Lubaczów w latach 1914-1945

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Lubaczowie
Oprac. Wiesława Olchowy

Lubaczów w latach 1914-1945 

zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

 1. Armia Krajowa - Wolność i Niezawisłość : Lubaczów /Mieczysław Argasiński. - Lubaczów : Komisja Historyczna przy Zarządzie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 2002.
  Lubaczów CzL 40914
 2. Dzieje Lubaczowa T. 1 : Lubaczów od czasów najdawniejszych do lipca 1944 roku / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. - Kraków : "Impuls", 2013.
  Lubaczów CzL 50097, 50098, 50099
 3. Konspiracja w powiecie lubaczowskim w latach 1939-1947 /Mieczysław Argasiński . – Zwierzyniec : "Ostoja", 2010.
  Lubaczów WL 47368, 47369, 47673,
  Lubaczów CzL 47259
 4. Kornagi : Przysiółek Dąbrowy w powiecie lubaczowskim w latach 1939-1947 / Tomasz Bereza. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.
  Lubaczów CzL 50351
 5. Legendy ziemi lubaczowskiej / Zbigniew Trześniowski . - Edytorial, 2013.
  Lubaczów CzL 48523, 48524
 6. Lubaczów / red. Stanisław Mendelowski. - Krosno : "Roksana", 2006.
  Lubaczów CzL 42931
 7. Lubaczów i okolice / Włodzimierz Czarnecki, Konstanty Kopf. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1962.
  Lubaczów CzL 8405
  Przeworsk WK 495 B, 3533 B
  Przemyśl WP 7091
  Jarosław WJ 16688, 15920
 8. Lubaczów miasto na kresach / red. Anna Stankiewicz. - Lubaczów : Urząd Miejski, 2012.
  Lubaczów CzL 48302,48303
 9. Nad Lubaczówką : eseje-wspomnienia / Edward Olbromski. - Warszawa : "Michalineum", 2009
  Lubaczów WL 49649, CzL 46333
 10. Oddział niezwyciężonych : drużyna żydowskich partyzantów Armii Krajowej pod dowódtwem Edmunda Łukawieckiego w latach 1941-1944 / Simon Lavee (Łukawiecki). - Rzeszów : Simon Lavee, 2018.
  Lubaczów WL 50832
 11. Ogniwo strachu : Urząd Bezpieczeństwa w Lubaczowie 1944-1956 / Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012
  Lubaczów CzL 48525
  Przeworsk MKsK 51225
  Przemyśl WP 106182
  Jarosław WJ 55219
 12. Okupacja sowiecka w powiecie lubaczowskim w latach 1939-1941 / Mieczysław Argasiński. - Lubaczów : Urząd Miejski, 2005.
  Lubaczów WL 42504, 42505, 42506, CzL 42507
 13. Pod zielonym sztandarem : zarys dziejów ruchu ludowego w powiecie lubaczowskim 1918-1948 / Zygmunt Kubrak. - Lubaczów : Muzeum, 1995.
  Lubaczów WL 1998 B, 1105 B, CzL 1081 B
 14. "Przypadek czy przeznaczenie?" : Karol Kazimierz Kostecki "Kostek" (1917-1998) / Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013.
  Lubaczów WL 49170,
  Jarosław WJ 55964
  Przemyśl WP 107134
  Przeworsk WK 51738
 15. Pułkownik Stanisław Dąbek : postać patrona Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie / Adam Łazar. - Lubaczów : Szkoła Podstawowa Nr 1, 1994.
  Lubaczów CzL 1057
  Przeworsk WK 2065
  Przemyśl WP 102199
 16. Szpital w Lubaczowie 1896-2016 : zarys dziejów / Jerzy Tabaczek. - Lubaczów : Powiatowe Centrum Kultury, 2017
  Lubaczów WL 48964, 48963
 17. W służbie ojczyzny: zarys dziejów harcerstwa lubaczowskiego w latach 1934-1949 / Mieczysław Argasiński. - Lubaczów : Komisja Historyczna przy Zarządzie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 2000.
  Lubaczów CzL 39219
 18. Walki polsko-ukraińskie o Lubaczów : listopad - grudzień 1918 / Mieczysław Argasiński. - Wyd. rozsz. - Lubaczów : Komisja Historyczna przy Zarządzie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lubaczowie, 2000.
  Lubaczów WL 1154 B, CzL 1155 B
 19. Wojna i pamięć : przewodnik po miejscach pamięci narodowej na terenie powiatu lubaczowskiego : materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniu 4 września 2009 roku w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Muzeum Kresów w Lubaczowie / red. Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur. - Lubaczów : Muzeum Kresów, 2009.
  Lubaczów WL 45927,45928, 45929,45930
 20. Zabytki ziemi lubaczowskiej : przemiany w latach 1904-2004 na podstawie rękopisuKarola Notza / Jadwiga Styrna, Agata Mamoń. - Kraków : Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej, 2004
  Lubaczów CzL 42512
  Przemyśl CzP 92568
 21. Zagończyk / Marian Ważny. - Rzeszów : "Kresowiak", 2009.
  Lubaczów WL 47676, CzL 47670
 22. Zawierucha nad Sanem / Zdzisław Daraż. - Rzeszów : "RS Druk", 2006. Lubaczów CzL 47671
  Jarosław WJ 56683
 23. Związek Nauczycielstwa Polskiego w pow. lubaczowskim w latach 1905 - 2005 / Jan Makiel. - Lubaczów : ZNP, 2005. Lubaczów WL 42508

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. Akcja "Wisła" / Paweł Płonczyński.// Kresowiak Galicyjski. - 2007, nr 3, s. 6.
 2. Biografii pułkownika Stanisława Dąbka białe plamy / Zygmunt Kubrak.// Lubaczów jednodniówka. - 2012, s. 3-6.
 3. Bitwa o Lubaczów w 1915 roku / Jan Bańbor.// Rocznik Lubaczowski. - 1997. - T. VII, s. 95-105.
 4. Czarne samoloty nad Lubaczowem / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2009, nr 10, s. 4.
 5. Czerwiec 1915 r. w Lubaczowie / Zenon Swatek.// Jednodniówka Lubaczów. - 1995, s. 6.
 6. Fotografia Strzelca / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2009, nr 6, s. 5.
 7. Gdy Lubaczowem rzadził Cieszanów / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2006, nr 1, s. 7.
 8. Gdy Lubaczowem rządził Cieszanów : koniec rządzenia / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2006, nr 2, s. 7.
 9. Generał Stanisław Dąbek - życie i walka / Barbara Woch.// Teraz. - 2001, nr 45, s.4
 10. Getto w Lubaczowie / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2003, nr 6-7, s. 10.
 11. Historia Lubaczowa / Marian Szabatowski.// Rocznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. - 1967, s. 58-65.
 12. Ks. Wiktor Hass Panecki : człowiek legenda / Zygmunt Kubrak.// Jednodniówka Lubaczów. - 2001, s. 8.
 13. Lubaczowska odnowa ZHP : wspomnienia instruktora / Zdzisław Daraż.// Kresowiak Galicyjski. - 2002, nr 1, s. 7.
 14. Lubaczów dawniej i dziś. Studium o dziejach i kulturze miasta Lubaczowa / Konstanty Kopf.// Rocznik ziemi lubaczowskiej. - 1971, s. 56-69.
 15. Lubaczów w latach 1916-1925 (1) / oprac. Zenon Swatek.// Teraz. - 2003, nr 56, s. 10.
 16. Lubaczów w latach 1916-1925 (2) / oprac. Zenon Swatek.// Teraz. - 2003, nr 57, s. 10 .
 17. Lubaczów w latach 1916-1925 (3) / oprac. Zenon Swatek.// Teraz. - 2003, nr 58, s. 11.
 18. Materiały do dziejów Armii Krajowej : zarys uzbrojenia i wyposażenia AK w świetle zbiorów Muzeum w Lubaczowie / Zygmunt Kubrak.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - T. 10 (1993), s. 169-182.
 19. Mord w Niwkach / Eugeniusz Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2000. - Nr 9-10, s. 10.
 20. Niemcy w Lubaczowie / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2010, nr 9, s. 5
 21. Obrońcy Lubaczowa 1918 / Zenon Swatek.// Lubaczów Jednodniówka. - 2008, s. 11-15.
 22. Obrońcy Lubaczowa 1918 (cz.2) / Zenon Swatek.// Lubaczów Jednodniówka. - 2009, s. 11-12.
 23. Obrońcy Lubaczowa 1918 (cz.3) / Zenon Swatek.// Lubaczów Jednodniówka. - 2011, s. 12-17.
 24. Ogień, krew i łzy : w 55 rocznice Akcji „Wisła” / Marian Ważny.// Kresowiak Galicyjski. – 2002, nr 4-5, s. 1.
 25. Początki okupacji sowieckiej w Lubaczowie / Leonard Argasiński.// Teraz. - 2005, nr 76, s. 12-13.
 26. Podlubaczowski Strzelec (I) / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2009, nr 7, s. 5.
 27. Podlubaczowski Strzelec (II) / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2009, nr 8, s. 12.
 28. Pojutrze okupacja / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2009, nr 12, s. 10
 29. Powiat w ogniu i we krwi : w 60 rocznicę akcji UPA na posterunki MO / Paweł Płonczyński.// Kresowiak Galicyjski. - 2005, nr 4, s. 1
 30. Rok 1944 / Zygmunt Kubrak.// Jednodniówka Lubaczów. - 2004, s. 5.
 31. Rok 1945 / Zygmunt Kubrak.// Jednodniówka Lubaczów. - 2005, s. 3.
 32. Słuchy o wojnie / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2009, nr 8, s. 5.
 33. Szpital powszechny w Lubaczowie 1896-1939 / Jerzy Tabaczek.// Rocznik Lubaczowski. - 1997. - T. VII, s. 20-34.
 34. Tajemnica zbiorowej mogiły : Niwki / Edward Olbromski.// Teraz. - 2006, nr 81, s. 10.
 35. Tragedia w Czaplakach / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2010, nr 4, s. 7.
 36. Tylko ziemia została ta sama : Lubaczów 1942-43 / Eugeniusz Szajowski.// Rocznik Lubaczowski. - 2000. - T. IX-X, s. 276-290.
 37. Walki wrześniowe w lubaczowskiem / Stanisław Kosiorowski// Rocznik ziemi lubaczowskiej. - 1971, s. 28-39.
 38. Wojna, wojna ... i po wojnie : gdy Lubaczowem rządził Cieszanów / Adam Szajowski.// Kresowiak Galicyjski. - 2008, nr 1, s. 6.
 39. Wrześniowe drogi / Zygmunt Kubrak.// Jednodniówka Lubaczów. - 1999, s. 2
 40. Zarys dziejów tajnej oświaty w powiecie lubaczowskim / Mieczysław Argasiński.// Rocznik Lubaczowski. - 1985, nr 3, s. 69-76.
 41. Związek Harcerstwa Polskiego w Lubaczowie / Stanisław Wawrzoszek.// Teraz. - 1999. - Nr 22, s. 6-7.

 

Autor: Wiesława Olchowy