Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

 

Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.

(Bibliografia w wyborze 2009-2014)

Książki:

 1. GeoGebra : innowacja edukacyjna - kontynuacja / red. nauk. Katarzyna Winkowska-Nowak, Edyta Pobiega, Robert Skiba. - Warszawa : "Sedno"; Toruń : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, cop. 2013.
  Sygn.  WypRz  241427
 2. Ewaluacja a jakość edukacji : koncepcje, doświadczenia, kierunki praktycznych rozwiązań / red. Grzegorz Michalski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011.
  Sygn. CzytR  238618;  WypRz 238619
 3. Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012.
  Sygn. CzytR  239311; WypRz  239312; WypRz  239313;
 4. Poradnik dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego : ramowe plany nauczania / Dorota Derecka, Tomasz Derecki, Zbigniew Sobór. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
  Sygn. CzytR 239086
 5. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej : tworzenie - wybór – ewaluacja - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].
  Sygn. WypRz 239089

 

Artykuły:

 1. Batalia o poprawę jakości kształcenia / Bogdan Urbanek. // Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 18 - 28
 2. Co się zmieni / Franciszka Janowska.// Matematyka w Szkole. - 2012, nr 65, s. 10-11
 3. Czego maturzysta może nie umieć / Danuta Zaremba.// Matematyka. - 2010, nr 3, s. 144-146
 4. Czy można bez pochodnej? Cz. 1 : dywagacje na temat wymagań do matury 2015 / Tomasz Masłowski.// Matematyka. - 2013, nr 10, s. 54-57
 5. Czy można bez pochodnej? Cz. 2 : ciąg dalszy rozważań z maturą 2015 w tle / Tomasz Masłowski.// Matematyka. - 2013, nr 11, s. 54-58
 6. Dane systemu ewaluacji oświaty : analiza ilościowa i jakościowa / Bartłomiej Walczak.  // W: Jak być jeszcze lepszym : ewaluacja w edukacji./ pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński. 2012. - S. 131 - 168
  Sygn. CzytR 240353;  WypRz 240354; WypRz 240355
 7. Diagnoza po gimnazjum / Jerzy Janowicz.// Matematyka w Szkole. - 2013, nr 71, s. 59-61
 8. Diamentowi uczniowie / Karolina Rymut, Beata Ziajor.// Ziemia Ropczycka. - 2012, nr 1/2, s. 29
 9. Eksperci... od bajek : PISA 2012. Sukces z matematyki to efekt zajęć w szkole, a nie korepetycji / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 2, s. 6-7
 10. Hekatomby nie było, czyli matematyka na maturze / Piotr Ludwikowski.// Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. - T. 36, nr 3 (2010), s. 45-47
 11. Indywidualizacja nauczania matematyki - co to takiego? / Krystyna Dałek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 71-74
 12. Innowacyjna_matematyka.norma_czy_oksymoron.pl / Monika Jonczak, Elżbieta Ostaficzuk, Grażyna Śleszyńska.// Meritum. - 2012, nr 1, s. 31-36, bibliogr.
 13. Jak uczyć, żeby nauczyć : matematyka - czy można ją polubić i zdać? / Ewa Miłoszewska.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 30, s. 8
 14. Już za rok matura... / Agnieszka Kośka.// Matematyka. - 2013, nr 8, s. 43-46
 15. Komputerowe wspomaganie edukacji matematycznej / Kamilla Wasilewska.//W: Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 128-136, bibliogr.
  Sygn. CzytR  235827
 16. Królowa nauk bardziej przystępna? / Elżbieta Patyk.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1/2, s. 46-49
 17. Kopiuj, wklej? / Franciszka Janowska.// Matematyka w Szkole. - 2013, nr 71, s. 5-7
 18. Lekcja z problemem / Marcin Karpiński.// Matematyka w Szkole. - 2012, nr 64, s. 16-18
 19. Lepsze jest wrogiem dobrego czyli "mała matura" zamiast egzaminu / Monika Bolanowska.// Matematyka. - 2012, nr 8, s. 26-32
 20. Matematyka na maturze / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 2, s. 17-20
 21. Matematyka w badaniu PISA / Agnieszka Sułowska.// Matematyka. - 2012, nr 3, s. 14-21
 22. Matematyka wciąż lustrowana / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 1, s. 3-10
 23. Matura 2010 - za prosta? : coroczne spostrzeżenia i refleksje egzaminatorów maturalnych / Wioletta Kowalska, Jan Kraszewski.// Matematyka. - 2010, nr 8, s. 483-491
 24. Matura 2011 - rutyna? : coroczne sprawozdanie pomaturalne naszych egzaminatorów / Monika Bolanowska [i in.].// Matematyka. - 2011, nr 8, s. 43-55
 25. Matura 2012 - CKE wyciągnęła wnioski? / Monika Bolanowska, Jan Kraszewski, Joanna Wójtowicz-Popławska.// Matematyka. - 2012, nr 8, s. 33-42
 26. Matura 2015 / Janusz Karkut.// Matematyka w Szkole. - 2013, nr 69, s. 4-6
 27. Matura rozszerzona 2013 - twórcza czy schematyczna / Monika Bolanowska, Jan Kraszewski.// Matematyka. - 2013, nr 8, s. 47-54
 28. Matura rozszerzona z matematyki w 2015 r. / Janusz Karkut.// Matematyka. - 2013, nr 1, s. 38-4
 29. Młodsi dopadli starszych : IBE po wynikach PISA: W szkołach ponadgimnazjalnych trzeba inaczej uczyć / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 30-31, s. 6
 30. Pierwsza taka próbna matura... / Monika Bolanowska, Jan Kraszewski.// Matematyka. - 2010, nr 1, s. 21-26
 31. PISA 2009 / Franciszka Janowska.// Matematyka w Szkole. - 2011, nr 58, s. 4-7
 32. PISA - wybór zadań cd.// Matematyka w Szkole. - 2012, nr 65, s. 34-37
 33. PISA - wybór zadań.// Matematyka w Szkole. - 2012, nr 64, s. 35-38
 34. Poczucie autoskuteczności w matematyce uczniów i uczennic / Dorota Turska.// Kultura i Edukacja. - 2013, nr 3, s. 98-11
 35. Pod górkę / Paweł Soboń.// Matematyka w Szkole. - 2013, nr 70, s. 30-33
 36. Pod kątem przygotowań do matury w 2015 roku / Wojciech Guzicki.// Matematyka. - 2013, nr 1, s. 34-37
 37. Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki / Natalia Cieślar, Joanna Samsel-Opalla.// Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 131-140, bibliogr.
 38. Quizy w Moodle - jako jeden ze sposobów na powtórkę z matematyki przed egzaminem maturalnym / Beata Pośpiech.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 233-240
 39. Taka zwykła próbna matura? / Monika Bolanowska, Jan Kraszewski.// Matematyka. - 2011, nr 1, s. 28-34
 40. Technologia Informacyjna na egzaminie maturalnym z matematyki [cz. 1] / Henryk Kąkol, Katrzyna Parcia.// NiM+TI Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna. - 2010, nr 73, s. 25-26
 41. Technologia Informacyjna na egzaminie maturalnym z matematyki [cz. 2] / Henryk Kąkol, Katrzyna Parcia.// NiM+TI Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna. - 2010, nr 74, s. 17-22, bibliogr.
 42. Szkoła samodzielnego myślenia.// Edukator Zawodowy. - 2014, marzec, 14
 43. Wspomaganie procesu dydaktycznego przez "e-pogotowie matematyczne" / Dorota Krawczyk-Stańdo, Jacek Stańdo.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 115-119, bibliogr.
 44. Wysoka jakość kształcenia kluczowym wyzwaniem systemu edukacji / Danuta Hyżak.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 8-13, bibliogr.

 

Netografia:

 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych: materiały adresowane do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej / Departament Programów Nauczania i Podręczników; Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Warszawa 2013. [dostęp 08.09.2014]. Dostępny w Internecie:
  http://szamotuly.pbp.poznan.pl/files/3Podniesienie_jakoci_ksztacenia-1.pdf
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych: materiały adresowane do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej / Departament Jakości Edukacji, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; Ministerstwa Edukacji Narodowej; Ośrodek Rozwoju Edukacji; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa: 2014. [dostęp 08.09.2014]. Dostępny w Internecie:
  http://www.men.gov.pl/images/Podniesienie_jako%C5%9Bci_kszta%C5%82cenia_w_szko%C5%82ach_ponadgimnazjalnych.pdf
 3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015. [dostęp 08.09.2014]. Dostępny w Internecie:
  http://www.men.gov.pl/images/jakosc_edukacji/podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_o%C5%9Bwiatowej_pa%C5%84stwa_w_roku_zkolnym_2014-2015.pdf
 4. Szkoła samodzielnego myślenia.// Edukator Zawodowy. - 2014, marzec, 14. [dostęp 08.09.2014]. Dostępny w Internecie:
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/23-edukacja/1104-szkola-samodzielnego-myslenia
 5. Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum / Karolina Szczuka.// Edukator Zawodowy. - 2014, kwiecień, 25 [dostęp 08.09.2014]. Dostępny w Internecie:
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/1122-sciezki-ksztalcenia-dla-absolwenta-gimnazjum

 

Opracowano na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

Rzeszów, dnia 09.09.2014 r.
oprac. Bożena Osetkowska-Zajdel

Autor: Bożena Osetkowska-Zajdel