Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca

Przemyśl

Oprac. Urszula Buczkowska
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2018

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

/książki i czasopisma dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu i / lub jej filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku /

/ zestawienie opracowano na konferencję „Edukacja włączająca – kształcenie i rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zmieniającej się szkole”
organizowaną przez PCEN Oddział w Przemyślu /

Wydawnictwa zwarte :

 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008
  Przemyśl WP 98267, Przeworsk WK 48310, Przemyśl CzP 376-056.36
 2. Aktualne tendencje wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświatowym / Aleksandra Mach. //W: Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 2, Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2012. - S. 93-111.
  Przemyśl CzP 37.013
 3. Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Barbara Trochimiak, Urszula Gosk. // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 140-152.
  Przemyśl WP 107012
 4. Dylematy pedagogiki specjalnej / pod red. Alicji Rakowskiej i Jolanty Baran. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2000
  Przemyśl WP 92103, Przemyśl WP 88669, Przemyśl WP 87892
 5. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2015.
  Przeworsk WK 52068, Przemyśl WP 108849
 6. Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. - Kraków : "Impuls", 2013.
  Przemyśl WP 106922, Lubaczów WL 49045, Jarosław WJ 55928
 7. Edukacja włączająca w wiejskiej szkole / Andrzej Pery. // W: Mała szkoła - problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod red. Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - S. 126-132.
  Przemyśl WP 108093
 8. Efekty zabiegów pedagogicznych - monitorowanie osiągnięć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Barbara Trochimiak. // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 164-180.
  Przemyśl WP 107012
 9. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne / Barbara Marcinkowska. // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 224-233.
  Przemyśl WP 107012
 10. Integralna działalność nauczyciela w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Ewa Bartuś. // W: Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 197-210.
  Lubaczów WL 49091, Przeworsk WK 51615, Przemyśl WP 107058, Jarosław WJ 56543, Jarosław WJ 56572
 11. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O`Regan ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2005.
  Przemyśl CzP 376
 12. Jak prowadzimy terapię dydaktyczną? : narzędzia obserwacji działań ucznia i nauczyciela / Barbara Trochimiak. // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 314-318.
  Przemyśl WP 107012
 13. Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli / Richard Byers, Richard Rose ; [tł. z ang. Michał Kamionka]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002.
  Przemyśl WP 92106
 14. Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Gordzelewska. //W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 27-36.
  Przemyśl WP 92442, Jarosław WJ 50797, Lubaczów CzL 43098
 15. Kreatywna edukacja uczniów z zaburzeniami, dysfunkcjami rozwojowymi oraz ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w nauczaniu globalnym / Arleta Magdalena Rogozińska. // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. - S. 121-133
  Przeworsk WK 51484, Jarosław WJ 55480, Przemyśl CzP 376-056.36
 16. Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002.
  Jarosław WJ 49462
 17. Podmiot dydaktyki specjalnej - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Magdalena Loska. // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 91-112.
  Przemyśl WP 107012
 18. Pomoc pedagogiczna dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych - oferta szkoły / Iwona Konieczna. //W: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - S. 299-307, bibliogr.
  Przemyśl WP 105302, Przeworsk MKsK 376
 19. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla ich rozwoju / Hanna Krauze-Sikorska. // W: Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej pod red. Haliny Sowińskiej. - Wyd. 2. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 479-534
  Przeworsk WK 51345, Lubaczów WL 48840, Przemyśl CzP 373.046-021.64
 20. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
  Przeworsk WK 51063, Jarosław WJ 55479, Przemyśl CzP 376-056.36
 21. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013.
  Przeworsk WK 51484, Jarosław WJ 55480, Przemyśl CzP 376-056.36
 22. Proces nauczania i proces uczenia się w sytuacjach trudności edukacyjnych / Barbara Trochimiak. // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 181-193.
  Przemyśl WP 107012
 23. Skarbiec nauczyciela-terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnych o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 5. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Przemyśl WP 103687
 24. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
  Lubaczów WL 50286, Lubaczów WL 50575, Przeworsk WK 52898, Przemyśl CzP 376
 25. Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Lubaczów WL 48876, Jarosław WJ 55407, Przemyśl WP 106863, Przeworsk WK 51430
 26. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach / [aut.: Katarzyna Leśniewska, Ewa Puchała, Lilianna Zaremba]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011.
  Przeworsk WK 50767
 27. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne abc dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / [Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010
  Przemyśl WP 103848, Lubaczów WL 47918
 28. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2017.
  Lubaczów WL 50678, Przeworsk WK 53319
 29. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016.
  Przeworsk WK 52899, Przeworsk MKsK 376
 30. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gimnazjum : poziom funkcjonowania społecznego i zdolności adaptacyjnych / Iwona Chrzanowska. // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2003. - S. 269-288.
  Przemyśl WP 89492, Jarosław CzJ 37.013.82
 31. Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010.
  Lubaczów WL 47552, Przemyśl CzP 376
 32. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Lubaczów WL 48976, Przemyśl WP 106887, Przeworsk WK 51434
 33. Uczeń słabosłyszący jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współczesnej szkole w Polsce / Anna Brzostek. // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. - S. 9-15.
  Przeworsk WK 51484, Jarosław WJ 55480, Przemyśl CzP 376-056.36
 34. Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju / Janina Wyczesany, Zenon Gajdzica. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006.
  Jarosław WJ 52032, Przeworsk WK 47597
 35. Uwarunkowania procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Ewa Dyduch. // W: Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 39-75.
  Lubaczów WL 49091, Przeworsk WK 51615, Przemyśl WP 107058, Jarosław WJ 56543, Jarosław WJ 56572
 36. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  Przemyśl WP 102302
 37. Wokół edukacji włączającej : efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski ; współpr. Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010
  Przemyśl WP 104840
 38. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. - Toruń : "Akapit", 2011.
  Przemyśl WP 14818/b, Lubaczów WL 48224, Lubaczów WL 48225
 39. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2005.
  Przemyśl WP 92448
 40. Zastosowanie biblioterapii w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Katarzyna Janczulewicz, Katarzyna Wieczorek. / W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. - S. 172-182.
  Przeworsk WK 51484, Jarosław WJ 55480, Przemyśl CzP 376-056.36


Artykuły z czasopism:

 1. Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska – Mankiewicz. // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 16-23
 2. Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegania wzrokowego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Joanna Przybyszewska. // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 368-374, bibliogr..
 3. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-50.
 4. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce - pytania i odpowiedzi / Aneta Jałowiecka. // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 49-56.
 5. Edukacja włączająca : na czym polega, jak ją zorganizować? / Jacek Stec// Doradca Dyrektora Szkoły . - 2014, nr 40, s. 52-54
 6. Edukacja włączająca - nowa perspektywa pedagogiczna : uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk, Beata Bocian. // Meritum. - 2011, nr 1, dod. Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 5-7.
 7. Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły? / Violetta Pulwarska. // Meritum. - 2009, nr 2, s. 2-4.
 8. Edukacja włączająca - wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz. // Szkoła Specjalna . - 2004, nr 1, s. 19-26
 9. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk. // Meritum . - 2011, nr 1, s. 2-7, bibliogr..
 10. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 7-13.
 11. Efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obligatoryjnym zadaniem polskiej oświaty / Jadwiga Jastrząb. // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, nr 32-35.
 12. Indywidualizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej z dzieckiem / Justyna Cieślińska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. // Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 14-15.
 13. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i nauczanie indywidualne - dyskryminacja czy wyrównywanie szans / Irena Kleniewska. // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 306-310, bibliogr..
 14. Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? / Maria Czudek. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 17-18.
 15. Niedostosowanie społeczne nieletnich a obniżona sprawność intelektualna - praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych / Justyna Siemionow. // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s. 350-359.
 16. Nowe media wśród dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Karolina Van Laere, Kinga Sochocka. // Remedium. - 2015, nr 12, wkł. Na Uzależnienia Behawioralne, s. 1-6.
 17. Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : edukacja dla przyszłości / Renata Flis. // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1/2, s. 26-33.
 18. Partnerstwo edukacyjne w świadczeniu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach / Dominika Przybyszewska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 6, s. 42-49.
 19. Proces wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji społecznych / Iwona Konieczna, Katarzyna Cichocka-Segiet. // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 4, s. 279-290.
 20. Rola zajęć technicznych w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Agnieszka Maj. // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 4-6
 21. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością wzroku / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. // Szkoła Specjalna. - 2017, nr 4, s. 285-291.
 22. Specjalne potrzeby edukacyjne w nanocywilizacji / Leokadia Wiatrowska. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 107-118, bibliogr.
 23. Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne / Anna I. Brzezińska, Sławomir Jabłoński, Beata Ziółkowska. // Edukacja . - 2014, nr 2, s. 37-52.
 24. Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al - Khamisy// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 173-183
 25. Uczeń z ADHD w szkole - porażka czy wyzwanie / Anna Zych. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 54-57.
 26. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska. // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16.
 27. Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Maria Brudnik. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 13-15.

 

 

Autor: Urszula Buczkowska