Terapia pedagogiczna

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2013
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

Terapia pedagogiczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1973 – 2013

 

 

Druki zwarte

 1. ADHD : polemiki i badania / red. nauk. Wanda Baranowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009.
  99855
 2. Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : "Impuls", 2007.
  CzP 615
 3. Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. - Warszawa : "Difin", 2011.
  WP 103527
 4. Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna,
  CzP 615
 5. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008.
  98841
 6. Barwy i psychika : percepcja, ekspresja, projekcja / Stanisław Popek. - Wyd. 3. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
  WP 97959
 7. Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie / Katarzyna Krasoń, Grażyna Szafraniec. - Kraków : "Impuls", 2002.
  WP 87771
 8. Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. - Kraków : "Impuls", 2009.
  WP 99881
 9. Dziecku można pomóc : terapia pedagogiczna : praca zbiorowa / pod red. Henryki Pelczar, Elżbiety Czyżowskiej ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Rzeszowie. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990.
  WP 9199/b, WP 9208/b, WP 9209/b
 10. Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej / Beata Borowska-Beszta. - Kraków : "Impuls",
  WP 100837
 11. Ergoterapia w wychowaniu dziecka upośledzonego fizycznie / Jacek Nawrot. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973.
  WP 81792, WP 19328,   WP 19330
 12. Humanizowanie narcystycznego stylu / Stephen M. Johnson ; przeł. [z ang.] Anna Czownicka. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1993.
  WP 80681
 13. Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis" 2012.
  WP 105681
 14. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe / oprac. tekstu Alicja Kobiałka, tł. [z ang.] Milena Bida. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej : Agencja Informacji Użytkowej, 1989.
  WP 85208,  WP 9260/b
 15. Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum / Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
  WP 94462
 16. Malarstwo i rysunek chorych psychicznie : analiza psychiatryczno-malarska / Magdalena Tyszkiewicz ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział II Nauk Medycznych i Biologicznych. - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. WP 49341, CzP 159.9
 17. Malowanie palcami : analiza diagnostyczna. Cz. 1 / Grażyna Szafraniec. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2012.
  WP 105775
 18. Nowa szansa : nadzieja dla rodziny alkoholowej / Sharon Wegscheider-Cruse ; [przekł. z ang. Magdalena Ślósarska]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2000.
  WP 94027
 19. Podstawy feministycznej terapii rodzin / pod red. Lois Braverman ; przekł. Anna Tanalska-Dulęba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
  WP 93017
 20. Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński,
  WP 94073, CzP 615
 21. Psychodrama w psychoterapii : ujęcie poznawczo-behawioralno-społeczne / Sylwia Stankiewicz, Katarzyna Tomczak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
   WP 105229
 22. Psychoterapia i poradnictwo : podręcznik akademicki. [T.] 1 / red. nauk. Colin Feltham, Ian Horton ; przekł. Jolanta Bartosik [i in.]. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
  WP 105978
 23. Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce / red. Mark A. Reinecke, David A. Clark ; wstęp Aaron T. Beck ; przekł. [z ang.] Olga i Wojciech Kubińscy, Justyna Giczela. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  CzP 615
 24. Rysunek w arteterapii / Wiesław Karolak. - Wyd. 2. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.
  WP 96084
 25. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia - zabawa - nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  CzP 615
 26. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999.
  CzP 376
 27. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
  WP 103696
 28. Techniki terapii poznawczej : podręcznik praktyka / Robert L. Leahy ; tł. Małgorzata Cierpisz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2008.
  WP 96513
 29. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
  WP 105277
 30. Terapia dzieci i młodzieży : procedury poznawczo-behawioralne / red. Philip C. Kendall ; tł. Robert Andruszko. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010.
  WP 103241
 31. Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi : monografia zbiorowa / red. nauk. Waldemar Budziński. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2010.
  WP 102008
 32. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005.
  WP 92442
 33. Terapia rodzin / Herbert Goldenberg, Irene Goldenberg ; wprow. Michael White ; tł. [z ang.] Mateusz Łuczak, Miłosz Młynarz, Katarzyna Siemieniuk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006.
  WP 94106
 34. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : matematyka / Teresa Danielewicz [ i in.]. - Kielce : "Jedność", 2010.
  WP 105367
 35. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : pomoce dydaktyczne do nauki czytania i pisania / Teresa Danielewicz [ i in.]. - Kielce : "Jedność", [2010].
  WP 102232
 36. Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", 2009.
  WP 100608
 37. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", 2009.
  WP 100609
 38. Terapia zajęciowa / Ewa Baum. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008.
   WP 97157,  CzP 615
 39. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  WP 102302
 40. Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : "Polianna", [2010].  
  WP 104251
 41. Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
  WP 101294
 42. Wychowawcze i terapeutyczne znaczenie własnej twórczości dziecka / Lucyna Góralowa. Maria Grabska. - Łódź : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1976.
  WP 1791/b
 43. Zabawa w psychoterapii / Heidi Kaduson, Charles Schaefer ; przekł. [z ang.] Wiesława Kampert. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.
  WP 92319,  CzP 159.9
 44. Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska. - Warszawa : "Difin", 2012.
  WP 105842
 45. Zmieniamy się wraz z rodzinami / Richard Bandler, John Grinder, Virginia Satir ; przekł. Dnuta Golec. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999.
  WP 87964

Artykuły z czasopism

 1. Atmosfera cudowności...: o baśni w wychowaniu i terapii / Monika// Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 42-43
 2. Arteterapia w przedszkolu / Mariola Napiórkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s. 20 – 23
 3. Bajka jako metoda redukcji leku u dzieci / Maria Molicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44
 4. Bajki na lęki / Maria Molicka // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 31-32
 5. Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 26-33
 6. "Bracia miesiące" : scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb, Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, wkładka s. IV-VI
 7. Ćwiczenia pomocne w pracy z emocjami - cz. VI / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2006, nr 9, s. 21
 8. Ćwiczenia profilaktyczne, kształtujące i korekcyjne - cz. II / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2006, nr 3, s. 21
 9. Dostosowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 3-9
 10. Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 44-56. – Bibliografia
 11. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla rodziców / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 36-40
 12. Emocje, które przeszkadzają mówić - cele i strategie pracy w terapii jąkania / Ewa Morawiecka // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 21 – 28
 13. Gry fabularne. Mit a rzeczywistość : potencjalne wykorzystanie technik narracyjnych gier fabularnych w dydaktyce, pedagogice i terapii / Przemysław Panak, Olga Drzewiecka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 19-29
 14. Indywidualizacja w terapii pedagogicznej / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 29-33
 15. Jak doskonalić percepcję słuchową na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 29-34
 16. Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieję / Maria Deptuła // Remedium. - 2006, nr 12, s. 30-31
 17. Jak przygotować konspekt zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, dod. "s. I-V"
 18. Jak się masz, Siemacho? / Ewa Owsiany // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 16-20
 19. Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania? / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2006, nr 12, s. 6-8
 20. Jesteś całością tu i teraz czyli Terapia Gestalt / Katarzyna Węglorz-Makuch // Charaktery. - 2005, nr 11, s. 30-31
 21. Kolory w terapii dysortografii / Aleksandra Bobrowska // Edukacja i- 2002, nr 1, s. 24-26
 22. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych / Beata Dziewięcka // Wychowanie w Przedszkolu. -  2011, nr 9, s. 32-36
 23. Konspekt zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb [ i in.] // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 12, wkładka s. II-V
 24. Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Jadwiga Jastrząb, Beata Talarczyk-Rumińska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, wkładka s. IV-VIII
 25. „Książka leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki / Agnieszka Zych, Renata Tuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 25-26
 26. Malowanie rękami - naturalna i twórcza wypowiedź dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, dod. s. I-II
 27. Mandala jako forma przezwyciężania zaburzeń emocjonalnych dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 62 – 67
 28. Metoda Tomatisa, czyli stymulacja audio - psycho - lingwistyczna / Teresa Szymańska – Paruszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 37 – 50
 29. Metody i techniki stosowane w socjoterapii / Anna Matyja // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, [nr] 3/4, s. [22]-25
 30. Metodyczne podstawy pracy korekcyjno-kompensacyjnej w terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 12, wkładka s. I-II
 31. Metodyka interdyscyplinarna u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4-5, wkładka s. I-V
 32. „Mowa ciała" przez taniec /  Krystyna Dutkiewicz // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 342-344
 33. Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego / Henryk Grzeszewski // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 3, s. 150-154
 34. Muzykoterapia jako jedna z metod rozładowywania napięć emocjonalnych / Agata Biedrzycka // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, dod. s. I-III
 35. Muzykoterapia na zajęciach szkolnych / Ewa Baran // Lider. - 2004, nr 12, s. 15-16
 36. Muzykoterapia w przedszkolu / Violetta Potaczek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 296-299
 37. Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, wkładka s. I-IV
 38. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla dzieci / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2011/2012, nr 2, s. 102 – 109
 39. Podtrzymywanie motywacji dzieci do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych / Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2006, nr 2, s. 30-31
 40. Porozmawiaj ze mną / Monika Zielińska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 129 – 135
 41. Profilaktyka i terapia logopedyczna w Polsce : refleksje w kontekście zmian w zakresie opieki, edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 22-27
 42. Program dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym / Daria Truś // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11. wkładka s. VII-VIII
 43. Propozycja plastycznych zajęć terapeutycznych w klasie II / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 70 – 73
 44. "Psychopedagogika stosowana" u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1-2, wkładka s. I-III
 45. Rodzinne wczasy terapeutyczne / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2006, nr 11, dod. s. 18-19
 46. Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 30-32
 47. Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat / Diana Gulińska-Grzeluszka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 13-17
 48. Rozwojowa niepłynność, czy jąkanie - jak rozpoznać zaburzenie i jak postępować? / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 6-9
 49. Socjoterapia jako forma pomocy pedagogicznej / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10-11, s. 10-12
 50. Sposoby pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 50-56
 51. Spotkanie i rozmowa w terapii i wsparciu / Barbara Momot // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 12, wkładka s. I-IV, bibliogr.
 52. Stymulująca funkcja zabawy w przezwyciężaniu trudności i zaburzeń w zachowaniu u dzieci z deficytami rozwoju / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Lider. - 2005, nr 4, s. 8-13
 53. Szachy w szkole szpitalnej / Mirosław Matysiak // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 141 – 148
 54. Teatroterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą / Danuta Wosik-Kowala // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, w. 38-40
 55. Techniki psychoterapii stosowane w szkole / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9 - 10, s. 48 – 50
 56. Terapeutyczne oddziaływanie muzyki na całkowite lub częściowe wyeliminowanie agresji u dzieci upośledzonych w stopniu lekkim / Urszula Kołda // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s. 360-361
 57. Terapeutyczno-wychowawcze walory muzyki / Teresa Żychowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 2, s. 58-68
 58. Terapia integracji sensorycznej - uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Ewa Puszczałowska-Lizis // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2012, nr 11, s. 16-20
 59. Terapia Montessori / Magdalena Marczak – Pilipczuk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 45 – 46
 60. Terapia oraz wsparcie dzieci z palatolalią i ich rodzin / Katarzyna Szeler // Wychowanie na co Dzień 2012, nr 1/2, s. 12-15
 61. Terapia przez sztukę / Bożena Kuras // ŻSzkoły. - 2005, nr 10, s. 26-28
 62. Terapia zastępcza w ramach terapii stacjonarnej / Werner Singer // Remedium. - 2006, nr 1, s. 26-27
 63. Terapie, które nie leczą. Cz. 2 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski 2013, nr 15, s. 16
 64. Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej w polskiej szkole / Marta Wiśniewska // Dyrektor Szkoły 2012, nr 9, s. 48-50
 65. Uwaga! uczeń ma problem : niepowodzenia szkolne / Marcin Misztal // Życie Szkoły 2012, nr 9, s. 8-10
 66. Wczesna interwencja w kontekście kompleksowej stymulacji rozwoju dziecka / Mirosław Zalewski // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, wkładka s. I-V
 67. Wideotrening komunikacji : praca z uczniem wymagającym kształcenia specjalnego / Małgorzata Perzanowska // Wychowawca 2011, nr 9, s. 26-27
 68. Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, wkładka s. I-V
 69. Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych / Anna Gromińska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 29-30
 70. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza "Rupaki" Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 2, s. 45 – 55
 71. Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej / Olga Jauer-Niworowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 275-286
 72. Z obserwacji terapeuty... / Agnieszka Sieradzka-Słyk // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 29-31
 73. Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji / Anata Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 23 – 31
 74. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiany obrazu własnej osoby / Maria Fudali // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, [nr] 3/4, s. [26]-31
 75. Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 54 - 60

Autor: Lilianna Żywutska