Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Rzeszów

Książki:
 1. Człowiek wobec śmierci / Arnold Joseph Toynbee [i in.] ; przeł. Danuta Petsch ; przedm. opatrzył. Bogdan Suchodolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  sygn. WypRz   137771, WypRz   137770
 2. Czy dziadziuś poszedł do nieba? : jak rozmawiać z dzieckiem na tematy związane ze śmiercią? / Marie-Helene Encreve-Lambert ; przekł. Zofia Pająk. - Kraków : "eSPe", 2006.
  sygn. CzytR   234092
 3. Czy żyjemy tylko raz? / Andrzej Donimirski. - Wyd. 2. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988.
  sygn. WypRz   208529
 4. Dzieci i śmierć : jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią / Elisabeth Kubler-Ross ; tł. Monika Gajdzińska. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007.
  sygn. WypRz   234095
 5. I nagle zrobiło się cicho : opowiadania o śmierci i pożegnaniach / Linde von Keyserlingk ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : "Jedność", 2001.
  sygn. WypRz   236257, CzytR   236256
 6. Jak oswoić się z myślą o starości, umieraniu i śmierci / Anna Grzywa. - Lublin : "Słowa i Myśli", 2013.
  sygn. WypRz   241841
 7. Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie cierpieniu i śmierci: opowiadania i bajki / Małgorzata Fopka-Kowalczyk. - Warszawa : "Difin", 2017.
  sygn. WypRz   246024, CzytR   246452
 8. Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. - Gdańsk : "Via Medica", 2009.
  sygn. CzytR   241030
 9. Jak wspierać umierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną / Noelle Blackman, Stuart Todd ; przeł. Jacek Dobrowolski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009.
  sygn. WypRz   235071
 10. Klątwa czy dar przemijania? : studium z tanatopsychologii / Joanna Mesjasz. - Warszawa : "Difin", 2010.
  sygn. WypRz   235606
 11. Oskar - kot, który przeczuwa śmierć / David Dosa ; z ang. przeł. Agnieszka Maria Wrońska. - Warszawa : "Świat Książki", 2011.
  sygn. WypRz   236858
 12. Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  sygn. WypRz   234911
 13. Pomoc psychiczna ciężko chorym i umierającym / Andrzej Szyszko-Bohusz. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
  Sygn. WypRz   21958 B, CzytR   21957 B
 14. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice ; "Śląsk", 2009.
  sygn. CzytR   233919
 15. Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby / red. Stanisława Steuden, Stanisława Tucholska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009.
  sygn. CzytR   235740
 16. Rozmowy o śmierci i umieraniu / Elisabeth Kubler-Ross ; przeł. [z ang.] Irena Doleżal-Nowicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007.
  sygn. CzytR   234132
 17. Śmierć oczami dziecka : jak pomagac w żałobie? / Marie-Madeleine de Kergorlay-Soubier ; przeł. [z fr.] Justyna Polony-Poluk ; przedm. Patrick poivre d'Arvor. - Kraków : "Salwator", 2011.
  sygn. CzytR   237543
 18. Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci / Józef Binnebesel. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2013.
  sygn. WypRz   240333
 19. Żałoba w rodzinie / Martin Herbert ; przekł. [z ang.] Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  sygn. WypRz   237212
 20. Życie po śmierci / Ian Wilson ; przeł. [z ang.] Marta Glińska. - Warszawa : "Pelikan", 1988.
  sygn. WypRz   208969
 21. Życie po życiu / Raymond Moody ; przeł. [z ang.] Irena Doleżal-Nowicka. - Wyd. 1, doodruk. - Warszawa : "Pax", 1980.
  sygn. WypRz   177239

 
 
Artykuły:


 1. Babciu, gdzie teraz jesteś / Aleksandra Godlewska.  // Życie Szkoły 2011, nr 10, s. 48-50.
 2. Bajki jako forma wsparcia dziecka w żałobie / Edyta Sielicka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 8, s. 18-23.
 3. Czy dzieci potrzebują rozmów na temat śmierci? / Agnieszka Tyszka.  // Bliżej Przedszkola 2009, nr 11, s. 38-39.
 4. Doświadczanie utraty w związku ze śmiercią dziadków / Konrad Janowski. //W: Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009 S. 91-97
  sygn. CzytR 235740
 5. Dziecko wobec własnej śmierci i przemijania / Justyna Rogalska. // Życie Szkoły 2006, nr 9, s. 12-15.
 6. Edukacja tanatologiczna - współczesne wyzwanie / Edyta Sielicka. // Pedagogika Społeczna 2015, nr 2, s. 155-165.
 7. Gdy dziecko traci kogoś bliskiego / Ewa Chalimoniuk. // Psychologia w Szkole 2012, nr 1, s. 56-62.
 8. Gdy odchodzi ktoś bliski... : zmiany i straty w dziecięcym świecie / Katarzyna Stępniak. // Wychowanie w Przedszkolu 2010, nr 10, s. 16-21
 9. Gdzie schody do nieba? : jak rozmawiać o śmierci z przedszkolakami / Anna Jankowska. // Bliżej Przedszkola 2012, nr 11, s. 14-17
 10. Jak rozmawiać z uczniami o śmierci? / Joanna Kiełkiewicz. // W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. Gdańsk : "Via Medica", 2009 S. 181-189. 
  sygn. CzytR   241030
 11.  Każdy, kto się urodził, kiedyś umrze : wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi o śmierci / Anna Kałuba-Korczak. // Wychowanie w Przedszkolu 2016, nr 8, s. 2-6.
 12. Klasa w żałobie / Piotr Żak. // Psychologia w Szkole 2012, nr 1, s. 63-65.
 13. Książki o śmierci i przemijaniu / Anna Szyszka. // Wychowanie w Przedszkolu 2013, nr 10, s. 61-63. 
 14. Miłość i bezpieczeństwo wolne od bólu - refleksje na temat śmierci i żałoby dzieci w szkole / Bogusław Stelcer, Bogusław Block. // W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. Gdańsk : "Via Medica", 2009 S. 75-86. 
  sygn. CzytR 241030
 15. O śmierci - z dziećmi tak jak z dorosłymi / Anna Dodziuk. // W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. Gdańsk : "Via Medica", 2009 S. 167-180. 
  sygn. CzytR 241030
 16. O śmierci... trudne rozmowy / Diana Paszel. // Wychowawca 2011, nr 11, s. 22-23
 17. Osobowościowe uwarunkowania przeżywania żałoby po stracie osoby bliskiej u młodzieży / Krzysztof Wędrychowicz. //W: Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009 S. 99-121
  sygn. CzytR 235740
 18. Oswoić lęk - rozmowy o śmierci / Agnieszka Woda. // Bliżej Przedszkola 2014, nr 10, s. 14-18.
 19. Oswoić ze śmiercią : o jednej z ról literatury dziecięcej / Bernadeta Niesporek-Szamburska. //W: Noosfera literacka Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012 S. 73-90. 
  sygn. CzytR 239869
 20. Pedagogiczno-kulturalne uwarunkowania percepcji śmierci u dzieci i młodzieży / Józef Binnebesel. //W: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2007 S. 95-105. 
  sygn. CzytR 234027
 21. Pomoc dziecku przeżywającemu żałobę - refleksje o śmierci / Natalia Maria Ruman. // Życie Szkoły 2011, nr 10, s. 38-45.
 22. Pracownik socjalny w obliczu sytuacji rodziny w żałobie / Edyta Siwińska. //W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym Kraków : Impuls, 2010 S. 85-91
  sygn. CzytR 236639
 23. Przeżywanie śmierci i żałoby przez dzieci / Monika Deja. // Wychowanie w Przedszkolu 2014, nr 10, s. 19-21.
 24. Stres sytuacji żałoby doświadczanej przez dzieci i młodzież : analiza psychologiczna procesu radzenia sobie / Elżbieta Januszewska, Andrzej Januszewski. //W: Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009 S. 67-89
  sygn. CzytR 235740
 25. Śmierć dziecka i dziecko wobec śmierci - w przekazach medialnych i kulturowych / Michał Balicki. //W: Media elektroniczne - kreujące obraz rodziny i dziecka Białystok : "Trans Humana", 2008 S. 250-257.
  sygn. CzytR 232588
 26. Śmierć : poglądy czternastolatków wychowanych w tradycji luterańskiej i w tradycji rzymskokatolickiej / Sonia Czudek-Ślęczka. // Szkoła Specjalna 2006, nr 3, s. 194-209, bibliogr..
 27. Śmierć i dzieciństwo / Astrid Męczkowska-Christiansen. // Problemy Wczesnej Edukacji 2013, nr 2, s. 17-29.
 28. Śmierć i żałoba w doświadczeniu małego dziecka : ważne rozmowy na trudne tematy w rodzinie / Natalia M. Ruman. // W: Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015 S. 115-126.
  sygn. CzytR 243692
 29. Śmierć oczami dziecka / Katarzyna Włoch-Hyla. // Głos Pedagogiczny 2013, nr 11, s. 19-22. 
 30. Świat żałoby dzieci i młodzieży / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2017, nr 11, s. 4-8.
 31. Trauma leczona muzyką / Beata Shyaka ; rozm. przepr. Ewa Cichoń. // Psychologia w Szkole 2012, nr 1, s. 48-55.
 32. Zabawa w zabijanie : wiedza potoczna dzieci na temat śmierci / Katarzyna Migdał. // Bliżej Przedszkola 2009, nr 4, s. 42-43.
 33. Żałoba Dzieci / Magdalena Harrison. // Bliżej Przedszkola 2009, nr 11, s. 40-41. 
 34. Żałoba dziecka po stracie bliskiej osoby / Małgorzata Łuba. // Głos Pedagogiczny 2011, listopad, s. 54-56.

 
Rzeszów, 12.03.2018
oprac. Jolanta Nizicka
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Jolanta Nizicka