Uczeń zdolny

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa


UCZEŃ ZDOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000–2008WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie / Katarzyna Krasoń, Grażyna Szafraniec. - Kraków : "Impuls", 2002
WP 87771

2. Dyrektor i szkoła, wspomaganie rozwoju ucznia / red. nauk. Krzysztof Polak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001
WK 43858, WK 46182,  WL 41759

3. Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000
WJ 1152/b, WK 2910 B

4. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; tł. [z ang.] Robert Waliś. - Warszawa : "K.E. Liber", 2005
WJ 51025

5. Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie / Danuta Czelakowska. - Kraków : "Impuls", 2007
WK 47344

6. Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców / Franz J. Monks, Irene H. Ypenburg ; tł. Monika Sochacka. - Kraków : "WAM", 2007
WJ 51456,  WK 46592, WK 47252 , WL 43587

7. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2000
CzP 159.9, WJ 48857,  WK 42506, WL 39240

8. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Wyd. 2 rozsz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2001
WP 88364

9. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych / . - Kraków : "Impuls", 2000
WK 42961,  WL 39752,  WL 39753

10. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004
WP 92129, CzP 371.3

11. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; tł. Tadeusz Szafrański. - Warszawa : "Pax", 2003
WK 44919

12. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; tł. Tadeusz Szafrański. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 2005
WJ 50874

13. W poszukiwaniu matematycznych talentów / Sławomir Kopański. - Wilkowice : "Dla Szkoły", 2003
WL 42462

14. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005
WP 95217

15. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005
WP 95218

16. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2007
WJ 51789,  WK 47326


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Czy dobry oznacza zdolny? / Teresa Ewa Słowikowska // NOWA SZKOŁA. – 2005, nr 9, s.49–51

2. Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych / Janusz Abramczyk // NOWA SZKOŁA. – 2003, nr 5, s. 18–22

3. Dziecko w świecie roślin, barw i faktur : wybrane zagadnienia twórczości plastycznej / Anna Piechal // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2006, nr 6, s. 22–25

4. Dziecko zdolne w przedszkolu / Kazimiera Suska // NOWE W SZKOLE. – 2002, nr 3, s. 2–4

5. Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? / Paulina Szachniuk-Albowicz. - Bibliogr. // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 6, s. 20-21

6. Einstein za wszelką cenę / Hubert Czemierowski // CHARAKTERY. – 2005, nr 5, s. 25–26

7. Jak rozpoznać twórcze dzieci w przedszkolu? / Jolanta Bukowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 5, s. 274-276

8. Jak się to robi w Ameryce / Magdalena Szmyd–Skórczewska // CHARAKTERY. – 2003, nr 10, s. 18–19

9. Jak stymulować zdolności „Myślenia pytającego” uczniów? / Krzysztof J. Szmidt // ŻYCIE SZKOŁY. – 2004, nr 7, s. 17–22

10. Jak współpracujemy z uczniami zdolnymi w procesie edukacji chemicznej? / Danuta Jankisz, Juliusz Jankisz // CHEMIA W SZKOLE. – 2001, nr 1, s. 8–12

11. Jak znaleźć sens w tym, co się robi / Beata A. Igielska. // NOWA SZKOŁA. – 2006, nr 2, s. 10–12

12. Kapitał to ludzie / Paweł Kozłowski // NOWA SZKOŁA. – 2001, nr 2, s. 42–43

13. „Klub Omnibusa” – projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych / Anna Syrek–Kosowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2007, nr 4–5, s. 20–21

14. Kółko „Omnibus” : propozycja pracy z uczniem zdolnym w klasach I–III / Elżbieta Kaszyńska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2001, nr 11, s. 24

15. Kształcenie uczniów uzdolnionych / Ryszarda E. Bernacka // REMEDIUM. - 2002, nr 10, s. 10-11

16. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych oraz zainteresowania sztuką. Cz. 1 / Jolanta Haberka // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. – 2004, nr 3, s. 40–42

17. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych oraz zainteresowania sztuką. Cz. 2 / Jolanta Haberka // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. – 2004, nr 4, s. 41–43

18. Lepszy uczeń... bardziej lubiany? / Marzena Oterman // ŻYCIE SZKOŁY. – 2003, nr 6, s. 371–374

19. Mali geniusze / Witold Salański // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2004, nr 2, s. 10

20. Międzynarodowe zrozumienie przez wspólną edukację / Arkadiusz Żukiewicz // NOWA SZKOŁA. – 2004, nr 1, s. 29–32

21. Nauczyciel - mistrz / Ryszarda Ewa Bernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 2, s. 13-20

22. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych – jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2003, nr 7/8, s. 27–30

23. Nowe – stare pomysły / Bogusław Barszczewski // NOWE W SZKOLE. – 2002,  nr 10, s. 12–13

24. O zdolnościach / Iwona Adamiec // NOWA SZKOŁA. – 2008, nr 1, s. 59–61

25. Obudź w sobie mistrza techniki efektywnego nauczania dla najmłodszych : wybrane ćwiczenia dla dzieci uczestniczących w pilotażu ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Akademia IQ” / Renata Czabaj, Wiesława Wantuch // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2007, nr 4/5, s. XI–XVI

26. Od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji / Małgorzata Taraszkiewicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 4, s. 35-38

27. Odyseja umysłu / Kalicka // REMEDIUM. - 2002, nr 3, s. 8-9

28. Olimpijczycy / Zbigniew Frydel // NOWE W SZKOLE. – 2002, nr 7/8, s. 24–26

29. O uśmiech dziecka / Elżbieta Jatulewicz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 6, s. 24-27

30. Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // NOWA SZKOŁA. – 2006, nr 4, s. 46–48

31. Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // ŻYCIE SZKOŁY. – 2006, nr 2, s. 44–46

32. Porozmawiajmy o uczniach zdolnych: rozmowa z psychologiem, specjalistą z zakresu m.in. psychologii zdolności, profesorem Andrzejem E.Sękowskim / rozm. przepr. Paulina Andrzejczyk, Michał Gumowski. // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 3, s. 73-81

33. Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej. – Bibliogr. / Renata Aleksandrowicz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 5, s. 2–5

34. Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal //  EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 3, s. 27-30

35. Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak //  WYCHOWAWCA. - 2006, nr 1, s. 14 -15

36. Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // ŻYCIE SZKOŁY. – 2008, nr 2, s. 45–49

37. Praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Słyk // ŻYCIE SZKOŁY. – 2000, nr 4, s. 206–208

38. Praca z uczniem zdolnym / Dorota Szczepańska // NOWE W SZKOLE. – 2004,  nr 6, s. 8–12

39. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii / Melania Sobańska–Bondaruk, Radosław Lolo // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2004, nr 1, s. 42–51

40. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z chemii w gimnazjum / Hanna Wojciechowska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2002, nr 6, s. 18

41. Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz–Szult // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2007, nr 3, s. 3–8

42. Rola wychowawcy w pacy z uczniem zdolnym / Grażyna Łabecka //  DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 51-53

43. Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. Cz. 1, Rozwój wrażliwości słuchowej / Ewa Hoffman–Lipska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2006, nr 3, s. 12–17

44. Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. Cz. 2, Rozwój umiejętności muzycznych / Ewa Hoffman–Lipska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2006, nr 4, s. 24–31

45. Sprawność, uzdolnienia ruchowe, talent... / Adam Królak // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2007, nr 1, dod. s. 2–13

46. Standardy kształcenia uczniów zdolnych / Jerzy Janowicz // MATEMATYKA. – 2005, nr 1, s.19–25

47. Stymulowanie rozwoju uczniów uzdolnionych matematycznie w edukacji zintegrowanej : o kółku matematycznym w klasach I–III / Ewa Stucka–Bogdan // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2002, nr 6, s. 1–2

48. Stymulowanie zdolności twórczych i werbalnych uczniów / Grażyna Miedzińska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2002, nr 1, s. 26–29

49. Szansa dla zdolnych / Renata Filipowicz // ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 5, s. 314–316

50. Szczególne uzdolnienia – zarys problematyki / Maria Witkoś // ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 6, s. 329–332

51. Szkolny system wspierania zdolności i talentów / Julian Piotr Sawicki // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2008, nr 2, s. 21–22

52. Szkoła nie dla Ikarów / Ryszarda Ewa Bernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2006, nr 4, s. 81–87

53. Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 2, s. 56-59

54. Sztuka kształtuje umiejętności i charakter / Bożena Kuras // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 5, s. 58-60

55. Trzylatek czyta : studium przypadku / Iwona Gawrecka. - Bibliogr. // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 4/5, s. 33-35

56. Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś //  WYCHOWAWCA. - 2006, nr 1, s. 18 – 20

57. Uczeń zaciekawiony światem / Ludmiła Prusko. - Bibliogr. // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 1, s. 12-13

58. Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie // ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 3, s. 136–142

59. Uczeń zdolny – nie zawsze doceniony : (kilka uwag o schemacie punktowania zadań otwartych na egzaminie gimnazjalnym) / Jerzy Głowacki // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2008, nr 1, s. 11–13

60. Uczeń zdolny w bibliotece / Jolanta Kulej–Kwaśniewska. – Bibliogr. // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 5, s. 5

61. Uczeń zdolny… niespecjalnej troski / Magdalena Marzec // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2008, NR 1, S. 45–54

62. Uczeń zdolny i mało zdolny w koncepcjach jawnego doboru do klas / Lucyna Preuss–Kuchta // EDUKACJA. – 2001, nr 4, s. 67–76

63. Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak // ŻYCIE SZKOŁY. – 2003, nr 4, s. 202–205

64. Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna) : analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 5, s. 13

65. Uczeń zdolny w szkole / Grażyna Łabecka //  DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 50

66. Uczeń zdolny w szkole / Aleksandra Tokarz // NOWA SZKOŁA. – 2004, nr 2, s. 4–13

67. W sytuacji genialnego Golema / Joanna Schmidt // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 6, s. 22-25

68. Wychowanie dziecka uzdolnionego / Ryszarda Ewa Bernacka // REMEDIUM. - 2002, nr 5, s. 8-9

69. Zdolni inaczej / Agnieszka Ciesielska // MATEMATYKA W SZKOLe. - 2003, nr 21, s. 16-17

70. Zdolni także ci mniej zdolni / Magdalena Pitala // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2007, nr 2, s. 53–65

71. Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym / Wiesława Limont // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2002, nr 8, s. 451–454

72. Zdolny czy nie / Mirosława Nerło // CHARAKTERY. – 2003, nr 10, s. 16–17

Autor: Elżbieta Krupa