Dysleksja i dysgrafia 2004-2013

Krosno

Wydawnictwa zwarte

1. 5 największych problemów u dzieci: poradnik dla nauczycieli,wychowawców i rodziców / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej.
- Warszawa: "Arystoteles", 2010.
JM 71976; M 127340; M 129661

2. Czytanie programowane: ćwiczenia dla dzieci z dysleksją / Katarzyna Sedivy. - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
M 127018

3. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu: poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [i in.]. - Wyd. 3. - Toruń:
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005.
M 120359

4. Dar dysleksji: dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun; przekł. Grażyna
Skoczylas. - [Wyd. 2.]. - Poznań: Zysk i S-ka, 2010.
BM 36165; JM 71820; UM 25571

5. Dar uczenia się: sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006.
LM 29370; M 119743; M 120167

6. Diagnoza dysleksji: najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk: "Harmonia", 2009.
M 127161

7. Dni tygodnia, pory roku i miesiące: zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe / Marta Bogdanowicz, Małgorzata
Rożyńska. - Wyd. 2. - Gdańsk: "Harmonia", 2006.
Cz 125257

8. Drzwi: składanki terapeutyczne: 20 składanek / Izabela Filipiak-Kudasik. - Gdańsk: "Harmonia", 2011.
JM 72255

9. Dysleksja / Gavin Reid; tł. [z ang.] Robert Waliś. - Warszawa: K. E. Liber, 2005.
M 119210; SM 49536

10. Dysleksja: teoria i praktyka / red. nauk.: Gavin Reid, Janice Wearmouth; przekł.: Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
BM 3598; JM 70834; M 124200; SM 50950

11. Dysleksja a nauczanie języków obcych: przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. -
Gdańsk: "Harmonia", 2011.
M 131463

12. Dysleksja rozwojowa: fakt i tajemnica: w diagnostyce psychologicznopedagogicznej / pod red. nauk. Marii Bogumiły Pecyna; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole: Instytut Śląski, 2011.
BM 36679; JM 72183; M 131576; SM 52608

13. Dysleksja rozwojowa: podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom
Organizatora", 2011.
Cz 132636; JM 72616; SM 52609

14. Dyslektyczne ucho: zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją: zeszyt ćwiczeń dla ucznia
Elżbieta Szymankiewicz. - Gdańsk: "Harmonia", 2009.
M 11530/B; LM 28445

15. Dyslektyczne ucho: zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją: książka dla nauczyciela /
Elżbieta Szymankiewicz. - Gdańsk: "Harmonia", 2009.
LM 28446

16. Dyslexia in the English Classroom: techniki nauczania języka angielskiego uczniów z dysleksją / Anna Butkiewicz, Katarzyna
Bogdanowicz. - Wyd. 2. - Gdańsk: "Harmonia", 2006.
M 125267

17. Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2011.
BM 36483; JM 72744; M 131299; SM 52610

18. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej:vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków: "Impuls",
2007.
BM 34544; Cz 134613; LM 27598; M 121689; SM 49869

19. Efektywność dydaktyczna zajęć korekcyjno-wyrównawczych / Ewa Anna Zwolińska. - Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
M 129023

20. Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
BM 35659; JM 72249; M 129774

21. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją: poradnik dla rodziców / Sally Raymond ; tł. [z ang.] Ewa Klimas-Kuchtowa. - Kielce : "Jedność",
2004.
BM 34991; JM 69921; M 120392

22. Kombinatoryka wyrazowa: spostrzegaj, działaj / Barbara Zakrzewska. - Gdańsk: "Harmonia", 2010.
BM 35262; M 128904

23. Kombinatoryka zdaniowa: pomyśl, działaj, sprawdź / Barbara Zakrzewska. - Gdańsk: "Harmonia", 2011.
M 130581

24. Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. - Gdańsk: "Harmonia", 2008.
M 125265

25. Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk.: Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. - Warszawa:Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011.
M 132865

26. Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków: Akademia Pedagogiczna, 2005.
BM 34112; M 120792

27. Pomóż dziecku z...dysgrafią: [praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów] / J. Lewinson ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa: K. E.
Liber, 2006.
BM 34559; JM 69857; M 119862; SM 49518

28. Przygotowanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej / Marta Bogdanowicz. - Wyd.4. - Gdańsk: "Harmonia", 2008.
M 125357

29. Psychofizjologiczne diagnozy trudności w uczeniu się / Maria Bogumiła Pecyna. - Opole: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji: Instytut Śląski, 2010.
M 131588

30. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej: [scenariusze zajęć] / Dorota Dawid. - Kraków: "Impuls", 2004.
M 116844

31. Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 4. - Gdańsk: "Harmonia", 2004.
M 118708; SM 49462; UM 24171

32. Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i 1 / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 6 zm. i uzup. - Gdańsk: "Harmonia", 2008.
BM 35489

33. Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii: Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas
I i II / Marta Bogdanowicz; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski]. - Gdańsk: "Harmonia", 2011.
BM 36463; LM 29395; M 130883

34. Terapia dzieci zagrożonych dysleksją: stymulacja lewej półkuli mózgu / Marta Korendo. - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2009.
M 127055

35. Trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter; przekł.[z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2004.
M 116803; SM 49153

36. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004].
LM 27208

37. Uczeń z dysleksją w domu: poradnik nie tylko dla rodziców / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Małgorzata Rożyńska. - Gdynia:
"Operon", 2007.
M 124776

38. Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek. - Wyd. 3 zm. - Gdynia : "Operon", 2009.
M 127282

39. Uwierz w siebie: program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja
Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk: "Harmonia", 2010.
BM 35908; Cz 129572

40. Wokół czytania: proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. - Warszawa: "Difin", 2011.
BM 35874; JM 71981; LM 29250; M 130757; SM 52878

41. Wokół dysleksji: co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. -
Warszawa: "Difin", 2010.
BM 35425; M 128915; SM 52881; UM 25508

42. Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę: ćwiczenia terapeutyczne / Agnieszka Wypych. - Gdańsk: "Harmonia", 2008.
LM 28288; M 123980

43. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. - Kraków: "Impuls", 2011.
LM 29701; M 132499

44. Wygraj z dysleksją: zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska. - Kielce: Wydawnictwo
Pedagogiczne ZNP, cop. 2004.
M 132793

Wydawnictwa ciągłe

1. Ćwiczenie czyni mistrza / Natalia Minge, Krzysztof Minge.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 6, s. 63-66
2. Dysleksja jako ciągle aktualny problem pedagogiczny / Roman Leszczyński.// Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1-2, s. 9-18
3. Dysleksja: lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 32-35
4. Dysleksja zostaje na całe życie / Marta Korendo; rozm. przepr. Tomasz Wosk.// Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 4-7
5. Dysuczniowie / Violetta Ozminkowski.// Newsweek. - 2009, nr 38,s. 76-80
6. Dziecko z dysleksją w szkole / Anna Zych.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7 s. 56-59
7. Fakty o dysleksji / Izabela Pietras.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 92-98
8. Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Monika Jurewicz.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 34-39
9. Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej? / Danuta Rajkiewicz.// Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 55-60
10. Kształcenie językowe w perspektywie edukacji uczniów dyslektycznych / Anna Podemska-Kałuża.// Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 89-96
11. Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka.// Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 38-42
12. Multimedialne potyczki z dysleksją / Małgorzata Drozdowska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 12-14
13. O dysleksji... optymistycznie / Aneta Jałowiecka.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 29-36
14. Plan pracy z dzieckiem dyslektycznym / Krystyna Lewkowicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2012/2013, nr 2, s. 87-96
15. Poszukiwanie mocnych stron ucznia - każdego można za coś pochwalić / Bogdan Urbanek.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1-2, s. 31-37
16. Praca z uczniem dyslektycznym / Alicja Jamro.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 24-25
17. Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 101-108
18. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 52-59
19. Rozwijanie strategii pisania na lekcjach języków obcych u ucznia z dysleksją rozwojową / Katarzyna Bogdanowicz.// Języki Obce
w Szkole. - 2011, nr 3, s. 72-78
20. Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego / Ewa Boksa.// Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 62-66
21. Strategie czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 95-100
22. System pomocy dla dyslektyków w Polsce / Natalia Czaja.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 30-31
23. Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka angielskiego / Katarzyna Ambrożuk.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 97-101
24. Uczeń z dysgrafią / Aleksandra Jędryszek-Geisler.// Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 39-41
25. Uczeń z dysleksją w Internecie - zagrożenia i perspektywy rozwoju / Aneta Ratajek.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 49-57

Autor: Małgorzata Kasza