Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia

Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej
(bibliografia w wyborze)

Książki:

 1. O SOS Wioskach Dziecięcych / Mieczysław Łobocki. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Sygn. WypRz 244637, BSdzW 40303, BMWyp 60152, BKWyp 48177, BŁWyp 35250, BStWy 35259,
 2. Odzyskane domy rodzinne : z doświadczeń rodzinnych domów dziecka w Polsce Ludowej : praca zbiorowa / pod red. Albina Kelma. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.
  Sygn. WypRz 156017, WypRz 157518, CzytR 155614, BMWyp 26705, BLżWy 18845, BŁWyp 16692, BMWyp 33561, BMWyp 31165
 3. Osamotnione dzieci : rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka / Marek Safjan. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1983.
  Sygn. WypRz 26793 B, CzytR 26792 B, BStWy 23995, BLżWy 26300, BŁWyp 25119, BŁWyp 25120, BMWyp 43908, BMWyp 43909
 4. Rodzinne domy dziecka : w stronę rozwoju kompetencji / pod red. nauk. Marii Kolankiewicz i Beaty Marii Nowak. - Warszawa ; [Płock] : Fundacja Orlen - Dar Serca,.
  Sygn. BLżWy 34796
 5. Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  Sygn. CzytR 236642, BMCzy 60183
 6. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : komentarz / Katarzyna Tryniszewska. - Stan prawny na 1 sierpnia 2012 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2015 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012.
  Sygn. BStCz 36095
 7. Wioski Dziecięce SOS w Polsce i na świecie 1949-1999 / Wiesław Kowalski. - Kraśnik : "Mad Graf", 1999.
  Sygn. WypRz 221900, CzytR 221899, BLżWy 31248
 8. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
  Sygn. WypRz 237773, WypRz 222258, CzytR 222183, BSdzW 40511, BMWyp 60736, BŁWyp 31554, BKWyp 44701, BStWy 30158, BMCzy 52875

Artykuły:

 1. Ewolucja modelu RDD w świetle dokumentów normatywnych i doświadczeń / Albin Kelm. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 1, s. 57-61.
 2. Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej / Joanna Luberadzka-Gruca. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009, nr 5, s. 14-18.
 3. O współpracy instytucji pomocy społecznej z sądem rodzinnym / Alina Prusinowska-Marek. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 1, s. 26-29.
 4. Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie / Agnieszka Patela-Owczarczyk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 1, s. 19-25.
 5. Piecza zastępcza w perspektywie międzynarodowej tematem konferencji naukowej / Beata Baron. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 10, s. 45-50.
 6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. //W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005 S.309-329.
  Sygn. WypRz 238199, WypRz 229605, WypRz 238191, WypRz 229466, WypRz 229606, BKWyp 47002, BKWyp 47003, BŁWyp 34102, BLżWy 32209, BLżWy 33270, BSdzW 40033, BŁWyp 36702, BMWyp 58684, BŁWyp 35648, BStWy 33916, BŁWyp 34261, CzytR 229465
 7. Po co nam ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej? / Joanna Luberadzka-Gruca. // Niebieska Linia 2010, nr 4, s. 26-28.
 8. Problemy dzieci wychowywanych w domach małego dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych / Małgorzata Kierzkowska. // W: Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017 S. 221-235.
 9. Proces usamodzielniania wychowanków opieki zastępczej w powiecie olsztyńskim / Magdalena Zmysłowska. //W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa Białystok : "Trans Humana", 2009 S. 315-327.
  Sygn. CzytR 234992, BMWyp 59272, BSdzW 39101
 10. Proces usamodzielnienia młodzieży dorastającej w pieczy zastępczej / Beata Kulig, Anna Sołtys. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 7, s. 40-49.
 11. Relacje społeczne dorosłego i dziecka w rodzinnych formach opieki nad dzieckiem - wybrane kwestie / Lucyna Telka., //W: Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej Toruń : "Akapit", 2011 S. 13-23, bibliogr..
  Sygn. CzytR 236398, BSdzW 40080, BKWyp 48076, BMWyp 60962
 12. Rodzinne domy dziecka / Aneta Parcheta, Alicja Ogrodnik, Danuta Wosik-Kawala. //W: Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 S. 161-177.
  Sygn. CzytR 236642, BMCzy 60183
 13. Rodzinne domy dziecka : raport z badań / Michał Rżysko. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 7, s. 27-30.
 14. Rodzinne domy dziecka na Warmii i Mazurach / Aleksandra Drzazgowska. : // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 10, s. 42-44.
 15. Rodzinne domy dziecka w Polsce : historia, organizacja, funkcjonowanie / Joanna Oborska. // Wychowawca 2012, nr 12, s. 8-11.
 16. Rodzinne domy dziecka w XX wieku / Barbara Passini. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008, nr 4, s. 51-58.
 17. Rodzinne domy terapeutyczne : wsparte na Korczakowskiej idei sumienia i autoodpowiedzialności / Andrzej Bałandynowicz. // Nowa Szkoła 2012, nr 9, s. 7-25.
 18. Rodzinny dom dziecka. //W: Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009 S. 204-209.
  Sygn. WypRz 234734, CzytR 234755, BKWyp 47272
 19. Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w świetle zmian w pomocy społecznej / Sylwia Borowiec. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 9, s. 33-39.
 20. Rola rodzinnego domu dziecka w działaniach wczesnego wspomagania rozwoju bliźniąt (studium przypadku) / Krystyna Moczia. // W: Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017 S. 150-163.
  Sygn. CzytR 247011
 21. Samoocena u dzieci w opiece zastępczej / Agnieszka Maria Maliszewska, Joanna Chmielewska. // Wychowawca 2012, nr 12, s. 14-15.
 22. Uwagi praktyka z realizacji projektu adresowanego dla osób prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego "Na huśtawce... - wspieranie osób prowadzących rodzinne domy dziecka" / Marzena Samek. //W: Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej Toruń : "Akapit", 2011 S. 105-110.
  Sygn. CzytR 236398, BSdzW 40080, BKWyp 48076, BMWyp 60962
 23. W rodzinnym domu dziecka / Magdalena Plewka. // Edukacja i Dialog 2006, nr 6, s. 68-72.
 24. Wioski dziecięce w Polsce / Jerzy Leziak, Wojciech Czepczyński, Danuta Wosik-Kawala. : //W: Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 S. 245-274. 
  Sygn. CzytR 236642, BMCzy 60183
 25. Współpraca z rodzinami biologicznymi jako jeden z pedagogicznych aspektów funkcjonowania Wiosek Dziecięcych SOS / Anna Róg. //W: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2007 S. 287-291.
  Sygn. CzytR 234027
 26. Wzrasta liczba dzieci w opiece zastępczej / Antoni Szymański. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 5, s. 26-28.
 27. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka : perspektywa umieszczenia dziecka w rodzinie i jego kontaktu z rodzicami biologicznymi / Kinga Mickiewicz-Stopa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 3, s. 44-53.
 28. Zmiany w funkcjonowaniu wiosek dziecięcych SOS / Wiesław Kowalski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006, nr 6, s. 31-35.

Zestawienia na temat rodziny adopcyjnej i zastępczej:
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze)
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze)

Po zalogowaniu do katalogu INTEGRO czytelnik może zamówić  artykuły w postaci skanów lub kserokopii.
Jak zamówić skan?
Jak zamówić kserokopię?

Rzeszów, 27.04.2019 r.
opracowała Dorota Lichota

Autor: Dorota Lichota