Rodzina zastępcza

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. mgr Elżbieta Krupa

Rodzina zastępcza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2009


Druki zwarte:


1. Czas niepewności: o dzieciach w rodzinach zastępczych / Jenifer Wilgocki, Marcia Kahn Wright ; przekł. [z ang.] Elżbieta Zubrzycka ; il. Łukasz Kaczmarek. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
Przemyśl WP 94445
Przeworsk WK 3600 B

2. Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych / Józefa Matejek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008
Przemyśl WP 99531

3. Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / Andrzej Łuczyński; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
Przemyśl WP 96544
Lubaczów WL 44747
Przeworsk WK 47522

4. Dziecko przybyłe z daleka: adopcja i rodzina zastępcza / Guido Cattabeni ; tł. z [wł.] Paweł Borkowski - Warszawa: "Pax",2008
Przemyśl WP 95956
Lubaczów WL 44475
Lubaczów WL 44476

5. Dziecko, rodzice, adopcja: ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Wąsiński Arkadiusz, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. - Wyd. 2. - Kraków: Impuls, 2006
Przemyśl WP 98869
Przeworsk WK 4692

6. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005.
Przemyśl CzP 37.018.3
Lubaczów CzL 42882
Jarosław CzJ 37.018.3

7. Kim są rodzice adopcyjni?...:Studium psychologiczne/ Milewska Ewa. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003

8. Opieka i wychowanie w rodzinie / red. Czesław Kępski. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2003

9. Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych / pod red. Marioli Racław-Markowskiej, Sławomira Legata. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004.
Jarosław CzJ 364
Lubaczów CzL 42258

10. Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym: Debata o nowym systemie / red. Mariola Racław-Markowska. - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2005
Przeworsk WK 45880
Lubaczów WL 42705

11. Pomoc społeczna rodzinie - z warsztatu praktyków: rodziny zastępcze : opieka środowiskowa/ pod red. Jerzego Krzyszkowskiego i Ryszarda Majera ; [współaut. Monika Walczak, Dorota Oleszkowicz]. - Częstochowa: Stowarzyszenie "Auxilio Venire", Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, 2004

12. Relacja dorosły-dziecko w opiece zastępczej / Judit Falk [i in.] ; red. Maria Kolankiewicz ; tł. Aleksandra Rączka, Zofia Szymanowska, Anna Sikorska. - Warszawa: Dom Małych Dzieci im. ks. G.p. Baudouina : "Żak", 1999
Jarosław WJ 48972
Przeworsk WK 44333
Lubaczów WL 39737

13. Rodzicielstwo: między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008

14. Rodzicielstwo zastępcze: idea - problemy - analizy - kompetencje / Magdalena Joachimowska. - Bydgoszcz: Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2008

15. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: (analiza longitudinalna) / Mirosław Jamrożek. - Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2005

16. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: studium socjologiczne na przykładzie Lublina / Urszula Kusio. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

17. Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
Przemyśl WP 96623
Przeworsk WK 46463

18. Rodziny zastępcze: problematyka prawna / pod red. Marka Andrzejewskiego. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006
Przemyśl CzP 34

19. Rodziny zastępcze - rodziny nadziei / Maria Kwiecień. - Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2003
Lubaczów WL 41808

20. Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania /Kamińska Urszula. - Wyd. 4. - Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2005
Przeworsk WK 47682
Jarosław CzJ 37.018.3Artykuły z czasopism:

1. Bezpieczny dom dla dziecka/ Lidia Ułanowska// NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 2, s. 4 - 11

2. Bierzmy, toż to dziecko/ Barbara Pietkiewicz// POLITYKA. - 2005, nr 13, s. 76 - 79

3. Blaski i cienie rodzinnej opieki zastępczej w powiecie makowskim/ Jan Szufleński// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 9,  s. 11 – 14

4. Dni rodzinnej opieki zastępczej/ Grażyna Gajewska// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 7, s. 55 – 57

5. Doświadczenia Białegostoku/ Ewa Dojlida// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 9, s. 50 – 61

6. Doświadczenia Krosna/ Bronisław Baran// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 10, s. 35 - 40

7. Droga małego dziecka do rodziny zastępczej/ Małgorzata Burchard// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 3, s. 24 - 29

8. Dzieci bez przyszłości?/ JAC // REMEDIUM. - 2006, nr 3, s. 24

9. Dzieci cudzoziemskie w domu im. Księdza Baudouina/ Maria Kolankiewicz// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 1, s. 21 – 24

10. Edukacja dla zastępczego rodzicielstwa/ Marian Duda, Marta Haręzga// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 3, s. 15 – 16

11. Ewolucja czy rewolucja w systemie pomocy dziecku i rodzinie/ Mirosław Kaczmarek// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 4, s. 29 - 32

12. Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole/ Lidia Winogrodzka// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006,  nr 8, s. 36 – 39

13. Funkcjonowanie rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych/ Elżbieta Gancarz// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 4, s. 41 - 44

14. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych / Teresa Klatka, Teresa Postrzednik// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1998, nr 10, s. 14

15. Grupowe przygotowanie rodzin zastępczych: pakiet szkoleniowy "rodzina" / Danuta Wiecha// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000,  nr 4, s. 51 - 54

16. Jak wspierać rodzicielstwo zastępcze w Polsce?/ Mira Prajsner// REMEDIUM. - 2009, nr 5, s. 1-3

17. Katalog umiejętności rodziców zastępczych/ Andrzej Łabądź// PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 8, s. 24 - 27

18. Klub Rodzin Zastępczych/ Dorota Zawadzka// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 8,s. 46 - 48

19. Kontakty dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami/ Marek Andrzejewski// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 3, s. 8 - 15

20. Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce/ Maria Sitko// EDUKACJA. - 2001, nr 4, s.28 – 38

21. Losy usamodzielnianych wychowanków warszawskich placówek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 6, s. 4 - 12

22. Medialny obraz opieki zastępczej/ Jan Wszołek// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 1, s. 3 - 8

23. Na półmetku zmian w opiece/ Jan Wszołek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 3, s. 9 - 13

24. Nowe rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych/ Barbara Passini// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 18 - 21

25. O problemach rodzicielstwa zastępczego/ Leszek Dobrzyński// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 7, s. 24 - 30

26. O profesjonalizacji rodziców zastępczych/ Grażyna Gajewska// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 9, s. 19 - 24

27. O reformie rodzin zastępczych krytycznie/ Sylwia Badora, Ryszard Gołębiowski// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 5, s. 18 - 22

28. O rodzinach zastępczych polemicznie/ Marek Andrzejewski// PROBLEMY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 8, s. 29 - 32

29. O standardach opieki i wychowania/ Barbara Wojciechowska - Charlak// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 8, s. 23 - 26

30. Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych / red. Mariola Racław-Markowska, Sławomir Legat. - Warszawa, 2004. - Rec.: K.B.// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 5, s. 58 – 62

31. Opinie pracowników socjalnych o wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych/ Andrzej Mielczarek// PRACA SOCJALNA. - 2008, nr 5, s.52 - 67

32. Ośrodek Rodzin Zastępczych "Szansa" / Andrzej Łabądź // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. -2001, nr 6, s. 25 – 27

33. Początki opieki zastępczej w Polsce : (rys historyczny) / Jan Basiaga// OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2007, nr 3/4, s. 18 - 25  - Bibliogr.

34. Pomoc Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego rodzinom zastępczym/ Aleksandra Król// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 4, s. 22 - 25

35. Prawne aspekty opieki nad dzieckiem i rodziną: odpowiedzi na pytania/ Marzena  Bartosiewicz// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 6, s. 16 - 20

36. PRIDE - program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych/ Tomasz Polkowski// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 8,  s. 47 - 52

37. Problemy rodzin zastępczych spokrewnionych/ Małgorzata Boczoń-Kapica// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 4, s. 59 - 60

38. Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych/ Alina Dziędziura// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 2, s. 33 - 34

39. Program "Drugi Dom"/ Sławomir Skirtun// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 8, s. 49 - 51

40. Program PRIDE po czterech latach / Tomasz Polkowski// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 6, s.12 - 20

41. Program PRIDE w Stanach Zjednoczonych i w Polsce/ Tomasz Polkowski// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 3, s. 17 - 24

42. Przygotowanie dzieci do życia w rodzinach zastępczych/ Bożena Religa, Kornelia Więtek// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 7, s. 47 - 50

43. Przygotowanie rodziców zastępczych i adopcyjnych/ Andrzej Łabądź// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 7, s. 44 - 47

44. Przyjaciel rodziny: o partnerstwie pracowników socjalnych i opiekunów/ Mariola Racław-Markowska// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 7, s. 7 – 11

45. Przyjazny system opieki nad dzieckiem i rodziną w Kielcach/ Dorota Ławniczak// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 1, s. 44 - 47

46. Przyszłość rodzinnej opieki zastępczej w Polsce/ Tomasz Polkowski// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 4, s. 15 - 18

47. Przywracanie dzieci rodzinie: studium przypadku/ Sylwia Borowiec// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 7, s. 38 - 46

48. Rodzice na zastępstwie/ Maciej Kułak // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2004, nr 16, s.8 –9

49. Rodzicielstwo zastępcze: od teorii do praktyki/ Karolina Radecka// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 10, s. 54 - 56

50. Rodzicielstwo zastępcze - problematyka psychologiczna/ Marta Komorowska// REMEDIUM. - 2009, nr 7/8, s. 16 - 17

51. Rodzina zastępcza a opieka prawna/ Maria Skoczyńska-Puchała// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 8, s. 17 - 21

52. Rodzina zastępcza formą pomocy dziecku: wybrane aspekty/ Małgorzata Laskowska// WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 9, s. 23 – 24

53. Rodzina zastępcza rodziną nadziei: (zestawienie bibliograficzne w wyborze)/ Beata Loch, Elżbieta Trojan// WYCHOWAWCA. - 2009, nr 4, s. 23

54. Rodzinna opieka zastępcza w Bytomiu/ Grażyna Karczewska-Wypiór// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 7, s. 42 – 44

55. Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej / Maria Pokój // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 10, s. 17 – 21

56. Rodziny zastępcze w świetle prawa szwedzkiego / Katarzyna Mujzel // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 8, s. 54 - 56

57. Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej/ Iwetta Krzyżanowska// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 6, s. 31 - 36

58. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych// DZIENNIK USTAW. - 2004, nr 233, poz. 2344

59. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie// DZIENNIK USTAW. - 2005, nr 6, poz. 45

60. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej// DZIENNIK USTAW. - 2004, nr 245, poz. 2461

61. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych// DZIENNIK USTAW. - 2007, nr 201, poz. 1456

62. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie rodzin zastępczych (z komentarzem)// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 4, s. 29 - 44

63. Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych z komentarzem / Marzena Bartosiewicz// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 1, s. 10 - 19

64. Rozprawa o szanowaniu rodzin zastępczych / Andrzej Olszewski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 4, s. 44 - 46

65. Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku" reformy: z perspektywy standardów prawa/ Mirosław Kaczmarek// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 3, s. 3 - 13

66. Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki. - Bibliogr./ Dobroniega Trawkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 2, s. 13 - 23

67. Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki. Cz. 2/ Dobroniega Trawkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 3, s. 11 – 17

68. System opieki zastępczej nad dzieckiem na przykładzie MOPS we Wrocławiu/  Magdalena Szymańska// PRACA SOCJALNA. - 2006, nr 1, s. 110-118

69. Tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych/ Ewa Sierankiewicz// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 10, s. 9 - 12

70. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela// DZIENNIK USTAW. - 2005, nr 179, poz. 1487

71. Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej/ Barbara Passini// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 6, s. 3 - 6

72. Wykaz zatwierdzonych przez MGP i PS programów szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 9, s. 34 - 35

73. Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość/ red. Anna Kwak. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2006. - Rec.: Jacek Nawrot// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 10, s. 52 – 55

74. Zasady kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych/ Krzysztof Skarzyński// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 8, s. 18 - 22

75. Zastępcza opieka rodzinna/ Barbara Passini// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 10, s. 3 - 8

76. Zastępcza opieka rodzinna w Łomżyńskiem/ Bożena Jabłońska// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 3, s. 35 - 39

77. Zastępcze rodzicielstwo w Polsce : przyszłość bliższa i dalsza/ Przemysław Gąsiorek// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 9, s. 3 - 10

78. Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji/ Lidia Bogusz// OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2003,  nr 2, s. 68 - 73; 2003, nr 3, s. 20-22 – Bibliogr.

79. Zastępczy dom rodzinny/ Anna Szurpicka, Agnieszka Jankiewicz; rozm. przepr. Dorota Mazur i Jolanta-Ćwierz// WYCHOWAWCA. - 2009, nr 4, s. 20 - 22

80. Zastępczy nie znaczy gorszy/ Ewa Radziszewska// NIEBIESKA LINIA. - 2002, nr 4, s. 28 - 31

81. Zmiany instytucjonalnych form opieki/ A. O // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 10, s. 57 - 59

Autor: Elżbieta Krupa