Depresja

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Anna Szewczyk

Depresja
(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Wydawnictwa zwarte:

 1. Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007.
  Przeworsk WK 47054
 2. Czym jest depresja / Peter D. Kramer ; przekł. [z ang.] Adam Tuz. - Poznań : "Rebis", 2007.
  Przeworsk WK 47058
 3. Depresja / Henri Lôo, Thierry Gallarda ; przeł. z fr. Małgorzata Jarosiewicz. - Katowice : "Książnica", 1999.
  Przeworsk WK 41423, WK 42652
 4. Depresja : dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężać / Paul. A. Hauck ; przeł. [z ang.] Jarek Król. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1992.
  Przeworsk WK 37643
 5. Depresja u dzieci i młodzieży : analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne / Wioletta Radziwiłłowicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Przeworsk WK 50174
 6. Depresja wieku dorastania : zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci / Elżbieta Greszta. - Warszawa : "Academica", 2006.
  Przeworsk WK 48064
 7. Depresje / Stanisław Pużyński. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.
  Przeworsk WK 33724
 8. Depresje nastolatków a narkotyki / John Chiles ; [tł. z ang. Adam Bujnik]. - Warszawa : "Profi", 1994.
  Przeworsk WK 49363
 9. Diagnoza ryzyka samobójstwa / Jarosław Stukan - Opole : "Prometeusz", 2008.
  Przeworsk WK 49084
 10. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place ; tł. [z ang.] Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
  Przeworsk WK 43088, WK 42518, WK 43089
 11. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "Liber", 2007.
  Przeworsk WK 47247, WK 47392
 12. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Monika Turno. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
  Przeworsk WK 3834 B
 13. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Toruń : Adam Marszałek, 2012.
  Przeworsk WK 51131
 14. Gdy życie traci sens : rozważania o samobójstwie / Erwin Ringel ; tł. [z niem.] Elżbieta Kaźmierczak ; przedmowa Kazimierz Imieliński. - Szczecin : "Glob", 1987.
  Przeworsk WK 32845
 15. Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego / Anna Kozłowska. - Warszawa : "Żak", 1996.
  Przeworsk WK 40813
 16. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja-vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
  Przeworsk WK 46564
 17. Leki przyszłości / William A. Check ; [tł. Adam Bujnicki]. - Warszawa : "Profi", 1995.
  Przeworsk WK 49362
 18. Melancholia / Antoni Kępiński. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985.
  Przeworsk WK 28674
 19. Mój czarny pies - depresja / napisał i zil. Matthew Johnstone ; tł. Joanna Nowakowska. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2010.
  Przeworsk WK 52827
 20. Myśli samobójcze / Josh McDowell, Ed Stewart ; [przekł. Ewa Małecka]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio, 2010.
  Przeworsk WK 3823 B
 21. O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych : duchowe podstawy praktyki wychowawczej / Henning Kohler ; z jęz. niem, przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Przeworsk WK 49505
 22. Osobowość nałogowa / W. Miles Cox ; tł. [z ang.] Adam Bujnik. - Warszawa : "Profi", 1995.
  Przeworsk WK 49366
 23. Pierwsze kroki do... wyjścia z depresji / Sue Atkinson ; [tł. z jęz. ang. Michał Filipczuk]. - Kielce : "Jedność", 2011.
  Przeworsk WK 50483
 24. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [i in.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
  Przeworsk WK 50604
 25. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [i in.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007.
  Przeworsk MKsK 61
 26. Psychologia życia społecznego : podręcznik psychologii społecznej dla praktyków i studentów / Wilhelmina Wosińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
  Przeworsk WK 45910
 27. Psychopatologia / Robert Meyer ; przekł. Paweł Holas, Małgorzata Palczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
  Przeworsk WK 45049, WK 44442
 28. Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Przeworsk WK 46928
 29. Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa [T.] 2 / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Przeworsk WK 51535
 30. Terapia dzieci i młodzieży : procedury poznawczo-behawioralne / red. Philip C. Kendall ; tł. Robert Andruszko. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010.
  Przeworsk WK 49701
 31. Uzdrowić umysł / David J. Hellerstein ; przekł. Aleksander Wojciechowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Przeworsk WK 51575
 32. W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem : terapia ACT / Steven C. Hayes, Spencer Smith ; przekł. Aleksander Wojciechowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przeworsk WK 52087
 33. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall ; przekł. [z ang.] Joanna Kowalczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
  Przeworsk WK 44859, WK 45569
 34. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
  Przeworsk MKsK 159.9

 

Dokumenty elektroniczne:

 1. Viki, dlaczego to zrobiłaś...? [Film] : depresja & próba samobójcza. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2014].
  Przeworsk WK 149 DO

 

Artykuły z czasopism:

 1. "Złe" matki / Kinga Elert-Gadacz.// Charaktery. - 2016, nr 12, s. 36-39
 2. Awaria w obwodnicach / Thomas R. Insel.// Świat Nauki. - 2010, nr 5, s. 40-47
 3. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz.1 / Maria Molicka.// Remedium. - 2005, nr 2, s. 10-11
 4. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz.2 / Maria Molicka.// Remedium. - 2005, nr 4, s. 8-9
 5. Cierpienie duszy ma wiele nazw : rośnie liczba uczennic i uczniów borykających się z depresją i innymi zaburzeniami nastroju / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 13, s. 12
 6. Co czwarty z nas / Katherine C. Nordal.// Charaktery. - 2013, nr 9, s. 42-45
 7. Czy depresja sezonowa występuje u dzieci? / Natalia Tadych, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2011, nr 4, s. 4-5
 8. Depresja - smutek nastolatków / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 46, s. 12
 9. Depresja dotyka również dzieci / Joanna Markin ; rozm. przepr. Aleksandra Białoń.// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 44 (4 XI), s. 12
 10. Depresja i jej skutki / Paulin Moszczyński.// Lider. - 2005, nr 10, s. 3-5
 11. Depresja nie wybiera : nauczyciel może być pierwszą osobą, która zauważy zmiany w zachowaniu dziecka świadczące o chorobie / Maja Filipiak ; rozm. przepr. Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 12, s. 5
 12. Depresja u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska.// Remedium. - 2010, nr 6, s. 8-9
 13. Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców / Aleksandra Pilarska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 36-42, bibliogr.
 14. Droga do Itaki / Beata Ryszewska-Pokraśniewicz, Michał Czyżewski.// Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 10-11
 15. Dzieci rodziców chorujących na depresję / Natalia Rapp, Maja Vogt-Kostecka.// Remedium. - 2016, nr 11, s. 6-8
 16. Etiologia depresji u dzieci i młodzieży / Justyna Mielnik.// Remedium. - 2013, nr 11, s. 22-23
 17. Europejska melancholia / Adam Krzemiński.// Polityka. - 2006, nr 13, s. 62-64
 18. Hikikomori / Magda Wójcik.// Remedium. - 2011, nr 5, wkładka Pomarańczowe Forum s. 20
 19. Jak pokonać depresję / Małgorzata Jałocho.// Remedium. - 2004, nr 1, s.14-15
 20. Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieję / Maria Deptuła.// Remedium. - 2006, nr 12, s. 30-31
 21. Jak uchronić uczniów przed depresją? / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 48-52
 22. Kampania - Forum przeciw depresji / oprac. Magda Wójcik.// Remedium. - 2009, nr 3, s. 20
 23. Kciuk musi odejść / Norman E. Rosenthal ; rozm. przepr. Paulina Pająk.// Charaktery. - 2015, nr 6, s. 28-33
 24. Kiedy dół staje się chorobą / Kaja Wojciechowska, Katarzyna Szaulińska.// Charaktery. - 2017, nr 2, s. 50-53
 25. Leczenie depresji u źródeł / Andreas M. Lozano, Helen S. Mayberg.// Świat Nauki. - 2015, nr 4, s. 54-59
 26. Męska depresja a przemoc / Adam Chojnacki.// Niebieska Linia. - 2016, nr 4, s. 13-15
 27. Miasto zmienia mózg / Andreas Meyer-Lindenberg.// Charaktery. - 2012, nr 2, s. 66-69
 28. Narcyz - dramat udanego dziecka / Iwona Jędrusik.// Remedium. - 2014, nr 1, s. 5-7
 29. Nie każdy smutek jest depresją / Artur Cedro ; rozm. przepr. Piotr Żak.// Charaktery. - 2011, nr 11, s. 26-28
 30. Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne / Wiesław Sikorski.// Edukacja. - 2001, nr 3, s. 49-63
 31. Oblicza depresji / Sylwia Kluczyńska.// Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 5-8, bibliogr.
 32. Obserwuję, nazywam, uprawomocniam : o profilaktyce depresji wśród dzieci i młodzieży / Julia Kawalec.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3-4, s. 48-50
 33. Opowieści zamknięte w... Cz. 3 : O chorobie duszy / Magdalena Chacko.// Biblioterapeuta. - 2016, nr 4, s. 14-19
 34. Poczucie alienacji, samotności i depresji u współczesnej młodzieży / Patryk Zawadzki.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 10-13, bibliogr.
 35. Profilaktyka depresji jako zadanie dla szkoły / Justyna Mielnik.// Remedium. - 2014, nr 1, s. 17-18
 36. Przemoc w masce depresji / Adam Chojnacki.// Niebieska Linia. - 2016, nr 1, s. 1-4
 37. Rola szkoły w rozpoznawaniu depresji uczniów / Justyna Mielnik.// Remedium. - 2013, nr 12, s. 26-27
 38. Samotni w życiu, samotni w chorobie : co drugi uczeń może zmagać się z zachowaniami depresyjnymi / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 12, s. 4
 39. Satysfakcja z życia i nasilenie objawów depresyjnych u Dorosłych Dzieci Alkoholików / Anna Siwy-Hudowska, Anna Wiewiórska.// Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 2, s. 127-141, bibliogr.
 40. Sezon na "doła" / Katarzyna Girczys-Połedniok.// Charaktery. - 2016, nr 4, s. 43-45
 41. Skąd się bierze zimowy smutek? / Natalia Tadych, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2011, nr 3, s. 26-27
 42. Skutki depresji poporodowej / Beata Banasiak-Parzych.// Remedium. - 2009, nr 2, s. 10-11
 43. Skutki depresji poporodowej / Beata Banasiak-Parzych.// Remedium. - 2009, nr 5, s. 22-23
 44. Smutek przy nadziei / Rebecca A. Clay.// Charaktery. - 2017, nr 12, s. 58-61
 45. Smutek supermenów / Jan Chodkiewicz.// Charaktery. - 2017, nr 7, s. 44-47
 46. Smutek w raju / Katarzyna Growiec.// Charaktery. - 2016, nr 12, s. 66-69
 47. Smutni od zawsze / Grzegorz Gustaw.// Charaktery. - 2012, nr 11, s. 50-55
 48. Symptomy depresji u dzieci i młodzieży / Magdalena Goetz.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 58-61
 49. Świadomość siebie / Krystyna Bonenberg.// Aura. - 2005 nr 1 s.34-35.
 50. Terapia osób uzależnionych od alkoholu: : lęk i depresja a zasoby osobiste / Jan Chodkiewicz.// Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 3, s. 201-216, bibliogr.
 51. W pułapce stresu / Jadwiga Choroś.// Lider. - 2006, nr 1, s. 9-15
 52. W sidłach skrajnych emocji / Marta Włodarczyk.// Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 25-27
 53. Więcej ciepła, życzliwości : jak działają klasy terapeutyczne dla licealistów z depresją? / Małgorzata Ragiel, Andżelika Ładysz ; rozm. przepr. Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 17/18, s. 5
 54. Wyrwani z rzeczywistości / Erich Kasten.// Charaktery. - 2011, nr 12, s.36-39
 55. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży / Małgorzata Kuśpit.// Remedium. - 2016, nr 11, s. 1-5
 56. Zaburzenia nastroju u ofiar przemocy / Joanna Krzyżanowska-Zbucka.// Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 8-9
 57. Zanim uczeń popełni samobójstwo... / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 78-81
 58. Zapobieganie depresji wśród nastolatków / Mira Prajsner.// Remedium. - 2009, nr 6, s. 24-25
 59. Zapobieganie i leczenie depresji u nastolatków / Mira Prajsner.// Remedium. - 2009, nr 9, s. 24-25
 60. Zaprzyjaźnić się z depresją? / Agnieszka Andrzejczak.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 11-21
 61. Zastępczy Zespół Münchausena / Paulina Gołaska, Magdalena Boch.// Remedium. - 2011, nr 9, s.29-31
 62. Zrozumieć smutek / Mieczysław Wojciechowski.// Remedium. - 2017, nr 6, s. 22-23
 63. Życie na biegunach / Katarzyna Kucewicz, Justyna Tucholska.// Charaktery. - 2012, nr 2, s.78-82
 64. Życie przepalone pracą / Miriam Meckel.// Charaktery. - 2012, nr 12, s. 72-76

 

Autor: Anna Szewczyk