Wykluczeni

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Gertruda Kmiecik

WYKLUCZENI

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Wydawnictwa zwarte :

 1. Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", 2007. 
  Sygn. Przeworsk WK 49772
 2. Kontakty z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / pod red. Bogumiły Kosek-Nitek i Danuty Raś. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000.
  Sygn. Przeworsk WK 44484
 3. Litość i szubienica : dzieje nędzy i miłosierdzia / Bronisław Geremek. - Warszawa : "Czytelnik", 1989.
  Sygn. Przeworsk WK 35508
 4. Marginalność i marginalizacja społeczna / Tadeusz Kowalak. - Warszawa : "Elipsa", 1998.
  Sygn. Przeworsk WK 41991
 5. Na dnie w Paryżu i w Londynie / George Orwell. - Gdańsk : "Graf", 1992.
  Sygn. Przeworsk WK 37561
 6. Narodziny herezji : wyznawcy dobrowolnego ubóstwa w średniowieczu / Tadeusz Manteuffel. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.
  Sygn. Przeworsk WK 7514
 7. Niepełnosprawność - edukacja - dorosłość : studium przypadku osoby ociemniałej / Joanna Belzyt. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Sygn. Przeworsk WK 50892
 8. Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Sygn. Przeworsk WK 50793
 9. Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", 2007.
  Sygn. Przeworsk WK 49111
 10. Opór wobec szkoły : dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu : studium socjopedagogiczne / Ewa Bilińska-Suchanek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Sygn. Przeworsk WK 50126
 11. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008.
  Sygn. Przeworsk MKsK 316 ; WK 47880 ; WK 47881
 12. Pauperes : o mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku / Andrzej Karpiński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn.
  Przeworsk WK 26013
 13. Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 2 / red. nauk. Wioleta Danilewicz, Wiesław Theiss ; Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "Żak", 2014.
  Sygn. Przeworsk MKsK 37
 14. Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. - Wyd. 1 - dodruk 2. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2011.
  Sygn. Przeworsk MKsK 373
 15. Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla (red.), Wioleta Duda. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. Przeworsk WK 52689
 16. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. Przeworsk WK 49124
 17. Praca socjalna : kształcenie, działanie, konteksty / pod red. nauk. Anny Kanios i Marty Czechowskiej-Bielugi. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. Przeworsk WK 50199
 18. Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : "Akapit", 2008.
  Sygn. Przeworsk WK 48088
 19. Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego / Adam Roter. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005.
  Sygn. Przeworsk WK 45881
 20. Przeciw nędzy na świecie : zarys światowego programu walki z nędzą / Gunnar Myrdal. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
  Sygn. Przeworsk WK 19474
 21. Przeciw wykluczeniu społecznemu / Paul Leuenberger. - Błażowa : Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu", 2009.
  Sygn. Przeworsk WK 49327
 22. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. Przeworsk WK 50611
 23. Socjologia dobroczynności : zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich / Jadwiga Królikowska. - Warszawa : "Żak", cop. 2004.
  Sygn. Przeworsk WK 46152
 24. Socjologia życia publicznego / Edmund Wnuk-Lipiński. - Warszawa : "Scholar", 2005.
  Sygn. Przeworsk WK 46322
 25. Stygmat społeczny / Elżbieta Czykwin. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  Sygn. Przeworsk WK 51685
 26. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej / Grażyna Cęcelek. - Warszawa : "Żak", 2011.
  Sygn. Przeworsk MKsK 37 ; Przeworsk WK 50639
 27. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
  Sygn. Przeworsk WK 49951
 28. Wykluczeni / Artur Domosławski. - Warszawa : "Wielka Litera", cop. 2016.
  Sygn. Przeworsk WK 52751
 29. Wykluczenie / Julien Damon ; przeł. Agnieszka Karpowicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012.
  Sygn. Przeworsk WK 51039
 30. Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005.
  Sygn. Przeworsk WK 45688
 31. Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski ; Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "Żak", 2013.
  Sygn. Przeworsk MKsK 37.013.42 ; WK 51915 ; MKsK 35
 32. Zagrożone człowieczeństwo. T. 2, Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności / pod red. nauk. Ewy Kantowicz i Grażyny Orzechowskiej. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Sygn. Przeworsk MKsK 37

 

Wydawnictwa ciągłe :

 1. ABC programów profilaktycznych / Agnieszka Górecka // Remedium. - 2012,nr 5, wkładka, s. 16-17
 2. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana w ramach projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej / Renata Biblik // W: Kondycja współczesnych rodzin. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015, s. 259-277
 3. Aktywna polityka rynku pracy na szczeblach samorządu terytorialnego - sposób na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego / Anna Ruzik // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 21-23, bibliogr.
 4. Aktywność w czasie bezczynności osób żyjących w kulturze ubóstwa / Monika Oliwa-Ciesielska //W: Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy. - Warszawa : Difin, 2011, s. 236-249, bibliogr.
 5. Bez szans...? / Mira Prajsner, Bogusław Prajsner // Remedium. - 2008, nr 10 s. 1-3
 6. Bezdomni w Krakowie - socjodemograficzny portret zbiorowości / Jerzy Gruszka // Praca Socjalna. - 2015, nr 5, s. 78-100
 7. Bezdomność czy wyizolowanie społeczne? / Renata Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 3-20
 8. Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego - praca socjalna szansą na drogę z powrotem? / Krystyna Faliszek // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 16-20
 9. Bezrobocie i ubóstwo jako zagrożenie dla rodzin / Bronisław Mierzwiński // W: Rodzina : dobro zagrożone. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2015, s. 61-82
 10. Biblioteki szkolne i publiczne wobec zjawiska wykluczenia edukacyjnego / Marcin Drzewiecki // Bibliotekarz. - 2008, nr 12, s. 5-7
 11. Bieda dzieci w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie Łodzi) / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 13-17, bibliogr.
 12. [Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne - recenzja] / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 57-59
 13. Bieda Europy Środkowej w narracjach Andrzeja Stasiuka / Marta Cobel-Tokarska // Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s. 51-80
 14. Bieda i rozpiętość dochodów jako źródła problemów społecznych - test koncepcji poziomicy / Arkadiusz Karwacki, Tomasz Szlendak // Polityka Społeczna. - 2009, nr 8, s. 1-4, bibliogr.
 15. Bieda i zdrowie / Katarzyna Kolasa // Polityka Społeczna. - 2012, nr 8, s. 25-29, bibliogr.
 16. Bieda ma twarz dziecka - perspektywa europejska. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2016, nr 3, s. 14-15
 17. Bieda ma twarz dziecka - perspektywa europejska. Cz 2 / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2016, nr 5, s. 15
 18. Bieda ma twarz dziecka - perspektywa krajowa / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2016, nr 4, s. 1-4
 19. Bieda mieszkańców podkarpackiej wsi //W: Podkarpacie. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, s. 219-238
 20. Biedni i bogaci, czyli przepaści społeczne na świecie / Agnieszka Zielińska // Wiadomości Historyczne. - 2016, nr 6, s. 21-25
 21. Biedy nie widać, ale to wcale nie znaczy, że jej nie ma / Jacek Szwic // Życie Podkarpackie. - 2014, nr 49 (3 XII), s. 11
 22. Bliżej biednego - doświadczenia i potrzeby badawcze / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2016, nr 4, s. 183-199
 23. Błędne koło nierówności : propozycja zajęć / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 16-21, bibliogr.
 24. Bolsa Familia : brazylijski program walki z ubóstwem w doświadczeniu jego beneficjentów / Stanisław Barański // Kultura i Społeczeństwo. - 2014, nr 4, s. 151-169
 25. Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem / Karol Konaszewski, Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 3, s. 24-28
 26. Czy liceum może być miejscem marginalizacji? / Bożena Dusza //W: Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011, s. 115-120, bibliogr.
 27. Czy obecny model pomocy społecznej dowiezie nas do celu? / Jerzy Gierlacki // Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 4-33
 28. Czy Pan Bóg ma oczy? / Alina Szulirz, Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 57-59
 29. Dać szansę każdemu - szkoła przeciw wykluczeniu / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 2-3
 30. "Dałem głos ubogim..." Ryszard Kapuściński o ubóstwie i ludziach ubogich / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s. 37-50
 31. Dochody i ubóstwo osób 50+ w wybranych publikacjach na podstawie danych SHARE / Michał Kundera // Polityka Społeczna. - 2016, nr 7, s. 7-11
 32. Defaworyzacja dziecka w środowisku szkolnym jako wynik niskiego poziomu jego kompetencji komunikacyjnych / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 9-14, bibliogr.
 33. Defaworyzacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną / Małgorzata Kosiorek //W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. - Warszawa : Difin, 2010, s. 58-66, bibliogr.
 34. Deprywacja potrzeb osób niepełnosprawnych jako jedna z przyczyn społecznego wykluczenia / Ilona Fajfer-Kruczek // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. - Lublin : UMCS, 2010, s. 181-188
 35. Disabled people and reconstruction of identity : inclusion or stigmatisation / Magda Lejzerowicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2016, nr 4, s. 170-185
 36. Dlaczego żyją na ulicy? Bezdomność w strukturze społecznej / Karolina Grączyńska // Praca Socjalna. - 2013, nr 1, s. 41-60
 37. Dręczeni, bo biedni : badanie IBE. Więcej życzliwości to mniej agresji / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 40, s. 3
 38. Dyskursy dzieciństwa a polityka : pomiędzy wykluczeniem a obywatelskim uczestnictwem / Astrid Męczkowska-Christiansen // W: Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia. - Warszawa : "Żak", 2011, s. 177-193, bibliogr.
 39. Dzieci z obszarów biedy i zaniedbań kulturowych / Maria Szczepska-Pustkowska // W: Pedagogika wczesnoszkolna. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 421-453
 40. Edukacja dzieci socjalizowanych w kulturze ubóstwa jako wyzwanie dla pracy socjalnej / Monika Oliwa-Ciesielska // Praca Socjalna. - 2017, nr 1, s. 75-94
 41. Edukacja dziecka żyjącego w biedzie a wsparcie rodziny / Elżbieta Subocz // Polityka Społeczna. - 2014, nr 4, s. 28-33
 42. Edukacja faweli / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 46-48
 43. Edukacja osób defaworyzowanych w Irlandii. Cz.1 / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2014, nr 5, s. 5
 44. Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce / Ryszard Szarfenberg // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 86-1123-56
 45. Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce / Ryszard Szarfenberg // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 86-112
 46. "Fabryka Partnerstw" / JAC // Remedium. - 2011, nr 4, s. 26-27
 47. Formy wsparcia i pomocy w procesie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami / Mariola Wolan-Nowakowska // Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016, s. 418-433
 48. Funkcje zasobów społecznych w działalności profilaktycznej / Iwona Niewiadomska // W: Wezwani do działania. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010, s. 47-66, bibliogr.
 49. Funkcjonowanie dziecka w warunkach bezrobocia rodziców / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 42-48
 50. Gdzie zaczyna się przestępstwo - teoria naznaczenia społecznego / Radosław Mysior // Remedium. - 2013, nr 5, s. 1-4
 51. Głodne dzieci w Polsce / Czesław Kępski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 23-30
 52. Gniewni wykluczeni / Agnieszka Wilczyńska // Charaktery. - 2015, nr 11, s. 76-[79],
 53. Gorsi, bo są "inni" : dyskryminacja w szkole - oczami młodzieży, oczami nauczycieli? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 21, s. 8
 54. Gorzki smak odrzucenia / C. Nathan Dewall // Charaktery. - 2014, nr 4, s. 72-73
 55. "Inny nie znaczy gorszy" - o tolerancji i wykluczeniu / Joanna Romanek, Magda Zielniak // W: Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. - Warszawa : "Difin", 2016, s. 68-82
 56. Integracja międzypokoleniowa wyzwaniem dla pracy socjalnej / Ewa Kantowicz // Praca Socjalna. - 2013, nr 2, s. 13-23
 57. Integracja społeczna typu Door-to-Door w dzielnicy wieloetnicznej / Milou Haggenburg, Harry Michon // Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 125-135
 58. Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64
 59. Jak wyrwać się z "kieszeni biedy" : raport Social Watch: ubóstwo i wykluczenie w Polsce / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 9, s. 4
 60. Jaka przyszłość czeka dzieci dorastające w ubóstwie? / Elżbieta Subocz // Praca Socjalna. - 2014, nr 5, s. 135-150
 61. Jakość życia jako miernik bezpieczeństwa społecznego / Krzysztof Szewior // W: Bezpieczeństwo Polski : współczesne wyzwania. - Warszawa : "Difin", 2014, s. 200-214
 62. Kapitał społeczny i wykluczenie społeczne / Maria Theiss // Polityka Społeczna. - 2011, nr 5/6, s. 43-47, bibliogr.
 63. Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi / Aneta Grygiel // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 56-67
 64. Krajowe Obserwatorium Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego we Francji : działanie i zadania / Didier Gelot // Praca Socjalna. - 2013, nr 1, s. 121-136
 65. Kryzys - ubóstwo - rodzina - dzieci / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 58-79
 66. Kwestia ubóstwa / Tadeusz Kowalak, Ewa Leś // W: Polityka społeczna : materiałydo studiowania. - Katowice : "Śląsk", 1998, s. 138-148
 67. Lęk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a ich aktywizacja zawodowa / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 141-144
 68. Ludzie z wysypiska / Hanna Polak ; rozm. przepr. Magda Brzezińska // Charaktery. - 2016, nr 1, s. 82-87
 69. Łódzka szkoła badań ubóstwa / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2013, nr 4, s. 199-206
 70.  Marginalizacja i stygmatyzacja mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie społeczności romskiej w Polsce / Barbara Słania // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki. - Toruń : "Akapit", 2008, s. 181-190, bibliogr.
 71. Marginalizacja osób z ograniczeniami sprawności na skutek zaburzeń psychicznych / Anna Izabela Brzezińska, Kamila Zwolińska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 2, s. 16-22, bibliogr.
 72. Metody ograniczania i przezwyciężania nierówności społecznych / Iwona Wagner // Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 53-72
 73. Między opieką a kontrolą : pomoc społeczna wobec szans na inkluzję / Rafał Pląsek // Praca Socjalna. - 2013, nr 6, s. 35-50
 74. Migracje zagraniczne mieszkańców Podkarpacia // W: Podkarpacie. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, s. 306-328
 75. Minimum socjalne i minimum egzystencji w 2013 r. Dane średnioroczne / Piotr Kurowski // Polityka Społeczna. - 2014, nr 7, s. 35-38
 76. Minimum socjalne w grudniu 2012 r. oraz średnioroczne w 2012 r. / Piotr Kurowski // Polityka Społeczna. - 2013, nr 7, s. 31-34
 77. Minimum średnioroczne w 2012 r. / Piotr Kurowski // Polityka Społeczna. - 2013, nr 7, s. 34-36
 78. Młode kobiety na podkarpackim rynku pracy // W: Podkarpacie. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2010, s. 277-285
 79. Możliwości i granice inkluzji społecznej osób niesłyszących / Grażyna Gunia // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 2, s. 27-31
 80. Możliwości pracy z rodzinami ze środowisk marginalizowanych / Małgorzata Orłowska [i in.] // Remedium. - 2008, nr 9, s. 13-15
 81. Nasze miasta wśród zagrożonych / del [Dariusz Delmanowicz] // Życie Podkarpackie. - 2017, nr 33 (16 VIII), s. 4
 82. "Nie masz kasy, jesteś nikim" : o pogłębianiu nierówności przez szkołę / Elżbieta Tarkowska // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4, [Ku demokracji poprzez edukację]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, s. 393-422
 83. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / E. Trojan // Nowa Szkoła, 2016, nr 2, s. 50-57,
 84. Niepełnosprawni a kwestia wykluczenia finansowego / Artur Borcuch // W: Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty. - Warszawa : "Difin", 2010, s. 120-126
 85. Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii Europejskiej / Wiktor Rutkowski // Polityka Społeczna. - 2009, nr 4, s. 6-12, bibliogr.
 86. Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii Europejskiej / Wiktor Rutkowski // Polityka Społeczna. - 2012, nr 5/6, s. 1-6, bibliogr.
 87. Nierówności społeczne jako źródło niepowodzeń szkolnych na świecie / Małgorzata Furmańska // W: Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach. - Warszawa : "Żak", cop. 2014, s. 53-66
 88. Niewidzialni cierpią / Kipling D. Williams // Charaktery. - 2014, nr 2, s. 72-75
 89. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych. Cz. 2, Aktywność zawodowa i partycypacja kulturowa / Marta Doroba // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 85-97, bibliogr.
 90. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 1, Edukacja / Marta Doroba // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 5-19, bibliogr.
 91. O ludziach niechcianych - wykluczonych i marginalizowanych / Piotr Gierek // Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s. 23-53
 92. O odpowiedzialności społecznej / Andrzej Janowski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 7-8
 93. O potrzebie poczucia koherencji u osób bezdomnych / Anna Chańko // Praca Socjalna. - 2013, nr 1, s. 115-120
 94. Oblewają, bo są biedni : powtarzanie klasy rzadko przynosi korzyści, częściej potęguje nierówności / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 40, s. 6
 95. Oblicze polskiej biedy // W: Wprowadzenie do socjologii. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2003, s. 337-343
 96. Obraz klientki pomocy społecznej z kieleckiej enklawy biedy / Justyna Nogaś // Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s. 51-62
 97. Obszary wyzwań etycznych współczesnej pedagogiki specjalnej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia seksualności osób z niepełnosprawnością) / Marzenna Zaorska // Praca Socjalna. - 2016, nr 1, s. 64-75
 98. Ojciec Józef Wrzesiński i nowa socjologia ubóstwa / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s.15-29
 99. Ochrona prawna kobiet niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego / Anna Nowak // Polityka Społeczna. - 2012, „nr 3, s. 1-8, bibliogr.
 100. Ojciec ubogich i nędzarzy / Barbara Trzos // Wychowawca. - 2017, nr 6, s. 14-15
 101. Opinia pielęgniarek na temat potrzeby edukacji osób z marginesu społecznego oraz młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi i jej rodziny / Elżbieta Krajewska-Kułak [i in.] // Alkoholizm i Narkomania. - 2004, nr 1/2, s. 91-102
 102. Otwarta metoda koordynacji jako instrument walki z wykluczeniem społecznym / Piotr Sałustowicz // Polityka Społeczna. - 2009, nr 4, s. 1-6, bibliogr.
 103. Palacz papierosów jako obcy : wybrane strategie konstruowania innego / Ryszard Necel // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 1, s. 181-193
 104. Pedagogika społeczna i jej wyzwania na początku XXI w. / Stanisław Kawula // W: Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T.] 2, Debata. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 40-57
 105. Pieniądze to nie wszystko : dziecko wykluczone przez rówieśników ze względu na status materialny. Jak pomóc? / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2016, nr 5, s. 28-32
 106. Płaca minimalna - skutecznym sposobem walki z ubóstwem? / Izabela Kopa // W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. - Warszawa : "Difin", 2014, s. 59-68
 107. Poczucie wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Karolina Idkowiak // Remedium. - 2017, nr 7-8, s. 20-22
 108. Podatność młodzieży na ubóstwo i wykluczenie społeczne / Stanisława Golinowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. [31]-60
 109. Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 7-13, bibliogr.
 110. Polityki zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej Brytanii / Ewa Ślęzak // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 57-60, bibliogr.
 111. Polska bieda - prawdy - fikcje - niedomówienia : kto jest biedny? / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. - 2013, nr 1, s. 61-80
 112. Polska bieda : konferencja w Krakowie / Beata Kaczyńska // Polityka Społeczna. - 2011, nr 7, s. 39-40
 113. Polska starość / Elżbieta Trafiałek // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 3-7
 114. Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych / Maria Deptuła // Edukacja. - 2009, nr 4, s. 66-75, bibliogr.
 115. Pomoc osobom doświadczającym ubóstwa w świetle socjologii emocji / Tatiana Kanasz // Praca Socjalna. - 2016, nr 4, s. 49-65
 116. Poradnictwo zawodowe młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zachowań przestępczych w świetle teorii dewiacji społecznej / Katarzyna Budziałowska // W: Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty. - Warszawa : "Difin", 2010, s. 232-246
 117. Porozmawiajmy o biedzie : wśród dzieci i młodzieży to właśnie ubóstwo jest najczęstszym powodem dyskryminacji / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 28-29, s. 21
 118. Poza rynkiem pracy. Elementy dyskursu publicznego na temat bezrobocia / Lucjan Miś // Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s. 127-146
 119. Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją / Iwona Wagner // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 3-20
 120. Pracujący biedni w Polsce : definicja, główne przyczyny, zjawiska powiązane / Wojciech Goleński // Polityka Społeczna. - 2015, nr 2, s. 16-21
 121. Prawidłowości i paradoksy emigracji Polaków w świetle badań regionalnych nad polskimi migracjami zagranicznymi // W: Podkarpacie. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, s. 329-339
 122. Problem izolacji społecznej dziecka i jego czynniki / Barbara Majkut-Czarnota // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2009, s. 457-466
 123. Problem marginalizacji społecznej użytkowników narkotyków / Anna Strzelecka // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 2, s. 37-42
 124. Problemy społecznego odbioru osób z upośledzeniem umysłowym / Maria Flanczewska – Wolny // W: Kontakty z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000, s. 118-126
 125. Profilaktyka HIV wśród grup marginalizowanych / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2011, nr 5, s. 12
 126. Program Integracji Społecznej : doświadczenia i kontynuacja / Sebastian Musioł // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 3-11
 127. Przeciw wykluczeniu / Grażyna Ziaja // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, wkładka Biblioteka Centrum Informacji, s. 18
 128. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - standard międzynarodowy a realia polskie. Cz. 1 / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 1, s. 53-64
 129. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - standard międzynarodowy a realia polskie. Cz. 2 / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 2, s. 135-147
 130. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych po zabiegach kardiochirurgicznych / Magdalena Piłat-Borcuch, Izabela Wcisło-Gajewska // W: Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty. - Warszawa : "Difin", 2010, s. 258-275
 131. Przemoc w pomocy / Marek Liciński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 35-38
 132. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach / Agata Siwek-Szczepanik // Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s. 81-89
 133. Przywództwo edukacyjne a przeciwdziałanie społecznej defaworyzacji dzieci i młodzieży / Joanna M. Michalak // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. - Warszawa : Difin, 2010, s. 69-82, bibliogr.
 134. PWP Nowe Kompetencje dla młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym / Sławomir Piwowarczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 2, s. 32-34
 135. Raport UNICEF o ubóstwie dzieci w krajach rozwiniętych / J. R. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 42-45
 136. Reakcja szkoły na biedę i zaniedbanie / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 7, s. 48-51
 137. Reakcje na frustracje uczniów szkół ponadgimnazjalnych nieprzystosowanych społecznie w świetle badania Obrazkowym Testem Frustracji S. Rosenzweiga / M. Kiedrowska // Wychowanie na Co Dzień. - 2015, nr 2, s. 43-50,
 138. Refleksje o ubóstwie i wykluczeniu w Unii Europejskiej / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 113-123
 139. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością - od biernej izolacji do czynnej subkultury / Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, s. 15-18
 140. Rodzice o izolacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w niejednolitej enklawie informacyjnej / Iwona Myśliwczyk, Sławomir Przybyliński // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 2, s. 85-96
 141. Rodzina o niskim statusie socjokulturowym i ekonomicznym jako miejsce konstruowania tożsamości a zadania szkoły / Jolanta Sokołowska // W: Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia. - Warszawa : "Żak", 2011, s. 387-398, bibliogr.
 142. Rola ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Katarzyna Głąbicka // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 14-23
 143. Rozwijanie zainteresowań uczniów jako forma przeciwdziałania wykluczeniu / Wojciech Błażejewski // W: Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011, s. 121-126, bibliogr.
 144. Różne oblicza biedy / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. - 2015, nr 2, wkł. Mówią wieki w szkole, s. 8-9
 145. Różne oblicza biedy w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Piwowarczyk // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 14-15
 146. Różne oblicza polskiej biedy / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. - 2014, nr 5, s. 118-134
 147. Ruchy społeczne a płeć - perspektywa intersekcjonalna: Kongres Kobiet i ruch na rzecz przywrócenia Funduszu Alimentacyjnego / Elżbieta Korolczuk // Kultura i Społeczeństwo. - 2014, nr 1, s. 97-120
 148. Rzeszowski świat osób wykluczonych - style życia i strategia przetrwania / Piotr Gąska // Praca Socjalna. - 2011, nr 2, s. 58-76
 149. Samotność czy wykluczenie społeczne osób starszych? / Norbert G. Pikuła // Praca Socjalna. - 2015, nr 4, s. 66-80
 150. "Sektarianizm" zagrożeniem systemu edukacyjnego w świetle doświadczeń ze Szkocji / Marcin Motyka // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 1, s. 7-12
 151. Skrajnie biedni : coraz więcej Polaków ma coraz mniej w portfelu / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 32, s. 4
 152. Skrajne ubóstwo, głód i choroby / Dorota Heidrich // W: Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. - Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2010, s. 250-273
 153. Słów parę o znaczeniu dzieła Elżbiety Tarkowskiej / Zygmunt Bauman // Kultura i Społeczeństwo. - 2014, nr 4, s. 5-12
 154. Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 49-56
 155. Społeczeństwo różnych rytmów. Przypadek Polski na tle tendencji globalnych / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2016, nr 4, s. 29-41
 156. Społeczna defaworyzacja otyłości / Mariola Świderska // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. - Warszawa : Difin, 2010, s. 49-57, bibliogr.
 157. Społeczne skutki niedożywienia / Piotr Raźniewski // W: Niedożywienie a zdrowie publiczne. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011, s. 236-247, bibliogr.
 158. Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji ekonomicznej osób bezrobotnych zagrożonych marginalizacją / Adriana Politaj // W: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. - Warszawa : "CeDeWu", 2011, s. 127-135, bibliogr.
 159. Spychani na margines : filmowe obrazy przemocy grupy wobec jednostki / Paulina Wakar // Kultura i Społeczeństwo. - 2017, nr 1, s. 191-206
 160. Stygmatyzacja społeczna jako strategia dyskursywna biedy i jej rola w procesie wykluczenia społecznego / Iwona Kudlińska // Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s. 175-189
 161. Stygmatyzacja społeczna / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 56-60
 162. Subiektywny wymiar ubóstwa / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2016, nr 4, s. 239-255
 163. SuperW walczą z biedą : otwarto bazę potrzebujących rodzin / San [Aleksandra Nowotyńska] // Życie Podkarpackie. - 2013, nr 47 (20 XI), s. 7
 164. Sytuacja materialna polskich rodzin. Cz. 1 / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2009, nr 6, wkładka, s. 20
 165. Sytuacja materialna polskich rodzin. Cz. 2 / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2009, nr 7/8, wkładka, s. 40
 166. Środowisko lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 17-27
 167. Świat społeczny ludzi żyjących w ubóstwie / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2016, nr 4, s. 221-238
 168. Taki, siaki, owaki... : o stygmatyzacji dziecka i tym, jak jej przeciwdziałać w przedszkolu / Anna Kałuba – Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 6, s. 45-48
 169. To żadna przyjemność prosić : studium empiryczne żebractwa miejskiego / Michał Łuczewski // Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 4, s. 41-65
 170. Trudne rozmowy o biedzie / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2011. - nr 23, s. 16
 171. Trzy kroki lidera / Magdalena Sofulak-Skibińska // Remedium. - 2011, nr 2, s. 24-25
 172. Ubogie dzieci w przestrzeni szkoły - wybrane wyzwania współczesnej szkoły / Maria Szymańska // W: Codzienność szkoły : uczeń. - Kraków : "Impuls", 2014, s. 237-246
 173. Ubóstwo / Katarzyna Białobrzeska // W: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1. - Warszawa : "Żak", 2013, s. 365-381
 174. Ubóstwo - "główny" problem społeczny // W: Socjologia problemów społecznych. - Warszawa : Scholar, 2009, s. 87-102
 175. Ubóstwo - wybór bibliografii / oprac. Ewelina Czajkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 60-61
 176. Ubóstwo - źródła, skutki, redukowanie problemu / Elżbieta Trafiałek // Praca Socjalna. - 2014, nr 5, s. 42-57
 177. Ubóstwo energetyczne w Polsce na podstawie badań GUS z 2008 r. / Piotr Kurowski // Polityka Społeczna. - 2011, nr 11/12, s. 17-22, bibliogr.
 178. Ubóstwo formą przemocy ekonomicznej w polskiej rodzinie / Jarosław Koral // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 101-113
 179. Ubóstwo jako problem społeczny. Kwestie terminologiczne i ustalenia empiryczne / Izabela Kaźmierczak-Kałużna // Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s. 147-157
 180. Ubóstwo mieszkaniowe : oblicza, trendy, wyzwania / Piotr Kurowski Piotr Broda-Wysocki // Polityka Społeczna. - 2017, nr 2, s.1-8
 181. Ubóstwo relatywne w Polsce w latach 1998-2008 / Michał Brzeziński // Polityka Społeczna. - 2010, nr 5/6, s. 12-17, bibliogr.
 182. Ubóstwo rodzin w Polsce / Bożena Balcerzak-Paradowska // W: Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2004, s.343-354
 183. Ubóstwo w społeczeństwie wielokulturowym : przykład religijnej grupy ultraortodoksyjnej w Izraelu / Krzysztof Chaczko // Polityka Społeczna. - 2014, nr 1, s. 18-23
 184. Ubóstwo wodne na przykładzie Anglii i Walii / Grzegorz Libor // Polityka Społeczna. - 2016, nr 1, s. 35-40
 185. Uczenie się obywatelstwa przez dorosłych na terenach zagrożonych marginalizacją. Projekt badań / Natalia Sokołowicz // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 49-54, bibliogr.
 186. Uczestnictwo w spektaklach baletowych środkiem do walki z ekskluzją intelektualną? / Urszula Kempińska // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 6, s. 40-45
 187. Unijna strategia integracji społecznej / Maciej Żukowski // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 2-7, bibliogr.
 188. Warsztat na ważny temat. Bieda / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 21, s. 12
 189. Wczesne wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jako forma profilaktyki marginalizacji i wykluczenia społecznego / Anna Bajorek // W: Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011, s. 153-162, bibliogr.
 190. Więcej danych, mniej nędzy / Dean Karlan // Świat Nauki. - 2015, nr 11, s. 37-40
 191. Wigilia na Dworcu Głównym PKP - święto bezdomnych / Bartłomiej Gapiński // Praca Socjalna. - 2010, nr 3, s.68-84
 192. Wokół problemu niedostosowania społecznego /Radosław Mysior // Remedium. - 2015, nr 10, s. 10-12
 193. Wpływ instytucji "pomocowych" na proces wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją / Renata Szczepanik // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. - Warszawa : Difin, 2010, s. 31-42, bibliogr.
 194. Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrosymulacji / Ryszard Szarfenberg // Polityka Społeczna. - 2017, nr 4, s. 1-6
 195. Wybrane aspekty marginalizacji i wykluczenia w polskiej przestrzeni społecznej / Anna Odrowąż-Coates // W: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1. - Warszawa : "Żak", 2013, s. 333-345
 196. Wykluczenie cyfrowe : pierwszy krok do marginalizacji / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 49-54
 197. Wykluczenie ekonomiczne i polityczne polskiej młodzieży w okresie transformacji ustroju i globalizacji / Marcin Płoski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, - nr 3, s. 3-11
 198. Wykluczenie finansowe w Polsce i możliwości przeciwdziałania / Piotr Błędowski, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 2, s. 5-10, bibliogr.
 199. Wykluczenie jako forma przemocy / Mariusz Sobkowiak // Niebieska Linia. - 2017, nr 4, s. 13-16
 200. Wykluczenie społeczne a szara strefa w gospodarce / Marek Bednarski // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 24-29, bibliogr.
 201. Wykluczenie społeczne a ubóstwo : możliwości wykorzystania danych panelowych / Barbara Dańska-Borsiak // Polityka Społeczna. - 2015, nr 5/6, s. 6-11
 202. Wykluczenie społeczne młodzieży - zapobieganie i przeciwdziałanie w świetle polityki młodzieżowej UE / Marcin Sińczuch // Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 1-4
 203. Wyrównywanie szans edukacyjnych : dlaczego należy tego oczekiwać od szkół? / Katarzyna Pluta, Leszek Trzaska //W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012, s. 140-158, bibliogr.
 204. Wyzwolenie czy wykluczenie? : edukacyjne konteksty przemian współczesnego świata / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk // W: Szkoła w świecie współczesnym. - Kraków : "Impuls", 2008, s. 35-44, bibliogr.
 205. Z nadzieją przeciw beznadziei - ruch piqueteros jako przykład samostanowienia świata wykluczonych / Alina Stanaszek // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 4, s. 93-112
 206. Zaawansowanie procesu integracji społecznej w Unii Europejskiej : konferencja w Luksemburgu / Magdalena Andrałojć // Polityka Społeczna. - 2005, nr 8, s. 33-38
 207. Zachowania finansowe a podatność na ubóstwo gospodarstw domowych o niskich dochodach w warunkach transformacji / Michał Matul // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 45-53, bibliogr.
 208. Zagrożenie marginalizacją dzieci z nadwagą lub otyłością / Edyta Obodyńska // W: Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011, s. 53-60, bibliogr.
 209. Zagrożenie ubóstwem w Polsce w ujęciu dynamicznym / Maciej Lis, Monika Potoczna // Polityka Społeczna. - 2015, nr 3, s. 31-37
 210. Zagubione dzieci. Cz. 3. / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2014, nr 1, s. 20-21
 211. Zainteresowania kulturalne młodzieży w środowiskach wielkomiejskiej biedy : wstępna relacja z badań / Anna Frindt-Bajson // W: Między nieuchronnością a możliwością - wychowanie w warunkach zmiany. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2010, s. 67-82
 212. Założenia a rzeczywiste wsparcie rodzin ryzyka w środowisku lokalnym / Justyna Chwalińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 2, s. 37-44
 213. Zamienię porsche na gorsze : o biedzie, wykluczeniu i reintegracji społecznej / Kazimierz W. Frieske // Polityka Społeczna. - 2010, nr 10, s. 1-7, bibliogr.
 214. Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne / Renata Gierszewska ; Jan Łopato // W: Polityka społeczna. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 233-248
 215. Zapobieganie wykluczeniu rówieśniczemu w gimnazjum / Małgorzata Wójcik [i in.] // Edukacja. - 2015, nr 3, s. 123-140
 216. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób zmarginalizowanych ekonomicznie na przykładzie Poznania / Andrzej Przymeński // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 29-33, bibliogr.
 217. Zatrudnienie socjalne a wielosektorowość, partnerstwo i dialog społeczny / Paweł Wiśniewski // Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 49-63 
 218. Zjawisko alienacji a życie szkolne jednostki / Maciej Wierzchnicki // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3-4, s. 67-70
 219. Zjawisko marginalizacji / Anna Gajdzica // Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 11-17
 220. Zjawisko wykluczenia ekologicznego w badaniach socjologicznych / Karolina Cynk // Praca Socjalna. - 2016, nr 4, s. 66-87
 221. Zmiany koncepcji ubóstwa a praktyka pomiaru / Irena Topińska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 17-21, bibliogr.
 222. Źródła szkolnej dyskryminacji / Małgorzata Borowska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 74-76
 223. Żeby nie zatrzaskiwać bramy / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 19-21
 224. Życie bez pracy / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2016, nr 4, s. 201-220

 

Autor: Gertruda Kmiecik