Ocenianie kształtujące

Krosno

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2015

Wydawnictwa zwarte

1. Cele uczenia się: jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję / Connie M. Moss, Susan M. Brookhart; przekł. Weronika Gasperczyk. - Warszawa:Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014.
JM 73582; LM 30494; M 136810; SM 53641; UM 27037

2. Nauczycielskie systemy oceniania: trafność oceniania na lekcjach języka angielskiego / Piotr Wojciech Parczewski. - Toruń: "Adam Marszałek", 2012.
M 133712; UM 26564

3. Oceniam, ucząc: poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Danuty Sterny; [aut. Bogusława Jastrząb i in.] - Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.
JM 73583; LM 30485; M 136807; SM 53644; UM 27035

4. Uczę (się) w szkole / Danuta Sterna. - Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014.
JM 73589; LM 30492; M 136813; SM 53651; UM 27038

Wydawnictwa ciągłe

1. Co kształtuje ocenianie kształtujące? / Grażyna Czetwertyńska // Meritum. - 2015, nr 1, s. 2-7
2. Czy ocenianie kształtujące się opłaca? / Danuta Sterna // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 33-44
3. Czy stosowanie OK jest okay? / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 100-104
4. Czy zasady oceniania wewnątrzszkolnego pozwalają odnosić uczniom sukcesy? / Paweł Kania // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 30-34
5. Dlaczego ocenianie kształtujące? / Jacek Strzemieczny // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 15-18
6. Dlaczego sztuka pytania jest sztuką myślenia? / Lidia Pasich // Meritum. - 2015, nr 1, s. 39-44
7. Dynamiczne aspekty oceniania kształtującego / Wojciech Papaj // Meritum.- 2015, nr 1, s. 25-29
8. Funkcje i formy informacji zwrotnej / Tomasz Garstka // Meritum. - 2015,nr 1, s. 13-18
9. Jak wdrażać system oceniania kształtującego? / Joanna Łukasik // Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 53-55
10.Jeszcze o ocenianiu kształtującym / Beata Fiszer // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 53-62
11.Kropla drąży kamień, czyli jak przekonać się do OK / Beata Franczuk // Meritum. - 2015, nr 1, s. 61-64
12.Kształtująca ocena oceniania kształtującego / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 61-64
13.Nauczyciel ocenia... / Marta Choroszczyńska.// Meritum. - 2015, nr 1, s. 8-12
14.Nauka przez ocenianie / Danuta Sterna.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 35-39
15.Nowa jakość oceniania - ocenianie kształtujące / Małgorzata Molska // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 4, s. 22-29
16.O modzie na ocenianie kształtujące... / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 1, s. 78-87
17.Ocenianie inne niż wszystkie / Danuta Sterna.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 13-20
18.Ocenianie koleżeńskie / Monika Szufnarowska // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 53-57
19.Ocenianie kształtujące - nowe spojrzenie na nauczanie / Mariusz Kalandyk // Ergo. - 2006, nr 4, s. 3-7
20.Ocenianie kształtujące - od refleksji do praktyki / Małgorzata Gryń-
Chlebicka // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 88-98
21.Ocenianie kształtujące / Danuta Sterna // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 38-41
22.Ocenianie kształtujące jako styl nauczania / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 95-99
23.Ocenianie kształtujące pedagogiczną dominantą pracy szkoły / Wojciech Turewicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 20-22
24.Ocenianie kształtujące w metodzie projektu / Elżbieta TołwińskaKrólikowska // Meritum. - 2015, nr 1, s. 45-52
25.Ocenianie kształtujące w nauczaniu dzieci w klasach I-III / Magdalena Szpotowicz // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 6, s. 60-65
26.Ocenianie kształtujące w praktyce / Dorota Bator // Polski w Praktyce. - 2011, nr 6, s. 16-19
27.Ocenianie, które pomaga się uczyć / Katarzyna Sołtan // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 2, s. 9-11
28.Ocenianie nie jest nauką łatwą ani małą / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 75-83
29.Od "mieć" do "być": ocenianie kształtujące w szkole / Małgorzata Boraczyńska // Polski w Praktyce. - 2011, nr 6, s. 4-8
30. "Repetitio mater studiorum est": dwa pomysły na lekcje powtórzeniowe z ocenianiem kształtującym w tle / Leokadia Pawliszak // Polski w Praktyce. - 2011, nr 6, s. 20-21
31.Rola dyrektora we wdrażaniu oceniania kształtującego w szkole / Małgorzata Nowak // Meritum. - 2015, nr 1, s. 30-38
32.Rozumiem - chcę - działam: strategie i dobre praktyki kształcenia kompetencji społecznych w szkole / Sylwia Żmijewska-Kwiręg // Meritum.- 2014, nr 2, s. 48-56
33.Rozwój ucznia a ocena niedostateczna / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2010, nr 9, s. 42-47
34.Rubric jako narzędzie komunikacji w procesie oceniania / Ewa Kędracka Feldman // Meritum. - 2015, nr 1, s. 79-83

Autor: Małgorzata Kasza