Aborcja

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

ABORCJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2015 r.

Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach
w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aborcja : przyczyny, następstwa, terapia / red. nauk. Bogdan Chazan, Witold Simon ; tł. Agata Jankowiak, Zbigniew Karpiński. - Wrocław : "Wektory", 2009
  Jarosław WJ 55355
  Przemyśl WP 99852
 2. Aborcja : spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne / Tadeusz Ślipko, Marek Starowieyski, Andrzej Muszala. - Toruń : "Petrus", 2010
  Jarosław WJ 55158
  Przeworsk WK 49079
  Przemyśl CzP 17
 3. Aborcja między ideologią a doświadczeniem indywidualnym : monografia zjawiska / Ewelina Wejbert-Wąsiewicz. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011
  Przemyśl WP 104789
 4. Aborcja w dyskursie publicznym : monografia zjawiska / Ewelina Wejbert-Wąsiewicz. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2012
  Jarosław WJ 55356
 5. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji : studium bioetyczno-prawne / Mariusz Ciszek. - Stan prawny na 28 lutego 2011 roku. - Toruń : "Duet", 201
  Przemyśl WP 104793
 6. Bioetyka : najważniejsze problemy / Tadeusz Ślipko. - Kraków : "Petrus", 2009
  Przemyśl WP 97962
 7. Bioetyka dla lekarzy / Jan Hartman. - Stan prawny na 31 października 2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009
  Przemyśl WP 98850
  Przemyśl WP 98850
 8. Bioetyka i prawa człowieka / Wojciech Bołoz. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007
  Jarosław CzJ 179
  Lubaczów CzL 43475
 9. Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
  Przemyśl WP 100916
  Jarosław WJ 53730/10d
  Przeworsk WK 49160
  Lubaczów CzL 46421
 10. Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009
  Przemyśl WP 99869
 11. Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. - Warszawa : "Difin", 2008
  Przemyśl WP 100834
  Przeworsk WK 48230
 12. Dzieci z probówki : etyka i praktyka sztucznej prokreacji / Peter Singer, Deane Wells ; tł. z ang. Zygmunt Nierada. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988
  Jarosław WJ 46153
 13. Dziecko, którego nie urodziłam: aborcja - koniec życia, początek dramatu / Detlev Katzwinkel ; przekł. Marta Borowczyk. - Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, 2009
  Jarosław WJ 54380
 14. Dziecko : problemy i potrzeby / red. Urszula Dudziak. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015
  Przemyśl WP 108788
 15. Dziecko : studium interdyscyplinarne / red. Ewa Sowińska [i in.]. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim ; Rzecznik Praw Dziecka. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008
  Przemyśl CzP 159.9
  Przeworsk MKsK 316
 16. Etyka: poglądy i problemy / Peter Vardy, Paul Grosch ; przeł. [z ang.] Jerzy Łoziński. - Poznań : Zysk i S-ka, 1995
  Przemyśl WP 82918
  Przemyśl WP 82919
  Przemyśl WP 82920
  Przemyśl WP 101752
  Przeworsk WK 41205
  Przeworsk CzK 17
  Jarosław CzJ 17
  Przemyśl CzP 17
 17. Etyka zabijania / Jeff McMahan ; przeł. Joanna Bednarek, Katarzyna Kuś. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
  Przeworsk WK 51187
  Lubaczów WL 48483
 18. In vitro / Łukasz Szymański. - Kraków : "Petrus", 2009
  Przemyśl WP 100957
 19. Karuzela z mężczyznami : problematyka męskości w polskich badaniach społecznych / pod red. nauk. Katarzyny Wojnickiej i Eweliny Ciaputy ; [aut. Krzysztof Arcimowicz i in.]. - Kraków : "Impuls", 2011
  Przemyśl WP 103581
  Przeworsk WK 50190
 20. Ku afirmacji życia / Włodzimierz Fijałkowski ; posł. Antoni Podsiad. - Warszawa : "Pax", 1989
  Przeworsk WK 36530
 21. Milczenie owieczek : rzecz o aborcji / Kazimiera Szczuka. - Warszawa : "W.A.B.", 2004
  Przeworsk WK 47101
  Przemyśl WP 98351
 22. Nienarodzony na ławie oskarżonych / Oktawian Nawrot. - Toruń : Adam Marszałek, 2007
  Przemyśl WP 97833
 23. Patriotyzm i nacjonalizm : ku jakiej tożsamości kulturowej? / red. nauk. Jerzy Nikitorowicz. - Kraków : "Impuls", 2013
  Przemyśl WP 106929
  Przemyśl WP 107096
  Lubaczów WL 49054
 24. Początki ludzkiego życia / red. nauk. Włodzimierz Galewicz. - Kraków : "Universitas", 2010
  Jarosław WJ 54880
  Przemyśl WP 103189
 25. Przecież to dziecko! : świadectwa o dramacie aborcji / pod red. Giuseppe Garrone ; tł. Aneta Kania. - Kraków : "Salwator", 2001
  Przemyśl WP 96913
 26. Przerwane macierzyństwo : psychiczne skutki aborcji : praca zbiorowa / pod red. Torino Cantelmi, Cristina Cacace, Elisabetta Pittino ; z wł. przeł. Krystyna Kozak. - Warszawa : "Pax", 201
  Przeworsk WK 51428
 27. Przerwanie ciąży : problemy prawnokarne i kryminologiczne / Leszek Bogunia. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980
  Przemyśl WP 56350
 28. Psychologia: podręcznik dla studentów kierunków medycznych/ pod red. Anny Trzcienieckiej-Green. - Kraków : "Universitas", 2012
  Przemyśl WP 105712
  Lubaczów CzL 48447
 29. Psychoterapia i poradnictwo : podręcznik akademicki. [T.] 2 / red. nauk. Colin Feltham, Ian Horton ; przekł. Ewa Zaremba. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013
  Przemyśl WP 105979
  Lubaczów CzL 48511
 30. Robienie dzieci : Terlikowski śmiało o in vitro / Tomasz P. Terlikowski. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2011
  Jarosław WJ 55146
  Przeworsk WK 50618
 31. Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji : szkice monograficzne / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007
  Przemyśl WP 100161
  Lubaczów WL 44637
  Przeworsk WK 47585
  Jarosław WJ 52083
  Przemyśl CzP 316
 32. Spór o aborcję / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : "Sonia Draga", 2007
  Przemyśl CzP 616
 33. Szokująca prawda o aborcji / Stanisława Rapczuk. - Kraków : "Petrus", 2012
  Przemyśl WP 105720
 34. W imieniu dziecka poczętego / pod red. Jerzego W. Gałkowskiego i Janusza Guli ; Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. - Rzym ; Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1988
  Jarosław WJ 45602
  Przemyśl WP 77169
  Przemyśl WP 77170
 35. Wiedza o etyce / Jan Woleński, Jan Hartman. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2008
  Przemyśl WP 100050
  Lubaczów CzL 44767
 36. Widzę moje dziecko we śnie : znana niemiecka pisarka odważyła się powiedzieć prawdę i zapłaciła za to wysoką cenę / Karin Struck ; przekł. z niem. Alicja Młyńska. - Kraków : "Rafael",2006
  Jarosław WJ 53866
  Przemyśl WP 97451
 37. Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2010
  Przemyśl WP 103779
 38. Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011
  Przemyśl WP 104858
 39. Zarys etyki szczegółowej. T. 1, Etyka osobowa / Tadeusz Ślipko. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "WAM", 2005
  Przemyśl WP 99170
  Przeworsk WK 45908
 40. Życie czy śmierć? : ochrona życia w Europie Środkowo-Wschodniej / red. Urszula Dudziak, Jarosław Jęczeń. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2013
  Przemyśl WP 106387

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Aborcja - nie zawsze znajdą się cudowne nożyczki : katecheza dla młodzieży / Zbigniew Paweł Maciejewski// KATECHETA. - 2014, nr 4, s. 19-21
 2. Czym różni się strategia obrońców życia człowieka od strategii zwolenników legalizacji aborcji?/ Antoni Zięba // KATECHETA. - 2009 nr 4, s. 40-43
 3. Dar życia / Maria Mojzesowicz// WYCHOWAWCA. - 2009, nr 3, s. 20-21
 4. Dlaczego aborcji mówimy nie? / Ilona Szarejko// KATECHETA. - 2013, nr 11, s. 37-40
 5. Dobre wyniki "wychowania do życia w rodzinie" : typ A edukacji seksualnej w polskiej oświacie/ Jakub Goraj // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 5, s. 10-11
 6. Drastyczny projekt sejmowy. Kolejna próba zaprogramowania "nowego" człowieka / Jadwiga Rynkiewicz// WYCHOWAWCA. - 2005, nr 1, s. 26-27
 7. Dwa obrazy tej samej tragedii/ Tadeusz Jakubowski // KATECHETA. - 2002 , nr 4 , s. 53-54
 8. Edukacja seksualna ABC / Katarzyna Urban// WYCHOWAWCA. - 2009, nr 4, s. 10-13
 9. Gdybym wiedziała wcześniej... : psychologiczna analiza zaburzeń występujących po przerwaniu ciąży / Maria Ryś// WYCHOWAWCA. - 2005, nr 3, s. 10-13
 10. Katastrofa medialna : z pozycji obrońcy życia/ Antoni Zięba // WYCHOWAWCA. - 2013, nr 3, s. 22-23
 11. Lekcja z aborcją w tle / Maciej Kułak// GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2007, nr 29, s. 1,9
 12. Mężczyźni też cierpią.../ Natalia Ejtminowicz // WYCHOWAWCA. -2013, nr 3, s. 24-25
 13. Natura nie wybacza/ Jarosław Kleban // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 3, s. 12-13
 14. Niepotrzebny brat / Maria Mojzesowicz // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 3, s.20-21
 15. Obrona życia człowieka zadaniem i wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców / Antoni Zięba// WYCHOWAWCA. - 2006, nr 3, s. 9-12
 16. Obrona życia : materiał nie tylko dla katechetów / Antoni Zięba // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 11, s. 29-30
 17. Od poczęcia do naturalnej śmierci : potrzeba wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka/ Antoni Zięba // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 10, s. 28-29
 18. Parlament Europejski zalecił Polsce przywrócenie zbrodniczych ustaw hitlerowskich i stalinowskich : barbarzyństwo Unii Europejskiej/ Antoni Zięba // WYCHOWAWCA. - 2002, nr 11, s. 26-29
 19. Płód czy dziecko? O językowym ustanawianiu statusu człowieka / Marzena Makuchowska// PORADNIK JĘZYKOWY. - 2014, z. 1, s. 54-60
 20. Podziemie aborcyjne - mity i fakty/ Maria Stachura, Beata Trzcińska, Jadwiga Wronicz // WYCHOWAWCA. - 2004, nr 3, s. 25-27
 21. Porównanie sytuacji zdrowotnej w wybranych krajach/ Antoni Zięba // WYCHOWAWCA. - 2007, nr 12, s.29-30
 22. Prawne aspekty ciąży małoletniej / Radosław Krajewski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 3, s. 44-50
 23. Rodzicielstwu - TAK / Wojciech Bołoz // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 3, s. 10-11
 24. Rozważania wokół dopuszczalności przerywania ciąży z tzw. względów społecznych/ Radosław Krajewski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 1, s. 37-38
 25. Uratuj je! / ks. Andrzej Zwoliński // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 3, s. 20-21
 26. Życie / Jacek Wojtysiak // CHARAKTERY. - 2015, nr 2, s. 92-93
 27. Życie ludzkie i jego ochrona : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 3, s. 28
 28. Życie ludzkie fundamentalną wartością : scenariusz lekcji dla drugiej klasy licealnej/ Ewa Fedorowicz // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 3, s. 20-23

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

 1. Dramat aborcji [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : "Wychowawca" Fundacji "Źródło", cop. 1998
  Jarosław WJ 95/KV
 2. Dramat aborcji [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : "Wychowawca" Fundacji "Źródło", cop. 1999
  Przeworsk WK 122 V
  Lubaczów WL 104 SL
  Przemyśl WP 277/KV/E
 3. Etyka seksualności [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : "Wychowawca" Fundacji "Źródło", cop. 1999
  Przeworsk WK 121 V
  Lubaczów WL 103 SL
  Jarosław WJ 96/KV
 4. Życiu zawsze tak! [Film]. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia, [ok. 2007]
  Przemyśl WP 368/E/fe , Lubaczów WL 452 SL

 

Autor: Elżbieta Krupa