Nasza Ziemia - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Tarnobrzeg

Wydawnictwa zwarte
 1. Bez resztek : kuchnia zero waste, czyli nie wyrzucaj pieniędzy i jedzenia / Jagna Niedzielska. - Bielsko-Biała : "Pascal" 2019, sygn. SG 62161
 2. Dom bez chemii : sprzątam, robię zapasy, dbam o zdrowie i urodę / Joanna Tołłoczko. - Konstancin-Jeziorna : "Rea - SJ" 2017, sygn. TG 110594
 3. Dotknij, poczuj, zobacz : fenomen relacji człowieka z naturą / Peter Wohlleben. - Kraków : Otwarte 2019, sygn. NG 60386
 4. Dydaktyczne "tropy" zrównoważonego rozwoju w edukacji / pod red. nauk. Ewy Szadzińskiej. - Kraków : "Impuls" 2013, sygn. TG 104079
 5. Ekologia i ochrona środowiska / [tekst Joanna Włodarczyk]. - Warszawa : PWH "Arti", Artur Rogala, Mariusz Rogala 2017, sygn. SG 61304
 6. Ekologistyka : teoria i praktyka / Andrzej Szymonik. - Warszawa : "Difin" 2018, sygn. TG 111592
 7. Instrukcja obsługi lasu / Peter Wohlleben ; tł. Ewa Kochanowska. - Kraków : "Otwarte" 2018, sygn. TG 111435
 8. Jak uratować świat? / Areta Szpura. - Warszawa : "W.A.B." 2019, sygn. TG 111907
 9. Klimat to my : ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu / Jonathan Safran Foer ; przełożył Andrzej Wojtasik. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2020, sygn. TG 112627
 10. Mądrość i cuda świata roślin / Jane Goodall ; współpr. Gail Hudson ; przeł. Dominika CieślaSzymańska. - Warszawa : "Marginesy" 2015, sygn. TG 109875
 11. 1O północy w Czarnobylu / Adam Higginbotham ; tłumaczenie: Robert Filipowski. - Kraków : Wydawnictwo SQN 2019, sygn. TG 112145
 12. Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie / red. nauk. Katarzyna Amrozy, Natalia Gburzyńska. - Toruń : " Adam Marszałek " 2018, sygn. TG 111639
 13. Ocena oddziaływania na środowisko : teoria i praktyka / Jacek Krystek. - Warszawa : PWN 2020, sygn. NG 60755
 14. Ochrona powietrza : poradnik dla gmin i ich mieszkańców / Martyna Sługocka. - Warszawa : Wolters Kluwer 2020, sygn. TG 112824, SG 62952
 15. Ochrona środowiska dla inżynierów / redakcja naukowa Jacek Krystek ; autorzy: Grzegorz Wielgosiński, Tadeusz Wszołek, Anna Karczewska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2018, sygn. SG 62264
 16. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Janiny Ciechanowicz-McLean, Jana Olszewskiego ; autorzy Janina Ciechanowicz-McLean [i in.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017, sygn. SG 61900
 17. Polityki europejskie w dobie kryzysu / red. nauk. Tomasz Grzegorz Grosse. - Warszawa : "Scholar" 2016, sygn. TG 109665
 18. Smog : diesle, kopciuchy, kominy, czyli Dlaczego w Polsce nie da się oddychać? / Jakub Chełmiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie copyright 2019, sygn. TG 112220
 19. Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne / Czesław Koźmiński [ i in.]. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński 2015, sygn. TG 109966
 20. W dziką stronę : rozmowy o edukacji w przyrodzie / [red. Agnieszka Gaszyńska, Gosia Świderek]. - Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" 2016, sygn. TG109219
Artykuły z czasopism
 1. 10 gatunków w jednym - badania molekularne ujawniają nowe gatunki ukryte wewnątrz starych : badania nad Aneura pinguis / Alina Bączkiewicz, Patrycja Gonera, Katarzyna Buczkowska.// Biologia w Szkole. - 2019, nr 3, s. 58-63
 2. Alfabetyzm klimatyczny / Jan Fazlagić. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 15-17
 3. Bakterie Bacillus SPP : mikroorganizmy aktywne w przyrodzie / Beata Kowalska. - 2020. // Biologia w Szkole. - 2020, nr 2, s. 14-17
 4. Bioinspirowana edukacja dziecka / Anna Klichowska. - 2019.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 1, s. 81-93
 5. Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" / Aleksandra Mikolaszek. - 2020.// Aura. - 2020, nr 3, s. 14-15
 6. Co nauczyciele wiedzą o edukacji dla zrównoważonego rozwoju? Analiza wyników badań / Anna Mróz, Iwona Ocetkiewicz. - 2019.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 7, s. 38-51
 7. "Domki - Hotele dla owadów" : warsztaty przyrodniczo-społeczne, czyli rozszerzamy wachlarz form współpracy z rodzicami / Agnieszka Bukowińska, Justyna Chłopek. - 2019. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 7, s. 36-38
 8. Duchy Śmieciuchy - przedstawienie ekologiczne : scenariusz przedstawienia inspirowanego "Dziadami" Adama Mickiewicza / Ewa Sobczyńska. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 11, s. 27-29
 9. Dzień Ziemi świętujemy, dobre nawyki promujemy! - 2021.// Bliżej Przedszkola. - 2021, nr 3, s. 27
 10. Edukacja globalna - czym skorupka za młodu... : pożytki edukacyjne i wychowawcze akcji "Sprzątanie świata" / Joanna Obuchowska. - 2020.// Życie Szkoły. - 2020, nr 7, s. 46-50
 11.  Edukacja klimatyczna / Jan Fazlagić. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 53-54
 12. Eko Odkrywcy : program grantowy szansą na realizację atrakcyjnych projektów ekologicznych w przedszkolu / Agnieszka Bukowińska, Justyna Chłopek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 7, s. 30-35
 13. Ekokulturalne przedszkole / Dagmara Czyż. - 2020. // Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 6, s. 36-38,40-41
 14. Ekologiczny wzór dla uczniów / Włodzimierz Kaleta. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 18-20
 15. EKOlogika. Pomyśl, jak możesz uratować świat - warsztaty / Justyna Hak. - 2021.// Poradnik Bibliotekarza. - 2021, nr 1, s. 7-9
 16. Eksperymentuj z przyrodą! / Agnieszka, Muzińska. - 2021.// Bliżej Przedszkola. - 2021, nr 4, s. 24-25
 17. Erozja wodna - przyczyna odpływu związków biogennych ze źródłem rolniczych do cieków powierzchniowych / Wiktor Halecki.// Aura. - 2019, nr 1, s. 6-11
 18. Fakty i mity o klimacie / Jan Fazlagić. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 55-56
 19. Formy, metody i programy edukacji ekologicznej w przedszkolu / Janusz Rusaczyk. - 2020. // Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 3, s. 10-13
 20. Integrowana ochrona roślin jako elementa dobrej praktyki rolniczej / Marek Kopacki [i in.]// Aura. - 2019, nr 2, s. 12-14
 21. Jodła : piękność górskich krain / Małgorzata Falencka-Jabłońska. - 2019. // Aura. - 2019, nr 2, Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 291, s. 1-4
 22. Klimat na smutek / Magdalena Budziszewska. - 2020.// Charaktery. - 2020, nr 1, s. 36-39
 23. Konflikty ekologiczne - człowiek kontra przyroda? / Krzysztof Trojan. - 2019. // Geografia w Szkole. - 2019, nr 5, s. 4-7
 24. Krąg tematyczny : las / Beata Kozłowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 2, s. 56-59
 25. Lekcja ekologii / Włodzimierz Kaleta. - 2019. // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 11, s. 79-81
 26. Minimalizm, czyli z umiarem przez życie / Marta Nowakowska. - 2020. // Charaktery. - 2020- 2021, nr 12-1, s. 72-77
 27. Nasza piękna planeta / Beata Kozłowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 4, s. 44-49
 28. Nauczyciel wzorem ekologicznym / Danuta Elsner. - 2019. // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 11, s. 82-85
 29. 49.  Niech nam się zazieleni! : scenariusz zajęć o tym, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego / Dariusz Staniszewski. - 2019. // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 10, dodatek: Biblioterapia w Szkole, s. 8-11
 30. "Owady i inni znajomi z przedszkolnego ogrodu" - projekt badawczy : odkrywamy świat przyrody - zajęcia realizowane metodą projektów / Beata Kozłowska. - 2020. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 4-5, s. 65-70
 31. O witaminie N w naszym przedszkolu / Agnieszka Katarzyna Kuźba ; fotografie Anna Szafarczyk. - 2019. // Bliżej Przedszkola. - 2019, nr 7-8, s. 4-8
 32. Olsza czarna - przyjazny układ symbiozy z bakteriami / Małgorzata Falencka-Jabłońska. - 2020.// Aura. - 2020, nr 1, s. 18-19
 33. Plastikowa Arktyka / Adam Nawrot. - 2019. // Biologia w Szkole. - 2019, nr 6, s. 12-17
 34. Plastikowa epidemia / Iwona Melosik. - 2020. // Biologia w Szkole. - 2020, nr 2, s. 6-11
 35. Polityka ekologiczna państwa 2030 : State Environmental Policy 2030 / Tomasz Żylicz.// Aura. - 2019, nr 1, s. 26-27
 36. Prawne recepty na kryzys klimatyczny / Monika Sewastianowicz. - 2019. // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 11, s. 72-75
 37. Rady na koniec świata / Tomasz Mazur. - 2019. // Charaktery. - 2019, nr 10, s. 82-83
 38. Rolnictwo i zmiany klimatu - w zaklętym kręgu / Piotr Skubała.// Aura. - 2019, nr 5, s. 28-29
 39. Sprawiedliwość ekologiczna raz jeszcze = Environmental Equity Once Again / Tomasz Żylicz. - 2020.// Aura. - 2020, nr 11, s. 6-7
 40. Szkoła zero waste / Danuta Elsner. - 2019. // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 11, s. 76-78
 41. Świadomość ekologiczna społeczeństwa gminy Żarnowiec = Ecological Awareness of the Society of Żarnowiec Community / Edyta Juzaszek, Wiktoria Sobczyk. - 2020.// Aura. - 2020, nr 12, s. 18-20
 42. Święto lasu : doskonała okazja do edukacji przyrodniczej w terenie / Agnieszka Bukowińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 3, s. 26-30
 43. Topola to mistrzyni szybkości wzrostu / Małgorzata Falencka-Jabłońska. - 2020.// Aura. - 2020, nr 2, s. 17-19
 44. Uczeni listy piszą w obronie Ziemi / Agnieszka Sobczak, Krzysztof Zawierucha. - 2020. // Biologia w Szkole. - 2020, nr 1, s. 46-49
 45. Warsztaty twórcze w myśl stylu życia "zero waste" : jak ekologia stała się sztuką? / Joanna Obuchowska.// Sygnał. - 2019, nr 7, s. 22-25
 46. "Za progiem" : wartości edukacyjne uczenia się dzieci w plenerze / Jolanta Andrzejewska. - 2020. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 2, s. 42-53
 
Multimedia
 1. Nasze miejsce na Ziemi [Film] / reżyseria John Chester ; scenariusz John Chester, Mark Monroe. - Warszawa : Monolith Films 2018, sygn. TDVD 1506
 2. Orbita [Film] : niezwykła podróż Ziemi / reż., scen. Eileen Inkson. - Warszawa : "Best Film" [2012],  sygn.TDVD 971
 3. Planeta ziemia. Cz. 1-2 [Film] : Przyszłość planety / series producer Alastair Fothergill. – Warszawa: "Best Film" 2006,  sygn.TDVD 834
 4. Ziemia. Potęga planety [Film] : wyjątkowa planeta. - Warszawa : "Best Film" 2007, sygn.TDVD 1108

Autor: BP Tarnobrzeg