Cichociemni

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

 

CICHOCIEMNI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Druki zwarte:

 1. Ankieta cichociemnego / Alfred Paczkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1984
  WP 66558
 2. Ankieta cichociemnego / Alfred Paczkowski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Pax", 1987
  WP 75283
  WP 83285
 3. Cichociemni : elita polskiej dywersji / Kacper Śledziński. - Kraków : "Znak", 2012
  WK 51128
  WP 106057
 4. Cichociemni / Jędrzej Tucholski. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Pax", 1985
  MKsK 94(438)
  MKsK 94(438)
  WL 31796
 5. Cichociemni / Jędrzej Tucholski. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : "Pax", 1988
  WJ 45090
  WP 77106
 6. Cichociemni : z Polski do Polski / Jan Szatsznajder. - Wrocław : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985
  WK 39876
  WP 107732
 7. Cichociemny z Izdebek : kapitan Michał Fijałka (1915-1983) / Krzysztof A. Tochman. - Brzozów : Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta, 1993
  WP 82167
 8. Droga cichociemnego do łagrów Kołymy / Wacław Kopisto. - Warszawa : "Volumen", 1990
  Rzeszów WypRz 213852
 9. Droga "Ponurego" : rys biograficzny majora Jana Piwnika / Wojciech Konigsberg ; wstęp Zdzisław Rachtan "Halny". - Warszawa : "Rytm" : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 2011
  Krosno M 133095
 10. Drogi cichociemnych / red. prowadzący Zofia Gawryś. - Warszawa : Bellona : De Agostini Polska, 2013
  WP 108168
 11. Dzienniki cichociemnego 1939-1942 / Wiesław Szpakowicz ; wstęp, oprac. i red. Krzysztof Kaczmarski i Krzysztof Adam Tochman. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014
  WK 51988
  WL 49540
  WP 107948
 12. Elżbieta Zawacka "Zelma", "Sulica", "Zo" / tekst i wybór zdj. Katarzyna Minczykowska . - Toruń : Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek", 2007
  WJ 1396/br
  WK 3781 B
  WP 102394
 13. Generał Władysław Sikorski / Jerzy Majka. - Rzeszów : "Libra", 2007
  WJ 52953
  WJ 54194
  WJ 54304
  WK 50081
  WL 47415
  WL 47478
  WP 103736
  CzP 929-052(3/9)A/Z
 14. Lekarz nie przyjmuje / Alfred Paczkowski ; przedm. Jerzy Śląski. - Warszawa : "Pax", 1981
  WJ 38377
 15. Major Wacław Kopisto : cichociemny, oficer AK, Sybirak / Krzysztof A. Tochman. - Rzeszów : "Libra" : Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2010
  Ustrzyki UM 26326
 16. Na tajnym froncie : śląscy spadochroniarze w grupach dywersyjno-zwiadowczych na tyłach wojsk hitlerowskich / Zbigniew Kantyka. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987
  WP 74033
 17. Podwójna pętla : wspomnienia cichociemnego / Tomasz Kostuch. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1988
  WL 35362
 18. Powracali nocą / Jędrzej Tucholski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988
  Krosno M 92976
  Ustrzyki UM 21011
  Rzeszów WypRz 206459
 19. Pseudonim "Zapora" : mjr cc. Hieronim Dekutowski (1918-1949) / Adam F. Baran. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996
  Tarnobrzeg TCz 75644
 20. Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki : emisariusz, cichociemny, oficer Komendy Głównej AK / Jerzy Majka, Grzegorz Ostasz. - Rzeszów : "Libra", 2007
  Nisko NG 50871
  Rzeszów WypRz 230994
  Strzyżów BStWy 33079
 21. Raport z Podziemia 1942 / Marek Celt. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1992
  WK 37244
 22. Słownik biograficzny cichociemnych. T. 1 / Krzysztof A. Tochman. - Oleśnica : "Kasperowicz-Meble", 1995
  Krosno Cz 106029
 23. Słownik biograficzny cichociemnych. T. 2 / Krzysztof A. Tochman. - Rzeszów : "Abres", 1996
  Krosno M 128561
  Jasło JM 69252
  Krosno Cz 108674
 24. Spadochroniarze / Jędrzej Tucholski. - Warszawa : "Pax", 1991
  Krosno M 102395
 25. Wspomnienia cichociemnego / Marek Lachowicz ; wstęp i oprac. nauk. Krzysztof A. Tochman. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2011
  WJ 54943
  WL 48013
  WP 104741
 26. Zfałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie : wspomnienia 1939-1946. T. 1 / Stanisław Jankowski, "Agaton" [pseud.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980
  WJ 37805
  WP 59170
 27. Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie : wspomnienia 1939-1946. T. 1 / Stanisław Jankowski, "Agaton" [pseud.]. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984
  WP 68645
 28. 28. Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie : wspomnienia 1939-1946. T. 1 / Stanisław Jankowski, "Agaton" [pseud.]. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988
  WL 35803
 29. Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie : wspomnienia 1939-1946. T. 2 / Stanisław Jankowski, "Agaton" [pseud.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980
  WJ 37806
  WP 59171
 30. Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie : wspomnienia 1939-1946. T. 2 / Stanisław Jankowski, "Agaton" [pseud.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984
  WP 68646
 31. Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie : wspomnienia 1939-1946. T. 2 / Stanisław Jankowski, "Agaton" [pseud.]. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988
  WL 35804
 32. Znak cichociemnych / Przemysław Bystrzycki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983
  WJ 39758
  WP 63291
  WP 63292

 

Artykuły z czasopism:

 1. Cichociemni - zawsze samotni w walce / Grzegorz Łakomski // Mówią Wieki. - 2007, nr 10, s. 14-20
 2. Generał Profesor Elżbieta Zawacka (1909-2009) - pedagog społeczny, andragog / Ewa Minczykowska// Kultura i Edukacja. - 2009, nr 1, s. 148-155, bibliogr.
 3. Hieronim Dekutowski PS. "Zapora" : 1918-1949 / Tadeusz Wojteczko// Dzikovia. - 2009, nr 37, s. 14-15
 4. Na stracenie szli spokojnie / Piotr Wiejak// Pamięć.pl. - 2015, nr 3, s. 53-57
 5. Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki : legionista, cichociemny, szef wywiadu Komendy Głównej AK / Grzegorz Ostasz// Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad". - 2007, nr 1/2, s. 11-13
 6. Wszyscy od "Zapory" / Piotr Niemiec// Tygodnik Nadwiślański. - 2014, nr 10, s. 14

 

Dokumenty elektroniczne:

 1. My Cichociemni. Głosy żyjących [Film] / scen. i reż. Paweł Kędzierski. - Warszawa : TiM, [2010].
  Tarnobrzeg TDVD 710
  Rzeszów AudRz 632
 2. Ślad pamięci. CD 10 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
  WK 164
  WP 378/E/ae
  WJ 294/DVD
  WL 358 SL
 3. Ślad pamięci. CD 11 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
  WK 165 DO
  WP 379/E/ae
  WJ 295/DVD
  WL 359 SL
 4. Ślad pamięci. CD 12 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
  WK 166 DO
  WP 380/E/ae
  WJ 296/DVD
  WL 360 SL
 5. Ślad pamięci. CD 13 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
  WK 167 DO
  WP 381/E/ae
  WJ 297/DVD
  WL 361 SL
 6. Ślad pamięci. CD 14 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
  WK 168 DO
  WP 382/E/ae
  WJ 298/DVD
  WL 362 SL
 7. Ślad pamięci. CD 15 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
  WK 169 DO
  WP 383/E/ae
  WJ 299/DVD
  WL 363 SL
 8. Ślad pamięci. CD 16 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
  WK 170 DO
  WP 384/E/ae
  WJ 300/DVD
  WL 364 SL
 9. Ślad pamięci. CD 17 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011
  WK 171 DO
  WP 385/E/ae
  WJ 301/DVD
  WL 365 SL
 10. Ślad pamięci. CD 19 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011
  WK 173 DO
  WP 387/E/ae
  WJ 303/DVD
  WL 373 SL
 11. Ślad pamięci. CD 20 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011
  WK 174 DO
  WP 388/E/ae
  WJ 304/DVD
  WL 374 SL
 12. Ślad pamięci. CD 21 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011
  WK 175
  WP 389/E/ae
  WJ 305/DVD
  WL 375 SL
 13. Ślad pamięci. CD 22 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011
  WK 176 DO
  WP 390/E/ae
  WJ 306/DVD
  WL 376 SL
 14. Ślad pamięci. CD 23 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
  WK 177 DO
  WP 391/E/ae
  WJ 307/DVD
  WL 377 SL
 15. Ślad pamięci. CD 24 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
  WK 178 DO
  WP 392/E/ae
  WJ 308/DVD
  WL 378 SL
 16. W służbie ojczyzny [Dokument elektroniczny] : sylwetka majora Wacława Kopisto (1911-1993) / oprac. Ryszard Ziobroń. - Rzeszów : IPN, 2003
  Rzeszów AudRz 27

 

Autor: Elżbieta Krupa