Dzieci przewlekle chore w szkole

Krosno

Wydawnictwa zwarte

1. Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych : (z badań uczniów klas III szkół podstawowych), Beata Jachimczak. - Kraków : "Impuls", 2011.
2. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : "Impuls", 2008.
3. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2012.
4. Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza : jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych / Beata Ziółkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
5. Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2007.
6. Dziecko i jego środowisko : wyzwania pediatrii w XXI wieku - choroby przewlekłe u dzieci / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas i Lucyny Sochockiej ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : "Continuo", 2009.
7. Dziecko i jego środowisko : wyzwania pediatrii w XXI wieku - problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas i Lucyny Sochockiej ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : "Continuo", 2010.
8. Dziecko przewlekle chore - problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Beata Antoszewska. - Toruń : "Akapit" 2011.
9. Dziecko przewlekle chore : poradnik dla rodzin / [oprac. Leszek Rutkowski]. - [Warszawa] : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, [2011].
10. Dziecko przewlekle chore : psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu : [informacje dla pedagogów i opiekunów] / Ewa Góralczyk i in. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009.
11. Dziecko przewlekle chore w rodzinie / Ewa Janion. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007.
12. Dziecko z astmą w rodzinie i szkole : poradnik dla rodziców, opiekunów i nauczycieli / Andrzej Emeryk [i in.]. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
13. Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Witold Bartosiewicz [i in.] ; red. Marek Kulus. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009.
14. Dziecko z chorobą nowotworową : problemy psychopedagogiczne / Beata Antoszewska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008.
15. Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Daniel Witkowski [i in.] ; pod red. Aleksandry Górskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009.
16. Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Anna Klukowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009.
17. Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Sergiusz Jóźwiak. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009.
18. Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
19. Dziewczynka z okna : choroba przewlekła / Joanna M. Chmielewska. - Wyd. 3. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017.
20. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2017.
21. Funkcje wykonawcze i regulacja zachowania u dzieci chorych na astmę i cukrzycę Joanna Fryt. - Warszawa : "Żak", cop. 2013.
22. Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną : studium tanatopedagogiczne / Grzegorz Godawa. - Toruń : "Akapit", 2016.
23. Funkcjonowanie systemu rodziny z dzieckiem przewlekle chorym dermatologicznie / Wioletta Tuszyńska-Bogucka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
24. Jak pracować z uczniem chorym / [zespół red. Monika Tulczyńska, Monika Jaroszewska, Mariola Korzeniowska ; aut. Anna Tulczyńska i in.]. - Warszawa : Raabe, cop. 2010.
25. Jakość życia dziecka z alergią : uwarunkowania środowiska rodzinnego / Alina Dworak. - Toruń : "Akapit", 2010.
26. Jesteśmy wyjątkowi : bajki, które pomagają dzieciom zrozumieć chorych rówieśników / Paola Viezzer ; przekł. Jacek Partyka. - Kraków : "eSPe", 2010.
27. Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego : podręcznik dla studiów medycznych / Grażyna Cepuch [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011.
28. Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
29. Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Adam Marszałek, 2011.
30. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : "Difin", 2014.
31. Praktyczny podręcznik psychoonkologii dzieci i nastolatków / pod red. Marii Rogiewicz. - Kraków : Medycyna Praktyczna, 2015.
32. Przewlekle chore dziecko w domu : poradnik dla rodziny i opiekunów / red.: Józef Binnebesel [i in.]. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2012.
33. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2017.
34. Sprostać wyzwaniom : rodzina w obliczu długotrwałej choroby i niepełnosprawności / pod red. Anny Mazur, Magdaleny Fatygi. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. 2012.
35. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : "Żak", 2009.
36. Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
37. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
38. Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii : praktyczny poradnik dla pielęgniarek, studentów pielęgniarstwa i zdrowia publicznego / zespół aut. pod red. Krystyny Piskorz-Ogórek. - Warszawa : Verlag Dashofer, 2010.
39. Wycieczka : choroby nerek - dializa / Aleksandra Chmielewska. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2016.

Wydawnictwa ciągłe

1. Alergicy i astmatycy : uczniowie z chorobami przewlekłymi / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 9, s. 14-16
2. Alternatywne formy wychowania przedszkolnego - szanse i zagrożenia dla dziecka z chorobą przewlekłą / Barbara Moraczewska.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 5, s. 325-332, bibliogr.
3. Autyzm u dziecka : jak go rozpoznać? / Anna Szczypczyk.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 20-21
4. Badanie samodzielności, mobilności oraz funkcji społecznych dziecka z Zespołem Möbiusa dla potrzeb fizjoterapii / Katarzyna Nowak.// Rehabilitacja Medyczna. - 2014, nr 3, s. 11-18
5. Bilansowanie diety dziecka z alergią pokarmową / Anna Nowak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 6, s. 41-43
6. Całe hospicjum czyta dzieciom, czyli bajkoterapia stosowana / Ewa Stadtmuller.// Guliwer. - 2013, nr 2, s. 53-55
7. Cukrzyca u dzieci i młodzieży / Piotr Fichna.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 48 - 50
8. Czy szkoła może być lekarstwem dla chorych dzieci? : szkolnictwo szpitalne / Bożena Owerczuk.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 5, s. 344-355
9. Dzieci zahamowane psychoruchowo : nietypowi użytkownicy bibliotek / Bożena Karzewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 3, s. 14-18
10. Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole / Joanna Szymanowska.// Edukacja. - 2009, nr 2, s. 38-49
11. Dziecko chore na astmę / Patrycja Kozera-Mikuła.// Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 26-28
12. Dziecko chore na cukrzycę / Ewa Skwarka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 15-18
13. Dziecko chorujące na epilepsję w świetlicy / Beata Czarnynoga.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s. 12
14. Dziecko z cukrzycą typu 1 na zajęciach wychowania fizycznego / Ewa Brzozowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 2, s. 52-55
15. Dziecko z padaczką / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 23, s. 14
16. Gdy choroba nowotworowa spotyka się u dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Ditta Baczała.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 191-198
17. Gdy dziecko odmawia jedzenia / Beata Ziółkowska.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 131-136
18. Glikometr w tornistrze : gdy wśród uczniów jest dziecko z cukrzycą... / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 17-18, s. 19
19. Jak rozpoznać ADHD u dziecka? / Joanna Smykaj.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 58-61
20. Kiedy cierpi dusza, choruje ciało : o wspieraniu rozwoju "ja" cielesnego u dzieci z łuszczycą i innymi problemami skórnymi / Paulina Gołaska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 24-27
21. Kłopoty nietypowych i z nietypowymi / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 10-21
22. Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Cz. 1 / Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Jacek Bogucki.// Remedium. - 2016, nr 6, s. 20-22
23. Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Cz. 2 / Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Jacek Bogucki.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 27-29
24. Mózg nie swędzi, ale musi odreagować / Danuta Myłek, rozm. przepr. Tomasz Wosk.// Życie Szkoły. - 2013, nr 8, s. 4-7
25. Niewidzialne dzieci / Ewa Standmuller.// Guliwer. - 2013, nr 2, s. 43-45
26. O nastolatkach chorych na cukrzycę / Agata Bakiera.// Remedium. - 2012, nr 7-8, s. 44-45
27. O tym, dlaczego chore dziecko powinno zostać w domu / Agnieszka Musiałek.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 6, s. 24-27
28. Opieka nad chorym uczniem / Marta Handzlik.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s. 51-53
29. Podawanie leków w przedszkolu / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 12, s. 9-11
30. Polski sysytem edukacyjny / Katarzyna Chrąściel.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 2, s. 47-54
31. Postępowanie na lekcjach wf - z uczniami mającymi astmę oskrzelową / Ewa Brzozowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 3, s. 12-16
32. Problem choroby przewlekłej oraz jej wpływ na funkcjonowanie psychofizyczne i społeczne ucznia / Katarzyna Surowiec.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 24-36
33. Przyczyny i skutki zmęczenia przewlekłego u dzieci / Agnieszka Kulik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 3-17
34. Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z przewlekłymi chorobami oraz niepełnosprawnością ruchową / Magdalena Goraj.// Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 53-58
35. Rola szkoły w rozpoznawaniu depresji uczniów / Justyna Mielnik.// Remedium. - 2013, nr 12, s. 26-27
36. Słodkie życie - słodka codzienność? / Hanna Ratajczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 46-50
37. Specyficzne problemy edukacyjne dziecka z cukrzycą / Magdalena Pietrzak, Agnieszka Rybacka.// Remedium. - 2016, nr 5, s. 10-11
38. Sytuacja edukacyjna dzieci przewlekle chorych / Karolina Wiśniewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 5, s. 3-16
39. Toruński przykład integracji szkolnej dzieci z autyzmem / Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 62-65
40. Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełniania / Lucja Lassota.// Edukacja. - 2008, nr 4, s. 98-101
41. Uczeń przewlekle chory - pomoc i edukacja w szkole i w domu / Mirosława Suchocka.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 50-54
42. Uczniowie z chorobami przewlekłymi w szkole / Barbara Woynarowska, Izabela Tabak.// Remedium. - 2009, nr 12, s. 22-23
43. Wartość wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną na forum internetowym / Aneta Jarzębińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 39-46
44. Wpływ atopowego zapalenia skóry na funkcjonowanie psychospołeczne dziecka / Monika Szczygieł.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 9, s. 43-49
45. Wsparcie pedagogiczne dziecka w zmaganiu się z chorobą przewlekłą / Krystyna Moczia.// Chowanna. - 2016, t. 2, s. 125-139
46. Wsparcie społeczne rodziców dzieci z chorobą nowotworową / Beata Szabała.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 2, s. 68-86
47. Wspieraj, nie wyróżniaj : dziecko z astmą oskrzelową w naszej klasie / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 17-18, s. 12-13
48. Zasady wyrażania zgody na leczenie dziecka / Małgorzata Szeroczyńska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 5, s. 386-395
49. Zranione dziecko, zraniona psychika : uczeń z nerwicą / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 4-7
50. Zrozumieć i pomagać : nasz uczeń choruje na padaczkę. Co to oznacza i jak należy z nim pracować? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 24, s. 17

Autor: Agata Wajda-Paszkiewicz