Altruizm, zachowanie prospołeczne

Rzeszów

PEDAGOGOCZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
w RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

Altruizm, zachowanie prospołeczne 

KSIĄŻKI

 1. Altruizm a wychowanie / Mieczysław Łobocki. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - 157 s.
  CzytR 224217
 2. Altruizm i klektywizm dziecięcy / Łucja Muszyńska. - Warszawa : WSiP, 1976. - 239, [1] s.
  WypRz 155996-998
 3. Ewolucja - mózg - zachowania społeczne / Andrzej Łukasik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - 314, [1] s.
  WypRz 245330, CzytR 245626
 4. Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych / pod red. Zofii Gawliny. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001. - 157 s.
  CzytR 225163
 5. Kształtowanie zachowań prospołecznych u dzieci za pomocą modelowania / Barbara Arska-Karyłowska ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Psychologicznych. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1982. - 114 s. 
  CzytR 187314, WypRz 187662, WypRz 187663
 6. Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących "ja" dla zwiększania gotowości do zachowań prospołecznych / Maria Jarymowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - 156 s.
  CzytR 172499, WypRz 172500, WypRz 171721
 7. Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość / Janusz Reykowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 487, [1] s.
  CzytR 202307, WypRz 204320, WypRz 204320, WypRz 204320
 8. O naturze ludzkiej / Edward O. Wilson ; przeł. [z ang.] i opatrzyła słowem wstępnym Barbara Szacka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - 257, [3] s.
  CzytR 206126, WypRz 206127
 9. O rodzajach pomocy / Barbara Hajduk, Edward Hajduk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2006. - 158, [2] s.
  CzytR 229654, WypRz 230055
 10. O różnych obliczach altruizmu / pod red. Doroty Rutkowskiej i Anny Szuster. - Warszawa : "Scholar", 2008. - 301 s.
  CzytR 233123
 11. Pomoc jako zachowanie prospołeczne / red. Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie. Instytut Socjologii 2012. - 633 s. 
  CzytR 240267
 12. Psychologia społeczna w relacji ja-inni / red. Serge Moscovici ; tł. [z fr.] Marek Cielecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 262, [2] s.
  CzytR 221179, WypRz 221232
 13. Psychologia życia społecznego : podręcznik psychologii społecznej dla praktyków i studentów / Wilhelmina Wosińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004. – 703, [1] s.
  CzytR 228406
 14. Skillstreaming : kształtowanie młodego człowieka : nowe strategie i perspektywy nauczania umiejętności prospołecznych / Arnold P. Goldstein, Ellen McGinnis. - Wyd. popr. - Warszawa : Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom "Karan", cop. 2001. - 336 s.
  CzyR 232679, WypRz 232680
 15. Skillstreaming : kształtowanie umiejętności ucznia : [nowe strategie i perspektywy nauczania umiejętności prospołecznych] / [Ellen McGinnis, Arnold P.Goldstein]. - Wyd. popr. - Warszawa : Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom "Karan", cop. 2001. - 360 s.
  CzytR 232678
 16. Wolontariat i samopomoc : podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka / pod red. Piotra Sikory. - Opole : Uniwersytet Opolski 2007. – 142 s.
  WypRz 237675
 17. Wolontariat w teorii i praktyce / red. nauk. Małgorzata Danielak-Chomać, Barbara Dobrowolska, Agnieszka Roguska. - [Wiśniew] : Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Szansa" ; Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 2010. - 214 s.
  WypRz 236415, CzytR 246215
 18. Wyznaczniki postawy altruistycznej : badania nad zachowaniami prospołecznymi / Anna Potocka-Hoser ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - 111, [1] s.
  CzytR 124254, WypRz 124255 – 257
 19. Zachowania prospołeczne i antyspołeczne / David Clarke ; przekł. [ z ang.] Milena Bianga. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. -220 s.
  CzytR 229264

ARTYKUŁY

 1. "Zobacz on potrzebuje twojej pomocy" : jak nauczyć dziecko umiejętności dostrzegania potrzeb innych / Lidia Kołodziejska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 6, s. 54-58
 2. ..jak altruizm / oprac. MAG.// Remedium. - 2007, nr 5, s. 32
 3. Altruizm dziecięcy - utopia czy wyzwanie dla edukacji / Ilona Lasota // Życie Szkoły. - 2008, nr 10, s. 5-9
 4. Altruistyczne i prospołeczne zachowania nauczycieli szkół podstawowych / Zuzanna Zbróg.// Wychowaniwe na co Dzień. - 2014, nr 3, s. 3-7
 5. Altruizm dziecięcy - utopia czy wyzwanie dla edukacji / Ilona Lasota.// Życie Szkoły. - 2008, nr 10, s. 5-9
 6. Altruizm w szkolnych murach / Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 5, s. 72-76
 7. Czy warto być altruistą / Marzanna Farnicka.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 89-94
 8. Dylemat altruizmu, czyli o zagadce ludzkiej bezinteresowności / Anna Szuster-Kowalewicz.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 87-97
 9. I jak tu (nie) być altruistą / Justyna Szymańczyk, Marcin Chrzanowski.// Charaktery. - 2014, nr 4, s. 74-77
 10. Inercja wspaniałomyślności w procesie wychowania dzieci i młodzieży a dezyderaty komunikacyjnej asertywności / Alicja Żywczok.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 3, s. 15-30
 11. Internet jako źródło postaw prospołecznych / Joanna P. Bierówka // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 3, s. 15-36
 12. Jak uczyć pomagania / Ina Pohorecka, Magdalena Sofulak.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 29-40
 13. Kierunki wartościowania młodzieży licealnej w kontekstach społecznych / Franciszka Wanda Wawro // W: Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych / pod red. Franciszki Wandy Wawro. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008. - s. 113- 131
  CzytR 233685
 14. Korczakowskie wychowanie do wartości / Alicja Janiak.// Wychowawca. - 2017, nr 11, s. 16-
 15. Kształtowanie zachowań prospołecznych u dzieci i młodzieży / Anna Graboś-Złotek.// W: Pomoc jako zachowanie prospołeczne / red. Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 381-394
  CzytR 240267
 16. Kto pomoże obcym? : wysoki status i silna identyfikacja z własną grupą jako ogranicznia zdolności do przyjmowania perspektywy grupy obcej / Michał Bilewicz.//W: W kręgu psychologii społecznej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. - S. 100-114
  CzytR 237600
 17. Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci / Grzegorz Piekarski.// Edukacja. - 2006, nr 4, s. 24-38
 18. Motywy, dylematy i trudności pomagania innym / Teresa Zbyrad.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 21-29
 19. Nabywanie umiejętności altruistycznych / Dariusz Horbaczewski.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 37-42 
 20. Nastawienia egocentryczne i prospołeczne młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Renata Biernat.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 17-22
 21. O rodzajach pomocy / Barbara Hajduk, Edward Hajduk. - Kraków : "Impuls", 2006.
 22. O różnych obliczach altruizmu / pod red. Doroty Rutkowskiej i Anny Szuster. - Warszawa : "Scholar", 2008.
 23. Orientacje społeczne warszawskich maturzystów / Anna Turowska // Edukacja. - 2008, nr 2, s. 33-39
 24. Po co komu altruizm / Paula Pilarska.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 43-47
 25. Pomaganie Innemu - misja czy umiejętność / Krystyna D. Rzedzicka // W: Poznańska pedagogika specjalna : tradycje - osiągnięcia - perspektywy rozwoju / pod red. Władysława Dykcika, Andrzeja Twardowskiego. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - s. 109-118
  CzytR 230270
 26. Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych / Helena Sęk.//W: Psychologia kliniczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 246-255
 27. Poziom altruizmu a motywacja wolontariuszy wspierających społeczną aktywność młodych dorosłych z niepełnosprawnością ruchową, zależnych fizycznie / Grażyna Aondo-Akaa.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2018, nr 2, s. 127-139
 28. Pozycja w rodzeństwie a zachowania prospołeczne dzieci i młodzieży / Marta Wyszyńska.//W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. - Białystok : "Trans Humana", 2009. - S. 273-2
  CzytR 234992
 29. Preferencje rozdziału dóbr u młodzieży maturalnej / Anna Turowska // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 4, s. 103-111
 30. Retrospektywa altruizmu oraz moralna postawa polskiej młodzieży na Wileńszczyźnie wobec czynników kształtujących altruizm / Saulius Lileikis.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 2, s. 131-140
 31. Samolub pod kontrolą / Piotr Markiewicz // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 48-51
 32. Samolubny opiekun / Mateusz Hohol, Łukasz Kwiatek.// Charaktery. - 2014, nr 1, s. 80-85
 33. Trzy filary działalności prospołecznej: altruizm - wolontariat - filantropia : odniesienia pedagogiczne / Beata Maria Nowak.//W: Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 47-56
 34. Wpływ procedury aktywizującej lęk przed śmiercią na gotowość do zachowań altruistycznych / Michał Jaśkiewicz.// Studia Psychologiczne. - T. 42, z. 2 (2004), s. 47-56
 35. Wpływ wartości na wzory zachowań społecznych młodzieży / Józef Styk // W: Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych / pod red. Franciszki Wandy Wawro. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
  CzytR 233685
 36. Zachowania prospołeczne dzieci / Danuta Al-Khamisy.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 4-8
 37. Zachowania prospołeczne dzieci / Monika Deja.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 2, s. 56-58
 38. Zachowania prospołeczne dzieci w przedszkolach masowych i integracyjnych / Danuta Al-Khamisy.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 34-46
 39. Zachowania prospołeczne i altruistyczne uczniów szkoły podstawowej / Zuzanna Zbróg.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 113-125
 40. Zachowania prospołeczne i altruistyczne uczniów szkoły podstawowej / Zuzanna Zbróg.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 113-125
 41. Zachowania społeczne dzieci w przedszkolu / Paweł Pindera, Michał Pindera, Josip Szames // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 122-133
 42. Zemsta może być rozkoszą / Eva Eismann.// Charaktery. - 2012, nr 3, s. 42-45

 

Czytelnik zalogowany do katalogu INTEGRO może zamówić skany i kserokopie artykułów i fragmentów książek.

Rzeszów, 29.04.2019
Opracowała na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa