Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ


JULIAN TUWIM (1894 – 1953)

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA W WYBORZE

/na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/

 

 1. Bal w operze / Julian Tuwim ; z il. Bronisława Wojciecha Linkego; oprac. Tadeusz Januszewski. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik", 1982.
  Przemyśl WP 60639, Przeworsk WK 24935, Lubaczów WL 28198
 2. Cicer cum caule czyli Groch z kapustą : panopticum i archiwum kultury : seria III / Julian Tuwim ; do druku przygot. i przedm. opatrz. Józef Hurwic. - Warszawa : "Czytelnik", 1963.
  Przeworsk WK 6331
 3. Cicer cum caule czyli Groch z kapustą : panopticum i archiwum kultury / Julian Tuwim ; do dr. przygot. Józef Hurwic. - Warszawa : "Czytelnik", 1959.
  Lubaczów WL 7401
 4. Cztery wieki fraszki polskiej / wybór i wstęp Juliana Tuwima ; przedmowa Aleksandera BrÜcknera. - Warszawa : "Czytelnik", 1957.
  Jarosław WJ 12850, Lubaczów WL 2780
 5. Ja gorę / zebr. Julian Tuwim. - Wyd. 5. - Warszawa : "Alfa", 1983.
  Przeworsk WK 26645
 6. Jarmark rymów / Julian Tuwim ; oprac. Janusz Stradecki. - Warszawa : "Czytelnik", 1958.
  Przemyśl WP 29417, Przeworsk WK 2063
 7. Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 1 / zebr. Julian Tuwim ; oprac. i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 2 przejrz. i popr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przemyśl WP 89592, 91493
 8. Kwiaty polskie / Julian Tuwim. - Wyd. 9. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, 1983.
  Przemyśl WP 89723, Przeworsk WK 27580, Lubaczów WL 30928
 9. Liryki najpiękniejsze / Julian Tuwim ; proj. graf. serii Iwona Chmielewska. - Toruń : "Algo", 2004.
  Jarosław WJ 53675
 10. Listy / Konstanty Ildefons Gałczyński, Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
  Przemyśl WP 51665, Przeworsk WK 13593, 13594
 11. Listy do przyjaciół-pisarzy / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1979.
  Przemyśl WP 36921, Przeworsk WK 22457, Jarosław WJ 33219
 12. Lutnia Puszkina / Julian Tuwim - wybór i przekł. [z ros.] utworów Aleksandra Puszkina. - Wyd. 7. - Warszawa : Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej "Współpraca", 1987.
  Przemyśl WP 74064, Jarosław WJ 43667, Przeworsk WK 32591, Lubaczów WL 33914
 13. Nowy wybór wierszy / Julian Tuwim. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
  Przemyśl WP 45974
 14. Piórem i piórkiem / Julian Tuwim ; il. Mieczysław Piotrowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1957.
  Lubaczów WL 7422
 15. Pisma prozą / Julian Tuwim ; oprac. Janusz Stradecki. - Warszawa : "Czytelnik", 1964.
  Przemyśl WP 9003
 16. Poezje wybrane / Julian Tuwim. - Warszawa : "Czytelnik", 1977.
  Przemyśl WP 29107 - 29108
 17. Polska nowela fantastyczna. T. 1, Ja gorę / zebrał Julian Tuwim. - Wyd. 5. - Warszawa : "Alfa", 1983.
  Lubaczów WL 29982
 18. Polska nowela fantastyczna. T. 2, Władca czasu / zebrał Julian Tuwim. - Wyd. 5. - Warszawa : "Alfa", 1983.
  Lubaczów WL 29983
 19. Przekłady poetyckie. 1 / Julian Tuwim ; oprac. Seweryn Pollak. - Warszawa : "Czytelnik", 1959.
  Przemyśl WP 29418, 54217
 20. Przekłady poetyckie. 2 / Julian Tuwim ; oprac. Seweryn Pollak. - Warszawa : "Czytelnik", 1959.
  Przemyśl WP 29419, 54218
 21. Słoń Trąbalski / Julian Tuwim ; il. Teresa Wilbik. - Wyd. 18. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988.
  Jarosław WJ 45469
 22. Słowo i ciało / Julian Tuwim ; [wyboru dokonał Tadeusz Januszewski]. - Warszawa : "Iskry", 1988.
  Przeworsk WK 34200
 23. Słowo o wyprawie Igora / przeł. [z starorus.] Julian Tuwim ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Marian Jakóbiec. - Wyd. 2, zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1950.
  Przemyśl WP 48156BN, Przeworsk WK BN 4923
 24. Versaoj propraj kaj tradukitaj / Julian Tuwim. - Warszawa : "Polonia", 1956.
  Jarosław WJ 12935
 25. W oparach absurdu / Antoni Słonimski, Julian Tuwim. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975.
  Przeworsk WK 18921
 26. Wiersz nieznanego poety : gawęda literacko-obyczajowa / Julian Tuwim ; wstęp, rekonstrukcję zakończenia oraz posłowie oprac. J. W. Gomulicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 48477
 27. Wiersze dla dzieci / Julian Tuwim ; il. Olga Aleksandra Siemaszko. - Wyd. 11. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986.
  Przeworsk WK 32900
 28. Wiersze nieznane / Julian Tuwim ; zebrał i oprac. Tadeusz Januszewski. - Warszawa : "Interim", 1991.
  Przemyśl WP 90168
 29. Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński. - Wyd. 4 rozsz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
  Przemyśl WP 85027BN, Przeworsk WK BN 33945, Lubaczów WL 33742
 30. Wiersze zebrane. T. 1 / Julian Tuwim. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1975.
  Przemyśl WP 22688, Lubaczów WL 20930
 31. Wiersze zebrane. T. 2 / Julian Tuwim. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1975.
  Przemyśl WP 22689, Lubaczów WL 20931
 32. Wiersze. 1 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa ; wstęp Ryszard Matuszewski ; kalendarium życia i twórczości Juliana Tuwima Janusz Stradecki. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik", 1986.
  Przemyśl WP 89934
 33. Wiersze. 2 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik", 1986.
  Przemyśl WP 89935
 34. Wiersze. [T.] 1 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Warszawa : "Czytelnik", 1986.
  Przemyśl WP 73040, Jarosław WJ 42649, Przeworsk WK 31125, Przeworsk MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 35. Wiersze. [T.] 2 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Warszawa : "Czytelnik", 1986.
  Przemyśl WP 73041, Jarosław WJ 42650, Przeworsk WK 31126, Przeworsk MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 36. Wiosny i jesienie / Julian Tuwim ; [wybór oprac. Jerzy Ostrowski ; il. Mieczysław Piotrowski]. - Wyd. 2, rozszerz. - Warszawa : "Iskry", 1955.
  Przemyśl WP 43330
 37. Wiosny i jesienie : wiersze dawne i nowe / Julian Tuwim. - Warszawa : "Iskry", 1954.
  Jarosław WJ 2273
 38. Władca czasu / zebr. Julian Tuwim. - Wyd. 5. - Warszawa : "Alfa", 1983.
  Przeworsk WK 26646
 39. Wybór poezji / Julian Tuwim ; wyboru dokonał Antoni Słonimski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
  Przemyśl WP 12559
 40. Wybór poezji / Julian Tuwim ; wyboru dokonał Ryszard Matuszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1965.
  Przemyśl WP 44643, 54210
 41. Wylękniony bluźnierca : [poezja] / Julian Tuwim ; [oprac. graf. Jacek Lilpop]. - Warszawa : "Interart", 1996.
  Jarosław WJ 48172, Przeworsk WK 39975

Autor: Agnieszka Biedroń