Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Lubaczowie
Oprac. Wiesława Olchowy

Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja
zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

 1. Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009
  Przemyśl WP 101227, 102918
 2. Co z tą szkołą? : siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców / Joachim Bauer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2015.
  Lubaczów WL 49925
  Przeworsk WK 52427
  Jarosław WJ 56301
 3. Dziecko z bliska idzie w świat : rodzina, szkoła, relacje / Agnieszka Stein. - Warszawa : "Mamania", 2014.
  Przeworsk WK 52069
 4. Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska. - Toruń : "Akapit", 2006
  Przeworsk WK 48167
 5. Gdy rodzic staje się roszczeniowy : poradnik dla nauczycieli / Marzena Frąckowiak. - Poznań : "eMPi2", 2011.
  Przeworsk WK 52228
  Jarosław WJ 56306
 6. Jak przetrwać w szkole i nie zwariować : poradnik dla rodziców, nauczycieli i uczniów / Jan Wróbel ; współpraca : Małgorzata Wróbel (część 3 "Uczniowie"). - Warszawa : "Czerwone i Czarne", 2010.
  Lubaczów WL 46838
 7. Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. MacEwan ; [tł. Anna Oleksyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008.
  Jarosław WJ 56716
 8. Komunikacja pisemna i dokumentacja w kontaktach szkoła - rodzina i jej normatywno-dyrektywne aspekty / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
  Przemyśl WP 102944
 9. Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
  Lubaczów WL 45758, 45759
 10. Nauczyciele - rodzicom. [Cz. 1], Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : "Bea-Bleja", 2002.
  Lubaczów WL 41796
 11. Nauczyciele - rodzicom. Cz. 2, Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.
  Lubaczów WL 41797
 12. Odpowiedzialni rodzice : z doświadczeń psychologa / Małgorzata Kościelska. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Lubaczów WL 47260
  Przemyśl WP 103182
  Przeworsk WK 50124, 50179
  Jarosław WJ 54552
 13. Pedagogizacja medialna rodziny : zakres, uwarunkowania, dylematy / Marcin Musioł. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013.
  Przemyśl WP 106986
 14. Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków / Agnieszka Bochniarz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  Lubaczów WL 47106
  Przeworsk WK 49786
  Jarosław WJ 53914
  Przemyśl WP 103198
 15. Rada Rodziców : sposoby skutecznego działania w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Irena Dzierzgowska, Anna Rękawek. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008.
  Lubaczów WL 45030, 45031
  Przeworsk WK 48941
  Przemyśl WP 106289
 16. Rada rodziców w pytaniach i odpowiedziach / Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014.
  Jarosław WJ 55982
 17. Rada Rodziców w szkole Twojego dziecka [Dokument elektroniczny] : szkolenie elektroniczne. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007.
  Jarosław WJ 266/ CD
 18. Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / Maria Mendel. - Gdańsk : "Harmonia", 2007.
  Lubaczów WL 44679, 44736, 46999
 19. Rodzice w przedszkolu : organizacja spotkań, wskazówki do prowadzenia rozmów, scenariusze zabaw i uroczystości / [red. Elżbieta Czerwińska-Klemke]. - Warszawa : "Raabe", 2012.
  Lubaczów WL 48351
  Przemyśl WP 15116/b
 20. Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / Anna Jankowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
  Lubaczów WL 48244
  Przeworsk WK 50958, 50986
  Jarosław WJ 54905, 54731
  Przemyśl WP 104784, 105244
 21. Stowarzyszenie rodziców : tworzenie, rozwój, wolontariat kompetencji / Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014.
  Lubaczów WL 49665
  Przeworsk WK 52176
  Jarosław WJ 55983
  Przemyśl WP 108081
 22. Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. - Warszawa : "Difin", 2015.
  Jarosław WJ 55909
  Przeworsk WK 52015
  Przemyśl WP 108044
 23. Trening umiejętności wychowawczych : dla rodziców i specjalistów / Małgorzata Całusińska, Wojciech Malinowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
  Lubaczów WL 48171, 48172
  Przeworsk WK 50807
  Przemyśl WP 105280
 24. Trudności rodzicielstwa / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Agnieszki Maryniak. - Warszawa : "Paradygmat", 2015.
  Jarosław WJ 56710
 25. Złość i agresja u dzieci / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ; przekł. Agnieszka Cioch. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
  Przeworsk WK 53005
  Przemyśl WP 111483

 

Dokumenty elektroniczne

 1. Dziecko [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2013.
  Przemyśl WP 452/E/Fe
  Przeworsk WK 135 DO
 2. Rada Rodziców w szkole Twojego dziecka [Dokument elektroniczny] : szkolenie elektroniczne. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007.
  Jarosław WJ 266/ CD
 3. Włącz się... Rodzice [Film] / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003.
  Lubaczów WL 130 SL
  Jarosław WJ 120/KV
  Przemyśl WP 341/KV
  Przeworsk WK 68 V

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. ABC współpracy z rodzicami w praktyce / Małgorzata Chojak.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 3, s. 8-11
 2. Aktywizowanie współpracy z rodzicami : opis i analiza przypadku / Małgorzata Mroczkowska.// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s.14-15
 3. Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych w odniesieniu do wymagania "rodzice są partnerami szkoły" / Joanna Kołodziejczyk, Hanna Cieślak.// W: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym : refleksje. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 219-240
 4. Animowanie rodziców do współpracy w profilaktyce / Lidia Wojtaszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 43-44
 5. Ankieta dla rodziców / Barbara Bleja-Sosna.//W: Żyć w przyjaźni : zajęcia zapobiegające agresji wzmacniające psychikę dorastającego dziecka. - Toruń : "Bea Książki Edukacyjne", 2009. - S. 127-128
 6. Aspiracje edukacyjne rodziców w stosunku do własnych dzieci / Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak.// Edukacja. - 2014, nr 1, s. 66-78
 7. Autorski program: Rodzice w szkole - czyli o skutecznym porozumiewaniu się / Grażyna Kamionka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 2, s. 69-80
 8. Budowanie więzi z dzieckiem : scenariusz na spotkanie z rodzicami / Barbara Charczuk.// Wychowawca. - 2017, nr 6, s. 26-27
 9. Czego rodzice oczekują od szkoły, czego szkoła oczekuje od rodziców?// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 11-12, s. 31-35
 10. Czy rodzice i nauczyciele mogą być "jedną drużyną" ? / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2012, nr 11, s. 18-19
 11. Dlaczego są nieobecni? : jak skłonić do współpracy rodziców, którzy wydają się jej za wszelką cenę unikać / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 21, s. 10
 12. Dom w szkole, szkoła w domu / Natalia Minge i Krzysztof Minge.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 11-12, s. 16-18
 13. Dotrzymać kroku : spotkania z rodzicami gimnazjalistów / Kazimierz Pietraszko.// Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 224
 14. Działania szkoły na wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci / Magdalena Goetz.// Życie Szkoły. - 2016, nr 1, s. 28-32
 15. Edukacja rodziców jako forma współpracy szkoły z rodziną ucznia / Lilianna Klimek, Marzena Okrasa.//W: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. - Białystok : Trans Humana, 2011. - S. 361-369
 16. Gra warta świeczki : podpowiadamy, jak dobrze współpracować z rodzicami uczniów. Cz. 1 / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 48, s. 10
 17. Jak dobrze zacząć współpracę z rodzicami? / Małgorzata Tarka.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 70-72
 18. Jak organizować spotkania z rodzicami? : scenariusz szkoleniowego spotkania Komisji Wychowawców Klasowych / Marta Kowalkowska.// Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 20
 19. Jak skutecznie porozumiewać się z dziećmi? : (scenariusz warsztatu dla rodziców) / Joanna Pieczko, Marzena Piotrowska.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 28-35
 20. Kompetencje Rady Rodziców co się zmienia po reformie oświaty? / Joanna Lesińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2017, nr 9, s. 44-46
 21. Kreacja partnerstwa w relacjach rodzice - nauczyciele zadaniem animacji / Waldemar Segiet.// W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016. - S. 149-163
 22. Lepiej tego unikać : każdemu może się zdarzyć - najczęstsze błędy nauczycieli w kontaktach z rodzicami / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 14, s. 12
 23. Miejsce rodziców w szkole / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 8, s. 15-18
 24. Mity o współpracy szkoły z rodziną. Cz. 1 / Bogusław Śliwerski.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 10-14
 25. Mity o współpracy szkoły z rodziną. Cz. 2 / Bogusław Śliwerski.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 23-26
 26. Na początek: po co? : jak ułożyć sobie współpracę z rodzicami uczennic i uczniów / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 9, s. 10
 27. O edukacji rodziców słów kilka / Lucja Orzechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 12, s. 13-16
 28. Obecność pedagogiczna rodziców / Urszula Tokarska.// Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 16-17
 29. Oto dobry sojusz : jak angażować matki i ojców w działania szkoły? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 19, s. 10
 30. Pedagogizacja rodziców jako jedno z zadań współczesnej szkoły / Małgorzata Bereźnicka.// W: Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia. - Kraków : "Impuls", 2014. - S. 113-128
 31. Pedagogizacja rodziców jako ważny element wspomagania procesu wychowania / Beata Krajewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7-8, s. 21-26
 32. Pedagogizacja rodziców zadaniem bibliotek szkolnych i pedagogicznych / Lidia Marzec.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 5-6
 33. Potrzebna współpraca z rodzicami / Marcin Jędrzejczak ; rozm. przepr. Beata Igielska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 21-24
 34. Rodzice a współpraca ze szkołą. Cz. 1 / Jolanta Rafał-Łuniewska.// Remedium. - 2017, nr 10, s. 12-14
 35. Rodzice a współpraca ze szkołą. Cz. 2 / Jolanta Rafał-Łuniewska.// Remedium. - 2017, nr 12, s. 14-16

 

Autor: Wiesława Olchowy