Doradztwo zawodowe (2008-2018)

Krosno

Wydawnictwa zwarte
 
1.    Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
Sygn.  M 130817, BM 35713
2.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe :  przykładowe rozwiązania /  [pod red. Agnieszki Pfeiffer ; aut. Maciej Barczak i in.] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa :  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014
Sygn. Cz 136200, BM 37572, JM 73446, LM 30420, UM 26934
3.    Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. - Warszawa : "Difin", 2013
Sygn. M 134609, LM 30119, SM 53261, UM 26788
4.    Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : "Difin", 2009
Sygn. M 126648, SM 53260
5.    Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : "Scholar", 2011
Sygn. M 132356, BM 37163, LM 30254, UM 26031
6.    Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. -  Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013
Sygn. Cz 134494, BM 37270, JCz 73109, LM 30167, SM 53054
7.    Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
Sygn. M 127678
8.    Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa : "Difin", 2010
Sygn. M 127964, BM 35211, JM 71640, LM 30258, LM 29065
9.    Jaki zawód wybrać? : scenariusze godzin wychowawczych / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008
Sygn. Cz 124597, BM 36565
10.  Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. - Kraków : "Impuls", 2011
Sygn. M 131990, BM 36225, LM 29557, LM 29867, SM 52005, UM 26454
11.  Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych /  Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : "Difin", 2012
Sygn. Cz 136250, BM 37167, LM 30265, SM 53334, UM 26799
12.  Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin", 2011
Sygn. M 132035, M 132379, BM 36774, JM 72403, UM 26053
13.  Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : "Difin", 2016
Sygn. Cz 137940, JM 73912
1.    Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011
Sygn. M 133400, M 135815, BM 36940, JM 73056, LM 29919, LM 29920, SM 52972, UM 26522
2.    Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Jaskulska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa :  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015
Sygn. Cz 137252, M 137253, M 137254, M 137255,
3.    Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych / Anna Kławsiuć-Zduńczyk. - Toruń : Adam Marszałek, 2014
Sygn. M 135893, BM 37530, JM 73370, LM 30402
4.    Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym / red. nauk. Tomasz Rostkowski, Dariusz Danilewicz. - Warszawa :  "Difin", 2012
Sygn. M 133336
5.    Psychologia dążeń i skłonności zawodowych / Henryk Jarosiewicz. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2012
Sygn. M 133940
6.    Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina [i in.]. – Wyd. 2. - Warszawa : Ecorys Polska,  2013
Sygn. Cz 135721,  JCz 73177, LM 30218
7.    Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, CatherineSzkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; tł. [z ang.] Olga Frączak-Faure. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008
Sygn. Cz 126587
8.    Ugotuj swój biznes : historie miłośników jedzenia, którzy swoją pasję zmienili w karierę / %c Rachel Hofstetter ; [przeł. Marcin Barski]. - Białystok : "Illuminatio", 2014
Sygn. M 135963
9.    Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy /  Małgorzata Rosalska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012
Sygn. Cz 135830, BM 37271, JM 73225, LM 30178, SM 53059, UM 26656
10.  Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Warszawa : "Difin", 2011
Sygn. M 132265
11.  Zmiana jako punkt zwrotny w życiu / [Izabela Balińska]. - Łódź :  Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów,  2013
Sygn. M 135225
 
 
Artykuły w wydawnictwach zwartych
 
1.    Aspiracje zawodowe uczniów uczniów szkół ponadgimnazjalnych na tle potrzeb rynku pracy / Renata Tomaszewska-Lipiec. // W: Edukacja wobec tożsamości społecznej Gdańsk : "Harmonia", 2008 S. 511-522
       Sygn. M 124486, M 124487
2.    Funkcjonowanie Szkolnych Ośrodków Kariery / Janusz Stanek. //W: Współczesna rodzina Warszawa : Wydaw. Comandor, 2011 S. 161-175
Sygn. Cz 131456, M 131435
3.    Oczekiwania uczniów i nauczycieli wobec doradcy zawodowego / Monika Mazur. // W: Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce / red. nauk. Andrzej Gołębiowski, Alina Maria Basak. - Radaom ; Krosno : "Ruthenus", 2013 S. 285-313
Sygn. M 136011, M 136012
4.    Poradnictwo w działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Drogi wyjscia z marginalizacji młodzieży defaworyzowanej / Zenon Jasiński. //W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010 S.262-278
Sygn. Cz 130828
5.    Profesjonalizm doradcy edukacyjno-zawodowego warunkiem skutecznej profilaktyki niepowodzeń na rynku pracy / Beata Jakimiuk. // W: Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym : studia - badania - praktyka / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Jan A. Malinowski. - Kraków : "Akapit", cop. 2014 S. 409-420
Sygn. M 136356
6.    Rola doradztwa zawodowego w przeciwdziałaniu patologii społecznej wśród młodzieży spowodowanej bezrobociem / Dorota Nawrat. // W: Młode pokolenie wobec zagrożeń współczesnego świata /red. nauk. Ewa Gładysz. - Warszawa : Studio Poligraficzne Edytorka, 2014 S. 103-114
Sygn. M 136009
7.    Współczesne doradztwo zawodowe w obliczu zmian w edukacji oraz przeobrażeń rynku pracy / Małgorzata Jedynak. //W: Praca człowieka w XXI wieku : konteksty, wyzwania, zagrożenia Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008 S. 218-225
Sygn. M 126110

      Wydawnictwa ciągłe
 
1.    7 zasad skutecznego coachingu kariery na każdym rynku pracy / Przemysław Walter. // Doradca Zawodowy 2014, nr 2, s. 33-38
2.    Absolwent - pierwszy krok w przyszłość zawodową.// Doradca Zawodowy 2015, nr 1, s. 39-40
3.    Aspiracje zawodowe rodziców wobec synów i córek / Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak. // Edukacja 2016, nr 3, s. 98-108
4.    Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin. // Biblioteka w Szkole 2012, nr 11, s. 5-8
5.    Czy szkoły skutecznie pomagają wejść młodzieży na rynek pracy? : druzgocący raport IBE i jak sobie w tej sytuacji radzić // Doradca Zawodowy 2015, nr 4, s. 16-18
6.    Czytam wędrując ku dorosłości : scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz. // Poradnik Bibliotekarza 2018, nr 2, s. 34-38
7.    Dekalog doradcy zawodowego / Jacek Żyro. // Doradca Zawodowy 2016, nr 1, s. 22-24
8.    Dojrzewanie do zawodu / Ilona Gołębiewska. // Wychowawca 2016, nr 6, s. 22-24
9.    Doradztwo - między teorią a praktyką / Zdzisława Barankiewicz. // Dyrektor Szkoły 2013, nr 12, s. 74-77
10.  Doradztwo zawodowe / Maria Baczyńska. // Edukacja i Dialog 2008, nr 2, s. 27-28
11.  Ewaluacja pracy doradcy zawodowego / Marcin Woźniak. // Doradca Zawodowy 2014, nr 4, s. 13-18
12.   Gimnazjalista planuje swoją karierę i oczekuje wsparcia / Aniela Kobusińska-Luty. // Doradca Zawodowy 2014, nr 1, s. 32-34
13.  Jakie działania z doradztwa edukacyjno-zawodowego powinna realizować szkoła? // Doradca Zawodowy 2015, nr 4, s. 19-22
14.  Kim jest profesjolog? / Piotr Kowolik. // Nauczyciel i Szkoła 2008, nr 3-4, s. 43-46
15.  Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy / Małgorzata Bartosiak. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2014, nr 4, s. 125-138
16.  Mapa poznania siebie / Joanna Góra-Olszewska. // Głos Pedagogiczny 2013, nr 9, s. 41-42
17.  Mądre doradztwo pomoże lepiej wejść w dorosłe życie / Małgorzata Krawczyk-Blicharska. // Nowe Horyzonty Edukacji 2013, nr 2, s. 59-61
18.  Nauczanie zawodu wymaga zmian / Andrzej Połoński. // Dyrektor Szkoły 2015, nr 2, s. 13-16
19.  Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska. // Biblioteka w Szkole 2017, nr 1, s. 16-17
20.  Nie bądź ignorantem, zacznij już dziś! : praca z dzieckiem ze szkoły podstawowej w określaniu skłonności zawodowych / Agnieszka Ciereszko. // Doradca Zawodowy 2014, nr 1, s. 35-38
21.  Plan na przyszłość / Magdalena Goetz. // Głos Pedagogiczny 2013, nr 11, s. 45-47
22.  Pochwała dobrej rutyny w pracy doradcy zawodowego / Jacek Żyro. // Doradca Zawodowy 2016, nr 1, s. 25-28
23.  Poradnictwo i orientacja zawodowa - studium teoretyczne / Piotr Kowolik. // Nauczyciel i Szkoła 2014, nr 1, s. 31-47
24.  Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego / Magdalena Piorunek. // Polityka Społeczna 2016, nr 9, s. 3-9
25.  Preorientacja zawodowa w kształceniu ogólnym / Anna Nowel-Śmigaj. // Język Polski w Gimnazjum 2018/2019, nr 2, s. 25-46
26.  Przed wyborem zawodu / Lidia Golba. // Psychologia w Szkole 2015, nr 3, s. 74-79
27.  Rola poradni w procesie wyboru zawodowego / Dorota Mielcarek, Maria Zabłocka. // Dyrektor Szkoły 2013, nr 12, s. 80-83
28.  Specyfika pracy doradców zawodowych / Witold Pietruk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 5, s. 31-36
29.  W kręgu nowożytnych praktyk poradniczych - podejście socjodynamiczne V. Peavy'ego / Barbara Górka, Anna Górka. // Doradca Zawodowy 2015, nr 1, s. 28-30
30.  Wybór zawodu a okres adolescencji - proces przejścia z dzieciństwa w dorosłość / Jerzy Bielecki. // Meritum 2017, nr 1, s. 24-28
31.  Wybór zawodu / Jolanta Lenart. // Wychowawca 2008, nr 1, s. 10-11
32.  Zarządzanie karierą : wyznaczanie celów życiowych / Małgorzata Solecka - Koplin. // Biblioteka w Szkole 2013, nr 12, s. 10-11
33.  Zastosowanie coachingu w systemie edukacji / Justyna Tarasiuk. // Doradca Zawodowy 2015, nr 4, s. 54-57
34.  Żeby zawód nie zawiódł / Ela Binswanger. // Edukacja i Dialog 2014, nr 5-6, s. 56-59

Materiały audiowizualne
 
1.    Komputery i elektronika [Film]. - Gdańsk : "Synergia", 2008
           Sygn. CzM 788/TV
2.    Kreacja [Film]. - Gdańsk :  "Synergia",  2008
           Sygn. CzM 791/TV
3.    Nauka i edukacja [Film]. - Gdańsk : "Synergia", 2008
Sygn. CzM 787/TV
4.    Prawo i administracja  [Film]. - Gdańsk : "Synergia", 2008
Sygn. CzM 785/TV
5.    Przemysł i budownictwo [Film]. - Gdańsk : "Synergia", 2008
           Sygn. CzM 786/TV
6.    Rolnictwo i środowisko  [Film]. - Gdańsk : "Synergia", 2008
          Sygn. CzM 782/TV
7.    Służba zdrowia  [Film]. - Gdańsk : "Synergia", 2008
           Sygn. CzM 790/TV
8.    Szkoła z zawodem [Film] / reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : "WAM", 2015
           Sygn. CzM 2114/TV
9.    Usługi i turystyka  [Film]. - Gdańsk : "Synergia",  2008
           Sygn. CzM 789/TV
10.  Zarządzanie i finanse [Film]. - Gdańsk : "Synergia", 2008.
          Sygn. CzM 784/TV
11.  Zawód przyszłości gdzie szukać, jak zdobywać  [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia",  [2013]
           Sygn. CzM 1811/TV
 
 
                  Lokalizacja:
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
JCz – Czytelnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Małgorzata Penar