Tolerancja

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2019
Zestawiła: Lilianna Żywutska


TOLERANCJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001 – 2019


Wydawnictwa zwarte:

 1.  "Czarodziejski pyłek" czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji
  i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy
  z dziećmi w wieku przedszkolnym
  / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006
  Przeworsk WK 48275
 2. Homoseksualizm : wykluczenie - transgresja - akceptacja / Paweł Fijałkowski. -Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009
  Jarosław WJ 53934, Przemyśl WP 100955
 3. Kategorie pedagogiczne : odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia / Józef Górniewicz. - Wyd. 2. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2001
  Przeworsk WK 44117, Przemyśl CzP 37.01
 4. Młodzież wobec innych : studium empiryczne na temat nietolerancji społecznej / Bożena Majerek. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2005
  Lubaczów WL 42256, Przemyśl WP 93079
 5. Nietypowe rodziny : o parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania / Przemysław Tomalski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
  Przemyśl WP 94465
 6. Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Rudek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008
  Przemyśl WP 97129
 7. Równość i różnica : mniejszości narodowe w porządku demokratycznym
  w Polsce po 1989 roku
  / Sławomir Łodziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005
  Przemyśl CzP 32
 8. Scenariusze godzin wychowawczych : wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
  Przeworsk WK 49034, Lubaczów WL 44732, Przemyśl CzP 37.064.2
 9. Tolerancja a edukacja / pod red. Mirosława Patalona. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
  Jarosław WJ 52892
 10. W poszukiwaniu tożsamości płciowej : historia byłego homoseksualisty / Andrew Comiskey. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2012
  Przeworsk WK 50811
 11. Wychowanie a role płciowe : program edukacyjny / Dorota Pankowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
  Przemyśl WP 95726

Artykuły z czasopism:

 1. Agresja i nietolerancja jako mechanizmy zagrożenia ładu społecznego / Tadeusz Pilch // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod redakcją Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. -Wydanie drugie rozszerzone i poprawione. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. - S. 418-432
 2. Akceptacja - ważne słowo! : scenariusz zajęć w klasie 1 gimnazjum / Katarzyna Pytlakowska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 12
 3. Biblioterapia - terapia i wychowanie przez czytanie / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 8- 10
 4. Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 25-30
 5. Czarna owca : bajka o tolerancji / Karolina Gawlik // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 9, s. 6-7
 6. Czy chłopiec może bawić się lalką, a dziewczynka koparką? : rozważania o „Innych”, inności i o … równości / Elżbieta Szefler. - (Problemy doświadczenia opinie) // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, [nr] 4, s. 10-19
 7. Elmer - akceptacja inności / Joanna Szymczak-Ryczel // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, dod. s. 8
 8. Filmowa lekcja tolerancji / Ewa Warmuz-Warmuzińska // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 76-77
 9. Historyczne korzenie i współczesna konieczność tolerancji / Tadeusz Pilch // W: Migracja uchodźstwo wielokulturowość : Zderzenie kultur we współczesnym świecie / redakcja Danuta Lalak. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2007. - S. 127-151
 10. Inni - obcy czy inni - drudzy? O potrzebie społecznej akceptacji u osób z niepełnosprawnością intelektualną / Kamil Kuracki // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 85-90
 11. Inni to także my : program na rzecz tolerancji / Marzena Tadeusz. - Warsztaty dla uczniów gimnazjum, kształtujące postawy tolerancji wobec innych ras, narodowości, wierzeń i przekonań religijnych.. // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 5, s. 20-[23]
 12. Inny gorszy odtrącony : konkurs "Tolerancja. Zgoda na inność" / Ewa Nowakowska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 28, s. 12
 13. Inny nie znaczy gorszy / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s. 43-45
 14. Inny nie znaczy gorszy / Izabella Grabowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 57-59
 15. Inny nie znaczy gorszy - tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu / Agata Krajewska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, dod. s. 10
 16. Inny nie znaczy gorszy - zabawy uczące tolerancji i integrujące dzieci z różnych krajów / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 4, s. 22-25
 17. Jesteśmy tolerancyjni // Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 9, s. 62-[65]
 18. Kilka uwag o tolerancji / Violetta Kopińska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 7-9
 19. Kim jest homoseksualista? / Joanna Marszk // Wychowawca. - 2007, nr 7/8, s. 40-41
 20. Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 16
 21. Komputer na lekcjach... o tolerancji / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 4, s. 84-92
 22. Kształcenie międzykulturowe w gimnazjum : koncepcja i jej realizacje na przykładzie tolerancji / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska // Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 6-12
 23. Kształtowanie poczucia własnej wartości / Teresa Słowikowska // Wychowawca. - 2016, nr 7/8, s. 46-47
 24. Ministerka i psycholożka / Iza Kujawska, Przemysław Sadura // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 27, s. 11
 25. Młoda nietolerancja / Adrianna Staręga // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 21-22
 26. Mniejszości narodowe czyli Lekcja tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla klasy pierwszej gimnazjum / Anna Kąkol // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 13-14
 27. Moja córka ma... dziewczynę / Dorota Kalenik, Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 28-31
 28. Moje spotkanie z niepełnosprawnym / Joanna Kołodziejczyk // Życie Szkoły. - 2006, nr 10, s. 36-38
 29. My - różnice i podobieństwa / Anna Mizgier // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 7-8
 30. Nie tylko polskie jest dobre / Paweł Boski ; rozm. przepr. Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 31, s. 5
 31. Postrzeganie "inności" i "innego" w świetle badań / Marta Kondracka, Aleksandra Krupa // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 39-44
 32. Problemy z dziejów tolerancji w Polsce / Andrzej Stroynoski // W: Dziecko w świecie współdziałania. Część 1 / pod redakcją Bronisławy Dymary. -Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001. - S. 241-269
 33. Przeciwdziałanie budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci niepełnosprawnych / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s. 2-5
 34. Przejawy manipulacji, przemocy i nietolerancji w szkole / Zdzisław Kosyrz // W: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod redakcją Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004. - S. 25-37
 35. Rozmowy o emigracji i uchodźstwie : scenariusz zajęć na podstawie lektury / Anna Pietrusewicz // Biblioteka w Szkole 2018, nr 3, s. 30-31
 36. Rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji / Joanna Szczepankiewicz-Battek.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 26-28
 37. Szkoła i nauczyciel wobec orientacji homoseksualnej ucznia / Janusz Rusaczyk // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 49-51
 38. Szkoła jako miejsce (nie) dla każdego? : o dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną / Irena Sosnowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 44-49
 39. "Tęczowa" szkoła / Magdalena Guziak-Nowak // Wychowawca. - 2013, nr 5, s. 18-21
 40. Tolerancja - zjawisko społeczne czy postawa? / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 50-53
 41. Tolerancja : (scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas 6) / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20
 42. Tolerancja : jestem taki sam jak ty, czy może inny? / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza 2019, nr 1, s. 36-39
 43. Tolerancja : jestem taki sam jak ty, czy może inny?, Cz. 2, Tolerancja- szacunek dla siebie i innych / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza 2019, nr 2, s. 35-37
 44. Tolerancja jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 48-51
 45. Tolerancja jako treść w procesach socjalizacji i wychowania / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 12, s. 39-47
 46. Tolerancja niepewności jako element kompetencji społecznych w kulturze indywidualizmu / Bożena Majerek, Sławomir Trusz // Edukacja. - 2011, nr 4, s. 66-74
 47. Trudna europejskość / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 2, s. 10
 48. Uczeń homoseksualny w szkole. Cz. 1 / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2012, nr 3, s. 28-29
 49. Uczeń homoseksualny w szkole. Cz. 2 / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2012, nr 4, s. 28-29
 50. Ustawa, która gwarantowała tolerancję / Janusz Tazbir // Mówią Wieki 2017, nr 1, s. 17-21
 51. W świecie niepełnosprawnych / Jarosław Cieśla // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 122-123
 52. Ważne słowo: tolerancja : (scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 10, s. 37-40
 53. Wstydliwy problem homoseksualności ucznia / Janusz Rusaczyk // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 68-72
 54. Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny : (lekcja wychowawcza dla uczniów klasy V) / Ewa Nakielska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 7-8
 55. Wychowanie do tolerancji / Joanna Bazaniak // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 13-19
 56. Wychowanie ku tolerancji / Anna Tobiacelli // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 19-20
 57. Wycieczka mentalna drogą do tolerancji : zajęcia w klasie III / Kamila Wojda // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 63-68
 58. Z drugiej strony lustra / Maria Aulich // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 1, s. 11
 59. Z tolerancją na ty / Bożena Rakowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 29-36
 60. Ze sobą, a nie obok siebie : (edukacja równoległa w procesie kształtowania postaw tolerancji) / Anna Młynarczuk, Mariusz M. Sokołowski // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 11-14
 61. Zero tolerancji dla bezpiecznej i przyjaznej szkoły... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 24-28

Autor: Lilianna Żywutska