ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci
(bibliografia w wyborze)

 

Książki

 1. ADHD/ADD : jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R. Carter ; tł. z jęz. ang. Karolina Kraczkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.
  WypRz 239047
 2. ADHD - nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus ; tł. [z ang.] Elżbieta Niegowska-Drachal. - Warszawa : "Bellona", 2006.
  WypRz 230352
 3. ADHD - naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Martin L. Kutscher ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : K. E. Liber, 2009.
  WypRz 234452
 4. ADHD nie istnieje : cała prawda o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi / Richard Saul ; [przeł. Rafał Pękała]. - Białystok : "Vivante", 2015.
  WypRz 243682
 5. ADHD : podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodziców / Russell A. Barkley ; tł. [z ang.] Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka, 2009.
  WypRz 234453
 6. ADHD : polemiki i badania / red. nauk. Wanda Baranowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009.
  CzytR 238571
 7. ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  WypRz 243319
 8. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
  WypRz 230415, CzytR 230414
 9. Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. - Warszawa : "Scholar", 2011.
  WypRz 238599, CzytR 237611
 10. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006.
  WypRz 233022, CzytR 233021
 11. Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. - Warszawa : "Scholar", 2011.
  WypRz 238599, CzytR 237611
 12. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Wyd. 7. - Kraków : "Impuls", 2016.
  WypRz 245313
 13. Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i badania / Piotr Pawlak. - Kraków : "Impuls", 2013.
  WypRz 240608
 14. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2007.
  WypRz 236271,
 15. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher[oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "Liber", 2007.
  WypRz 230745, CzytR 230744
 16. Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
  CzytR 233848
 17. Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym : poradnik i scenariusze spotkań terapeutycznych : poznać - zrozumieć - zaakceptować / Katarzyna Chrąściel. - Gdańsk : "Harmonia", 2011.
  WypRz 237431, CzytR 238606
 18. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
  WypRz 236974, CzytR 238865
 19. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstany Ignaciuk. - Kraków : "Impuls", 2010.
  WypRz 235603
 20. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2018.
  WypRz 247346
 21. Jak pomóc dziecku z ADHD? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009.
  WypRz 234492
 22. Jak ugryźć ADHD : kompletny przewodnik po dietach bezmlecznych i bezglutenowych : przepisy, porady, wskazówki : ponad 100 przepisów / Pamela Compart, Dana Laake ; [tł. Justyna Rudnik]. - Warszawa : "Foksal", cop. 2015.
  WypRz 243725
 23. Jak żyć z ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi w świetle najnowszych badań / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; tł. Krzysztof Puławski. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007.
  WypRz 232939
 24. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja-vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
  WypRz 228944
 25. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.
  WypRz 231304, CzytR 231303
 26. Małe dzieci z ADHD : wczesna identyfikacja i interwencja / George J. DuPaul, Lee Kern ; tł. Anna Binder, Marek Binder ; red. nauk. pol. wyd. Artur Kołakowski, Monika Szaniawska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
  WypRz 242611
 27. Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych / Kurt Mosetter, Reiner Mosetter ; przeł. [z niem.] Urszula Szymanderska. - Łódź : "JK", 2006.
  WypRz 229910, CzytR 229909
 28. Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania / Janet E. Heininger, Sharon K. Weiss ; przeł. [z ang.] Andrzej Jankowski. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2005.
  CzytR 230367
 29. Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. - Wyd. popr. - Warszawa : "Difin", 2006.
  WypRz 229617, WypRz 231127, CzytR 229607
 30. Pomóż dziecku z...ADHD : [praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów] / Kate E. Spohrer ; [tł. z ang. Dorota Ściepko-Cram]. - Warszawa : K. E. Liber, 2006.
  WypRz 231350, CzytR 230533
 31. Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej / Aneta Rita Borkowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
  CzytR 232655
 32. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006.
  WypRz 230067, CzytR 230066
 33. Przewodnik przetrwania dla dzieci z ADHD i ich rodziców / John F. Taylor ; przekł. z ang. Paulina Zaborek. - Kielce : "Jedność", 2013.
  CzytR 241487
 34. Szczeniak : jak labrador ocalił chłopca z ADHD / LiamCreed ; przeł. Andrzej Wajs. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2011.
  WypRz 237065
 35. Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Katarzyna Herda-Płonka. - Kraków : "Impuls", 2012.
  WypRz 243887
 36. Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka / Joanna Bulska. - Toruń : "Akapit", 2012.
  WypRz 238960
 37. Terapia ADHD : trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym / Natalia Kajka, Kinga Szymona. - Lublin : "Czelej", 2014.
  CzytR 242154
 38. Terapia osób o specjalnych potrzebach / Ewa Puszczałowska-Lizis, Edyta Agnieszka Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2013.
  WypRz 241147, CzytR 241146
 39. To normalne! : dlaczego zwyczajne zachowania naszych dzieci nazwano ADHD , autyzmem i innymi zaburzeniami / Enrico Gnaulati ; tłum. Iga Noszczyk. - Kraków : Znak Litera Nova, 2016.
  WypRz 245670
 40. W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; przeł. [z ang.] Izabela Sowa. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004.
  CzytR 228209
 41. Włączyć hamulce : poradnik dla dzieci i młodzieży z ADHD / Patricia O. Quinn, Judith M. Stern ; przekl. Milena Bianga, Patrycja Pacyniak ; il. Monika Pollak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
  WypRz 235174
 42. Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli / Linda J. Pfiffner ; przekł. Jacek Bieroń. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2004.
  WypRz 231216, WypRz 228522, CzytR 228425
 43. Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
  WypRz 240414, CzytR 240301
 44. Zrozumieć ADHD : kieszonkowy poradnik dla rodziców / Christopher Green, Kit Chee ; przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna. - Warszawa : "MT Biznes", 2011.
  WypRz 236507
 45. Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu / Magdalena Kamińska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  WypRz 235796
 46. Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców / BerndMumbach ; przekł. [z niem.] Magdalena Labiś. - Kraków : "WAM", 2006.
  WypRz 230528, CzytR 230527
 47. Żywe srebro : ADHD / Aleksandra Chmielewska. - Wyd. 3. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017.
  CzytR 246165

 

Dokumenty elektroniczne

 1. ADHD - darem czy potępieniem? [Film] / scen. i reż. Alek Madej ; realiz. Studio Alma. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, [ok. 2007].
  AudRz 442
 2. ADHD - już z tobą nie wytrzymam [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2006.
  AudRz 260
 3. Piotrek [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2007.
  AudRz 262

 

Artykuły

 1. ADHD - jak budować system wsparcia / oprac. Magda Wójcik.// Remedium. - 2006, nr 11, dod. s. 20
 2. ADHD - świat to za mało / oprac. Magda Wójcik.// Remedium. - 2006, nr 6, wkł., s. 20
 3. ADHD - z szacunkiem dla genów / Irena Wielowiejska-Comi.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 122-131
 4. ADHD, czyli jazda rowerem bez pedałów / Przemysław Bąbel.// Charaktery. - 2008, nr 9, s. 8-18
 5. ADHD już w przedszkolu / Alina Dudek.// Meritum. - 2011, nr 4, dodatek Oświata Mazowiecka, nr 5, s. 21-23
 6. ADHD na wakacjach : zmagania wychowawcy kolonijnego z dzieckiem mającym ADHD / Dagmara Kalczyńska.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 62-66, bibliogr.
 7. ASwawolnyDyzio czy dziecko z ADHD? / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 25-28
 8. Asystent dziecka nadpobudliwego, czyli o pracy z uczniem z ADHD w praktyce / Justyna Tkocz.// Głos Pedagogiczny. - 2011, styczeń, s. 32-35
 9. Cała prawda o ADHD / Karolina Oleksa.// Życie Szkoły. - 2017, nr 1, s. 20-25
 10. Czy na pewno zaburzenie? / Jadwiga Wrońska.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 132-141
 11. Czym jest ADHD / Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek.// Głos Pedagogiczny. - 2010, wrzesień, s. 54-55
 12. Dzieci z ADHD i zahamowane / Bożena Karzewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7-8, s. 18-20
 13. Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym / Tomasz Hanć.// Remedium. - 2006, nr 10, s. 28-29
 14. Dziecko nadpobudliwe, czy chore na ADHD? / Hanna Borucka.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 5-6
 15. Dziecko z ADHD to praca 24 godziny na dobę / Kinga Rusin, rozm. przepr. Anna Przybył, Agata Kapela.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 9-13
 16. Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 32-37
 17. Funkcjonowanie ucznia z ADHD w środowisku wychowawczym / Sonia Wawrzyniak.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7-8, s. 37-44
 18. Impulsywność poznawcza w zespole ADHD / Aneta Borkowska.// Psychologia Rozwojowa. - T. 10, nr 3 (2005), s. 145-156, bibliogr.
 19. Jak sobie radzić z ADHD? / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 13, s. 12
 20. Jak wychować dziecko z ADHD / Bożena Rytel.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 61 – 62
 21. Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz.// Remedium. - 2006, nr 1, s. 30-31
 22. Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu / Magdalena Cyrklaff.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 3-5
 23. Moda na ADHD? / Teresa Słowikowska.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 23-25
 24. Nadpobudliwość psychoruchowa / Katarzyna Wojciechowska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 19-22
 25. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / Izabela Gelleta-Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 18-22
 26. Nauczyciel "niespecjalnie - specjalny" wobec szkolnej pracy z uczniem z ADHD / Wanda Baranowska.// Kultura i Edukacja. - 2010, nr 2, s. 188-199
 27. Niegrzeczny czy chory na ADHD? Problem ADHD w szkole / Karolina Hawrylewicz.// Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 60-61
 28. Oblicza impulsywności w zespole ADHD / Aneta R. Borkowska.//W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 207-213, bibliogr.
  WypRz 233938, CzytR 233937
 29. Oswajanie ADHD / Aneta Paszkiewicz.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 90-97
 30. Swawolny Dyzio czy dziecko z ADHD? / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 25-28
 31. Tajemnicze ADHD / Joanna Belińska.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 2 (5) luty, s. 33
 32. Terapia dziecka z ADHD / Teresa Wejner.// Gazeta Szkolna. - 2008, nr 2, s. 23
 33. Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo : metody ułatwiające funkcjonowanie w szkole / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 11, s. 43-47
 34. Uczeń z ADHD w szkole - porażka czy wyzwanie / Anna Zych.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 54-57
 35. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej / Małgorzata Hebel.// Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 594-598

 

 

 

Rzeszów, 15.03.2019 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

 

Autor: Małgorzata Smulska