roland de Vaux ; przeł. [z ang.] Józef Marzęcki. - Wyd. 5. - Warszawa : "Pax", 2000. Sygn. CzK 2

37.Książki zakazane / Bartłomiej Paszylk. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. Sygn. MKsK 82(091)

38.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

39.Literatura europejska i łacińskie średniowiecze / Ernst Robert Curtius ; tł. z [niem.] i oprac. Andrzej Borowski. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40074

40.Męska rzecz / Jarosław Górski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", cop. 2011. Sygn. MKsK 82(091)

41.Nie tylko o Biblii / Anna Świderkówna. - Warszawa : "Adam", 2005. Sygn. MKsK 2

42.Opowieści biblijne / Zenon Kosidowski. - Warszawa : "Iskry", 1963. Sygn. WK 7197

43.Opowieści biblijne / Zenon Kosidowski. - Wyd. 12. - Warszawa : "Iskry", 1983. Sygn. WK 26437

44.Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK821.162.1(091)

45.Rozmowy o Biblii : Nowy Testament / Anna Świderkówna. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2000. Sygn. WK 42523

46.Rozmowy o Biblii / Anna Świderkówna ; [posł. Józef Kudasiewicz]. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Sygn. WK 40377

47.Twarze księgi / Anna Kamieńska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1982. Sygn. WK 25331

48.Twarze księgi / Anna Kamieńska. - Wyd. 3. - Warszawa : "Pax", 1990. Sygn. CzK 2

49.Wielka literatura powszechna. T. 1, Wschód - literatury klasyczne / w oprac. Józefa Bromskiego i in. ; pod red. Stanisława Lama. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1930. Sygn. MKsK 82(091)Bogurodzica

 

50.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

51.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

52.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

53.Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - Wyd. 4. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40085

54.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

55.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

56.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

57.O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych : (Bogurodzica, Kazania Świętokrzyskie, "Posłuchajcie, bracia miła") / Ewa Ostrowska. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn. WK 11205

58.Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK821.162.1(091)

59.Średniowieczna poezja religijna / Jerzy Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. WK  37697, WK 37699; MKsK 82(091)

60.Teksty staropolskie : analizy i interpretacje / pod red. nauk. Wandy Decyk-Zięby, Stanisława Dubisza. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2003. Sygn. WK 49859

61.Z dziejów języka polskiego i jego piękna : studia i szkice / Ewa Ostrowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. Sygn. WK 21742

  

 

Borowski, Tadeusz - Pożegnanie z Marią

 

62.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

63.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

64.Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40429, WK 41834

65.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

66.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

67.Proza powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Sygn. WK 27324, WK 27472,  WK 40827, WK 45667, WK 46539 ; MKsK 821.162.1(091)

68.Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996. Sygn. WK 41756

 

  

Camus, Albert – Dżuma

 

69."Dżuma" Alberta Camusa / Aniela Kowalska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 12369-12370

70."Dżuma" Alberta Camusa / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. WK 49906; MksK 821(091)A/Z

71."Dżuma" Alberta Camusa / Waleria Szydłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. WK 41268, WK 40540;  MksK 821(091)A/Z

72.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

73.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

74.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

75.Oblicza samotności : wypisy - streszczenia, analizy i interpretacje literackie : 4 klasa liceum / [noty,analizy i interpretacje, wybór wypisów Danuta Ulicka ; streszcz. Robert Szaniawski ; wprowadzenie i oprac. Zofia Lewandowska]. - Warszawa : "Polonia Press", 1996.WK 42018

  

 

Cervantes, Miguel - Don Kichote

 

76."Don Kiszot" Cervantesa / Zofia Szmydtowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. Sygn. WK 14007 ;  MKsK 821(091)A/Z

77.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

78.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

79.Męska rzecz / Jarosław Górski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", cop. 2011. Sygn. MKsK 82(091)

80.Pisarze jednej książki / Olga Romańska-Malina. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", 2011. Sygn. MKsK 82(091)

  

 

Conrad, Joseph - Jądro ciemności

 

81.Czytanie świata : reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej / Krzysztof Koc. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. Sygn. WK 47059

82.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

83.Wybór opowiadań / Joseph Conrad-Korzeniowski ; przeł. [z ang.] Aniela Zagórska, Halina Carroll-Najder ; oprac. Zdzisław Najder. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. Sygn. WK BN 16913
Czechowicz, Józef – wybór wierszy

 

84.Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977.WK 21229

85.Wybór poezji / Józef Czechowicz ; oprac. Tadeusz Kłak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. Sygn. WK BN 14204, WK BN 14260

  

 

Dostojewski, Fiodor – Zbrodnia i kara

 

86."Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego / [oprac. zespół red.]. - Toruń : "Literat", cop. 2009. Sygn. MKsK 821(091)

87."Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1999. Sygn. WK 3819 B

88.Bunt literatów / Olga Romańska-Malina. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2009. Sygn. MKsK 82(091)

89.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

90.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

91.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

92.Literatura polska XIX wieku / Wiesław Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

93.Męska rzecz / Jarosław Górski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", cop. 2011. Sygn. MKsK 82(091)

94.Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Czesław Jastrzębiec-Kozłowski ; oprac. Józef Smaga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. Sygn. WK BN 32036; MKsK 82-3

95.Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Czesław Jastrzębiec-Kozłowski ; oprac. Józef Smaga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.WK BN 37493

  

 

Dzieje Tristana i Izoldy

 

96.Antyk - barok : teksty, konteksty, ćwiczenia / Joanna J. Gawlikowska. - Goleszów : "Innowacje", 1999. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

97.Dzieje Tristana i Izoldy / odtworzył Joseph Bedier ; przeł. Tadeusz Żeleński (Boy) ; oprac. Anna Popławska, Honorata Liszka. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : "Greg", 2010. Sygn. WK 49573

98.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

  

 

Eco, Umberto - Imię ży

 

99.Imię róży / Umberto Eco ; przeł. [z wł.] Adam Szymanowski. - Wyd. 6 dodruk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996. Sygn. WK   39155

100.Imię róży / Umberto Eco ; przeł. [z wł.] Adam Szymanowski. - Wyd. 6, dodr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1998. Sygn. WK 40660

 


Fredro, Aleksander – Zemsta

 

101."Zemsta" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Sygn. WK 44836, WK 26411; MksK 821.162.1(091)A/Z

102."Zemsta" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 44837, WK 32197-32198

103."Zemsta" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK 38850

104.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Sygn. WK 40354, WK 34236-34239; MksK 821.162.1(091)

105.Zemsta : [komedia] / Aleksander Fredro ; oprac. Mieczysław Inglot. - Wyd. 8 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. Sygn. WK BN 10746Gałczyński, Konstanty Ildefons – wybór wierszy

 

106.Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. Sygn. WK 20072

107.Poeci trzech pokoleń : Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun / Artur Sandauer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Sygn. WK 1132

108.Wybór poezji / K. I. Gałczyński ; oprac. Marta Wyka. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. Sygn. WK BN 10506-10507,  WK BN 10582

109.Wybór poezji / K. I. Gałczyński ; oprac. Marta Wyka. - Wyd. 5 uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.WK BN 25737-25738 ; MKsK 82-1

110.Wybór poezji / K. I. Gałczyński ; oprac. Marta Wyka. - Wyd. 5 uzup., [nakł. 2]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. Sygn. WK BN 26233Gombrowicz, Witold – Ferdydurke

 

111."Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / Michał Głowiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z

112."Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / oprac. Anna Mądry. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z

113.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Sygn. WK 40354, WK 34236-34239; MksK 821.162.1(091)

114.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Sygn. WK 40354, WK 34236-34239, MKsK 821.162.1(091)

115.Ferdydurkizm czyli Gombrowicz w szkole / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : "Stentor", 1994. Sygn. WK 42160

116.Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40353,  WK 40428

117.Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40429, WK 41834

118.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

119.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

120.Wybór pism krytycznych / Ludwik Fryde ; oprac. Andrzej Biernacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. Sygn. WK 9840

121.Wybór pism krytycznych / Ludwik Fryde ; oprac. Andrzej Biernacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. Sygn. WK 9840

122.Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996. Sygn. WK 41756Herbert, Zbigniew – wybór wierszy

 

123.Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. - Gdańsk : "Harmonia", 1997. Sygn. WK 40450, WK 40564

124.Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996. Sygn. WK 44068

125.Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. WK 37158; MKsK 821.162.1(091)

126.Herbert : poetyka, wartości i konteksty / pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Witolda Sadowskiego. - Warszawa : "DiG", 2002. Sygn. WK 48322

127.Herbert, Szymborska, Różewicz : studia stylistyczne Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Sygn. WK 49014

128.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

129.Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976.WK 20072

130.Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40429, WK 41834

131.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

132.Literatura współczesna, "źle obecna" w szkole : antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska ; przy wyborze tekstów i ich red. współprac. Agnieszka Kłak [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. WK 36779-36780, WK 36817, WK 36839; MKsK 82-82

133.Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. Sygn. WK 21229

134.Poezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK 39060

135.Portret z początku wieku : twórczość Zbigniewa Herberta - kontynuacje i rewizje : studia / pod red. Wojciecha Ligęzy przy współudz. Magdaleny Cichej. - Lublin : "Gaudium", 2005.WK 49541

136.Poznawanie Herberta / wybór i przedm. Andrzej Franaszek ; [red. Maria Rola]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1998. Sygn. WK 42326

137.Poznawanie Herberta 2 / wybór i wstęp Andrzej Franaszek; [red. Maria Rola]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000. Sygn. WK 41891

138.Szkice literackie : Asnyk, Konopnicka, Herbert / Antoni Baczewski. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1991. Sygn. WK 36879

139.Teksty kultury w szkole / pod red. Barbary Myrdzik, Leszka Tymiakina. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Sygn. WK 49545

140.Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Sygn. WK 44961

141.Wiersze wybrane / Zbigniew Herbert ; wybór i oprac. Ryszard Krynicki. - Kraków : "a5", 2004. Sygn. WK 44982Herling-Grudziński, Gustaw - Inny świat

 

142."Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / [oprac. Andrzej Jankowski]. - Warszawa : "Suplement", [1991]. Sygn. WK 1877 B

143."Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / [oprac. Małgorzata Kamińska]. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

144."Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Sygn. WK 38427

145."Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. WK 40029,  WK 40604; MKsK 821.162.1(091)A/Z

146."Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Wyd. 3 zm. i rozszerz. - Kraków : "Universitas", cop. 2007. Sygn. WK 47530

147."Lagry i łagry" : problematyka obozowa w 4 klasie L.O. [Liceum Ogólnokształcącego] (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) / Wojciech Kajtoch. - Kraków : "Text", 1994. Sygn. WK 2064 B

148.Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. WK 37158; MKsK 821.162.1(091)

149.Książki zakazane / Bartłomiej Paszylk. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. Sygn. MKsK 82(091)

150.Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40429, WK 41834

151.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

152.Literatura emigracyjna w szkole / red. Zdzisław Kudelski, Sławomir Jacek Żurek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2008. Sygn. WK 49566

153.Literatura polska 1939-2009 / Stanisław Burkot. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

154.Literatura współczesna, "źle obecna" w szkole : antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska ; przy wyborze tekstów i ich red. współprac. Agnieszka Kłak [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. WK 36779-36780, WK 36817, WK 36839; MKsK 82-82

155.Polska literatura łagrowa / Eugeniusz Czaplejewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Sygn. WK 37198; MKsK 821.162.1(091)

156.Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994.WK40111, WK 41079;  MKsK 821.162.1(091)Homer – Iliada

 

157.Iliada / Homer ; w przekł. [z grec.] Franciszka Ksawerego Dmochowskiego ; zrewidował, wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Sinko ; przygotował Jerzy Łanowski. - Wyd. 11 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. Sygn. WK BN 12447

158.Iliada / Homer ; w przekł. [z grec.] Franciszka Ksawerego Dmochowskiego; zrewidował, wstępem i komentarzem opatrzył Tadeusz Sinko. - Wyd. 9 z rozsz. wstępem. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960. Sygn. WK BN 3353, WK BN 5568

Iliada Homera / oprac. Andrzej Jankowski. - Warszawa : "Suplement", [1991]. Sygn. WK 1885 B

160.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

161.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

162.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK

163.Literatura europejska i łacińskie średniowiecze / Ernst Robert Curtius ; tł. z [niem.] i oprac. Andrzej Borowski. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40074

164.Męska rzecz / Jarosław Górski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", cop. 2011. Sygn. MKsK 82(091)

165.Wielka literatura powszechna. T. 1, Wschód - literatury klasyczne / w oprac. Józefa Bromskiego i in. ; pod red. Stanisława Lama. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1930. Sygn. MKsK 82(091)

166.Wielka literatura powszechna. T. 1, Wschód - literatury klasyczne / w oprac. Józefa Bromskiego i in. ; pod red. Stanisława Lama. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1930. Sygn. MKsK 82(091)Homer – Odyseja

 

167.Antyk - barok : teksty, konteksty, ćwiczenia / Joanna J. Gawlikowska. - Goleszów : "Innowacje", 1999. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

168.Męska rzecz / Jarosław Górski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", cop. 2011. Sygn. MKsK 82(091)

169.Odyseja / Homer ; przeł. [z grec.] Lucjan Siemieński ; wstępem i objaśnieniami opatrzył Tadeusz Sinko. - Wyd. 7. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. Sygn. WK BN 9390, WK BN 9342

170.Odyseja / Homer ; przeł. [z grec.] Lucjan Siemieński ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Tadeusz Sinko. - Wyd. 6 przejrz. i popr. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959. Sygn. WK BN 4804,  WK BN 5569

171.Wielka literatura powszechna. T. 1, Wschód - literatury klasyczne / w oprac. Józefa Bromskiego i in. ; pod red. Stanisława Lama. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1930. Sygn. MKsK 82(091)Iwaszkiewicz, Jarosław – wybrane opowiadanie

 

172."Opowiadania" Jarosława Iwaszkiewicza / Helena Zaworska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 29971, WK 30023- 30024, WK 44841; MKsK 821.162.1(091)A/Z

173.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. Sygn. WK 32017,  WK 32019; MKsK 821.162.1(091)

174.Eros i Tanatos : proza Jarosława Iwaszkiewicza : 1916-1938 / Ryszard Przybylski. - Warszawa : "Czytelnik", 1970. Sygn. WK 14356

175.Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. Sygn. WK 20072

176.Lektury licealisty : szkice / pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn. WK 31004-31009,  WK 31011-31012, MKsK 821.162.1(091)

177.Pierwiastki mityczne w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza : geneza i funkcja / Eugenia Łoch. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe, 1978. Sygn. WK 22062

178.Pisarstwo Jarosława Iwaszkiewicza wobec tradycji i współczesności / Eugenia Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1987. Sygn. WK 34102

179.Problemy moralne w opowiadaniach międzywojennych i okupacyjnych Jarosława Iwaszkiewicza / [Rękopis] Krystyna Serwańska ; Uniwersytet Rzeszowski Instytut Filologii Polskiej. - Rzeszów : [nakł. autora], 2002. Sygn. MKsK 43 RK

180.Proza powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Sygn. WK 27324, WK 27472,  WK 40827, WK 45667, WK 46539 ; MKsK 821.162.1(091)

181.Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza / Maria Jędrychowska. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. Sygn. WK 20816

 

  

Kamiński, Aleksander - Kamienie na szaniec

 

182."Kamienie na szaniec" - Aleksander Kamiński / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007. Sygn. WK 3615 B

183."Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego / oprac. Małgorzata Kamińska. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MksK 821.162.1(091)

184.Bohaterowie "Kamieni na szaniec" w świetle dokumentów / wstęp, oprac. i wybór tekstów Tomasz Strzembosz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Sygn. WK 38347

  

 

Kasprowicz, Jan – wybór wierszy

 

185.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

186.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

187.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

188.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

189.Literatura Młodej Polski : opracowanie metodyczne / Maria Knothe. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 3206

190.Literatura Młodej Polski : dla klasy XI / Jan Zygmunt Jakubowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Sygn. WK 10242-10243

191.Wybór poezji / Jan Kasprowicz ; oprac. Jan Józef Lipski. - Wyd. 2 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.WK BN 17613

192.Wybór poezji / Jan Kasprowicz ; oprac. Jan Józef Lipski. - Wyd. 3 rozsz. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.WK 37420

193.Wybór poezji / Jan Kasprowicz ; oprac. Juliusz Kijas. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953. Sygn. WK 2477

  

 

Kochanowski, Jan – fraszki, pieśni i treny (wybór)

 

194."Treny" Jana Kochanowskiego / Janusz Pelc. - Warszawa : "Czytelnik", 1969. Sygn. WK 13069

195."Treny" Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Sygn. WK 21991- 21992

196."Treny" Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. WK 34582,  WK 34584- 34586

197.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. Sygn. WK 32017,  WK 32019; MKsK 821.162.1(091)

198.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Sygn. WK 40354, WK 34236-34239; MksK 821.162.1(091)

199.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. Sygn. WK 45227, MKsK 821.162.1(091)

200.Fraszki ; Pieśni ; Treny : lektura z opracowaniem / Jan Kochanowski ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2010. Sygn. WK 50097

201.Jan Kochanowski : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. Sygn. WK 35527- 35528

202.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

203.Kochanowski i inni : studia, charakterystyki, interpretacje / Stanisław Grzeszczuk. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Katowice : "Śląsk", [1988]. Sygn. WK 33654-33655, WK 33844

204.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

205.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

206.Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - Wyd. 4. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40085

207.Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 2 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40086

208.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

209.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

210.Literatura polskiego renesansu / Piotr Wilczek. - Katowice : Uniwersytet Śląski,Sygn. WK 45874

211.Literatura renesansu w Polsce / Janusz Pelc. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Semper", cop. 1998. Sygn. WK 42623

212.O języku poezji Jana Kochanowskiego / Maria Renata Mayenowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983. Sygn. WK 26630

213.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

214.Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK821.162.1(091)

 

Konopnicka, Maria - Mendel Gdański

 

215.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

216.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

217.Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993. Sygn. WK 38150 ;  MKsK 821.162.1(091)

 

  

Konwicki, Tadeusz - Kronika wypadków miłosnych

 

218.Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994.WK 40111, WK 41079;  MKsK 821.162.1(091)

 

  

Krall, Hanna - Zdążyć przed Panem Bogiem

 

219."Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall / [oprac. Marta Zawalich]. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. WK 49914; MKsK 821.162.1(091)

220."Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

221.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

222.Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993. Sygn. WK 38150; MKsK 821.162.1(091)

  

 

Krasicki, Ignacy – bajki, satyry

 

223.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. Sygn. WK 32017,  WK 32019; MKsK 821.162.1(091)

224.Bajki / Ignacy Krasicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956. Sygn. WK 4132

225.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

226.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

227.Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - [Wyd. 1, właśc. 2]. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40087

228.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

229.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1

230.Monachomachia ; Bajki i przypowieści : podobizny autografów i pierwodruków. Vol. 1-4 / Ignacy Krasicki ; oprac. Zbigniew Goliński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. Sygn. MKsK 09

231.Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK821.162.1(091)

232.Satyry / Ignacy Krasicki ; oprac. graf. Marek Dzwonkowski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1981. Sygn. WK 23983Krasicki, Ignacy – Monachomachia

 

233."Monachomachia" przed sądem potomności / Wacław Kubacki ; Instytut Badań Literackich. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951. Sygn. WK 7799

234.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. Sygn. WK 45227, MKsK 821.162.1(091)

235.Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - [Wyd. 1, właśc. 2]. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40087

236.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

237.Monachomachia ; Bajki i przypowieści : podobizny autografów i pierwodruków. Vol. 1-4 / Ignacy Krasicki ; oprac. Zbigniew Goliński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. Sygn. MKsK 09

238.Monachomachia i Antymonachomachia / Ignacy Krasicki ; wstęp i oprac. Zbigniew Goliński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. Sygn. WK BN 13269, WK BN 13270

 

  

Krasiński, Zygmunt - Nie-Boska komedia

 

239."Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / oprac. Joanna Olejnik. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

240."Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. Sygn. WK 14954-14955

241."Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / Stanisław Makowski. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK 19208

242.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

243.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

244.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

245.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

246.Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Juliusz Kleiner. - Wyd. 7. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. Sygn. WK BN 4897

247.Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Stefan Treugutt. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. Sygn. WK 25903- 25904

248.Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; wstęp napisała Maria Janion ; tekst i przyp. oprac. Maria Grabowska. - Wyd. 11. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. Sygn. WK BN 20736

249.Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; wstęp napisała Maria Janion ; tekst i przyp. oprac. Maria Grabowska. - Wyd. 11. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. Sygn. WK BN 20736

250.Nie-Boska komedyia / Zygmunt Krasiński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. Sygn. WK 11464

251.Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK821.162.1(091)

252.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

 

  

Kuncewiczowa, Maria – Cudzoziemka

 

253."Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej / oprac. zespół red. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. WK 49905 ; MKsK 821.162.1(091)

254.Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996. Sygn. WK 41756

255.Wybór pism krytycznych / Ludwik Fryde ; oprac. Andrzej Biernacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. Sygn. WK 9840

 

  

Lechoń, Jan – wybór wierszy

 

256.Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40353, WK 40428

257.Poezje / Jan Lechoń ; oprac. Roman Loth. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. WK BN 40510

258.Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. Sygn. WK 41079, WK 40111 ; MKsK 821.162.1(091)Lem, Stanisław – Solaris

 

259.Lektury licealisty : szkice / pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn. WK 31004-31009,  WK 31011-31012, MKsK 821.162.1(091)

260.Lem w oczach krytyki światowej / wybór i oprac. Jerzy Jarzębski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. Sygn. WK 36627Leśmian, Bolesław – wybór wierszy

 

261.Człowiek i świat w poezji Leśmiana : studium filozoficznych koncepcji poety / Cezary Rowiński ; z prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 25195

262.Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996. Sygn. WK 44068

263.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

265.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

266.Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40353,  WK 40428

267.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

268.Literatura Młodej Polski : opracowanie metodyczne / Maria Knothe. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 3206

269.Poezja niemożliwa : modele Leśmianowskiej wyobraźni / Tymoteusz Karpowicz. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19456

270.Poezje wybrane / Bolesław Leśmian [pseud.] ; oprac. Jacek Trznadel. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. Sygn. WK BN 18423,  WK BN 26024;  MKsK 82-1

271.Zaświat przedstawiony : szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. Sygn. WK 24219Lipska, Ewa – wybór wierszy

 

272.Antropologia wierszem : język poetycki Ewy Lipskiej / Krzysztof Skibski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. Sygn. WK 48296

273.Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. - Gdańsk : "Harmonia", 1997. Sygn. WK 40564, WK

274.Literatura współczesna, "źle obecna" w szkole : antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska ; przy wyborze tekstów i ich red. współprac. Agnieszka Kłak [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. WK 36779-36780, WK 36817, WK 36839; MKsK 82-82

275.Poezja Ewy Lipskiej w szkole średniej / Katarzyna Urbańska. - Kraków : "Impuls", 2001. Sygn. WK 42960

276.Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994.WK 40111, WK 41079;  MKsK 821.162.1(091)

 


Mickiewicz, Adam - Dziady część II, III, IV

 

277."Dziady" Adama Mickiewicza : poemat, adaptacje, tradycje / red. Bogusław Dopart. - Kraków : "Universitas", cop. 1999. Sygn. WK 42186

278."Dziady" Adama Mickiewicza / Maria Cieśla-Korytowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK 38535, WK 38536; MksK 821.162.1(091)A/Z

279."Dziady" Adama Mickiewicza / oprac. Anna Skibicka. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MksK 821.162.1(091)A/Z

280.Arcydramat Mickiewicza : studia nad III częścią "Dziadów" / Wacław Kubacki. - Kraków : M. Kot, 1951. Sygn. WK 6836

281.Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś. - Wyd. 4. - Warszawa : "Rytm", 1998. Sygn. WK 41070

282. Dziady część III Adama Mickiewicza / oprac. Andrzej Jankowski. - Warszawa : "Suplement", [1993]. Sygn. MksK 821.162.1(091)A/Z

283.Formowanie "Dziadów" części drugiej : rekonstrukcja genetyczna / Stanisław Pigoń. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. Sygn. WK 11481

284.Gdy idą między żywych duchy : Dziady i "Dziady" w dramacie polskim XIX i XX wieku / Janusz Skuczyński. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Sygn. WK 45983

285.Kompozycja "Dziadów" wileńskich / Juliusz Saloni. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. Sygn. WK 4823

286.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

287.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

288.Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - [Wyd. 1, właśc. 2]. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40087

289.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

290.Literatura emigracyjna w szkole / red. Zdzisław Kudelski, Sławomir Jacek Żurek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2008. Sygn. WK 49566

291.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

292.Męska rzecz / Jarosław Górski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", cop. 2011. Sygn. MKsK 82(091)

293.Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK821.162.1(091)

294.O wierszu romantycznym / Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska ; Instytut Badań Literackich Poklskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. Sygn. WK 7050

295.Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK821.162.1(091)

296.Studia i szkice literackie / Stefania Skwarczyńska. - Warszawa : "Pax", 1953. Sygn. WK 11384

297.Trzy szkice romantyczne : o Dziadach, Balladynie, epilogu Pana Tadeusza / Jarosław Maciejewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967. Sygn. WK 11120Mickiewicz, Adam - Pan Tadeusz

 

298."Pan Tadeusz" - poemat humorystyczny / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1949. Sygn. WK 11086

299."Pan Tadeusz" : studia o poemacie / Kazimierz Wyka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. Sygn. WK 7224, WK 7288

300."Pan Tadeusz" : studia o tekście / Kazimierz Wyka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. Sygn. WK 7225, WK 7289

301."Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MksK 821.162.1(091)

302.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Sygn. WK 40354, WK 34236-34239; MksK 821.162.1(091)

303.Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś. - Wyd. 4. - Warszawa : "Rytm", 1998. Sygn. WK 41070

304.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

305.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

306.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

307.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

308.Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości / Bronisław Chlebowski ; z rękopisu wyd. i przedm. poprzedził Manfred Kridl. - Lwów [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1923. Sygn. WK 6821

309.Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK821.162.1(091)

310.O literaturze polskiej / Ignacy Chrzanowski ; [wyboru dokonał Andrzej Biernacki]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Sygn. WK 15196

311.O wierszu romantycznym / Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska ; Instytut Badań Literackich Poklskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. Sygn. WK 7050

312.Pan Tadeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła / Bogdan Zakrzewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. Sygn. MksK 821.162.1(091)A/Z

313. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 9. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. Sygn. WK BN 26173

314.Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 3 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958. Sygn. MksK 82-1

315.Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 7. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. Sygn. WK BN 46347

316.Pan Tadeusz i jego dziedzictwo : poemat / red. Bogusław Dopart, Franciszek Ziejka. - Kraków : "Universitas", 2000. Sygn. WK 42188

317.Spór Horeszków z Soplicami : studium z dziedziny problematyki prawnej "Pana Tadeusza" / Stefan Breyer. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1955. Sygn. WK 1124

318.Szkice literackie i artystyczne. T. 2 / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956.WK 7749, WK 8045

319.Trzy szkice romantyczne : o Dziadach, Balladynie, epilogu Pana Tadeusza / Jarosław Maciejewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967. Sygn. WK 11120

320.Wprowadzenie w "Pana Tadeusza" / Stanisław Pigoń ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Sygn. WK 14154

321.Zrozumieć Mickiewicza : przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich / Jacek Inglot. - Wrocław : "Astrum", 1996. Sygn. WK 39547Mickiewicz, Adam – Romantyczność

 

322.Adam Mickiewicz "Ballady i romanse" / oprac. Stanisław Rzepczyński. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, [1991]. Sygn. WK 1883 B

323.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)Miłosz, Czesław – wybór wierszy

 

324.Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. - Gdańsk : "Harmonia", 1997. Sygn. WK 40450, WK 40564

325.Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996. Sygn. WK 44068

326.Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza / Jolanta Dudek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 1995. Sygn. WK 40242

327.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

328.Język poezji Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. WK 47479

329.Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 2 / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : "Universitas", cop. 1999. Sygn. WK 41893, WK 42191

330.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

331.Literatura emigracyjna w szkole / red. Zdzisław Kudelski, Sławomir Jacek Żurek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2008. Sygn. WK 49566

332.Literatura polska w latach II wojny światowej / Jerzy Święch ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Sygn. WK 39957

333.Literatura współczesna, "źle obecna" w szkole : antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska ; przy wyborze tekstów i ich red. współprac. Agnieszka Kłak [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. WK 36779-36780, WK 36817, WK 36839; MKsK 82-82

334.Moment wieczny : o poezji Czesława Miłosza / Aleksander Fiut. - Warszawa : "Open", 1993. Sygn. WK 38052

335.Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Sygn. WK 25486-25487; MKsK 821.162.1(091)A/Z

336.Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993. Sygn. WK 38150;  MKsK 821.162.1(091)Molier – Skąpiec

 

337."Świętoszek" i "Skąpiec" Moliera / oprac. Julia Biernacka. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK 821(091)

338.Skąpiec : komedia w pięciu aktach / Molier ; przeł. [z fr.] i oprac. Tadeusz Żeleński (Boy). - Wyd. 9. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. Sygn. WK BN 4552

339.Skąpiec / Molier ; przeł. [z franc.] Tadeusz Żeleński (Boy) ; oprac. Anna Popławska, Agnieszka Woźny. - Wyd. 2 rozszerz. i uzup. - Kraków : "Greg", 2010.WK 49593Molier - Świętoszek

 

340."Świętoszek (Tartuffe)" Moliera / oprac. Rachmiel Brandwajn. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 11967 ; MKsK 821(091)A/Z

341."Świętoszek" i "Skąpiec" Moliera / oprac. Julia Biernacka. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK 821(091)

342.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

343.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

344.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

345.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

346.Świętoszek (Tartuffe) : komedia w pięciu aktach / Molier ; przeł. [z fr.] i oprac. Tadeusz Boy-Żeleński. - Wyd. 6, przejrzane. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. Sygn. WK BN 4551

347.Świętoszek (Tartuffe) : komedia w pięciu aktach / Molier ; przeł. [z fr.] i oprac. Tadeusz Boy-Żeleński. - Wyd. 3 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953. Sygn. WK 50012

348.Świętoszek (Tartuffe) : komedia w pięciu aktach / Molier ; przeł. [z fr.] i oprac. Tadeusz Boy-Żeleński. - Wyd. 7 przejrzane. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. Sygn. WK BN 8122

349.Świętoszek (Tartuffe) : komedia w pięciu aktach / Moliere ; przeł. [z fr.] i oprac. Tadeusz Boy-Żeleński. - Wyd. 10. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. Sygn. WK BN 20238

350.Świętoszek (Tartuffe) : komedia w pięciu aktach / Moliere ; przeł. [z fr.] i oprac. Tadeusz Boy-Żeleński. - Wyd. 9. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. Sygn. WK 8121

351.Twarz i maska : rzecz o "Świętoszku" Moliera / Rachmiel Brandwajn. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1965.WK 8342Morsztyn, Jan Andrzej – wybór wierszy

 

352.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. Sygn. WK 45227, MKsK 821.162.1(091)

353.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

354.Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - Wyd. 4. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40085

355.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

356.Wybór poezji / Jan Andrzej Morsztyn ; oprac. Wiktor Weintraub ; bibliogr. uzup. Aleksandra Oszczęda. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.WK 41904

357.Wybór poezji / Jan Andrzej Morsztyn ; oprac. Wiktor Weintraub. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. Sygn. WK BN 35566Mrożek, Sławomir – Tango

 

358."Tango" Sławomira Mrożka / oprac. Monika Matella-Pyrek. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

359.Egzystencjalizm w kontekstach polskich : szkic o doświadczeniu, myśleniu i pisaniu powojennym / Waleria Szydłowska. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1997. Sygn. WK 40293

360.Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. WK 37158; MKsK 821.162.1(091)

361.Lektury licealisty : szkice / pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn. WK 31004-31009,  WK 31011-31012, MKsK 821.162.1(091)

362.Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40429, WK 41834

363.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

364.Literatura współczesna, "źle obecna" w szkole : antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska ; przy wyborze tekstów i ich red. współprac. Agnieszka Kłak [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. WK 36779-36780, WK 36817, WK 36839; MKsK 82-82

365.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

366.Sławomir Mrożek - Tango / oprac. Marta Kordys-Tomaszewska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2010. Sygn. WK 3814 B

367.Tango / Sławomir Mrożek ; przedm. opatrzył Tadeusz Nyczek. - Wyd. 3. - Warszawa : "Noir sur Blanc", 2002. Sygn. WK 44405-44406,  WK 46038Naborowski, Daniel – wybór wierszy

 

368.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

369.Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - Wyd. 4. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40085

370.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)Nałkowska, Zofia – Granica

 

371."Granica" Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. Sygn. WK 9483, WK 40963

372."Granica" Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. Sygn. WK 17952, WK 40962, WK 45273

373."Granica" Zofii Nałkowskiej / oprac. Ilona Kulik. - Wyd. 2. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

374."Granicy" Zofii Nałkowskiej / Włodzimierz Wójcik ; Polska Akademia Nauk. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Sygn. WK 15925

375.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. Sygn. WK 32017,  WK 32019; MKsK 821.162.1(091)

376.Granica / Zofia Nałkowska ; [posłowiem opatrzyła Hanna Kirchner]. - Wyd. 28. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1984. Sygn. WK 28173

377.Granica / Zofia Nałkowska ; oprac. Włodzimierz Wójcik. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. Sygn. WK BN 15022

378.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

379.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

380.Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40353,  WK 40428

381.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

382.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

383.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

384.Wybór pism krytycznych / Ludwik Fryde ; oprac. Andrzej Biernacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. Sygn. WK 9840

385.Wybór pism krytycznych / Ludwik Fryde ; oprac. Andrzej Biernacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. Sygn. WK 9840Norwid, Cyprian Kamil – wybór wierszy

 

386."Wiersze" Cypriana Norwida / Aniela Kowalska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Sygn. WK 26603-26606;  MKsK 821.162.1(091)A/Z

387.Człowiek wobec Boga i świata w poezji : antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej / Kazimierz Świegocki. - Warszawa : "Pax", 2006. Sygn. WK 48314

388.Lektury licealisty : szkice / pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn. WK 31004-31009,  WK 31011-31012, MKsK 821.162.1(091)

389.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

390.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

391.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

392.Poeta i sztukmistrz : o twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida / red. Piotr Chlebowski ; Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007. Sygn. WK 47612

393.Poeta sumienia : rzecz o twórczości Norwida / Józef Fert ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1993. Sygn. WK 37817

394.Wiersze Cypriana Kamila Norwida / Aniela Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/ZOrwell, George - Rok 1984

 

395."Rok 1984" George`a Orwella / [oprac. Ilona Kulik]. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821(091)

396.Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. WK 37158; MKsK 821.162.1(091)

397.Książki zakazane / Bartłomiej Paszylk. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. Sygn. MKsK 82(091)

398.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : zasady matury z języka polskiego przykłady analiz i interpretacji / Aleksander Juranek [i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa - Bielsko-Biała ; "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

399.Zabójczy flirt : literatura i terroryzm / Jacek Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała : "Park", 2011. Sygn. WK 82(091)Orzeszkowa, Eliza – Gloria victis

 

400.List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej. - Wyd. nowe poszerz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2001. Sygn. WK 44240

401.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

402.Opowiadania i nowele : lektura z opracowaniem / Eliza Orzeszkowa ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2009. Sygn. WK 49585

 

 

Orzeszkowa, Eliza - Nad Niemnem

 

403."Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Wanda Achremowiczowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 3187, WK 3913

404.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

405.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

406.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

407.Literatura polska okresu realizmu i naturalizmu / Janina Kulczycka-Saloni, Alina Nofer-Ładyka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 12495- 12498, WK 12640

408.Nad Niemnem / Eliza Orzeszkowa ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2007. Sygn. WK 47433, WK 47686

409.Nad Niemnem. T. 1 / Eliza Orzeszkowa ; oprac. Józef Bachórz. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996. Sygn. WK BN 40372

410.Nad Niemnem. T. 1 / Eliza Orzeszkowa ; oprac. Józef Bachórz. - Wyd. 1, dodr. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2009. Sygn. WK BN 48616

411.Nad Niemnem. T. 1 / Eliza Orzeszkowa ; tekst i przypisy oprac. Helena Limanowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957. Sygn. WK 3466

412.Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK821.162.1(091)

413.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

414.Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK821.162.1(091)

415.Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996. Sygn. WK 41756Pasek, Jan Chryzostom – Pamiętniki

 

416."Pamiętniki " Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego : szkic z dziejów prozy narracyjnej / Jadwiga Rytel. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1962. Sygn. WK 5157

417.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

418.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

419.Pamiętniki / Jan Chryzostom Pasek ; wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Czapliński. - Wyd. 4 zm. i uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. Sygn. WK BN 11937

 

  

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria – wybór wierszy

 

420.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

421.Miłość i śmierć : o poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Jan Marx. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007.WK 47484

422.Wybór poezji / Maria Pawlikowska-Jasnorzewska ; oprac. Jerzy Kwiatkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. Sygn. WK BN 11599

423.Wybór poezji / Maria Pawlikowska-Jasnorzewska ; oprac. Jerzy Kwiatkowski. - Wyd. 4. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Sygn. WK BN 23769

  

 

Pieśń o Rolandzie

 

424.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

425.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

426.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

427.Pieśń o Rolandzie / przeł. [z fr.] Tadeusz Żeleński (Boy) ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2008.WK 47447-47448


 

Potocki, Wacław – wybór wierszy

 

428.Wiersze wybrane / Wacław Potocki ; oprac. Stanisław Grzeszczuk ; wstęp Janusz Stanisław Gruchała. - Wyd. 3 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. Sygn. WK 37311

 

 

Prus, Bolesław – Kamizelka

 

429.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

430.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : zasady matury z języka polskiego przykłady analiz i interpretacji / Aleksander Juranek [i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa - Bielsko-Biała ; "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

431.Twórczość Bolesława Prusa / Zygmunt Szweykowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. Sygn. WK 16098,  WK 17727Prus, Bolesław – Lalka

 

432."Lalka" : historie z różnych światów / Jakub A. Malik. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005. Sygn. WK 49565

433."Lalka" Bolesława Prusa / Henryk Markiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1967. Sygn. WK 10817

434."Lalka" Bolesława Prusa / oprac. Edyta Giczewska-Warchoł. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. WK 49061; MKsK 821.162.1(091)

435."Lalka" Bolesława Prusa : semantyka - kompozycja - konteksty / Zbigniew Przybyła. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995. Sygn. WK 39439

436.Lalka. T. 1 / Bolesław Prus ; oprac. Józef Bachórz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. WK BN 37438

437.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

438.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

439.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

440.Literatura polska okresu realizmu i naturalizmu / Janina Kulczycka-Saloni, Alina Nofer-Ładyka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 12495- 12498, WK 12640

441.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

442.Męska rzecz / Jarosław Górski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", cop. 2011. Sygn. MKsK 82(091)

443.Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK821.162.1(091)

444.Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK821.162.1(091)Przerwa-Tetmajer, Kazimierz – wybór wierszy

 

445.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

446.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

447.Literatura Młodej Polski : dla klasy XI / Jan Zygmunt Jakubowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Sygn. WK 10242-10243

448.Literatura Młodej Polski : opracowanie metodyczne / Maria Knothe. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 3206

449.Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK821.162.1(091)

450.Poezje wybrane / Kazimierz Tetmajer ; oprac. i wstępem poprzedził Julian Krzyżanowski. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.WK BN 11775-11776Przyboś, Julian  – wybór wierszy

 

451.Julian Przyboś : życie i dzieło poetyckie : zbiór artykułów i rozpraw / pod red. Stanisława Fryciego. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe, 1976. Sygn. WK 20616

452.Juliana Przybosia najmniej słów : analizy i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Makowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. Sygn. WK 39565

453.Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. Sygn. WK 20072

454.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

455.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

456.Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40353,  WK 40428

457.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

458.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

459.Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977.WK 21229

460.Poeci trzech pokoleń : Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun / Artur Sandauer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Sygn. WK 1132

461.Sztuka podróżowania : poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza / Helena Zaworska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980. Sygn.WK 23944

462.Świat poetycki Juliana Przybosia / Jerzy Kwiatkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.WK 16086

 

 

Reymont, Władysław Stanisław – Chłopi

 

463."Chłopi. T. 1, Jesień" Władysława S. Reymonta / oprac. Alina Łoboda. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

464."Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Stefan Lichański. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. Sygn. WK 13031,  WK 13699

465."Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Stefan Lichański. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 32222-32225 ;MKsK 821.162.1(091)A/Z

466.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Sygn. WK 40354, WK 34236-34239; MksK 821.162.1(091)

467.Chłopi w społeczeństwie polskim. [T. 1], Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej / Karol Modzelewski ; pod red. i przedm. Czesława Madajczyka. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. Sygn. WK 33472

468.Chłopi. [T.] 2 / Władysław St. Reymont. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1957. Sygn. WK 1656

469.Chłopi. T. 1, [Cz.] 1, Jesień. [Cz.] 2, Zima / Władysław Stanisław Reymont ; oprac. Franciszek Ziejka. - Wyd. 2 poszerz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. Sygn. WK BN 41907

470.Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. WK 37158; MKsK 821.162.1(091)

471.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

472.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292,WK 19293

473.Lektury polonistyczne : Pozytywizm, Młoda Polska. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Kraków : "Universitas", 1998. Sygn. WK 41475

474.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

475.Literatura Młodej Polski : dla klasy XI / Jan Zygmunt Jakubowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Sygn. WK 10242-10243

476.Literatura Młodej Polski : opracowanie metodyczne / Maria Knothe. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 3206

477.Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

478.Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

479.O twórczości i twórcach : studia i szkice literackie / Ignacy Matuszewski ; wyboru dokonał i oprac. Samuel Sandler. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. Sygn. WK 9348

  

 

Różewicz, Tadeusz – wybór wierszy

 

480.Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. - Gdańsk : "Harmonia", 1997. Sygn. WK 40450, WK 40564

481.Herbert, Szymborska, Różewicz : studia stylistyczne Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Sygn. WK 49014

482.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

483.Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. Sygn. WK 20072

484.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

485.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

486.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

487.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

488.Różewicz / Henryk Vogler. - Warszawa : Agencja Autorska : "Dom Książki", 1969. Sygn. WK 13220

489.Tadeusz Różewicz / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 32375, WK 32376

490.Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego / Dariusz Szczukowski. - Kraków : "Universitas", cop. 2008. Sygn. WK 47922

491.Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994.WK 40111, WK 41079;  MKsK 821.162.1(091)

 

 

Saint-Exupery, Antoine de - Mały Książę

 

492."Mały Książę", "Ziemia, planeta ludzi" Antoine'a de Saint-Exupery'ego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2010. Sygn. MksK 821(091)

493.Mały Książę czyli O doświadczaniu istnienia w drodze / Elżbieta Zioło, Krzysztof Wiatr. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2001. Sygn. WK 44222, WK 44285, WK 44435Sęp Szarzyński, Mikołaj – wybrane sonety

 

494.Czemu wolność mamy? : antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego / Krzysztof Mrowcewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.WK 32497

495.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

496.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

497.Rytmy albo Wiersze polskie oraz cykl erotyków / Mikołaj Szarzyński Sęp ; oprac. i wstępem poprzedził Julian Krzyżanowski. - Wyd. 2 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK BN 17123-17124Sienkiewicz, Henryk – Potop

 

498."Potop" Henryka Sienkiewicza : (z mapką) / Juliusz Kijas. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. Sygn. MKsK 821.162.1(091)A/Z

499."Potop" Henryka Sienkiewicza : (z mapką) / Juliusz Kijas. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Sygn. WK 48669

500."Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. WK 34001, WK 49731;  MKsK 821.162.1(091)A/Z

501.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. Sygn. WK 45227; MKsK 821.162.1(091)

502.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

503.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK

504.Lektury polonistyczne : Pozytywizm, Młoda Polska. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Kraków : "Universitas", 1998. Sygn. WK 41475

505.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

506.Literatura polska okresu realizmu i naturalizmu / Janina Kulczycka-Saloni, Alina Nofer-Ładyka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 12495- 12498, WK 12640

507.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

508.Męska rzecz / Jarosław Górski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", cop. 2011. Sygn. MKsK 82(091)Sienkiewicz, Henryk - Quo vadis

 

509."Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Sygn. WK 26394-26397; MKsK 821.162.1(091)A/Z

510."Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / oprac. Alina Łoboda. - Toruń : "Literat", cop. 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

511.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. Sygn. WK   45227 ; MKsK   821.162.1(091)

512.Lektury polonistyczne : Pozytywizm, Młoda Polska. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Kraków : "Universitas", 1998. Sygn. WK 41475

513.Literatura polska okresu realizmu i naturalizmu / Janina Kulczycka-Saloni, Alina Nofer-Ładyka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 12495- 12498, WK 12640

514.O twórczości i twórcach : studia i szkice literackie / Ignacy Matuszewski ; wyboru dokonał i oprac. Samuel Sandler. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. Sygn. WK 9348

 

  

Słowacki, Juliusz - Balladyna

 

515."Balladyna" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. Sygn. WK 24161- 24162 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z

516.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. Sygn. WK 32017,  WK 32019; MKsK 821.162.1(091)

517.Balladyna / Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław Inglot. - Wyd. 5 zm. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. Sygn. WK BN 20009

518.Balladyna / Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław Inglot. - Wyd. 6. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. Sygn. WK BN 27727, WK BN 27919, WK BN 43352 ; MKsK 82-2

519.Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - [Wyd. 1, właśc. 2]. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40087

520.Od antyku do romantyzmu / Antoni Małecki ; wybór i oprac. Julian Maślanka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn. WK 22547

521.Trzy szkice romantyczne : o Dziadach, Balladynie, epilogu Pana Tadeusza / Jarosław Maciejewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967. Sygn. WK 11120Słowacki, Juliusz – Kordian

 

522."Kordian" Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. Sygn. WK 7202, MKsK 821.162.1(091)A/Z

523."Kordian" Juliusza Słowackiego / oprac. Agnieszka Kruszczyńska. - Toruń : "Literat", 2009.MKsK 821.162.1(091)

524."Kordian" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1973. Sygn. WK 17116- 17117

525.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. Sygn. WK 45227, MKsK 821.162.1(091)

526.Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław Inglot. - Wyd. 7. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.WK BN 31102 ;  MKsK 82-2

527.Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław Inglot. - Wyd. 6 zm. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. Sygn. WK BN 18279

528.Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. - Wyd. 3 uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.WK 2552

529.Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", [2008].WK 48256

530.Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; wstęp i przypisy Mieczysław Inglot. - Wyd. 11. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.WK 28914 ; MKsK 82-2

531.Kordian / Juliusz Słowacki. Glosy do "Kordiana" / Marian Bizan, Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. Sygn. WK 10980, WK 10985

532.Kordjan : część pierwsza trylogii : "Spisek koronacyjny" / Juliusz Słowacki ; posł. Władysław Floryan. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. Sygn. WK 11466

533.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

534.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

535.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

536.Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości / Bronisław Chlebowski ; z rękopisu wyd. i przedm. poprzedził Manfred Kridl. - Lwów [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1923. Sygn. WK 6821

537.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

538.Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK821.162.1(091)

539.O wierszu romantycznym / Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska ; Instytut Badań Literackich Poklskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. Sygn. WK 7050

540.Zabójczy flirt : literatura i terroryzm / Jacek Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała : "Park", 2011. Sygn. WK 82(091)

  

 

Sofokles - Antygona

 

541."Antygona" Sofoklesa / Jerzy Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Sygn. WK 26361, WK 26495, WK 26497 ; MKsK 821(091)A/Z

542."Antygona" Sofoklesa / oprac. Agnieszka Marszał. - Toruń : "Literat", 2008. Sygn. MKsK 821(091)A/Z

543.Antygona / Sofokles ; przeł. [z grec.] i wstępem opatrzył Kazimierz Morawski ; [oprac. Joanna Rodziewicz]. - Wyd. 1 w tej ed. - Wrocław : "Siedmioróg", 1999. Sygn. WK 44824

544.Antygona / Sofokles ; przeł. [z grec.] Kazimierz Morawski ; oprac. Stefan Srebrny ; przejrz. i uzup. Jerzy Łanowski. - Wyd. 13. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. Sygn. WK BN 41909

545.Antygona / Sofokles ; przeł. i oprac. Mieczysław Brożek. - Wyd. 11 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn. WK 31549-31550

546.Antygona / Sofokles ; przeł. i oprac. Mieczysław Brożek. - Wyd. 3, popr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. Sygn. WK 4448, WK 4708

547.Antygona / Sofokles ; przeł. Kazimierz Morawski ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", cop. 2007. Sygn. WK 3616 B-3617 B

548.Antygona / Sofokles ; przeł. Kazimierz Morawski ; oprac. Stefan Srebrny ; przejrz. i uzup. Jerzy Łanowski. - Wyd. 11. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. Sygn. MKsK 82-2

549.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

550.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

551.Zabójczy flirt : literatura i terroryzm / Jacek Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała : "Park", 2011. Sygn. WK 82(091)Sofokles - Król Edyp

 

552."Król Edyp" Sofoklesa / oprac. Agnieszka Marszał. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK   821(091)

553.Dramaty greckie : wybór / w przekł. [z gr.] i oprac. Artura Sandauera. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. Sygn. WK 20632

554.Król Edyp / Sofokles ; przeł. [z grec.] Kazimierz Morawski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", cop. 2007. Sygn. WK 3618 B-3619 B

555.Król Edyp / Sofokles ; przeł. i oprac. Stefan Srebrny. - Wyd. 3 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952. Sygn. WK BN 6397

556.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

557.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

 

 

Staff, Leopold– wybór wierszy

 

558."Wiersze" Leopolda Staffa / Irena Maciejewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977.WK 20509-20511

559."Wiersze" Leopolda Staffa / Irena Maciejewska. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 32774,  WK 36275 ;  MKsK   821.162.1(091)A/Z

560.Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. - Gdańsk : "Harmonia", 1997. Sygn. WK 40450, WK 40564

561.Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. Sygn. WK 20072

562.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

563.Literatura Młodej Polski : opracowanie metodyczne / Maria Knothe. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 3206

564.Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

565.Motywy antyczne w poezji Leopolda Staffa / Władysław Madyda. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. Sygn. WK 5270

566.Poeci trzech pokoleń : Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun / Artur Sandauer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Sygn. WK 1132

567.U podstaw liryki Leopolda Staffa / Jerzy Kwiatkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. Sygn. WK 9924

568.Wybór poezji / Leopold Staff ; wyboru dokonał i wstępem poprzedził Mieczysław Jastrun ; przypisy oprac. Maria Bojarska. - Wyd. 3. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. Sygn. WK BN 30198-30199;  MKsK 82-1

569.Wybór poezji / Leopold Staff ; wyboru dokonał i wstępem poprzedził Mieczysław Jastrun ; przypisy oprac. Maria Bojarska. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.WK BN 6182

 

  

Stryjkowski, Julian – Austeria

 

570.Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

571.Nowe lektury licealistów : propozycje metodyczne dla nauczycieli, uczniów i studentów / Anna Szurczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001. Sygn. WK 44712; MKsK 821.162.1(091)

572.Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996. Sygn. WK 41756

 

  

Szekspir, William – Hamlet

 

573."Hamlet" Williama Shakespeare'a / Jarosław Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. WK 38538- 38539

574."Hamlet" Williama Szekspira / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2009. Sygn. MKsK 821(091)A/Z

575."Hamlet" Williama Szekspira / Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Sygn. WK 9570

576."Hamlet" Williama Szekspira / Stanisław Helsztyński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. Sygn. WK 14037 ;  MKsK 821(091)A/Z

577.Hamlet : królewicz duński / William Szekspir ; przeł. z ang. Józef Paszkowski ; [wstępemi aneksem opatrz. oraz oprac. przyp. Włodzimierz Lewik]. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. Sygn. WK 3389

578.Hamlet : królewicz duński / William Szekspir ; przeł. z ang. Józef Paszkowski ; [wstęp, aneks i przyp. Włodzimierz Lewik]. - Wyd. 14. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. Sygn. WK 30203

579.Hamlet / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 6. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. Sygn. WK BN 15031

580.Hamlet, królewicz duński / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; [wstęp, aneks i przypisy Włodzimierz Lewik]. - Wyd. 14. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. Sygn. WK 28395,  WK 30204- 30205

581.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

582.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

583.Męska rzecz / Jarosław Górski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", cop. 2011. Sygn. MKsK 82(091)

584.Zabójczy flirt : literatura i terroryzm / Jacek Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała : "Park", 2011. Sygn. WK 82(091)

 

 

Szekspir, William - Makbet

 

585."Makbet" Williama Shakespeare'a / oprac. Romana Nowakowska. - Warszawa : "Suplement", [1992]. Sygn. WK 1886 B

586."Makbet" Williama Szekspira / Jarosław Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. Sygn. WK 35886- 35887 ; MKsK   821(091)A/Z

587.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

588.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

589.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

590.Makbet / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; notatki na marginesie,cytaty, streszczenie oprac. Wojciech Rzezak. - Kraków : "Greg", 2003. Sygn. WK 45270

591.Makbet / William Shakespeare ; w przekł. Józefa Paszkowskiego ; oprac. Grzegorz Sinko. - Wyd. 6 popr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. Sygn. WK 4572- 4573

592.Makbet / William Szekspir ; przeł. Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak - Kraków : "Greg", 2008. Sygn. WK 47438-47439

593.Makbet : tragedia w pięciu aktach / William Szekspir ; w tł. [z ang.] Józefa Paszkowskiego ; wstęp i objaśnienia oprac. Irena Turowska-Bar. - Kraków : Księgarnia Stefana Kamińskiego, 1947. Sygn. WK 36286

594.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

595.Zabójczy flirt : literatura i terroryzm / Jacek Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała : "Park", 2011. Sygn. WK 82(091)Szekspir, William - Romeo i Julia

 

596."Romeo i Julia" Williama Szekspira / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK 821(091)

597.Antyk - barok : teksty, konteksty, ćwiczenia / Joanna J. Gawlikowska. - Goleszów : "Innowacje", 1999. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

598.Romeo i Julia / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2007. Sygn. WK 47440- 47441

599.Romeo i Julia czyli Miłość mocna jak śmierć / Katarzyna Bomba. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2002. Sygn. WK 44434, WK 44287, WK 44223Szymborska, Wisława – wybór wierszy

 

600.Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. - Gdańsk : "Harmonia", 1997. Sygn. WK 40450, WK 40564

601.Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996. Sygn. WK 44068

602.Dwie twarze Wisławy Szymborskiej / Ewa i Stanisław Krajscy. - Warszawa : Wydawnictwo Św. Tomasza z Akwinu, 1996. Sygn. WK 39650

603.Herbert, Szymborska, Różewicz : studia stylistyczne Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Sygn. WK 49014

604.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

605.Lekcje z Szymborską / Leszek Żuliński. - Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 1996. Sygn. WK 39643

606.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

607.Literatura współczesna, "źle obecna" w szkole : antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska ; przy wyborze tekstów i ich red. współprac. Agnieszka Kłak [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. WK 36779-36780, WK 36817, WK 36839; MKsK 82-82

608.Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

609.Milczenie słowa : o poezji Wisławy Szymborskiej / Dorota Wojda. - Kraków : "Universitas", 1996.WK 40237

610.Niektórzy lubią Szymborską : mały przewodnik po twórczości / Małgorzata Antoszewska-Tuora. - Warszawa : "Stentor", 1996. Sygn. WK 39644

611.O poezji Wisławy Szymborskiej : (opracowanie szkolne) / Bogdan Zeler. - Katowice : "Książnica", 1996. Sygn. WK 39646

612.Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. Sygn. WK 21229

613.Radość czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych / oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda ; [red. Jerzy Illg]. - Kraków : "Znak", 1996. Sygn. WK 39653

614.Syzyf poezji w piekle współczesności : rzecz o Wisławie Szymborskiej / Aneta Wiatr. - Warszawa : "Kram", 1996. Sygn. WK 39637, WK 39649

615.Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej / Stanisław Balbus. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996. Sygn. WK 39959

616.Wisława Szymborska / Anna Legeżyńska. - Wyd. 2 popr. - Poznań : "Rebis", 1996. Sygn. WK 39639, WK 39642, WK 39637, WK 39649

617.Życie na poczekaniu / Wisława Szymborska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996. WK 39651

 

 

Tuwim, Julian – wybór wierszy

 

618."Filozofia słowa" Juliana Tuwima / Jadwiga Sawicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.WK 18852

619.Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996. Sygn. WK 44068

620.Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40353,  WK 40428

621.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

622.Poeci trzech pokoleń : Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun / Artur Sandauer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Sygn. WK 1132

623.Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964.WK BN 8273

624.Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński. - Wyd. 4 rozsz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.WK BN 32143,  BN 33945-33946 ;  MKsK   82-1

 

 

Twardowski, Jan – wybór wierszy

 

625.Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. - Gdańsk : "Harmonia", 1997. Sygn. WK 40450, WK 40564

626.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

627.Jan Twardowski "Wybrane wiersze" / oprac. Marta Kordys-Tomaszewska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

628.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

629.Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

630.Metafizyka oczywistości : (o poezji ks. Jana Twardowskiego) / Marek Karwala. - Kraków : "Impuls", 1996. Sygn. WK 41459

631.Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba / Anna Stempka. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006. Sygn. WK 46903

 

 

Wierzyński, Kazimierz – wybór wierszy

 

632.Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996. Sygn. WK 44068

633.Kazimierz Wierzyński : szkice o twórczości literackiej / Zbigniew Andres. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997. Sygn. MKsK 09

634.Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. Sygn. WK 20072

635.Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994.WK 40111, WK 41079;  MKsK 821.162.1(091)

636.Wybór poezji / Kazimierz Wierzyński ; wybór, oprac. tekstu, wstęp Krzysztof Dybciak ; koment. Katarzyna Dybciak i Krzysztof Dybciak. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. WK BN 37517

 

 

Witkiewicz, Stanisław Ignacy – dramat

 

637.Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. Sygn. WK 20072

638.Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40353,  WK 40428

639.Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz / Daniel C. Gerould ; przeł. [z ang.] Ignacy Sieradzki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. Sygn. WK 24650

 

 

Wybrane mity greckie

 

640.Antyk - barok : teksty, konteksty, ćwiczenia / Joanna J. Gawlikowska. - Goleszów : "Innowacje", 1999. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

641.Antyk - barok : teksty, konteksty, ćwiczenia / Joanna J. Gawlikowska. - Goleszów : "Innowacje", 1999. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

642.Mitologia : mity i legendy świata / [aut. Greg Bailey i in. ; tł. Sylwia Środa]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2009. Sygn. MKsK 2

643.Mity greckie / Wanda Markowska. - Wyd. 5. - Warszawa : "Iskry", 1962. Sygn. WK 5215


 

Wyspiański, Syanisław – Wesele

 

644."Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.WK 19439, WK 19442 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z

645."Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / oprac. Wioleta Malec. - Toruń : "Literat", cop. 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

646."Wesele" we wspomnieniach i krytyce / oprac. Aniela Łempicka. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970. Sygn. WK 13986

647.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. Sygn. WK 32017,  WK 32019; MKsK 821.162.1(091)

648.Lektury polonistyczne : Pozytywizm, Młoda Polska. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Kraków : "Universitas", 1998. Sygn. WK 41475

649.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

650.Literatura Młodej Polski : dla klasy XI / Jan Zygmunt Jakubowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Sygn. WK 10242-10243

651.Literatura Młodej Polski : opracowanie metodyczne / Maria Knothe. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 3206

652.Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 28840; MKsK 821.162.1(091)

653.Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

654.Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

655.Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK821.162.1(091)

656.Wesele / Stanisław Wyspiański ; oprac. Jan Nowakowski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK BN 17676

657.Wesele / Stanisław Wyspiański ; oprac. Jan Nowakowski. - Wyd. 2. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. Sygn. WK 21118

658.Wesele / Stanisław Wyspiański ; oprac. Jan Nowakowski. - Wyd. 3. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. Sygn. WK BN 47376

659.Wesele / Stanisław Wyspiański ; oprac. Jan Nowakowski. - Wyd. 4. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. Sygn. WK BN 17675 ; MKsK 82-2

660.Wesele : dramat w 3 aktach / Stanisław Wyspiański ; oprac. Jan Nowakowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. Sygn. MKsK 094

661.Wesele : dramat w 3 aktach / Stanisław Wyspiański ; tekst i komentarz oprac. Janina Wieczerska-Zabłocka. - Wyd. 3 popr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958. Sygn. WK 2482Żeromski, Stefan – Echa leśne

 

662.Echa leśne / Żeromski Stefan ; w oprac. Zdzisława Jerzego Adamczyka ; il. Janusz Szewczyk. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1988. Sygn. WK 35244-35245Żeromski, Stefan – Ludzie bezdomni

 

663."Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / Danuta Zawistowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.WK 20019, WK 20258 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z

664."Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1963. Sygn. WK 6101

665."Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : "Czytelnik", 1966. WK 9934

666."Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / oprac. Justyna Kubryn. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

667.Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. Sygn. WK 45227, MKsK 821.162.1(091)

668.Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. WK 37158; MKsK 821.162.1(091)

669.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

670.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

671.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

672.Literatura Młodej Polski : dla klasy XI / Jan Zygmunt Jakubowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Sygn. WK 10242-10243

673.Literatura Młodej Polski : opracowanie metodyczne / Maria Knothe. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 3206

674.Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; oprac. Irena Maciejewska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. Sygn. WK BN 40497

675.Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK821.162.1(091)

676.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 63 przykłady analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Wyd. 2, zm. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

677.O twórczości i twórcach : studia i szkice literackie / Ignacy Matuszewski ; wyboru dokonał i oprac. Samuel Sandler. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. Sygn. WK 9348Żeromski, Stefan – Przedwiośnie

 

678."Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. Sygn. WK 10918 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z

679."Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1953. Sygn. WK 4142

680."Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / oprac. Anna Borowska. - Toruń : "Literat", cop. 2009. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

681.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

682.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292-19293

683.Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40353,  WK 40428

684.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

685.Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

686.Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2006. Sygn. WK 47449-47450

687.Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. Sygn. WK BN 25697, WK BN 25698

688.Przedwiośnie : prawda i legenda / Zdzisław J[erzy] Adamczyk ; [tekst aneksu dot. filmu "Przedwiośnie" w reż. Filipa Bajona Włodzimierz Braniecki]. - Poznań : "G&P", cop. 2001. Sygn. WK 45161Żeromski, Stefan – Wierna rzeka

 

689. Literatura Młodej Polski : opracowanie metodyczne / Maria Knothe. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. Sygn. WK 3206

690.Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.WK BN 22306

691.Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996. Sygn. WK 41756

  

 

ZAKRES ROZSZERZONY

 

 

 

Bułhakow, Michaił - Mistrz i Małgorzata

 

692.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

693."Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2009. Sygn. MKsK 821(091)

694.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : zasady matury z języka polskiego przykłady analiz i interpretacji / Aleksander Juranek [i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa - Bielsko-Biała ; "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

695.Pisarze jednej książki / Olga Romańska-Malina. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", 2011. Sygn. MKsK 82(091)Dante Alighieri - Boska Komedia

 

696.Boska Komedia / Dante Alighieri ; przeł. [z wł.] Edward Porębowicz ; [wstęp i red. Mieczysław Brahmer]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.WK 8752

697.Boska Komedia : (wybór) / Dante Alighieri ; przeł. [z wł.] Edward Porębowicz ; wstęp i koment. Kalikst Morawski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. Sygn. WK BN 21183, WK BN 21803

698.Boska Komedia : (wybór) / Dante Alighieri ; przeł. [z wł.] Edward Porębowicz ; wstęp i koment. oprac. Kalikst Morawski. - Wyd. 2. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn. WK BN 32011

699.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygn. WK 17453

700.Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. WK 19292, WK 19293

701.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

702.Literatura europejska i łacińskie średniowiecze / Ernst Robert Curtius ; tł. z [niem.] i oprac. Andrzej Borowski. - Kraków : "Universitas", 1997. Sygn. WK 40074

703.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : zasady matury z języka polskiego przykłady analiz i interpretacji / Aleksander Juranek [i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa - Bielsko-Biała ; "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

704.Pisarze jednej książki / Olga Romańska-Malina. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park", 2011. Sygn. MKsK 82(091)

705.Średniowieczna poezja religijna / Jerzy Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. WK  37697, WK 37699; MKsK 82(091)

706.Tragizm w Komedii Dantego / Maria Maślanka-Soro. - Kraków : "Universitas", cop. 2005. Sygn. WK 45950


 

Goethe, Jan Wolfgang – Faust

 

707.Bóg, szatan, człowiek : o "Fauście" J. W. Goethego : próba interpretacji / Krzysztof Lipiński. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993. Sygn. WK 47011

708.Dramaty. [T.] 1 / Jerzy Zawieyski ; oprac. i wstępem opatrzyli Jan Z. Brudnicki i Bogusław Wit. - Warszawa : "Pax", 1985. Sygn. WK 29522 ; MKsK 82-1/-9(081)A/Z

709.Faust : tragedii część pierwsza / Johann Wolfgang Goethe ; przeł. [z niem.] i przedmową oraz przypisami opatrzył Artur Sandauer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987. Sygn. WK 33368

710.Faust : tragedii część pierwsza / Johann Wolfgang Goethe ; przeł. [z niem.] Władysław Kościelski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961. Sygn. WK 4049

711.Faust. Cz. 1 / Johann Wolfgang von Goethe ; przeł. Władysław Kościelski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", cop. 2008. Sygn. WK 48664

712.Faust. Cz. 1 i 2 / Johann Wolfgang von Goethe ; przeł. [z niem.] Feliks Konopka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. WK 5919

713.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007. Sygn. MKsK 82(091)

714.Niezbędnik maturzysty : romatyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005. Sygn. MKsK821.162.1(091)

715.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : zasady matury z języka polskiego przykłady analiz i interpretacji / Aleksander Juranek [i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa - Bielsko-Biała ; "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

716.Sztuka interpretacji. T. 1 / wybór i oprac. Henryka Markiewicza. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. Sygn. WK 14969Gombrowicz, Witold - Trans-Atlantyk

 

717."Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza / oprac. Magdalena Dąbrowska. - Toruń : "Literat", 2008. Sygn. WK 49911

718.Bunt literatów / Olga Romańska-Malina. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2009. Sygn. MKsK 82(091)

719.Literatura polska 1939-2009 / Stanisław Burkot. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

720.Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. Sygn. MKsK 821.162.1(091)

721.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : zasady matury z języka polskiego przykłady analiz i interpretacji / Aleksander Juranek [i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa - Bielsko-Biała ; "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

722.Nowe lektury licealistów : propozycje metodyczne dla nauczycieli, uczniów i studentów / Anna Szurczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001. Sygn. WK 44712; MKsK 821.162.1(091)

723.Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz ; red. nauk. tekstu Jan Błoński ; [uwagi interpretacyjne napisał Jerzy Jarzębski]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986. Sygn. WK 31218 ; MKsK 82-1/-9(081)A/ZWitkiewicz, Stanisław Ignacy – Szewcy

 

724."Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Sygn. WK 38304, WK 38543 ; MKsK 821.162.1(091)A/Z

725."Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza / oprac. Anna Skibicka. - Toruń : "Literat", 2007. Sygn. MKsK   821.162.1(091)

726.Dramaty. T. 1 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; oprac. i wstępem poprzedził Konstanty Puzyna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. Sygn. WK 5968

727.Dramaty. T. 1 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; oprac. i wstępem poprzedził Konstanty Puzyna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. Sygn. WK 5969

728.Dramaty. T. 1 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; oprac. i wstępem poprzedził Konstanty Puzyna. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. Sygn. WK 16584

729.Dramaty. T. 2 / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; oprac. i wstępem poprzedził Konstanty Puzyna. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. Sygn. WK 16585

730.Lektury licealisty : szkice / pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn. WK 31004-31009,  WK 31011-31012, MKsK 821.162.1(091)

731.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007.MKsK 82(091)

732.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : zasady matury z języka polskiego przykłady analiz i interpretacji / Aleksander Juranek [i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa - Bielsko-Biała ; "ParkEdukacja", 2010. Sygn. MKsK 82(091)

733.W małym dworku ; Szewcy / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; wstępem opatrzył Lech Sokół. - Wyd. 1 łączne. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. Sygn. WK 33781-33782 

Autor: Anna Szewczyk