Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia.

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

 

Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych.

Sieci współpracy i samokształcenia.

 

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2012 - 2014

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 24 lutego 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
  Przemyśl CzP 37.091.113/.2
 1. Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.
  Przemyśl WP 107282
 1. Nowe formy wspomagania szkół. SORE. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012
  Lubaczów WL 49140
 1. Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2013.
  Przemyśl WP 106220 - 106221
 1. Sieci współpracy i samokształcenia : teoria i praktyka / red. nauk. Danuta Elsner. - Stan prawny na 30 czerwca 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.
  Przemyśl WP 106618
 1. Wspomaganie pracy szkoły na podstawie doświadczeń projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" / Marianna Hajdukiewicz// W: Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie Warszawa ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2014.- s. 415-426.
 2. Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
  Przeworsk WK 50966
  Lubaczów WL 48129

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Action Learning jako metoda wspomagania rozwoju nauczycieli / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 80-83.
 2. Batalia o poprawę jakości kształcenia / Bogdan Urbanek // Nowa Szkoła. -2013, nr 1, s. 18 -28.
 3. Biblioteka jako element doskonalenia / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 5, s. 82-84
 4. Budujemy e-szkołę / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 24-29.
 5. Chciałabym i boję się... : polska edukacja w obliczu nowych technologii / Mikołaj Sobociński // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 14-18.
 6. Diagnoza otoczenia szkoły / Regina Lenart // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2 (242), s. 24-26
 7. Dobra szkoła XXI wieku, czyli jaka? / Zofia Chełstowska // Nowa Szkoła. - 2014, nr 3 (721), s. 18-20
 8. Dyrektor szkoły XXI wieku - przywódca, menedżer, kreator zmiany w edukacji (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2014, nr 1 (719), s. 50-56
 9. Interdyscyplinarne i przedmiotowe. Powiatowe sieci współpracy i samokształcenia // Głos Nauczycielski . – 2013 (R. 96), nr 6, dod. Reforma Edukacji, s. II
 10. Kompleksowe wspomaganie pracy szkół i nauczycieli : nowe zadanie dla bibliotek pedagogicznych / Beata Walczak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 10, s.14-18
 11. Kto wspiera szkołę? // Głos Nauczycielski. - 2012 (R. 95), nr 50, dod. Reforma Edukacji, s. II
 12. Lider edukacji - pedagog krytycznie myślący, twórczy i z poczuciem pasji / Maria Kocór // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 11/12, s. 16-22.
 13. Między dyktatem a uległością: pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3 (243), s. 59-62
 14. Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy / Magdalena Gomułka.// Bibliotekarz. - 2014, nr 2, s. 16
 15. Mity o współpracy szkoły z rodziną. (Cz. 1) / Bogusław Śliwerski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2 (242), s. 10-14
 16. Mity o współpracy szkoły z rodziną. (Cz. 2) / Bogusław Śliwerski // Dyrektor Szkoły. -2014, nr 3 (243), s. 23-26
 17. Nasze szkoły wspomagają się wzajemnie / Kazimiera Podczaszy // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 7, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 74-79
 18. Nauczycielskie sieci sposobem na... dżunglę (informacji i zadań) / Ewa Kędracka // Meritum. – 2014, nr 1, s. 74-78
 19. Nowoczesna edukacja - interaktywna szkoła / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 47-50.
 20. Od WDN do sieci współpracy i samokształcenia / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 5, s. 78-81
 21. Podziel się przywództwem / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 1 (241), s. 30-33
 22. Pogłębiona diagnoza potrzeb rozwojowych / Krzysztof Bednarek // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 5, s. 72-74
 23. Projekt : Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, czyli wspieranie złowione w sieć /Beata Kossakowska // Meritum. - 2013, nr 3, s. 21-27
 24. Projektowanie rozwoju szkoły / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 1 (241), s. 34-36
 25. Przygotuj plan wspomagania. Oferty doskonalenia nauczycieli // Głos Nauczycielski. – 2012 (R. 95), nr 50, dod. Reforma Edukacji, s. IV
 26. Rodzice przed tablicą / Anna Izabela Brzezińska, Monika Mielcarek // Remedium. - 2014, nr 1 (251), s. 12-14
 27. Rola dyrektora w ewaluacji - o związku ewaluacji ze wspomaganiem w rozwoju szkół i placówek / Jarosław Kordziński.// Meritum. - 2014, nr 3, s. 21-22
 28. Sieci współpracy i samokształcenia jako nowa forma doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy / Anna Płusa. // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 1, s. 4-8
 29. Sieci współpracy i samokształcenia. Projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 6, dod. Reforma Edukacji, s. I
 30. Szkoła jako organizacja ucząca się // Głos Nauczycielski. – 2012 (R. 95), nr 50, dod. Reforma Edukacji, s. I
 31. Tutoring rówieśniczy : nowa jakość edukacyjna / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4 (529), s. 11-16
 32. Tutoring rówieśniczy w edukacji elementarnej / Marta Marchow // Remedium. - 2014, nr 1 (251), s. 1-4
 33. Tutoring w szkole czy dobre doradztwo / Julian Piotr Sawiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4 (529), s. 16-19
 34. W drodze do sukcesu - Wspólnie i Odrębnie : teoretyczny model wspierania uczniów w Szkole Startu do Kariery / Zofia Lisiecka, Klemens Stróżyński // Meritum. - 2013, nr 3, s. 28-29
 35. Wspomaganie rozwoju szkół - projekt systemowy / Dorota Czerwonka, Dorota Granoszewska - Babiańska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 68-73
 36. Wspomaganie szkoły jako organizacji / Małgorzata Górska // Meritum. – 2013, nr 3, s. 10-16
 37. Wspomaganie szkół przez biblioteki pedagogiczne. Projektowanie zmian / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, s. 12-13
 38. Współpraca z otoczeniem w praktyce / Regina Lenart // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3 (243), s. 28-30
 39. Wszyscy jesteśmy załogą. O czym trzeba pamiętać w czasie tworzenia sieci współpracy / Danuta Elsner // Głos Nauczycielski. – 2013 (R. 96), nr 6, dod. Reforma Edukacji, s. III
 40. Wyzwania i zadania polskiej edukacji w latach 2012-2025 / Czesław Banach // Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 3-11.
 41. Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat : rozwój procesowy szkoły - wspomaganie szkoły / Małgorzata Wierzbicka.// Meritum. - 2013, nr 3, s. 84-85
 42. Zmiana przepisów dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. - 2013 nr 3, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 70-71
 43. Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: rozwój procesowy szkoły - wspomaganie szkół/ Małgorzata Wierzbicka // Meritum. - 2013, nr 3, s. 84-85

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

 1. Aktywność bibliotek pedagogicznych / Jarosław Kordziński // Trendy [on-line]. 2013, nr 3, s. 82-87 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.ore.edu.pl/images/flash/Trendy_nr-3_2013.swf
 2. Biblioteki pedagogiczne mają być wsparciem dla szkół i nauczycieli / Małgorzata Tabaszewska // [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.bibliotekako.pl/news.aid,1814,Biblioteki_pedagogiczne_maja_byc_wsparciem_dla_szkol_i_nauczycieli.html
 3. Doskonalić doskonalenie, czyli kompleksowe wspieranie szkół i placówek oświatowych / Ewa Jakubowska, Anna Zarzewska – Zamora // Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne [on-line]. 2014, nr 2, s. 81-86 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=637
 4. Efektywna współpraca z biblioteką pedagogiczną - przykład dobrej praktyki / Wioletta Hatak, Paulina Mielnik // Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne [on-line]. 2014, nr 2, s. 95-98 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=636
 5. Nowe formy pracy W-M ODN w Olsztynie / Ewa Nosowicz // Trendy [on-line]. 2013, nr 3, s. 101-106 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.ore.edu.pl/images/flash/Trendy_nr-3_2013.swf
 6. Nowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych / Marzenna Czarnocka // Trendy [on-line]. 2013, nr 3, s. 93-99 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.ore.edu.pl/images/flash/Trendy_nr-3_2013.swf
 7. Nowoczesny system wspomagania szkół - zadania poradni i bibliotek pedagogicznych / Małgorzata Tabaszewska // [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.bibliotekako.pl/news.aid,2163,Nowoczesny_system_wspomagania_szkol___zadania_poradni_i_bibliotek_pedagogicznych.html
 8. O potrzebie tworzenia sieci współpracy i samokształcenia w doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego / Włodzisław Kuzitowicz // [dostęp 16 styczeń  2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://gazeta.edu.pl/files/O%20potrzebie%20tworzenia%20sieci%20wspolpracy%20i%20samoksztalcenia.pdf
 9. Proces budowania systemu wspomagania szkół i placówek oświatowych na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach / Iwona Szwed, Mariola Szymczak // Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne [on-line]. 2014, nr 2 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=647
 10. Program Golden Five - wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne / Joanna Szymańska // Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne [on-line]. 2014, nr 2 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=646&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
 11. Razem na rzecz ucznia ze SPE - wspieranie szkoły przez poradnię psychologiczno -pedagogiczną / Izabela Rodak // Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne [on-line]. 2014, nr 2 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=642
 12. Rola bibliotek pedagogicznych w strukturach sieci wsparcia szkół i placówek oświatowych / Magdalena Brewczyńska // Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy [on-line]. 2013, nr 2, s. 5-7 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://bnb.oeiizk.waw.pl/2-2013/rola_bibliotek.pdf
 13. Rola i zadania koordynatora sieci współpracy i samokształcenia / Maciej Kocurek // Trendy [on-line]. 2013, nr 3, s. 111-118 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.ore.edu.pl/images/flash/Trendy_nr-3_2013.swf
 14. Rozmowa z ... Joanną Kluzik - Rostkowską Minister Edukacji Narodowej // Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne [on-line]. 2014, nr 2 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=643
 15. Wspomaganie pracy dyrektorów szkół jako element SRWP 2020 / Ewa Furche, Małgorzata Bukowska – Ulatowska // Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne [on-line]. 2014, nr 2, 87-95 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=634
 16. Współpraca nauczycieli w procesie przejścia progu szkolnego przez dziecko - sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej / Magdalena Korsak // Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne [on-line]. 2014, nr 1 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=607&from=pubstats
 17. Zmiany w procedurze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach / Andrzej Pery // Trendy [on-line]. 2013, nr 3, s. 88-92 [dostęp 16 styczeń 2015 r.].
  Dostępny w Internecie: http://www.ore.edu.pl/images/flash/Trendy_nr-3_2013.swf

 

Autor: Agnieszka Biedroń