Edukacja zdrowotna:

Krosno

Zestawienie bibliograficzne ( 2013-2018)

Wydawnictwa zwarte

1.     Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014.
BM   37398, JM   73403, LM   30387, M   136045, SM   53407, UM   26929, Cz   136044
2.     Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Wyd. 2, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
M   135965, M   137518
3.     Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
M   138990
4.     Edukacja zdrowotna, przedszkole, szkoła / red. nauk. Barbara Wolny, Jozef Liba, Edmund Juśko. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Pedagogiki. Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą, 2016.
BM   37994, JM   73886
5.     Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej / red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.
M   137001
6.     Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013.
BM   37069, JM   73135, LM   30153, M   134126
7.     Eko - teatrzyk przedstawia : czyste buzie i zielona trawa : scenariusze inscenizacji o higienie, zdrowiu i ekologii / Beata Barbara Jadach. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2013
JCz   73239
8.     Nadmierna masa ciała - konteksty psychospołeczne i pedagogiczno-edukacyjne / Karina Leksy. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013.
M   135363
9.     Osoba a wychowanie : wokół pedagogiki personalistycznej i edukacji zdrowotnej według Jana Pawła II / red. Krzysztof Guzowski, Alicja Kostencka, Grzegorz Barth. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2013.
JM   73276
10.     Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole : 19 procedur i algorytmów postępowania : przewodnik dla nauczycieli / Jolanta Dąbrowska, Helena Jędrzejewska. - Gdańsk : "ODDK", 2013.
Cz   134464
11.     Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych (w wymiarze edukacyjnym) / pod red. nauk. Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz, Katarzyny Kowalczewskiej-Grabowskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013.
M   135535
12.     Promocja zdrowia w środowisku lokalnym : założenia teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna) / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013.
M   135536
13.     Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej : red. nauk. Irena Adamek, Zofia Szarota, Ewa Żmijewska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013.
M   135354
14.     Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Anny Oblacińskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
Cz   135818
15.     Zachowania żywieniowe młodzieży w perspektywie edukacji zdrowotnej / Agnieszka Buczak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2014
Jasło   JM   73356, M   135497, M   135501
16.     Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej / red. nauk. Małgorzata Marć, Wacław Kruk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016.
M   138117
17.     Zdrowie, wychowanie, edukacja : wybrane aspekty / red. nauk. Paweł Maciaszczyk. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2017.
JM   74152, M   138942
 
Filmy:
1.     Stres - wróg czy sprzymierzeniec ? [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, 2017.
CzM   2216/TV
2.     Zasady zdrowego żywienia [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, 2017.
CzM   2215/TV
3.     Zdrowy styl życia [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, 2017.
CzM   2214/TV
 
Artykuły:
1.     A czwarty wagon pełen bananów! : dlaczego powinniśmy jeść owoce? / Otylia Kocik.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 3, s. 10-12
2.     ABC zdrowego odżywiania : kształtowanie pozytywnych postaw / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 9, s.2-5
3.     Aktywność fizyczna - jako prewencja choroby Alzheimera / Maria Kłoda, Karol Sawicki, Janina Grzegorzewska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 9, s. 36-39
4.     Aktywność fizyczna studentek - motywy podejmowania i zachowania antyzdrowotne / Ali Aziz Al Sudani, Kamila Budzyńska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 5, s. 10-13
5.     Aktywność społeczna seniorów (z cukrzycą), w kontekście edukacji zdrowotnej / Elżbieta Kościńska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2, s. 90-99
6.     Badania lekarskie - w wychowaniu fizycznym, sporcie szkolnym, wyczynowym i amatorskim / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 4, s. 8-14
7.     Bezpieczeństwo - pierwsza pomoc - profilaktyka / Agnieszka Zalewska-Meler.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 20-26
8.     Blok "edukacja zdrowotna" - wdrażanie w wychowaniu fizycznym w gimnazjach / Barbara Woynarowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 10, s. 4-8
9.     Bursa promująca zdrowie / Jan Bruski.// Wychowawca. - 2018, nr 1, s. 25
10.     Chcę być zdrowy jak ryba! / Małgorzata Reda-Słupska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 34-35
11.     Chudość i otyłość czyli o zachwianiu równowagi wagi / Ela Binswanger.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3-4, s. 48-50
12.     Cicha epidemia / Maciej Skibiński.// Charaktery. - 2015, nr 5, s. 54-57
13.     Co może zyskać nauczyciel wychowania fizycznego, wpisując się w rolę trenera zdrowia? / Paweł F. Nowak.// Magazyn Trenera. - 2014, nr 34, s. 66-69
14.     Co się stało z ubraniem pana Mietka? : scenariusz zajęć świetlicowych / Joanna Hoffmann.// Świetlica w Szkole. - 2017, nr 5, s. 24-25
15.     Cukierki : scenariusz zajęć z profilaktyki uzależnień dla klas 0-III / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 28-29
16.     Czego nie wiemy o witaminie D? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 6, s.16-19
17.     Czy istnieje zdrowy zamiennik cukru białego? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 2, s. 18-21
18.     Czym ugasić pragnienie? : woda mineralna, źródlana, a może smakowa? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 4, s. 20-23
19.     Dbam o zdrowie : od najmłodszych lat / Marta Pustelnik, Agnieszka Szkudlarek, Anna Maszorek-Szymala.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 1, s. 13-17
20.     "Dbamy o własne zdrowie" - scenariusz zajęć w grupie dzieci 5-letnich / oprac. Agnieszka Just.// Wiadomości Przedszkolaka. - 2013, nr 6, s. 6-7
21.     Dbamy o zdrowie - inscenizacja / Selwana Szołek.// Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 36-38
22.     Delektuj się i jedz... mniej / Amy Novotney.// Charaktery. - 2015, nr 3, s. 50-52
23.     Dieta i aktywność : wybierz dobrą przyszłość.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 6, s. 8-9
24.     Dieta na szóstkę / Katarzyna Moskal.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 103-107
25.     Doping - nielegalne wspomaganie w sporcie / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 4, s. 24-31
26.     Drugie śniadanie ucznia : co zamiast kanapki? / Anna Nowak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 3, s. 27-30
27.     Działalność instytucji edukacji uzupełniającej jako kierunek profilaktyki społecznej / Irina Juroczkina.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 45-51
28.     Dziecko kontra warzywa i owoce / Karolina Łagowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s. 56-58
29.     Dziecko w szkole - bezpieczne i zdrowe / Danuta Jankowska.// Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 5-7
30.     Edukacja potrzebna od zaraz! / Karolina Łagowska ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 9, s. 6-8
31.     Edukacja prozdrowotna : monitorowanie sprawności fizycznej / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 7, s. 4-7
32.     Edukacja zdrowotna i wychowanie zdrowotne : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 6, s. 56-61
33.     Edukacja zdrowotna jako istotny obszar wychowania przedszkolnego / Dorota Lamczyk.// Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 4, Wkładka Metodyczna, s. I-IV
34.     Edukacja zdrowotna uczniów / Seweryn Leszczyński.// Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 8-9
35.     Edukacja zdrowotna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w nowej podstawie programowej / Aleksandra Mach.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 5-18
36.     Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym w klasach IV-VIII w zreformowanej szkole / Maria Zadarko-Domaradzka, Krzysztof Warchoł.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2017, nr 3, s. 103-112
37.     Ekologia wokół nas - bądź ekologiczny w swoim środowisku : scenariusz przeznaczony na dwie/trzy jednostki lekcyjne / Dawid Basak, Dominika Panek, Violetta Urbańska.// Biologia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 40-43
38.     Etykiety produktów spożywczych. Jak wybrać najlepszą żywność? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2018, nr 2, s. 24-27
39.     Ewaluacja działań szkoły - w zakresie promocji zdrowego stylu życia / Alicja Romanowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 9, s. 11-18
40.     Funkcja koordynatora ds. promocji zdrowia w opinii szkolnych koordynatorów należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska.// Chowanna. - 2016, t. 2, s. 269-284
41.     Gdzie rośnie cukier? : scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich / Natalia Łasocha.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 20-22
42.     Geocaching w szkole / Jacek Banach.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 4, s. 39-42
43.     Higiena osobista a wiek dojrzewania / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 1, s. 14-18; 30-32
44.     Idzie lato / Adam Cichosz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 6, s. 4-6
45.     Interpretacja przepisów o zdrowym żywieniu / Wojciech Kolanowski.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 48-52
46.     Jak gimnastyka stymuluje mózg / Julian Piotr Sawiński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 7, s. 8-12
47.     Kampanie medialne w profilaktyce zdrowotnej / Bogusława Bukowska.// Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 10-12
48.     Kaszę zjadamy, energię mamy! : zajęcia kulinarne w przedszkolu / Maria Jaśkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 3, s. 52-54
49.      Kleszcze - niebezpieczeństwo w lesie i na trawie / Ewa Brzozowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 4, s. 29-31
50.     Kształtowanie dbałości o zdrowie u dzieci / Justyna Mielnik.// Remedium. - 2013, nr 6, s. 21-22
51.     Kształtowanie zachowań zdrowotnych w bliskim otoczeniu dziecka / Joanna Zemlik.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 2, s. 35-42
52.     Kulturalny i higieniczny przedszkolak : jak utrwalać pozytywne wzorce i korygować złe nawyki? / Małgorzata Warzkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4 [właśc.] nr 2, s. 3-8
53.     Magiczne drzewka mocy : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które nie chcą jeść warzyw / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 19-21
54.     Marchewkowy Dzień / Barbara Majewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 30-32
55.     Między rynkiem a odpowiedzialnością społeczną mediów : analiza wybranych magazynów o zdrowiu / Irena Wolska-Zogata, Monika Wójta-Kempa.// Zeszyty Prasoznawcze. - 2016, nr 2, s. 347-364
56.     Moda na detoks / Magdalena Jarzębowska.// Charaktery. - 2017, nr 12, s. 34-37
57.     Modelowe ujęcie potrzeb zdrowotnych realizowanych przez aktywność fizyczną w całożyciowej edukacji zdrowotnej / Zofia Kubińska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 3, s. 128-134
58.     My, ekoludki i ekologiczna żywność : metoda projektu w przedszkolu / Ewelina Stępniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 2, s. 14-15
59.     Naczynia połączone / Katarzyna Klimek-Michno.// Charaktery. - 2015, nr 11, s. 52-55
60.     Najlepsze jest zdrowie, każdy nam to powie : turniej wiedzy o zdrowiu / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska.// Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 24-25
61.     Nakarm uczuciem / Magdalena Jarzębowska.// Charaktery. - 2015, nr 12, s.50-53
62.     Nasz sposób na zdrowie - projekt / Alicja Boroń.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 65-74
63.     Niebanalne i wielowątkowe zajęcia świetlicowe / Beata Godyla.// Świetlica w Szkole. - 2013, nr 6, s. 10
64.     O problemie dużej wagi, czyli skąd nadwaga i otyłość / Anna Nowak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 9, s. 22-24
65.     Ochrona zdrowia psychicznego uczniów / Kinga Rusin.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 9, s. 55-57
66.     Odporność dziecka / Beata Bukowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 14-15
67.     Ogród warzywny u progu jesieni : proponowany temat Dnia Aktywności w kl. III / Alina Jakubowska// Życie Szkoły. - 2015, nr 7, s. 33 - 37 
68.     Opieka i edukacja zdrowotna w szkole : literatura// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 59-61
69.     Opieka i edukacja zdrowotna w szkole / Małgorzata Hańska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 3-11
70.     Otyłość w szkole : nie tylko zbędne kilogramy / Radosław Mysior.// Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 12-15
71.     Prawo do transgranicznej opieki zdrowotnej w UE - europejskie sieci referencyjne / Gertruda Uścińska.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 11-12, s. 1-7
72.     Preferencje żywieniowe dzieci / Agnieszka Wilczewska.// Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 13-15
73.     Profilaktyczne granie. Cz. 1 / Sylwia Wojciechowicz.// Remedium. - 2016, nr 5, s. 21
74.     Program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący badania wiedzy młodzieży na temat przyczyn oraz profilaktyki cukrzycy typu 1. i 2. / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 1, s. 30-39
75.     Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie występowania nadwagi i otyłości wśród młodzieży : program edukacyjno-profilaktyczny przeznaczony do realizacji w szkołach ponadgimnazjalnych / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 2, s. 22-29
76.     Projekt "Promocja zdrowia pracowników szkoły" podstawy teoretyczne i koncepcja / Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Chowanna. - 2015, t. 2, s. 239-259
77.     Promocja zdrowia - jakość żywności i żywienia / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 10, s. 8-13
78.     Promocja zdrowia - szansą na matuzalemowe lata / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 5, s. 4-9
79.     Promocja zdrowia pracowników w szkołach promujących zdrowie / Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Remedium. - 2016, nr 1, s. 1-4
80.     Próchnica zębów u dzieci - jak jej zapobiegać? / Barbara Woynarowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s.5-8
81.     Przed świętami i po świętach / Alina Jakubowska.// Życie Szkoły. - 2016, nr 10, s. 45-48
82.     Przedszkole - kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych / Katarzyna Wiecheć.// Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 21-23
83.     Przykładowe scenariusze lekcji - edukacja zdrowotna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Marzena Kurzak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 34-39
84.     Puszek łakomczuszek : bajka edukacyjna dla dzieci, które jedzą zbyt dużo słodyczy / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 1, s. 14-15
85.     Ratujemy i uczymy ratować / Anna Zawiślak.// Przegląd Obrony Cywilnej. - 2013, nr 10, wkł. Dodatek Specjalny, s. 16-17
86.     Realizacja koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce. Raport z badań przeprowadzonych w szkołach z krajowym certyfikatem Szkół Promujących Zdrowie / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz.// Chowanna. - 2016, t. 2, s. 251-268
87.     Rekreacja ruchowa w czasie wolnym jako antidotum na negatywne skutki działania mediów na sferę psychiczną i fizyczną dzieci i młodzieży / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 4, s. 32-40
88.     Rola wychowania fizycznego w edukacji zdrowotnej w szkole / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 3, s. 40-48
89.     Rowerem do szkoły : rutyna czy wyzwanie / Anna Kalina, Elwira Bodziony.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 8, s. 39-42
90.     Rozbiegana polska / Adam Cichosz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 10, s. 4-7 
91.     Rozwój motoryczny i zdrowotny małego dziecka (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 2, s. 102-105
92.     Ruch nie na medal / Michał Bronikowski; rozm. przepr.Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3-4, s. 10-15
93.     Samouleczalni? / Aleksandra Ćwięk.// Charaktery. - 2014, nr 7, s. 42-45
94.     Schrupać by rzepkę! : dlaczego powinniśmy jeść warzywa? / Otylia Kocik.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 4, s. 11-12
95.     Sieciowe zachowania informacyjne w obszarze zdrowia jako przedmiot badań w informatologii i w innych dyscyplinach / Małgorzata Kisilowska.// Przegląd Biblioteczny. - 2015, nr 3, s. 382-397
96.     Skąd się bierze mleko? : scenariusz zajęć na postawie książki M. Barana / Anna Buchner.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 10-11
97.     Sport jako rynkowa marka globalna a promocja wartości związanych z życiem - aspekt edukacyjny / Marek Lewandowski, Piotr Oleśniewicz.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 1-2, s. 26-31
98.     Sport po transplantacji : czy możliwy jest powrót do czynnego uprawiania sportu po przeszczepie narządów? / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 3, s. 31-35
99.     Sport to zdrowie, radość i dobra zabawa / Jadwiga Raszka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 29-31
100.     Sposób żywienia młodzieży : w szkołach średnich oraz rozpoczęciu nauki na studiach / Klaudia Łomińska, Justyna Łukanowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 32-37
Starość "w zwierciadle mediów" / Jolanta Lenartowicz-Skrzypczak.// Zeszyty Prasoznawcze. - 2015, nr 2, s. 365-386
101.     Start niski - ćwiczenia metodyczne / Tadeusz Osik, Piotr Bora.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 5, s. 23-26
102.     Szkolna walka z niezdrowym jedzeniem : świeżość przez 365 dni w roku / Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 20-24
103.     Szkoła jako środowisko kształtowania zdrowia małego ucznia / Bożena Zawadzka.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 2, s. 7-19
104.     Szkoła jest skazana na wpływanie na zachowania żywieniowe uczniów / Justyna Korzeniewska ; rozm. przepr. Anna Przybył.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 6, s. 8-10
105.     Szkoła może uczyć jedzenia / Katarzyna Klimek-Michno.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 96-102
106.     Szkoła promująca zdrowie po 20 latach : dorobek, bariery, perspektywy / Barbara Woynarowska.// Remedium. - 2012, nr 12, s. 1-3
107.     Szkoła promująca zdrowie w Europie i Polsce : rozwój koncepcji i struktury dla jej wspierania w latach 1991-2015 / Barbara Woynarowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 3, s. 163-184
108.     Szkoła promująca zdrowie w Europie w świetle dokumentów czterech europejskich konferencji / Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 97-111
109.     Szkoły walczą z rakiem.// Życie Szkoły. - 2015, nr 3 [właśc. nr 1], s. 33-35
110.     Tajemnicza piramida / Krystyna Tylkowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 47-48
111.     Techniki relaksacyjne, czyli jak rozładować napięcie emocjonalne / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 9, s.18-21
112.     Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej w wychowaniu fizycznym - wybrane zagadnienia z zakresu aktywności fizycznej i kontroli zdrowia / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 2, s. 37-42
113.     Trening zdrowotny oraz dieta w leczeniu otyłości : wyniki programu dotyczącego występowania otyłości wśród młodzieży w wieku 16-17 lat / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 6, s. 20-27
114.     Trudne rozmowy na poważne tematy, czyli jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 12, s. 52-55
115.     Uaktywnianie dziecka z cukrzycą w procesie wychowania fizycznego : dostosowanie form i metod aktywności do możliwości zdrowotnych chorego ucznia / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2018, nr 2, s. 14-23
116.     Uczeń na lekcji wf - ocena wiadomości i sprawności fizycznej / Katarzyna Kęsy, Adam Kantanista.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 5, s. 27-31
117.     Usługi SPA & Wellness jako element zdrowego stylu życia / Bożena Alejziak.// Turystyka i Rekreacja. - 2014, nr 2, s. 72-81
118.     W szkole nie ma miejsca na biały cukier / Grzegorz Łapanowski ; rozm. przepr. Klaudia Elert.// Życie Szkoły. - 2015, nr 12, s. 4-8
119.     W zdrowym ciele zdrowy duch : propozycje aktywności dla dzieci młodszych na luty.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 1, s. 24-45
120.     Waga i ważenie : świąteczne ćwiczenia matematyczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak.// Życie Szkoły. - 2016, nr 10, s. 36-38
121.     Węglowodany jako źródło energii dla osób aktywnych fizycznie / Dorota Kawka.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 6, s. 25-28
122.     Wiedza uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na temat zagadnień związanych z HIV i AIDS - raport z badań / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 4, s. 20-26
123.     Wspólne gotowanie - zdrowa pizza / Jolanta Jabłońska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 46-48
124.     Wszy? : żaden wstyd! / Katarzyna Kieś-Kokocińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 6, s. 52-53
125.     Z edukacją zdrowotną w temacie / Agnieszka Szplit.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 2, s. 93-101
126.     Zabawy ruchowe z motywem profilaktyki zdrowotnej / Piotr Winczewski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 38-42
127.     Zabiegi hartujące - niekonwencjonalne sposoby dbałości i ochrony zdrowia / Agnieszka Zalewska-Meler.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 12-17
128.     Zaburzenia odżywiania - współczesna perspektywa / Justyna Mielnik.// Remedium. - 2014, nr 9, s. 28-29
129.     Zaburzenia odżywiania u młodzieży : jak szkoła może pomóc? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 5, s. 26-28
130.     Zachowania zdrowotne uczniów w wieku 15 lat w Polsce i tendencje zmian w latach 1990-2010 / Barbara Woynarowska [i in.].// Ruch PedagZagrożenie STD wyzwaniem dla zdrowia publicznego / Jadwiga Bednarek, Irena Puszkarz.// W: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 164-175ogiczny. - 2014, nr 1, s. 59-72
131.     Zagrożenie STD wyzwaniem dla zdrowia publicznego / Jadwiga Bednarek, Irena Puszkarz.// W: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 164-175
132.     Zdecydowanie więcej niż zwykła aktywność / Małgorzata Łuba.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 1, s. 25-27
133.     Zdrowe sałatki wesołej Małgorzatki : scenariusz zajęć / Lidia Kołodziejska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 9, s. 22-24
134.     Zdrowe smakołyki - zdrowy przedszkolak / Olga Habrat i in.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s.36-37
135.     Zdrowie jako cel wychowania fizycznego - między teorią a praktyką szkolną / Paweł F. Nowak, Cezary Kuśnierz.// Edukacja. - 2014, nr 4, s. 71-79
136.     Zdrowie jako determinant ludzkiego potencjału / Alina Dworak.// Chowanna. - T. 1 (2015), s. 151-163
137.     Zdrowie najmłodszych i edukacja prozdrowotna w Niemczech / Katarzyna Tomasik-Abdelsamie.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3-4, s. 56-59
138.     Zdrowie : o czym należy pamiętać / Adam Cichosz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 8, s. 10-16
139.     Zdrowie ukryte w jelitach / Anna Nowak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 1, s. 26-29
140.     Zdrowie w dyskursie pedagogicznym / Ligia Tuszyńska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 2, s. 18-25
141.     Zdrowo żyć - zdrowym być : projekt edukacyjny w świetlicy szkolnej / Dominika Bednarek.// Świetlica w Szkole. - 2013, nr 5, s. 17-18
142.     Zdrowy świat : projekt kształtujący postawy prozdrowotne, proekologiczne i prospołeczne / Karolina Łaniewska.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 7-8, s. 44-47
143.     Zdrowy tryb życia a niepowodzenia szkolne / Ewelina Krzymowska.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 10-11
144.     Zestaw na siedząco / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2018, nr 2, s. 18-19
145.     Żyjmy zdrowo i bezpiecznie : program edukacji zdrowotnej dla kl. I-III szkoły podstawowej / Małgorzata Mróz.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 42-44
Lokalizacja:
 
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Irena Florczak