Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Zestawiła: Marta Wąsacz

 

Stefan Żeromski - Życie i twórczość

Bibliografia podmiotowa

 

Druki zwarte:

 1. Aryman mści się ; Godzina / Stefan Żeromski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975.
 2. Charitas: powieść / Stefan Żeromski ; il. Krzysztofa Henisza. - Warszawa: "Czytelnik", 1956.
 3. Doktor Piotr ; Siłaczka / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1961.
 4. Duma o hetmanie i inne opowiadania / Stefan Żeromski ; [red.] Stanisław Pigoń. - Warszawa : "Czytelnik", 1973.
 5. Duma o hetmanie i inne opowiadania / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1957.
 6. Duma o hetmanie i inne utwory epickie / Stefan Żeromski oprac. Zbigniew Goliński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : "Czytelnik", 1987.
 7. Dzieje grzechu / Stefan Żeromski. - Wyd. 11. - Warszawa : "Czytelnik", 1997.
 8. Dzienniki : (wybór) / Stefan Żeromski ; oprac. Jerzy Kądziela. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
 9. Dzienniki. 1, 1882-1886 / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1953.
 10. Dzienniki. 2, 1886-1887 / Stefan Żeromski ; do dr. przygot. Wacław Borowy, Stanisław Adamczewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1954.
 11. Dzienniki. T. 2 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1964.
 12. Dzienniki. T. 3 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1964.
 13. Dzienniki. T. 4 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1965.
 14. Dzienniki. T. 5 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1965.
 15. Dzienniki. T. 6 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1966.
 16. Dzienników tom odnaleziony / Stefan Żeromski ; z autografu do druku przyg., wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Kądziela. - Warszawa : "Czytelnik", 1973.
 17. Echa leśne / Żeromski Stefan ; w oprac. Zdzisława Jerzego Adamczyka ; il. Janusz Szewczyk. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1988.
 18. Grzech ; Biała rękawiczka / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
 19. Grzech ; Dramatu akt pierwszy ; Biała rękawiczka / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. - Warszawa : "Czytelnik", 1966.
 20. Kryjaki : o sześćdziesiąt trzecim roku opowieść / Maria-Jehanne Wielopolska ; z przedm. Stefana Żeromskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962.
 21. Listy do Henryka Bukowskiego / Stefan Żeromski ; tekst oprac. wstępem i komentarzem opatrzyła Władysława Wasilewska. - Warszawa : "Czytelnik", 1975.
 22. Ludzie bezdomni : lektura z opracowaniem / Stefan Żeromski ; oprac. Agnieszka Mocyk. - Kraków : "Zielona Sowa", 2010.
 23. Nawracanie Judasza : powieść / Stefan Żeromski ; il. Krzysztof Henisz. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
 24. Nawracanie Judasza : powieść / Stefan Żeromski ; oprac. Stanisław Pigoń. - Warszawa : "Czytelnik", 1948.
 25. Przyszłe drogi literatury polskiej : (polemika ze Stefanem Żeromskim) / Tadeusz Pini. - Lwów : Wydawnictwo Historyi Malarstwa, 1916.
 26. Żołnierzu tułaczu / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
 27. Opowiadania / Stefan Żeromski ; oprac. Agnieszka Nożyńska-Demianiuk. - Poznań : "Ibis", 2010.
 28. Organizacya inteligencyi zawodowej / Stefan Żeromski. - Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze, 1919.
 29. Pisma literackie i krytyczne / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1963.
 30. Ponad śnieg bielszym się stanę ; Uciekła mi przepióreczka / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
 31. Popioły. T. 1 / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Jerzy Paszek ; wstęp i bibliogr. Irena Maciejewska ; komentarze Aleksander Achmatowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996.
 32. Popioły. T. 2 / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Jerzy Paszek ; wstęp i bibliogr. Irena Maciejewska ; komentarze Aleksander Achmatowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996.
 33. Powieść liryczna : Przybyszewski, Żeromski, Daniłowski, Strug : literatura, rozbiory, charakterystyka, treść ideowa / Adam Galiński [pseud.]. - Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930
 34. Projekt Akademii Literatury Polskiej / Stefan Żeromski. - Wyd. 2 przejrz. przez aut. - Warszawa ; Kraków : Jakob Mortkowicz, 1925.
 35. Promień / Stefan Żeromski ; oprac. Władysława Wasilewska. - Warszawa : "Czytelnik", 1985.
 36. Przedwiośnie : lektura z opracowaniem / Stefan Żeromski ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2009.
 37. Puszcza jodłowa : cztery plansze, okładka, inicjał i zakończenie według drzeworytów Władysława Skoczylasa / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1973.
 38. Rozdziobią nas kruki, wrony / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1973.
 39. "Rozdzióbią nas kruki, wrony" ; Utwory powieściowe / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : "Czytelnik", 1983.
 40. Róża : dramat niesceniczny / Stefan Żeromski ; oprac. Elżbieta Jaworska. - Warszawa : "Czytelnik", 1999.
 41. Sen o szpadzie ; Pomyłki / Stefan Żeromski ; oprac. Stanisław Pigoń. - Warszawa : "Czytelnik", 1973.
 42. Siłaczka / Stefan Żeromski ; [oprac. Agnieszka-Nożyńska-Demianiuk]. - Poznań : "Ibis", 2011.
 43. Siłaczka i inne opowiadania / Stefan Żeromski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997.
 44. Słowo o bandosie / Maurycy Zych [pseud.]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984.
 45. Snobizm i postęp / Stefan Żeromski. - Warszawa : J. Mortkowicz, 1923.
 46. Stefana Żeromskiego myśli o Ziemiach Zachodnich i Północnych / wyboru dokonali Witold Nawrocki i Stanisław Wilczek. - Katowice : "Śląsk", 1964.
 47. Sułkowski / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. - Warszawa : "Czytelnik", 1966.
 48. Syzyfowe prace : lektura z opracowaniem / Stefan Żeromski ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2009.
 49. Śladami bitwy warszawskiej 1920 / Żeromski, Irzykowski, Grzymała-Siedlecki ; oprac. Mirosława Puchalska i Zofia Stefanowska. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : "Czytelnik", 1990.
 50. Turoń : dramat w trzech aktach / Stefan Żeromski. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza. Towarzystwo Wydawnicze, 1923.
 51. Uciekła mi przepióreczka / Stefan Żeromski. - Lublin : "Czytelnik", 1958.
 52. Uroda życia / Stefan Żeromski ; wstęp Kazimiera Zapałowa. - Wyd. 7. - Kielce : "Dom Książki", 1989.
 53. Walka z szatanem. T. 1, Nawracanie Judasza : powieść / Stefan Żeromski ; Krzysztof Henisz. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
 54. Walka z szatanem. T. 2, Zamieć : powieść / Stefan Żeromski ; il. Krzysztof Henisz. - Warszawa : "Czytelnik", 1954.
 55. Walka z szatanem. T. 3, Charitas : powieść / Stefan Żeromski ; il. Krzysztof Henisz. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
 56. Walka z szatanem. T. 3, Charitas : powieść / Stefan Żeromski ; Krzysztof Henisz. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
 57. Wiatr od morza / Stefan Żeromski ; [oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; przypisy i posł. Jerzy Michno]. - Wyd. 6. - Warszawa : "Czytelnik", 1979.
 58. Wierna rzeka / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981.
 59. Wierna rzeka ; Wiatr od morza ; Uciekła mi przepióreczka / Stefan Żeromski. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1964.
 60. Wilga / Stefan Żeromski ; słowem wstępnym poprz. Jan Zygmunt Jakubowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1964.
 61. Wisła ; Międzymorze / Stefan Żeromski. - Wyd. 7. - Szczecin : "Glob", 1985.
 62. Wisła ; Wiatr od morza ; Międzymorze / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1973.
 63. Wspomnienia / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1963.
 64. Wybór opowiadań / Stefan Żeromski ; [aut. oprac. Anna Popławska]. - Kraków : "Greg", 2007.
 65. Wybór opowiadań / Stefan Żeromski ; oprac. Artur Hutnikiewicz. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003.
 66. Zamieć : powieść / Stefan Żeromski ; il. Krzysztofa Henisza. - Warszawa : "Czytelnik", 1954.

Artykuły:

 1. Sprawa Kasy imienia Mianowskiego (1924) / Stefan Żeromski.//W: Sympozjon : wybór prozaików polskich wieku dziewiętnastego i dwudziestego. Lwów ; Warszawa : "Książnica-Atlas", 1928. - S. 382-386.

Autor: Marta Wąsacz