Bioetyka

Krosno

Wydawnictwa zwarte

1. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji: studium bioetyczno-prawne / Mariusz Ciszek. - Stan prawny na 28 lutego 2011 roku. - Toruń: "Duet", 2011.
M 132808

2. Bioetyka: najważniejsze problemy / Tadeusz Ślipko. - Kraków: "Petrus", 2009.
M 129081

3. Bioetyka: w obronie życia człowieka / Stanisław Warzeszak. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: "Petrus", 2011.
M 133267; SM 51767

4. Bioetyka: wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych / Ben Mepham; z jęz. ang. przeł. Ewa Bartnik, Paweł Golik, Joanna Klimczyk; red. nauk. przekł. Paweł Łuków. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
M 124571; M 125420; SM 51992

5. Bioetyka dla lekarzy / Jan Hartman. - Stan prawny na 31 października 2008 r. - Warszawa: WoltersKluwer Polska, 2009.
JM 70958

6. Bioetyka w szkole: dla nauczycieli, wychowawców i katechetów / Andrzej Muszala, Agnieszka Rudziewicz. - Kraków: "Salwator", 2007.
LM 27766; M 122936

7. Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
M 127019; SM 52007

8. Bioetyka. 2, Pacjent w systemie opieki zdrowotnej / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
M 127020; SM 52008

9. Contra in vitro / Artur Jerzy Katolo. - Warszawa: Instytut Globalizacji, 2010.
M 129716

10. Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny: dyskusja antropologiczna w bioetyce amerykańskiej / Piotr Kieniewicz. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010.
BM 35712; JM 72004

11. Encyklopedia bioetyki: personalizm chrześcijański / red. Andrzej Muszala; [aut. haseł Janusz Andres i in.]. - Wyd. 2 uzup. - Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2009.
Cz 127253

12. Etyka a transplantacje / Maria Nowacka. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
M 117025

13. Eutanazja - dobra śmierć czy zabójstwo człowieka / Jan Śledzianowski. - Kielce: "Jedność," 2010.
BM 35657; M 129746

14. Granice genetycznego ulepszania człowieka: teologiczno-moralny problem nieterapeutycznych manipulacji genetycznych / Tomasz Kraj. - Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2010.
M 131850

15. In vitro / Łukasz Szymański. - Kraków: "Petrus", cop. 2009.
JM 71321; LM 28618; M 127027

16. Ludzki embrion - czy ma prawo do życia? / Tomasz Krzemiński. - Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2011.
SM 52204

17. Moralność i profesjonalizm: spór o pozycję etyk zawodowych / red. Włodzimierz Galewicz. - Kraków: "Universitas", 2010.
JM 71779; M 131995

18. Nieszczęsny dar życia: filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej / Weronika Chańska. - Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2009.
BM 34885; M 126890

19. Od zygoty do osoby: potencjalność, identyczność i przerywanie ciąży / Joanna Różyńska. - Gdańsk: "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2008.
M 125504

20. Początki ludzkiego życia / red. nauk. Włodzimierz Galewicz. - Kraków: "Universitas", cop. 2010.
M 132065

21. Przemoc wobec ludzi starych: na przykładzie badań środowiskowych w województwie podlaskim: praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Halickiej i Jerzego Halickiego. - Białystok: "Temida 2", 2010.
M 130558

22. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2009.
JM 71784; M 127974; SM 51464

23. Standardy bioetyczne w prawie europejskim / Maja Grzymkowska. - Stan prawny na 30 czerwca 2008 r. - Warszawa: WoltersKluwer Polska, 2009.
JM 70956

24. Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych / Włodzimierz Galewicz. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, cop. 2013.
M 133804

25. Wartość życia ludzkiego / Janusz Nagórny; red. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Teologii Moralnej. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009.
JM 71510

26. Wprowadzenie do medycznej etyki troski / Beata Dobrowolska. - Bydgoszcz: "Branta", 2010.
JM 71717

Wydawnictwa ciągłe

1. Debata o eutanazji wobec biowładzy / Anna E. Kubiak // Studia Socjologiczne. - 2012, nr 3, s. 105-122
2. Drewniany język: o listach biskupów w sprawie in vitro / Michał Rogalski // Znak. - 2011, nr 4, s. 66-74
3. Egzamin z in vitro / Joanna Bątkiewicz-Brożek // Znak. - 2010, nr 12, s. 89-103
4. Elegia na odejście. Rzecz o eutanazji / Arkadiusz Żychliński // Odra. - 2009, nr 11, s. 44-52
5. Eutanazaja - odniesienie do perspektywy klinicznej i etycznej / Ewa Kucharska, Robert Nęcek// Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 90 - 101
6. Eutanazja przejawem cywilizacji śmierci / Krzysztof Niewiadomski// Wychowawca. - 2013, nr 3, s. 18-21
7. Medycyna, która szkodzi zdrowiu i zabija / Magdalena Prokop-Duchnowska // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 16-17
8. Metoda "in vitro" - implikacje psychologiczne i zdrowotne / Marta Komorowska // Remedium. - 2011, nr 4, s. 24-25
9. Moralna ocena eutanazji / Jadwiga Pizun// Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 12-13
10. Narodziny, śmierć i medycyna / Andrzej Szczeklik // Znak. - 2010, nr 12, s. 104-112
11. Niepłodność u człowieka: przyczyny i metody leczenia wykorzystujące zapłodnienie pozaustrojowe / Maciej Meglicki// Biologia w Szkole. - 2010, nr 6, s. 5-17
12. O dysfunkcjonalności szpitali, dehumanizacji medycyny i etosie zawodowym pielęgniarek / Anna Maria Jeznach // Pedagogika Społeczna.- 2012, nr 2, s. 45-58, bibliogr.
13. Po co jest bioetyka? / Jan Hartman// Wiedza i Życie. - 2013, nr 6, s. 66-69
14. Prawo do dziecka / Rafał Prostak // Znak. - 2011, nr 4, s. 75-79
15. Uczciwość i wiarygodność nauki - odpowiedzialność za słowa w walce o dopuszczalność in vitro / Barbara Dolińska // Nauka. - 2009, nr 4, s. 87-101
16. Wpływ religijności na ukształtowanie postawy wobec eutanazji / Ewelina Majka, Katarzyna Kociuba-Adamczuk, Mariola Bałos // Pielęgniarstwo XXI wieku. - 2011, nr 1, s. 11-15
17. Zapłodnienie in vitro, szansa czy zagrożenie? / Ewa Ochwanowska, Bożena Witek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s. 5-12

Autor: Małgorzata Kasza