Klasa szkolna

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
                    W RZESZOWIE
      INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

KLASA SZKOLNA
(bibliografia w wyborze)

 

KSIĄŻKI

 1. A co mi zrobisz? : od chaosu do współpracy w klasie / Sylwia Rockwell ; [tł. z ang. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska i in.]. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - 338, [1] s.
  Sygn. CzytR 232993
 2. Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards ; przeł. [z ang.] Marcin Bogdanowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 507, [1] s.
  Sygn. WypRz 231902
 3. Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / Magda Karkowska. - Kraków : "Impuls", 2005. - 241 s.
  Sygn. CzytR 229179
 4. Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej / Kinga Musialska. - Kraków : "Impuls", 2011. - 96, [1] s.
  Sygn. CzytR 237480 ; WypRz 237481
 5. Polska szkoła - nauczyciele - uczniowie : studium relacji / red. nauk. Robert Geisler, Janina Kosmala, Karol Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Instytut Pedagogiki Społecznej. Zakład Socjologii. - Katowice : "Śląsk", 2000. - 108 s.
  Sygn. CzytR 226037
 6. Poznawanie klasy szkolnej : poradnik dla nauczycieli / Elżbieta Zwierzyńska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. -60 s.
  Sygn. CzytR  232054 ;  WypRz 232055
 7. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. - 228 s.
  Sygn. CzytR 230895
 8. Wszyscy za jednego jeden za wszystkich : jak zintegrować klasę? / Ewa Kiezik-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - 51 s.
  Sygn. CzytR 233615 ; WypRz 236297

 

FILMY

 1. Akceptacja i integracja w grupie rówieśników [Film]. - Poznań : "Forum", 2007.
  Sygn. AudRz 465
 2. Zgrana klasa [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2011].
  Sygn. AudRz 1186

 

 ARTYKUŁY

 1. Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej / Artur Pokropek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 36-39
 2. Atmosfera klasy / Erich Petlak.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 10-11
 3. Atmosfera w klasie - czynnik ważny czy też nie? / Ewa Zagórska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 52-54
 4. Atmosfera w klasie / Ewa Zagórska.// Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 18-20
 5. Badanie klimatu społecznego klasy techniką wypracowania / Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Remedium. - 2008, nr 1, s. 8-9
 6. Budowanie autorytetu w grupie / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 36, s. 16
 7. Być człowiekiem : rozwój integracji / Lidia Mierzwa.// Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 5-8
 8. Charakterystyka środowiska szkolnego / Elżbieta Dryll.//W: Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 33-44
  Sygn. CzytR 235109
 9. Co się kryje pod maską klauna? / Aleksandra Karasowska.// Remedium. - 2013, nr 5, s. 5-7
 10. Co się stało z naszą klasą? / Klemens Stróżyński.// Moje Egzaminy : kwartalnik dla uczniów. - 2008, nr 2, s. 4-6
 11. Dobrobyt uczniów a zdrowa klasa / Rymond M. Nakamura.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 80-84
 12. "Dream team", czyli jak stworzyć zgraną klasę / Adam Krasnosielski.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 51-53
 13. Dyscyplinowanie trudnej klasy / Inocenty Marek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 43-49
 14. Dyskusyjna liczebność oddziału szkolnego / Antoni Jeżowski.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 9-11
 15. Dystans władzy jako kusząca perspektywa oglądu oczekiwań uczniowskich / Ewa Dębska.// Ruch Pedagogiczny. - 2007, nr 1/2, s. 37-53
 16. Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej - analiza badań przeprowadzonych wśród uczniów klas gimnazjalnych / Małgorzata Przybysz-Zaremba, Ewelina Smogorzewska. // Forum Oświatowe. - 2009, t. 1, s. 123-140
 17. Dzieci nonkonformistyczne i działające dywergencyjnie - w zespole klasowym / Katarzyna Krasoń.//W: Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 219-227
  Sygn. CzytR 230691
 18. Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 1 / Maria Deptuła.// Remedium. - 2007, nr 4, s. 1-3
 19. Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 2 / Maria Deptuła.// Remedium. - 2007, nr 6, s. 8-9
 20. Dziecko jąkające się w klasie / Agata Błachnio.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 136-141
 21. Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą / Romana Rybarczyk.// Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 49-52
 22. Edukacyjny wymiar kształtowania społecznej tożsamości / Elżbieta Gaweł-Luty.//W: Edukacja wobec tożsamości społecznej / pod red. Elżbiety Gaweł-Luty i Jerzego Kojkoła. Gdańsk : 'Harmonia", 2008. - S. 71-78
  Sygn. CzytR 233039
 23. Efektywna komunikacja w kierowaniu klasą szkolną / Zdzisław Kazanowski.// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 18 (2005), s. 131-137
 24. Gdy uczeń jest odrzucany przez grupę / Beata Rechnio-Kołodziej.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 6-7
 25. Grupy w szkole / Katarzyna Koszewska.// Emocje. - 2011, nr 5, s. 34-36
 26. Indywidualny plan dyscypliny i kierowania klasa szkolną - wymóg czy konieczność we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej? / Tatiana Grabowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, wkładka, s. IV-VIII
 27. Innowacyjność w codzienności szkolnej i badawczej / Bogusław Śliwerski.//W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 5, [Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności] / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - S. 113-136
  Sygn. CzytR 235787 ; WypRz 235788
 28. Integrowanie zespołu klasowego : (opis działań wychowawczych) / Urszula Zdrojewska-Bielawska.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 29-32
 29. Jak hartuje się grupa? / Hubert Czemierowski.// Między nami polonistami : czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2005, nr 1, s. 37-39
 30. Jak pomogłam Ali / Monika Parkita.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 31-34
 31. Jak utrzymać dyscyplinę w klasie / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 11, s. 48-52
 32. Jak zachować dyscyplinę w klasie? / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 42-43
 33. Jak zintegrować klasę? / Magdalena Goetz.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 82-84
 34. Jaka jest moja klasa : ankieta dla uczniów / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 11, s. 40
 35. Język w wychowaniu - neutralne medium czy narzędzie wpływu? : rzecz o tym, co się dzieje w klasie szkolnej / Renata Wawrzyniak-Beszterda.//W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 3, [O praktykach wychowania - co wzbogaca, co zubaża wychowawcę] / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - S. 67-89
  Sygn. CzytR 230914 ; WypRz 230915
 36. Klasa szkolna w świetle zjawisk i procesów grupowych / Katarzyna Palus.// Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 10-11
 37. Klasa-układanka / Elliot Aronson.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 141-146
 38. Klasowy outsider / Małgorzata Łuba.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 12, s. 50-52
 39. Kowalski, do tablicy! / Sylwia Klichowska.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 21-26
 40. Kozioł ofiarny w klasie - w poszukiwaniu psychologicznego portretu / Zofia Dołęga.// W: Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania. / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. Warszawa : "Difin", 2013. - S. 287-306
  Sygn. CzytR 240501
 41. Kto rządzi w klasie? / Michał Młynarczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 36-39
 42. Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów / Berta Strycharska-Gać.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 45-49
 43. Lepiej zapobiegać niż leczyć / Anna Wojciechowska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 4-13
 44. Między ludzkimi odrębnościami : pedagogiczny spacer po linii / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 58-61
 45. Moja klasa, mój problem / Tomasz Kołodziejczyk.// Emocje. - 2011, nr 1, s. 35-38
 46. Nasza klasa nie jest grupą / Miroslava Lemesova.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 10, s. 35-42
 47. Nauczyciele i uczniowie : różne spojrzenia na dyscyplinę w szkole. Grzegorz Piotr Ćwiertniewicz.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 1, s. 48-61
 48. Nauczyciele jako twórcy edukacyjnego klimatu klasy szkolnej / Andrzej Cichocki.//W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. Białystok : "Trans Humana", 2009. - S. 351-367
  Sygn. CzytR 234992
 49. Nowa klasa - nowe wyzwanie / Ilona Poćwierz-Marciniak.// Matematyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2009, nr 51, s. 8-12
 50. Nowi uczniowie w szkole, czyli integrujemy zespół klasowy / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2011, wrzesień, s. 22-24
 51. Nowy uczeń w klasie / Jarosław Jagieła.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 23-30
 52. O tożsamościach w klasie szkolnej / Mariusz Dembiński.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 45-51
 53. Obrzędowy charakter lekcji / Mariusz Dembiński.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 41-43
 54. Od konfliktu w klasie szkolnej do porozumienia bez przemocy / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, s. 63-75
 55. Od orientacji do współpracy - życie klasy w fazach / Anna Wojciechowska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 41-48
 56. Po co nam integracja? / Ewa Lubczyńska.// Emocje. - 2012, nr 4, s. 43-46
 57. Poczucie samotności wśród uczniów w kontekście spójności klasy szkolnej / Zofia Dołęga.//W: Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły / pod red. Marii John-Borys i Zofii Dołęgi. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2006. - S. 69-88
  Sygn. CzytR 232730
 58. Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych / Maria Deptuła.// Edukacja. - 2009, nr 4, s. 66-75
 59. Porozumiewanie się w klasie / Marzenna Grochowalska.// Matematyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2006, nr 35, s. 16-18
 60. Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci / Irena Pufal-Struzik.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 7-13
 61. Poziom postaw uczniów gimnazjum wobec zdrowia a ich miejsce w strukturze klasy szkolnej / Marcin Czechowski.// Kultura Fizyczna. - 2009, nr 1/2, s. 16-20
 62. Pozycja w grupie rówieśniczej : sympatia pod kontrolą / Dominika Michalak.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 38-41
 63. Problemy adaptacyjne ucznia w szkole i w klasie / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 9, s. 22-26
 64. Segregacja w integracji edukacyjnej / Agnieszka Sakowicz-Boboryko.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 109-114.
 65. Skuteczna interwencja wychowawcza. Część IX, Klasa zajęta swoimi sprawami / Zbigniew Barciński.// Katecheta. - 2009, nr 6, s. 20-27
 66. Specjalista od wyobraźni potrzebny od zaraz / Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 43-49
 67. Sposoby na nową klasę / Hubert Czemierowski.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 21-25
 68. Styl komunikowania się nauczyciela z uczniami a skuteczność porozumiewania się i współdziałania w klasie / Beata Sufa.//W: Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2005. - S. 142-150
  Sygn. CzytR 229331
 69. Style kierowania klasą a dyscyplina / Beata Śliwa.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 39-42
 70. Szacowanie wpływu liczebności klasy na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem eksperymentu ex post facto / Maciej Koniewski.// Edukacja. - 2012, nr 1, s. 23-43
 71. Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / Jana Hanuliakova, Katarina Holla.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 7-8
 72. Technika "Narysuj i napisz" / Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Remedium. - 2007, nr 12, s. 8-9
 73. Tętniąca życiem klasa ... / Anna Błaż.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 57-60
 74. Trzy ideologie oświatowe - trzy środowiska klasowe / Katarzyna Kamińska-Dolata.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 4, s. 135-160
 75. Tworzenie więzi w klasie szkolnej przez zabawę i pracę / Małgorzata Znaj.//W: Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. Kraków : "Impuls", 2009. - S. 275-296
  Sygn. CzytR 237627
 76. Typy oporu wobec szkoły jako instytucji a opinie o uczniach / Iwona Gumowska.//W: Wychowanie - nierozłączność teorii i praktyki : w perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej / red. nauk. Danuta Apanel, Anetta Jaworska. Toruń : "Akapit", 2010. - S. 91-102
  Sygn. CzytR 236424
 77. Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej / Ewa Filipiak.//W: Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008. - S. 17-34
  Sygn. CzytR 233941
 78. Uczeń i nauczyciel w nietypowych dla siebie rolach / Danuta Bula.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2012/2013, nr 4, s. 33-59
 79. Ukryta selekcja - atrybut edukacji : uczniowie wobec podziałów i doborów w klasach szkolnych / Lucyna Preuss-Kuchta.// Edukacja. - 2005, nr 2, s. 43-50
 80. Ukryte zalety klasy szkolnej / Iwona Paszenda.// Kultura i Edukacja. - 2006, nr 2, s. 26-29
 81. Wpływ liczebności klas na sytuację szkolną uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Zuzanna Zbróg.// Forum Oświatowe. - 2006, nr 1, s. 105-122
 82. Wstępna diagnoza klasy / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 10, s. 16-19
 83. Wychowanie w klasie szkolnej : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 21-23
 84. Zalety i wady mało licznych klas / Zuzanna Zbróg.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 63-67
 85. Zmotywowana klasa, czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 28-34
 86. Znaczenie klasy szkolnej w rozwoju podmiotowej orientacji dziecka w klasach I-III / Mariola Marszałek, Aleksandra Minczanowska. //W: Oświata w otoczeniu burzliwym : migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji / red. nauk. Halina Rusek, Alina Górniok-Naglik, Jadwiga Oleksy. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008. - S. 313-321
  Sygn. CzytR 233132
 87. Zrozumieć opór, czyli jak skutecznie pomóc klasie / Iwona Gryniuk-Toruń.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 136-145

 

Wszystkie wymienione wyżej pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

Rzeszów, 12 listopada 2013 r.
oprac. Irena Niemczak

Autor: Irena Niemczak