Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia

Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy
(bibliografia w wyborze)

 

 

Książki:

 1. Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. - Kraków : "Impuls", 2008.
  Sygn. WypRz 232506, CzytR 231889
 2. Edukacyjne konteksty współczesności - z myślą o przyszłości / Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła. - Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn. CzytR 247349
 3. Etyka pedagogiczna : podręcznik dla wychowawców / Janusz Homplewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 1996.
  Sygn. WypRz 219246, WypRz 219247, WypRz 219245
 4. Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. - Gliwice ; Kraków : Kolegium Nauczycielskie ; "Impuls", 2008.
  Sygn. CzytR 243153
 5. Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP) : podręcznik / Jacek Pyżalski, Piotr Plichta. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007.
  Sygn. CzytR 231941
 6. Myśleć jak pedagog / Bogusław Śliwerski - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
  Sygn. WypRz 235706, CzytR 235705
 7. Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. - Warszawa : "CeDeWu", 2017.
  Sygn. WypRz 245882
 8. Ped@gog w blogosferze 2008/2009 / Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Sygn. WypRz 234910
 9. Pedagodzy na współczesne czasy : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Pedagogiki ; Katolicki Uniwersytet w Rużomberku. Wydział Pedagogiczny. - Sandomierz : Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka, 2006.
  Sygn. WypRz 243639
 10. Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Anna Błasiak, Ewa Dybowska, Norbert Pikuła. - Kraków : Akademia Ignatianum : "WAM", 2012.
  Sygn. CzytR 240280
 11. Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017.
  Sygn. CzytR 246305
 12. Pedagogia na dziś : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej ; Katolicki Uniwersytet w Ružomberku. Wydział Pedagogiczny. - Stalowa Wola ; [Sandomierz : Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka, 2007.
  Sygn. WypRz 243638
 13. Pedagogika w pokoju nauczycielskim / red. Krzysztof Kruszewski ; [aut. Bożena Chrząstowska i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
  Sygn. CzytR 224107
 14. Poczucie podmiotowości pedagogów szkolnych a ich osobowościowe wyznaczniki pracy / Joanna Wierzejska. - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
  Sygn. WypRz 247264
 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / Marzenna Czarnocka. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2016.
  Sygn. WypRz 245654
 16. Rola zawodowa pedagoga szkolnego / Irena Jundziłł. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
  Sygn. WypRz 178086, WypRz 178083, WypRz 178084, WypRz 178085, WypRz 178087, WypRz 178088, WypRz 178090, CzytR 177457
 17. Talent pedagogiczny / Stefan Szuman. - Katowice : Józef Nawrocki, 1947.
  Sygn. WypRz 3378
 18. Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 3.  - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.
  Sygn. WypRz 228074, CzytR 226954
 19. W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów : badania rekonstrukcyjne / Danuta Urbaniak-Zając. - Kraków : "Impuls", 2016.
  Sygn. WypRz 244905
 20. Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. nauk. Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.
  Sygn. WypRz 241319, CzytR 240740

 

Artykuły: 

 1. Aspekty twórcze w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Budziak. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 9, s. 48-54. 
 2. Ciemne strony zawodowych dobroczyńców / Małgorzata Jałocho.  // Remedium 2005, nr 6, s. 22-23. 
 3. Czas posumowań / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2014, nr 6, s. 4-7.
 4. Diagnostyczno-stymulująca działalność pedagoga szkolnego w sytuacji opiekuńczo-wychowawczej / Urszula Gruca-Miąsik.// W: Opieka jako kategoria wychowawcza : metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym / pod red. nauk. Urszuli Grucy-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. s. 249-260. 
  Sygn. CzytR 245825
 5. Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga / Małgorzata Łoskot. W: // Głos Pedagogiczny 2011, listopad, s. 22-23.
 6. Droga do tożsamości pedagogów profesjonalnych (socjologiczne aspekty zawodu) / Jan Żebrowski.  // Nowa Szkoła 2011,nr 8, s. 30-39. 
 7. Drogi rozwoju zawodowego pedagogów resocjalizacyjnych / Renata Szczepanik.  // W: Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej / red. nauk. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik. Toruń : "Akapit", 2013 s. 172-198. 
 8. Działania profilaktyczne pedagoga i zespołu nauczycielskiego - praktyka wychowawcza / Renata Zachara. //W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. s. 256-267. 
  Sygn. CzytR 235734
 9. Innowacja w pracy pedagoga / Marlena Działabij-Drupka. W:  Głos Pedagogiczny 2012, styczeń, s. 12-13. 
 10. Kodeks dobrej komunikacji pedagoga / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2012, październik, s. 25. 
 11. Kompetencje i umiejętności pedagoga resocjalizacyjnego w pracy z młodzieżą trudną / Czesław Kustra //W: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej / Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012 s. 93-105.
  Sygn. CzytR 239063
 12. Kto może być pedagogiem szkolnym? / Beata Krajewska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 8, s. 17-19.
 13. Ku autonomii wychowawcy / Lucyna Telka.  // W: Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017 S. 107-124. 
  Sygn. CzytR 246305
 14. Lista kontrolna czynności pedagoga na początku roku szkolnego / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2011, wrzesień, s. 34.
 15. Moc i niemoc pedagoga szkolnego w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016, nr 9, s. 42-48. 
 16. Moralne dylematy odpowiedzialnego pedagoga / Iwona Kozłowska. // W: Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu / red. Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna. Kraków : "Difin", 2015 s. 125-138. 
  Sygn. CzytR 245333
 17. Nowa ścieżka awansu zawodowego pedagoga szkolnego / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2018, nr 9, s. 8-11. 
 18. Nowy system oceny pracy pedagoga i psychologa szkolnego / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2018, nr 10, s. 56-58. 
 19. Ocena pracy pedagoga szkolnego / Jacek Stec. // Doradca Dyrektora Szkoły 2011, czerwiec, s. 16-18. 
 20. Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego / Hanna Śniatała. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 4, s. 33-36. 
 21. Odpowiedzialność pedagoga / Ilona Gołębiewska.  // Wychowawca 2013, nr 4, s. 18-19. 
 22. Odpowiedzialność pedagoga jako wartość edukacyjna / Iwona Kozłowska. //  W: Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu / red. Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna. Kraków : "Difin", 2015 s. 111-124. 
  Sygn. CzytR 245333
 23. Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli / Edyta Boruch. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 8, s. 20-25. 
 24. Pedagog społeczny - animator zmian w środowisku / Agnieszka Naumiuk.// Pedagogika Społeczna 2012, nr 4, s. 41-56. 
 25. Pedagog społeczny w ujęciu profesor Heleny Radlińskiej / Arkadiusz Żukiewicz.  // W: Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017 s. 33-67. 
  Sygn. CzytR 246305
 26. Pedagog społeczny w ujęciu profesor Ireny Lepalczyk / Ryszarda Czerniachowska. // W: Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017 s. 93-104. 
  Sygn. CzytR 246305
 27. Pedagog szkolny - przyjaciel czy "straszak"? / Agata Żurawik. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 8, s. 52-54. 
 28. Pedagog szkolny : kierunek, oczekiwania, perspektywy / Robert Bielecki.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 6, s. 21-28. 
 29. Pedagog szkolny : nauczyciel do zadań specjalnych / Małgorzata Łoskot.  // Głos Pedagogiczny 2017, nr 10, s. 4-8. 
 30. Pedagog szkolny rzecznikiem praw dziecka / Renata Zachara.  // W: Prawa dziecka : teoria i praktyka / materiały zebrali i oprac. Ewa Markowska-Gos, Hubert Sommer, Wiesława Walc. - Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, 2003. s. 176-187. 
  Sygn. CzytR 238198
 31. Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży / Wiesława Walc. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006, nr 9, s. 41-46. 
 32. Pedagog szkolny w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Wiesława Walc. // Kwartalnik Edukacyjny 2012, nr 3, s. 25-37.
 33. Pedagog szkolny wobec kwestii samodoskonalenia i etyki zawodowej / Magdalena Maria Kępa. // W: Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce / red. nauk. Andrzej Gołębiowski, Alina Maria Basak. - Radaom ; Krosno : "Ruthenus", 2013 S. 269-281.
 34. Pedagog w zmieniającej się szkolnej rzeczywistości / Bożena Mossakowska. // Trendy : uczenie się w XXI wieku 2011, nr 3, s. 3-10.
 35. Pedagog wobec agresji / Barbara Trzos. // Wychowawca 2015, nr 2, s. 17. 
 36. Pedagog wobec gentryfikacji : konsekwencje przemian społeczno-przestrzennych współczesnego miasta dla funkcjonujących w nim środowisk wychowawczych / Agnieszka Barczykowska.// Studia Edukacyjne Nr 39 (2016), s. 11-36. 
 37. Pedagog-wolontariusz jako kreator dialogicznej przestrzeni spotkania z innym / Agata Cudowska.// W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 S. 164-177. 
  Sygn. WypRz 246107, CzytR 245936
 38. Podsumowanie rocznej pracy pedagoga szkolnego / Małgorzata Łoskot. W: Głos Pedagogiczny 2015, nr 6, s. 4-7. 
 39. Portret własny pedagoga od wnętrza / Irena Sorokosz // Gazeta Szkolna 2009, nr 44, s. 18. 
 40. Potencjał naprawczy rodziny w świetle zintegrowanego modelu zasobów / Paulina Forma. // W: Wybrane problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Anna Przygoda. Toruń : " Adam Marszałek ", 2017 S. 233-248. 
  Sygn. CzytR 247396
 41. Potencjał naprawczy rodziny w świetle zintegrowanego modelu zasobów / Paulina Forma.  // W: Wybrane problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Anna Przygoda. Toruń : " Adam Marszałek ", 2017 S. 233-248. 
  Sygn. CzytR 247396
 42. Praca i rola pedagoga ulicy i streetworkera z odwołaniem do komunikacji społecznej i mediów / Katarzyna Bocheńska-Włostowska.// W: Zraniony duch i zagrożone ciało : resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej / red. nauk. Mariusz Kuskowski, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. Kraków : "Impuls", 2016 S. 181-194. 
  Sygn. WypRz 246432, CzytR 246049
 43. Praca pedagoga w środowisku szkolnym / Katarzyna Szewczuk. // W: Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Anna Błasiak, Ewa Dybowska, Norbert Pikuła Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012 S. 15-35.
  Sygn. CzytR 240280
 44. Propozycje metodyczne pedagoga społecznego w kontekście edukowania do świadomego korzystania z możliwości PC oraz zasobów internetowych / Rafał Dłużyński. // Wychowanie na co Dzień 2015, nr 3, s. 18-23. 
 45. Refleksyjna praktyka w pracy pedagoga szkolnego / Anna Perkowska-Klejman.//  Ruch Pedagogiczny 2012, nr 3, s. 101-116.
 46. Rola i zadania pedagoga w edukacji gerontologicznej / Anna Rudnik. // W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 S. 224-235. 
  Sygn. WypRz 246107, CzytR 245936
 47. Rola pedagoga i psychologa szkolnego w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot. // Doradca Dyrektora Szkoły 2011, listopad, s. 18-20. 
 48. Rola pedagoga szkolnego a wspieranie rodziny ucznia / Wiesława Walc. // W: Rodzina w środowisku lokalnym : pomoc - wsparcie - opieka / red. Andrzej Garbarz [i in.]. Rzeszów : Koraw Dorota Kocząb, 2011 s. 195-207.
  Sygn. WypRz 239459, CzytR 239458
 49. Samoświadomość pedagoga resocjalizacyjnego w świetle aktualnych wyzwań / Zdzisław Bartkowicz. // W: Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012 s. 47-54. 
  Sygn. CzytR 240655
 50. Uwagi o uwarunkowaniach profesjonalnej postawy pedagoga społecznego / Bohdan Cyrański. // W: Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany : perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów / red. nauk. Danuta Urbaniak-Zając, Jacek Piekarski. Kraków : "Impuls", 2015 s. 77-95. 
  Sygn. CzytR 243683
 51. W gabinecie pedagoga / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2012, wrzesień, s. 41-42. 
 52. Warsztat badawczo-diagnostyczny pedagoga szkolnego / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2018, nr 11, s. 48-52. 
 53. Współpraca pedagoga z nauczycielami w ramach zespołu / Piotr Wiliński.  // Głos Pedagogiczny 2011, wrzesień, s. 46-50. 
 54. Zawodowe demony pedagoga / Małgorzata Łoskot.  // Głos Pedagogiczny 2015, nr 12, s. 22-24. 

Ibuk Libra: 

   75. Pedagog społeczny / Red. Arkadiusz Żukiewicz. [baza danych online] : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 [dostęp: 18 03     2019]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/book/178320.


Rzeszów, 04.03.2019 r.
opracowała Dorota Lichota

Autor: Dorota Lichota