Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci

Rzeszów

 „Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci”
(ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Mielcu)

Wydawnictwa zwarte :

 1. ABC kreatywności / Krzysztof J. Szmidt. - Warszawa : "Difin", 2010.
  BMWyp   59918
 2. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
  BMWyp   58243
 3. Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. - Warszawa : "Difin", 2013.
  BMWyp 61941
 4. Artysta w przedszkolu i szkole : techniki plastyczne dla dzieci / Ute i Tilman Michalski ; [przekł. z j. niem. Edyta Panek]. - Kielce : "Jedność", 2014.
  BMWyp   62264
 5. Ciekawość świata : o pamięci i twórczości małego dziecka / Kamila Jankowiak-Siuda, Marta Komorowska. - Gdańsk : Harmonia, 2010.
  BMWyp 59446
 6. Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza. - Kraków : "Petrus", 2017.
  BMWyp 67220
 7. Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / pod red. Krzysztofa J. Szmidta. - Kraków : "Impuls", 2003.
  BMCzy 54439
 8. Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
  BMWyp 60120
 9. Dziecko w świecie sztuki : świat sztuki dziecka : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary ; wstęp Kazimierz Denek ; aut. Alojzy Krzempek [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2000.
  BMCzy 54009
 10. Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2005.
  BMCzy 55837
 11. Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Kraków : "Impuls", 2018.
  BMWyp 67412
 12. Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka / Hanna Krauze-Sikorska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006.
  BMWyp 56304
 13. Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły : dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej / pod red. Ewy Szatan i Doroty Bronk. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008.
  BMWyp   57826
 14. Identyfikacja potencjału twórczego : teoria, metodologia, diagnostyka / pod red. Macieja Karwowskiego. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009.
  BMWyp 59717
 15. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : "Difin", 2015.
  BMWyp 66377
 16. Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka / Lauren Bradway, Barbara Albers Hill ; przekł. Joanna Kuliś. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012.
  BMWyp   61282
 17. Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej / pod red. Macieja Karwowskiego i Aleksandry Gajdy. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
  BMWyp   59727
 18. ..w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. - Kraków : "Impuls", 2005.
  BMWyp 55534
 19. Mądrość dziecka : predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2018.
  BMWyp 67584
 20. Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces / Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko ; tł. Anna Łagodzka. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2018.
  BMWyp 67423
 21. Na pomoc! Dziecko się nudzi : gotowa ściąga zabaw : jak przez kratywne gry rozwijać zdolności i twórcze myślenie u dzieci / Natalia i Krzysztof Minge. - Wrocław : "Formsoft", 2015.
  BMWyp   66818
 22. Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych / Barbara Dobrowolska. - Toruń : "Akapit", 2009.
  BMWyp 60919
 23. Oblicza umysłu : ucząc się kreatywności / Ken Robinson ; przeł. Aleksander Baj. - Kraków : "Element", 2010.
  BMWyp 60398
 24. Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku / pod red. Ewy Smak, Stanisławy Włoch. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2010.
  BMWyp 62094
 25. Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
  BMWyp 57508
 26. Psychologia twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. - Kraków : "Impuls", 2010.
  BMCzy 59754
 27. Reguły treningu twórczości / Andrzej Góralski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
  BMWyp 60100
 28. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. - Kraków : "Impuls", 2009.
  BMWyp 58916
 29. Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016.
  BMWyp 66941
 30. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć dla młodzieży / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016.
  BMWyp 67032
 31. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016.
  BMWyp 67033
 32. Rozwojowe wzgórze : program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. - Gdańsk : "Harmonia", 2016.
  BMWyp   66887
 33. Spróbuj inaczej : scenariusze zajęć rozwijających umiejętności twórcze / red. nauk. Kamila Lasocińska, Makary K. Stasiak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.
  BMWyp 57266
 34. Stworzę sobie kolorowy świat : mieszanie farb, poszukiwanie kształtów : ćwiczenia praktyczne / S. Heilborn [i in.] ; przekł. z jęz. niem. Adam Girzejowski. - Kielce : "Jedność", 2007.
  BMWyp   56772
 35. Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię / Mariola Jąder. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007.
  BMWyp   56614
 36. Trening kreatywności : jak pobudzić twórcze myślenie / Agnieszka Biela. - Warszawa : "Edgard", 2015.
  BMWyp 66617
 37. Trening twórczości / Edward Nęcka [oraz] Jarosław Orzechowski, Aleksandra Słabosz, Błażej Szymura. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
  BMWyp 61987
 38. Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak. - Warszawa : "Impuls", 2009.
  BMWyp   58933
 39. Twórcza aktywność dziecka : teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : "Trans Humana", 2003.
  BMWyp 54799, BMCzy 54525
 40. Twórczość w szkole : rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  BMWyp 60430
 41. Twórczość w teorii i praktyce / red. nauk. Stanisław Popek ; red. cz. Ryszarda Ewa Bernacka [et al.]. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
  BMCzy 55390
 42. Warsztaty edukacji twórczej : [jak rozwijać osobowość przez sztukę] : [program interdyscyplinarny] / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wrocław : "Europa", 2004.
  BMWyp 54699
 43. Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce / Eugeniusz Józefowski. - Warszawa : Difin, 2017.
  BMWyp 67663
 44. Wyobraź sobie, że : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów / Stephen Bowkett ; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
  BMCzy 53204
 45. Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008.
  BMWyp   58536
 46. Zabawy plastyczne : krok po kroku / Igor Buszkowski. - Gdańsk : "Harmonia", 2013.
  BMWyp   66621


Wydawnictwa ciągłe:
 

 1. Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? / Agata Baj. // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 27-31
 2. Edukacja ku kompetencjom - jak wykształcić kreatywnych myślicieli / Jolanta Nowak. // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2012, nr 1, s. 30-40
 3. Fantazja a wyobraźnia : jak Montessori tłumaczy potrzeby dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat / Joanna Maghen. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 37-39
 4. Fenomen twórczości / Agnieszka Ciereszko. // Doradca Zawodowy. - 2016, nr 2-3, s. 69-73
 5. Głowa pełna pomysłów - jak ćwiczyć swoją kreatywność? / Małgorzata Łuba. // Życie Szkoły. - 2016, nr 7, s. 28-32
 6. Głowa pełna pomysłów - jak ćwiczyć swoją kreatywność? / Małgorzata Łuba. // Życie Szkoły. - 2016, nr 7, s. 28-32
 7. Głowa pełna pomysłów / Anna Kałuba-Korczak. // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 58-61
 8. Głowa pełna pomysłów : jak ćwiczyć kreatywność / Małgorzata Łuba. // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 12, s. 57-60
 9. Głowa pełna pomysłów - jak ćwiczyć swoją kreatywność? / Małgorzata Łuba. // Życie Szkoły. - 2016, nr 7, s. 28-32
 10. Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka : na przykładzie doświadczeń brytyjskich / Barbara Bilewicz-Kuźnia. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1-2, s. 34-36
 11. Jak rozwijać kreatywność dziecka?/ Magda Assaf. // Biologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 35-36
 12. Jak rozwijać kreatywność dziecka?. // Wychowawca. - 2015, nr 4, s. 20-21
 13. Jak wydobyć kreatywny potencjał?/ Ewelina Prędka-Pawlun. // Remedium. - 2017, nr 9, s. 5-7
 14. Jak wyhodować wychuchola - czyli jak nauczać twórczości / Krzysztof J. Szmidt. // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 77-86, bibliogr.
 15. Karnawałowe stroje : scenariusz zajęć rozwijających myślenie twórcze w czasie zajęć plastycznych opartych na łączeniu wielu materiałów i technik plastycznych. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3 [właśc. nr 1], s. 17-18
 16. Klasa twórców, czyli jak rozwijać kreatywność uczniów / Katarzyna Droga. // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 11, s. 24-27
 17. Kreatywna edukacja / Anna Kożuh. // Wychowawca. - 2015, nr 10, s. 22-25
 18. Kreatywność / Małgorzata Łuba. // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 12, s. 26-34
 19. Kreatywność - ćwiczenia dla uczniów / Magdalena Goetz. // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 1, s. 39-40
 20. Kreatywność - najważniejszy talent dziecka / Katarzyna Lotkowska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 18-19
 21. Kreatywność w szkole / Marcin Jewdokimow. // Remedium. - 2013, nr 12, s. 1-3
 22. Laboratorium kreatywności / Małgorzata Taraszkiewicz. // Sygnał. - 2018, nr 7, s.39-41
 23. Lekcja kreatywności - trening dla ucznia / Ewelina Prędka-Pawlun. // Remedium. - 2017, nr 4, s. 5-7
 24. Myślenie pytajne jako eksplorowanie świata/ Monika Just. // Życie Szkoły. - 2011, nr 3, s. 33-39
 25. Myślenie twórcze czy aktywność? / Alina Zielińska. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 4, s. 68-73
 26. Na tropie pomysłu : propozycje ćwiczeń dla przyszłych noblistów / Agnieszka Olejarz. // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 19-21
 27. Nasi uczniowie myślą twórczo / Bolesław Niemierko. // Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 23-24
 28. O potrzebie rozwijania twórczej aktywności uczniów / Marta Musiatewicz. // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 3, s. 9-19
 29. O uwarunkowaniach twórczości plastycznej dzieci / Aneta Winczewska. // Życie Szkoły. - 2014, nr 10, s. 4-9
 30. Pobudzanie aktywności twórczej dzieci / Joanna Socha. // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 10-11
 31. Porzuć schematy! : trening twórczości / Kamila Jakubczyk. // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 11, s. 15-16
 32. Powody i sposoby prowokowania uczniów do twórczego myślenia i działania / Izabela Breguła. // Życie Szkoły. - 2017, nr 8, s. 2-9
 33. Radość tworzenia / Krzysztof Gierszal. // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 3, s. 81-89
 34. Rozwijanie umiejętności niestandardowego rozwiązywania problemów u uczniów w młodszym wieku szkolnym (innowacja pedagogiczna) / Beata Rechnio-Kołodziej. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 13-16
 35. Spotkania dziecka i dorosłego. Stymulująca wartość twórczości plastycznej / Anna Przybylska. // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 5-14
 36. Stawiamy na kreatywność / Joanna Stec. // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 10, s. 27-28
 37. Stymulowanie twórczej aktywności dziecka / Beata Rechnio-Kołodziej. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 17-19
 38. Śladami dziecięcej twórczości / Alina Jakubowska. // Życie Szkoły. - 2015, nr 3 [właśc. nr 1], s. 9-12
 39. Twórcze ćwiczenia / Barbara Buczek. // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 18-19
 40. Twórcze myślenie u małych dzieci - jak je rozwijać? / Katarzyna Lotkowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 62
 41. Twórczo się bawimy / Beata Musielak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 42-45
 42. Twórczość małego dziecka / Katarzyna Wojtczak. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7-8, s. 98-99
 43. Twórczość plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Marzena Majkut. // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 20-28
 44. Uczeń - istota twórcza / Ewelina Krzymowska. // Wychowawca. - 2015, nr 4, s.18-19
 45. Zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci : (zajęcia otwarte dla wychowawców świetlic szkół podstawowych) / Joanna Sinicka. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 7-8
 46. Zdolności twórcze, czyli sposób na niekonwencjonalne myślenie i działanie / Anna Kałuba-Korczak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s. 59-61
 47. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15
 48. Zima w plastyce czyli jak rozwijać plastyczne uzdolnienia dzieci w młodszym wieku szkolnym / Beata Rechnio-Kołodziej. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 1, s. 13-14

Autor: Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń