Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. ELŻBIETA KRUPA (druki zwarte) AGNIESZKA KORDYBACHA (art. z czasopism)
EDUKACJA NA RZECZ GOSPODARKI WIEDZY

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2002-2006


DRUKI ZWARTE

1. Edukacja wobec integracji europejskiej / [red. nauk. Jerzy Kojkoł, Piotr Jan Przybysz].- Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2004
Przeworsk   WK   44677
Przemyśl   CzP   37.01

2. Edukacja wobec zmiany / Dzierżymir Jankowski. - Toruń : Adam Marszałek, 2004
Lubaczów   CzL   42067
Przeworsk   WK   43876

3. Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy / Jadwiga Serkowska-Mąka. - Toruń : Adam Marszałek, 2003
Lubaczów   CzL   42088

4. Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej / red. Stefan M. Kwiatkowski [i in.]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Przeworsk   WK   44074
Jarosław   CzJ   377

5. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : "Impuls", 2004
Przemyśl   CzP   371.3

6. Reforma oświatowa wobec wiedzy pedagogicznej / pod red. Anny Śniegulskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004
Jarosław   CzJ   37.014


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

7. Edukacja w Polsce wobec zmian systemowych i demograficznych / Alina Banach // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2004, nr 5/6, s. 5-9

8. Edukacja wobec wyzwań współczesnego świata / Czesław Banach // ŻYCIE SZKOŁY. – 2002, nr 5, s. 259-263

9. Jak zmienić edukację? W świetle raportów oświatowych / Wacław Strykowski // EDUKACJA MEDIALNA. – 2002, nr 1, s. 5-11

10. Kultura organizacyjna a proces zarządzania wiedzą w instytucjach / Ewa Głowacka // PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY. – 2006, NR 1, S. 50-59, BIBLIOGR.

11. Kulturowe aspekty zarządzania wiedzą / Leszek Panasiewicz // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. – 2002, nr 4, s. 14-22

12. Metody wdrażania systemów zarządzania wiedzą / Kazimierz Krupa // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. – 2002, nr 6, s. 63-69

13. Model zarządzania wiedzą / Marcin Kotarba, Wiesław Kotarba // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. – 2003, nr 8, s. 13-25

14. Nauczanie czy zarządzanie wiedzą? / Janina Zawadowska // DYREKTOR SZKOŁY. – 2006, nr 3, s. 26-29

15. „Nowa ekonomia” a współczesna informatyka / Jerzy Kisielnicki, Zdzisław Szyjewski // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. – 2002, nr 1, s. 15-26, bibliogr.

16. Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą / Irena Dzierzgowska// DYREKTOR SZKOŁY. – 2006, nr 10, wkł. s. I-VIII

17. Organizacyjne uczenie się a zarządzanie wiedzą / Leszek Panasiewicz // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. – 2002, nr 9, s. 9-17

18. Organizacyjne środowisko informacyjne jako kontekst procesów wiedzy / Leszek Panasiewicz // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. – 2003, nr 11, s. 3-10

19. Perspektywy rozwoju edukacji w Polsce / Czesław Banach // ŻYCIE SZKOŁY. – 2004, nr 8, s. 521-526

20. Praca i edukacja a wyzwania ponowoczesności / Marcin Grodek // EDUKACJA I DIALOG. – 2005, nr 8, s. 3-9

21. Przewaga konkurencyjna e-przedsiębiorstwa / Dorota Jelonek // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. – 2003, nr 3, s. 26-38, bibliogr.

22. Refleksje po zakończeniu pierwszego etapu realizacji programu Szkoła Zarządzająca Wiedzą / Magdalena Janowska // DYREKTOR SZKOŁY. – 2006, nr 3, s. 20-25

23. Szkoła jako organizacja ucząca się : od teorii do praktyki / Erik Groth // DYREKTOR SZKOŁY. – 2006, nr 10, s. 39-40

24. Wychowanie i edukacja w epoce globalizacji : tematy i pytania pedagogicznej refleksji / Walter Hornstein // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2005, nr 1, s. 7-21

25. Zarządzanie wiedzą i informacją w placówkach bibliotecznych i ośrodkach informacji / Maja Wojciechowska // ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ. – 2006, nr 1, s. 42-50, bibliogr.

26. Zarządzanie wiedzą w praktyce / Andrzej S. Polak // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. – 2003, nr 12, s. 17-26, bibliogr.

27. Zarządzanie wiedzą we współczesnych systemach informacyjnych / Wiesław Babik // ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ. – 2005, nr 1, s. 3-22

28. Zarządzanie wiedzą – wyzwanie chwili obecnej i konieczność w dążeniu do przyszłości! / Waldemar Kokczyński // DYREKTOR SZKOŁY. – 2006, nr 10, s. 18-22

29. Związki zarządzania jakością z zarządzaniem wiedzą i ich wpływ na rolę bibliotekarzy / Ewa Głowacka // PRZ EGLĄD BIBLIOTECZNY. – 2005, nr 1, s. 30-39, bibliogr.

Autor: Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha