Bezpieczeństwo szkolne

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Zestawiła: Marta Wąsacz

Bezpieczeństwo szkolne

Druki zwarte:

 1. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego / Stanisław Pieprzny. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008. CzP 351/354
 2. Administracja i bezpieczeństwo / red. nauk Tadeusz Okrasa. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2011. WP 103836, WP 104557
 3. Bezpieczeństwo : wymiar współczesny i perspektywy badań / pod red. Mirosława Kwiecińskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. WP 102862
 4. Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka. - Kraków : "Impuls", 1999. WP 85795
 5. Bezpieczeństwo dziecka w domu, szkole, na ulicy / il. Jacek Skrzydlewski ; tekst Małgorzata Wróblewska. - Wrocław : "Siedmioróg" : "Promocja", 2011. WP 14784/b, WP 14831/b
 6. Bezpieczeństwo dziecka wiejskiego / Jan Podgórski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971. WK 15025
 7. Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego czyli jak skutecznie unikać wypadków : poradnik dla nauczyciela wychowania fizycznego / Małgorzata Ostrowska. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2008. WP 99141
 8. Bezpieczeństwo społeczne : podstawy teoretyczne i praktyczne / Aleksandra Skrabacz. - Warszawa : "Elipsa", 2012. WP 105633
 9. Bezpieczeństwo społeczne : pojęcia, uwarunkowania, wyzwania / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski. - Warszawa : "Elipsa", 2012. CzP 32
 10. Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym / red. nauk. Włodzimierz Fehler. - Warszawa : "Arte", 2009. WP 100666
 11. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Warszawa : Grupa Image, 2009. WP 14562/b
 12. Bezpiecznie przez życie czyli Jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu / Regina Dąbrowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009. WP 100255
 13. Chroń dziecko przed wypadkiem / Andrzej Michał Korsak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. WP 985/b, WP 986/b
 14. Człowiek zagrożony i niebezpieczny : socjologia i psychologia zagrożeń / Jan Borkowski. - Warszawa : "Elipsa" 2011. WP 105374
 15. Czy mogę pogłaskać psa? / Elżbieta Zubrzycka ; il. Magdalena Piotrowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. WJ 52985
 16. Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa zabawek / [oprac. Anna Hutyra]. - Warszaw : "Fundusz Współpracy", 2001. WJ 527/b
 17. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. WP 98868
 18. Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności / pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego i Klaudii Cendy-Miedzińskiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012. CzP 37.01
 19. Edukacja, praca, bezpieczeństwo / red. nauk. Marek Rybakowski ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. WP 100657
 20. Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. WP 97091
 21. Jak przechodzić przez ulicę? / Elżbieta Zubrzycka ; il. i oprac. graficzne Emilia Nyka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. WP 104120
 22. Książka Nauczyciela do podręcznika edukacji dla bezpieczeństwa "Żyję i działam bezpiecznie" / Jarosław Słoma. - Warszawa : "Nowa Era", 2009. WK 3759 B
 23. Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej / Bartosz Czarnecki, Waldemar Siemiński. - Warszawa : "Difin", 2004. CzP 351/354
 24. Natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach dzieci : medycyna ratunkowa dla rodziców i opiekunów / Janko von Ribbeck ; tł. Jadwiga Kurkiewicz-Laskowska. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2010. WJ 54206, WK 50464
 25. Nauczanie pływania / Edmund Bartkowiak , Podstawy bezpieczeństwa w wodzie / Mieczysław Witkowski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. WK 30896
 26. Niebezpieczne ścieżki ciekawości dziecka : z problemów wsi współczesnej / wstep i red. Maria Łopatkowa ; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. WP 42361
 27. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. WP 102152
 28. Poradnik włóczykija czyli Jak bezpiecznie wrócić z wycieczki / Darek Stefański ; rys. Cezary Krysztopa. - Warszawa : Green Gallery, 2010. WP 102171
 29. Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2002. WJ 49464, CzK 43807
 30. Przemoc w rodzinie a bezpieczeństwo społeczne / Zdzisław Nowakowski, Andrzej Sęk, Henryk Tokarski ; [Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie]. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Powszechne, 2009. WP 104596, CzP 34
 31. Przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia / Marian Cieślarczyk [i in.]. - Siedlce : Akademia Podlaska 2008. WP 102975
 32. Rodzice, nauczyciele, uczniowie - partnerzy w tworzeniu bezpiecznej szkoły : ogólnopolska konferencja / Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. - Warszawa : "Edytor", 2005. WP 103905
 33. Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym : teoria i praktyka / Bogumiła Bogacka-Osińska. - Kraków : "Impuls", 2009. WL 46415, WK 49143
 34. Zapobieganie urazom w sporcie / Zbigniew Lewandowski, Zbigniew Świerczyński. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1970. WP 16229
 35. Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa / Jarosław Gryz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2010. WP 103835
 36. Zarys psychologii zapobiegania wypadkom drogowym / Paweł Boesler. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. WP 58506

 

Artykuły z czasopism:

 1. Akademia Zarządzania o bezpieczeństwie w szkole / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 12-15
 2. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu (3) / Katarzyna Dulińska, Marcin Krause.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 8 - 12
 3. Aspekty prawne sytuacji kryzysowych w szkole / Iwona Kobus.//Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 72-76
 4. Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia / Hanna Borucka.// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 58-60
 5. Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach ruchowych / Elżbieta Cieślak, Małgorzata Markowska.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 21 - 27
 6. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w działaniach straży miejskiej / Renata Rojtek.// Remedium. - 2006, nr 9, s. 24-25
 7. Bezpieczeństwo dzieci na stadionach piłkarskich / Krzysztof Górkowski, Karol Konaszewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 8, s. 47-51
 8. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych / Ewa Ściubeł.// Lider. - 2007, nr 7-8, s. 28-29
 9. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych / Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 51 - 54
 10. Bezpieczeństwo dzieci w młodszym wieku szkolnym (wybór) / Anna Łojek.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 106 - 107
 11. Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 47 - 50
 12. Bezpieczeństwo dziecka - molestowanie seksualne / Krzysztrof Kruszko.// Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 38-44
 13. Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym / Bogumiła Bogacka - Osińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 9 - 12
 14. Bezpieczeństwo jako podstawa zajęć w wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym / Wojciech Wiesner i in.// Lider. - 2010, nr 4, s. 15-22
 15. Bezpieczeństwo lokalne jako kwestia pedagogiczna / Tomasz Biernat, Janusz Gieryszewski.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, s. 15-20
 16. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24 - 27
 17. Bezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat, Maja Szymczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51 - 54
 18. Bezpieczeństwo prawne nauczycieli w szkole. Problemy podtawowe / Marek Grzegorz Nowak.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 38 - 43
 19. Bezpieczeństwo uczniów klas I-III : program / Barbara Kania, Grażyna Nosiadek.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 3-4
 20. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 56-61
 21. Bezpieczeństwo w szkole - procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych we wspólpracy z innymi instytucjami / Teresa Kaniowska.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 25 - 34
 22. Bezpieczeństwo w szkole / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, wkładka Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" s. I-VIII
 23. Bezpieczeństwo w trakcie zajęć wychowania fizycznego / Krzysztof Warchoł.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 6, s. 20-26
 24. Bezpieczna droga do szkoły / Renata Sekreta.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2003, nr 8, s. 4-11
 25. Bezpieczna droga do szkoły : scenariusz lekcji / Małgorzata Szynk.// Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 16-17
 26. Bezpieczna droga do szkoły : scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Gromelska.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 23
 27. Bezpieczna dzielnica : projekt edukacyjny / Ewa Żontow.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 16-17
 28. Bezpieczna i przyjazna szkoła - cz. I / Magda Wójcik.// Remedium. - 2008, nr 11, wkładka s. 20
 29. Bezpieczna szkoła - czy taka istnieje ? / Urszula Zimińska.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 42 - 48
 30. Bezpieczna zabawka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s. 52 - 54
 31. Bezpieczne ulice / Anna Podsiadła, Anna Różycka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 41 - 43
 32. Bezpieczne warunki do zabawy / Bogumiła Bogacka - Osińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s.25 - 27
 33. Bezpieczne zajęcia sportowe - w naturalnym środowisku / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 18-24
 34. Bezpieczni bo widoczni : odblaskowa szkoła w Pcimiu / Małgorzata Cichoń.// Życie Szkoły. - R. LXVI, 2011, nr 1 (720) styczeń, s. 58-59
 35. Bezpiecznie i zdrowo - test wiadomości i umiejętności dla klasy I / Hanna Borucka, Iwona Marczyk.// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 35-57
 36. Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus - Wiśniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 32 - 37
 37. Bezpieczny przedszkolak / Aldona Górecka.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 14
 38. Bezpieczny przedszkolak / Małgorzata Falkiewicz - Szult.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 20-22
 39. Bezpieczny przedszkolak / Marta Żogała.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 28 - 30
 40. Bezpieczny przedszkolak / Renata Kamienowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 37 - 39
 41. Bezpieczny przedszkolak / Wiesława Gromotowicz - Celińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 10, s. 53 - 55
 42. "Bezpieczny przejazd..." - kulminacja / Katarzyna Wierżajtys.// Życie Szkoły. - 2010, nr 7 (715) lipiec/sierpień, s. 11, fot.
 43. BHP w procesie nauczania chemii / Piotr Gorczyca, Przemysław Kita, Iwona Maciejowska, Grzegorz Stopa, Jarosław Wilanowski, Piotr Stepnowski.// Chemia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 57 - 62
 44. Co uczniowie wiedzą o ruchu drogowym czyli słów kilka o bezpieczeństwie w świetlicy / Katarzyna Nowak, Agnieszka Świerczek-Szczech.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 19-20
 45. Co zagraża najmłodszym? / Karolina Kossakowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 6, s. 42 - 45
 46. Cyberzagrożenie czy cyberszansa ? / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 27-30
 47. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 7 - 14
 48. Czy dzieci i młodzież są bezpieczne w sieci? : przegląd najnowszych badań / Bożena Boryczka.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 3-5
 49. Czy koordynator zapewni bezpieczeństwo szkole? / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 42-43
 50. Daj się zobaczyć / Tomasz Talarczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 62 - 63
 51. Dom przyjazny dla dziecka / Jacek Niezgoda.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 54 - 57
 52. Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole / Marcin Adrian Górnikiewicz.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 29-33
 53. Dziecięcy uniwersytet bezpieczeństwa : scenariusz zajęć dla klasy II szkoły podstawowej / Małgorzata Pawełczyk.// Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 24-25
 54. Dziecko uczestnikiem ruchu drogowego / Halina Józefowicz.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2-3, s. 68-70
 55. Edukacja bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie Wielkiej Brytanii / Aneta Wnuk.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 209-215
 56. Edukacja dla bezpieceństwa w systemie oświaty / Tadeusz Siuda.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 45-47
 57. Edukacja dla bezpieczeństwa w krajach Grupy Weszechradzkiej / Marlena Fałkowska.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 48 - 53
 58. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji / Bogumiła Bogacka-Osińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9, wkładka s. I-XI, bibliogr.
 59. Edukacja komunikacyjna w szkołach USA Stan Kalifornia / Bogdan Brych.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2-3, s. 74-75
 60. Edukacja to podstawa / Katarzyna Wierżajtys.// Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 23
 61. Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 19-21
 62. Efekty akcji prewencyjnej "Błękitny Patrol", prowadzonej w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej na terenie Szczecina / Jarosław Gapski.// Lider. - 2008, nr 7-8, s. 25-29
 63. Golnośląski konkurs "Uczę się bezpiecznie żyć - pierwsza pomoc przedmedyczna" - praktyczną edukacją dla bezpieczeństwa / Marian Stebelski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 13 - 18
 64. I ty możesz życ bezpiecznie. Bezpieczne i higieniczne warunki w szkole. Materialne środowisko dydaktyczne / Henryk Śnieżek.
 65. I ty możesz żyć bezpiecznie. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe / Henyk Śnieżek.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 65 - 69
 66. I ty możesz żyć bezpiecznie. Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych / Henryk Śnieżek.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 62 - 66
 67. I ty możesz żyć bezpiecznie. Bezpieczeństwo podczas obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego / Henryk Śnieżek.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 54 - 58
 68. I ty możesz żyć bezpiecznie. Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania / Henryk Śnieżek.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 56 - 60
 69. I ty możesz żyć bezpiecznie. Bezpieczeństwo w placówce letniego wypoczynku / Henryk Śnieżek.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 53 - 60
 70. I ty możesz żyć bezpiecznie. Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym - II Dojazd do szkoły / Henryk Śnieżek.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 63 - 66
 71. I ty możesz żyć bezpiecznie. Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym / Henryk Śnieżek.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 60 - 62
 72. I ty możesz żyć bezpiecznie. Stanowisko pracy ucznia / Henryk Śnieżek.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 68 - 70
 73. Idziemy do świetlicy : zabawy utrwalające drogę do szkoły / Urszula Urbańczyk.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 12, bibliogr.
 74. Informacja o wypadkach dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2001-2002 / Jolanta Olejko.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 50-52
 75. Informacja o wypadkach dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2003/04 / Jolanta Olejko.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 45-47
 76. Jakość przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych zachowań w wodzie / Marcin Kaca, Ewa Dybińska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 4, s. 14-20
 77. Jestem bezpieczny / Lidia Gaca.// Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 37-43
 78. Jestem bezpieczny : program promujący zagadnienia bezpieczeństwa dla klasy I / Jolanta Mroczek, Katarzyna Chadaj.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 11-13
 79. Kampania PCK jako element promocji bezpieczenstwa wśród dzieci i młodzieży / Piotr Kaczmarski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 27 - 29
 80. Kolorowe znaki drogowe / Renata Kamieniowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 28-31
 81. Kontrola rodzicielska, czyli jak zapobiec dostępowi do treści niepożądanych / Marcin Kozłowski.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 9-10
 82. Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym jako realizacja celu strategicznego Programu poprawy bezpieczeństwa obywateli "Bezpieczna Polska" / Magdalena Wontoła - Szumera, Danuta Dzido.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 51 - 58
 83. Kto odpowiada za dzieci w miejscach publicznych? / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2010, nr 1, wkładka Pomarańczowe Forum s. 18-19
 84. Lekcja w tramwaju / Bolesław Stefaniak.// Życie Szkoły. - 2010, nr 8 (716) wrzesień, s. 39-42, fot.
 85. Lepiej zlikwidować straż miejską, niż miejskie szkoły! - mówi K. Wasiewicz (Ruch Palikota) : Ruch Palikota wystąpił z nową inicjatywą / J.S. [Jacek Szwic] ; fot. Jacek Szwic.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 12 (2341) 20 marzec, s. 11
 86. MEN a bezpieczeństwo uczniów / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 10-13
 87. Młodzież i prawo / Joanna Szawłowska-Wasilewska.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 38-42
 88. Młodzież o bezpieczeństwie : komunikat z badań / Agata Tatara.// Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 12-13
 89. Multimedialne pomoce dydaktyczne w edukacji obronnej - podstawy projektowania / Joanna Szewczyk.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 22 - 27
 90. Na wiejskiej drodze / Beata Wabińska.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 2, s. 6-7
 91. Nauczyciele wobec realnych zagrożeń bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym / Ryszard Stępień.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 4 - 7
 92. Niebezpieczna szkoła, czyli strach się bać... / Maciej Osuch.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 34-41
 93. Niemodny patriotyzm - edukacja dla bezpieczeńswa młodzieży w środkach masowej informacji / Urszula Zimińska.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 41 - 47
 94. Nowoczesne środki dydaktyczne w upowszechnianiu wiedzy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa / Joanna Szewczyk.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 21 - 28
 95. Obcemu mówię NIE / Justyna Zanachowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 46 - 47
 96. Ochrona dziecka przed zagrożeniem w sieci / Jerzy Plis.//W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. - S. 203 - 217.
 97. Odblaskowy czar. Widowisko słowno - muzyczne (dla szkoły podstawowej) / Małgorzata Tomczak.// Wychowawca. - 2005, nr 7-8, s. 40-41
 98. Opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną przemocą i innymi zdarzeniami skutkujacymi "traumą" / Jan Gołębiewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 38 - 41
 99. Opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną przemocą i innymi zdarzeniami skutkującymi "traumą" (5) / Jan Gołębiewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 36 - 40
 100. Opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną przemocą i innymi zdarzeniami skutkującymi "traumą" (6) / Jan Gołębiewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 41 - 47
 101. Pierwsza pomoc od przedszkola - edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu / Marian Stebelski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 9 - 16
 102. Plan rozwoju i program wychowawczy szkoły w aspekcie bezpieczeństwa / Marek Grzegorz Nowak.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 2 - 6
 103. Poczucie bezpieczeństwa wśród wawerskich gimnazjalistów / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2009, nr 4, s. 24-25
 104. Podstawowe zasady analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach / Marcin Krause.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 40 - 45
 105. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w biegach / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 10, s. 34-38
 106. Potrzeba bezpieczeństwa byłych wychowanków placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych / Anna Fidelus.//W: Praca socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008. - S. 218 - 225.
 107. Potrzebna pomoc / Beata Musielak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 38 - 40
 108. Program edukacyjny "Bezpieczne życie" / Wiktor Zmysłowski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 31 - 33
 109. Przerwa pełna atrakcji - sposób na bezpieczną przerwę / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, s. 38-39
 110. Przestępczość a poczucie bezpieczeństwa młodziezy w miejscu zamieszkania / Anna Witkowska - Paleń.//W: Wokół problemów jakości życia współczesnego człowieka. Kraków : "Petrus", cop. 2012. - S. 114 – 125
 111. Rodzice, nauczyciele i uczniowie - partnerzy w procesie wychowania i tworzenia bezpiecznej szkoły / Elżbieta Matejka.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 55 - 59
 112. Rola i znaczenie umiejętności bezpiecznego upadku w szkole i w życiu codziennym / Kazimierz Witkowski i in.// Lider. - 2010, nr 4, s. 27-29
 113. Ryzykanci / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 7 (726) lipiec/sierpień, s. 50-52
 114. Ryzyko w szkolnym mundurku / Ryszard Studenski.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 119-124
 115. Scenariusz zajęć o ruchu drogowym dla klas 0 - III w szkole podstawowej pt. "Pieszy na drodze" / Bożena Maria Nowacka.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 17 - 24
 116. Serfujemy z Sieciakami : scenariusz zajęć profilaktycznych / Agnieszka Kownatka-Ruszkowska, Edyta Mruk.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 19
 117. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. 3, Pożar / Jagoda Wypyszyńska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 28-29
 118. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. 5, Nieznajomy / Jagoda Wypyszyńska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 5, s. 22
 119. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. 6, Bezpieczne wakacje / Jagoda Wypyszyńska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 22
 120. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. 7, Używkom mówimy NIE! / Jagoda Wypyszyńska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 18
 121. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : cz. 2 : Bezpieczne gry i zabawy zimowe / Jagoda Wypyszyńska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 12
 122. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie / Jagoda Wypyszyńska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 1, s. 20-21
 123. Stan realizacji programu edukacyjnego "Bezpieczne życie" w roku szkolnym 2005/2006 / Wiktor Zmysłowski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 20 - 24
 124. Standardy jakości pracy szkół w ramach edukacji dla bezpieczeństwa / Bożena Chrzanowska.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 8 - 12
 125. Strażacka wyprawa po bezpieczeństwo : scenariusz zajęć dla dzieci pięcio-, sześcioletnich / Katarzyna Wiśniowska.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 40-43
 126. Szkoły przetrwania / Piotr Brysacz, Ewa Czemierowska, Krystyna Starczewska.// Charaktery. - 2006, nr 12, s. 23 - 27
 127. Uczeń bezpieczny w sieci.// Remedium. - 2009, nr 5, s. 26-27
 128. Urazy wymagające pomocy medycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Mazur.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 44 - 49
 129. Uwaga! Niebezpieczeństwo / Małgorzata Kwiecień, Renata Zadecka.// Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 34-35
 130. W drodze po kartę rowerową i gdy ją mam - turniej / Dariusz Kapuściński.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4-5, s. 76-77
 131. Wakacyjne zagrożenia : ważne, aby letnia beztroska nie wyłączyła rozsądku / oKa [Katarzyna Odrowąż], Henryk Kluz.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 28 (9 VII), s. 9
 132. Warsztaty dla liderów młodzieżowych jako forma zajęć profilaktycznych / Walentyna Olszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 44
 133. Warunki dialogu o bezpieczeństwie w polskiej szkole / Aleksander Nalaskowski.// Edukacja. - 2007, nr 2, s. 5 - 17
 134. Wirtualna rzeczywistość - zespół uzależnienia od gier komputerowych i Internetu / Wiesław Kata.//W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. - S. 219 – 230
 135. Wycieczka szkolna z pomysłem / Ewa Korulska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 36-40
 136. Z doświadczeń I LO w Płocku w zakresie kształtowania świadomości bezpieczeństwa / Remigiusz Wiśniewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 13 - 16
 137. Z doświadczeń Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu / Alicja Kozubska, Anna Burza.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 17 - 19
 138. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia (4) / Jan Gołębiewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 44 - 49
 139. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia (1) / Jan Gołębiewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 41 - 46
 140. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia (2) / Jan Gołębiewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 34 - 38
 141. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia (3) / Jan Gołębiewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 46 - 50
 142. Zabiegi resuscytacji u dzieci według wytycznych ERC rok 2005 / Jerzy Niedenthal.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 49 - 51
 143. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym / Lech Hyb.//W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 167-190, bibliogr..
 144. Zagrożenia i korzyści w pracy z komputerem i internetem : scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą / Michał Luberda.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 17-18
 145. Zagrożenia płynące z internetu / Zenon Łupisz.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 52-53
 146. Zakończenie programu "Bezpieczne życie" / Marta Waligóra.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 30
 147. Zdrowie dzieci - zapomniany priorytet / Janusz Szymborski.// Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 46 - 51
 148. Zero tolerancji dla bezpiecznej i przyjaznej szkoły... / Maciej Osuch.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 24-28
 149. Żyć bezpiecznie : inscenizacja / Grażyna Zalewska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 10, s. 36-37
 150. Żyjemy bezpiecznie : projekt profilaktyczny dla uczniów klas V-VI / Jolanta Wojtasik, Wiesława Zazula.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 6-7

Autor: Marta Wąsacz