Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2013
Zestawiła: Urszula Buczkowska

Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2012

(w wyborze)

 

 1. Aktywność czytelnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w perspektywie budowania ich kompetencji kluczowych / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - s. 191-204
  WP 101351
 2. Czarownice, hobbici i piraci : najlepsze książki dla dzieci / Susanne Gaschke ; [tł. z niem. Katarzyna Grygiel]. - Kraków : "M", 2004.
  WP 92510
 3. Czy można zacząć żyć światem poznanym w książkach? : jak fikcyjna rzeczywistość wpływa na wykorzystanie czasu wolnego (na przykładzie recepcji dzieł J. R. R. Tolkiena) / Agnieszka Bialuk // W: "Czas ukoi nas?" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2008. - s. 250-259
  CzP 379.8
 4. Czytelnictwo studentów na tle innych form aktywności w czasie wolnym / Zenon Krupa // W: Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego / pod red. Mariana Malikowskiego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - s. 469-480, bibliogr.
  CzP 316
 5. Czytelnik w bibliotece szkolnej / Renata Aleksandrowicz // W: Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju : teoria i praktyka / pod red. Lidii Ippoldt, Haliny Kosętki i Iwony Pietrzkiewicz. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009. - S. 98-110
  WP 101230
 6. Rodzina a rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci / Małgorzata Drost // W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik . - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 401-412
  CzP 316
 7. Drukowaną ścieżką / Joanna Papuzińska ; [w książce wykorzystano winiety Antoniego Procajłowicza]. - Łódź : "Literatura", 2001.
  WP 88710
 8. Dziecięce spotkania z literaturą / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007.
  CzP 02
 9. Czytelnictwo współczesnych nastolatków : (opinie, obserwacje, badania) / Anita Has-Tokarz // W: Kultura popularna w szkole : pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Latoch-Zielińskiej . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2006. - S. 169-180
  WP 93224
 10. Kanon literacki : między potrzebą a buntem / Stanisław Bortnowski // W: Szkolne spotkania z literaturą / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Universitas", 2007. - s. 15-28
  WP 96302
 11. Rodzina a rozwój czytelnictwa wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona KONOPNICKA // W: Rodzina : historia i współ¬czesność: studium monograficzne / pod red. Wiesławy Korzeniow¬skiej i Urszuli Szuścik. – Kraków : „Impuls", 2010. - S. 413-421
  CzP 316
 12. Książka w życiu współczesnych nastolatków / Danuta Świerczyńska-Jelonek // W: Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych / pod red. Anny Przecławskiej i Leszka Rowickiego. – Warszawa :"Żak", 2000. – S. 101-135
  CzP 316
 13. Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011.
  WP 105119
 14. Książki pierwsze, książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012
  WP 105120
 15. Kultura, zmiana społeczna, wychowanie : inspiracje i poszukiwania : księga jubileuszowa poświęcona Profesor Annie Przecławskiej / pod red. nauk. Adama Grodzkiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Anny Wiłkomirskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2006.
  WL 43941, 43942
 16. Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
  WL 48152, WK 50888
 17. Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
  WK 50899
 18. Pedagogiczne uwarunkowania poziomu zainteresowań czytelniczych uczniów w edukacji zintegrowanej / Jerzy Potoczny // W: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : teoria i praktyka pedagogiczna / pod red. Jolanty Szempruch. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - S. 107-116
  WP 97785, WP 97784
 19. Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / Mariella Lunardi ; tł. Stefan Tuszyński. - Kraków : "Bratni Zew", cop. 2011.
  WK 4014 B
 20. Praca z aktywem bibliotecznym : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Izabela Żukowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002.
  CzP 37.016:028+316.77
 21. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Universitas", cop. 2009.
  WP 100007
 22. Reading Recovery, czyli zagraniczne programy czytelniczej edukacji wczesnoszkolnej a potrzeby polskiej szkoły / Anna Janus-Sitarz // W: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Universitas", 2010. - S. 281-297
  WP 102061
 23. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
  WP 103769
 24. Scenariusze wystaw lektur i turniejów znajomości lektur dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Krystyna Wyrębek. - Warszawa : "Sukurs", 2000.
  CzP 37.016:028+316.77
 25. Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków "Universitas", 2011.
  WL 47442
 26. Teksty kultury w szkole / pod red. Barbary Myrdzik, Leszka Tymiakina. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
  CzP 37.016:028+316.77
 27. Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : "Maternus Media", 2007.
  WL 44268, WL 44269, WK 47281
 28. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2010.
  WP 102248

Artykuły z czasopism:

 1. "Czytanie jest dla mnie jak oddychanie" : dlaczego czytamy książki? / Daria Naziemiec // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 9, s. 35 – 38
 2. (Nie) czytanie licealistów polskich i francuskich / Barbara Borowicz // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 39-44
 3. Co czyta młodzież? / Aneta Wójcik // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 7-8, dodatek "Młodzież w Bibliotece", s. 14 – 16
 4. Co czyta młodzież gimnazjalna? / Daria Sępkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 4, s. 7-8
 5. Co czytają uczniowie gimnazjum? / Teresa Skonieczna // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 12 - 16
 6. Czekolada i marcepan, czyli książki dla Maryla / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 3, s. 3-10
 7. Człowiek się zmienia, książka też : o wartości głośnego czytania / Jolanta Enko, Stanisław Krawczyk, Katarzyna Roślewska // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 45-49
 8. Czy koniec epoki czytania lektur? / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 1 s. 12-24
 9. Czy sześciolatki znają baśnie i legendy? / Małgorzata Centner - Guz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 8-13
 10. Czym jest czytanie / Halina Konior-Węgrzynowa // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 92-101
 11. Czytam ja, czytasz ty - czytają nasze dzieci / Daria Naziemiec // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, dodatek "Świat książki dziecięcej" nr 4, s. 1 – 3
 12. Czytanie - najskuteczniejszą metodą wychowawczą / Ewa Frączek, Ewa Pałucka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 1, s. 19 – 23
 13. Czytanie i obcowanie z książką / Renata Flis // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 37-41
 14. Czytelnictwo dzieci i młodzieży / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 4, s. 28 – 29
 15. Czytelnictwo młodzieży / Zofia Zasacka // Bibliotekarz. - 2011, nr 1, s. 13 – 20
 16. Czytelnik - wymierający gatunek ? / Monika Stachowiak, Ewelina Telicka // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 50-52
 17. Dlaczego mało czytamy? / Anna Ochremiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 17-23
 18. Doświadczenia czytelnicze gimnazjalistów / Zofia Zasacka // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 1, s. 3 – 7
 19. Gimnazjaliści i książki / Zofia Zasacka // Meritum. - 2008, nr 2, s. 25-29
 20. Jak wychować "pożeracza książek" / Anna Kleiber // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1,dodatek "Świat książki dziecięcej", s. 1 – 7
 21. Jak zachęcić uczniów do czytania czasopism? / Ewa Sobczyńska, Sylwia Szkuć // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 20
 22. Kilka słów o czytelnictwie / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 5-8
 23. Komputer zamiast biblioteki? : omówienie wyników ankiety / Robert Judek // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 7/8, s. 25-26
 24. Kulturowe uwarunkowania poziomu czytelnictwa / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 4-8
 25. Książki do zadań specjalnych / Ilona Mazurkiewicz - Krause // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 20-25
 26. Lektury gimnazjalistów - od codzienności do unikania / Zofia Zasacka // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7-8, s. 3 – 6
 27. Nastolatki i książki - od czytania codziennego do unikania / Zofia Zasacka // Edukacja. - 2012, nr 2, s. 20-35
 28. Nastoletni czytelnicy / Zofia Zasacka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 1-3
 29. O potrzebach czytelniczych sześciolatków / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 12 – 17
 30. Promocja czytelnictwa : pomysły na rozwijanie motywacji do czytania: propozycje bibliotek niemieckich / Grażyna Lewandowicz - Nosal, Magdalena Jatowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, dodatek "Świat książki dziecięcej" s. 1 – 6
 31. Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Maria Kielar- Turska , Anna Kołodziejczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 5-12
 32. Przypadkowo o przypadku czytania książek przez gimnazjalistów / Zofia Borowicz // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 4/5, s. 20-23
 33. Raport o nieczytaniu / Stanisław Bortnowski // Meritum. - 2008, nr 2, s. 9-14
 34. Rozważania czytelniczo - statystyczne / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 13 – 15
 35. Szkolne kanony literatury oraz środowiskowe powszechniki i mody, czyli wybory i preferencje lekturowe młodzieży licealnej / Grażyna Straus // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 4, s. 107 – 120
 36. Terapia czytelnicza // Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16
 37. Ulubione czasopisma i komiksy oraz motywy ich czytania przez uczniów szkoły podstawowej / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 10, s. 3-5
 38. Zainteresowania czytelnicze uczniów klas IV i VI w latach 2000-2010 / Wiesława Ratkiewicz // Bibliotekarz. - 2011, nr 7/8, s. 21-29
 39. Zainteresowania czytelnicze uczniów szkół średnich / Wiesława Ratkiewicz, Bogusław Ratkiewicz // Bibliotekarz. - 2005, nr 5, s. 19-24
 40. Zainteresowania dzieci sześcioletnich książką. Cz. 1 / Małgorzata Centner- Guz // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 4, s. 3-5
 41. Zainteresowania dzieci sześcioletnich książką : cz. 2 / Małgorzata Centner - Guz // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 5, s. 3 - 6

Autor: Urszula Buczkowska