Przestępczość nieletnich

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2017 r. 
Oprac. Marta Głogowska

Przestępczość nieletnich

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2017
Zebrane materiały dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach:
Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

 

Druki zwarte:

 1. Agresja i przemoc u młodzieży w szkole : poradnik nauczyciela i dyrektora / zespół aut. pod red. Jarosława Kordzińskiego. - Aktualizacja 2 - październik 2007. - Warszawa : Verlag Dashofer, 2007
  Jarosław WJ 55414
 2. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska; red. Krystyna Ostrowska. - Warszawa : "Difin", cop. 2008
  Lubaczów WL 44389 Jarosław WJ 51800 Jarosław WJ 51800 Przemyśl WP 95845
 3. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Mach, Dariusz Niedźwiecki. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2011
  Przemyśl WP 103745
 4. Alkohol, alkoholizm i przemoc. - Lublin : "Polihymnia", 2004
  Przemyśl WP 93186 Jarosław WJ 53679
 5. Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. - [Dodruk 2011 z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego]. - Warszawa : "Poltext", 2011
  Przeworsk MKsK 34
 6. Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. - Warszawa : "Poltext", 2008
  Przeworsk WK 48969 Przemyśl WP 100668
 7. Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. - Wyd. zaktual. - Warszawa : "Poltext", 2014
  Lubaczów WL 49374 Przemyśl WP 31737 Przemyśl WP 31738
 8. Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001
  Przemyśl WP 93821 Przeworsk WK 47060
 9. Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych / Piotr Chomczyński. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2014
  Lubaczów WL 49390
 10. Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich / Witold Klaus. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009
  Przemyśl WP 101531
 11. Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich / Witold Klaus. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : "Łośgraf", 2012
  Przeworsk WK 50973
  Przemyśl WP 11434 Jarosław WJ 3650 Przeworsk WK 1975
 12. Jak wychowywać dzieci : czy jest recepta? : poradnik / Jan Biedroń. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2010
  Przemyśl WP 102427 Przeworsk WK 49710 Jarosław WJ 53862 Lubaczów WL 46978
 13. Kryminologia / Kamil Bułat [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
  Jarosław WJ 54002 Jarosław WJ 54003 Przemyśl WP 103597
 14. Kryminologia : repetytorium / Kamil Bułat [i in.]. - Wyd. 3, stan prawny na 30 września 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
  Przemyśl WP 105950
 15. Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2008
  Jarosław WJ 52365/10d Jarosław WJ 52595 Przeworsk WK 48605
  Jarosław WJ 7488 Lubaczów WL 5551 Lubaczów WL 5391
 16. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / Andrzej Szymański. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010
  Przemyśl CzP 376-058.53
 17. Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji / Monika Noszczyk-Bernasiewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010
  Przemyśl WP 102368
 18. Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010
  Lubaczów WL 47171 Lubaczów WL 47172
  Przemyśl WP 8695 Przeworsk WK 6123 Jarosław WJ 16735
 19. O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich : propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku / Danuta Raś. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005
  Przemyśl WP 93084
 20. O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich : propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku / Danuta Raś. - Wyd. 2 uzup. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2006
  Przemyśl WP 100164
 21. Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca - incydent czy znak czasu? : materiały z seminarium Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie, Warszawa 20-21 marca 2000 r : praca zbiorowa / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej. - Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000
  Jarosław WJ 49046 Przeworsk WK 43115 Lubaczów WL 39917
  Przemyśl CzP 376-058.53
 22. Opresja w szkole / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek. - Warszawa : "Żak", 2014
  Lubaczów WL 49240 Przeworsk WK 51781 Przemyśl WP 107620 Lubaczów WL 50442
 23. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : "Difin", 2014
  Przeworsk WK 51714 Przemyśl WP 107301 Lubaczów WL 49433 Jarosław WJ 56015
 24. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Adam Marszałek, 2000
  Przemyśl WP 87262 Przeworsk WK 42802 Jarosław CzJ 316.346.3
 25. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Adam Marszałek, 2004
  Lubaczów WL 42086 Jarosław WJ 53425 Przemyśl CzP 316
 26. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy ; przekł. Jarosław Rybski. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
  Jarosław WJ 51843 Lubaczów WL 44466 Lubaczów WL 44466 Przemyśl WP 96068 Przemyśl WP 96613 Lubaczów WL 45025 Lubaczów WL 45026
 27. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy ; przekł. [z ang.] Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
  Przeworsk WK 45203 Jarosław WJ 50724 Jarosław WJ 51057 Jarosław CzJ 159.9
 28. Przemoc w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012
  Przemyśl WP 105827
 29. Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Krzysztof Biel. - Kraków : "WAM" : "Ignatianum", 2008
  Jarosław WJ 52103
 30. Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Krzysztof Biel. - Kraków : "WAM" : "Ignatianum", 2009
  Lubaczów WL 45389 Lubaczów WL 45390
 31. Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Krzysztof Biel. - Wznowienie-dodruk. - Kraków : "WAM" : "Ignatianum", 2009
  Przeworsk WK 51487
 32. Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Leszek Wieczorek. - Wyd. 2. - Katowice : "Śląsk", 2006
  Przemyśl WP 94469
 33. Przestępczość młodocianych : interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew / Ewa Czerwińska-Jakimiuk. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011
  Przemyśl WP 102974
 34. Przestępczość nieletnich : aspekty psychospołeczne i prawne / pod red. Jana M. Stanika, Leszeka Woszczaka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005
  Lubaczów WL 42266
 35. Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009
  Przeworsk WK 48996 Przemyśl WP 101029 Jarosław WJ 54462 Lubaczów WL 45999 Lubaczów WL 46000
 36. Przestępczość wśród młodzieży - zagrożenia, sposoby przeciwdziałania / red. Anna Komadowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012
  Lubaczów WL 48215 Jarosław WJ 55048
 37. Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer ; przekł. [z ang.] Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
  Przemyśl WP 12490/b Przeworsk WK 45568 Lubaczów WL 41610 Przeworsk WK 44799 Jarosław WJ 50021 Jarosław WJ 51058 Przemyśl CzP 34
 38. Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer ; przekł. [z ang.] Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
  Przeworsk WK 48997 Jarosław WJ 55575 Lubaczów WL 44804
 39. Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii : dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, pracy socjalnej / Krystyna Ostrowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008
  Przemyśl WP 97143 Jarosław WJ 52199
 40. Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych / Tomasz Wach ; Katolicki Uniwersytet LUbelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009
  Przeworsk WK 49558 Przemyśl WP 99809
 41. Style myślenia przestępczego : podstawy teoretyczne i diagnostyczne / Magdalena Rode. - Warszawa : "Difin", 2013
  Przemyśl WP 106871 Przeworsk WK 51496
 42. Terapia w resocjalizacji. Cz. 3, Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. - Warszawa : "Żak", 2009
  Przeworsk WK 49007 Przemyśl WP 101049 Przeworsk WK 50650 Przemyśl WP 108577 Jarosław WJ 56780 Lubaczów WL 46015 Lubaczów WL 46016
 43. Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piatej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana. - Kraków : "Ignatianum" [i in.], 2005
  Lubaczów CzL 42818
 44. Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010
  Przemyśl CzP 376-058.53
 45. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej / red. nauk. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik. - Toruń : "Akapit", 2013
  Przemyśl CzP 376-058.53
 46. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000
  Lubaczów WL 41170 Lubaczów WL 40464 Przemyśl WP 87661
 47. Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007
  Jarosław WJ 51467 Przemyśl WP 98426
 48. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. - Wyd. 4. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000
  Lubaczów WL 41671
 49. Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003
  Lubaczów CzL 42502

 

Artykuły z czasopism

 1. Agresywna młodzież / Aleksandra Jędryszek-Geisler.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 30-34
 2. Akademia Zarządzania o bezpieczeństwie w szkole / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 12-15
 3. Bardziej agresywni czy zastraszeni? / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 11-21
 4. Cyberprzestępczość seksualna na szkodę małoletniego / Karolina Kudyba.// Niebieska Linia. - 2016, nr 3, s. 3-6
 5. Cyberprzestępczość szkolna - zasady odpowiedzialności / Dariusz Skrzyński.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 81-83
 6. Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych - klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo - Milewska.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 11-13
 7. Czarno-biało i w kolorze : rodzina w percepcji nieletnich sprawców przestępstw / Małgorzata Sitarczyk.// Niebieska Linia. - 2008, nr 6, s. 13-16
 8. Czyny karalne i przejawy demoralizacji wśród młodzieży gimnazjalnej / Tomasz Prymak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 38-46
 9. Dzieci głosu nie mają / Jarosław Sokołowski.// Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 10-11
 10. Dziewczęta w grupach przestępczych / Edyta Bąk-Buczak.// Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 14-15
 11. Europejski wymiar przeciwdziałania przestępczości nieletnich / Małgorzata Stawiak-Ososińska.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 69-77
 12. Młodzież i prawo / Joanna Szawłowska-Wasilewska.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 38-42
 13. Nie wierzę w karę / Halina Napora.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 24-27
 14. O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole / Grażyna Miłkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 22-30
 15. Podpalenia spowodowane przez dzieci / Tomasz Sawicki.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 50-53
 16. Policyjna izba dziecka w systemie profilaktyki resocjalizacyjnej / Mirosław Jamrożek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s.11-16
 17. Pozostawieni sami sobie - cz. II / Iwona A. Oliwińska.// Remedium. - 2006, nr 10, s. 8-9
 18. Prawne aspekty zjawiska galerianek / Agnieszka Kilińska-Pękacz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 38-42
 19. Problem zachowań przestępczych dzieci i młodzieży / Grzegorz Harasimiak.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 15-18
 20. Przestępcy w szkolnych mundurkach / Małgorzata Rogoszewska.// Super Nowości. - 2012, nr 19 (3846) Wyd. 0, s. 10
 21. Przestępczość narkotykowa oraz działania instytucji zaangażowanych w redukcję podaży / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 8-19
 22. Przestępczość nieletnich jako problem społeczny. Cz. 1 / Radosław Mysior.// Remedium. - 2013, nr 6, s. 26-27
 23. Przestępczość nieletnich jako problem społeczny. Cz. 2 / Radosław Mysior.// Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 58-59
 24. Przestępczość nieletnich w Polsce w latach 1989-2003 / Józef Jedynak.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 4-9
 25. Przestępczość nieletnich w Polsce w świetle statystyki sądowej w latach 2000-2008 / Monika Noszczyk-Bernasiewicz.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 20-27
 26. Przeżycia sprawcy zabójstwa i zgwałcenia w ujęciu fenomenologicznym / Błażej Karwat.// Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 25-27
 27. Psychopatia jako osobowościowy czynnik ryzyka przestępczości nieletnich kobiet / Krzysztof Nowakowski, Marlena Augustyniuk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 23-29
 28. Rodzina w percepcji nieletnich sprawców przestępstw / Małgorzata Sitarczyk.// Niebieska Linia. - 2008, nr 6, s. 13-16
 29. Rozważania o karze w świetle pedagogiki porównawczej / Beata Krawiec.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 38-41, bibliogr
 30. Sprawozdanie z konferencji naukowej "Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka", Józefów, 23 maja 2012 / Diana Aksamit-Staszkievicz.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 5, s. 394-396
 31. W roli kozła, w masce błazna / Katarzyna Siemieniuch.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 4-12
 32. Zaburzona socjalizacja małoletnich prowadząca do przestępczości / Iwona Frukacz-Wollenberg.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 11-17, bibliogr.
 33. Zadania realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży / Teresa Kaniowska.// Edukacja dla Bezpieczeństwa – 2005, nr 1, s. 45-49
 34. Zjawisko przestępczości nieletnich w latach 2013-2015 / Marek Paprocki.// Probacja. - 2016, nr 1, s. 141-155

Autor: Marta Głogowska