Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza
w kształceniu ogólnym

(Bibliografia w wyborze 2014-2015)

Książki:

 1. Bydgoski bąbel matematyczny : o wprowadzeniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I-III / aut. Wiesława Binkowska-Wójcik [i in.]. ; red. Anna Nowakowska [i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014.
  Sygn. WypRz   243660
 2. Dyskalkulia / Karin Landerl, Liane Kaufmann ; przekł. Mateusz Jaśkowiak. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015.
  Sygn. CzytR   244214; WypRz   244215
 3. Edukacja przyrodnicza w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015.
  Sygn. WypRz   244022
 4. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka / Zbigniew Semadeni [i in.] - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2015.
  Sygn. WypRz   243786
 5. Matematyka od przedszkola : metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych : przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  Sygn. CzytR   244335; WypRz  244336
 6. Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej / Renata Korolczuk, Małgorzata Zambrowska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014.
  Sygn. WypRz  243670
 7. Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej : poradnik metodyczny / Jolanta Golanko, Grażyna Skirmuntt, Urszula Poziomek. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015].
  Sygn. CzytR   244322; WypRz   244323
 8. Raport z ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów OBUTm 2014 / aut. Marcin Karpiński [i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014.
  Sygn. WypRz   243661
 9. Wspomaganie rozwoju myślenia dziecięcego i kompetencji matematycznych : jak wspomagać rozwój przedszkolaka / red. prowadząca Krystyna Zielińska, Beata Krysiak ; zespół aut. Alicja Gołoś [i in.] ; il. Lidia Nowak-Chomicz [i in.]. - Warszawa : "Raabe", 2014.
  Sygn. WypRz   242156
 10. Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci : poradnik dla nauczycieli klas I-III / Agnieszka Nowak-Łojewska ; oprac. graf. Joanna Łojewska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  Sygn. CzytR   244328; WypRz   244329

 

Artykuły:

 1. Co kryje ziemia? / Iwona Łopacińska.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 62-63
 2. Cuda świata : I etap edukacyjny (klasa III) / Hanna Derewlana.// EduFakty - Uczę Nowocześnie. - 2015, nr 35, s. 17-21
 3. Czy nauki matematyczno-przyrodnicze mają płeć? - wywiad z Tomaszem Juńczykiem / Tomasz Juńczyk ; rozm. przepr. Agata Goździk.// Życie Szkoły. - 2015, nr 3, s. 6-8
 4. Dziecięca astronomia jak dzieci rozumieją swoje miejsce na ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej / Jan Amos Jelinek.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7-8, s. 78-82
 5. Edukacja matematyczna jako przestrzeń zmian / Jolanta Nowak.// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 60-73
 6. Fraktale : matematyka czy filozofia? / Jadwiga Kalabińska.// Matematyka. - 2015, nr 2, s. 49-57
 7. Geometryczne inspiracje : propozycje zabaw matematycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 7, s. 58-61
 8. Geotropem bioróżnorodności - ku konsiliencji nauk przyrodniczych / Paweł Michał Owsianny.// Biologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 41-43
 9. Gra planszowa / Agnieszka Zielińska.// Matematyka. - 2015, nr 4, s. 26-27
 10. Interaktywnie na lekcji : jak będzie wyglądał e-podręcznik do matematyki? / Barbara Halska.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 4, s. 10
 11. Jak lepiej aktywizować do uczenia sie o przyrodzie? / Julian Piotr Sawiński.// Fizyka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 41-44
 12. Jeden sprawdzian, trzy egzaminy / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 2, s. 3-7
 13. Kiedy intuicja w matematyce zawodzi... / Michał Zwierzyński, Krzysztof Kamiński.// Matematyka. - 2015, nr 3, s. 46-50
 14. Kilka uwag o przedszkolnej edukacji przyrodniczej w odniesieniu do badań nad rozumowaniem dzieci podczas zajęć opartych na metodzie eksperymentu / Edyta Roszyńska.// W: Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcje. Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015. - S. 165-176.
  Sygn. CzytR   243529
 15. Konstrukcje na dysku Poincarego / Elżbieta Stróżecka.// Matematyka. - 2015, nr 3, s. 51-60
 16. Kreatywny konstrukt, czyli matematyka, twórczość i gry / Paulina Suberlak.// Matematyka. - 2015, nr 3, s. 3-5
 17. Kształtowanie umiejętności poznawania przyrody - scenariusz zajęć z dziećmi 6-7-letnimi / Miroslava Gasparova, Mirosława Parlak, Ruzena Tomkuliakova.Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 88-90
 18. Lekcje przyrody od nowa// Biologia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 41-43
 19. Lęk przed matematyką z perspektywy psychologicznej i edukacyjnej / Krzysztof Cipora.// Edukacja. - 2015, nr 1, s. 139-150
 20. Liczeniem przejęci : niekonwencjonalne nauczanie matematyki w bawarskich przedszkolach / Katarzyna Tomasik-Abdelsamie.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 9-10, s.53-56
 21. Matematyka dla ucznia przyszłości / Katarzyna Ziomek, Magdalena Skórkowska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 9-10, s. 60-64
 22. Matematyka na maturze 2015 / Piotr Ludwikowski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 1, s. 11-28
 23. Matematyka nie jest nudna : scenariusz zajęć czytelniczych / Renata Niedźwiecka, Agnieszka Wiśniowska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 27
 24. Mierzenie płynów - pierwsze doświadczenia dziecka / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4 [właśc. nr 2], s. 48-50
 25. Moim zdaniem / Abdoul Romaric ; rozm. przepr. Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 9-10, s. 48-50
 26. Możliwości intensyfikacji edukacji przyrodniczo-ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym / Mirosława Parlak.// W: Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcje. Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015. - S. 155-163.
  Sygn. CzytR   243529
 27. (Nad)doniosłość egzaminów maturalnych przyczyną negatywnego efektu zwrotnego w przedmiotach przyrodniczych / Dariusz Witowski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 1, s. 51-63
 28. Naśladujemy hiperboliczne pomysły M.C. Eschera / Elżbieta Stróżecka.// Matematyka. - 2015, nr 4, s. 50-57
 29. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i ich gotowość do zmiany / Małgorzata Żytko.// Edukacja. - 2015, nr 1, s. 47-59
 30. Nazywam się symetria zaduma nad porządkiem świata / Elżbieta Stróżecka.// Matematyka. - 2015, nr 5, s. 50-59
 31. O Mickiewiczu poetycko i... matematycznie / Dobrochna Błażejczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, s. 16-17
 32. O optymalizacji raz jeszcze / Magdalena Kucio.// Matematyka. - 2015, nr 4, s. 35-38
 33. O złej jakości edukacji matematycznej dzieci i błędach merytorycznych w pierwszym dziecięcym podręczniku "Nasz elementarz" : jakie działania trzeba podjąć, aby to zmienić na lepsze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 97-110
 34. Obwód i pole figury. Przykłady rozwiązywania problemów matematycznych w klasie III / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak.// Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s. 10-12
 35. Od ogniska do żarówki : scenariusz lekcji przyrody / Anna Karcz.// Geografia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 34-36
 36. Opowiem wam o matematyce / Elżbieta Binswanger-Stefańska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 9-10, s. 66-68
 37. Oswoić matematykę / Agnieszka Zawadzka.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 9-10, s. 72-76
 38. Plus-minus: materiały do realizacji podstawy programowej / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 7, s. 8-12
 39. Porady i wskazówki których nie ma w tablicach maturalnych / Tomasz Grębski.// Matematyka. - 2015, nr 5, s. 34-40
 40. Poznajemy życiorys światowej sławy matematyka : rozwiązywanie zadań tekstowych / Hanna Klawa.// Matematyka. - 2015, nr 3, s. 31
 41. Problematyczny parametr / Magdalena Kucio.// Matematyka. - 2015, nr 3, s. 38-41.
 42. Przedszkolak i prognozy pogody : materiały do realizacji podstawy programowej / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4 [właśc. nr 2], s. 11-14
 43. Przedszkolak poznaje rośliny i zwierzęta : materiały do realizacji podstawy programowej / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3, s. 10-14
 44. Przedszkolak za pan brat z matematyką : materiały do realizacji podstawy programowej / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 6, s. 7-10
 45. Sposób na naukę matematyki / Ewa Kapczyńska, Iwona Leśniewska, Elżbieta Wiewióra.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 55-57
 46. Sposób na zadania otwarte : matura 2015. Cz. 1 / Magdalena Kucio.// Matematyka. - 2015, nr 2, s. 37-41
 47. Szanuj przyrodę!: materiały do realizacji podstawy programowej / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s.12-16
 48. Tangramy : logiczne zabawy matematyczne dla dzieci z klas I-III / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 7, s. 12-14
 49. To jest bajka..., czyli o nauczaniu matematyki metodą prof. Hejnego / Margareta Olszewska, Marzena Ogerman.// Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s. 10-12
 50. Tropiciele zapachów Ziemi : scenariusz zajęć dodatkowych / Danuta Maćkowiak.// Geografia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 37-39
 51. Trygonometria z GeoGebrą / Magdalena Żołnierczyk.// Matematyka. - 2015, nr 5, s. 45-47
 52. Tyle samo? : materiały do realizacji podstawy programowej / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozybek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 8, s. 6-10
 53. Usłyszeć geometrię i zobaczyć dźwięki / Tomasz Grębski.// Matematyka. - 2015, nr 3, s. 6-12
 54. Uśmiech w kostkach : scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich / Michał Danecki.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 50-52
 55. Uwierzmy w możliwości uczniów / Mirosław Dąbrowski ; rozm przepr. Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 12-16
 56. W co się bawić? : wczesna edukacja matematyczna kluczem do sukcesu edukacyjnego dziecka / Lucyna Pacan.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 9-10, s. 57-59
 57. Wykorzystanie klocków logicznych Diensa do kształtowania pojęć matematycznych / Lidia Kołodziejska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4 [właśc. nr 2], s. 45-47
 58. Wytłumacz, dlaczego rosną drzewa / Krzysztof Śliwiński.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 32-39
 59. Z cyklu "Przyroda w liceum". Fizyka a ekologia / Waldemar Reńda.// Fizyka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 44-49
 60. Zagadnienia praktyczne w początkowej edukacji matematycznej / Beata Bugajska-Jaszczołt.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 9-18
 61. Zasoby platformy Eduscience : w edukacji matematyczno-przyrodniczej / Ewa Pindel.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 9-10, s. 42-43
 62. Zespół deficytu natury w szkole / Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 56-57
 63. Zmiany w życiu roślin i zwierząt : materiały do realizacji podstawy programowej / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s.10 – 12
 64. Zmierz się z zerem : podręcznik MEN dla drugoklasistów - matematyka to prawdziwe wyzwanie / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 1-2, s. 3

 

Opracowano na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Rzeszów, dnia 16.11.2015 r.
oprac. Bożena Osetkowska-Zajdel

Autor: Bożena Osetkowska