Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

oprac. Elżbieta Krupa

 

 

WSPOMAGANIE UZDOLNIEŃ I TWÓRCZOŚCI UCZNIÓW

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000–2010

 

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania / Sylwia Jakubiec. - Kraków : "Impuls", 2004.
  WP 89482
 2. Bajkoterapia czyli Jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : ogólnopolski konkurs literacki pt. Razem z Guziolkiem piszemy bajki : 2007/2008 / red. Katarzyna Szeliga. - Wyd. 2 popr. - Kraków : "Impuls", 2008.
  WL  45344
 3. Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie / Katarzyna Krasoń, Grażyna Szafraniec. - Kraków : "Impuls", 2002.
  WP 87771
 4. Dyrektor i szkoła, wspomaganie rozwoju ucznia / red. nauk. Krzysztof Polak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001.
  CzP 37.091.113/.2
 5. Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000
  WJ 1152/b, WK 2910 B
 6. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2005.
  WJ 51025
 7. Dziecko, teksty, znaczenia : konteksty edukacyjne i rozwojowe / pod red. Anny Wasilewskiej. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007.
  WP 97780
 8. Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka / Hanna Krauze-Sikorska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006.
  WJ 51979
 9. Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży / Irena Przybylska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007.
  WJ 51992
 10. Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie / Danuta Czelakowska. - Kraków : "Impuls", 2007
  WK 47344
 11.  Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się / Mel Levine ; przeł. [z ang.] Beata Horosiewicz. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004.
  WP 89414
 12. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci : każde dziecko ma talent / Christoph Perleth, Tania Schatz, Martina Gast-Gampe ; we współpr. z Danielem Ringhandem ; z niem. tł. Maria Skalska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.
  WK 44650
 13.  Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci : nie jesteś sam / Christoph Perleth, Tania Schatz, Martina Gast-Gampe ; we współpr. z Danielem Ringhandem ; z niem. tł. Maria Skalska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.
  WJ 51864
 14. Jak wspierać zdolnego ucznia? / Małgorzata Taraszkiewicz, Agnieszka Karpa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.
  WL  45731
 15. Jak wychować geniusza przez zabawę / Katarzyna Mitros. - Poznań : "Publicat", [2007].
  WP 97111
 16. Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. - Kraków : "Impuls", 2005.
  WK47753
 17. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008.
  WP 100149
 18.  Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego / Krystyna Bieluga. - Kraków : "Impuls", 2003.
  WP 12508/b
 19. Nowe teorie twórczości ; Nowe metody pomocy w tworzeniu : materiały z I Sesji Naukowo-Metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, 12-14 X 2001, Kraków / pod red. Krzysztofa J. Szmidta, Krzysztofa T. Piotrowskiego. - Kraków : "Impuls", 2002.
  WP 88685
 20. Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005.
  WP 93085
 21. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Wyd. 2 rozsz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.
  WP 88364
 22. Profile uzdolnień : intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych / Michał Hubert Chruszczewski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2009.
  WP 100869
 23. Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej Edward Sękowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
  WP 92190
 24. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls" 2009.
  WP 100020
 25. Rozwijanie kompetencji twórczych / Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2008.
  WP  95877
 26. Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży : poradnik dla wychowawców i nauczycieli / Beata Dyrda (red.). - Kraków : "Impuls", 2004.
  WK 45103
 27. Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka / Joanna Laskowska. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WP 96905
 28. Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2006.
  WL 46643
 29. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004.
  WP 92129
 30. Trening twórczości / Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Aleksandra Słabosz, Błażej Szymura. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  WJ 52388/10d
 31. Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej / Dorota Kubicka. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2003.
  WL 41591
 32. Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat / Beata Grabowska. - Kraków : "Petrus", cop. 2009
  WP 99815
 33. W poszukiwaniu matematycznych talentów / Sławomir Kopański. - Wilkowice : "Dla Szkoły", cop. 2003.
  WL 42462
 34. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008.
  WP 98238
 35. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005.
  WP 95217
 36. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005.
  WP 95218
 37. Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej / Marta Myszkowska-Litwa. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WP 97171
 38. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006.
  CzP 373.3.046-021.64
 39. Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole / Małgorzata Stańczak. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009.
  WP 101621
 40. Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  WP 98262
 41. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WJ 51789

 

Artykuły z czasopism:

 1. Biblioteka dla ucznia zdolnego / Anna Biernacka - Bryk // BIBLIOTEKARZ. - 2009, nr 10, s. 8 - 11
 2. Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych? / Janusz Abramczyk. - Bibliogr. // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 5, s. 18-22
 3. DiAMEnT : budowanie systemu pracy z uczniami zdolnymi w Małopolsce w ramach Projektu DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energie, talenty / Krystyna Dynowska-Chmielewska [i in.]. - (Programy wspierania talentów) // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 3-7
 4. Dostrzec geniusz świetności / Zbigniew Ignacy Paśko // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 3, dodatek Niezbędnik Dyrektora s. 3-8
 5. Droga do zdolności / Aneta Rylska - Juruś // EDUKACJA I DIALOG. - 2010, nr 3 - 4, s. 34 – 36
 6. Dzieci zdolne są w każdej klasie - aktywizująca rola dialogu / Beata Karus // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s. 59 - 71
 7. Dziecko zdolne / Paulina Białobrzeska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 2, s. 21-26
 8. Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? / Paulina Szachniuk - Albowicz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 6, s. 20-21
 9. Edukacja talentu Shinichi Suzuki : z doświadczeń pedagoga / Halina Brodziak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 3, s. 16(144)-19(148)
 10. Edukacja ucznia zdolnego / Magdalena Dobrzańska // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 2, s. 51-55
 11. Gdy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 2, s. 68 - 74
 12. Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 6, s. 14-18
 13. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 2, s. 43-46
 14. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów cz. 2 / Anna Magdalena Glinka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 3, s. 44-47
 15. Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? / Cecylia Mirela Nawrot // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 11, s. 51-53
 16. Jak wyhodować wychuchola - czyli jak nauczać twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Bibliogr. // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 2, s. 77-86
 17. Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s. 46 - 55
 18. Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej / Izabela Rudnicka // BIBLIOTEKA - CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 4, s. 16 – 18
 19. Kształcenie uczniów uzdolnionych / Ryszarda E. Bernacka // REMEDIUM. - 2002, nr 10, s. 10-11
 20. Kto odkryje mój talent? / Renata Gut // EDUKACJA I DIALOG. - 2008, nr 1, s. 17 – 20
 21. MacGyver i Bill Gates w szkolnej ławce / Krzysztof J. Szmidt ; rozm. przepr. Jolanta Białek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s. 16-25
 22. Młode talenty / Jolanta Wawoczny // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 2, s. 21
 23. Młodzieżowa e-Akademia / Lidia Wasyłyszyn // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 9, s. 26-27
 24. Na przekór schematom : rozmowa z dr Adamem Jagiełło-Rusiłowskim, pracownikiem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, edukatorem dramy, działaczem społecznym / rozm. przepr. Beata Igielska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 2, s. 3-8
 25. Nauczyciel - mistrz / Ryszarda Ewa Bernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 2, s. 13-20
 26. Nie przegap uzdolnień / Ryszarda Ewa Biernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 1, s. 99 - 108
 27. Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole : rozmowa z dr Beatą Dyrdą, pedagogiem z Uniwersytetu Śląskiego / rozm. przepr. Beata Igielska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 1, s. 6-11
 28. O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 4, s. 39 - 46
 29. O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s. 14 – 20
 30. Od okienka z poezją do DTP / Renata Otolińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 2, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" nr 1, s. 9-11
 31. Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 3, dodatek Niezbędnik Dyrektora s. 11-16
 32. Odyseja umysłu / Aleksandra Sommerfeld // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 2, s. 32-39
 33. Opis i analiza przypadku pedagogicznego: "Praca z uczniem zdolnym, lecz trudnym" / Jolanta Mańka // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2005/2006, nr 2, s. 103-109
 34. Pokarało mnie geniuszem... / Magdalena Marzec // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 2, s. 67 – 76
 35. Pomoc pedagogiczno - psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s. 86 - 90
 36. Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 3, s. 27-30
 37. Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 1, s. 14 -15
 38. Praca z dzieckiem zdolnym / Dorota Mróz // PRZEWORSKIE FORUM OŚWIATOWE. - 2009, nr 13, s.21-22
 39. Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek //  NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 6, s. 36-41
 40. Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łabecka // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 51-53
 41. Ryzyko twórczości w szkole / Krzysztof T. Piotrowski. - Bibliogr. // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 4, s. 113-121
 42. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksą / Aneta Jałowiecka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s. 48 – 58
 43. Standardy kształcenia uczniów zdolnych / Jerzy Janowicz // MATEMATYKA. - 2005, nr 1, s. 19 – 25
 44. Sukces ucznia zależy od ciebie / Kazimierz Kotlarski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 1, s. 79 – 89
 45. System ucznia zdolnego / Maciej Karasiński // PRZEWORSKIE FORUM OŚWIATOWE. - 2009, nr 13, s. 7-9
 46. Szkolne perełki : o pracy z uczniem zolnym / Ewa Grodecka // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 5, s. 49-50
 47. Szkolny system wspierania zdolności talentów / Julian Piotr Sawiński. - Bibliogr. // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 2, s. 21-22
 48. Szybko, więcej, twórczo... / Ryszarda Ewa Bernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s. 113 - 122
 49. Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! / Ryszarda Ewa Biernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 2, s. 107 - 115
 50. Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 1, s. 18 – 20
 51. Uczeń zdolny w szkole / Grażyna Łabecka // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 50
 52. Uczeń zdolny... niespecjalnej troski / Magdalena Marzec // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 1, s. 45-54
 53. Uniwersytet Dzieci / oprac. Anna Rękawek. - (Programy wspierania talentów) // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 13-16
 54. W tych dzieciach jest muzyka /  Daniel Zych ; rozm. przepr. Halina Drachal // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2010, nr 14, s. 10
 55. WARS i SAWA : Warszawski system wspierania uzdolnionych / Krystyna Kozak. - (Programy wspierania talentów) // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 8-12
 56. Wszystko w jednym, czyli jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną / Anna Tomczyk-Churska // BIBLIOTEKA - CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 2, s. 12-14
 57. Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego zdolnych uczniów o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych / Anna Wołpiuk-Ochocińska, Andrzej Sękowski. - Summ. - Bibliogr. // CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE. - 2009, nr 1, s. 57-69
 58. Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 11, s. 9 – 13
 59. Zdolni także ci mniej zdolni / Magdalena Pitala // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 2, s. 53 – 65
 60. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej. - Bibliogr. // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 1, s. 13-15

Autor: Elżbieta Krupa