Coaching. Mentoring.

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

Coaching. Mentoring.
(bibliografia w wyborze)

Książki

 1. Coaching : podstawy umiejętności / Jenny Rogers ; przekł.: Katarzyna Konarowska, Dorota Porażka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
  sygn. WypRz   236035
 2. Coaching i mentoring / Eric Parsloe. - Warszawa : "Petit", 2000.
  sygn. WypRz   36507 B, CzytR   36506 B
 3. Coaching i mentoring w praktyce / Maciej Bennewicz. - Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, 2011.
  sygn. WypRz   236495
 4. Coaching marki osobistej czyli Kariera lidera / Sergiusz Trzeciak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  sygn. WypRz   243727
 5. Coaching relacji z sobą i bliskimi / Małgorzata Krawczak, Beata Mąkolska. - Sopot : Funky Books - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  sygn. WypRz   243777
 6. Coaching rodzicielski : jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła i w pełni realizować jego potencjał / David Miskimin, Jack Stewart ; przekł. Marzena Sobczak. - Warszawa : "Academica", 2011.
  sygn. WypRz   237418
 7. Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  sygn. WypRz   236731, WypRz   238553, CzytR   236730
 8. Czym (nie) jest coaching : prawdy i mity o coachingu / Monika Zubrzycka-Nowak, Katarzyna Rybczyńska, Sylwia Monostori. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
  sygn. WypRz   236054, CzytR   236086
 9. Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014.
  sygn. WypRz   242124, WypRz   242208
 10. Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.
  sygn. WypRz   241121, WypRz   243815
 11. Nowoczesny wychowawca - tutor, mentor, coach / pod red. Józefy Bałachowicz i Agnieszki Rowickiej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, 2013.
  sygn. CzytR   241746
 12. Podręcznik coachingu : kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów / Sara Thorpe, Jackie Clifford ; przeł. [z ang.] Anna Sawicka-Chrapkiewicz. - Poznań : "Rebis", 2004.
  sygn. WypRz   228676, CzytR   228396
 13. Podręcznik coachingu : sprawdzone techniki treningu personalnego / Julie Starr ; [tł. Agata Trzcińska]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
  sygn. WypRz   238701
 14. Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników / Marzena Fryczyńska, Maria Jabłońska-Wołoszyn. - Warszawa : "Placet", 2008.
  sygn. WypRz   232455
 15. Psychologia coachingu / Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain ; przekł. Grażyna Skoczylas ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  sygn. CzytR   238730
 16. Przywództwo edukacyjne : współczesne wyzwania / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014.
  sygn. CzytR   241887
 17. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad. - Warszawa : "Difin", 2011.
  sygn. WypRz   238729, WypRz   238547, CzytR   237496
 18. Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2013.
  sygn. WypRz   240671, CzytR   240670
 19. Przywództwo w kształtowaniu warunków edukacji : materiały szkoleniowe / pod red. nauk. Joanny M. Michalak. - Łodź : Uniwersytet Łódzki, 2009.
  sygn. CzytR   235302
 20. Przywództwo w szkole / pod red. nauk. Joanny M. Michalak. - Kraków : "Impuls", 2006.
  sygn. WypRz   230073, CzytR   230072
 21. Sztuka skutecznego przywództwa / Terry R. Backon ; przekł. Agata Błaż. - Sopot : Gdańskie Eydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  sygn. WypRz   241672
 22. Sztuka zadawania pytań w coachingu : jak opanować najważniejszą umiejętność coacha? / Tony Stoltzfus ; [przekł. Bożena Olechnowicz]. - Wrocław : "Aetos Media", 2012.
  sygn. WypRz   243825
 23. Tutoring w polskiej szkole / Adrianna Sarnat-Ciastko. - Warszawa: "Difin", 2015.
  sygn. WypRz   244292
 24. W drodze do przywództwa edukacyjnego : wybór materiałów z projektu Przywództwo i zarządzanie w oświacie - system kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek / wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  sygn. WypRz   244369, CzytR   244368

 

Artykuły

 1. 7 zasad skutecznego coachingu kariery na każdym rynku pracy / Przemysław Walter.// Doradca Zawodowy. - 2014, nr 2, s. 33-38
 2. Artecoaching / Agnieszka Nadstawna ; rozm. przepr. Anna Brzostek.// Arteterapia. - 2013, nr 1, s. 23-26
 3. Cechy przywódcze jako determinanty sukcesu organizacyjnego : odradzający się kierunek w badaniach przywództwa w organizacji / Jolanta Babiak.// Przegląd Psychologiczny. - T. 51, nr 1 (2008), s. 87-97
 4. Coach - pedagog innowacyjny / Agata Płatek.// Roczniki Pedagogiczne. - T. 7, nr 1 (2015), s. 79-91
 5. Coaching - budowanie siły do rozwoju / Monika Urbańska-Bulas.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 20-23
 6. Coaching - nowa przestrzeń edukacji dorosłych / Marek Podgórny.// W: Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Kraków : "Impuls", 2012. - S. 63-75.
  sygn. CzytR   243868
 7. Coaching - nowe słowo na określenie znanej metody / Justyna Parzeniowska, Wiesława Serkowska.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 62-67
 8. Coaching - trzeba umieć się uczyć... / Artur Brzeziński.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 35-36
 9. Coaching, czy doradztwo zawodowe? / Anna Grygorcewicz, Sylwia Prawdzik ; rozm. przepr. Agnieszka Ciereszko.// Doradca Zawodowy. - 2014, nr 2, s. 22-26
 10. Coaching dla nauczycieli / Agata Król.// Wiadomości Historyczne. - 2015, nr 5, s. 32-33
 11. Coaching grupowy : podobne wyzwania, różne perspektywy / Ewa Marchwińska.// Doradca Zawodowy. - 2014, nr 4, s. 23-26
 12. Coaching i mentoring - wspieranie rozwoju zawodowego / Małgorzata Sidor-Rządkowska.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s. 22-24
 13. Coaching jako narzędzie wspierania talentów trenerskich / Joanna Mesjasz.// Forum Oświatowe. - 2013, t. 2, s. 153-165
 14. Coaching jako nowoczesna metoda pracy indywidualnej i grupowej / Jagoda Wąsowska.// Trendy : uczenie się w XXI wieku. - 2008, nr 5, s. 18-30
 15. Coaching, mentoring czy consulting? / Dariusz Pomianowski.// Emocje. - 2011, nr 3, s. 19-22
 16. Coaching rodzinny szansą zawodową dla pedagogów / Emilia Lipińska.//W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. Kraków : "Impuls", 2012. - S. 175-184.
 17. Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem / Karol Konaszewski, Anna Chańko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 3, s. 24-28
 18. Coaching uczenia się, czyli pomysł na zaangażowanych uczniów / Artur Brzeziński.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 60-62
 19. Coaching w służbie oświaty / Lilianna Kupaj.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2015, nr 1, s. 4-5
 20. Czym jest przywództwo? : w stronę społecznej psychologii kierowania / Maciej Karwowski.//W: Wybrane problemy psychologii społecznej. Warszawa : WSP TWP, 2004. - S.223-237
 21. Dialog w mentoringu / Wioletta Junik.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 95-106
 22. DNA lidera / Mirosław Kłoczko.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 50-53
 23. Jak być dobrym liderem : przywództwo transformacyjne a dobrostan / Niro Sivanathan [i in.].// W: Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 153-169
  sygn. CzytR   231543
 24. Kompetencje europejskich mentorów i tutorów / Jolanta Religa.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 2, s. 36-45
 25. Mądrość odkrywania własnej prawdy / Magdalena Hamer.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 72-74
 26. Mentoring - naturalna siła organizacji / Sylwia Bernacka, Zbigniew Brzeziński.// Doradca Zawodowy. - 2013, nr 2, s. 22-24
 27. Mentoring - pozytywna droga do krainy zawodowego szczęścia / Sylwia Bernacka, Zbigniew Brzeziński.// Doradca Zawodowy. - 2012, nr 4, s. 9-11
 28. Lider jest w każdym z nas / Małgorzata Pomianowska.// Emocje. - 2011, nr 5, s. 21-24
 29. Na czele grupy, czyli o umiejętnościach liderskich / Małgorzata Łuba.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 49-52
 30. O pozytywnej psychologii, porażkach i edukacji / Paweł Fortuna ; rozm. przepr. Julian P. Sawiński.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 1, s. 25-29
 31. Pierwsze kroki do coachingu / Sylwia Prawdzik.// Doradca Zawodowy. - 2013, nr 1, s. 14-17
 32. Podziel się przywództwem / Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 1, s. 30-33
 33. Pragmatyka współcześnie stosowanych metod nauczania - uczenia się / Ryszard Panfil.// Forum Oświatowe. - 2013, t. 2, s. 89-101
 34. Przepis na lidera / Dorota Szczepan-Jakubowska, Jacek Jakubowski.// Charaktery. - 2014, nr 7, s. 50-53
 35. Przywództwo i jego wyzwania w warunkach kultury neoliberalnej / Joanna M. Michalak.//W: Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu. Warszawa : "Difin", 2011. - S. 42-57
 36. Społeczny kontekst rozwoju : użyteczność wybranych koncepcji psychologii rozwojowej dla relacji coachingu i mentoringu// Forum Oświatowe. - 2013, t. 2, s. 31-40
 37. Spór o istotę przywództwa / Andrzej Wilk.// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2008, nr 2, s. 13-18
 38. Tutoring a czas : strukturalizacja czasu w opinii tutorów szkolnych z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej / Adrianna Sarnat-Ciastko.// Forum Oświatowe. - 2013, t. 2, s. 125-139
 39. Tutoring drogą do sukcesu / Jolanta Wasilewska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 2, s. 50-53
 40. Tutoring jakiego nie znacie / Joanna Sopyło.// Gazeta Szkolna. - 2010, nr 40, s. 1, 4-5
 41. Wpływać na innych? Tak! Ale jak? / Adam Kalbarczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 16-18
 42. Wspierajmy się wzajemnie - czyli rola mentora w rozwoju doradcy zawodowego / Sylwia Bernacka, Zbigniew Brzeziński.// Doradca Zawodowy. - 2013, nr 1, s. 18-19
 43. Zaproszenie do spójności - coaching w praktyce / Maciej Bennewicz.// Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. - 2013, nr 2, s. 78-80
 44. Zastosowanie coachingu i narzędzi coachingowych w oświacie / Joanna Żukowska, Beata Marciniak.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 29-34
 45. Z dziejów myślenia o tutoringu - krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania / Adam Fijałkowski.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 5-33, bibliogr.
 46. Zaproszenie do spójności - coaching w praktyce / Maciej Bennewicz.// Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. - 2013, nr 2, s. 78-80
 47. Zastosowanie coachingu w systemie edukacji / Justyna Tarasiuk.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 54-57

 

 

Rzeszów, 16.03.2016 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska