Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci

Krosno

Zestawienie bibliograficzne za lata 2006 – 2018)

Wydawnictwa zwarte:
 
1.     5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. - Warszawa : "Arystoteles", 2010.
JM   71976,  M   127340,   M   129661
2.     50 gier i zabaw, które pomogą dzieciom poskromić ADHD / Patricia Quinn, Judith M. Stern ; il. Kate Sternberg ; [przekł. z ang. Sławomir Stodulski]. - Kielce : "Jedność", 2011.
JM   72959,    SM   53192
3.     ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; [przekł. Ewa Kowalczyk]. - Kielce : "Jedność", cop. 2006.
BM   34005,  M   123323,  SM   49622,  UM   24238
4.     ADHD - nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus ; tł. [z ang.] Elżbieta Niegowska-Drachal. - Warszawa : "Bellona", 2006.
LM   27523,  M   119540,  M   120742
5.     ADHD - nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus ; tł. [z ang.] Elżbieta Niegowska-Drachal. - Warszawa : "Bellona", 2008.
BM   34534,  LM   28270,  UM   24757
6.     ADHD - naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Martin L. Kutscher ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : K. E. Liber, 2009.
BM   36159,  M   126020,  SM   51554
7.     ADHD - prawie normalne życie / pod red. Wandy Baranowskiej. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.
M   121240,  SM   50996,  UM   25307
8.     ADHD - prawie normalne życie / pod red. Wandy Baranowskiej. - Wyd. 1 , dodruk. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008.
M   133261
9.     ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Anita Bryńska, [i in.]. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
M   129663,  SM   51421
10.     ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
JM   71012,  UM   24263,  UM   24953,  Cz   119984
11.     ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [i in.]. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
BM   37237,   M   134589,  M   135016
12.     ADHD : podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodziców / Russell A. Barkley ; tł. [z ang.] Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka, 2009.
LM   28753,  M   127335,  M   127520,  SM   51439
13.     ADHD : polemiki i badania / red. nauk. Wanda Baranowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009.
JM   71103,  M   129080,  SM   51517
14.     ADHD dar specyficzny / Stanisław Bobula. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2006.
      BM   36354,  JM   72339,  M   121799,  SM   51541
15.     ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
BM   37467,  JM   73556,  LM   30536,  M   136436
16.     ADHD/ADD : jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R. Carter ; tł. z jęz. ang. Karolina Kraczkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.
      M   132600,  LM   29705,  SM   52585
17.     Baltazar - mój przyjaciel z ADHD / Aleksandra Światowska ; [il. Anita Gertych]. - Gdańsk : "Harmonia", 2011.
LM   29413
18.     Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006.
LM   29370,  M   119743,    M   120167
19.     Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006.
BM   35065,  Cz   121327,  LM   27874,  SM   50173
20.     Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. - Warszawa : "Scholar", 2011.
M   131795,  M   132358,  LM   29615,  SM   52157
21.     Dzieci Indygo : opieka i wsparcie / Doreen Virtue ; tł. Ryszard Oślizło. - Wyd. 2. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2007.
M   129581
22.     Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym - program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006.
JM   70043,  SM   50495
23.     Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym - program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2009.
UM   25375
24.     Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Wyd. 5. - Kraków : "Impuls", 2010.
BM   35437,  JM   72234,  LM   28996
25.     Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i badania / Piotr Pawlak. - Kraków : "Impuls", 2013.
LM   30057,  M   133733
26.     Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2007.
BM   37383,  JM   71767,  M   139045,  Cz   122959,  LM   27675,  LM   27769,  SM   54167
27.     Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "Liber", 2007.
BM   34542,  Cz   122960,  LM   27770,  SM   50015, SM   50931,                    UM   25025
28.     Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2012.
M  132662
29.     Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2012.
BM   36702,  LM   29803,  SM   52981
30.     Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016.
BM   37904,  JM   73916,  M   138006,  UM   27382
31.     Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym : studium empiryczne / Mieczysław Dudek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
BM   37694,  M   137463
32.     Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo: zagrożenia i możliwości wsparcia / Tomasz Hanć. - Kraków : "Impuls", 2009.
BM   35531,  M   127418,  LM   29545,  SM   51540,  UM   26203
33.     Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2007.
M   121686
34.     Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [przeł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.
BM   36703,  JM   71855,  M   128964,  LM   29888,  SM   52174,                    UM   25485
35.     Dziecko nadpobudliwe w szkole : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2014.
 JM   73782,  M   137691
36.     Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
BM   35886,  JM   71100,  M   125889,  M   126097,  SM   50920,                       UM   25102
 
37.     Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym : poradnik i scenariusze spotkań terapeutycznych : poznać - zrozumieć - zaakceptować / Katarzyna Chrąściel. - Gdańsk : "Harmonia", 2011.
BM   36654,  JM   73260,    M   131371,  SM   52244,  UM   27081,                        UM   27383
38.     Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
BM   36875, BM   36876,  JM 72025,  Cz   130990,  M   130991,  M   130992,  LM   29296,  SM   52068,  SM   52076
39.     Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstany Ignaciuk. - Kraków : "Impuls", 2010.
M   128144
40.     Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstany Ignaciuk. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2015.
UM   27082
41.     Geniusz dzieci Indygo : nowe dzieci nie z tego świata / P. M. H. Atwater ; tł. Sylwia Tomczyk. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2008.
M   129583
42.     Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk.: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa : "Difin", 2011.
 BM   36300,  M   131868,  M   136482
43.     Jak pomóc dziecku z ADHD? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009.
 BM   36419,  M   11531/B,  SM   50939
44.     Jak żyć z ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi w świetle najnowszych badań / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; tł. Krzysztof Puławski. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007.
JM   70333,  M   122090
45.     Kariera szkolna uczniów z ADHD / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2012.
M   132962,  LM   29858,  SM   52584
46.     Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja-vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
JM   69946,  M   120290,  M   131686
47.     Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.
LM   29554
48.     Małe dzieci z ADHD : wczesna identyfikacja i interwencja / George J. DuPaul, Lee Kern ; tł. Anna Binder, Marek Binder ; red. nauk. pol. wyd. Artur Kołakowski, Monika Szaniawska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
M   135858
49.     Moje dziecko ma ADHD / Heike Kovacs, Birgit Kaltenthaler ; [tł. Agnieszka Kalińska]. - Kielce : "Jedność", cop. 2008.
BM   34927,  JM   71080,  M   124134,  UM   25732
50.     Mój uczeń pracuje inaczej : wskazówki metodyczne / Urszula Grygier, Iwona Sikorska. - Kraków : Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.
M   124924
51.     Na pomoc! Moje dziecko ma ADHD : 10 lekcji, dzięki ktorym przetrwasz / Vincent J. Monastra ; [przekł. z jęz. ang. Paulina Zaborek]. - Kielce : "Jedność", 2012.
M   132667,  LM   29727
52.     Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców / Wolf-Wedigo Wolfram ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 3. - Kielce : "Jedność", 2006.
JM   70006,  M   120558,  M   129331
53.     Nauczyciel a uczeń z ADHD / Wanda Baranowska. - Kraków : "Impuls", 2010.
LM   28951,  M   129002,  UM   25490
54.     Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD / Mieczysław Dudek. - Warszawa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.
BM   35664,    JM   71885,  M   128124, SM   52614
55.     Nietypowi użytkownicy bibliotek : poradnik psychologiczny / Bożena Karzewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018.
BM   38189,  Cz   139103,  JM   74214,  LM   30800,  UM   27470
56.     Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych / Kurt Mosetter, Reiner Mosetter ; przeł. [z niem.] Urszula Szymanderska. - Łódź : "JK", 2006.
JM   72422,  M   125500
57.     O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic / Katarzyna Herda. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007.
BM   36619,  M   123339,  M   129874,  LM   28098,  SM   52237
58.     Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. - Wyd. popr. - Warszawa : "Difin", 2006.
BM   35318,  JM   70496,  LM   28256,  M   123068
59.     Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Difin", 2011.
SM   53191
60.     Pomóż dziecku z...ADHD : [praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów] / Kate E. Spohrer ; [tł. z ang. Dorota Ściepko-Cram]. - Warszawa : K. E. Liber, 2006.
LM   27521,  M   119860,  SM   49517
61.     Pomóż mi samemu zorganizować mój świat : o dzieciach z ADHD / Monika Skop. - Jastrzębie-Zdrój : "Black Unicorn", 2013.
LM   30385,  M   136040,  Cz   136039,  UM   26901
62.     Powodzenia i niepowodzenia szkolne : (źródła, profilaktyka, terapia) / pod red. Agaty Jacewicz. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2009.
BM   36757,  JM   73037,  Cz   133848,  M   127674,  SM   50988
63.     Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Adam Marszałek, 2011.
JM   72546,  M   130882,  M   131295
64.     Praca z dzieckiem z ADHD / Sylwia Walerych. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2017.
M   138825
65.     Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / [red. Grażyna Szeplewicz]. - Warszawa : Raabe, 2012.
      BM   37097,  LM   29897,  M   133536
66.     Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej / Aneta Rita Borkowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
LM   28026,  M   126112,  SM   50288
67.     Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub w szkole / Anna Marczak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.
JM   2333/B,   Cz   129225
68.     Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006.
M   119552,  M   119618
69.     Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 5. - Kraków : "Impuls", 2015.
BM   38002,  UM   27388
70.     Przewodnik przetrwania dla dzieci z ADHD i ich rodziców / John F. Taylor ; przekł. z ang. Paulina Zaborek. - Kielce : "Jedność", 2013.
BM   37051
71.     Szczeniak : jak labrador ocalił chłopca z ADHD / Liam Creed ; przeł. Andrzej Wajs. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2011.
LM   29775
72.     Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : "Humanitas", 2009.
BM   35255,  JM   71134,  M   126930,  M   128037
73.     Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Katarzyna Herda-Płonka. - Kraków : "Impuls", 2012.
M   133465
74.     Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka / Joanna Bulska. - Toruń : "Akapit", 2012.
JM   72535,  M   132692
75.     Terapia ADHD : trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym / Natalia Kajka, Kinga Szymona. - Lublin : "Czelej", 2014.
M   136397,  UM   27393
76.     Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. [z ang.] Marta Stasińska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2008.
JM   70803,  LM   28154,  M   123888
77.     Terapia osób o specjalnych potrzebach / Ewa Puszczałowska-Lizis, Edyta Agnieszka Biała. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2017.
M   139236
78.     Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : "Żak", 2009.
BM   35155,  JM   71373, LM   28685,  Cz   126979,  M   126703,                          M   127113,  SM   51725,  UM   25285
79.     Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : "Difin", 2013.
BM   37132,  JM   73417,  LM   30211,  M   134518, UM   26733
80.     Włączyć hamulce : poradnik dla dzieci i młodzieży z ADHD / Patricia O. Quinn, Judith M. Stern ; przekl. Milena Bianga, Patrycja Pacyniak ; il. Monika Pollak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
M   128044
 
81.     Z ADHD można wygrać : jak pomóc ludziom cierpiącym z powodu ADHD i innych typów zespołu zaburzeń uwagi / Daniel G. Amen ; przekł. Przemysław Hejmej. - Konstancin-Jeziorna, "Medium", 2010.
M   136458
82.     Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców / Philip C. Kendall ; przekł. [z ang.] Joanna Kowalczewska. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
M   137601
83.     Zrozumieć ADHD : kieszonkowy poradnik dla rodziców / Christopher Green, Kit Chee ; przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna. - Warszawa : "MT Biznes", 2011.
BM   36477
84.     Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu / Magdalena Kamińska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
LM   29639,  M   130458,  UM   25703
85.     Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców / Bernd Mumbach ; przekł. [z niem.] Magdalena Labiś. - Kraków : "WAM", 2006.
BM   34410,    BM   34815,  JM   70544,   JM   70545,  M   123225,                    SM   51345
86.     Żywe srebro : ADHD / Aleksandra Chmielewska. - Wyd. 3. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017.
JM   74021,  M   138528
 
 
Wydawnictwa ciągłe :
 
1.     ADHD - świat to za mało / oprac. Magda Wójcik.// Remedium. - 2006, nr 6, wkł., s. 20
2.     ADHD - wybór bibliografii z lat 1999-2009 / oprac. Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 61-64
3.     ADHD - z szacunkiem dla genów / Irena Wielowiejska-Comi.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 122-131
4.     ADHD, czyli jazda rowerem bez pedałów / Przemysław Bąbel.// Charaktery. - 2008, nr 9, s. 8-18
5.     ADHD : jak budować system wsparcia / oprac. Magda Wójcik.// Remedium. - 2006, nr 11, wkł. s. 20
6.     Bajkoterapia dla dziecka nadpobudliwego / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 28-29
7.     Cała prawda o ADHD / Karolina Oleksa.// Życie Szkoły. - 2017, nr 1, s. 20-25
8.     Choroba jako hybryda. ADHD w świetle teorii aktora-sieci i asocjologii / Michał Wróblewski.// Studia Socjologiczne. - 2011, nr 4, s. 121-153
9.     Co leczy kot? / Barbara Wujczyk.// Charaktery. - 2014, nr 9, s. 46-47
10.     Co mu jest? : dylematy związane z diagnozowaniem dzieci, u których występują zaburzenia komunikacji / Maria Piszczek.// Rewalidacja. - 2010, z. 2, s. 12-23
11.     Czy nadmierną nadpobudliwość można złagodzić dietą? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 1, s. 14-18
12.     Czym ADHD nie jest? / Robert Gorczyca.// Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 4-6
13.     Dorosła choroba dziecięca / Monika Stelmach.// Polityka. - 2011, nr 23, s. 88-89
14.     Dużo życzliwości i akceptacji : dziecko z ADHD może odnieść sukces, ale potrzebna jest ścisła współpraca rodziców, nauczycieli i specjalistów / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 17-18, s. 13
15.     Dzieci nerwicowe i nadpobudliwe / Bożena Karzewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 6, s. 11-14
16.     Dzieci z ADHD - sprawcy i ofiary przemocy / Marta Krupińska.// Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 27-29
17.     Dzieci z ADHD i zahamowane / Bożena Karzewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7-8, s. 18-20
18.     Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny / Teresa Zbyrad.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 25-32
19.     Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym / Tomasz Hanć.// Remedium. - 2006, nr 10, s. 28-29
20.     Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo : zestawienie bibliograficzne / Krystyna Droździewicz, Jadwiga Boba, Lucyna Podgórna.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 9, s. 38-41
21.     Dziecko nadpobudliwe w szkole / Danuta Ochojska.// Ergo. - 2006, nr 11, s. 4-8
22.     Dziecko z ADHD : bibliografia w wyborze / Agnieszka Graczyk.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 30
23.     Dziecko z ADHD w szkole / Karolina Irla.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 20-21
24.     Formowanie tożsamości nastolatków z ADHD / Kinga Bujna, Martyna Kołacka.// Remedium. - 2014, nr 1, s. 14-16
25.     Formy pracy z dzieckiem dotkniętym ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego / Barbara Czapiewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 9, s. 37-38
26.     Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 32-37
27.     Funkcjonowanie ucznia z ADHD w środowisku wychowawczym / Sonia Wawrzyniak.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7-8, s. 37-44
28.     Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole / Bogumiła Bobik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 42-47
29.     Hamowanie reakcji i planowanie u dzieci w wieku 6-7 lat z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi / Małgorzata Woźniak-Prus, Marta Szymańska.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 5, s. 325-337
30.     Jak inne dzieci... / Iwona Górka.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 12-13
31.     Jak pracować z uczniem z ADHD? / Lidia Peplińska.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 18-19
32.     Jak pracować z uczniem z ADHD? / Urszula Gosk, Szymon Łucyk.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 13, s. 8-9
33.     Jak rozpoznać ADHD u dziecka? / Joanna Smykaj.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 58-61
34.     Jak sobie radzić z ADHD? : nieoswojony pogromca naszych dzieci / Alelksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 13, s. 12
35.     Jak ujarzmić ADHD? : strategie nauczania osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na lekcji języka obcego / Katarzyna Jaworska-Biskup.// Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 50-58
36.     Moda na ADHD? / Teresa Słowikowska.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 23-25
37.     Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo / Piotr Pawlak.// Edukacja. - 2008, nr 2, s. 96-104
38.     Nadpobudliwi w pisaniu recept? / Rebecca A. Clay.// Charaktery. - 2013, nr 8,                  s. 52-55
39.     Nie łobuz, choć przeszkadza : ADHD w szkole - jak sobie z tym radzić / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2009, nr 46, s. 9
40.     Nie przegapić Einsteina! / Ilona Lelito.// Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 3-4
41.     Niegrzeczny czy chory na ADHD? : problem ADHD w szkole / Karolina Hawrylewicz.// Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 60-61
42.     Obraz, korelaty i mechanizmy psychologiczne nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / Ewa Kulawska.// Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 3-4, s. 21-42
43.     Okulary na ADHD : rola szkoły w psychoterapii dzieci z zespołem nadpobudliwości z deficytem uwagi / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 1, s. 12
44.     Organizacje działające na rzecz osób z zespołem ADHD / Magda Wójcik.// Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 60-61
45.     Oswajanie ADHD / Aneta Paszkiewicz.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3,                     s. 91-97
46.     Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD / Karolina Hawrylewicz.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1-2, s. 21-26
47.     Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych - (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka "innego") / Marta Niemiec.// Chowanna. - T.1 (2009), s. 169-186, bibliogr.
48.     Rodzeństwo dziecka z ADHD / Piotr Pawlak.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013/2014, nr 4, s. 54-57
49.     Rozpoznać ADHD / Piotr Pawlak.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013, nr 3,                     s. 59-60
50.     Spostrzeganie temperamentu dzieci z ADHD przez nauczycieli i rodziców / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska, Magdalena Giers.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2016, nr 1, s. 156-170
51.      Strategie postępowania w leczeniu ADHD / Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 14-18
52.     Uczeń z ADHD, czyli jazda bez hamulców / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 3, s. 13-15
53.     Uczeń z ADHD - moja recepta na problem / Ewa Baranowska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 28-29, bibliogr.
54.     Uczeń z ADHD w szkole - porażka czy wyzwanie / Anna Zych.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 54-57
55.     Uwarunkowania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka z ADHD w środowisku szkolnym / Natalia Kajka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 2, s. 11-17
56.     Uzależnienia behawioralne a zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Cz. 1 / Magda Mastalerz.// Remedium. - 2015, nr 3, s. 10-11
57.     Wsparcie społeczne młodzieży z ADHD i młodzieży bez ADHD - badania porównawcze / Danuta Al-Khamisy, Urszula Gosk.// Szkoła Specjalna. - 2016,                            nr 5, s. 350-361
58.     Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont.// Psychologia                  w Szkole. - 2009, nr 4, s. 37-44
59.     Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Ewa Zielińska.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 12-13
60.     Zespół deficytu natury w szkole / Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 56-57
                     
     
Dokumenty elektroniczne:
 
1.     ADHD - darem czy potępieniem? [Film] / scen. i reż. Alek Madej ; realiz. Studio Alma. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, [ok. 2007].
CzM   977/TV
2.     ADHD - już z tobą nie wytrzymam [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2006.
CzM   506/TV,  JM   200/TV
3.     Piotrek [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2007.
CzM   508/TV,  JM   202/TV
 
 
 
Lokalizacja:
 
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Agata Wajda-Paszkiewicz