Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu
zestawiła : Dorota M. Markocka
2018

Tokarczuk Ignacy (1918-2012)

arcybiskup metropolita przemyski

Patron Roku 2018

bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze

za lata1946-2018

 

1. Bibliografia podmiotowa

1. 1. Bibliografie

1. Bibliografia prac ks. biskupa dra Ignacego Tokarczuka / Alfons Schletz.// Nasza Przeszłość. – T. 46 (1976), s. 7-10

http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom046_01.pdf

 

1. 2. Prace niepublikowane, maszynopisy, rękopisy

1968

2. Przemiany współczesnej religijności ; Problem ateizmu [Rękopis]/ Ignacy Tokarczuk. - Pelplin : Kuria Biskupia Chełmińska, 1968. - Kopia maszynopisu : streszczenie konferencji Ks. Biskupa I. Tokarczuka wygłoszonej dn. 28.11.1967 r. w Pelplinie.

Biblioteka WSD Przemyśl 66688

1975

3. Instrukcja Duszpasterska na XII Ogólnoświatowy Dzień (Tydzień) modłów o powołania duchowe [Rękopis] / Ignacy Tokarczuk. - Przemyśl : Kuria Biskupia, 1975.

Biblioteka WSD Przemyśl 40694

1978

4. Statuty Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej [Rękopis] / [bp Ignacy Tokarczuk]. - Przemyśl : b. w., 1978.

1979

5. Kazanie w czasie Jubileuszu 60-lecia koronacji Matki Bożej Boreckiej 15 VIII 1979 [Rękopis]/ Ignacy Tokarczuk. - Borek Stary, 1979.

Biblioteka WSD Przemyśl 24929

1980

6. O skutkach ateizmu : kazanie wygłoszone podczas Zjazdu Kobiet Polskich na Jasnej Górze, 21.09.1980 r. [Rękopis] / Ignacy Tokarczuk. - B. m. : b. w., 1980.

1984

7. Parafialne Rady Duszpasterskie w Diecezji Przemyskiej [Rękopis]/ Ignacy Tokarczuk. - Przemyśl : Kuria Biskupia w Przemyślu, 1984. - Kuria Biskupia w Przemyślu. L.96/84, - Powielony maszynopis zszyty.

Biblioteka WSD Przemyśl 54229

1987

8. Statuty Kapituły Katedralnej Przemyskiej obrządku łacińskiego w Przemyślu [Rękopis] / zatwierdził bp przemyski Ignacy Tokarczuk. - [Przemyśl : Kapituła Katedralna Przemyska, 1987].

Biblioteka WSD Przemyśl 53782

1991

9. Laudacja / Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Laudacja [Rękopis] / Edward Ozorowski. - [Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1991].

Biblioteka WSD Przemyśl 41012

 

1. 3. Wydawnictwa zwarte

1974

10. Parafia wobec przemian kulturowych na wsi / Ignacy Tokarczuk.//W: Dei Virtus : kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie / współaut. Stefan Wyszyński [i in.] ; red. Jan Krucina. - Wrocław : Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1974. – S. 45-54

1975

11. List Episkopatu na 50-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego //W: Listy pasterskie Episkopatu Polski : 1945-1974 / Konferencja Episkopatu Polski. - Paris : Éditions du Dialogue, 1975. – S. 535-538

12. List Episkopatu Polski o chrześcijańskim humanizmie, Warszawa 23 października 1968 / Konferencja Episkopatu Polski.//W: Listy pasterskie Episkopatu Polski : 1945-1974. - Paris : Éditions du Dialogue, 1975. – S. 539-543

13. List Episkopatu Polski o chrześcijańskim patriotyzmie, Poznań 5 września 1972 //W: Listy pasterskie Episkopatu Polski : 1945-1974 /Konferencja Episkopatu Polski. - Paris : Éditions du Dialogue, 1975. –S. 706-709

1982

14. Do rolników w Częstochowie : homilia, 5 września 1982 / Ignacy Tokarczuk. - London : nakł. "Jutra Polski", 1982.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 34312

15. Odpowiedzialni za świat / [aut.] Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła, Ignacy Tokarczuk [i in.]. - Poznań ; Warszawa : Pallottinum, 1982. - (Powołanie Człowieka; 5)

Biblioteka WSD Przemysl 52905/V

1985

16. Poruszyć bryłę świata / Ignacy Tokarczuk. - Wrocław : "Jednością Silni", 1985.

1986

17. Chwalcie z nami Panią Świata : z dziejów Kościoła na ziemi brzozowskiej / red. Ludwik Grzebień ; [aut.] Bogdan Adamski [i in.] ; słowo wstępne Ignacy Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1986.

Biblioteka WSD Przemyśl 25008

11. Diecezja przemyska w swe 600-lecie. T. 1-3 / Andrzej Potocki ; [słowo wstępne Ignacy Tokarczuk]. – Przemyśl : Kuria Biskupia, 1986.

18. II [Drugi] Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce : praca zbiorowa. Z. 2 / [aut.] Ignacy Tokarczuk [i in.] ; wstęp Władysław Miziołek. - Warszawa : Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1986.

Biblioteka WSD Przemyśl 87751

1987

19. Wytrwać i zwyciężyć / Ignacy Tokarczuk ; red. Tomasz Fijałkowski, Jerzy Illg. - Kraków [i in.] : [b.w.], 1987. - 265 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Spotkań)

Biblioteka kapituły Metropolitalnej 26584

Biblioteka WSD Przemyśl 21967, 33498, 64842

1988

20. Moc i wytrwałość / Ignacy Tokarczuk. - Kraków : "Znak", 1988.

Biblioteka WSD Przemyśl 23205, 67801, 76928, 86876

PBW Przeworsk WK 34755

PBW Przemyśl Czyt./CzP 2nr inw.GP 77138

PBW Przemyśl WP 100745, WP 111565

1989

21. Problemy duszpasterskie. 12 / Konferencja Episkopatu Polski. Komisja Episkopatu d/s Duszpasterstwa Ogólnego ; [aut.] Ignacy Tokarczuk, Józef Tischner, Mieczysław Jaworski [i in.]. - Warszawa : [b.w.], 1989.

Biblioteka WSD Przemyśl 44067

1991

22. Józef Sebastian Pelczar : profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biskup Przemyski i Założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w przededniu beatyfikacji : sesja naukowa 26 i 27 kwietnia 1991 r. / red. Franciszka Sankowska ; [aut. Adam Szal, Adam , Ignacy Tokarczuk, Wacław Świerzawski]. - Kraków : nakł. Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego , 1992.

Sesja Naukowa w Krakowie zorganizowana przez Papieską Akademię Teologiczną , Uniwersytet Jagielloński, Instytut teologiczny w Przemyślu i Zgromadzenie Sióstr Sercanek w dniu 26 i 27 IV 1991 roku

1992

23. Kazania pasterskie 1966-1992 / Ignacy Tokarczuk ; [wybór kazań i oprac. red. Jan Twardy]. - Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 1992.

Biblioteka WSD Przemyśl 45431, 47539, 65389

PBW Przemyśl WP 100739

1994

24. Duszpasterstwo postpenitencjarne : Bartkowa n/jez. Rożnowskim, 17-20 października 1994 / [aut. referatów Ignacy Tokarczuk, Paweł Wojtas, i in.]. - Warszawa : b.w., 1994. - 57 s. ; 21 cm. - (Materiały Seminaryjne Duszpasterstwa Więziennego ; 10)

25. Materiały XXXVII [Trzydziestych siódmych] Dni Modlitw Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie" na Jasnej Górze 10-12 września 1993 r. : zeszyt 12 / [oprac. red. Krystyna Tokarzówna ; z taśm magnetofonowych teksty spisał Aleksander Kruszelnicki] ; przedm. Ignacy Tokarczuk. - Poznań : "Hlondianum", 1994.

Biblioteka WSD Przemyśl 54278, 83046

26. W starciu z totalitaryzmem / Ignacy Tokarczuk ; rozmowę przeprowadził Tadeusz Fredro-Boniecki. - Paris : Éditions du Dialogue : Société d'Éditions Internationales, 1994. - (Kolekcja "Świadkowie XX Wieku" ; 4)

Biblioteka AP Przemyśl 15106

Biblioteka PWSW Przemyśl 407 PR

Biblioteka P-WIN Przemyśl 362

Biblioteka WSD Przemyśl 27212

1995

27. W trosce o Ojczyznę... / Ignacy Tokarczuk, Edward Frankowski. - Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1995.

1996

28. Bieszczadzkie Sanktuarium Maryjne : losy cudownej ikony / Adam Szpara ; przedm. Ignacy Tokarczuk ; il. Stanisław Pasztyła. - Czaszyn : nakład własny autora przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Ustrzyki Dolne, 1996.

Biblioteka WSD Przemyśl 28007, 76862

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 34105

1997

29. Historia nowych kościołów w Diecezji Przemyskiej 1966-1993. T. 1 (A-H) : wykaz kościołów podano w porządku alfabetycznym / Antoni Szypuła ; przedm. Ignacy Tokarczuk. - Rzeszów : 1997.

Biblioteka WSD Przemyśl 26489/1, 62070/1, 63189/1, 88276

30. Jak marmur krew, światło / Brat Wenanty Krzysztof ; wstęp Ignacy Tokarczuk ; posł. Maria i Mariusz Lachowiczowie ; il Sławomir Karpiński. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 1997.

Biblioteka WSD Przemyśl 61310

PBW Przeworsk WK 49325

31. W służbie Kościoła i narodu / Ignacy Tokarczuk ; materiały zebrała i wstępem opatrzyła Lucyna Żbikowska. - Marki-Struga : "Michalineum", 1997.

Biblioteka WSD Przemyśl 26467, 69063, 84680

PBW Przeworsk WK 40692

1998

32. Kazania pod specjalnym nadzorem / Ignacy Tokarczuk ; materiały zebrała i wstępem opatrzyła Lucyna Żbikowska. - Marki-Struga : "Michalineum", 1998. - Zawiera także materiały służb specjalnych dot. I. Tokarczuka z l. 1968-1976.

Rec. : Józef Półćwiartek. //Studia Rzeszowskie. - T. 4, (1997), s. 243-247

Biblioteka AP Przemyśl 19571, 24601

PBW Przeworsk WK 40676

33. Metropolie - lwowska i wrocławska po roku 1945 : wzajemne więzy społeczne i duchowe / Ignacy Tokarczuk.//W: Słowo nieskowane : księga jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny / red. Andrzej Nowicki, Jan Tyrawa. - Wrocław : Papieski Fakultet Teologiczny : "Tum", 1998. - S. 503-513

34. Od Zbaraża do Przemyśla / Ignacy Tokarczuk ; wstęp, oprac., wywiady Lucyna Żbikowska. - Marki-Struga : "Michalineum", 1998.

Biblioteka TPN Przemyśl 25848/P

Biblioteka PWSW Przemyśl 132 IHM

Biblioteka WSD Przemyśl 26468

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 105444

1999

35. XX [Dwadzieścia] lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II : co Polska i świat zawdzięczają Ojcu Świętemu? : praca zbiorowa / pod red. Stefana Budzyńskiego, Ireny Burchackiej i Adama Mazurka ; wprow. Ignacy Tokarczuk ; kalendarium Adam Wieczorek ; zdj. Ryszard Rzepecki. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa "Adam", 1999.

PBW Stalowa Wola /Czyt. SCz 41874

36. Z przemyskiej "twierdzy". Cz. 1 / Ignacy Tokarczuk ; wstęp, oprac., wywiady Lucyna Żbikowska. - Marki : "Michalineum", 1999. - Zawiera także wywiady, listy i wypowiedzi różnych osób

Biblioteka AP Przemyśl 19567

Biblioteka PWSW Przemyśl 5720 H

Biblioteka WSD Przemyśl 26462/1, 64270/1, 69337

37. Z przemyskiej "twierdzy". Cz. 2 / Ignacy Tokarczuk ; wstęp, oprac., wywiady Lucyna Żbikowska. - Marki : "Michalineum", 1999. - Zawiera także wywiady, listy i wypowiedzi różnych osób

Biblioteka AP Przemyśl 19568

Biblioteka WSD Przemyśl 26462/2, 64270/2, 69338, 93537

2001

38. Zapomniany lwowski bohater ks. Stanisław Frankl / Wacław Szetelnicki ; z przedm. ks. biskupa Ignacego Tokarczuka ordynariusza przemyskiego. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, [2001].

Biblioteka Kapituły Metropolitalnej Przemyśl 28 489

PBW Przemyśl WP 105518

2006

39. Oddawać cześć Bogu, służyć ojczyźnie, ratować ludzkie życie i mienie : zarys ruchu pożarniczego w Gminie Dydnia / Robert Ostrowski ; słowa wstępne Ignacy Tokarczuk ; [red. Jerzy F. Adamski, Stanisław Pytlowany]. - Dydnia ; Nowy Sącz : Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ; Wydawnictwo Fundacja, 2006.

Biblioteka WSD Przemyśl 80287

2012

40. "Nie można zdradzić Ewangelii" : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem / Ignacy Tokarczuk ; rozm., wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2012.

PBW Jarosław WJ 54944

PBW Lubaczów WL 48307, WL 48708

PBW Przemyśl WP 105366

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. GK 50992

41. "Nie można zdradzić Ewangelii" : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem / Ignacy Tokarczuk ; rozm., wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. - Wyd. 2 uzup. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2013.

Rec. : Dobry Pasterz ludu swego / Ryszard Hubicki.//Niedziela (Wyd. zasadnicze). - 2013, nr 33, s. 37

Rec. : Marcin Nabożny.// Resovia Sacra. - [R.] 18-20 (2011-2013), s. 431-436

Rec. : Katarzyna Bock-Matuszyk.//Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 2084-0578. R. 4 (2014), s. 273-275

PBW Jarosław WJ 55340

PBW Przeworsk WK 51365

PBW Przemyśl WP 106330

42. Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem : wspomnienia z lat 1918-1976 / Ignacy Tokarczuk ; oprac., wprow., przypisy, indeks i wybór il. Józef Wołczański. - Lwów ; Kraków : Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Ob. Łac. Oddział, 2014. – (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Krakowie. Seria A, Źródła i Materiały, 1429-6292 ; t. 16)

43. "Nie można zdradzić Ewangelii" : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem / Ignacy Tokarczuk ; rozm., wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. - Wydanie 3. zm. - Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2017.

 

1. 4. Wydawnictwa ciągłe

1946

44. O bliskim nam biskupie [Józefie Bilczewskim] / I. T. [Ignacy Tokarczuk].//Gość Niedzielny. – R. 19, 1946, nr 13, s. 100

1947

45. Katolicki pogląd na człowieka / I. [Ignacy] Tokarczyk [!]. – (Katolicka nauka społeczna)// Niedziela. – R. 17, 1947, nr 50, s. 400

1948

46. Jednostka a społeczność / [Ignacy Tokarczuk].// Niedziela. – R. 18, 1948, nr 4, s. 27

1962

47. Wieś polska wczoraj i dziś : przemiany gospodarczo-społeczne i kulturalno-duchowe wsi polskiej / [Ignacy Tokarczuk].//Znak. – R. 33, 1962, nr 3, s. 162-171 ; nr 4, s. 225-229

1964

48. Kierunki działalności charytatywno-duszpasterskiej na tle przemian socjologicznych wsi / [Ignacy Tokarczuk].//Homo Dei. - R. 33, 1964, nr 3, s. 162-171 ; nr 4, s. 225-229

1965

49. Parafia wiejska i jej przemiany / [Ignacy Tokarczuk].// Homo Dei. - R. 34, 1965, nr 1, s. 30-37

50. O specyficzną duchowość księdza diecezjalnego / [Ignacy Tokarczuk].// Homo Dei. - R. 34, 1965, nr 3 s. 175-179 [Na marginesie pracy : O. Leonard karm., Dobry Pasterz : rozważania dla kapłanów. Kraków 1964]

51. Warunki ekonomiczne a rozwój duchowy człowieka według św. Tomasza z Akwinu / [Ignacy Tokarczuk].// Roczniki Teologiczno-Kanoniczne. - T. 12, 1965, z. 3 s. 53-78. Nadb. 1966

1966

52. Orędzie Księdza Biskupa Ordynariusza do Ludu Bożego diecezji przemyskiej /[Ignacy Tokarczuk]. // Kronika Diecezji Przemyskiej. - R. 52, 1966, z. 2 s. 48-50

53. Zarządzenie dotyczące Mszy św. wieczornych, popołudniowych, binowanych i trynowanych / [Ignacy Tokarczuk].// Kronika Diecezji Przemyskiej. - R. 52, 1966, z. 2, s. 51-52

54. List pasterski... z okazji uroczystości millenijnych w Przemyślu / [Ignacy Tokarczuk].// Kronika Diecezji Przemyskiej. - R. 52, 1966, z. 4, s. 96-99

55. Próba typologii parafii wiejskich na Ziemiach Zachodnich / [Ignacy Tokarczuk].// Roczniki Teologiczno-Kanoniczne. - T. 13, 1966, z. 3, s. 53-65 Nadb.

56. Odezwa... przed nowym rokiem szkolnym do kapłanów, rodziców, młodzieży i dziatwy /[Ignacy Tokarczuk]. // Kronika Diecezji Przemyskiej. - R. 52, 1966, z. 4, s. 99-101

57. „Modlitwa Tysiąclecia” Ordynariusza diecezji przemyskiej / [Ignacy Tokarczuk]. //Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 52, 1966, z 6, s. 139-140

1967

58. Odezwa... na Tydzień Misyjny / [Ignacy Tokarczuk].//Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 53, 1967, z. 6, s. 148-149

59. Perspektywy / [Ignacy Tokarczuk].//Przewodnik Katolicki. – 1967, nr 21, s. 185-186 [O apostolstwie świeckich w świetle nauk Soboru Watykańskie­go II.]

60. W skali możliwie szerokiej / [Ignacy Tokarczuk].//Tygodnik Powszechny. – R. 21, 1967, nr 47, s. 3 [O poglądach społecznych i ekumenicznych ks. Bronisława Markiewicza, referat wygłoszony na Wydziale Teologicznym KUL, dnia 15 IX 1967.]

1968

61. Odezwa... w sprawie cmentarzy / [Ignacy Tokarczuk].//Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 54, 1968, z. 5, s. 137- 138

1969

62. Przemiany współczesnej religijności / [Ignacy Tokarczuk].//Przewodnik Katolicki. – 1969, nr 2, s. 19- 21 ; nr 3, s. 28- 30

63. List pasterski na I niedzielę Wielkiego Postu / [Ignacy Tokarczuk].// Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 55, 1969, z. 2, s. 46-48

64. W czym widzę siłę polskiego katolicyzmu? (W dyskusji o Kościele w Polsce w chwili obecnej) / [Ignacy Tokarczuk].// Przewodnik Katolicki. – 1969, nr 11, s. 98- 100

65. O brakach naszej religijności / [Ignacy Tokarczuk].// Przewodnik Katolicki. – 1969, nr 13, s. 114-115

66. Dialog wewnątrz Kościoła w warunkach polskich : (Rozmowa z ks. biskupem Ignacym Tokarczukiem, ordynariuszem przemyskim) / Ignacy Tokarczuk ; rozm. Andrzej Bardecki. -//Tygodnik Powszechny. – R. 23, 1969, nr 19, s. 1-2

67. List do chorych / [Ignacy Tokarczuk].// Kronika Diecezji Przemyskiej.- R. 55, 1969, z. 5-6, s. 172 [List do chorych pielgrzymów w Dębowcu]

1970

68. Odezwa ... na rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej w diecezji przemyskiej / [Ignacy Tokarczuk].// Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 56, 1970, z. 2, s. 71

69. Słowo pasterskie do duchowieństwa z okazji nawiedzenia naszej diecezji przez Matkę Bożą / [Ignacy Tokarczuk]. //Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 56, 1970, z. 2, s. 72

1972

70. Przełom : kościół epoki dialogu II / Andrzej Bardecki. – Kraków : „Znak”, 1971.

Rec. : Książka, którą warto przeczytać i to nie raz / Ignacy Tokarczuk. – Il.//Tygodnik Powszechny. – R. 26, 1972, nr 5, s. 1

71. Słowo pasterskie na XXVIII Tydzień Miłosierdzia /[Ignacy Tokarczuk].// Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 58, 1972, z. 5 s. 117

1974

72. Instrukcja o duszpasterskiej pracy trzeźwości w diecezji przemyskiej / [Ignacy Tokarczuk]. //Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 60, 1974, z. 1, s. 1-9

1975

73. Na 600-lecie diecezji przemyskiej / [Ignacy Tokarczuk]. //Nasza Przeszłość. – T. 43 (1975), s. 5-6

74. Homilia wygłoszona w czasie mszy św. koncelebrowanej na cmentarzu przed katedrą (tekst nieautoryzowany) / [Ignacy Tokarczuk].//Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej. – R. 38, 1975, nr 12, s. 16-23 [Kazanie wygł. w Łomży 6 września 1975 w czasie uroczystości jubileuszu 50-lecia diecezji łomżyńskiej]

1993

75. "Nie zamykać się przed nikim" : wywiad Tadeusza Fredro-Bonieckiego z abp. Ignacym Tokarczukiem / Ignacy Tokarczuk ; rozm. Tadeusz Fredro-Boniecki.// Tygodnik Powszechny. – 1993, nr 7, s. 1, 5

76. "Nie przegrałem" : rozmowa z ks. arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem / Ignacy Tokarczuk. – Il.// Życie Przemyskie. – 1993, nr 51, s. 9

1995

77. Praca nigdy nie jest skończona : ks. Zbigniew Suchy rozmawia z abp. Ignacym Tokarczukiem / Ignacy Tokarczuk ; rozm. Zbigniew Suchy. - Niedziela. - R. 38, 1995, nr 6 (45), dod. Niedziela Przemyska, s. VIII

1996

78. Czy inny Kościół ? : z ks. abp. Ignacym Tokarczukiem rozmawia ks. Zbigniew Suchy / Ignacy Tokarczuk ; rozm. Zbigniew Suchy. // Niedziela. - R. 39, 1996, nr 7 (99), dod. Niedziela Przemyska, s. I-II

79. Siła Kościoła w środkach ubogich : rozmowa z arcybiskupem I. Tokarczukiem / Ignacy Tokarczuk. // Gazeta Wyborcza. – 1996, nr 103, s. 19

1998

80. Deus Caritas : z księdzem arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem rozmawia ks. Zbigniew Suchy / Ignacy Tokarczuk ; rozm. Zbigniew Suchy.//Niedziela. - R. 41, 1998, nr 5 (201), dod. Niedziela Przemyska, s. II, VI

2000

81. Po prostu głosiłem prawdę / Ignacy Tokarczuk ; rozm. Jaromir Kwiatkowski.- Il.// Nowiny. – 2000, nr 20, s. 11-12

82. Jak objąłem przemyską "twierdzę" : (fragment książki) / Ignacy Tokarczuk. – Il.// Nowiny. – 2000, nr 87, s.13

2003

83. Boże zwycięstwo / Ignacy Tokarczuk.// Studia Rzeszowskie. - T. 10 (2003), s. 141-150

2006

84. O rządzeniu / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Jan Musiał.//Arcana : kultura, historia, polityka. - 2006, nr 3, s. 5-33

85. Szedłem zawsze prostą drogą : rozmowa z arcybiskupem / Ignacy Tokarczuk ; rozm. Jaromir Kwiatkowski. – Il. // Nowiny. - 2006, nr 87, s. 8

86. Ślubowanie to wielka odpowiedzialność / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Mariusz Kamieniecki.//Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2006, nr 199, s. 15

2007

87. Dobro ludzi najwyższym prawem : z księdzem arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem rozmawiają Joanna i Bogusław Kopaczowie. //Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2007, nr 241, s. 9-10

2008

88. Zaczęliśmy od stawiania szopek / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Alicja Dołowska.//Niedziela (Wyd. zasadnicze). - 2008, nr 1, s. 10-11

89. Bóg jest miłością : homilia ks. abp. Ignacego Tokarczuka wygłoszona 2 lutego 2008 r. w bazylice archikatedralnej pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu.//Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2008, nr 33, s. 12

90. Broniłem prawdy i ludzi / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Mariusz Bober.// Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2008, nr 251, s. 19-21

2009

91. Prawdą żyć, prawdy bronić, prawdy we wszystkim wymagać : przemówienie JE ks. abp. dr Ignacego Tokarczuka podczas uroczystości nadania mu tytułu Doctor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, 16 czerwca 2009 r.//Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2009, nr 185, s.14-15

2010

92. Katecheza ubogaca społeczeństwo / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Mariusz Bober.//Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2010, nr 220, s. 11

2011

93. Dzięki niemu nie traciliśmy nadziei / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Mariusz Bober. - (Ojciec Narodu - 30. rocznica śmierci ks. Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego) //Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2011, nr 123, s. 16

2012

94. Ze Zbaraża do Przemyśla / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Adam Kruczek.//Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2012, nr 145, s. 14-16

95. Słowo Pasterskie Abpa Ignacego Tokarczuka po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu [ dnia 06.06.1991 r.] / Ignacy Tokarczuk.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 6, s. 6

 

2. Ikonografia

96. [Portret Ignacego Tokarczuka] / [Krzysztof Gierałtowski, Warszawa]. - [1983]. - 1 fotografia ; 29,5x21 cm.

97. [Biskup Ignacy Tokarczuk w czasie spotkania z kandydatami na posłów i senatorów, wysuniętymi przez Lecha Wałęsę i Komitet Obywatelski "Solidarność" w Krośnie]. - [05 05 1989]. - 1 fotografia : odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym ; 13,6x23,4 cm.

98. Moja opowieść o Przemyślu i Ziemi Przemyskiej : [katalog] / Marian Jerzy Fida ; wprowadzenie Janusz Polaczek, [opracowała] Rita Legumina-Dwernicka.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 20 (2016), s. III-CLXXV

Fida, Marian Jerzy (1929-2016). Niezłomny obrońca prawdy (ks. biskup Ignacy Tokarczuk) [obraz]

 

3. Bibliografia przedmiotowa

3. 1. Prace niepublikowane

99. Działalność ustawodawcza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Diecezji Przemyskiej (1965-1993) : praca doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pod kier. ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego [Rękopis] / Jan Gołąb. – Lublin : KUL, 2001.

100. Miłość Boga w nauczaniu Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka (1966-1993) : praca dyplomowa pisana na seminarium z teologii moralnej pod kier. ks. dra Andrzeja Garbarza [Rękopis]/ Władysław Srebny. - Rzeszów : WSD, 1995.

101. Rola i znaczenie prawdy w życiu chrześcijańskim na podstawie pasterskiego nauczania Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka (1918-2012) : praca magisterska pod kier. Marka Wilka [Rękopis] / Jakub Zborowski ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Teologiczny ; Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu. - Przemyśl : 2017.

Biblioteka WSD Przemyśl 102731

102. Ustawodawstwo Biskupa Przemyskiego Ignacego Tokarczuka w latach 1965-1992 / zebr. i wstępem zaopatrzył Zbigniew Głowacki. - Przemyśl : [b. w.], 1992.

Biblioteka WSD Przemyśl 43738, 64669

103. Wymiar apologijny przepowiadania Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w latach 1966-1992 / Mariusz Ryba. - Przemyśl : 1998.

Biblioteka WSD Przemyśl 61739

 

3. 2. Druki ulotne

104. Odnowienie doktoratu arcybiskupa Ignacego Tokarczuka [druk ulotny] / [red. Iwona Pachcińska] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006.

3. 3. Wydawnictwa zwarte

105. Abp Ignacy Tokarczuk : trzeba oprzeć wszystko na prawdzie / wybór i oprac. Piotr Chmielowiec, Mariusz Krzysztofiński.//W: Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich / pod red. Józefa Mareckiego i Filipa Musiała. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu ; Kraków : "WAM", 2007. - S. 417-622. - (Niezłomni)

106. Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) z Łubianek Wyżnych k. Zbaraża / Andrzej Garbarz.//W: Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich : praca zbiorowa / pod red. Janiny Marciak-Kozłowskiej. – Białystok : Wydawnictwo „Buk”, 2013. – S. 453-469

107. Abp Tokarczuk Ignacy - biskup senior //W: Biskupi polscy w XX roku pontyfikatu Jana Pawła II / red. Edward Data ; fot. Grzegorz Gałązka. - Marki : "Michalineum", [1998]. - S. 167 : portr.

PBW Przemyśl WP 111248

108. Aktualność posługi arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / oprac. pod red. Jana Zimnego. - Sandomierz : Instytut Teologiczny, 2006.

Biblioteka PWSW Przemyśl 1761 G

109. Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce / pod red. Adama Dziuroka. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. - (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 57)

110. Apostolstwo ludzi świeckich w Kościele i świecie w ujęciu Biskupa Ignacego Tokarczuka (1965-1993) / Witold Jedynak. - Łańcut : [b. w.], 1998.

Biblioteka Kapituły Metropolitalnej Przemyśl 26482 ;

Biblioteka WSD Przemyśl 62881, 63730, 68252, 69075, 89188

Biblioteka PWSTE Jarosław 6111, 6110/V czyt.

111. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk : kościół, władza, opór społeczny = Arhi`episkop Ignati`j Tokarčuk : kostel, vlada, suspi`l'nij opi`r [album] / [tekst: Piotr Chmielowiec, Mariusz Krzysztofiński ; tł. Irena Szatunowa]. - Rzeszów [i in.] : Wydawnictwo Sztafeta, 2008.

Biblioteka PWSW Przemyśl Czyt./11580 H

Biblioteka P-WIN Przemyśl 1281

112. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk w oczach społeczeństwa / oprac. Jan Zimny. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.

113. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wobec wydarzeń 1989 r. / Mariusz Krzysztofiński.//W: Czas próby : Kościół katolicki w okresie PRL / pod red. Wojciecha Polaka, Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej. - Toruń : Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2017. - S. 405-418

114. Bp Ignacy Tokarczuk / Jan Żaryn.//W: Opozycja w PRL : słownik biograficzny 1956-89. T. 2 / rada programowa Antoni Dudek [i in.] ; red. Jan Skórzyński (red. nacz.), Paweł Sowiński, Małgorzata Strasz ; [aut. biogramów Marek Kunicki-Goldfinger i in.]. - Warszawa : Ośrodek "Karta", 2002. - S. 337-339

115. Bp Ignacy Tokarczuk a opozycja //W: Zmierzch dekady Gierka : Polska południowo-wschodnia 1975-1980 / Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2016. - S. 233-236

116. Działalność duszpastersko-społeczna arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Andrzej Garbarz. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2006.

117. Działalność prawodawcza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Diecezji Przemyskiej (1965-1993) / Jan Gołąb. - Krosno : ["Apla"], 2002.

118. Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa wobec biskupa Ignacego Tokarczuka i kurii biskupiej w Przemyślu w latach 1966-1989 / Piotr Chmielowiec.//W: Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce / pod red. Adama Dziuroka. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. - (Monografie - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 57). - S. 282-316

119. Działania władz centralnych wobec bp. Tokarczuka i diecezji przemyskiej //W: Zmierzch dekady Gierka : Polska południowo-wschodnia 1975-1980 / Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2016. - S. 236-245

PBW Lubaczów WL 50359

PBW Przemyśl WP 110738

PBW Przeworsk WK 52795

120. Honorowi obywatele Jarosławia 1857-2003 / [tekst Zofia Kostka-Bieńkowska]. - Jarosław : Oficyna Wydawnicza Mercator : na zlec. Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, 2009.

M.in. abp Ignacy Tokarczuk

121. Ignacy Tokarczuk : doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego / Jerzy Krzysztof Horwat. - Rzeszów : "Mitel", 2009.

122. Introibo ad altare Dei: dzieje służby ministranckiej przy katedrze przemyskiej p.w. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w latach 1946 - 2008 / Stanisław Bartmiński ; Parafia Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu. - Przemyśl : Parafia Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP, 2008 ; Krasiczyn : Parafia św. Marcina, 2008.

123. Kontakty bp. Ignacego Tokarczuka z opozycją antysystemową w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. / Mariusz Krzysztofiński.//W: PRL na pochylni (1975-1980) / red. Marcin Bukała, Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017. - S. 738-755

PBW Przemyśl WP 112039

PBW Przeworsk WK 53191

124. Księdza Ignacego Tokarczuka "Dziennik duchowy" z lat 1959-1965 / Józef Wołczański.// W: Super omnia veritas : księga dedykowana księdzu profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej. - Lwów ; Kraków : Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac., 2015. - (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej ob. łac. w Krakowie. Seria B., Studia ; t. 11). - S. 701-731

125. Księga jubileuszowa : 25 lat pasterskiego posługiwania ks. biskupa Ignacego Tokarczuka : praca zbiorowa / pod red. Jerzego F. Adamskiego i Małgorzaty Rudnickiej. - Brzozów ; Stalowa Wola : Muzeum Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] im. Adama Fastnachta : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Filia, 1991.

Biblioteka AP Przemyśl 13086

Biblioteka TPN Przemyśl 20487 Mg

Biblioteka P-WIN Przemyśl 958

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 30783/12-Rg

126. Niewygodny ordynariusz : rzeszowska Służba Bezpieczeństwa wobec ordynariusza przemyskiego biskupa Ignacego Tokarczuka / Piotr Chmielowiec. //W: Kościół w godzinie próby 1945-1989 : nieznane dokumenty i świadectwa : zeszyt czerwony / wstęp Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", 2006. - S. 120-140

127. Nigdy przeciw Bogu : komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich / pod red. Józefa Mareckiego i Filipa Musiała. - Kraków ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Kraków : "WAM", 2007. - (Niezłomni)

PBW Strzyżów BStWy 32696

128. Non omnis moriar : abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach / relacje zebr., wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : Uniwersytet Rzeszowski ; Lwów : Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego, 2016. - (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)

Biblioteka PWSW Przemyśl Czyt./11702 H

129. Persona non grata : biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL / Sabina Bober. - Lublin : Wydawnictwo i Drukarnia Liber Duo Wanda i Józef Rumińscy, 2005.

130. Postawa bp. Ignacego Tokarczuka wobec władz //W: Zmierzch dekady Gierka : Polska południowo-wschodnia 1975-1980 / Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2016. - S. 230-233

PBW Lubaczów WL 50359

PBW Przemyśl WP 110738

PBW Przeworsk WK 52795

131. Postawa ks. abpa Ignacego Tokarczuka wobec komunizmu / Mariusz Krzysztofiński.//W: Historia bliższa ludziom : prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Eleny Wróbel, Rafała Szczurowskiego. - Kraków : WAM, 2011. - S. 207-213

132. Postawa reżimu komunistycznego wobec Kościoła katolickiego w diecezji przemyskiej w okresie rządów arcybiskupa Ignacego Tokarczuka na podstawie wspomnień duchowieństwa / Mateusz Holojuch. // Letnia Szkoła Historii Najnowszej : 2008 : referaty / pod red. Moniki Bielak, Łukasza Kamińskiego. - Warszawa : IPN-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. - S. 90-100. - (Letnia Szkoła Historii Najnowszej ; T. 2)

133. Pożegnanie "niezłomnego pasterza" arcybiskupa Ignacego Tokarczuka : [67. Biskup przemyski, pierwszy metropolita przemyski] / [oprac. Jerzy Łobos]. - Przemyśl : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" ; Rzeszów : "Bonus Liber" Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2013. - Zawiera : mowy pogrzebowe i wspomnienia

Biblioteka PWSW Przemyśl 3714 G

134. Prostą drogą : (Abp Ignacy Tokarczuk) / Maciej Korkuć, Filip Musiał, Jarosław Szarek.//W: Po dwóch stronach barykady PRL : towarzysze, zdrajcy, bohaterowie, niezłomni. Cz. 2, Za wolną Polskę / Maciej Korkuć, Filip Musiał, Jarosław Szarek. - Kraków : Wydawnictwo „Kluszczyński”, 2007. - S. 244-253 : il.

PBW Mielec BMWyp 58473

135. Syn Ziemi Zbaraskiej - ks. Abp Ignacy Tokarczuk [ur. 1918] / Stanisław Tokarczuk.//W: Piękno Podola . ziemia i ludzie, tradycje i kultury : materiały z dwóch Sejmików Krajoznawczych PTTK Żary : "Polacy z Tarnopolszczyzny - pomostem pojednania narodów" (12-13 października 2002 r.), "Piękno Podola - Ziemia i Ludzie, Tradycja i Kultury" (29-30 listopada 2003 r.) / red. Józef Tarniowy, Sylwia Kocioł, Mirosław Zengiel. - Żary : Koło Tarnopolan PTTK, 2004. - S. 153-15

136. Tokarczuk Ignacy / Zbigniew K. Wójcik.//W: Encyklopedia Rzeszowa / zespół red. Zdzisław Budzyński [i in. ; aut. Zbigniew Andres i in.]. - [Wyd. 2 poszerz. i uzup.]. - Rzeszów : "Mitel", 2011. - S. 851

137. Tokarczuk Ignacy //W: Kto jest kim w Kościele : ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce / Grzegorz Polak. - Wyd. 2 poszerz., stan na dzień 15 lutego 1999. - Warszawa : Katolicka Agencja Informacyjna, 1999. - S. 379–380. - ISBN 83-911554-0-4

138. Tokarczuk Ignacy Marcin (Karol) //W: Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej : leksykon biograficzny / Krzysztof Rafał Prokop. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998. - S. 149-151

139. Uroczystości religijne z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski we wrześniu 1972 roku na terenie Diecezji Przemyskiej (Miejsce Piastowe, Stara Wieś, Dębowiec) w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa / Mariusz Krzysztofiński.// W: Super omnia veritas : księga dedykowana księdzu profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej. - Lwów ; Kraków : Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac., 2015. - (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej ob. łac. w Krakowie. Seria B., Studia ; t. 11). - S. 422-434

140. Walka o Czwartą Rzeczpospolitą / red. Jan Zimny. - Sandomierz : Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka : Wydawnictwo Diecezjalne, 2005.

141. Walka o prawdę : próba skompromitowania biskupa Ignacego Tokarczuka w czasie procesu toruńskiego / Witold Jedynak. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 2005.

Biblioteka PWSW Przemyśl 6889 H

142. Wspólne drogi Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Biskupa Ignacego Tokarczuka / Katarzyna Kyc.//W: Męczennicy i świadkowie wiary . Represje komunistyczne wobec duchowieństwa na Rzeszowszczyźnie / red. Stanisław Nabywaniec. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2006. - S. 255-270

143. Wybrał go Jezus... : ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012) / Bernadeta Lipian. - Jarosław ; Rzeszów : "Bonus Liber" Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2013.

Wspomnienia

PBW Jarosław WJ 55670, Czyt./ CzJ 94(438) 2J 3426

144. Z Arcybiskupem w nowe tysiąclecie : (rzecz o abp. I. Tokarczuku). Cz. 1 / oprac., wywiady, komentarze, przypisy Lucyna Żbikowska. - Marki : "Michalineum", 2001.

Biblioteka PWSW Przemyśl 887 G, 1370 G

145. Z Arcybiskupem w nowe tysiąclecie : (rzecz o abp. I. Tokarczuku). Cz. 2 / oprac., wywiady, komentarze, przypisy Lucyna Żbikowska. - Marki : "Michalineum", 2001

Biblioteka PWSW Przemyśl 1371 G

 

3. 4. Wydawnictwa ciągłe

146. Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) // Super Nowości. - 2013, nr 2, s. 4

147. Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) / Piotr Ożóg. // Rocznik Sokołowski. - Nr 10 (2013), s. 247-261

148. Abp Ignacy Tokarczuk i jego wsparcie dla opozycji politycznej w okresie komunistycznej dyktatury / Mariusz Krzysztofiński. – Il.// Nowiny. - 2018, nr 23 (2 II), s. 14

149. Abp Ignacy Tokarczuk i jego wsparcie dla opozycji politycznej w okresie komunistycznej dyktatury / Mariusz Krzysztofiński. – Il.// Super Nowości. - 2018, nr 23 (2 II), s. 13

150. Abp Ignacy Tokarczuk nie żyje : pogrzeb w środę / ART. // Gazeta Wyborcza. - 2012, nr 304, dod. Gazeta Rzeszów, s. 23/[1]

151. Abp Ignacy Tokarczuk - przewidział upadek komunizmu / Piotr Bączek.//Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). - 2006, nr 19, s. 13

152. Abp Tokarczuk był podsłuchiwany / pab [Paweł Bugira]. // Życie Podkarpackie. - 2012, nr 6, s. 14

Wykład w TPN w Przemyślu

153. Abp Tokarczuk : "jastrząb Kościoła" / Ewa K. Czaczkowska, Wojciech Wybranowski. // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2012, nr 304, s. A5

154. Abp Tokarczuk, Kościół, władza, opór : Dni Kultury Chrześcijańskiej / hl [Hubert Lewkowicz] ; fot. Hubert Lewkowicz.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 19 (13 V), s. 8

155. Abp Tokarczuk patronem szkoły / Mariusz Kamieniecki. // Nasz Dziennik. - 2008, nr 132, s. 8

Nadanie imienia ks. abp. Ignacego Tokarczuka Technikum nr 8 w Przemyślu

156. Abp Tokarczuk spoczął w kryptach archikatedry/ Paweł Bugira. – Il. // Życie Podkarpackie - 2013, nr 2, s. 16-17, 25

157. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk / AG. – Il.// Gazeta Wyborcza. – 2013, nr 256, wkładka

158. Abp Ignacy Tokarczuk : 70 lat kapłaństwa / Monika Polita.// Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia. - 2012, nr 7, s. 6

159. Akademia w Seminarium Duchownym z okazji 25-lecia sakry ks. biskupa ordynariusza Ignacego Tokarczuka / Bogdan Stanaszek. - Premislia Christiana. - T. 4 (1990-1991), s. 389-390

160. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk a opór społeczny w diecezji przemyskiej / Jan Draus.// Studia Rzeszowskie. - T. 10 (2003), s. 109-116

161. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - Honorowy Obywatel Przemyśla /R.[Romuald] Borysławski. // Pogranicze. – 1993, nr 46, s. 7

162. "Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - Kościół, władza, opór społeczny" - konferencja naukowa i wystawa, Rzeszów, 5 listopada 2002 roku / Agnieszka Szczepańska. // Studia Rzeszowskie. - T. 9, (2002), s. 319-321

163. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wobec ateizmu : zarys zagadnienia / Mariusz Krzysztofiński ; Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej. Instytut Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie.// Humanities and Social Sciences : HSS. - Vol. 21, (2016), [nr] 2, s. 89-101

164. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk żył Bogiem i prawdą / Monika Kamińska. // Super Nowości. - 2013, nr 3, s. 11

165. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk żył skromnie, stąpał mocno po ziemi i... patrzył w niebo / Piotr Samolewicz.// Super Nowości. - 2016, nr 202, s. 11

Książka Mariusza Krzysztofińskiego "Non omnis moriar : abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach"

166. Arcybiskup Tokarczuk doktorem honoris causa / Katarzyna Drążek // Super Nowości. - 2009, nr 116, s. 6

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

167. Arcybiskup Tokarczuk patronem 2018 roku / del [Dariusz Delmanowicz].// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 25 (21 VI), s. 7

168. Arcybiskup nie kłaniał się władzy, która walczyła z Bogiem i Kościołem / Zdzisław Surowaniec. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2015, nr 48, dod. Relaks, s. [6]/12

Konferencja naukowa w Stalowej Woli

169. Arcybiskup senior patronem / mars. // Życie Podkarpackie. - 2008, nr 11, s. 3

Nadanie Technikum nr 8 w Przemyślu imienia ks. abp. Ignacego Tokarczuka

170. Arcybiskup "Świadkiem Historii" / bes. // Super Nowości. - 2012, nr 172, s. 7.

Uhonorowanie nagrodą IPN abp. Ignacego Tokarczuka

171. Bardzo kochał Radio Maryja / Edward Frankowski ; rozm. Małgorzata Pabis. // Nasz Dziennik. - 2012, nr 304, s. 3

Wspomnienia

172. Benedykt XVI przesłał list gratulacyjny do abpa Tokarczuka / Paweł Bugira. // Życie Podkarpackie. - 2012, nr 26, s. 11

Jubileusz 70-lecia święceń kapłańskich

173. Biografia niezwykła / Małgorzata Rutkowska.// Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2012, nr 304, s. 4-5

http://wp.naszdziennik.pl/2012-12-31/0,biografia-niezwykla.html

https://forumemjot.wordpress.com/2013/01/02/biografia-niezwykla-abp-a-ignacego-tkoarczuka/

174. Biskup nieujarzmiony / Tomasz Krzyżak. //Uważam Rze : inaczej pisane. - 2013, nr 1, s. 32-33

175. Biskup niezłomny / UG [Urszula Gielo].// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 25 (24 VI), s. 8

176. Biskup Niezłomny spoczął w katedrze / Monika Kamińska. // Super Nowości. - 2013, nr 2, s. 4

177. Bp Ignacy Tokarczuk arcybiskupem // Nowiny. – 1991, nr 105, s. 2

178. Bp Ignacy Tokarczuk "szarogęsi się" w Przemyślu / Sławomir Siwek. // W Sieci. - 2017, nr 8, s. 40-43

179. Brzozowska sesja o abp. Ignacym Tokarczuku / M.A.J. // Niedziela. - R. 49, 2006, nr 17 (630), dod. Niedziela Przemyska, s. VI

180. Budował kościoły i zbliżał ludzi do Boga : ojciec duchowy polskiej opozycji - arcybiskup Ignacy Tokarczuk - laureatem nagrody "Świadek historii" / Agnieszka Niemiec.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 11 (11 IX), s. 2

181. Budował kościoły i zbliżał ludzi do ołtarza : zmarł ojciec duchowy polskiej opozycji, arcybiskup Ignacy Tokarczuk / Agnieszka Niemiec.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 1 (26), s. 3

182. Budowniczy Kościoła żywego / Witold Jedynak.// Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2013, nr 1, s. 4

183. Budowniczy kościołów / Katarzyna Wiśniewska. // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 28, s.

Jubileusz 90. rocznicy urodzin

184. Był biskupem niezłomnym / Anna Gorczyca. // Gazeta Wyborcza. - 2013, nr 2, dod. Gazeta Rzeszów, s. 20 / [1]

185. Był wówczas dla diecezji przemyskiej mężem opatrznościowym / Adam Szal. – Il., portr.// Nowiny. - 2018, nr 23(1 II), s. 12

Wspomnienia

186. Był wówczas dla diecezji przemyskiej mężem opatrznościowym / Adam Szal. – Il., portr.// Super Nowości. - 2018, nr 23(1 II), s. 11-12

Wspomnienia

187. Cierpiał, ale ufał / MG [Mariusz Godos]. - Il.// Życie Podkarpackie. - 2008, nr 6, s. 4

188. Człowiek niezłomny / Jan Miszczak. // Nowiny. - 2013, nr 3, s. 9

Wspomnienia Dariusza Iwaneczko

189. Defensor wiary / Witold Jedynak. //Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2012, nr 139, s. 20-21

190. Dekalog drogą ku wolności / Mariusz Kamieniecki. // Nasz Dziennik. - 2008, nr 29, s. 8

Jubileusz 90-lecia urodzin

191. Dossier / Mieczysław Nyczek. - Il.// Nowiny. – 1996, nr 24, s. 6

192. Działalność biskupa Ignacego Tokarczuka w diecezji przemyskiej w warunkach PRL-u / Sabina Bober.//Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku. - R. 37, (2005), nr 1, s. 169-173

Autoreferat pracy doktorskiej

193. Działania biskupa Ignacego Tokarczuka na rzecz ratowania cerkwi greckokatolickich / Stanisław Nabywaniec.//Studia Rzeszowskie. – T. 10 (2003), s. 129-139

194. Działania lokalnego aparatu bezpieczeństwa wobec biskupa Ignacego Tokarczuka / Piotr Chmielowiec.// Studia Rzeszowskie. – T. 10 (2003), s. 75-91

195. Działalność duszpasterska biskupa Ignacego Tokarczuka / Andrzej Garbarz.// Studia Rzeszowskie. – T. 10 (2003), s. 29-47

196. Dziedzictwo abp. Ignacego Tokarczuka / Mariusz Krzysztofiński. // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2017, nr 143, s. 19

197. Dziękuję za prawdę : ks. abp Ignacy Tokarczuk Małopolaninem Roku / (pol). // Życie Przemyskie. – 1998, nr 7, s. 2

198. Fałsz i półprawdy / Mieczysław Nyczek.- Il.// Nowiny. – 2001, nr 24, s. 14

199. Filateliści pamiętają o 100. rocznicy urodzin ks. abpa Ignacego Tokarczuka / Janusz Bator. – Il.// Nasz Przemyśl. – 2018, nr 2, s. 2

200. Fragment wywiadu z ks. abp. seniorem Ignacym Tokarczukiem w dniu 24 sierpnia 2003 r. /Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Dariusz Iwaneczko.- Portr. //Nowiny. 2018, nr 23 (1 II), s. [11]

201. "Gorące" refleksje w 98. rocznicę urodzin / Krzysztof Fil. // Nasz Przemyśl. - 2016, nr 2, s. 20

Dotyczy wspomnień abpa I. Tokarczuka, metropolity przemyskiego "Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem"

202. Grupa "D" przeciwko biskupowi / Piotr Chmielowiec. // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2012, nr 304, s. 6

203. Hołd dla arcybiskupa / Bogusław Kopacz. // Tygodnik Solidarność. - 2013, nr 2, s. 19

204. Homilia wygłoszona przez Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana podczas Mszy św. pogrzebowej śp. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Przemyśl - Katedra, 2.01.2013 r. / Kazimierz Ryczan. // Kronika Archidiecezji Przemyskiej. - R. 98, 2013, nr 1, s. 275-279

205. Ignacy Marcin Tokarczuk nieprzejednany antykomunista / Jan Żaryn.// Studia Rzeszowskie. - T. 10 (2003), s. 93-102

206. Ignacy Tokarczuk - młodość i pierwsze lata kapłaństwa / Zbigniew K. Wójcik.// Studia Rzeszowskie. - T. 10 (2003), s. 11-27

207. Informacja dotycząca biskupa Ignacego Tokarczuka - ordynariusza diecezji przemyskiej : [dokument Wydziału IV KW MO w Rzeszowie z dnia 14 VI 1966 r.] //Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2008, nr 28, s. 18-19

208. Integracja społeczności kościelnych w katolickiej myśli społecznej i działalności przemyskich biskupów-społeczników (w XX wieku) / Witold Jedynak. // Premislia Christiana. - T. 13 (2008-2009), s. 187-216

Józef S. Pelczar i Ignacy Tokarczuk

209. Izba pamięci poświęcona abp. Tokarczukowi / pb [Paweł Bugira].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 1 (6 I), s. 4

210. Jubilat poprowadzi mszę rocznicową / MN. // Nowiny (Wyd. 3). - 2008, nr 21, s. 7

Jubileusz 90.rocznicy urodzin

211. Jubileusz 90-lecia urodzin arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Wacław Wierzbieniec. // Rocznik Wschodni. - Nr 13 (2007-2008), s. 370-372

212. Jubileusz Pasterza zatroskanego o domy Boże / Zbigniew Suchy. // Niedziela. – R. 51, 2008, nr 4, dod. Niedziela Przemyska, s. I

Jubileusz 90.rocznicy urodzin

213. Jubileuszowa ekspozycja / d. – Il. //Super Nowości. – 2003, nr 34, s. 12

214. Jubileuszowe wspomnienia / Bernadeta Lipian. //Pedagogia Ojcostwa : katolicki przegląd społeczno-pedagogiczny. - 2013, nr 2, s. 173-183

215. Już za życia był legendą / Anna Janik. // Nowiny. - 2012, nr 252, s. 2

216. Kapłan, który był blisko ludzi : w stulecie urodzin Polacy z wdzięcznością wspominają abp. Ignacego Tokarczuka (1918-2012) / wk. – Il., portr.// Super Nowości. – 2018, nr 24 (2-4 II), s. 15

217. Klucze do katedry / Mieczysław Nyczek. – Il.// Nowiny. – 1993, nr 84, s. 4

218. Komunikat o śmierci śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Józef Michalik, Adam Szal. // Kronika Archidiecezji Przemyskiej. - R. 97, 2012, nr 3-4, s. 186-188

219. Komunistyczny aparat represji wobec bp. Ignacego Tokarczuka / Piotr Chmielowiec. –Il.// Nowiny. - 2018, nr 23 (1 II), s. 13

220. Komunistyczny aparat represji wobec bp. Ignacego Tokarczuka / Piotr Chmielowiec. –Il., portr.// Super Nowości. - 2018, nr 23 (1 II), s. [14]

221. Konflikt władz PRL z biskupem Ignacym Tokarczukiem na tle budownictwa sakralnego / Sabina Bober. //Nasza Przeszłość. - T. 106 (2006), s. 279-299

222. Krytyka PRL w kazaniach biskupa Ignacego Tokarczuka / Sabina Bober.// Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku. - R. 38, (2006), nr 1, s. 123-140

223. Ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk - ordynariusz przemyski : biogram /Józef Bar.// Premislia Christiana. – T. 3 (1989-1990), s. 9-10

224. Ks. Abp Ignacy Tokarczuk / Bernadeta Lipian.// Pedagogia Ojcostwa : katolicki przegląd społeczno-pedagogiczny. - 2013, nr 1, s. 3-8

225. Ks. Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) : człowiek, kapłan, patriota / Mariusz Krzysztofiński.//Biuletyn Katechetyczny. – 2017, nr 19, s. 91-115

http://www.dwojkajw.internetdsl.pl/pliki2017/olimpiadyreligia/1.pdf

226. Ks. Abp Ignacy Tokarczuk : nauczyciel i wychowawca / Bernadeta Lipian. //Pedagogika katolicka. - T. 2 (2008), s. 256-265

227. Ksiądz niezłomny / Wojciech Dudkiewicz.//Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. - 2013, nr 2, s. 18-19

228. Książę Kościoła : otwarty i bezpośredni / Dariusz Iwaneczko ; rozm. Anna Gorczyca. // Gazeta Wyborcza. - 2013, nr 4, dod. Gazeta Rzeszów, s. 37/ [2]

229. Kult Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka dla Matki Bożej Zbaraskiej [z] Sanktuarium w Prałkowcach k. Przemyśla : w setną rocznicę urodzin / Andrzej Koperski. – Il., bibliogr.//Nasz Przemyśl. – 2018, nr 2, s. 3-6

230. Laudacja / Kazimierz Ryczan. – Il.// Nasz Przemyśl. – 2006, nr 15, s. 28-29

231. Laureaci nagród im. Franciszka Kotuli / J. G. - Il. //Nowiny.-1991, nr 61 (12925), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=9783&from=publication

Medal im. Franciszka Kotuli dla ks. biskupa Ignacego Tokarczuka za wkład pracy w ratowanie i rozwój zabytków kultury sakralnej

232. Małopolanie Roku 1997 / (jar). – Il.// Nowiny. – 1998, nr 33, s. 1

233. Małopolanin roku / (mn). – Il.// Nowiny. – 1998, nr 3, s. 1

234. Miał niezłomną wiarę [nekrolog] / Zdzisław Surowaniec. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2012, nr 303, s. 3

235. My, jako Kościół, mamy wiele do zrobienia / Wiesław Piotr Kęcik. //Studia Rzeszowskie. - T. 10, (2003), s. 161-165

Wspomnienia o kontaktach z abp. Ignacym Tokarczukiem w l. 1978-1989

236. Myśl i dorobek duszpasterski Prymasa Wyszyńskiego w interpretacji arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Marian Marek Drozdowski.// Studia Rzeszowskie. - T. 10 (2003), s. 57-66

237. Na dwudziestopięciolecie służby pasterskiej księdza biskupa Ignacego Tokarczuka, Ordynariusza Diecezji Przemyskiej (1965-1990) / Stanisław Zygarowicz. - Premislia Christiana. - T. 3 (1989-1990), s. 7-8

238. Nagroda dla arcybiskupa // Nowiny. - 2012, nr 171, s. 9

Nagroda IPN "Świadek Historii"

239. Najstarszy biskup w Polsce : biskup niezłomny / pab [Paweł Bugira] ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2012, nr 5(2282), s. 10

240. Nasz Przemyśl : wydanie specjalne z okazji 70-lecia kapłaństwa JE Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. - 2012, 24 czerwca.

241. Nie dla miast bez kościołów / Zenon Baranowski. // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2015, nr 46, s. 1, 5

242. Nie mogę postąpić wbrew sumieniu / Anna Zechenter. // Nasz Dziennik. - 2013, nr 2, s. 5

243. Nie mówiłem ostro, tylko otwarcie / Mateusz Wyrwich.//Niedziela (Wyd. zasadnicze). - 2007, nr 23, s. 16-17

244. Nie oglądał się na władze / Mariusz Krzysztofiński. //Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2012, nr 304, s. 8

245. Nie poszedł na kompromis z komunizmem / Piotr Chmielowiec, Mariusz Krzysztofiński. // Nasz Dziennik. - 2008, nr 28, s. 18

246. Nie tylko wspomnienie, ale i wciąż aktualne zadanie : ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012) / Andrzej Garbarz. // Zwiastowanie. - 2012, nr 4, s. 191-200

247. Niecodzienne spotkanie / Tomasz Pudłocki.//Niedziela. – R. 42, 1999, nr23, dod. Niedziela Przemyska, s. IV

248. Niepokorny duchowny, który budował kościoły / Ewa K. Czaczkowska. // Rzeczpospolita. - 2008, nr 27, s. A10

249. Nieugięty bojownik o wolność religijną : [wspomnienie pośmiertne abp. Ignacego Tokarczuka (zm. 29 XII 2012 r.)]./ Jacek Sądej.//Nasza Polska. - 2013, nr 2, s. 10

250. Nieugięty duchowny, który nie lękał się władz : abp Ignacy Tokarczuk kończy 90 lat / Ewa K. Czaczkowska.//Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2008, nr 27, s. A10

251. Niezłomny i bezkompromisowy / pab [Paweł Bugira].// Życie Podkarpackie. - 2018, nr 3 (17 I), s. 18

252. Niezłomny jastrząb / Zdzisław Surowaniec. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2013, nr 3, s. 6-7

253. Niezłomny pasterz / ac. // Gość Niedzielny. - 2015, nr 10, dod. Gość Sandomierski, s. VI.

Sesja naukowa poświęcona abp Ignacemu Tokarczukowi w Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

254. Niezłomny pasterz Kościoła przemyskiego / Zbigniew Suchy. // Niedziela. - 2017, nr 3, dod. Niedziela Przemyska, s. IV-V

Homilia

255. Niezłomny Pasterz z przemyskiej twierdzy : postawa ks. abp. Ignacego Tokarczuka wobec komunizmu / Mariusz Krzysztofiński.//Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2009, nr 26, s. 18-19

256. Niezłomny świadek prawdy / (pen). // Tygodnik Nadwiślański. - 2015, nr 11, s. 17

Sesja naukowa poświęcona abp Ignacemu Tokarczukowi w Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

257. Niezwykła osobowość / Adam Podolski. // Nasz Dom Rzeszów. - 2012, nr 7, s. 9

258. Niezwykły jubileusz : (70 lat posługi kapłańskiej) / Krzysztof Fil. – Il.// Nasz Przemyśl. - 2012, nr 7, s. 2-3

Jubileusz 70-lecia święceń kapłańskich

259. Niósł nadzieję, nie gasił słabych płomieni / Jacek Błoński. - Il.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 2, s. 5

Pogrzeb seniora metropolity przemyskiego Ignacego Tokarczuka

260. Nominacja biskupia ks. Ignacego Tokarczuka : przeoczenie władz czy manewr? / Sabina Bober. //Klio (Toruń). – R. 7, 2007, nr 9, s. 95-107

261. O Pasterzu, co ukochał polski lud : 90. urodziny Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Witold Jedynak.// Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2008, nr 28, s. 16-17

262. Obrońca praw Bożych i ludzkich : wspomnienie o arcybiskupie / Zdzisław Szeliga. - Il.// Przemyski Przegląd Kulturalny. - 2012, nr 3-4, s. 62-63

263. Obrońca wolności / mago.// Życie Podkarpackie. – 2002, nr 46, s. 25

264. Odeszli [nekrolog]// Nowiny. - 2013, nr 212, s. 12-13

M.in. abp Ignacy Tokarczuk

265. Odszedł biskup niezłomny : abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) : zmarł niestrudzony bojownik o wolność / Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 1 (2 I), s. 6-7

266. Odszedł nasz Ojciec / Małgorzata Rutkowska. // Nasz Dziennik. - 2012, nr 304, s. 1

267. Odszedł wielki pasterz / Stanisław Nagy. //Niedziela (Wyd. zasadnicze). - 2013, nr 2, s. 8-9

268. Odwagi uczył się u zbaraskiej Pani / Joanna i Jarosław Szarkowie.// Źródło (Kraków). - 2014, nr 29, s. 27

269. Odważny i rozważny / Lucyna Żbikowska.// Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2013, nr 1, s. 5

270. Ojciec przemyskiej opozycji / Artur Brożyniak. //Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2011, nr 25, s. 13

271. Orędownik prawdy / Dariusz Walusiak.// Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). - 2007, nr 2, s. 14-15

272. Ostatnie pożegnanie pasterza / Norbert Ziętal. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2013, nr 2, s. 9

Pogrzeb

273. Pasterz i budowniczy : jubileusz biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka / Andrzej Potocki. – Il.// Tygodnik Powszechny. – 1991, nr 7, s. 4

25-lecie ingresu biskupiego (1966-1991)

274. Pasterz na trudne czasy / Adam Kruczek.// Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2012, nr 143, s. 10-11

275. Pasterz niezłomny / Zdzisław Surowaniec. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2015, nr 46, s. 4

Konferencja naukowa "Abp Ignacy Tokarczuk : pasterz niezłomny, honorowy obywatel miasta Stalowa Wola" w auli Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

276. Pasterz w trudnych czasach : abp Ignacy Tokarczuk / Andrzej Motyka. // Niedziela. - 2013, nr 3, dod. Niedziela Rzeszowska, s. V

277. Pasterz wierny prawdzie / Piotr Ferenc-Chudy.//Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). - 2012, nr 27, s. 24

278. Pasterz z Kresów / Mariusz Krzysztofiński.// Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2014, nr 299, dod. Magazyn, nr 120, s. M10

279. Pasterzowi niezłomnemu / Mariusz Kamieniecki. // Niedziela. - 2011, nr 9, dod. Niedziela Przemyska, s. III

Jubileusz 93. urodzin ks. abp. Ignacego Tokarczuka w parafii Bożego Ciała w Jarosławiu

280. Pod sztandarem "biskupa niezłomnego" / (Em) // Życie Podkarpackie. - 2008, nr 24, s. 14

Uroczyste nadanie Technikum nr 8 w Przemyślu imienia ks. abp. Ignacego Tokarczuka

281. Pomnik dla Biskupa Niezłomnego / Wieńczysław Nowacki ; rozm. Adam Kruczek. // Nasz Dziennik. - 2017, nr 31, s. 16

Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie z 1981 r. i rola w nich ks. abp. Ignacego Tokarczuka. Również o planowanych obchodach 26. rocznicy porozumień m. in. w Rzeszowie

282. Poza strachem : biskup niezłomny: Ignacy Tokarczuk (1918-2012) / Adam Boniecki. - Il.// Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. - 2013, nr 2, s. 20-21

Wspomnienie

283. Pracą u postaw obalali partię / Mariusz Krzysztofiński. // Tygodnik Solidarność. - 2013, nr 20, s. 30-31

Działalność dla rozwoju kultury niezależnej na terenie woj. podkarpackiego

284. Prawdą żyć, prawdy bronić i prawdy się domagać / Edyta Dańczuk, Wioletta Sykała. // Niedziela. - 2015, nr 25, dod. Niedziela Przemyska, s. II.

Święto patrona Technikum nr 8 im. ks. abp. Ignacego Tokarczuka w Przemyślu

285. Proboszcz wielkiej parafii / Zbigniew Suchy. // Niedziela. - 2015, nr 15, dod. Niedziela Przemyska, s. IV

286. Przełamać barierę strachu / Krzysztof Mazur.// Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. - 2007, nr 10, s. X-XI

287. Przemyskie zadumanie / Zbigniew Suchy.// Niedziela. - 2008, dod. Niedziela Przemyska, nr 7, s. I, IV-V

Jubileusz 90.rocznicy urodzin w przemyskiej archikatedrze

288. Przybliżał zwycięstwo dobra / Stanisław Zarych ; oprac. Mariusz Krzysztofiński.// Studia Rzeszowskie. - T. 10, (2003), s. 169-172

289. Radosne "Te Deum" / Mariusz Kamieniecki. // Nasz Dziennik. - 2008, nr 27, s. 1, 10

290. Refleksje na jubileusz : ludzie Kościoła / Ryszard Hubicki.//Źródło (Kraków). - 2012, nr 32, s. 8-9

291. Represje wobec budowniczych kościołów w Diecezji Przemyskiej / Jan Musiał. //Studia Rzeszowskie. –T. 10 (2003), s. 117-128

292. Rodem spod Zbaraża [Abp Ignacy Tokarczuk] / Mariusz Krzysztofiński.//Gość Niedzielny [on-line]. - 2011, nr 33, dodatek IPN : Utracona Polska, opublikowano : 09.03.2012. [Dostęp : 01.02.2018]

http://gosc.pl/wyszukaj/wydanie/kategoria/10cc97.Polska-Utracona/Archiwalne.Dodatki%20specjalne.IPN.Polska%20utracona

293. Rozniecał w ludziach Boży ogień / Tadeusz Rydzyk. // Nasz Dziennik. - 2012, nr 304, s. 2

Wspomnienia

294. Rzecznik narodu /Włodzimierz Knap. – Il.// Dziennik Polski. – 1998, nr 37, s. 12

295. Rzecznik praw Kościoła i narodu / Izabela Fac. // Podkarpacki Przegląd Samorządowy. - 2008, nr 3-4, s. 18-19

296. Rzecznik praw Kościoła i społeczeństwa / Izabela Fac. // Niedziela. - 2008, nr 8, dod. Niedziela Rzeszowska, s. VII

297. Sesja naukowa "Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego", Rzeszów, 19 grudnia 2016 r. / Jakub Kwak. // UR Journal of Humanities and Social Sciences. - 2016, nr 1, s. [163]-166

298. Spór o cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej za rządów biskupa Ignacego Tokarczuka / Sabina Bober.// Biuletyn Ukrainoznawczy. - [Nr] 6 (2000)[dr. 2001], s. 118-124

299. Stan wojenny w ocenie biskupa Ignacego Tokarczuka / Sabina Bober.// Saeculum Christianum. - R. 17, 2010, nr 1, s. 159-172

300. Strażnik ideałów Niepodległej / Mariusz Krzysztofiński.//Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2012, nr 26, s. 12

301. Styl duszpasterstwa ks. abpa Ignacego Tokarczuka / Witold Jedynak.//Homo Dei. - R. 74, 2004, nr 3, s. 70-81

302. Styl ignacjański / Andrzej Kaczyński.// Rzeczpospolita. – 1995, nr 87, s. 5

303. Sztuka mądrości i życia / Bernadetta Lipian.//Pedagogia Ojcostwa : katolicki przegląd społeczno-pedagogiczny. - 2013, nr 1, s. 33-47

http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po6/po601.pdf

304. Śp. Ignacy Tokarczuk - arcypasterz prawdziwy / Janusz Korwin-Mikke.//Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. - 2013, nr 3, s. XVI-XVII

305. Świadectwo trudnego przykładu / Bogdan Cywiński.// Studia Rzeszowskie. - T. 10 (2003), s. 103-108

306. Świadek Boga i Historii / Mariusz Kamieniecki. // Nasz Dziennik. - 2012, nr 206, s. 3

Laureat nagrody IPN "Świadek Historii"

307. Święci obok dywizji i cynamonu / Bartosz Gubernat. // Nowiny. - 2013, nr 207, s. 6

Decyzja radnych w sprawie nazwania ronda przy Teatrze W. Siemaszkowej imieniem Ks. abp. Ignacego Tokarczuka

308. To się działo naprawdę / Krzysztof Fil ; fot. W. Wołczyk.// Nasz Przemyśl. - 2012, nr 2 (89), s. 3

309. Troska Bpa Ignacego Tokarczuka o kościoły i cerkwie unickie w Diecezji Przemyskiej / Witold Jedynak.//Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 2, 2005, nr 1, s. 42-50

310. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi : lata udręki i historyczne zwycięstwo księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Lucyna Żbikowska.// Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2006, nr 263, s. 16-17

311. Twardy przeciwnik PRL : ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk - budowniczy kościołów dla Kościoła / Piotr Chmielowiec.// Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2007, nr 44, s. 4-5

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/abp_ignacy_tokarczuk/

312. Tylko dla wybitnych / MG [Mariusz Godos].- Il.// Życie Podkarpackie. – 2006, nr 19, s. 10

313. Ubecy cały czas nas śledzili : przyjaciele i współpracownicy wspominają abpa Ignacego Tokarczuka / Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 1 (2330) (2 I), s. 7

Wspomnienia współpracowników

314. Uczniowie abp. Ignacemu Tokarczukowi / Społeczność szkolna // Niedziela. - 2016, nr 28, dod. Niedziela Przemyska, s. VII

Święto patrona Technikum nr 8 im. ks. abp. Ignacego Tokarczuka w Przemyślu

315. Udział Kościoła w życiu politycznym narodu według koncepcji Biskupa Przemyskiego Ignacego Tokarczuka (1965-1993) / Witold Jedynak.// Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 3, nr 2 (2006), s. 85-96

316. Uniwersytet uhonorował abp. Ignacego Tokarczuka / Agata Kulczycka. // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 140, dod. Gazeta Wyborcza Rzeszów, s. 1

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

317. W czasach zakłamania głosił prawdę / Mariusz Kamieniecki. // Nasz Dziennik. - 2009, nr 140, s. 1, 9

Nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

318. W 50. rocznicę święceń kapłańskich i 25-lecia sakry biskupiej ks. abp. Ignacego Tokarczuka. / Józef Tas.// Życie Przemyskie. – 1992, nr 24, s. 8

319. W służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie : jubileusz 90. urodzin ks. abp. Ignacego Tokarczuka / Mariusz Kamieniecki.// Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2008, nr 33, s. 11

320. W służbie prawdy : rozmowa z dr Lucyną Żbikowską, redaktorem książek o I. Tokarczuku / Lucyna Żbikowska ; rozm. mec.– Il.// Życie Podkarpackie. – 2000, nr 12, s. 24

321. W sobotę, 29 grudnia 2012 roku zmarł Abp. [właśc. Abp] Ignacy Tokarczuk [nekrolog]// Cracovia Leopolis. - 2013, nr 1, s. 5-6

322. W sprawach prawdy, wiary, żadnego kompromisu / J. Polonus.// Źródło (Kraków). - 2016, nr 6, s. 22

323. Wiara i religijność w kaznodziejstwie i duszpasterskim posługiwaniu Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka a konteksty literackie / Lucyna Żbikowska.// Prace Humanistyczne. Seria 1. - Nr 32 (2006), s. 211-234

324. Wielki Pasterz / Bernadeta Lipian. // Niedziela. - 2018, nr 4, s. 18-19

325. Wielki Polak trudnych czasów / Tadeusz Mazowiecki. // Gazeta Wyborcza. - 2013, nr 2, s. 6

326. Wierni modlili się za arcybiskupa / Jan Miszczak. // Nowiny. - 2013, nr 1, s. 5

Uroczystości żałobne po śmierci arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu

327. Wierni żegnają niezłomnego arcybiskupa / Piotr Samolewicz. // Super Nowości. - 2012, nr 252, s. 2-3

328. Wierny Bogu, Kościołowi i ojczyźnie / Aneta Kamieniecka. // Niedziela. - 2012, nr 39, dod. Niedziela Przemyska, s. I, III

Laureat nagrody IPN "Świadek historii'

329. Wieś miastu, miasto wsi / Mariusz Krzysztofiński.//Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2016, nr 290, s. 10

330. Wróg reżimu komunistycznego / Witold Jedynak.// Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2017, nr 30, s. 16

331. Wspomnienia o Arcybiskupie / Urszula Sobol. // Nowiny. - 2012, nr 252, s. 2

Wspomnienia mieszkańców regionu

332. Wspomnienie o abp. Ignacym Tokarczuku / Bożena Czuryk. // Echo Bieszczadów. - 2016, nr 3, s. 26

333. Wspomnienie o arcybiskupie : ks. abp Ignacy Tokarczuk // Rocznik Ziemi Zaklikowskiej. - Nr 3 (2012/2013), s. 5-7

334. Wspólne drogi kardynała Karola Wojtyły i arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Marek Lasota.// Studia Rzeszowskie. - T. 10 (2003), s. 67-74

335. [Wybrał Go Jezus... : ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012) - recenzja] / Bogusław Kuźniar.// Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 23 (2011-2012)[dr. 2013], s. 245-246

336. Wychowawca na miarę współczesnych czasów / Bernadeta Lipian.// Pedagogia Ojcostwa : katolicki przegląd społeczno-pedagogiczny. - 2014, nr 1, s. 197-208

http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po8/10.pdf

337. Wykorzystanie agentury w działaniach przeciwko biskupowi Ignacemu Tokarczukowi / Piotr Chmielowiec.//Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2003, nr 1, s. 61-64

338. Wytrwajmy, by zwyciężać : homilia ks. bp. Kazimierza Ryczana, ordynariusza diecezji kieleckiej, wygłoszona podczas Mszy św. pogrzebowej ks. abp. Ignacego Tokarczuka / Kazimierz Ryczan. - (Biskup niezłomny) //Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2013, nr 2, s. 4

339. Z gruntu był antykomunistą / Stanisław Nagy ; rozm. Małgorzata Bochenek. // Nasz Dziennik. - 2012, nr 304, s. 2

Wspomnienia

340. Z przemyskiej oficyny wydawniczej. Cz. 1, Publikacje dotyczące historii lokalnego Kościoła / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 2, s. 19

341. Za zasługi dla Polski / Aneta Kamieniecka. // Niedziela. - 2009, nr 28, dod. Niedziela Przemyska, s. V

Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

342. Zasługi nie do przecenienia / st. // Obiektyw Jasielski. - 2013, nr 9, s. 24

Spotkanie z dr. Mariuszem Krzysztofińskim, autorem książki "Nie można zdradzić Ewangelii : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem" zorganizowane przez ojców franciszkanów w Jaśle

343. Zatroskany o katechezę / Waldemar Janiga.// Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2013, nr 7, s. 11

344. Zawsze był z narodem / Ignacy Dec. // Nasz Dziennik. - 2012, nr 304, s. 7

345. Zawsze szedł prostą drogą / Anna Janik. // Nowiny. - 2012, nr 252, s. 1

346. Zawsze trzeba bronić prawdy / Paweł Bugira. // Życie Podkarpackie. - 2013, nr 10, s. 41

Promocja publikacji "Nie można zdradzić Ewangelii : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem" w Archiwum Państwowym w Przemyślu

347. "Zjazd Familijny" Rodziny Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka b. Metropolity Przemyskiego / Stanisław Sobocki. – Il. // Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu Miasta Jarosławia. – 2000, nr 7, s. 14-15

348. Zmagania o kościół / Edward Frankowski.// Studia Rzeszowskie. - T. 10 (2003), s. 151-160

349. Zmarł abp Ignacy Tokarczuk, kapłan przykładny i gorliwy / Piotr Subik. // Dziennik Polski. - 2012, nr 304, s. A04

350. Zmarł abp Tokarczuk, Honorowy Obywatel Jasła / oprac. Agata Koba. // Kościółek. - 2013, nr 89-90, s. 14

351. Znaczenie zorganizowanych grup laikatu (chłopów, robotników i inteligencji) w życiu Kościoła lokalnego według bpa I. Tokarczuka / Witold Jedynak.// Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia. - T. 13, 2006, z. 2, s. 61-72

352. Zwycięstwo prawdy / Witold Jedynak.// Niedziela (Wyd. zasadnicze). - R. 48, 2005, nr 20, s. 26

Oszczerstwa Służby Bezpieczeństwa pod adresem biskupa Ignacego Tokarczuka

353. Żegnamy posłańca Opatrzności / Bogusław Rąpała. // Nasz Dziennik. - 2013, nr 3, s. 12

 

4. Pomniki, tablice pamiątkowe

354. Pamiętamy... / Bernadeta Suchorzepka. // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 3, s. 17

Tablica pamiątkowa abpa I. Tokarczuka w Technikum nr 8 w Przemyślu jego imienia

 

5. W filmie

355. Arcybiskup : historia życia [film dokumentalny] / realiz. Jacek Tutak, Adam Mokrzycki ; zdj. Tomasz Lewandowski, Krzysztof Sowiźrał ; dźwięk Wiesław Bieniasz, Maciej Jemioła ; montaż Paweł Nycz ; kier. produkcji Katarzyna Wrzesińska. – Rzeszów : TVP Rzeszów, 2013 – 20 min. :dźw., kolor.

356. Audiencja u Jego Ekscelencji Arcybiskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka z okazji 95-rocznicy urodzin i 70 rocznicy duszpasterstwa [film dokumentalny] / realiz. Tomasz Pietranowicz ; program na tę uroczystość przygotował i prowadził kpt rez. w st. spocz. Stefan Wierzba ; spektakl wystawiła młodzież z organizacji Sokół ze Strachociny. – 56 min. : dźw., kolor.

357. Duszpasterz Niezłomny : ks. abp Ignacy Tokarczuk na kartach historii / Stanisław Tokarczuk.// Łużyckie Zeszyty Naukowe. - Z. 6-7 (2012-2013), s. 97-102

Film dokumentalny : "Ks. abp Ignacy Tokarczuk : człowiek wielkich czynów"

358. Ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk : człowiek wielkich czynów [film dokumentalny] / realiz. Mariusz Najrer ; scenariusz Stanisław Tokarczuk ; zdj. Andrzej Niemiec ; muzyka Vivart Sp. z o.o. – Rzeszów : Telewizja Regionalna, 2013. – 39 min. : dźw., kolor.

359. Niezłomni : nigdy przeciw Bogu [film dokumentalny] / reż. Piotr Mielech, Jędrzej Lipski ; zdj. Piotr Mielech ; muzyka Piotr Surmacz ; dźwięk Jędrzej Lipski. - Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział : LM Produkcja, 2007. - 45 min. : dźw., kolor.

Film dokumentalny opowiadający historię czterech biskupów walczących ze służbą bezpieczeństwa w czasach PRL. Bohaterami filmu są: biskup Pietraszko, biskup Bieniek, arcybiskup Tokarczuk i kardynał Gulbinowicz. Film zrealizowany na zamówienie Instytutu Pamięci Narodowej będący uzupełnieniem do wydanej przez IPN monografii. W filmie występują: Kardynał Henryk Gulbinowicz, arcybiskup Ignacy Tokarczuk

 

6. Wystawy

360. Abp Ignacy Tokarczuk (1918–2012) : wystawa / oprac. Małgorzata Augustyniuk. – Portr.//KUL. Biblioteka Uniwersytecka [on-line] [Dostęp : 01.02.2018]

http://www.bu.kul.pl/ignacy-tokarczuk-1918-2012-sylwetka-i-publikacje,art_44654.html

361. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - Kościół, władza, opór społeczny : [katalog wystawy] / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie ; [tekst informatora : Piotr Chmielowiec, Mariusz Krzysztofiński ; red. tekstu Agnieszka Szczepańska]. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Rzeszowie , [2008].

362. Człowiek, który wyprzedził swój czas / Mariusz Kamieniecki. // Nasz Dziennik. - 2009, nr 141, s. 12

Wystawa "Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Arcybiskup Ignacy Tokarczuk" - przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego

363. Mecenas nauki i kultury / Małgorzata Zaremba // Nasz Dom Rzeszów. - 2012, nr 7, s. Wystawa "Abp Ignacy Tokarczuk - mecenas nauki i kultury chrześcijańskiej" w WiMBP w Rzeszowie

364. Niezłomny i bezkompromisowy / pab [Paweł Bugira].// Życie Podkarpackie. - 2018, nr 3 (17 I), s. 18

Wystawa "Arcybiskup Ignacy Tokarczuk : Kościół, władza, opór społeczny” (2018 ; Przemyśl)

365. Śladami Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka na Ukrainie / Piotr Czarniecki. [on-line] // Radio Fara : Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej. Opublikowano : 28 I 2018 [Dostęp : 01.02.2018]

http://przemyska.pl/2018/01/25/sladami-abpa-ignacego-tokarczuka-na-ukrainie/

Odsłonięcie wystawy upamiętniającej pielgrzymkę społeczności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu w dniach 23-23 września 2017 r. do miejsc, z którymi związany był Biskup Niezłomny od samego dzieciństwa aż po wybór drogi życia kapłańskiego

366. Wystawa i konferencja „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Kościół, władza, opór społeczny”/ Piotr Chmielowiec, Mariusz Krzysztofiński.//Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – R. 3, 2003, nr 1(24), s. 80-82

367. Wystawa o arcybiskupie Tokarczuku w Hamburgu / mars. // Życie Podkarpackie. - 2016, nr 5, s. 12

368. Wystawa poświęcona ks. Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi / Małgorzata Młynarska.// Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia. - 2011, nr 1 - 2, s. 16 - 17

 

7. W zasobach Internetu

369. Abp Ignacy Tokarczuk, pasterz jakich mało : dziś obchodziłby setne urodziny [on-line] / Mariusz Krzysztofiński. - Portr.// Polonia Christiana : PCh.24.pl [Dostęp : 01.02.2018]

http://www.pch24.pl/abp-ignacy-tokarczuk--pasterz-jakich-malo,51831,i.html

370. „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918–2012)” – sesja okolicznościowa w 5. rocznicę śmierci – Rzeszów, 29 grudnia 2017 [on-line] //Instytut Pamięci Narodowej ; aktualności [Dostęp : 01.02.2018]

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/44883,Arcybiskup-Ignacy-Tokarczuk-19182012-sesja-okolicznosciowa-w-5-rocznice-smierci-.html

371. Ignacy Marcin Tokarczuk (ur. 1 lutego 1918 w Łubiankach Wyższych, zm. 29 grudnia 2012 w Przemyślu) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor filozofii, biskup diecezjalny przemyski w latach 1966–1993 (w latach 1992–1993 arcybiskup metropolita), w latach 1991–1992 arcybiskup ad personam, od 1993 arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej. Kawaler Orderu Orła Białego [on-line] //W: Wikipedia : wolna encyklopedia [Dostęp : 01.02.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Tokarczuk

372. Ignacy Tokarczuk - "biskup niezłomny" - (Sylwetki) / administrator ; opublikowano : 28 grudzień 2015 [on-line] //Podkarpacka Historia [Dostęp : 01.02.2018]

http://www.podkarpackahistoria.pl/2015/12/ignacy-tokarczuk-biskup-niezlomny

373. Jubileusz 70-lecia Święceń kapłańskich ks. abpa Ignacego Tokarczuka : Przemyśl, 24.06.2012 : transmisja na żywo / relacja : o. Marcin Krupa CSsR ; TV Trwam. – Przemyśl ; Toruń : TV Trwam, 2012. – 120 min. : dźw., kolor.

374. Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk [Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla], opublikowano : 17.05.2007. //Przemyśl : miasto wyjątkowe [on-line] [Dostęp : 01.02.2018]

https://przemysl.pl/3499/ks-arcybiskup-ignacy-tokarczuk.html

375. Odważnie bronił Kościoła i Narodu / Henryk Borcz. – Il.//naszdziennik.pl, opublikowano : 2012-12-29. [Dostęp : 01.02.2018]

http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/19463,odwaznie-bronil-kosciola-i-narodu.html

376. XVIII [Osiemnasta] Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 – Arcybiskup Ignacy TOKARCZUK Metropolita Przemyski [on-line] [Dostęp : 01.02.2018]

http://olimpiada.mzsp.pl/aktualnosci.php

377. Ostatnia droga Abpa Ignacego Tokarczuka : Przemyśl 2 L 2013 : transmisja na żywo / TVP Podkarpacka. – Przemyśl : TV Podkarpacka, 2013. – 4 min : dźw., kolor.

378. Patroni : Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk patron Technikum nr 8 [w Przemyślu] / Bernadeta Suchorzepka. Pierwsze spotkanie ; Kolejne spotkanie ; Z wizytą u Patrona ; Jubileusz ; Wizyta klas I ; Jubileusz 70-lecia kapłaństwa [on-line] //Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. [Dostęp : 01.02.2018]

http://ckziu.fc.pl/index.php/patroni/10-patron-technikum-nr-8

379. Sandomierz : otwarto Centrum Badań nad Myślą i Dziełem abp. Tokarczuka / dw / Sandomierz, opublikowano : 07.01.2006. // KAI : Katolicka Agencja Informacyjna [Dostęp : 01.02.2018]

http://kair.ekai.pl/depesza/358444/show?q=Sandomierz:%20otwarto%20Centrum%20Bada%C5%84%20nad%20My%C5%9Bl%C4%85%20i%20Dzie%C5%82em%20abp.%20Tokarczuka

380. 100. rocznica urodzin śp. abp. Ignacego Tokarczuka / Sonia Zielińska ; Biuro Prasowe KEP., opublikowano : 29.01.2018 // Opoka news : zapowiedzi [on-line] [Dostęp : 01.02.2018]

https://opoka.news/100-rocznica-urodzin-sp-abp-ignacego-tokarczuka

W dniu 100. rocznicy urodzin śp. abp. Ignacego Tokarczuka, 1 lutego odbędzie się m.in. sympozjum w auli Instytutu Teologicznego WSD w Przemyślu, a także sesja popularnonaukowa w gmachu Jarosławskiego Opactwa. Program.

381. Śp. Ignacy Tokarczuk - dla mnie to był ostatni biskup kresowy, urodzony w archidiecezji lwowskiej / Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Il. - Opublikowano : 30 XII 2012// wPolityce.pl [on-line] [Dostęp : 01.02.2018]

https://wpolityce.pl/polityka/147632-sp-ignacy-tokarczuk-dla-mnie-to-byl-ostatni-biskup-kresowy-urodzony-w-archidiecezji-lwowskiej

382. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka //Monitor Polski. - 2017, poz. 6641

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20170000641

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/uchwaly/1512_u.htm

383. Wręczenie nagrody honorowej „Świadek Historii” Jego Ekscelencji abp. Ignacemu Tokarczukowi – Przemyśl, 3 września 2012. – Il., portr. //IPN : aktualności [on-line] [Dostęp : 01.02.2018]

http://archive.is/wei83#selection-1899.0-1899.118

384. Z testamentu śp. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Henryk Borcz. - Portr.//Niedziela : tygodnik katolicki [on-line]. Opublikowano : 02.01.2013 [Dostęp : 01.02.2018]

http://www.niedziela.pl/artykul/3637/Z-testamentu-sp-Arcybiskupa-lgnacego-Tokarczuka

Autor: Dorota M. Markocka