Narkomania

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2017 r.
Opracowała: Marta Głogowska

NARKOMANIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2017
Zebrane materiały dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach:
Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

Druku zwarte:

 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / [red. Anna Szymanowska]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004
  Jarosław WJ 50713
 2. Bezprzyrządowe metody rozpoznawania zachowań ponarkotykowych / Mariusz Jędrzejko. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2010
  Przemyśl WP 107017 Jarosław WJ 55518
 3. Dopalacze, narkotyki - niewinny początek / red. Leszek Jurek. - Rybnik : "Lexdruk", 2010
  Przemyśl WP 102912 Przeworsk WK 49804 Lubaczów WL 47266 Jarosław WJ 54041
 4. Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przekł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001
  Jarosław CzJ 613.81 Przemyśl WP 81863 Przeworsk WK 42216 Jarosław WJ 50732
 5. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : "Continuo", 2006
  Jarosław WJ 52047
 6. Hera moja miłość / Anna Onichimowska. - Warszawa : Agencja Edytorska Ezop, 2014
  Przeworsk WK 52306
 7. Jak wychować dziecko, które mówi - Nie !!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002
  Przemyśl WP 92898 Przemyśl WP 93991 Jarosław WJ 52371
 8. Jak wychowywać dzieci : czy jest recepta? : poradnik / Jan Biedroń. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2010
  Przemyśl WP 102427 Przeworsk WK 49710 Jarosław WJ 53862 Lubaczów WL 46978
 9. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii na lata 2002-2005 / Ministerstwo Zdrowia ; Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002
  Przemyśl WP 13630/b Jarosław WJ 623/b Lubaczów WL 1433 B Przemyśl CzP 613
 10. Leksykon narkomanii / Mariusz Jędrzejko, Krystyna Piórkowska. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004
  Lubaczów CzL 41943 Jarosław CzJ 613.83
 11. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003
  Przemyśl WP 89401 Przeworsk WK 46378 Jarosław WJ 51097 Przemyśl WP 94395
 12. Monitorowanie narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / [red. Janusz Sierosławski, Bogusława Bukowska, Piotr Jabłoński]. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007.
  Przeworsk WK 49368 Przeworsk WK 49369 Przemyśl WP 103852 Przemyśl WP 103853 Lubaczów WL 47913 Lubaczów WL 47914 Jarosław WJ 55972 Jarosław WJ 55973
 13. Narkomania - problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej / Monika Abucewicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2012
  Jarosław WJ 54844 Przemyśl WP 105819
 14. Narkomania : gdzie szukać pomocy? : informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. - Wyd. 4. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007
  Przeworsk WK 49370 Przemyśl WP 103851 Lubaczów WL 47915
 15. Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003
  Przemyśl WP 12500/b Lubaczów WL 41857 Przeworsk WK 43779 Jarosław CzJ 613.83
 16. Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2009
  Przemyśl CzP 613/614
 17. Narkomania : zjawisko, zagrożenia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008
  Jarosław WJ 53194 Przemyśl CzP 613/614
 18. Narkomania, diagnoza, interwencja, profilaktyka / red. Krystyna Kmiecik-Baran. - Gdańsk : "Przegląd Oświatowy", 2000
  Przemyśl WP 12604/b
 19. Narkomania jako zagrożenie widziane z perspektywy antropologiczno-etycznej / Mariusz Jędrzejko, Wiesław Bożejewicz, Dariusz Sarzała. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2006
  Jarosław WJ 1409/br
 20. Narkotyki - inni biorą, ty nie musisz / Maria Moneta-Malewska, Joanna Wrześniowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008
  Jarosław WJ 52928
 21. Narkotyki - wiedzieć więcej : praktyczny przewodnik dla zaniepokojonych rodziców / Melanie McFadyean ; przekł. Michał Lipszyc ; il. Oskar Zarate. - Warszawa : "Emblemat", 2000
  Przemyśl WP 94431 Jarosław WJ 48918
 22. Narkotyki / Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2004
  Jarosław WJ 52008 Przeworsk WK 49540 Jarosław WJ 52238
 23. Narkotyki / [Jacqui Bailey ; tł. Katarzyna Nowak]. - Poznań : "Ibis", 2009
  Przemyśl WP 102513 Jarosław WJ 53988
 24. Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
  Jarosław WJ 53195 Jarosław WJ 55576 Przemyśl WP 99962 Lubaczów CzL 46939 Przeworsk MKsK 34
 25. Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski ; współpr. Bronisław P. Rosik, Tomasz Zagajewski. - Warszawa : " Aspra-JR" ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016
  Przemyśl WP 111133 Przeworsk WK 52990
 26. Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein ; przekł. [z ang.] Leon Marian Kalinowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
  Przemyśl WP 93990 Przemyśl WP 94444 Jarosław CzJ 613.83
 27. Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein ; przekł. [z ang.] Leon Marian Kalinowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
  Przemyśl WP 94978 Lubaczów WL 44190 Lubaczów WL 44191 Jarosław WJ 52370
 28. Narkotyki przy tablicy / Marzena Pasek. - Warszawa : "Toret", 2000
  Przemyśl CzP 613
 29. Narkotyki w kulturze młodzieżowej / Beata Hoffmann. - Kraków : "Impuls", 2014
  Jarosław WJ 55702 Lubaczów WL 49215 Przemyśl WP 107280
 30. Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie / Maria Moneta-Malewska. - Warszawa : "Pax", 2000
  Przemyśl WP 87699 Przeworsk WK 42794 Jarosław WJ 48919 Lubaczów WL 41537 Lubaczów WL 41321 Lubaczów WL 41322 Lubaczów WL 37755 Przemyśl WP 83162 Przemyśl WP 93579 Jarosław WJ 51681/10d
 31.  Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do skutecznych metod leczenia / Carlton K. Erickson ; przeł. Jerzy Vetulani. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2010
  Jarosław WJ 54309 Przeworsk WK 50569
 32. Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001
  Przemyśl WP 89069 Jarosław WJ 1345/b
 33. Odmienny stan świadomości : historia kultury ecstasy i acid house / Matthew Collin ; przy współpr. Johna Godfreya ; przeł. Magdalena Bugajska. - Warszawa : "Muza", 2006
  Jarosław WJ 52497
 34. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006
  Przemyśl WP 93788 Przemyśl WP 94000 Jarosław CzJ 316.6 Przemyśl CzP 316
 35. Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / [red. Bogusława Bukowska, Piotr Jabłoński, Janusz Sierosławski]. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2008
  Przemyśl WP 102680
 36. Polityka narkotykowa : przewodnik Krytyki Politycznej. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009
  Przeworsk WK 48991 Jarosław WJ 54843 Lubaczów WL 45506 Lubaczów WL 45507 Przemyśl WP 99986
 37. Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / tł. Monika Swadowska. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009
  Przemyśl WP 102678 Przemyśl WP 102679 Lubaczów WL 46994 Jarosław WJ 54965 Przeworsk WK 51114
 38. Postawa 3X wśród młodzieży - coś więcej niż abstynencja : studium psychokulturowe / Dominika Łęcka. - Kraków : "Impuls", 2011
  Przemyśl WP 103656 Przeworsk WK 50587
 39. Problemy wieku dorastania. - Kraków : "Ad Vocem", [2001]
  Lubaczów WL 41817
 40. Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii / Elżbieta Łuczak. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004
  Lubaczów WL 41952
 41. Przezwyciężyć uzależnienie : poradnik dla rodziców / Tom McGill ; przekł. [z ang.] Michał Kubiak. - Poznań : Zysk i S-ka, 2007
  Jarosław WJ 52333 Jarosław WJ 52379 Jarosław WJ 52526 Przemyśl WP 98394
 42. Psychologia środowiskowa / Jacek Formański. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004
  Przeworsk MKsK 159.9 Przemyśl CzP 316 Lubaczów WL 42439 Jarosław WJ 53950
 43. Raport krajowy 2009 : sytuacja narkotykowa w Polsce / [red. Piotr Jabłoński, Bogusława Bukowska, Artur Malczewski ; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii]. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2009
  Przemyśl WP 14684/b
 44. Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień / [nadzór merytoryczny Tomasz Kowalewicz]. - Warszawa : Fundacja Praesterno, cop. 2016
  Przemyśl WP 110179 Przemyśl WP 110180
 45. Rodzice wobec problemu narkomanii dziecka / Piotr Sasin. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2010
  Jarosław WJ 53920 Przemyśl WP 102976
 46. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych : podstawy pomocy przedmedycznej : zagrożenia narkotykowe : jak postępować, jak pomagać? : algorytmy postępowania / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Tadeusz Zagajewski, Tomasz Zagajewski. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2015
  Przemyśl WP 109440
 47. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Wyd 2. posz. i uzup. - Warszawa : Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012
  Przemyśl WP 105831 Jarosław WJ 55253 Lubaczów WL 48966 Lubaczów WL 48965
 48. Sprawozdanie roczne 2009 : stan problemu narkotykowego w Europie / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009
  Przemyśl WP 14683/b
 49. Sprawozdanie roczne 2010 : stan problemu narkotykowego w Europie / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010
  Przemyśl WP 14681/b
 50. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł. [z fr.] Agata Tomaszewska ; il. Charly Cungi. - Warszawa : "Pax", 2007
  Przemyśl WP 98176 Jarosław WJ 52336/10d Jarosław CzJ 613.81
 51. Stop dopalaczom ! : pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy / Halina R. Zięba & Stefan Ball. - Warszawa : "Medyk", 2011
  Przemyśl WP 107398
 52. Style życia młodzieży a narkotyki : wyniki badań empirycznych / Barbara Fatyga, Jolanta Rogala-Obłękowska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002
  Przeworsk WK 44671 Przemyśl WP 88700
 53. Terapia młodzieży z problemem narkotykowym : Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach / Jacek Szczepkowski. - Toruń : "Akapit", 2007
  Przeworsk WK
 54. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz / Tomasz Srogosz. - Wyd. 2, stan prawny listopad 2007. - Warszawa : C. H. Beck, 2008
  Przemyśl CzP 34
 55. Uwaga narkotyki : materiały informacyjne dla nauczycieli, pedagogów i rodziców / [zesp. aut. Mariusz Jędrzejko i in.]. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, [2007]
  Jarosław WJ 1375/b Przeworsk WK 4027 B Lubaczów WL 1955 B
 56. Uwolnij mózg od uzależnienia : rewolucyjny program wychodzenia z nałogu / Harold C. Urschel ; przeł. Paweł Luboński. - Warszawa : "Czarna Owca", 2011
  Jarosław WJ 53998
 57. Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.). - Warszawa : "Difin", 2012
  Jarosław WJ 55052 Przemyśl CzP 613/614
 58. Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli : raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studium Pedagogiczne, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS. - Toruń : "Akapit", 2005
  Jarosław WJ 52663
 59. W pogoni, w ucieczce : narkotyki i narkomania / Katarzyna Panejko-Wanat, Wojciech Wanat. - Warszawa : "Iskry", 2014
  Jarosław WJ 55914
 60. Współuzależnienie matek narkomanów / Ewa Trębińska-Szumigraj. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
  Przemyśl WP 103265
 61. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. - Wyd. 4. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000
  Lubaczów WL 41671
 62. Zachowania ryzykowne / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Ireneusza Siudema. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
  Lubaczów WL 48177 Przeworsk WK 50919
 63. Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [i in.]; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2008
  Jarosław WJ 54269 Jarosław WJ 54887 Lubaczów WL 45222

 

Artykuły z czasopism:

 1. A przecież może być inaczej : montaż na temat HIV i AIDS / Wioletta Pietruszka.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 22-24
 2. Adekwatność systemu leczenia uzależnień w stosunku do potrzeb jego klientów : projekt ASK.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 4, s. 26-31
 3. Afganistan a światowa, nielegalna produkcja opium / Daniel Dudek.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 19-23
 4. Aktualny stan dyskusji o profilaktyce w Niemczech / Andreas Speck.// Remedium. - 2005, Numer Specjalny, s. 2-4
 5. Alkohol i narkotyki - doświadczenia młodzieży szkolnej / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. 19-27
 6. Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi - doniesienie z badań / Monika Noszczyk-Bernasiewicz.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 16-21, bibliogr.
 7. Alternative Dance czyli zabawa bez narkotyków / Jagoda Władoń, Mariola Jaczewska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 1/2, s. 46 – 47
 8. Analiza zjawiska narkomanii : patomechanizm uzależnienia / Sylwester Mordarski.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2006, nr 3, s. 39-42
 9. Anonimowi narkomani// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2017, nr 2, s. 17-20
 10. Antropologia uzależnień / Jolanta Karaśniewska.// Wychowawca. - 2005, nr 2, s. [29]
 11. Art. 70A Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i jego znaczenie dla postępowania karnego i leczenia użytkownika narkotyków / Krzysztof Grabowski, Małgorzata Pawłowska, Ewa Wymazała.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2017, nr 2, s. 25-29
 12. ASLAN / oprac. JAC.// Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 52-53
 13. Autodestruktywność pośrednia u osób uzależnionych od narkotyków / Konstantinos Tsirigotis [i in.].// Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 2, s. 119-128
 14. Badania neurobiologiczne w obszarze narkotyków i narkomanii : charakterystyka ogólna i zakres ich zastosowania / Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 38-41
 15. Badania szkolne na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (ESPAD) : Polska młodzież na tle Europy w 2003 r. / Janusz Sierosławski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 2, s. 24-38
 16. Badania szkolne na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (ESPAD) : polska młodzież w latach 1995-2003 na tle Europy / Janusz Sirosławski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 3, s. 35-42
 17. Badania w obszarze uzależnień od narkotyków / Artur Malczewski, Anna Misiurek.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 3, s. 41-43
 18. Badania z obszaru narkotyków i narkomanii w Polsce / Marta Struzik, Michał Kidawa.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 27-32, bibliogr.
 19. Bariery w dostępie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków : komunikat z polskich badań IATPAD / Michał Bujalski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 461-464
 20. Bariery w dostępie do leczenia uzależnień / Michał Bujalski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 42-46
 21. Bazy danych w programach redukcji szkód / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 44-47
 22. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w działaniach straży miejskiej / Renata Rojtek.// Remedium. - 2006, nr 9, s. 24-25
 23. Biologiczne podstawy uzależnień / Jarosław Uziałło.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 20-24
 24. Biorę narkotyki! / Beata Kołosińska.// Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 8-9
 25. Bliżej siebie - dalej od narkotyków (kampania dot. przeciwdziałania narkomanii) / Magda Wójcik.// Remedium. - 2005, nr 6, wkładka Pomarańczowe Forum s. VIII
 26. Bliżej siebie - dalej od narkotyków / Mariola Bieńko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 13-18
 27. "Bliżej siebie - dalej od narkotyków" / oprac. JAC.// Remedium. - 2006, nr 7-8, s. 51
 28. Bliżej siebie dalej od narkotyków / Mariola Bieńko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s.13-18
 29. Bliżej siebie i dalej od narkotyków : kampania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Danuta Muszyńska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 3, s. 13-17
 30. Brałeś? Nie jedź! - druga edycja kampanii.// Remedium. - 2010, nr 9, s. 12
 31. BZP - nowy narkotyk czy tylko przejściowa moda / Waldemar Krawczyk.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 2-4
 32. CANDIS, czyli skończ z jaraniem zioła / Bogusława Bukowska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 4, s. 30-32
 33. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii : rola ekspertów wojewódzkich w budowaniu systemu zbierania danych / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 2, s. 55-57
 34. Choroby zakaźne w związku z używaniem narkotyków : monitorowanie zjawiska / Agnieszka Marchel.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 1, s. 37-40
 35. Choroby zakaźne związane z narkotykami : najnowsze dane oraz trendy dotyczące zjawiska w Europie i w Polsce / Magdalena Rosińska, Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 19-22
 36. Choroby zakaźne związane z używaniem narkotyków / Agnieszka Kolbowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 27-32
 37. Chwilowa wolność - młodzież wobec zagrożenia narkomanią / Danuta Narożna.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 8-11
 38. Chwilowa "wolność" - młodzież wobec zagrożenia narkomanią / Danuta Narożna.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 8-11, bibliogr.
 39. Co leczy w podstawowej terapii osób uzależnionych? / Lidia Cierpiałkowska, Jowita Kubiak.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 4, s. 5 – 9
 40. Co mówią wyniki badań o szkodliwości zażywania marihuany? : przegląd badań / Katarzyna Dąbrowska [i in.].// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 3, s. 33-37
 41. Czas zmienić przyzwyczajenia - wojewódzka antynarkotykowa kampania społeczna / Krzysztof Faliński.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 44-47
 42. Czy metoda randomizacji odpowiedzi ogranicza margines błędu w badaniach ankietowych nad używaniem substancji psychoaktywnych? / Janusz Sierosławski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 1, s. 109-111
 43. Czy w Polsce przemija moda na narkotyki? / Jolanta Rogala-Obłękowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 31-33
 44. Czy w profilaktyce potrzebne są badania? / Bogusław Prajsner.// Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 18-20
 45. Czy wiara w to, że marihuana nie szkodzi to naiwność? : "Naiwni" - kampania społeczna samorządu województwa zachodniopomorskiego / Małgorzata Kuncewicz.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 3, s. 22-25
 46. Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i indeksy tych czynników w badaniach nad zachowaniami problemowymi nastolatków / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Bobrowski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 2, s. 173-199
 47. Czynniki sprzyjające odstawianiu konopii we wczesnej dorosłości / Katarzyna Kocoń.// Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 2, s. 77-97, bibliogr.
 48. Dać szansę młodym / Jadwiga Gierczyk.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 3, s. 20 – 22
 49. Dane dotyczące programów niskoprogowych jako element systemu zbierania informacji o problemie narkotyków i narkomanii w ramach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 3, s. 43-46
 50. Deklaracja końcowa konferencji "Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii w w Miejscu Pracy".// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 2, s. 10-15
 51. Deklaracja Warszawska - wyzwania i szanse jej implementacji / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 4, s. 26-27
 52. Deklaracja warszawska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 2, s. 10-12
 53. Do internetu po pomoc / Tomasz Kowalewicz.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 44-47
 54. Dopalacze - nowe wyzwanie socjopedagogiczne / Anna Karłyk-Ćwik.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, s. 27-33
 55. Dopalacze / Bogusława Bukowska i in.// Remedium. - 2009, nr 5, s. 30-31
 56. "Dopalacze" coraz bardziej niebezpieczne / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 9, s. 24-25
 57. "Dopalacze", Internet oraz nowe rozwiązania prawne / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 12, s. 26-27
 58. "Dopalacze", marihuana, haszysz w populacji generalnej - wyniki badań / Artur Malczewski.// Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-31
 59. "Dopalacze" w Europie - sposoby reakcji na problem / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 5, s. 26-27
 60. Dostępność pomocy w lecznictwie uzależnień w Polsce dla pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych / Jacek Moskalewicz [i in.].// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 37-42, bibliogr.
 61. Dostępność programów leczenia substytucyjnego / Kamila Gryn.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 20-23, bibliogr.
 62. Dostępność przetworów konopi a ich używanie / Janusz Sierosławski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 4, s. 65-72
 63. Dwa światy - relacje ze spotkania z Aleksandrem Ciechanowiczem / rozm. przepr. oprac. Mira Prajsner.// Remedium. - 2009, nr 7/8, s.29-31
 64. Dwa światy konsumpcji narkotyków w społeczeństwach ponowoczesnych : streszczenie / Irmgard Eisenbach-Stangl, Jacek Moskalewicz, Betsy Thom.// Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 2, s. 165-178, bibliogr.
 65. Dwadzieścia lat koszalińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani : Referat wygłoszony na Konferencji w Koszalinie 18 czerwca 2005 r. / Aleksander Markiewicz.// Problemy Narkomanii. - 2005, nr 3, s. 6-11
 66. Dylematy moralne w pracy z narkomanami / Marian Zdzisław Stepulak.// Remedium. - 2011, nr 6, s. 22-23
 67. Dynamika uzależnienia od narkotyków w ujęciu interakcyjnym / Łukasz Szwejka.//W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1. - Kraków : Impuls, 2011. - S. 367-376, bibliogr.
 68. Dysproporcje w lecznictwie uzależnień / Filip Nawara.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s. 32-35
 69. Działalność partyworkerów jako reakcja na współczesne zagrożenia młodzieży / Ireneusz Siudem.//W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 301-314, bibliogr.
 70. Działania instytucjonalne Unii Europejskiej : w zakresie zwalczania narkotyków i narkomanii / Klaudia Palczak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 23-25
 71. Działania polskiej prezydencji w horyzontalnej grupie DS. narkotyków w zakresie ograniczania popytu na narkotyki / Łukasz Jędruszak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s. 5-6
 72. Działania z zakresu redukcji podaży narkotyków oraz nielegalny rynek narkotyków w Polsce / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2017, nr 1, s. 36-42 2
 73. Działania z zakresu redukcji szkód w Europie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr 1, s. 30-31
 74. Działania z zakresu redukcji szkód w Polsce i w Europie / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 7-11, bibliogr.
 75. Działanie polskiej prezydencji w horyzontalnej grupie ds. narkotyków w zakresie ograniczania popytu na narkotyki / Łukasz Jędruszak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s. 5-6
 76. EDDRA - Europejska baza programów przeciwdziałania narkomanii / Anna Radomska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 22-24
 77. Eksperci na szczycie / Klaudia Palczak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 29-31
 78. Eksperymenty z używkami / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 21, s. 16
 79. ELDD - Europejska baza aktów prawnych dotyczących narkotyków / Piotr Rakowski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 35-38
 80. EMCDDA wobec nowych wyzwań. Alexis Goosdeel ; rozm przepr. Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 4, s. 2-7
 81. Epidemia HIV/AIDS w państwach WNP / Marta Jaroszewicz.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 4, s. 47-54
 82. Epidemiologia narkomanii w Polsce : pierwsze sygnały pozytywnych trendów / Artur Malczewski.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2009, nr 2, s. 5-15, bibliogr.
 83. ESPAD 2011 - trendy// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 1, s. 36-38
 84. Europa wobec nowych narkotyków syntetycznych.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 3, s. 24
 85. Europejska Kampania w sprawie Narkotyków / MAR.// Remedium. - 2011, nr 9, s. 28-29
 86. Europejski projekt standardu jakości antynarkotykowego programu profilaktycznego / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 7-10
 87. Europejski Raport Narkotykowy - najnowsze informacje / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 6, s. 26-27
 88. Europejski raport narkotykowy 2015 : sytuacja w Polsce i w Europie /// Remedium. - 2015, nr 6, s. 28-29
 89. Europejski transfer innowacji w dziedzinie profilaktyki uzależnień / Maria Charmast.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 3, s. 5-6
 90. Europejskie standardy jakości programu profilaktycznego. Cz. 1 / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 26-30
 91. Europejskie standardy jakości programu profilaktycznego. Cz. 2 / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 7-13
 92. Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków : poradniki / Piotr Oniszk.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 4, s. 17-21
 93. Europejskie Standardy w Polsce / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 11, s. 28-29
 94. Ewaluacja europejskiego programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników substancji psychoaktywnych "Fred goes net" / Dawid Chojecki.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 4-7
 95. Ewaluacja programu wzmacniania rodziny / Katarzyna Okulicz-Kozaryn.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 11-15
 96. Ewolucja ograniczania popytu na narkotyki w Polsce - 30 lat doświadczeń / Jacek Moskalewicz.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 4, s. 12-18
 97. Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych / Krzysztof Bobrowski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 341-362
 98. Figowy liść / Małgorzata Maresz.// Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 18-19
 99. FreD - projekt wczesnej interwencji / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2005, numer specjalny, s. [33]
 100. "FreD goes net" - wczesna interwencja wobec młodych osób używających narkotyków / Krystian Lubuda, Jacek Szczepkowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 35-38
 101. Front przeciw prochom / Marek Sochacki, rozm. przepr. Piotr Żak.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 12-17
 102. Fundacja "Maraton" / oprac. JAC.// Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 36-37
 103. Funkcjonowanie podopiecznych Stowarzyszenia MONAR. Cz. 3 / Małgorzata Kruk [i in.].// Remedium. - 2008, nr 5, s. 26-27
 104. Funkcjonowanie społeczno-zawodowe podopiecznych Stowarzyszenia MONAR. Cz. 1 / Jarosław Jastrzębski [i in.].// Remedium. - 2008, nr 1, s. 1-3
 105. Funkcjonowanie społeczno-zawodowe podopiecznych Stowarzyszenia MONAR. Cz. 2 / Małgorzata Kruk [i in.].// Remedium. - 2008, nr 2, s. 28-29
 106. Funkcjonowanie więziennego systemu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych / Andrzej Majcherczyk.//W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne. - Warszawa : "Żak", 2009. - S. 203-234, bibliogr.
 107. Gdybym mogła cofnąć czas... : scenariusz spektaklu profilaktycznego dla szkół ponadgimnazjalnych / Iwona Bernatowicz.// Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 33-35
 108. Genotyp ABCB1 a ryzyko i przebieg uzależnienia od heroiny / Jacek Gąsiorowski [i in.].// Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 3, s. 255-269, bibliogr.
 109. Główne założenia programu "Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach" / Łukasz Jędruszak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 28-29
 110. Gminne programy przeciwdziałania narkomanii / Bogusława Bukowska, Janusz Sierosławski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 4-6
 111. Gminne programy przeciwdziałania narkomanii / Janusz Sierosławski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 42-47
 112. Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii / oprac. Mira Prajsner.// Remedium. - 2006, nr 11, s. 26-27
 113. Gorsza od kokainy / Krzysztof Kowalski.// Problemy Narkomanii. - 2005, nr 4, s. 77-79
 114. Groźne początki eksperymentowania / Aneta Skuza.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 68-72
 115. Grupy samopomocy anonimowych narkomanów / Mateusz Hędzelek.//W: Oblicza współczesnych uzależnień. - Warszawa : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 185-192
 116. Hamlet na gigancie - używki w literaturze - używki w literaturze. Rozdz. 2.//W: Bunt literatów. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Park, 2009. - S. 45-100
 117. Heroina silniejsza od rozumu / Krystyna Karwicka-Rychlewicz.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2005, nr 1, s.57-66
 118. Idea i wybrane formy redukcji szkód / Izabela Krasiejko.// W: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy. - Warszawa : "Difin", 2014. - S. 181-191
 119. Iniekcyjne używanie narkotyków w Polsce / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr 11, s. 30-31
 120. Iniekcyjni użytkownicy substancji psychoaktywnych - identyfikacja problemów i potrzeb / Magdalena Bartnik.// Świat Problemów. - 2016, nr 10, s. 10-15
 121. Instytucje Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu problemom narkomanii / Iwona Krzywicka.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2006, nr 2, s. 42-58
 122. Instytucjonalny system przeciwdziałania narkomanii w Polsce w latach 1999-2012 / Robert Sobiech.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 4, s. 19-26
 123. Integracja leczenia substytucyjnego i modelu społeczności terapeutycznych - nowe wyzwania i szanse / Bogusława Bukowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 8-12
 124. Integracja profilaktyki w szkołach wyższych / Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski.// Remedium. - 2005, Numer Specjalny, s.18-19
 125. Integracja środowisk / Katarzyna Burda.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 45-46
 126. Internetowa poradnia antynarkotykowa / Tomasz Kowalewicz.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2017, nr 2, s. 45-49
 127. Internetowe programy leczenia uzależnień / Filip Nawara.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 11-14
 128. Interwencja profilaktyczna w środowisku szkolnym / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2005, nr 11, s. 10-11
 129. Jak leczyć? / Elżbieta Rachowska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2005, nr 3, s. 6 – 7
 130. Jak postępować z uczniem zazywającym narkotyki? / Marek Grondas.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 66-72
 131. Jak pracować z młodzieżą z grup ryzyka? / aut. Jolanta Koczurowska [i. in.].//W: Młodzież z grup ryzyka. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. - s. 83-97
 132. Jak rozpowrzechniać informacje o zjawisku narkomanii : relacje z mediami / Agnieszka Marchel.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 2, s. 51-54
 133. Jak rozpoznać, czy dziecko bierze narkotyki? / Bożena Nowak, Małgorzata Łata.// Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 12
 134. Jak rozpoznać problem? / Katarzyna Okulicz - Kozaryn.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 6, s. 10 – 12
 135. Jak tworzyć programy leczenia substytucyjnego / Bożena Bajerowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 28-31
 136. Jak zmierzyć niezmierzalne? : szacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków w Polsce w latach 2003-2005 / Michał Kidawa.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 36-40, bibliogr.
 137. Jaka terapia? : kontrowersje wokół koncepcji terapii uzależnień od narkotyków / Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy// W: Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 37-62
 138. Jakość w profilaktyce / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 11, s. 28-29
 139. Jeden cel / Krzysztof Czekaj.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2014, nr 3, s. 26-28
 140. Jubileusz "Bezpiecznej Szkoły" / MG [Mariusz Godos].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 25 (22 VI), s. 16
 141. Katalizatory wiedzy, psychonauci i ciemne sieci / Dariusz Parzych.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 4, s. 20-22
 142. Kobiety wobec narkofobii / oprac. Mira Prajsner.// Remedium. - 2011, nr 3, s. 13-15
 143. Kokaina w Holandii / Wojtek W. Kowalski.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2005, nr 1, s. 41-55
 144. Kolonie bez używek / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 32-33, s. 20
 145. Komentarz Krajowy Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Piotr Jabłoński.// Remedium. - 2013, nr 10, s. 3-5
 146. Komunikat dotyczący zjawiska używania gazu do zapalniczek / Dawid Chojecki.// Problemy Narkomanii. - 2005, nr 3, s. 69-70
 147. Koncepcje terapii narkomanów wewnątrz społeczności / John Strang.//W: Praca socjalna, pomoc społeczna. - Warszawa : "Interart", 1995. - S. 189-203
 148. Konopie włókniste nie są narkotyczne / Henryk Burczyk.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 24-25
 149. Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy / Katarzyna Dąbrowska [i in.].// Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 2, s. 167-187
 150. Konsekwencje zdrowotne używania marihuany w świetle badań oraz propozycja ujednolicenia stanowiska psychologów wobec problemu legalizacji konopi, sformułowana w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa / Marcin Szulc.// Alkoholizm i Narkomania. - 2013, nr 4, s. 381-401
 151. Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną / Agnieszka Kolbowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 32-41
 152. Kontynuacja czy zmiana? / Krzysztof Ostaszewski.// Remedium. - 2005, nr 6, s. 4-5
 153. Koń trojański czyli... współczesne oblicze nurtu redukcji szkód / Mira Prajsner.// Remedium. - 2008, nr 3, s. 1-3
 154. Koordynacja i współdziałanie / Andrzej Wojtyła.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 2-3
 155. Kościół : realizacja celów profilaktycznych na przykładzie przeciwdziałania narkomanii / Antoni Długosz.//W: Wezwani do działania. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010. - S. 289-301
 156. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii : podsumowanie działań / Agnieszka Kolbowska.// Remedium. - 2007, nr 11, s. 28-29
 157. Kropla drąży skałę / Krzysztof Wilamowski.// Remedium. - 2013, nr 10, s. 8-10
 158. Kwestionariusz MAP (Maudsley Addlctlon Profile) i jego wykorzystanie w obszarze uzależnień / Elżbieta Hornowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 9-17
 159. Leczenie odwykowe niepełnoletnich - aspekty prawne / Kama Dąbrowska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 3, s. 35 – 36
 160. Leczenie psychiatryczne osób uzależnionych od narkotyków / Katarzyna Syroka-Marczewska.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2017, nr 2, s. 13-17
 161. Leczenie substytucyjne / Bogusław Habrat, Karina Steinbarth-Chmielewska, Helena Baran-Furga.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 4, s. 22-36
 162. Leczenie substytucyjne na receptę : dlaczego, jak i dla kogo? / Jacek Charmast.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2017, nr 2, s. 6-12
 163. Leczenie substytucyjne w polskim ustawodawstwie / Agnieszka Sejda.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 13-15
 164. Leczenie uzależnienia od narkotyków w kontekście doświadczeń europejskich i promowania dobrych praktyk / Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 3, s. 5-9
 165. Leczenie zakażenia HIV u osób używających narkotyków w iniekcjach : propozycje rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia publicznego / Maria Brodzikowska, Sylwia Opozda-Suder.// Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 4, s. 323-334
 166. Lecznictwo odwykowe 2005-2006 / Jadwiga Fudała.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2007, nr 6, s. 16 – 19
 167. Leczyć czy karać? / Krzysztof Krajewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 2, s. 32-37
 168. Legalne substancje psychoaktywne - rozpowszechnianie używania / Artur Malczewski.// Remedium. - 2012, nr 10, s. 28-29
 169. Lokalna kampania społeczna. Część 1 : praktyczne aspekty realizacji / Tomasz Zakrzewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 22-26
 170. Lokalna kampania społeczna. Część 2 : jak realizować skuteczne i efektywne działania? / Tomasz Zakrzewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 43-47
 171. LSD - dziś popularny narkotyk, kiedyś miał stać się przełomem w psychiatrii / Natalia Pasierb [i in].// Alkoholizm i Narkomania. - 2013, nr 1, s. 55-64
 172. Ludzie są najważniejsi / Piotr Jabłoński rozm. przepr. Janina Węgrzecka-Giluń.// Remedium. - 2015, nr 7-8, s. 10-14
 173. Łódź - monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie gminy / Maciej Kędzierski, Jarosław Berent.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s.39-44
 174. Małopolska w walce z narkomanią / Jan Wszołek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 14-19
 175. Marihuana i co potem...? / Katarzyna Kocoń.// Remedium. - 2009, nr 6, s. 30-31
 176. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej / Oprac. SOC.// Remedium. - 2006, nr 7-8, s. 24
 177. Metadon - lek czy narkotyk? / Ewa Miturska, Katarzyna R. Petrikowska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 4, s. 26 – 31
 178. Metamorfozy rodziców w procesie leczenia narkomanii / Karolina Kmiecik-Jusięga.// Remedium. - 2012, nr 4, s. 26-27
 179. Metamorfozy tożsamościowe w świetle autonarracji trzeźwiejących narkomanów z wirtualnej grupy samopomocy "Narkomania" / Marcin Lipiec.// Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 4, s. 335-360, bibliogr.
 180. Metoda Konfrontacji z Sobą - w zastosowaniu do terapii uzależnień od narkotyków / Elwira Brygoła, Janusz Koczberski, Piotr Oleś.// Alkoholizm i Narkomania. - 2013, nr 4, s. 403-416
 181. Metody resocjalizacji skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych / Krzysztof Czekaj.//W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1. - Kraków : Impuls, 2011. - S. 377-391, bibliogr.
 182. Miejskie polityki narkotykowe kluczem do skutecznej strategii przeciwdziałania narkomanii / Agnieszka Sieniawska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 2, s. 2-9
 183. Międzynarodowa polityka wobec narkotyków / Kasia Malinowska-Sempruch.// Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 3, s. 251-262, bibliogr.
 184. Międzynarodowe standardy profilaktyki narkotykowej.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 3, s. 26-30
 185. Mini-przewodnik po procesie badań ewaluacyjnych. Cz. 2 / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2007, nr 11, s. 21
 186. Minimalne europejskie stanardy jakości w profilaktyce, leczeniu i redukcji szkód / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 1, s. 26-28
 187. Misja i przyszłość Grupy Pompidou : rozmowa z Bobem Keizerem, przewodniczącym Stałych Korespondentów Grupy Pompidou w okresie od 2003 do 2006 / Katarzyna Burda.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 4-6
 188. Mity na temat trawki / Maria Halińska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 11
 189. Mity o narkomanii.// Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 24-25
 190. Młodzież - dopalacze - profilaktyka / Eryk Matuszkiewicz, Magdalena Zając.// Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 5, s. 9-17
 191. Młodzież a narkotyki / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s. 21-28
 192. Młodzież a substancje psychoaktywne / Krzysztof Ostaszewski.// Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 1-3
 193. Młodzież i narkotyki - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, czyli jak zachęcać klientów do zmiany zachowań / Jacek Szczepkowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 3-6
 194. Młodzież i narkotyki / Jolanta Lipińska-Lokś, Agata Sokołowska.// Remedium. - 2017, nr 3, s. 24-26
 195. Młodzież o narkotykach - wyniki badań jakościowych / Katarzyna Kocoń, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska.// Alkoholizm i Narkomania. - 2004, nr 1/2, s. 45-60
 196. Młodzież pali nie tylko papierosy / Magdalena Gołek.// Wychowawca. - 2013, nr 9, s. 20-23
 197. Młodzież wobec narkotyków / Zbigniew Maj, Tomasz Kowalewicz.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 36-42
 198. Młodzież wobec zagrożenia narkomanią / Danuta Narożna.// Lider. - 2007, nr 5, s. 9-11
 199. Moda na branie / Ewa Sowa.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 32-36
 200. Moda na chemię / Piotr Jabłoński ; rozm. przepr. Mira Prajsner.// Remedium. - 2011, nr 3, s. 4-5
 201. Monitoring przestrzegania praw pacjentów w ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków / JAC.// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 14-15
 202. Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 42-43
 203. Monitorowanie zgłaszalności do leczenia / Ewa Sokołowska, Marta Struzik, Michał Kidawa.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2008, nr 1, s. 27-43, bibliogr.
 204. Monitorowanie zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii / Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s. 13-14
 205. Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie gminy Opole w roku 2011 / Marek Łabudziński.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 1, s. 39-44
 206. Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii w Sopocie / Joanna Mielewczyk.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 3, s. 44-48
 207. Motywowanie rodziny : dojrzała miłość / Robert Rejniak.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2006, nr 3, s. 43-61, bibliogr.
 208. Może warto bliżej zapoznać się z metodą randomizacji odpowiedzi? / Zofia Mielecka-Kubień.// Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 1, s. 117-120, bibliogr.
 209. Możliwości finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / Michał Bonin.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 22-28
 210. Możliwości i ograniczenia w realizacji działań edukacyjno-terapetucznych wobec osób uzależnionych od narkotyków, tymczasowo aresztowanych / Dorota Rybczyńska.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2006, nr 1, s. 45-56,bibliogr.
 211. Możliwości wsparcia i terapii rodziców z dzieckiem uzależnionym od narkotyków / Piotr Sasin.//W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. - S. 260-273
 212. N jak narkotyki / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2008, nr 29, s. 12
 213. Na co mi to! / oprac. Mira Prajsner.// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 30-31
 214. Nadążyć za nastolatkiem... : młodzież w terapii uzależnienia / Witold Skrzypczyk.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 3, s. 8 – 11
 215. [...] nadszedł ten czas, tylko czemu tak szybko? : wspomnienie o Marku Kotańskim w 10. rocznicę śmierci / Elżbieta Surmiak-Trawczyńska.// Praca Socjalna. - 2012, nr 6, s. 104-115
 216. Nadużywanie benzydaminy / Małgorzata Barwina, Bogusław Habrat, Jacek Sein Anand.// Alkoholizm i Narkomania. - 2014, nr 1, s. 77-87
 217. Nadużywanie substancji psychoaktywnych : charakterystyka, zasięg i aspekty prawne zjawiska / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Krzysztof Sas-Nowosielski, Leszek Wieczorek.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, wkładka, s. IX-XVI, bibliogr.
 218. Najgorszy człowiek na świecie : kultowe książki i filmy o uzależnieniu w kontekście wymiany międzypokoleniowej młodzieży / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 3, s. 61-64
 219. Najwyższa Izba Kontroli o profilaktyce narkomanii / Bogusława Bukowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 4, s. 36-40
 220. Narkomania - choroba duszy i emocji / Ewa Kozak.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 24-27
 221. Narkomania - choroba duszy i emocji / Ewa Kozak.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 28-31
 222. Narkomania - różne spojrzenia / Anna Omylanowska-Kuglarz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 32-36
 223. Narkomania : charakter i skala problemu / Mariusz Jędrzejko, Roman Biskupski.//W: Patologie społeczne. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006. - S. 187-248, bibliogr.
 224. Narkomania i dopalacze / Michał Strefnel.// Biologia w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-34
 225. Narkomania jako zjawiskowa forma patologii społecznej / Eugeniusz Bielecki.//W: Z problematyki resocjalizacyjnej. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2005. - S. 46 – 63
 226. Narkomania różne spojrzenia / Anna Omylanowska-Kuglarz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s.32-36
 227. Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Cz. 1 : okres międzywojenny / Monika Abucewicz.// Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 3, s. 79-107, bibliogr.
 228. Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Cz. 2 : okres powojenny do 1968/1969 / Monika Abucewicz.// Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 1, s. 71-85, bibliogr.
 229. Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Cz. 3 : koniec lat 60. i lata 70 / Monika Abucewicz.// Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 2, s. 183-202
 230. Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Cz. 4 : pierwsza połowa lat 80 / Monika Abucewicz.// Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 3, s. 285-304, bibliogr.
 231. Narkomania w Polsce w 2003 roku : dane lecznictwa stacjonarnego / Janusz Sierosławski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 1, s. 3-21
 232. Narkomania w Polsce w 2004 r. : dane lecznictwa stacjonarnego / Janusz Sierosławski.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2006, nr 2, s. 5-31
 233. Narkomania w Polsce w 2004 roku - dane lecznictwa stacjonarnego / Janusz Sierosławski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 18-21
 234. Narkomania w zakładzie karnym / Aleksander Markiewicz.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2007, nr 3, s. 57-60
 235. Narkomania wśród młodzieży jako negatywne zjawisko społeczne / Sylwester Bębas.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 3-9, bibliogr.
 236. Narkotesty... i co dalej? : rozmowa z Elżbietą Czyż-pracownikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich / Elżbieta Czyż ; rozm. przepr. Janina Węgrzecka-Giluń.// Remedium. - 2005, nr 11, s. 26-29
 237. Narkotyk z laboratorium / Waldemar Krawczyk, Daniel Dudek.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 26-31
 238. Narkotyki - konsekwencje posiadania, używania i rozprowadzania : scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Sordyl, Katarzyna Cedro, Aneta Grządziel.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, wkladka, s. V-VI
 239. Narkotyki - podróż poza granice świadomości / Wojciech Słomski.//W: Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. - S. 195 – 202
 240. Narkotyki a niepełnosprawność / Bożena Bajerowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s. 29-31
 241. Narkotyki ciągle groźne / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 29-39, bibliogr.
 242. Narkotyki i narkomania w Europie 2014 - europejski pakiet informacyjny / Klaudia Palczak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 2, s. 38-42
 243. Narkotyki pod kontrolą (USA) / Waldemar Krawczyk, Daniel Dudek.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 32-37
 244. Narkotyki stymulujące w Europie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 3, s. 28-29
 245. Narkotyki syntetyczne / Michał Kidawa.// Remedium. - 2007, nr 4, s. 28-29
 246. Narkotyki w Internecie - dzieło Boga, czy dziecko szatana / Mariusz Jędrzejko.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2007, nr 3, s. 25-40
 247. Narkotyki w Internecie - dzieło Boga czy dziecko szatana? / Mariusz Jędrzejko.//W: Manipulacja - media - edukacja. - Toruń : Adam Marszałek, 2007. - S. 393-406, bibliogr.
 248. Narkotyki w klubach i dyskotekach / Agnieszka Kolbowska.// Remedium. - 2007, nr 6, s. 26-27, bibliogr.
 249. Narkotyki w polskiej szkole / Magdalena Nowakowska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 5-10
 250. Narkotyki w ruchu drogowym / Łukasz Jędruszak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 25-27
 251. Narkotyki we współczesnej kulturze młodzieżowej / Beata Hoffman.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 1, s. 39-43
 252. Narkotykom stop! : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Borowska.// Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 26-29
 253. Nasz przyjaciel FreD / Grażyna Bartuszek.// Remedium. - 2013, nr 10, s. 30-31
 254. Naucz się mówić NIE i nie odlatuj na samo dno! / Joanna Szymczak-Ryczel.// Biblioterapeuta. - 2017, nr 2, s. 6-7
 255. Nauczyciel - realizator profilaktyki szkolnej / Dorota Macander.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 38-42
 256. Nauczyciele i rodzice o profilaktyce w gimnazjach / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2013, nr 2, s. 8-10
 257. Neurobehawioralne niepohamowanie i jego relacje z zachowaniami, postawami i motywacjami narkotycznymi w świetle wybranych zmiennych kontekstowych / Piotr Kwiatkowski.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 28-36, bibliogr.
 258. Neurobehawioralne rozhamowanie a postawy młodzieży wobec używania substancji psychoaktywnych w kontekście postaw wychowawczych rodziców / Piotr Kwiatkowski.//W: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych. - Kraków : Impuls, 2011. - S. 121-131, bibliogr.
 259. Neurochemiczne, psychobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty uzależnienia / Zygmunt Madeja.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2006, nr 1, s. 5-44, bibliogr.
 260. Nie będę ćpać! / Joanna Holaś.// Wychowawca. - 2010, nr 7-8, s.10-11
 261. Nie ma cudownej tabletki / Karina Steinbarth-Chmielewska ; rozm. przepr. KB.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2012, nr 3, s. 17-19
 262. Nie tylko Unia / Łukasz Jędruszak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 20-22
 263. Niechciany program? Cz. 1 : kontrowersje wokół wdrażania leczenia substytucyjnego / oprac. Mira Prajsner.// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 26-29
 264. Niechciany program? Cz. 2 / oprac. Mira Prajsner.// Remedium. - 2011, nr 9, s. 13-15
 265. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób uzależnionych od narkotyków / Katarzyna Syroka-Marczewska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 1, s. 4-9
 266. Niepełnosprawność a uzależnienia / Anna Maria Węgierek.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 1, s. 33 – 36
 267. Niewłaściwe zachowania młodzieży - konstruktywne rozwiązania instytucjonalne z perspektywy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach / Jacek Szczepkowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 5, s. 36-43
 268. NIK o profilaktyce narkomanii w szkołach / Bogusława Bukowska.// Remedium. - 2013, nr 11, s. 1-3
 269. Nowa narkomania - ekstazy / Bogusław Habrat.// Remedium. - 2002, nr 6, s.16-18
 270. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii / Bogusława Bukowska.// Remedium. - 2005, Numer Specjalny, s. 12-13
 271. Nowe narkotyki, nowe zagrożenia / Daniel Dudek.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 2, s. 30 – 33
 272. Nowe narkotyki syntetyczne / Waldemar Krawczyk.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 23-29
 273. Nowe regulacje prawne dotyczące narkotyków i narkomanii / Barbara Wilamowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s. 10-12
 274. Nowe rozwiązanie prawne i nowe zadania dla specjalistów terapii uzależnień / Dorota Wieczorek.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 1, s. 19-21
 275. Nowe syntetyczne substancje psychoaktywne / Daniel Dudek.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2005, nr 2, s. 47-59
 276. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii : czy poszliśmy w dobrym kierunku? / Barbara Wilamowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 4, s. 13-15
 277. Nowy serwis internetowy Krajowego Biura DS. Przeciwdziałania Narkomanii - platforma wymiany informacji i wiedzy / Tomasz Zakrzewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 47-51
 278. Nowy system zbierania danych / Ewa Sokołowska.// Remedium. - 2008, nr 3, s. 26-27
 279. Nowy system zbierania danych z placówek leczniczych. Cz. [1] / Ewa Sokołowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 7-10
 280. Nowy system zbierania danych z placówek leczniczych. Cz. 2 / Ewa Sokołowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 13-15
 281. O etiologii uzależnień / Anetta Jaworska, Agnieszka Ciechanowska.// Praca Socjalna. - 2009, nr 4, s. 56-66
 282. O lekomanii i szczepionkach / Małgorzata Hańska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 28-34
 283. O motywowaniu zdemoralizowanej młodzieży do abstynencji od narkotyków / Renata Małgorzata Ilnicka, Aneta Skuza.// Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 80-93
 284. O narkotykach prawie wszystko / Ewa Szmerdt-Sisicka.// Remedium. - 2001, nr 5, s.14-16
 285. O sytuacji osób uzależnionych w Polsce.// Remedium. - 2013, nr 10, s. 1-3
 286. O zaburzeniach osobowości... : wybrane zaburzenia osobowości z perspektywy dominujących mechanizmów sterujących zachowaniem / Lucyna Golińska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2007, nr 4, s. 4 - 7
 287. Obraz badań narkotykowych w Europie / Marta Struzik, Michał Kidawa.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2009, nr 1, s. 87-104
 288. Obraz siebie w holistycznym modelu rehabilitacji młodzieży uzależnionej od narkotyków / Joanna Łukjaniuk.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 193-203
 289. Ocalona z piekła : scenariusz poruszający problem narkomanii dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, s. 21-23
 290. Ocena funkcjonowania programów metadonowych z perspektywy ich klientów i personelu / Katarzyna Dąbrowska.// Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 2, s. 109-125, bibliogr.
 291. Ocena skuteczności programu Fred goes net / Robert Rejniak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 2, s. 18-24
 292. Ocena systemu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Polsce / Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Katarzyna Dąbrowska.// Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 4, s. 327-354, bibliogr.
 293. Ocena zdrowia i osiągnięć szkolnych młodzieży używającej konopi / Anna Dzielska.// Remedium. - 2008, nr 4, s. 4-5
 294. Odbiorcy programów wymiany igieł i strzykawek - wyniki badania / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 26-27
 295. Odbiorcy programów wymiany igieł i strzykawek. Cz. 2// Remedium. - 2016, nr 3, s. 26-27
 296. Odbiorcy programów wymiany igieł i strzykawek w 2012 roku - wyniki badań / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 2, s. 12-18
 297. Odnaleźć lepszą przyszłość w Ośrodku MONAR / Magdalena Szwed.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 26-33
 298. Odstęp QT w zapisie ekg u osób z uzależnieniem opioidowym leczonych substytucyjnie / Bogusław Habrat [i in.].// Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 3, s. 263-285
 299. Opiaty, stymulanty oraz konopie w Europie : najnowszy raport EMCDDA / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 2, s. 38-41
 300. Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego / Anna Pacian.//W: Zdrowie publiczne. - Lublin : "Czelej", 2002. - S. 221-268
 301. Opinia biegłego w postępowaniach karnych dotyczących posiadania narkotyków / Katarzyna Syroka-Marczewska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 2, s. 18-21
 302. Osoby niepełnosprawne a uzależnienia / Anna Maria Węgierek.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2007, nr 6, s. 23 - 25
 303. Osoby starsze uzależnione od narkotyków i struktura opieki / Marek Zygadło.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 29-32
 304. Oszacowanie liczby problemowych użytkowników opioidów w Polsce / Janusz Sierosławski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 4, s. 347-356, bibliogr.
 305. Oszacowanie popytu na leczenie substytucyjne buprenorfiną w Warszawie / Janusz Sierosławski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 28-36
 306. Pakiet edukacyjny dotyczący problematyki narkomanii dla personelu podstawowej opieki zdrowotnej / Dawid Chojecki.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 3, s. 10-11
 307. Paternalizm czy partnerstwo? : relacja terapeutyczna w placówkach leczenia narkomanii / Katarzyna Dąbrowska.// Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 1, s. 9-25
 308. Percepcja rodziny pochodzenia u adolescentów uzależnonych od substancji psychoaktywnych / Iwona Sikorska, Maria Dworak.// W: Rodzina w ujęciu systemowym : teoria i badania. - Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2015. - S. 142-165
 309. Percepcja własnej sytuacji życiowej przez osoby uzależnione od narkotyków / Anna Chańko, Karol Konaszewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 1, s. 46-51
 310. Pierwsze symptomy zjawiska narkomanii na terenie szkoły / Aneta Skuza.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 3-5
 311. Po co cały ten zgiełk? / Jolanta Łazuga-Koczurowska.// Remedium. - 2013, nr 10, s. 5-7
 312. Poczucie koherencji u młodzieży zagrożonej uzależnieniami / Mieczysław Dudek.//W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 321-329, bibliogr.
 313. Poczucie koherencji u osób uzależnionych od narkotyków / Marta Pięta.// W: Współczesne modele i strategie resocjalizacji. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 261-272
 314. Podsumowanie kampanii promocyjno-szkoleniowej / Bogusława Bukowska.// Remedium. - 2007, nr 12, s.28-29
 315. Pogrzebani przez alkohol i narkotyki / Aleksander Markiewicz.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2009, nr 4, s. 67-80
 316. Politoksykomania / Michał Kidawa.// Remedium. - 2008, nr 11, s. 28-29
 317. Polityka narkotykowa w dużych miastach, Cz. 2 / Artur Malczewski, Anna Misiurek.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 2, s. 25-29
 318. Polityka narkotykowa w Portugalii i jej implikacje dla polityki narkotykowej w Polsce / Krzysztof Grabowski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 3, s. 18-23
 319. Polityka narkotykowa w Republice Czeskiej i jej wpływ na używanie narkotyków / Krzysztof Grabowski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 4, s. 9-14
 320. Polityka walki z narkotykami według ONZ, a sytuacja w Polsce. Cz. 1 / Łukasz Jędruszak, Artur Malczewski.// Remedium. - 2009, nr 3, s. 28-29
 321. Polityka walki z narkotykami według ONZ, a sytuacja w Polsce. Cz. 2 / Łukasz Jędruszak, Artur Malczewski.// Remedium. - 2009, nr 4, s. 28-29
 322. Polityka wobec narkomanii w Unii Europejskiej / Antoni Zieliński.// Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 20-24, bibliogr.
 323. Polska i portugalska polityka narkotykowa : próba porównania efektów / Krzysztof Krajewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 3, s. 12-17
 324. Polska młodzież A. D. 2016 a uzależnienia / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2017, nr 2, s. 30-37
 325. Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" / Artur Malczewski.// Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27
 326. Polska młodzież a narkotyki i "dopalacze" / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 5, s. 28-29
 327. Polska młodzież a substancje psychoaktywne / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 3, s. 24-25
 328. Polska młodzież a wybrane substancje psychoaktywne / Artur Malczewski.// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 58-59
 329. Polska na tle Europy.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 36-38
 330. Polska polityka narkotykowa w praktyce / Mira Prajsner.// Remedium. - 2010, nr 6, s. 1-3
 331. Polska Prezydencja w Radzie UE : aktywność w zakresie przeciwdziałania narkotykom i narkomanii / Łukasz Jedruszak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 1, s. 7-9
 332. Polska prezydentura w Grupie Pompidou.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 28-29
 333. Polska przed drugą transformacją / Krzysztof Wojcieszek.//W: Młodzież z grup ryzyka. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. - S. 126-131
 334. Polskie doświadczenia w Wiedniu / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 5, s. 28-29
 335. Polskie prawo dotyczące narkotyków i narkomanii : zarys nowej regulacji prawnej.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2006, nr 2, s. 81-88
 336. Polskie prawo narkotykowe wysyła sprzeczne sygnały / Krzysztof Krajewski.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2007, nr 4, s. 54-58
 337. Polskie ustawodawstwo dotyczące narkotyków i narkomanii : pomiędzy represją a profilaktyką, a terapią / Krzysztof Krajewski.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2009, nr 3, s. 27-38
 338. POLSKO - NIEMIECKA umowa bliźniacza : walka z narkotykami - kontynuacja / Marian Kidawa.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 1, s. 40-42
 339. Polsko-niemiecka umowa bliźniacza : walka z narkotykami - kontynuacja / Michał Kidawa.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 1, s. 40-42
 340. Pomagać ludziom...skutecznie / Przemysław Bogusz.// Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 37-39
 341. Pomoc ambulatoryjna / Elżbieta Rachowska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 1, s. 6 - 8
 342. Pomoc na wyciągnięcie ręki / Maja Rupszel ; rozm. przepr. Elżbieta Szadura-Urbańska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 1, s. 45-47
 343. Pomoc prawna z urzędu dla osób uzależnionych od narkotyków / Katarzyna Syroka-Marczewska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 4, s. 16-20
 344. Ponowoczesność jako źródło narkomanii? : refleksje z filozoficznego namysłu nad społeczeństwem, zdrowiem i uzależnieniem od narkotyków / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 6-12, bibliogr.
 345. Popularny słownik zdrowego stylu życia. Cz. III / Bogusław Habrat (i in.).// Lider. - 2006, nr 6, s. 27-30
 346. Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn.// Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 413-441, bibliogr
 347. Postawy i opinie dotyczące substancji psychoaktywnych / Artur Malczewski.// Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 50-51
 348. Potrzeby pacjentów lecznictwa uzależnień dotyczące relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów / Katarzyna Dąbrowska.// Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 4, s. 377-394, bibliogr.
 349. Powstrzymać modę "na branie" / Jolanta Łętowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10--11, wkł. s. X-XIV
 350. Praca terapeutyczna z młodym pacjentem / Anna Bakuła, Piotr Bakuła.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 3, s. 12 - 14
 351. Prawa człowieka a polityka narkotykowa / Piotr Jabłoński.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 4, s. 5-7
 352. Prawa młodego pacjenta / oprac. MAR.// Remedium. - 2006, nr 2, s. 26-27
 353. Prawo a zmieniający się obraz zjawiska narkomanii / Krzysztof Krajewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 4, s. 26-31
 354. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii : ustawodawstwo polskie na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków / Krzysztof Krajewski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 4, s. 425-437, bibliogr.
 355. Priorytety i zadania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 / Piotr Jabłoński.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 3-6
 356. Priorytety Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / oprac. SOC.// Remedium. - 2006, nr 4, s. 12
 357. Proaktywna orientacja temporalna osób uzależnonych kontynuujących i przerywających leczenie w trzech wybranych społecznościach terapeutycznych / Marcin Szulc.// Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 3, s. 259-271
 358. Problem alkoholu i narkotyków a wymiar kary kryminalnej / Krzysztof Miłek.// W: Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - S. 118-132
 359. Problem narkomanii w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie / Beata Grabowska.// Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 78-80
 360. Problem narkomanii w okresie adolescencji / Dorota Kiełb-Grabarczyk.// Edukacja. - 2006, nr 4, s. 49-52, bibliogr.
 361. Problem narkomanii w opinii uczniów : na przykładzie badań młodzieży ponadgimnazjalnej w Słupsku / Danuta Narożna.// Lider. - 2008, nr 1, s. 18-21
 362. Problem narkomanii w zakładach karnych / Dariusz Sarzała.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2007, nr 4, s. 30-46, bibliogr.
 363. Problem narkotykowy w Europie.// Remedium. - 2008, nr 11, s. 32
 364. Problem narkotykowy w Gruzji / Łukasz Jędruszak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 42-43
 365. Problem narkotykowy w Republice Czeskiej / Viktor Mravcik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 2-3
 366. Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce / Artur Malczewski.// Remedium. - 2010, nr 12, s. 28-29
 367. Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 1, s. 30-33
 368. Problem narkotyków i narkomanii w Polsce - analiza zróżnicowania terytorialnego / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 32-40
 369. Problem narkotyków i narkomanii w Polsce - najnowsze dane / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 5-7, bibliogr.
 370. Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie, 2007 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2008, nr 1, s. 28-29
 371. Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2009, nr 2, s. 28-29
 372. Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i w Niemczech / Janusz Sierosławski.// Remedium. - 2005, Numer Specjalny, s. 4-7
 373. Problem narkotyków i narkomanii w Polsce najnowsze dane / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 5, s. 5-8
 374. Problem narkotyków i narkomanii w Warszawie. Cz. 1 / Janusz Sierosławski.// Remedium. - 2006, nr 12, s. 26-27
 375. Problem narkotyków i narkomanii w Warszawie. Cz. 2 / Janusz Sierosławski.// Remedium. - 2007, nr 1, s. 20-29
 376. Problem uzależnienia : refleksje na bazie spotkań z uzależnionymi od narkotyków w ośrodku w Głoskowie / Dorota Zagrodnik, Aleksandra Majsterek .// W: Wyzwania XXI wieku a człowiek. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego, 2015. - S. 159-167
 377. Problem uzależnień w środowisku młodzieży akademickiej : badania własne / Lucyna Sochocka, Mariola Wojtal.//W: Dziecko i jego środowisko. - Wrocław : "Continuo", 2006. - S. 47-57
 378. Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży / Anna Puza.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 5-6
 379. Problemowe używanie marihuany / Artur Malczewski.// Remedium. - 2017, nr 1, s. 30-31
 380. Problemowe używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież - przyczyny i uwarunkowania / Łukasz Kołomański.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 14-17, bibliogr.
 381. Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 363-389
 382. Problemy toksykologiczno-sądowe wynikające z dystrybucji i używania środków psychoaktywnych w aspekcie ustawy / Roman Wachowiak, Janusz Kołowski, Grzegorz Żukociński.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2007, nr 4, s. 85-95
 383. Problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych a występowaniem zaburzeń psychicznych - charakterystyka zjawiska podwójnej diagnozy w Polsce i w Europie / Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 3, s. 17-21
 384. Proces tworzenia standardów w terapii uzależnień / Dawid Chojecki.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 2, s. 39-42
 385. Profilaktyka i socjoterapia dzieci i młodzieży na szczeblu centralnym / Marek Dziewiecki.//W: Młodzież z grup ryzyka. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. - S. 119-125
 386. Profilaktyka na Mazowszu i w Brandenburgii / Katarzyna Łukowska.// Remedium. - 2010, nr 6, s. 4-5
 387. Profilaktyka narkomanii - ujęcie lokalne / Anna Nowak.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 3-10
 388. Profilaktyka narkomanii w pracy socjalnej / Małgorzata Lis.// Praca Socjalna. - 2011, nr 3, s. 106-116
 389. Profilaktyka narkotykowa w Europie : badanie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2010, nr 3, s. 28-29
 390. Profilaktyka uzależnień / Bożena Krypel, Beata Kapałka.// Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 28-29
 391. Program EDDRA : ewidencjonowanie i ocena polskich programów ograniczających popyt na narkotyki / Grażyna Świątkiewicz.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2005, nr 3, s. 43-50
 392. Program EDDRA / Grażyna Świątkiewicz.// Remedium. - 2005, nr 4, s. 18-19
 393. Program profilaktyki uzależnień od środków odurzających "Niezależni" / Magdalena Zając.// Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 5, Wkładka Metodyczna, s. I-V
 394. Program wzmacniania rodziny 10-14 / Grażyna Piotrkowska.// Remedium. - 2015, nr 10, s. 1-3
 395. Programy redukcji szkód w Polsce / Artur Malczewski.// Remedium. - 2017, nr 5, s. 20-21
 396. Programy rekomednowane w systemie działań profilaktycznych realizowanych w Płocku / Joanna Dobrzeniecka.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2017, nr 1, s. 43-47
 397. Prohibicja na rynkach dóbr niekorzystnych społecznie a poziom przestępczości : przegląd piśmiennictwa / Jakub Sukiennik.// Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 1, s. 81-94, bibliogr.
 398. Promocja Dobrych Praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 1 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 6, s. 28-29
 399. Promocja Dobrych Praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 2 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 60-61
 400. Przeciwdziałanie narkomanii : konkurs ofert / oprac. SOC.// Remedium. - 2006, nr 10, s. 11
 401. Przeciwdziałanie narkomanii na Lubelszczyźnie / Elżbieta Seredyn.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 36-40
 402. Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym : osiągnięcia i wyzwania / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 9, s. 24-25
 403. Przeciwdziałanie uzależnieniom : program zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży / Łukasz Kołomański.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, wkładka, s. IV-VIII
 404. Przede wszystkim profilaktyka : rozmowa z Anną Mroczek, dyrektorem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy Urzędzie Marszałkowskim.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 47-48
 405. Przemoc pomiędzy partnerami i zachowania ryzykowne u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / Piotr Serafin [i in.].// Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 3, s. 289-305
 406. Przemoc wobec dziecka determinantą zażywania w przyszłości środków psychoaktywnych / Małgorzata Piasecka.//W: Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy?. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010. - S. 55-70, bibliogr.
 407. Przestępczość narkotykowa oraz działania instytucji zaangażowanych w redukcję podaży / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 8-19
 408. Przestępczość narkotykowa oraz nielegalny rynek narkotyków / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr 9, s. 30-31
 409. Przetwarzanie i ochrona informacji dotyczących pacjentów lecznictwa odwykowego / Marek Romsicki.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 4, s. 27 - 30
 410. Psychiczne i somatyczne skutki stosowania marihuany / Magdalena Gołek.// Remedium. - 2015, nr 5, s. 1-3
 411. Psychologiczne podstawy rozwoju zjawiska uzależnienia od opoidów / Zygmunt Madeja.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2005, nr 3, s. 51-64, bibliogr.
 412. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży - przegląd wybranych koncepcji / Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwożdziewicz.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 10-11, s. 10-16
 413. Psychoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, od czynności i terapia ich rodzin / Zygmunt Madeja.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2005, nr 2, s. 5-23
 414. Quo vadis profilaktyko?. Cz. 1 / Marcin Jacek Sochocki.// Remedium. - 2014, nr 1, s. 8-11
 415. Quo vadis profilaktyko?. Cz. 2 / Krzysztof Ostaszewski.// Remedium. - 2014, nr 2, s. 4-6
 416. Rada Unii Europejskiej i jej grupy robocze : Horyzontalna Grupa Robocza ds. Narkotyków / Łukasz Jędruszak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 35-36
 417. Raport Europejskiego Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii / Agnieszka Kolbowska, Michał Kidawa.// Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 48-50
 418. Raport krajowy 2013 - najnowsze dane o skali zjawiska narkomanii / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 1, s. 24-29
 419. Raport Międzynarodowego Organu Kontoli Środków Odurzających za 2004 rok.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 1, s. 22-30
 420. Raport rzecznika praw pacjenta osób uzależnionych / Agnieszka Sieniawska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 1, s. 22-25
 421. Raport Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej / Bogusława Bukowska.// Remedium. - 2012, nr 1, s. 26-27
 422. Raport z ewaluacji programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników substancji psychoaktywnych "Fred goes net" / Elżbieta Stawecka, Dawid Chojecki.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 4, s. 8-10
 423. Raport z realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z obszaru profilaktyki przez gminy i powiaty w latach 2003-2005 / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 34-40, bibliogr.
 424. Redukcja szkód w Polsce i co dalej? / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 1, s. 28-29
 425. Redukcja szkód w uzależnieniach chemicznych : czy Polska może zrobić więcej? : perspektywa zachodnioeuropejska i amerykańska / Ewa Karolczak-Wawrzała.// W: Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 155-165
 426. Redukować czy wzmacniać? : czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące w profilaktyce / Magdalena Gołek.// Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 20-21
 427. Refleksje dotyczące rozwiązań prawnych w ustawie o zdrowiu publicznym z pespektywy samorządu terytorialnego / Sławomir Pietrzak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 3, s. 5-9
 428. Refleksje i rekomendacje dotyczące podstawy programowej szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień / Bogusława Bukowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 3, s. 6-8
 429. Reforma polityki wobec narkotyków w Portugalii / oprac. Michał Sołtysiak.// Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 2, s. 153-157
 430. Rekomendacje dla samorządów w zakresie problemu narkomanii - projekt "kalkulator kosztów zaniechania" / Barbara Wilamowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 2, s. 17-22
 431. Rekomendacje do opracowania regulaminu porządkowego w zakładzie opieki zdrowotnej prowadzącym terapię osób uzaleznionych od narkotyków.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 2, s. 43-50
 432. Relacja z II Ogólnopolskiej Konferencji na temat przeciwdziałania narkomanii / Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 4, s. 4-6
 433. Relacje rodzic-dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków / Magdalena Górska.// Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 1, s. 11-29, bibliogr.
 434. Relacje terapeutyczne w ujęciu TSR. Cz. 2 / Krystian Labuda.// Remedium. - 2010, nr 1, s. 26-27
 435. ReLION na Lubelszczyźnie / Elżbieta Seredyn.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 32-35
 436. oczny Raport EMCDDA - 2009 / Artur Malczewski, Anna Jaśkiewicz.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 28-29
 437. Rodzina dysfunkcjonalna a problem narkotyzowania się młodzieży / Barbara Kałdon.// W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. - Krasnystaw : [b.w.], 2010. - S. 151-158
 438. Rodzina z problemami / Sylwia Badora.//W: Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2009. - S. 120 - 134
 439. Rodzinna profilaktyka uzależnień / Jolanta Rogala-Obłękowska.// Remedium. - 2005, nr 11-12, s. 34-35
 440. Rola piętna w procesie wychodzenia z nałogu / Magdalena Bielecka, Anna Lisiecka, Anna Radiukiewicz.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 2, s. 30-34
 441. Rola rodziców w zapobieganiu narkomanii / Barbara Romanowska.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2007, nr 4, s. 81-84
 442. Rola układu serotoninergicznego w działaniu nagradzającym i uzależniajacym kokainy / Paulina Rok-Bujko.// Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 2, s. 179-202
 443. Rozmowa / Piotr Bakuła.// Problemy Narkomanii. - 2005, nr 1, s. 89-92
 444. Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej w Iławie, 2001-2005-2010 / Krzysztof Bobrowski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 1, s. 37-56, bibliogr.
 445. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych oraz używania alkoholu, nikotyny i narkotyków wśród dorosłych Polaków / Justyna Zielińska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 6, s. 24-28
 446. Różnorodność rozwiązań w polityce narkotykowej w Europie i na świecie / Krzysztof Krajewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 4, s. 7-11
 447. Rynek dopalaczy w Polsce i sposoby jego ograniczenia / Krzysztof Grabowski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 4, s. 21-25
 448. Ryzyko uzależnień w środowisku niesłyszących / Agnieszka Polska.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 49-53
 449. Rzpowszechnienie zaburzeń psychicznych oraz używania alkoholu, nikotyny i narkotyków wśród dorosłych Polaków / Justyna Zielińska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 6, s. 24-28
 450. Samoocena jako czynnik ryzyka i czynnik chroniący przed używaniem substancji psychoaktywnych / Marta Klesińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 8-10, bibliogr.
 451. Samopomocowe grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych / Zofia Olesiak.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2005, nr 2, s. 60-62
 452. Samorząd - organizacje pozarządowe : współpraca międzysektorowa w profilaktyce uzależnień / Tomasz Kowalewicz.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 2, s. 10-13
 453. Scenariusz przedstawienia profilaktycznego "Narkotykom mówimy STOP" / Bożena Kamrowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 16-17
 454. Seks i narkotyki : nowe obszary profilaktyki / Agnieszka Walendzik-Ostrowska.// Remedium. - 2007, nr 8, s. 30-31
 455. Sekty w szkole? / Janusz Bujak.// Problemy Narkomanii. - 2005, nr 4, s. 73-76
 456. Sieć Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii / Marta Struzik.// Remedium. - 2008, nr 4, s. 28-29
 457. Sieć ekspertów wojewódzkich ds. informacji o narkotykach i narkomanii : struktura, zadania i funkcje / Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 45-48, bibliogr.
 458. Skala i charakter narkotyzowania się kierowców : wnioski z badań sondażowych / Mariusz Jędrzejko, Wiesław Bożejewicz.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2006, nr 2, s. 32-41
 459. Skazani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych odbywający karę pozbawienia wolności w warunkach systemu terapetycznego / Krzysztof Czekaj.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 4, s. 38-46
 460. Skuteczne metody diagnostyczne / Anna Ciupa.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 15-17
 461. Skutki sięgania po używki mogą być opłakane / UG [Urszula Gielo].// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 20 (17 V), s. 14
 462. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. 7, Używkom mówimy NIE! / Jagoda Wypyszyńska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 18
 463. SOR - szybka ocena i reakcja .Cz. 1 / Janina Węgrzecka-Giluń.// Remedium. - 2005, nr 4, s. 16-17
 464. Specyfika relacji terapeutycznej z osobą uzależnioną od narkotyków / Elżbieta Rachowska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 3, s. 4 - 6
 465. Spotkania przy "Fafiku" promujące zdrowy styl życia / Iwona Cieślak.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 37-38
 466. Sprawozdanie roczne Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii o stanie problemu narkotykowego w Europie oraz wybrane aspekty sytuacji w Polsce / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 5-8
 467. Stan problemu narkotykowego w Europie - wybrane zagadnienia / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 43-45
 468. Stan problemu narkotykowego w Europie / Danuta Muszyńska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 37-42
 469. Stan problemu narkotyków i narkomanii w Europie / Klaudia Palczak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 39-44
 470. Standardy akredytacyjne w opiece nad pacjentami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych / Bogusława Bukowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 2, s. 27-30
 471. Standardy jakości i "dopalacze" na międzynarodowej konferencji w Warszawie.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 3, s. 28-19
 472. Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 1 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2010, nr 4, s. 30-31
 473. Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 2 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2010, nr 5, s. 28-29
 474. Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 3 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2010, nr 6, s. 28-29
 475. Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 4 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 48-49
 476. Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 5 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2010, nr 9, s. 28-29
 477. Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 6 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2010, nr 10, s. 28-29
 478. "Stare i nowe uzależnienia" : podobieństwa i różnice / Włodzimierz Janiszewski.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2009, nr 1, s. 67-86
 479. Steroidy anaboliczno-androgenne : (AAS-anabolic-androgenic-steroids) - społeczna androgenizacja : rozpowszechnianie używania , problemy zdrowotne / Anna Dietrich-Muszalska.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2005, nr 4, s. 38-50, bibliogr.
 480. Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalną / Ewa Mędrela-Kuder.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 12-13
 481. Stosunek uczniów i studentów do czterech podstawowych środków uzależniających / Andrzej Słomka.//W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. - S. 377 - 391
 482. Strategia przeciwdziałania narkomanii - wyzwania wobec nowych zagrożeń / Maria E. Sokalska.//W: Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. - Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2010. - S. 548-568
 483. Struktura osobowości i kompetencje społeczne osób korzystających z pomocy w ośrodkach MONAR / Małgorzata Kruk.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 19-24
 484. Struktura osobowości i poziom nadziei na sukces u osób korzystających z pomocy w ośrodkach MONAR / Jarosław Jastrzębski, Małgorzata Kruk.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 33-39
 485. Studenci o narkotykach i narkomanii : wyniki badania ankietowego 2004 / Janusz Sierosławski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 3, s. 17-30
 486. Subiektywna jakość życia członków Wspólnoty Anonimowych Narkomanów / Mateusz Hędzelek.//W: Jakość życia współczesnego człowieka. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 91-101, bibliogr.
 487. Substancje psychoaktywne : używanie oraz ich dostępność / Artur Malczewski.// Remedium. - 2012, nr 6, s. 28-29
 488. Substancje psychoaktywne w środowisku dzieci zakopiańskich szkół podstawowych / Maria Gacek, Jarosław Rosiński, Dariusz Tchórzewski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, s. 12-14
 489. Sukces kampanii "Bliżej siebie - dalej od narkotyków" / Tomasz Zakrzewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 5-10
 490. Sukces kampanii "Brałeś? Nie jedź!" / Danuta Muszyńska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s. 45-48
 491. System Ostrzegania o Nowych Narkotykach / Michał Kidawa.// Remedium. - 2007, nr 5, s. 28-29
 492. System pomocy skazanym uzależnionym od środków psychoaktywnych odbywających karę pozbawienia wolności / Krzysztof Czekaj.//W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne. - Warszawa : "Żak", 2009. - S. 235-250, bibliogr.
 493. System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego / Ewa Nawrot.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 2, s. 16-18, bibliogr.
 494. System szkoleń w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków certyfikowany przez Ministra Zdrowia.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 2, s. 58-[60]
 495. Sytuacja w obszarze narkotyków syntetycznych i prekursorów narkotykowych w Polsce na tle Unii Europejskiej / Ilona Kieres-Salamońska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 2, s. 19-25
 496. Szacowanie kosztów problemu narkomanii w Polsce. Cz. 3 / Janusz Sierosławski.// Remedium. - 2006, nr 5, s. 16-17, bibliogr.
 497. Szacowanie społecznych kosztów narkomanii. Cz. 1 / Bogusława Bukowska.// Remedium. - 2006, nr 3, s. 26-27
 498. Szacowanie społecznych kosztów narkomanii. Cz. 2 / Bogusława Bukowska.// Remedium. - 2006, nr 4, s. 28-29
 499. Szkoła bez narkotyków / Jacek Morawski.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2007, nr 2, s. 5-17
 500. Szkoła jako miejsce oddziaływań profilaktycznych / Bogusława Bukowska, Joanna Szymańska.// Remedium. - 2014, nr 10, s. 1-4
 501. Szkoła, uczniowie i narkotyki / Katarzyna Kocoń, Katarzyna Okulicz-Kozaryn.// Remedium. - 2007, nr 10, s. 28-29
 502. Szybka informacja, skuteczne działanie / Dawid Chojecki, Michał Kidawa.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 22-26
 503. Szybka informacja, skuteczne działanie / Dawid Chojecki, Michał Kidawa.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 1/2, s. 50 - 52
 504. Śmiertelne przedawkowania narkotyków : sytuacja w Polsce i w Europie / Artur Malczewski.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2008, nr 4, s. 5-14, bibliogr.
 505. Śmiertelne przedawkowania narkotyków w Polsce i w Europie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2010, nr 11, s. 28-29
 506. Światopogląd i etos osób zawodowo pomagających uzależnionym od narkotyków (w świetle badań empirycznych) / Joanna Zamecka, Jerzy Kwaśniewski.//W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 133-156
 507. Temperament a zażywanie narkotyków przez młodzież licealną / Jan Chodkiewicz.//W: Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010. - S. 139-156
 508. Terapia budowania atrakcyjnego życia / Wadim Krzyżaniak, Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2005, nr 3, s. 1-3
 509. Terapia osób uzależnionych od narkotyków z zaburzeniami osobowości / Elżbieta Rachowska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2007, nr 3, s. 11 - 13
 510. Terapia par - proces zdrowienia w związku / Jolanta Ryniak, Joanna Nolbrzak Drozd.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 1, s. 10 - 13
 511. Terapia par w placówce leczenia uzależnień / Iwona Kołodziejczyk.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2014, nr 1-2, s. 42-44
 512. Terapia uzależnień od nielegalnych środków psychoaktywnych w polskich zakładach karnych i jej znaczenie w procesie resocjalizacji więźniów / Grzegorz Kudlak.//W: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - S. 181-194, bibliogr.
 513. Terapia za oceanem / Ireneusz Kaczmarczyk.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 4, s. 6 - 10
 514. Terapia zastępcza w ramach terapii stacjonarnej / Werner Singer.// Remedium. - 2006, nr 1, s. 26-27
 515. Testy przesiewowe w polskiej praktyce / Katarzyna Okulicz-Kozaryn.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 10-14, bibliogr.
 516. To niemożliwe, że moje dziecko jest ćpunem : o relacjach międzypokoleniowych i konsekwencjach ich braku / Lidia Ippoldt.// Biblioterapeuta. - 2017, nr 2, s. 3-4
 517. Transition Facility 2004 / oprac. Mar.// Remedium. - 2007, nr 7, s. 30-31
 518. Transition Facility : szkolenia dla społeczności lokalnych / Bogusława Bukowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 32-35
 519. Trochę teorii z narkomanii / Anna Omylanowska-Kuglarz.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 43-48
 520. Troska o siebie - czynnik protekcyjny w etiologicznych mechanizmach narkomanii / Piotr Kwiatkowski.// W: Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 63-94
 521. Trudności w diagnozowaniu problemu narkotykowego wśród młodzieży / Iwona Gryniuk-Toruń.// Remedium. - 2005, Numer Specjalny, s. 20-21
 522. Tworzenie krajowego centrum monitorowania narkotyków i narkomanii / Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 2, s. 43-46
 523. Ucieczka od rzeczywistości / Urszula Tokarska.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 11-16
 524. Uczelnie wolne od uzależnień / Elżbieta Krawczyk.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 7-13
 525. Uczniowie o działaniach profilaktycznych szkoły / Iwona Jakubowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 1, s. 48-52
 526. Uczniowie w gimnazjum a narkotyki : komunikat z badań / Rafał Parczewski.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 7-12
 527. Udział rodziny w resocjalizacji narkomanów w Monarze / Wiesława Kubiak-Krzywicka.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 52-54
 528. Ukryte przełączniki umysłu / Eric J. Nestler.// Świat Nauki. - 2012, nr 1, s. 50-57
 529. Unia Europejska z Rosją przeciwko narkotykom / Klaudia Palczak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 43-44
 530. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii / Piotr Jabłoński.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 4, s. 2-6
 531. Uwaga na metamfetaminę! / Włodzimierz Janiszewski.// Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s. 72-74
 532. Uwaga! Narkotyki! / Iwona Bernatowicz.// Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 10-11
 533. Uwarunkowania narkomanii wśród młodzieży / Anna Kotlarska-Michalska.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. 6-13, bibliogr.
 534. Uzależnienia - alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu : profilaktyka, terapia i resocjalizacja / Czesław Cekiera.//W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2. - Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 20-56
 535. Uzależnienia jako problem społeczny / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 5-7
 536. Uzależnienia młodzieży od narkotyków / Jolanta Koczurowska.//W: Zagrożenia okresu dorastania. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - S. 201-206
 537. Uzależnienia w Narodowym Programie Zdrowia - perspektywa Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Piotr Jabłoński.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2017, nr 1, s. 2-5
 538. Uzależnienia wśród młodzieży : na terenach dotkniętych transformacją gospodarczą / Bogumiła Bobik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 6, s. 38-46
 539. Uzależnienie od benzodiazepin - podstępne i groźne / Anna Basińska-Starzycka.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2007, nr 5, s. 4 - 7
 540. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz psychoterapia osób uzależnionych / Jacek Moskalewicz, Jadwiga Jaraczewska, Adam Kłodecki.//W: Psychoterapia : podręcznik akademicki. 5, Problemy pacjentów. - Warszawa : "Eneteia", 2011. - S. 249-272
 541. Uzależnnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych / Jolanta Rabe-Jabłońska.//W: Psychiatria dzieci i młodzieży. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - S. 336-351
 542. Uzyteczność badania środowiska rodzinnego osób uzależnionych od narkotyków / Elżbieta Hornowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 40-43
 543. Użyteczność badania środowiska rodzinnego osób uzależnionych od narkotyków / Elżbieta Hornowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 40-43
 544. Użytkownicy "dopalaczy" pod lupą / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 11, s. 26-27
 545. Użytkownicy narkotyków w iniekcjach w 2008 i 2014 roku / Artur Malczewski, Anna Misiurek.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 1, s. 35-38
 546. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną - wyniki badań ESPAD / Janusz Sierosławski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 1, s. 35-39
 547. Używanie alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej w województwie kujawsko-pomorskim / red. Grzegorz L. Kasprzycki.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2007, nr 1, s. 19-48
 548. Używanie alkoholu przez młodzież - prezentacja wybranych wyników badań / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2013, nr 9, s. 13
 549. Używanie i postawy wobec substancji psychoaktywnych w populacji generalnej w 2013 roku / Artur Malczewski, Anna Misiorek.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 4, s. 38-43
 550. Używanie kokainy w Europie i w Polsce / Michał Kidawa, Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 14-18
 551. Używanie legalnych substancji psychoaktywnych - wyniki badań / Artur Malczewski.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 28-29
 552. Używanie narkotyków a aktywność seksualna młodzieży / Maria Łukaszek.// W: Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - S. 77-95
 553. Używanie narkotyków a płeć / Agnieszka Kolbowska.// Remedium. - 2007, nr 9, s. 28-29
 554. Używanie narkotyków a płeć / Agnieszka Kolbowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 36-41, bibliogr.
 555. Używanie narkotyków a zaburzenia psychiczne / Agnieszka Kolbowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 16-17
 556. Używanie narkotyków i "dopalaczy" w populacji generalnej / Artur Malczewski, Anna Misiurek.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 4, s. 32-37
 557. Używanie narkotyków / Józef Leśniak.//W: Uzależnienia w praktyce klinicznej. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009. - S. 117-136, bibliogr.
 558. Używanie narkotyków przez gdańskich uczniów / Maciej Dębski.// Remedium. - 2011, nr 5, s. 28
 559. Używanie narkotyków przez kobiety w ciąży.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 4, s. 24-30
 560. Używanie narkotyków przez polską młodzież / Janusz Sierosławski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 3, s. 35-41
 561. UUżywanie narkotyków w iniekcjach / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr 3, s. 30-31
 562. Używanie narkotyków w Polsce : wyniki badań ankietowych w populacji generalnej / Janusz Sierosławski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 44-48
 563. Używanie narkotyków w populacji generalnej / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 7-8, s. 48-49
 564. Używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych - wyniki badania z 2012 roku / Artur Malczewski, Anna Misiurek.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 1, s. 24-27
 565. Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez problemowych użytkowników / Grzegorz Wodowski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 1, s. 24-27
 566. Używanie poszczególnych rodzajów narkotyków przez młodzież : wzory i konsekwencje / Katarzyna Okulicz-Kozaryn [i in.].// Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 391-411
 567. Używanie przez młodzież marihuany i upijanie się w latach 2006-2010 / Anna Dzielska.// Remedium. - 2012, nr 4, s. 30-31
 568. Używanie substancji psychoaktywnych - wyniki badania z 2012 r. / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr 5, s. 30-31
 569. Używanie substancji psychoaktywnych a zaburzenia psychiczne : charakterystyka zjawiska współzachorowalności / Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 13-17
 570. Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej : zmiany pomiędzy 14. a 16. rokiem życia / Krzysztof Bobrowski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1-2, s. 27-37
 571. Używanie substancji psychoaktywnych przez gdańską młodzież w opinii rodziców. Cz. 3 / Maciej Dębski.// Remedium. - 2012, nr 3, s. 30-31
 572. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 10, s. 26-27
 573. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w Polsce i Europie / oprac. MAR.// Remedium. - 2009, nr 5, s. 12
 574. Używanie substancji psychoaktywnych przez niemieszkających z rodzicami i nieuczących się nastolatków / Agnieszka Pisarska, Katarzyna Okulicz-Kozaryn.// Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 443-456
 575. Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce / Artur Malczewski, Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 2, s.36-41
 576. Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej - wyniki badania z 2009 r. / Artur Malczewski, Michał Kidawa.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 26-30
 577. Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej / Artur Malczewski.// Remedium. - 2011, nr 4, s. 28-29
 578. W kierunku profilaktyki opartej na naukowych podstawach / Maria Deptuła.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 10-11, s. 4-9
 579. W którą stronę? / Lilia Szczepaniak.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 40-41
 580. W stronę autodestrukcji / Marzena Pasek.// Remedium. - 2005, nr 5, s. 18-19
 581. W Wilnie o redukacji szkód / Grzegorz Wodowski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 3, s. 17-21
 582. Warszawska strategia przeciwdziałania narkomanii / Teresa Szopińska ; rozm. przepr. A.L.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 41-44
 583. Wciąż jestem optymistą / Piotr Jabłoński ; rozm. przepr. Janina Węgrzecka - Giluń, Mira Prajsner.// Remedium. - 2005, numer specjalny, s. 14-17
 584. Wdrażanie szybkiej oceny sytuacji oraz stan prac nad monitorowaniem problemu narkotyków / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 38-40
 585. Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych : przegląd badań / Agnieszka Pisarska.// Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 29-53, bibliogr.
 586. "Wojna" z narkotykami : Raport Światowej Komisji ds. Polityki wobec Narkotyków : czerwiec 2011.// Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 2, s. 125-151, bibliogr.
 587. Wojsko wobec zjawiska narkomanii / Stanisław Kawula.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 44-46
 588. Wpływ kontekstu i techniki badań narkotykowych na wynik// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 1, s. 24-27
 589. Wprowadzenie do obrotu środków odurzających w świetle wyników badań empirycznych / Piotr Worona.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2008, nr 2, s. 5-42
 590. Wskaźnik zgłaszalności do leczenia / Anna Strzelecka.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 2, s. 16-17
 591. Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii.// Remedium. - 2007, nr 2-3, s.24
 592. Wspieranie projektów badawczych dotyczących problemu narkotyków i narkomanii przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Anna Strzelecka.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 1, s. 38-41
 593. Wspólnoty "Cenacolo" / Joanna A. Wnęk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 50-52
 594. Współpraca państw Unii Europejskiej w dziedzinie zwalczania narkotyków i narkomanii po reformie amsterdamskiej / Iwona Krzywicka.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2006, nr 1, s. 57-71
 595. Współpraca regionalna na przykładzie Hesji / Lothar Dicks.// Remedium. - 2005, Numer Specjalny, s. 8-9
 596. Współuzależnienie - koncepcja i psychoterapia : współuzależnienie jako pułapka psychologiczna : Cz. 2 / Zofia Sobolewska-Mellibruda.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 5, s. 9 - 11
 597. Współuzależnienie / Karolina Kmiecik-Jusięga.// Remedium. - 2012, nr 2, s. 26-27
 598. Współuzależnienie rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków / Piotr Sasin.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 3-7, bibliogr.
 599. Wstępna ocena Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002-2005 / Janusz Sierosławski, Katarzyna Okulicz-Kozaryn.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 1, s. 31-36
 600. Wybrane aspekty samooceny i uczestnictwa w kulturze fizycznej a konsumpcja narkotyków / Robert Bąk.// Lider. - 2006, nr 3, s. 7-9
 601. Wybrane przekonania i doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem marihuany wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i ich rówieśników bez dysfunkcji / Beata Hintze.// Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 4, s. 297-314, bibliogr.
 602. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osadzonych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych – wybrane aspekty / Monika Badowska-Hodyr.// W: System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans / red. nauk. Monika Badowska-Hodyr.. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016.. - S. 103-121, bibliogr
 603. Wymiana igieł i strzykawek w 2012 r. - wyniki badań / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr 2, s. 28-29
 604. Wywiad motywujący / Bogusława Bukowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 5-9, bibliogr.
 605. Z bezradnością w tle / Krystyna Karwicka-Rychlewicz.// Problemy Narkomanii. - 2005, nr 2, s. 24-34
 606. Zaangażowanie Kościoła w przeciwdziałaniu narkomanii / Antoni Długosz.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 4, s. 7-21
 607. Zachowania problemowe uczniów w opinii pedagogów i psychologów szkolnych. Cz. 2 / Maciej Dębski.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 24-25
 608. Zachowania ryzykowne - zestaw pytań konkursowych / Barbara Krupińska.// Wychowawca. - 20`7, nr 9, s. 27
 609. Zachowania ryzykowne gimnazjalistów (narkotyki) a czas wakacji / Iwona Jakubowska.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 5, s. 50-52
 610. Zadania zlecone przez Krajowe Biuro DS. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji w roku 2011 w ramach otwartego konkursu ofert.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 2, s. 31-36
 611. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym / Lech Hyb.//W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 167-190, bibliogr.
 612. Zagrożenia wynikające z używania alkoholu i narkotyków / Jagoda Fudała.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2012, nr 1, s. 22-23
 613. Zainteresowanie młodzieży narkotykami : kilka uwag na podstawie wyników badań własnych / Witold Wincenciak.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 19-21
 614. Zakład karny z oddziałem odwykowym jako miejsce oddziaływań terapeutycznych / Małgorzata Kubicka.//W: Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - S. 360-368, bibliogr.
 615. Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii / Iwona Niewiadomska, Katarzyna Misztal, Magdalena Gołek.//W: Wezwani do działania. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010. - S. 69-85
 616. Zapobieganie problemom związanymi z narkotykami / Les Key.//W: Praca socjalna, pomoc społeczna. - Warszawa : "Interart", 1995. - S. 205-214
 617. Zaprzestawanie używania konopi bez pomocy specjalistycznej / Katarzyna Kocoń.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 15-20
 618. Zasada "leczyć zamiast karać" w działaniu : doświadczenia projektu Topic II / Maria Charmast.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s. 35-38
 619. Zasoby odpornościowe i czynniki ryzyka a używanie alkoholu i marihuany w okresie wczesnej dorosłości / Agnieszka Pilarska, Radosław Pilarski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2015, nr 1, s. 23-35
 620. Zastosowanie metody randomizacji odpowiedzi w badaniach ankietowych dotyczących używania substancji psychoaktywnych / Zofia Mielecka-Kubień.// Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 1, s. 95-107
 621. Zatrzymani za posiadanie narkotyków - co może specjalista? / Dorota Wieczorek.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2012, nr 1, s. 31-34
 622. Zażywanie narkotykow przez młodzież : znaczenie czynników temperamentalnych i charakterologicznych / Jan Chodkiewicz.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 17-20
 623. Zażywanie narkotyków przez uczniów szkół średnich : (na przykładzie badań) / Aneta Sobiecka.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10-11, s. 32-35
 624. Zażywanie środków narkotycznych a cechy osobowości i radzenie sobie ze stresem / Nina Ogińska-Bulik.//W: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. - S. 127-143, bibliogr.
 625. Zażywanie środków narkotycznych przez studentów uczelni łódzkich / Nina Ogińska-Bulik.//W: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. - S. 109-125, bibliogr.
 626. Zbieranie danych z leczenia / Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 1, s. 21-23
 627. Zbieranie informacji o nowych substancjach psychoaktywnych oraz trendach na scenie narkotykowej w internecie / Tomasz Zakrzewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 15-19
 628. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych : wyniki raportu HBSC 2014. Cz. 2 / oprac. Anna Jarmuszkiewicz.// Remedium. - 2016, nr 9, s. 5-7
 629. Ze szczytów uniesień na piekła dno : mechanizm narkotykowego uzależnienia / Krzysztof Kruszko.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2007, nr 2, s. 19-25
 630. Zespół hyperkinetyczny (ADHD) a uzależnienia / Izabela Gorzkowska, Jerzy Samochowiec.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 5, s. 4 - 8
 631. Zgłaszalność do leczenia z powodu narkotyków - charakterystyka systemu monitorowania w Polsce / Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 1, s. 32-34
 632. Zgłaszalność do leczenia z powodu narkotyków w Polsce / Katarzyna Sollich.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 4, s. 31-34
 633. Zgłaszalność do leczenia z powodu narkotyków w świetle monitoringu i danych na poziomie europejskim / Marta Struzik.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 4, s. 35-39
 634. Zgony i zatrucia z powodu narkotyków / Artur Malczewski.// Remedium. - 2012, nr 11, s. 28-29
 635. Zgony z powodu narkotyków / Artur Malczewski.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 49-52, bibliogr.
 636. Zjawisko nowych narkotyków w świetle rozwiązań prawnych w Polsce - analiza krytyczna / Michał Kidawa.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 4, s. 19-23
 637. Zjawisko nowych narkotyków w świetle rozwiązań prawnych w Polsce - propozycja stworzenia zintegrowanego systemu / Michał Kidawa.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 2, s. 7-12
 638. Zmiany w postawach wobec narkotyków / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 10, s. 26-27
 639. Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach 2001-2005 : zagadkowe wyniki w Iławie / Krzysztof Bobrowski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 2, s. 133-150, bibliogr.
 640. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii - w stronę restrykcyjnej polityki antynarkotykowej? / Violetta Kopińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 13-15, bibliogr.
 641. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii : artykuły 62 i 62A / Katarzyna Syroka-Marczewska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 4, s. 12-16, bibliogr.
 642. Zobowiązanie do leczenia / Katarzyna Łukowska.// Remedium. - 2015, nr 9, s. 18-19
 643. Zrozumieć młodzież - badania bemowskie - cz. II / Bogusław Prajsner.// Remedium. - 2007, nr 4, s. 4-5
 644. Zwalczanie przestępczości narkotykowej w Polsce z perspektywy ostatnich 20 lat / Adam Rapacki.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 4, s. 31-35
 645. Związek wsparcia społecznego ze stosowaniem strategii radzenia sobie ze stresem w grupie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych / Agata Krupa, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Grzegorz Hofman.// Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1-2, s. 57-69
 646. Życie na ostrzu noża. Cz. 1 / Krystian Labuda.// Remedium. - 2008, nr 9, s. 24-25
 647. Życie na ostrzu nożą. Cz. 2 / Krystian Labuda.// Remedium. - 2008, nr 10, s. 26-27
 648. Życie po opuszczeniu zakładu karnego : readaptacja społeczna kobiet uzależnionych od narkotyków w Polsce / Justyna Klingemann, Ewa Miturska, Jacek Moskalewicz.// Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 2, s. 111-134

 

Autor: Marta Głogowska