Zbigniew Herbert (1924 – 1998)

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2011

 

Zestawiła: Izabela Pelc

 

 

 

Zbigniew Herbert (1924 – 1998)

Bibliografia przedmiotowa

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze

 

 

 

 

 

 

 

1. "W cieniu heksametru" : interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004      WP   96643

 

2. „Rovigo” – miejsce postoju / Jacek Łukaszewicz // W: Rytm, czyli powinność : szkice o książkach i ludziach po roku 1980 / Jacek Łukasiewicz ; z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993. – S. 152 – 157        WP   81832,  CzP 821.162.1(091)

 

3. Ciemne źródło : esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta / Andrzej Franaszek. - Kraków : "Znak", 2008      WP   98278

 

4. Dlaczego chasydzi? Próba lektury wiersza Zbigniewa Herberta „Pan Cogito szuka rady” / Marek Adamiec // W: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze : studia / pod red. Stefana Sawickiego, Andrzeja Tyszczyka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Teorii Literatury. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1992. – S. 405 – 419     CzP  82.0

 

5. Dlaczego Herbert : wiersze, komentarze, interpretacje / red. t. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski. - Wyd. 2 poszerz. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2004       WP   96540

 

6. Gry pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982     WP   90571,  WP   91754,    WP 62811

 

7. Herbert - jak nas kuszono? : dwie interpretacje / Andrzej Stoff. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2008     WP   99795

 

8. Herbert nieznany : rozmowy / Zbigniew Herbert ; [zebrał i oprac. do druku Henryk Citko]. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2008      WP   98028

 

9. Herbert, czyli problem : Stanisław Barańczak "Uciekinier z Utopii" / Krzysztof Biedrzycki // W:  Wariacje metafizyczne : szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : "Universitas", cop.2007 . – S. 87-92      CzP 82(091)

 

10. Herbert, Szymborska, Różewicz : studia stylistyczne/ Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008      WP   98894

 

11. Język wiary i niewiary : religijne konteksty poezji Zbigniewa Herberta / Aleksander Fiut // W:  Lektury polonistyczne : literatura współczesna / pod red. Ryszarda Nycza ; Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997 . - T. 1. - S. 223-236     WP  85476,  CzP   821.162.1(091)

 

12. Katedra na pustkowiu : kategoria praeparatio evangelica w świetle twórczości Zbigniewa Herberta / Katarzyna Solecka. - Katowice : Księgarnia Św. Jacka, 2007     CzP   821.162.1(091)A/Z

 

13. Krajobraz, czyli sposób bycia („Raport z oblężonego Miasta”) / Jacek Łukasiewicz // W: Rytm, czyli powinność : szkice o książkach i ludziach po roku 1980 / Jacek Łukasiewicz ; z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993. – S. 141 – 152     WP   81832,  CzP   821.162.1(091)

 

14. Literatura okresu przejściowego 1975-1996 / Anna Nasiłowska ; Instytut Badań Literackich PAN. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007    WP   96168

 

15. Martwa fala / Stanisław Burkot // W:  Literatura polska w latach 1939-1989 / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993 . -  S. 247 – 294       WP 90711,  WP 90719,  CzP   821.162.1(091)

 

16. Miasta. O trzech poematach: Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego / Krzysztof Biedrzycki // W:  Wariacje metafizyczne : szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : "Universitas", cop. 2007 . -133 – 148     CzP   82(091)

 

17. Nurt klasycyzujący. Przypadek Herberta / Mieczysław Dąbrowski // W:  Literatura polska 1945-1995 : główne zjawiska / Mieczysław Dąbrowski. - Warszawa : "Trio", 1997 . - S. 103 – 105     CzP   821.162.1(091)

 

18. O kontrowersyjnych interpretacjach niektórych wierszy Zbigniewa Herberta / Zbigniew Lisowski // W:  Poznawanie poezji : interpretacje / Zbigniew Lisowski. - Lublin : "Norbertinum", 2008 . – S. 259 – 274                 WP 98388, CzP 821.162.1(091)

 

19. O korespondencji sztuk w kontekście wybranych wierszy Zbigniewa Herberta / Dominika Dworakowska-Marinow, Małgorzata Gajak-Toczek // W:  Teksty kultury w szkole / pod red. Barbary Myrdzik, Leszka Tymiakina. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - (Nowoczesność i Tradycja w Edukacji Polonistycznej). - S. 85-97  WP   98194, CzP   37.06:811.162.1

 

20.  O poezji Zbigniewa Herberta / Włodzimierz Maciąg. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986  WP   8105/b, WP   8106/b

 

21. O tożsamości : "Jonasz" Z. Herberta / Bożena Tokarz // W:  Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . - S. 390 – 393  CzP   821.162.1(091)

 

22. O wierszu Z. Herberta 17 IX / Mieczysław Inglot // W:  Między romantyzmem a współczesnością : (Poezja w szkole - od Adama Mickiewicza do Wisławy Szymborskiej) / Mieczysław Inglot. - Kielce : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1996 . – S. 78 – 84    WP 85168

 

23. Ostatnie tomy Zbigniewa Herberta / Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński // W:  Poezja polska po 1968 roku / Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000 . – S. 190 – 199              WP   98550, CzP 821.162.1(091)

 

24.  Pejzaż holenderski : Zbigniew Herbert "Martwa natura z wędzidłem" / Krzysztof Biedrzycki // W:  Wariacje metafizyczne : szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : "Universitas", cop.2007 . - S. 104 – 109      CzP   82(091)

 

25. Piękna plejada : szkice o poezji polskiej XX w / Jan Witan. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. – S. 208 – 214 : Zbigniew Herbert „ Ofiarować zdradzonemu światu różę”   WP   57742

 

26. Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977    WP   31481

 

27. Poeta moralnej odpowiedzialności : o poezji Zbigniewa Herberta / Janusz Maciejewski // W:  Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976 . – S. 590 – 598       CzP   37.016:811.162.1+821.162.1.

 

28. Poezja i niepoezja : szkice / Zbigniew Bieńkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967  WP   50366

 

29. Poezja to nie rozpasana wyobraźnia : Zbigniew Herbert / Wojciech Wiśniewski // W:  Tego nie dowiecie się w szkole : (z wizytą u pisarzy). [Cz. 3] / Wojciech Wiśniewski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983      WP   69962,   WP 69963,   WP 69964,    WP 69965,   WP  84190,     CzP   821.162.1(091)

 

30. Poezja zaimków : O Przesłaniu Pana Cogito Zbigniewa Herberta / Krzysztof Kłosiński // W:  Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje. Seria 3 / red. Włodzimierz Wójcik ; Joanna Kisiel. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005 . - S.105-113     WP   100166

 

31. Poezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995  WP   83114

 

32. Poezja Zbigniewa Herberta na lekcjach języka polskiego / Barbara Myrdzik. - Lublin : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984      WP 7180/b

 

33. Pomiędzy końcem i Apokalipsą : o wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2007      WP   96603

 

34. Poznawanie Herberta / wybór i przedm. Andrzej Franaszek ; [red. Maria Rola]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1998      WP   85432,  CzP   821.162.1(091)A/Z

 

35. Poznawanie Herberta 2 / wybór i wstęp Andrzej Franaszek; [red. Maria Rola]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000      CzP   821.162.1(091)A/Z

 

36. Spotkanie drugie. Zbigniew Herbert / Krystyna Pietrych // W: Co poezji po bólu : empatyczne przestrzenie lektury / Krystyna Pietrych. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2009. – S. 105 – 130      CzP   821.162.1(091)

 

37.  Tkanie całunu : "Tkanina" Z. Herberta / Bogdan Zeler // W:  Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . - S. 386 – 389     CzP   821.162.1(091)

 

38.  Tradycja, ironia i głębsze znaczenie / Jan Błoński // W:  Romans z tekstem / Jan Błoński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981 . - S. 57 - 87      CzP   821.162.1(091)

 

39.  Twórczość Zbigniewa Herberta : studia / red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski. - Kraków : "Universitas", cop. 2001       CzP  821.162.1(091)A/Z

 

40. Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001       WP   87688

 

41. Wiersze Zbigniewa Herberta / Marek Adamiec. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994                   WP   82445,  WP   82446,  WP   82693

 

42. Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta / Maria Berkan-Jabłońska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008  WP  100709

 

43. Wokół ojca i mistrza w poezji Herberta / Edward Fiała // Wychowanie chrześcijańskie a kultura / red. Marian Nowak, Tomasz Ożóg ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2000. – S. 107 - 121      CzP   37.01

 

44. Zatopiony w ciemnych promieniach ziemi : (O poezji Zbigniewa Herberta) / Jolanta Dudek // W:  Poeci polscy XX wieku / Jolanta Dudek. - Kraków : "Impuls", 1994 . - Cz. 1. - S. 195-221             WP   12043/b, WP   99436, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1.

 

45. Zbigniew Herbert - "17 IX" / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk // W:  Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996 . - S. 102 – 107      CzP  82.0

 

46. Zbigniew Herbert - "Pan od przyrody" / Jolanta Drobot ; Małgorzata Kowalczyk // W:  Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996 . - S. 96 – 101     CzP   82.0

 

47. Zbigniew Herbert „Powrót prokonsula” / Marek Bernacki // W: Jak analizować wiersze poetów współczesnych : poradnik dla uczniów i nauczycieli / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002. – S. 58 – 63                    WP   92582,  CzP   372.881.116.21

 

48. Zbigniew Herbert w ogrodzie sztuk : szkice literackie / Jacek Rozmus. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2007      WP  96657

 

49. Zbigniew Herbert, "Pan od przyrody" / Zbigniew Lisowski // W:  Poznawanie poezji : interpretacje / Zbigniew Lisowski. - Lublin : "Norbertinum", 2008 . - S. 193-210        WP 98388, CzP 821.162.1(091)

 

50. Zbigniew Herbert: "Brak węzła" / Jacek Brzozowski // W:  Poezja współczesna w szkole : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej. - Warszawa : "Stentor", 1998 . - S. 61 – 65       CzP   821.162.1(091)

 

51. Zbigniew Herbert: "Do rzeki" / Tomasz Cieślak // W:  Poezja współczesna w szkole : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej. - Warszawa : "Stentor", 1998 . - S. 67 – 72       CzP   821.162.1(091)

 

52. Zwycięstwo Hamleta : "Tren Fortynbrasa" Z. Herberta / Bogdan Zeler // W:  Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . - S. 394 – 399      CzP   821.162.1(091)

 

 

Artykuły z czasopism:

 

 

1. "A nade wszystko żebym był pokorny..." - Zbigniew Herbert w "ogrodzie" Europy /  Dorota Kozicka //  Ruch Literacki. - 2003, z. 1, s. [33]-47
Eseje "Barbarzyńca w ogrodzie" Zbigniewa Herberta

 

2. ,,W historii nic nie zamyka się ostatecznie'' /  Jolanta Malczewska //  Polonistyka. - 2000, nr 3, s.161-165            
Dialog Platona ,,Obrona Sokratesa'' i esej Z.Herberta ,,Obrona Templariuszy''. Rozwiązanie metodyczne do analizy w szkole średniej
.

 

3. Apostoł w podróży służbowej : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta /  red. J.M. Ruszar . - Rec.: Wiesława Wantuch // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 55-57
Krytyczna ocena książki z wyszczególnieniem niedociągnięć. Fragmenty esejów i notatek jeszcze niepublikowanych, poświęconych poszczególnym malarzom, ilustrowane reprodukcjami lub rysunkami wykonanymi ręką poety

 

4. Chrystus w poezji Zbigniewa Herberta / Tomasz Garbol // Ruch Literacki. - 2001, nr 2, s. 199-210

 

5. Chrzest ziemi : (Herbert, presokratycy i Nietzsche) /  Józef M. Ruszar //  Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 6-12             
Uwagi na temat pierwszych wierszy z lat 50-tych Zbigniewa Herberta: Chrzest, Testament, Podróż, U wrót doliny
.

 

6. Czy czerń musi być zła? : o poetyckim wartościowaniu koloru czarnego w poezji Zbigniewa Herberta /  Ewa Badyda //  Język Polski. - 2006, z. 2, s. 116-125
Symbolika koloru czarnego, oznaczającego zło w poezji Herberta

 

7. Do czego nam dziś potrzebny Pan Cogito? / Marcin Telicki //  Polonistyka. - 2010, nr 9, s. 43-46

 

8. Formy wersu w poezji współczesnej (na przykładzie ,,Nike która się waha'' Zbigniewa Herberta) /  Witold Sadowski // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 4, s. 15-23

 

9. Herbert : ciemne flukta (notatki) / Paweł Próchniak //  Polonistyka. - 2010, nr 9, s. 23-29

 

10. Herbert w liceum - dzisiaj /  Bożena Chrząstowska //  Polonistyka. - 2007, nr. 4, s. 42-44                             
Refleksje nad koniecznością i sposobami realizowania w praktyce szkolnej polonistyki tematów opartych na poezji Zbigniewa Herberta

 

11. Kolega Orfeusza /  Marek Zaleski //  Polityka. - 2008, nr 12, s. 74-76                                                              
Poezja Zbigniewa Herberta

 

12. Krytyk, który się waha /  Piotr Śliwiński //  Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 13-19                                            
Interesujący szkic poświęcony odbiorowi i odbiorcom poezji Zbigniewa Herberta

 

13.  Miasto Herberta / Anna Mazurkiewicz - Szczyszek //  Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 20-25
Szczegółowe opracowanie jednego z głównych tematów w twórczości Zbigniewa Herberta, jakim jest miasto

 

14.  Poezja Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych / Paweł Gogler //  Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 1, s. 79 – 106
Portrety mistrzów w poezji Herberta
.

 

15.  Przeciw ,,tryumfowi antropomorficznej bestii'' : (prywatnie o ,,prywatnej mitologii'' Zbigniewa Herberta) /  Katarzyna Kuczyńska-Koschany //  Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 531-536
Poetyka mitu, jego przed- i ponadhistoryczność. Propozycja włączenia utworu Z.Herberta ,,Król mrówek. Prywatna mitologia''do ,,prywatnego'' spisu lektur dla liceum

 

16.  Radio, maska i oko wewnętrzne. "Rekonstrukcja poety" Zbigniewa Herberta / Jacek Kopciński //  Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 1, s. 105 – 140
Homer - antyczny poeta w twórczości poetyckiej Z. Herberta

 

17.  Sacrum i dzieło - lekcja z obrazem /  Monika Kołosińska //  Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 554-557                               
Lekcja języka polskiego w liceum dotycząca obrazu Piero della Francesca ,,Narodzenie Chrystusa'' oraz fragmentu eseju Zbigniewa Herberta ze zbioru ,,Barbarzyńca w ogrodzie''

 

18.  Sława Herberta u Włochów /  Andrzej Zieliński //  Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 4, s. 1-14

 

19.  Twórczość Zbigniewa Herberta : międzyszkolny konkurs literacki / Anna Baran, Anna Jurga - Rychlińska, Bogusława Wajdzik //  Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 22-23

 

20.  Uczeń, który rośnie z Herbertem nie tylko w Roku Herberta / Iwona Morawska //  Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 84 – 97

Propozycja pracy z twórczością Zbigniewa Herberta na języku polskim. Niekonwencjonalny sposób przybliżenia uczniom sylwetki i dorobku poety. Praca z wierszami "Pudełko zwane wyobraźnią", "Pan od pogody" i "Historia Minotaura", w poszukiwaniu wartości humanistycznych i kulturotwórczych

 

21.  Weduty Zbigniewa Herberta /  Monika Wójciak //  Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 537-541                                     
Temat miasta i jego malarskie ujęcie w poezji i twórczości eseistycznej Z.Herberta

 

22.  Współczesność a tradycja : Maciej Kazimierz Sarbiewski, Leopold Staff, Zbigniew Herbert, czyli dyskusja ze stoicyzmem /  Jakub Z. Lichański. - Summ. //  Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 4, s. 1-15                              
Motyw stoicyzmu w poezji polskiej

 

23.  Zanim nauczę ich Herberta / Mariusz Solecki //  Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 2, s. 15 – 21
Nauczanie interpretowania poezji poprzez czytanie interpretacji wierszy. Przedstawienie interpretacji dwóch wierszy Zbigniewa Herberta "Postój" i "Domy przedmieścia".

 

24.  Zbigniew Herbert i poezja lamentacyjna /  Mateusz Antoniuk //  Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 26-31                  
Omówienie "wątku lamentacyjnego" we wczesnej poezji Zbigniewa Herberta

 

Autor: Izabela Pelc