Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa.

Przemyśl

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Marta Wąsacz

Janusz Korczak-życie i twórczość

Bibliografia przedmiotowa w wyborze za lata 1961-2012

Druki zwarte:

 

 1. Aby nie uległo zapomnieniu : rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92 / Ida Merżan. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987. Sygn. WP 73649,  WK 32092
 2. Co mi dał Janusz Korczak : pokłosie konkursu / wyboru dokonał Kazimierz Dębnicki ; wstęp i red. Ela Frydman. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. Sygn.  WK5985,  WJ15624, WJ7675, WJ 7676, WJ 7677, WL 6438
 3. Dzieci - miłość moja, duma moja, troska moja / Ida Merżan ; wybór Marta Ciesielska, Olga Kierczyńska ; [przedm.Kazimierz Koźniewski] ; Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum. - Warszawa : "Ezop", 2002. Sygn. WP 88485
 4. Dzieła wszystkie. T. 6, Współczesna powieść i krytyka ; Artykuły literackie ; Studja o Wyspiańskim / Stanisław Brzozowski ; pod red. Artura Górskiego i Stefana Kołaczkowskiego ; oprac. J. i B. Suchodolscy. - Warszawa : Instytut Literacki, 1936. Sygn. Cz1P A/821.162.1(091)
 5. Edukacja polonistyczna na rozdrożach : spotkania z językiem polskim w klasach I-III / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Dagiel. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 1999. WK 44115
 6. Gdy nadchodził kres : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. WP 84575, WK 40035,   WP 98678
 7. Janusz Korczak - życie i dzieło : materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r / [kom. red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Sygn. WP 71125,  WP 71126, WK 25328,  WP 61548
 8. Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśli : studia / pod red. Hanny Kirchner. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1997.Sygn. WK 40443
 9. Janusz Korczak : poradnik bibliograficzny / pod red. i ze wstępem Witolda Stankiewicza ; Biblioteka Narodowa, Instytut Bibliograficzny, Książnica Miejska im. M. Kopernika. - Warszawa : Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1978. Sygn.   WJ 31741
 10. Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Sygn. WP 51715, WP 33504, WP 33505,WP 33506, WL 23946, WK 21621
 11. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1961. Sygn. WK 4138, WJ 6347
 12. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1966. Sygn. WP 91013, WL 7134, WL 7135
 13. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1978. Sygn. WP 33466, WP 33467, WP 33468,   WJ 30848
 14. Janusz Korczak / Marek Jaworski. - Warszawa : "Interpress", 1973.Sygn.  WL 18008, WJ 24124, WJ 24125
 15. Janusz Korczak / Marek Jaworski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Interpress", 1977. Sygn. WP 32376,  WK 21366
 16. Janusz Korczak o szkole : poglądy - oceny -doświadczenia / Rusakowska Daniela ; Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakład Systemów Wychowawczych. - Warszawa : Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1989. Sygn.  WP 9006/b
 17. Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin ; oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek]. - Warszawa : "Latona", 1992. Sygn.  WP 83173, WP 81673, WP 81672
 18. Janusz Korczak w legendzie poetyckiej / red. Alicja Szlązakowa ; il. Anna Mottl-Szlązak. - Warszawa : "Interlibro", 1992. Sygn.  WK 37364
 19. Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; [przedm. Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989. Sygn.  WL 36024, W P 94302,  WJ 46513, WK 35667
 20. Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier - Warszawa : "W.A.B.", 2011. Sygn.  WP 103592,  WJ 54412
 21. Korczak / Stefan Wołoszyn. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1978. Sygn.   WP 81198, WP 33532,  WP 33533, WP 33534, WJ 30854, CzP 37.091.4
 22. Korczak / Stefan Wołoszyn. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982. Sygn.  WK 25840
 23. Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. Sygn. WJ 41709, WK 28989
 24. Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : "Żak", 1999. WK 41737,  WJ 49030
 25. Korczakowskie inspiracje / Antonina Gurycka. - Warszawa : "Scholar", 2002. Sygn. WK 44440
 26. Pedagogikę jako naukę o człowieku : w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka : [materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Korczakowskiego,Katowice,1-18 IV 1978] / pod red. Jadwigi Bińczyckiej i Kazimierza Gorzeloka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. Sygn. WK 23325
 27. Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : J. H. Pestalozzi, K. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki / Ireneusz Pyrzyk. - Toruń : Adam Marszałek, 2003. Sygn. CzJ 37.013
 28. Rozmowa w sadzie piątego sierpnia / Igor Newerly. - Warszawa : "Czytelnik", 1978. Sygn. WP 35075
 29. Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / I. Newerly, Al. Kamiński, Wł. Żelazko. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962. Sygn.   WK 5482, WJ 15530, WJ 7620, WL 6306
 30. Spotkanie z Korczakiem / Jadwiga Bińczycka. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009. Sygn.  WJ 53922
 31. Tryptyk pedagogiczny - Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986.Sygn.  WP 75901, WL 34145, WL 33348, WJ 43051, WJ 43052, WP 73406, WP 73407, WP 73408,   WP 73409,   WP 73410, WP 73411,  WK 31837, WK 31838, CzP 37.091.4
 32. Umierałem sto razy / Zdzisław Korczak ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1988. Sygn. WP 77795, WJ 45788, WK 35113
 33. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; [wstęp Igor Newerly] ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989. Sygn. WJ 47097, WK 36376,  WK 36377
 34. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; Instytut Badań Pedagogicznych, Zakład Badań Systemów Wychowawczych, Pracownia Korczakowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981.Sygn.  WP 81199, WP 85026,  WK 24550, WJ 37800
 35. Żywe wiązanie / Igor Newerly. - Warszawa : "Czytelnik", 1966.Sygn. WP 51426,  WP 52324,   WK 9963
 36. Żywe wiązanie / Igor Newerly. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1978. Sygn. WP 34338

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Janusz Korczak / Hanna Kirchner // W:  Literatura okresu Młodej Polski. T. 3 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, Mirosława Puchalska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973 . - WP   52732,  WP   52870,  CzP   821.162.1(091). - S. 297 – 328
 2. Janusz Korczak i jego system opiekuńczo-wychowawczy / Sylwia Badora // W:  Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej // Sylwia Badora. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2009 . - WP 100673. - S. 321 - 337
 3. Henryk zwany Januszem / Joanna Cieśla.  Adnotacja   70 lat od tragicznej śmierci         Janusza Korczaka - najsłynniejszego polskiego pedagoga //  Polityka . - 2012, nr 1, s. 76-79
 4. Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier // Warszawa : Wydawnictwo W.A.B.,   Polityka .- 2011, nr 24, s. 81
 5. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska. Adnotacja   Wybrane elementy koncepcji wychowania Janusza Korczaka, z uwzględnieniem relacji między dziećmi, a dorosłymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2010, nr 3, s. 29-40
 6. "Dialog" z Januszem Korczakiem / Marzena Długosz, Agnieszka Gosek. Adnotacja   Korczakowskie "rady" dla nauczycieli i wychowawców. Ideał mistrza-wychowawcy - zasady moralne - postawa szacunku nauczyciela wobec dziecka // Wychowawca . - 2007, nr 6, s. 21
 7. Dziecko jest jutrem : Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) / Maria Chymuk.  Adnotacja   Korczakowska koncepcja wychowania // Wychowawca . - 2007, nr 6, s. 20
 8. Konferencja Korczakowska / Małgorzata Narożnik Adnotacja :  Sprawozdanie z Konferencji Korczakowskiej "Dzieło Janusza Korczaka jako podstawa idei bezpieczeństwa w Europie", która odbyła się 13 września 2007r. w Warszawie, rozpoczynając Międzynarodowy Zlot Korczakowski w 65. rocznicę śmierci pedagoga. Wychowanie w Przedszkolu . - 2007, nr 10, s. 57-59
 9. Teoria a praktyka / Janusz Korczak Adnotacja: Rozważania Janusza Korczaka na temat związku teorii z praktyką w pedagogice. Tekst po raz pierwszy ukazał się drukiem w czasopiśmie "Szkoła Specjalna" z 1924/25 nr 2, I-III 1925, s. 69-72 // Niebieska Linia . - 2007, nr 6, s. 33-34
 10. Janusz Korczak o etosie człowieka / Irena Kotwicka Adnotacja: Refleksje filozoficzne nad naturą człowieka i istotą życia // Edukacja i Dialog . - 2006, nr 7, s. 60-62

 

Dokumenty elektroniczne:

 1. Król Maciuś na wyspie bezludnej [Dokument dźwiękowy] / Janusz Korczak. - Warszawa : Biblioteka Akustyczna, 2011. Sygn.
 2. Król Maciuś Pierwszy [Dokument dźwiękowy] / Janusz Korczak. - Warszawa : Biblioteka Akustyczna, 2011. Sygn.

 

  Autor: Marta Wąsacz