Edukacja zdrowotna

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2013
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

EDUKACJA ZDROWOTNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1968 - 2013

 

Wydawnictwa zwarte:

 1.  Biorę odpowiedzialność : program profilaktyczno-edukacyjny / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  WP 14614/b
 2. Człowiek a środowisko : wybrane zagadnienia z zakresu wychowania zdrowotnego / Lesław Grzegorczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993.
  WP 9570/b
 3. Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6-11-letnich w rodzinie / Czesław Lewicki. - Wyd. 2. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005.
  WP 98804
 4. Dziecko - rozwój a wychowanie zdrowotne : praca zbiorowa / red. Bibiana Jaślarowa, Marek Cywiński ; Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie. - Bielsko-Biała : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1987.
  WP 8414/b
 5. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009.
  WP 101239
 6. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2001.
  CzP 37.016:502+574
 7. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2003.
  WP 92117
 8. Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : program nauczania : szkoła podstawowa / Gabriel Adamczyk, Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
  CzP 37.091.214
 9. Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : szkoła podstawowa : zeszyt ćwiczeń / Gabriel Adamczyk, Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
  WP 11028/b
 10. Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia / red. nauk. Krystyna Barłóg, Danuta Ochojska ; [aut. Barłóg Krystyna i in.]. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012.
  WP 106191
 11. Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
  WP 100939
 12. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  WP 95001, CzP 37.016:613
 13. Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
  WP 105046, CzP 37.016:613+613.88
 14. Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.
  WP 98811, CzP 37.016:613+613.88
 15. Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych : poradnik metodyczny dla nauczyciela i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym / Emilia Frątczak, Jan Frątczak. - Wyd.2 rozszerz. - Toruń : "Turpress", 1996.
  CzP 373.2
 16. Edukacja zdrowotna rodziny : poradnik dla pielęgniarki rodzinnej / Marianna Charzyńska-Gula. - Lublin : Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, 2002.
  WP 104662
 17. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Elżbieta Kościńska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  WP 102931
 18. Edukacja zdrowotna w szkole : poradnik dla nauczycieli realizujących edukację prozdrowotną / Barbara Wolny. - Wyd. 2 rozsz., dodr. - Stalowa Wola : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2009.
  WP 100814
 19. Edukacja zdrowotna w szkole : promocja zdrowia dzieci i młodzieży w Europie / red. wersji pol. poradnika Barbara Woynarowska ; aut. B. Woynarowska[i in.]. - Warszawa : Polski Zespół ds. Projektu Szkoła promująca zdrowie, 1995.
  WP 85206
 20. Edukacyjne przestrzenie zdrowia : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka, Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2009.
  CzP 613/614
 21. Efektywność problemowego nauczania i uczenia się biologii człowieka i zachowania zdrowia / Eleonora Bobrzyńska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008.
  WP 99534
 22. Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie : doświadczenia z realizacji projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" w latach 1992-1995 / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Polski Zespół ds. Projektu Szkoła promująca zdrowie, 1995.
  WP 85204
 23. Już teraz mogę zadbać o zdrowie swego przyszłego dziecka : program edukacyjny dla młodzieży w wieku 16-24 lat : materiały dla prowadzących zajęcia edukacyjne / [aut. Barbara Woynarowska i in.]. - Warszawa : Instytut Matki i Dziecka, 1999.
  CzP 37.091.214
 24. Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji / pod red. Anny Gaweł, Bogusława Bieszczada. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011.
  WP 103582
 25. Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy IV w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000].
  WP 11341/b, CzP 37.016:028+316.77
 26. Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy V w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000].
  WP 11342/b, CzP 37.091.3
 27. Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy VI w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000].
  WP 11344/b, CzP 37.091.3
 28. Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI w szkole podstawowej : program / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 1999.
  CzP 37.091.214
 29. Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej / pod red. Marii Kuchcińskiej i Elżbiety Kościńskiej. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  WP 103754
 30. Kształcenie nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji zdrowotnej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005.
  WP 105586
 31. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego : podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych / Janusz Bielski. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005.
  CzP 372.879.6
 32. (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler. - Kraków : "Impuls", 2009.
  WP 100685
 33. Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwania dla edukacji zdrowotnej / red. Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski. - Riga : Riga Stradins University, cop. 2010.
  WP 14845/b
 34. Noe : program profilaktyczny dla młodzieży. Cz. 1 i 2 / Krzysztof Wojcieszek. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.
  CzP 372.861.3
 35. O fizycznym wychowaniu dzieci / Jędrzej Śniadecki ; ze wstępem Macieja Demela. - Wyd. 8, dodr. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2002.
  CzP 37.01
 36. O stresie inaczej : wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej / Izabella Maria Łukasik. - Kraków : "Impuls", 2005.
  WP 92423
 37. O wychowaniu zdrowotnym / Maciej Demel. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.
  WP 12513, WP 12916, WP 14101, WP 14102
 38. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
  WP 105363
 39. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
  WP 104878
 40. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
  WP 104879
 41. Pedagogika zdrowia / Maciej Demel. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
  WP 57402, WP 57403
 42. Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna. T. 1 / pod red. Beaty Penar-Zadarko, Moniki Binkowskiej-Bury. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  WP 101982
 43. Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna. T. 2 / pod red. Małgorzaty Marć, Małgorzaty Nagórskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  WP 101983
 44. Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
  WP 6882/b
 45. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2003.
  WP 92453
 46. Program edukacji prozdrowotnej w klasach 4-6 : bezpieczeństwo, zagrożenia, profilaktyka : scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005.
  CzP 372.861.3
 47. Projekt autorski szczegółowego programu z zakresu zajęć edukacyjnych "zachowanie zdrowia" w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach / Andrzej Godlewski, Andrzej Grzybowski. - Łódź : [b. w.], 1999.
  CzP 37.091.214
 48. Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej / red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
  WP 102183
 49. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999.
  WP 86661
 50. Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej i Janusza Mastalskiego. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009.
  WP 101301
 51. Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu / Grażyna Gunia. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010.
  WP 102986
 52. Szkoła wobec problemów wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Urszuli Morszczyńskiej. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 2001.
  Cz1P 37.091.7
 53. Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce : raport z badań / pod red. Barbary Woynarowskiej ; aut. Joanna Mazur [ i in.] ; Warszawa : Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny, 2003.
  WP 92272
 54. Tajemnice zdrowia : człowiek a środowisko / Krystyna Bonenberg. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
  WP 88429
 55. Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej : stan i oczekiwania : materiały z konferencji naukowej, Kamień Śląski, 25-26 września 2000 r / red. nauk. Barbara Woynarowska, Marian Kapica ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zdrowotnej, 2001.
  WP 87344
 56. W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. - Rzeszów : "Fosze", 2007.
  CzP 37.064.2
 57. Wielkie żarcie [Film] : edukacja prozdrowotna, biologiczna, historyczna : wiedza o kulturze : telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / scen. Tomasz Domański ; reż. Jerzy Sobociński ; wyst. Marian Opania. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.
  WP 367/KV
 58. Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny Durki. - Kraków : "Impuls", 2010.
  WP 102571
 59. Wychowanie zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym : poradnik metodyczny dla nauczycieli przedszkoli / praca zespołowa pod red nauk. Karoliny Olszewskiej. - Kielce : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1985.
  WP 8327/b
 60. Zdrowo i odlotowo [Film] : edukacja prozdrowotna : wiedza o społeczeństwie : wiedza o kulturze : telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów / scen. i realiz. Barbara Abramowska, Dariusz Begiej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.
  WP 359/KV
 61. Zintegrowane (holistyczne) podejście do człowieka i zdrowia : program autorski : wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie / Ewa Danuta Białek. - Wyd. 1 (uzup.). - Warszawa : Instytut Psychosyntezy, 2012.
  WP 105047

 

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywność fizyczna a uroda / Beata Zaustowska // Lider. - 2007, nr 5, s. 21-23
 2. Aktywność krajoznawczo - turystyczna dzieci i młodzieży w edukacji szkolnej / Kazimierz Denek // Lider. - 2009, nr 1, s. 4-9
 3. Aktywność ruchowa - atrybutem kultury zdrowotnej człowieka / Zdzisław Czaplicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s. 25-31
 4. Aktywność ruchowa - wpływ na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży / Ilona Chodorowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 2, s. 49-50
 5. Aktywny i zdrowy styl życia - wiedza dziewcząt i chłopców w okresie dorastania / Krystyna Górna-Łukasik i in. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 8, s. 11-15
 6. Alergia w Kubusiowym Lesie : scenariusz zajęć dla dzieci trzy-, czeroletnich / Agnieszka Baranowska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 44-46
 7. Autorski program edukacji prozdrowotnej z propagowaniem aktywności ruchowej dla klas I-III " Na nogach do zdrowia" / Jolanta Żołyńska // Lider. - 2006, nr 7/8, s. 18-20. – Bibliografia
 8. Autorski program zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym - przyszłością edukacji zdrowotnej / Jerzy Urniaż, Marzena Jurgielewicz – Urniaż // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 5, s. 30-35
 9. Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? / Marianna Barlak // Lider. - 2009, nr 12, s. 24-25
 10. Czy sport to zdrowie? / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 11-14
 11. Czy umiesz zadbać odpowiednio o swoje zdrowie fizyczne? Jeżeli nie, zrób to jak najszybciej! / Renata Czarniecka // Meritum. - 2012, nr 3, s. 35-41
 12. Czym skorupka za młodu - czyli holistyczne ujmowanie człowieka / Jolanta Nadolna, Jarosław Piętowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2013. - nr 2, s. 28-29
 13. Czystość to zdrowie - mówi przysłowie / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 30-34
 14. Dbamy o zdrowie - inscenizacja / Selwana Szołek // Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 36-38
 15. Dbamy o zdrowie : scenariusz zajęć / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 35-38
 16. Dlaczego edukacja zdrowotna jest potrzebna uczniom, nauczycielom, szkole i społeczeństwu? / Barbara Woynarowska // Meritum. - 2012, nr 3, s. 6-11
 17. Do zdrowia gotowi... Start! / Danuta Piotrowska, Magdalena Klauza // Życie Szkoły 2013. - nr 6, s. 16-17
 18. Działalność instytucji edukacji uzupełniającej jako kierunek profilaktyki społecznej / Irina Juroczkina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 45-51
 19. Dzieci wiejskie - styl życia a nadwaga i otyłość / Georgina Franusz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2013. - nr 1, s.14-19
 20. Dziękuję, to mi szkodzi - zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1-2, wkładka s. IV-VI
 21. Edukacja i wychowanie zdrowotne : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 29
 22. Edukacja prozdrowotna : realizacja treści programowych ścieżki edukacyjnej na zajęciach wychowania fizycznego / Małgorzata Borek-Aleksandrowicz // Lider. - 2008, nr 2, s. 21-23
 23. Edukacja prozdrowotna w młodszym wieku szkolnym / Joanna Lewandowska – Magiera // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 14-15
 24. Edukacja zdrowotna - prawidłowe odżywianie / Mateusz Ziemba, Urszula Kierczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 9, s. 15-20
 25. Edukacja zdrowotna - szansą na zmianę niekorzystnych tendencji i wskaźników zdrowotnych polskiego społeczeństwa / Stanisław Żołyński // Lider. - 2011, nr 1, s. 23
 26. Edukacja zdrowotna - w nowych standardach kształcenia nauczycieli / Barbara Woynarowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 5, s. 4-10
 27. Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 27-29
 28. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia : ważne zadania edukacyjne dla biblioteki - szkolnego centrum informacji / Grażyna Gregorczyk // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 6 – 9
 29. Edukacja zdrowotna i wychowanie zdrowotne : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2013, nr 6, s. 56-61
 30. Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 19-21
 31. Edukacja zdrowotna w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Justyna Adamiak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 3, s. 12-18
 32. Edukacja zdrowotna w przedszkolu - podstawy teoretyczne dla działań praktycznych : rozwiązania praktyczne w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu na przykładzie programu "Zdrowy Przedszkolak" / Ewelina Flatow, Anna Durda // Lider. - 2009, nr 2, s. 7-10
 33. Edukacja zdrowotna w szkole - jak to zrobić? / Dominik Olejniczak // Lider. - 2007, nr 9, s. 28
 34. Edukacja zdrowotna w szkole - nowe wyzwania / Maria Sokołowska // Remedium. - 2009, nr 6, s. 4-5
 35. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym - szanse i bariery / Maria Sokołowska // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 42-44
 36. Edukacja zdrowotna / Weronika Wrona – Wolny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 9, s. 29
 37. Edukacja żywieniowa - na lekcjach wychowania fizycznego / Ida Laudańska - Krzemińska, Monika Ciekot, Michał Bronikowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 3, s. 23-30
 38. Funkcje wychowania fizycznego a nowe wyzwania edukacyjne / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 4, s. 10-13
 39. Gimnastyka śródlekcyjna - ćwicząc umysł, pamiętaj o ćwiczeniu ciała. Cz. II / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 7, s. 40-42
 40. Higiena osobista elementem zdrowego stylu życia : scenariusz zajęć dla klasy I / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 21-23
 41. Higiena : scenariusz zajęć / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - 2011, nr, s. 29-32
 42. Jak należy dbać o zdrowie? - fragment scenariusza zajęć dla klasy II / Iwona Gil // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 80-84
 43. Jedz owoce i jarzyny : scenariusz konkursu o zdrowym żywieniu dla klasy IV szkoły podstawowej / Małgorzata Kożuchowska, Danuta Pierzchała // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 14-15
 44. Jestem bezpieczny, bo wiem... co jem! : scenariusz zajęć dla grupy cztero- i pięciolatków / Nina Butor // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 6, s. 52-55
 45. Jestem zdrowy / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-51
 46. Kierunki działań w zakresie promocji zdrowia w szkole i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2010-2014 / Rada Programowa DS. Promocji Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży // Lider. - 2010, nr 12, s. 3
 47. Kilka uwag na temat aktywności fizycznej i kondycji człowieka / Zenon Ważny // Kultura Fizyczna. - 2010, nr 9/12, s. 1-5, bibliogr.
 48. Koncepcja edukacji fizycznej : Zdrowie - Sport - Rekreacja / Urszula Kierczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 5, s. 22-23
 49. Kształtowanie dbałości o zdrowie u dzieci / Justyna Mielnik // Remedium. - 2013, nr 6, s. 21-22
 50. Kultura fizyczna - humanistyczny wymiar, nieprzemijające treści i wartości / Adam Cichosz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 10, s. 4-9
 51. Lekcja wychowania fizycznego i zdrowotnego / Adam Kantanista, Michał Bronikowski, Szymon Szwed // Lider. - 2008, nr 4, s. 23-27
 52. Lider & kultura fizyczna. Edukacja zdrowotna w szkole Cz. I: Ustawy, rozporządzenia, wytyczne / Zbigniew Cendrowski // Lider. - 2011, nr 1, s. 13-20
 53. Lider & kultura fizyczna. Edukacja zdrowotna w szkole cz. II. Programy. Plany. Strategie / Zbigniew Cendrowski // Lider. - 2011, nr 2, s. 13-20
 54. Lider & kultura fizyczna. Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. III : Techniki pracy skutecznej / Zbigniew Cendrowski // Lider. - 2011, nr 4, s. 13-20
 55. Lider & kultura fizyczna. Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. IV : dla zdrowia najważniejsza jest systematyczna aktywność fizyczna / Zbigniew Cendrowski // Lider. - 2011, nr 6, s. 13-20
 56. Metoda edukacji rówieśniczej w profilaktyce i promocji zdrowia / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 22-24
 57. Młodzież o odżywianiu się i atrakcyjności fizycznej / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 47-54
 58. Model edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej / Dominik Olejniczak // Lider. - 2010, nr 9, s. 27
 59. Mogę zostać ratowniczkiem : scenariusz zajęć dla klasy II / Krystyna Kolowca // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 24-26
 60. Nasze zdrowie - piramida zdrowia : Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowej / Anna Żak // Lider. - 2008, nr 12, s. 29-30
 61. Nauczyciel a efektywność edukacji zdrowotnej w przedszkolu / Katarzyna Wojciechowska, Maria Sobieszczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 7-8, s. 40-43
 62. Nawyki żywieniowe seniorek w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / Alicja Kaiser, Marek Sokołowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 3, s. 26-31
 63. Negatywne konsekwencje otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby jej leczenia i zapobiegania / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 9, s. 26-29
 64. Odpowiedzialność za ciało i zdrowie - perspektywa edukacyjna / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 6-10
 65. Opieka i edukacja zdrowotna w szkole / Małgorzata Hańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 3-11
 66. Program edukacji zdrowotnej : Wiem, co jem - czyli zdrowe odżywianie / Selwana Szołek // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 24-26
 67. Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej / Gabriela Antoszczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, s. 32-34
 68. Przykładowe scenariusze lekcji - edukacja zdrowotna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Marzena kurzak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 34-39
 69. Sport to zdrowie, radość i dobra zabawa / Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 29-31
 70. Sposób żywienia młodzieży : w szkołach średnich oraz rozpoczęciu nauki na studiach / Klaudia Łomińska, Justyna Łukanowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 32-37
 71. Szkolna edukacja zdrowotna - szanse i zagrożenia / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 3, s. 4-6
 72. Szkolne wychowanie fizyczne jako przygotowanie do całożyciowej rekreacji / Marek Sokołowski // Lider. - 2008, nr 4, s. 35-37
 73. Środowisko rodzinne i jego rola w edukacji zdrowotnej / Elżbieta Miazek // Lider. - 2005, nr 5, s. 22
 74. Turniej wiedzy o zdrowiu : scenariusz zajęć / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 10, s. 32-34
 75. W zdrowym ciele zdrowy duch. Turniej wiedzy o zdrowiu : scenariusz zajęć / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 1, s. 12
 76. Wybór wymagań dotyczących edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego w różnych przedmiotach // Lider. - 2008, nr 11, s. 21-30
 77. Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, s. 14-17
 78. Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 27-32
 79. Wydolność fizyczna - dzieci niedożywionych w wieku 14-15 lat / Adam Martyn i in. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 8, s. 16-22
 80. "Wykluczeni" z profesjonalnych zajęć aktywności ruchowej / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 3, s. 11-16
 81. Wyprostowana postawa ciała w ewolucji i rozwoju osobniczym człowieka / Napoleon Wolański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 4, s. 19-28
 82. Zabawy ruchowe : z motywem profilaktyki zdrowotnej / Piotr Winczewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 38-42
 83. Zabiegi hartujące - niekonwencjonalne sposoby dbałości i ochrony zdrowia / Agnieszka Zalewska-Meler // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 12-17
 84. Zdrowie - o czym należy pamiętać / Adam Cichosz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 8, s. 10-16
 85. Zdrowy styl, zdrowe odżywianie / Janina Kiełbowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 50 – 53
 86. Znaczenie edukacji prozdrowotnej w młodszym wieku szklonym / Joanna Lewandowska-Magiera // Lider. - 2006, nr 6, s. 11
 87. Żyj zdrowo : projekt edukacyjny / Renata Grzegorzewicz – Zielony // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 30
 88. Żywienie - podstawa zdrowia i urody / Krzysztof Mizera // Lider. - 2008, nr 12, s. 14-16

Autor: Lilianna Żywutska