Żyję zdrowo i nałogom mówię nie...

Tarnobrzeg

Artykuły z czasopism

 1. "Cudowny" świat nastolatka / Marzena Pasek // Remedium. - 2003, nr 1, s.16-17
 2. "Palenie tytoniu, zdrowie albo życie - wybór należy do ciebie" : program zajęć profilaktyczno-wychowawczych / Walerian Więch // Lider. - 2000, nr 7-8, s.15-16 Walka z nałogiem (palenie tytoniu).
 3. ABC alkoholu / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2001, nr 11, wkł. s.4-5
 4. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2007, nr 1, s.16-17
 5. Aktywizacja osób obciążonych problemem alkoholowym / Joanna Drozdowska // Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s.83-94
 6. Bliżej siebie dalej od narkotyków / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 7, s.13-18
 7. Chwilowa "wolność" - młodzież wobec zagrożenia narkomanią / Danuta Narożna // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s.8-11
 8. Ciało - kolejne uzależnienie? : czy jestem niewolnikiem własnej cielesności? / Marta Małecka // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.21-23
 9. Cykl zajęć z uczniami "Nie piję! Bo tak!" / Jakub Kołodziejczyk, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2009, nr 7-8, s.20-23
 10. Czy internet jest bezpieczny dla dziecka? / Agata Grabowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s.38-43
 11. Czy temperament może być czynnikiem ryzyka w uzależnieniach? / Elżbieta Hornowska // Remedium. - 2005, nr 7-8, s.32-33 Psychologiczna koncepcja osobowości Roberta C. Cloningera.
 12. Dopalacze moga cię wypalić / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2009, nr 2, s.20
 13. Dostępność używek dla dzieci i młodzieży / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s.12-17 Postulat zwiększonego nadzoru i stosowania określonych sankcji wobec sprzedawców, którzy lekceważą obowiązujące prawo w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.
 14. Duchowość w terapii narkomanii? / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 2001, nr 11, s.16-17
 15. Dziecko w rodzinie - pomagać, wspierać czy interweniować / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 4, s.18-19
 16. Etnografia w "Amazonii" uzależnień / Beata Borowska-Beszta // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-1, s,44-47
 17. Fundamenty profilaktyki / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2002, nr 12, s.12-13 Profilaktyka w środowisku szkolnym dzieci i młodzieży.
 18. Gimnazjaliści o programach profilaktycznych / Jolanta Rogala-Obłękowska // Remedium. - 2002, nr 12, s.28-31 Wiedza o narkotykach a uczestnictwo w programie profilaktycznym.
 19. Groźne początki eksperymentowania / Aneta Skuza // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s.68-72
 20. Ile naprawdę Polak pije? / Barbara Olszewska // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, s.7-8 Spożycie alkoholu na jednego mieszkańca Polski (6-7 litrów spirytusu).
 21. Interes w proszku / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 42, s.8 Dilerzy narkotyków w Sandomierzu.
 22. Kryzys tożsamości a ryzyko uzależnienia od związków / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.13-16
 23. Kształtowanie pryncypialnej osobowości wychowanka a uzależnienia / Anna Kossobucka // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.32-34
 24. Leczenie objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego / Władysław Sterna // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 4, s.5-6
 25. Literatura w walce z nałogami / Iwona Małgorzata Sobieszczuk // Wychowawca. - 2009, nr 2, s.24-26
 26. Mity i zasady profilaktyki uzależnień / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2002, nr 5, s.16-18
 27. Młoda Warszawa bez procentów / oprac. JAC // Remedium. - 2007, nr 8, s.26
 28. Młodzież a substancje psychoaktywne / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2007, nr 2-3, s.1-3
 29. Młodzież a substancje psychoaktywne : cz. II / Artur Malczewski, Marta Struzik // Remedium. - 2009, nr 11, s.28-29
 30. Młodzież i narkotyki / Magda Wójcik // Remedium. - 2001, nr 11, s.4-5
 31. Model chorobowy w leczeniu uzależnień - refleksje nad trafnością założeń - cz. I / Krystian Labuda // Remedium. - 2008, nr 12, s.30-31
 32. Nastolatek i narkotyki / Marzena Pasek // Remedium. - 2003, nr 2, s.16-17
 33. Nikotynizm : spotkanie dla uczniów gimnazjum i rodziców / Alicja Sawicka // Wychowawca. - 2008, nr 9, s.27-28
 34. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - 268 s. - sygn. 89454. - ISBN 83-232-1641-X
 35. Odnaleźć lepszą przyszłość w ośrodku MONAR / Magdalena Szwed // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s.26-33
 36. Palenie jest "uleczalne" / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 1, s.32-34
 37. Palenie tytoniu wśród nastolatków / Barbara Woynarowska // Remedium. - 2004, nr 12, s.14-15 Palenie tytoniu wśród młodzieży szkolnej w wieku 11,13 i 15 lat.
 38. Piłeś, nie jedź... / Mira Prajsner // Remedium. - 2001, nr 10, s.6-7
 39. Pokusom mówmy : precz! / Ewa Olejnik // Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s.48-49
 40. Polacy piją coraz więcej / Magda Wójcik // Remedium. - 2004, nr 1, wkł. s.VIII
 41. Polityka społeczna w Warszawie - problemy uzależnień oraz HIV/AIDS / JAC // Remedium. - 2006, nr 12, s.24-25
 42. Polityka walki z narkotykami według ONZ a sytuacja w Polsce : Cz. II / Łukasz Jędruszczak, Artur Malczewski // Remedium. - 2009, nr 4, s.28-29
 43. Ponowoczesność jako źródło narkomanii? : refleksje z filozoficznego namysłu nad społeczeństwem, zdrowiem i uzależnieniem do narkotyków / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.6-12
 44. Pozwólcie nam wyrastać bez dymu tytoniowego / Danuta Sosa // Lider. - 2001, nr 12, s.23
 45. Prewencja zaburzeń odżywiania w okresie wczesnej adolescencji / Katarzyna Palus // Remedium. - 2006, nr 4, s.21-23
 46. Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej a możliwości oddziaływań profilaktycznych / Bogumiła Kosek-Nita // Chowanna. - 2000, t.1, s.88-101
 47. Problem narkomanii w opinii uczniów : na przykładzie badań młodzieży ponadgimnazjalnej w Słupsku // Lider. - 2008, nr 1, s.18-21
 48. Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie / Artur Malczewski // Remedium. - 2009, nr 2, s.28-29
 49. Problem narkotyków i narkomanii w Warszawie : cz. I / Janusz Sierosławski // Remedium. - 2006, nr 12, s.26-27
 50. Problematyka uzależnień w poglądach studentów I roku w szkołach wyższych Trójmiasta / Tomasz Lisicki, Barbara Wilk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, ss.12-17 Palenie tytoniu i zażywanie narkotyków wśród młodzieży szkolnej.
 51. Profilaktyka antynikotynowa / Bronisława Wilczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 3, s.164-165 Program profilaktyki antynikotynowej - uwarażliwienie dzieci na szkodliwść dymu papierosowego.
 52. Profilaktyka narkomanii - ujęcie lokalne / Anna Nowak // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s.3-6
 53. Profilaktyka problemów alkoholowych młodzieży w dokumentach WHO / Magdalena Pietruszka // Remedium. - 2006, nr 4, s.16-17
 54. Profilaktyka problemów alkoholowych w dokumentach europejskich / Magda Pietruszka // Remedium. - 2005, nr 9, s.4-5
 55. Profilaktyka uzaleznień / Bożena Krypel, Beata Kapałka // Wychowawca. - 2010, nr 1, s.28-29
 56. Program EDDRA / Grażyna Świątkiewicz // Remedium. - 2005, nr 4, s.18-19
 57. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1999. - 61, [3] s. ; 24 cm. - (Praca i Zarządzanie w Szkole) . - Bibliogr. s. 61-[62]. - ISBN 83-7195-135-3 sygn. 80409
 58. Psychoedukacja rodziców / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 6, s.20-21
 59. Psychologiczno-etyczne aspekty nikotynizmu wśród młodzieży / Czesław M. Cekiera // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 4, s.12-15
 60. Reintegracja zawodowa osób bezdomnych i uzależnionych / M. J. Sochocki // Remedium. - 2008, 7-8, s.38-39
 61. Relacje terapeutyczne w ujęciu TSR : cz. I / Krystian Labuda // Remedium. - 2009, nr 12, s.30-31
 62. Rodziny narkomanów / Jolanta Rogala-Obłękowska // Remedium. - 2001, nr 10, s.1-5
 63. Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, s.17-19
 64. Stowarzyszenie Eleuteria / oprac. JAC // Remedium. - 2007, nr 7, s.28-29
 65. Szkolna profilaktyka uzależnień - o krok dalej / Ilona Karasińska, Marcin Grabowski // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.35-36
 66. Szkoła bez uzależnień / Anna Trojanowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s.20-21
 67. Szkoła bez uzależnień / Anna Trojanowska // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, s.17-20
 68. Szkoła, uczniowie i narkotyki / Katarzyna Kocoń, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Remedium. - 2007, nr 10, s.28-29
 69. Temat : Alkohol - nie! : konspekt lekcji dla klas IV- VI szkoły podstawowej / Anna Wodzińska // Wychowawca. - 2006, nr 2, s.27
 70. Temperament - czynnik ryzyka w uzależnieniach? : cz. II / Elżbieta Hornowska // Remedium. - 2005, nr 9, s.20-21
 71. Terapia alkoholików w zakładach karnych : nowe regulacje prawne / Kazimierz Różański // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, s.12-14 Terapia osób uzależnionych od alkoholu.
 72. Terapia zastępcza w ramach terapii stacjonarnej / Werner Singer // Remedium. - 2006, nr 1, s.26-27
 73. Transition Facility 2004 / oprac. Mar // Remedium. - 2007, nr 7, s.30-31
 74. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 64 s. - (Kompetentny Nauczyciel)(Pedagogika / GWP) . - sygn. 88790. - ISBN 83-60083-67-3
 75. Uzależnienia : scenariusz zajęć / Sylwia Błażejczak // Wychowawca. - 2007, nr 5, s.25
 76. Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 2007, nr 2, s.18-21
 77. Uzależnienie od szklanego ekranu - chorobą XXI wieku / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 5, s.27
 78. Używanie narkotyków a płeć / Agnieszka Kolbowska // Remedium. - 2007, nr 9, s.28-29
 79. W poszukiwaniu sposobu realizacji działań zapobiegawczych / Aleksandra Sander // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.41-43
 80. W stronę autodestrukcji / Marzena Pasek // Remedium. - 2005, nr 5, s.18-19
 81. Walka z uzależnieniami / Stanisława Dzwonkowska // Lider. - 2006, nr 2, s.7
 82. Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Anna Borucka, Krzysztof Ostaszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s.3-7
 83. Wychowawca odpowiedzialny - w kontekście rozważań o uzależnieniach / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.3-6
 84. Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią / Marta Kowalczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s.34-40
 85. Zapobiegajmy! Chrońmy! : (profilaktyka alkoholowa) / Zofia Rudzińska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s.41-44
 86. Zapobieganie patologiom społecznym dzieci i młodzieży - problemy alkoholowe / Maria Staworzyńska- Grządziel // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1-2, s.284-288
 87. Zapobieganie uzależnieniom / Regina Trandziuk // Wychowawca. - 2009, nr 1, s.28
 88. Zażywanie narkotyków przez młodzież : znaczenie czynników temperamentalnych i charakterologicznych / Jan Chodkiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.17-20
 89. Znaczenie i rola nadziei w terapii uzależnień / Krystian Labuda // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s.11-14
 90. Żyję zdrowo - nałogom mówię nie : scenariusz zajęć profilaktycznych / Renata Czerwińska, Monika Pacewicz // Lider. - 2005, nr 2, s.12

 

Autor: PBW Tarnobrzeg