Dojrzałość szkolna

Tarnobrzeg

Artykuły z czasopism

 1. Adaptacja dzieci do warunków szkolnych / Krystyna Piwko //  Lider. - 2008, nr 6, s.26
 2. Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej / Katarzyna Rychlewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.22-26
 3. Adaptacja dziecka w wieku przedszkolnym / Bożena Lajdanowicz // Ergo. - 2006, nr 10, s39-42
 4. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s.11-15
 5. Co dalej z sześciolatkami? / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.35-36
 6. Czy wiek ucznia ma znaczenie? / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s.27-41
 7. Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s.16-17
 8. Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15
 9. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s.5-11
 10. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak // Wychowawca. - 2008, nr 7-8, s.14-15
 11. Dojrzałość szkolna dziecka : zestawienie bibliograficzne (2000-2008) / Alina Szczepankiewicz // Wychowawca. - 2009, nr 2, s.30
 12. Dziecko 6-letnie w szkole / Zdzisław Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s.82-89
 13. Dziecko nieśmiałe w klasie / Marta Pieróg // Remedium. - 2005, nr 7-8, s.16-17
 14. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s.5-12
 15. Gdzie mieszkasz? / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s.38-39
 16. Gotowość czy dojrzałość szkolna : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.20-23
 17. Gotowość szkoły czy gotowość dziecka ? / Barbara Wilgocka-Okoń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s.4-8
 18. Indywidualny plan edukacyjny / Monika Leksowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s.19-23
 19. Jak pomóc dziecku / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s.5-10
 20. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Agnieszka Sieradzka-Słyk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s.18-19
 21. Jak zapewnić dzieciom sukces? / Anna Kościelniak, Mirosława Szwajkajzer // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.50-55
 22. Jakie są oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich wobec szkoły? / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s.14-18
 23. Konsekwencje lęku szkolnego / Aleksandra Plewińska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.44-49
 24. Kto to jest przyjaciel? : scenariusz propozycji edukacyjnej dla sześciolatków / Agata Opach // Wychowawca. - 2006., nr 4, s.27
 25. Mamo, dlaczego muszę chodzić do szkoły? / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s.39-42
 26. Mechanizmy zmian rozwojowych na początku wieku przedszkolnego a proces edukacji dzieci / Sławomir Jabłoński // Edukacja. - 2007, nr 1, s.102-119
 27. Miejsce wychowania przedszkolnego w systemie oświaty / Ewa Tabaczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s.52-53
 28. Odmowa chodzenia do szkoły / Joanna Smykaj // Remedium. - 2006, nr 7-8, s.10-11
 29. Pasowanie na ucznia / Anna Neuhof, Sylwia Linek // Wychowawca. - 2005, nr 9, s.26-27
 30. Pierwsze dni sześciolatka w zerówce / Agnieszka Leszcz-Krysiak // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s.15-17
 31. Pierwsze kroki w przedszkolu / Justyna Dąbrowska // Remedium. - 2009, nr 11, s.6-7
 32. Pierwsze uczniowskie doświadczenia : wywiad z dr Aldona Kopik - menedżerem ds. programowych projektu "Pierwsze uczniowskie doswiadczenia drogą wiedzy" / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s.62-64
 33. Pierwszy dzień w szkole / Joanna Ozimek // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.16-18
 34. Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s.58-64
 35. Przekraczanie progów edukacyjnych przez uczniów / Joanna Szymańska // Remedium. - 2005, nr 7-8, s.8-
 36. Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.24-28
 37. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej / Elżbieta Wojda // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s.148-153
 38. Rozwijanie postawy dialogowej dzieci sześcioletnich / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s.90-93
 39. Równi, równiejsi i... najmniej równi, czyli o społecznych barierach w dostępie do edukacji / Marta Zahorska // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s.51-57
 40. Sześciolatek - do szkoły / Weronika Moczulska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.8-11
 41. Sześciolatek w szkole? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s.20-23
 42. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s.48-52
 43. Sześciolatki.. .na potem / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s.4-10
 44. Szkodliwe eksperymenty / Jolanta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2008, nr 5, s.6-7
 45. Trudności w rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s.46-51
 46. Uwagi dotyczące obniżenia wieku szkolnego. Okiem matematyka / Krystyna Sawicka // Kwartalnik Edukacyjny. - 2009, nr 3, s.81-84
 47. W krainie smerfów / Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.42-46
 48. W przededniu obowiązkowej edukacji dzieci sześcioletnich / Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s.30-35
 49. W słowach i między słowami... : dialog szkolny w perspektrywie pragmalingwistycznej / Anna Wileczek // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s.41-46
 50. W świecie emocji / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s.42-45
 51. Warunki do rozwoju dziecka / Zofia Lesiak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.27-30
 52. Ważny punkt startu / Agnieszka Krzywicka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s.30-33
 53. Wcześniak w szkole / Magdalena Chrzan // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s.133-139
 54. Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Jolanta Flanz // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s.8-9
 55. Wpływ mowy dorosłych na rozwój mowy dziecka w wieku szkolnym / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s.43-45
 56. Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty... czyli bez kalendarza ani rusz!!! / Monika Just // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s.53-56
 57. Zabawa w dojrzałość / Alicja Zięba // Nowa Szkoła. - 2000, nr 5, s.55-56 Metody wychowawcze stosowane w szkole.
 58. Zanim przyjdą (?) sześciolatki / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s.24-26,29
 59. Zaufać ciekawości dziecka / Katarzyna Meyer // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.34-39
 60. Zielone światło dla sześciolatka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s.37
 61. Zielone światło dla sześciolatka : w jaki sposób rozchodzą się dźwięki? / Anna Wołkowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 4, s.45-46
 62. Zjawisko marginalizacji / Anna Gajdzica // Życie Szkoły. - 2007, nr 2,s.11-17
 63. Zmiana zasobu pojęć dzieci na przestrzeni 100 lat / Małgorzata Zadura // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s.33-38
 64. Zmiany w edukacji / Lidia Jastrzębska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s.3-7
 65. Żyj bezpiecznie / Aleksandra Kołoło-Gruszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.40-41

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne teksty / Frauke Meinders-Lucking , Susanne Loy ; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : "Jedność", 2009
 2. Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006
 3. Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka : zadania, karty pracy, komputerowy program do analizy wyników / Danuta Al-Khamisy [i in.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2007
 4. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2006
 5. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w CMPPP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego / Anna Frydrychowicz [i in.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2006
 6. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. - Kraków : "Impuls", 2009.
 7. Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej / praca zbiorowa pod red. Jacka Kazimierza Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008
 8. Jak moje dziecko może się stać pewne siebie : zawiera praktyczne testy / Klaus Utz ; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : "Jedność", 2009
 9. Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Adam Marszałek, 2006
 10. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008
 11. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości : metody badań dojrzałości : pomoce do badań / Bożena Janiszewska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Seventh Sea", cop. 2008
 12. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły : rady dla rodziców i wychowawców / Beata Nadolna. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 2009
 13. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik ; [aut. raportu Elżbieta Cieśla i in.] ; Akademia Świętokrzyska. - Kielce ; Bydgoszcz : "Tekst", 2007
 14. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.
 15. Wiek przedszkolny : rozwój i zaburzenia / Lidia Marszałek. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008
 16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2009

Autor: PBW Tarnobrzeg