Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2

Przemyśl

Dorota M. Markocka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego

w Przemyślu

Przemyśl, 2013

 

 

 

 

Powstanie styczniowe 1863 r.

bibliografia w wyborze za lata 1863-2013

Cz. 2 : Ikonografia, Wystawy

 

 

 

4. Ikonografia. 1. Albumy, Fotografie

 

 

 

 

96. 1863-1913 : Album powstania styczniowego : (w pięćdziesiątą rocznicę) / przedm. F. J. – Lwów : nakł. S. W. Niemojewskiego i Sp., 1913 (Lwów : Drukarnia „Prasa”). – [4] s., [30] k. tabl. ; 16x23 cm

Dostępna także w postaci cyfrowej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=92148

Bibl. MNZP nr inw. 7490

 

97. Album fotografii związanych z powstaniem styczniowym] [Dokument ikonogra-ficzny]. Karol Beyer, Jan Nepomucen Seyfried, Teodor Juliusz Willnow, Samuel Fingerhut. - [1860-1865]. - 48 fot. (12 k.) : odb. na pap. albuminowym, oprawa z brązowej skóry z mosiężnymi elementani zdobiącymi górną okładkę z mosiężnym zamknięciem ; 14,3x21 cm. - Odbitka na papierze albuminowym. - Tyt. nadany przez katalogującego. - Na okładce górnej, na mosiężnym zdobieniu znajduje się wygrawerowany monogram "IM". - Album zawiera: F.6667-F.6714.

BN/Mag. Ikonogr. AFF.I-1

Fotografie nast. osób :

Arcichiewicz Michał (1844-1861), Beyer Karol (1818-1877), Cieszkowski Teodor (1833-1863), Czartoryska Anna (1799-1864), Działyńska Izabella (1830-1899), Czartoryska Maria Ksawera (1833-1928), Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861), Czartoryski Władysław (1828-1894), Czartoryski Witold Adam (1822-1865), Fudakowski Zygmunt Joachim (1830-1895), Hiszpański Stanisław (1815-1890), Kenig Józef (1821-1900), Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887), Kronenberg Leopold (1812-1878), Langiewicz Marian (1827-1887), Piotrowski Jakub, Potocki Tomasz (1809-1861), Pustowójtówna Anna (1838-1881), Ruprecht Karol Adolf Antoni (1821-1875), Śmiechowski Józef (1798-1875), Turno Witold (1835-1863), Young de Blankenheim Leon (ok. 1837-1863)

 

98. [Album portretów z okresu powstania styczniowego] [Dokument ikonograficzny] / Walery Rzewuski, [Marie Aleksandre Alophe], Walerian Twardzicki, Karol Beyer, Maksymilian Fajans, Ignacy Stahl, Karol Zalewski, Zakład Fotograficzny A. i F. Zeuschner w Poznaniu. - 30 fot. (15 k.) : odb. na pap. albuminowym, oprawa z brązowej skóry z ozdobnymi tłoczeniami, mosiężne okucia z dwoma zamkami ; 15,5x12,3 cm. - Tyt. nadany przez katalogującego.

BN/Mag. Ikonogr. AFF.I-3 Zawiera: F.6739-F.6768

Fotografie nast. osób :

Berg Fiodor Fiodorovicz (1790-1874), Burghard Józef ( -1876), Chłapowski Dezydery (1788-1879), Czernicki Mieczysław, Dembiński Henryk (1791-1864), Dobrzelewski Damian (1828-1865), Frankowski Jan (ca 1834-post 1914), Hassewicz Stanisław (1842-1912), Hulanicki K., Jaroszyński Ludwik (1840-1862), Jaźwiec Jan Adolf (1836-1914), Jeziorański Antoni (1821-1882), Langiewicz Marian (1827-1887), Jaroszyński Ludwik (1840-1862), Makowski Józef, Maślakiewicz, Mierosławski Ludwik (1814-1878), Niegolewski Andrzej (1787-1857), Niegolewski Władysław Maurycy (1819-1885), Nowakowski Karol (1833-1867), Rose Henryk (?-1863), Rybicki Stanisław Teofil (1843-1920), Ryll Ludwik Aleksander (1842-1862), Rzońca Jan (1843-1862), Smolka Franciszek (1810-1899), Tarnowski Juliusz (1840-1863), Wielopolski Aleksander (1803-1877), Witkowski Kajetan, Wysocki Józef (1809-1873)

99. Album rycin : portrety i sceny z czasów powstania 1863 r. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1900. - [3] s. : 47 ryc. ; 21 cm -

BN nr inw. 64.292 + dodatek Album rycin

 

100. Fotografie powstańców styczniowych w zbiorach Gabinetu Grafiki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich : katalog / Leszek Machnik ; Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Gabinet Grafiki. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002. - 279 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 255-262. Indeksy. – ISBN 83-7095-060-4

Fotografie powstańców styczniowych

BN nr inw. 2.586.396, 2.195.182 A

BN/Zakł. Zb. Ikonogr. 2732

 

101. Pamiątki żałoby narodowej 27.02.1861 r. - 10.10.1863 r. : zbiory ks. Wal[entego] Ślusarczyka [Dokument ikonograficzny] / [Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie]. - [przed 1980]. - 1 fot. : odb. na pap. srebrowo-żelatynowym ; 14x8,9 cm. - Odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym

BN/Mag. Ikonogr. F.114863/I

 

102. [Portret Marcina Borelowskiego] [Dokument ikonograficzny] / A. i F. Zeuschnera Zakład fotograficzny w Poznaniu [...], [ok. 1863]. - 1 fot. : odb. na pap. albuminowym ; 8,4 x 5,3 cm. - Tyt. nadany przez katalogującego

Borelowski Marcin (1829-1863)

Reprod. cyfrowa w cBNPolona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=3204

BN/Mag. Ikonogr. F.6823/AFF.III-31

 

103. [Portret Marcina Borelowskiego] [Dokument ikonograficzny]. - [post 1863]. - 1 fot. : odb. na pap. albuminowym ; 6,6 x 4,2 cm. - Tyt. nadany przez katalogującego

Borelowski Marcin (1829-1863)

Reprod. cyfrowa w cBNPolona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=3134

BN/Mag. Ikonogr. F.6692/AFF.I-1

 

104. [Portret Mariana Langiewicza] [Dokument ikonograficzny] / [Jan] N[epomucen] Seyfried w Poznaniu [...]. - [1863]. – 1 fot. : odb. na pap. albuminowym ; 8,6 x 5,5 cm. - Wg fot. Ignacego Mażka.

Langiewicz Marian (1827-1887)

Reprod. cyfrowa w cBPolona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=3081

BN/Mag. Mikroform Neg.23645 nie udostępnia się

BN/Mag. Ikonogr. F.6667/AFF.I-1

 

105. [Portret Marii Piotrowicz] [Dokument ikonograficzny]. - [1863]. - 1 fot. : odb. na pap. albuminowym ; 9,3 x 6 cm. - Tyt. nadany przez katalogującego.

Piotrowicz Maria (1839-1863)

Reprod. cyfrowa w cBN Polona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=3793

 

BN/Mag. Ikonogr. F.6700/AFF.I-1

106. [Portret Zygmunta Padlewskiego] [Dokument ikonograficzny]. - [przed 1863]. - 1 fot. : odb. na pap. albuminowym ; 9 x 5,8 cm. - Tyt. nadany przez katalogującego.

Padlewski Zygmunt (1836-1863)

Reprod. cyfrowa w cBN Polona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=3215

BN/Mag. Mikroform Neg.21274 nie udostępnia się

BN/Mag. Ikonogr. F.6827/AFF.III-31

 

107. [Powstanie styczniowe] [Dokument ikonograficzny]. - [po 1863]. - 1 fot. : odb. na pap. albuminowym ; 5,3 x 7,8 cm. - Tyt. nadany przez katalogującego

Jeziorański Antoni (1821-1882), Czachowski Dionizy (1810-1863),

Langiewicz Marian (1827-1887), Mielęcki Kazimierz (1836-1863),

Padlewski Zygmunt (1836-1863), Borelowski Marcin (1829-1863),

Śmiechowski Józef (1798-1875), Rochebrune François de (1830-1870),

Rogiński Roman (1840-1915)

Reprod. cyfrowa w cBN Polona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=3123

BN/Mag. Mikroform Neg.18957 nie udostępnia się

BN/Mag. Ikonogr. F.13737/AFF.I-8

 

108. Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy : katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. Cz. 1, Powstanie styczniowe / oprac. Krystyna Lejko. - Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2004. - 391 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. 382-390. Indeksy. – ISBN 83-88477-25-0

BN nr inw. KS 2.556.821, 2.305.620

BN/Zakł. Zb. Ikonogr.-2775

109. Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy : katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. Cz. 2, Zesłańcy syberyjscy / oprac. Elżbieta Kamińska. - Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2005. - 407 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 399-406. Indeksy – ISBN 83-8847743-9

Reprod. cyfrowa w cBN Polona Utwór chroniony prawem autorskim. Publikacja cyfrowa jest dostępna na stanowiskach komputerowych w czytelniach Biblioteki Narodowej.

BN nr inw. 2.556.821, ł 2.305.620 A

 

110. Weterani 1863 [Dokument ikonograficzny] / Narodowe Archiwum Cyfrowe // Mówią Wieki. – 2013, nr 1(636), s. 84-85

Fotografie uczestników powstania styczniowego na fotografiach zachowanych w NAC.

www.nac.gov.pl

 

111. Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. [1], 2 i 3 / wyd. J. Miniewski. – Lwów : J. Miniewski , 1913. - Teka ([3] k., [33] k. tabl.), wiele liczb. : il. ; 23 cm

 

BN/ Mag. Ikonogr. A.1397/Repr.XX/II-117 ser. 1-3 ,A.1398/Repr.XX/II-118 ser. 1-3

Bibl. MNZP nr inw. 7 491

 

112. Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3 /wyd. J. Minie-wski. - Lwów : J. Miniewski, 1913. - Teka ([22] k.) : il. ; 23 cm

 

BN nr inw. II 836.215 A ser. 2-3

 

113. Wizerunki uczestników Powstania Styczniowego 1863-4 / [wstęp Zdzisław Bieleń ; przygot. repr. do dr. Jacek J. Wałdowski]. - Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2013. - [7] s., [12] k. tabl. : il. ; 21 cm. - (Wydawnictwa Towarzy-stwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; nr 10). - Repr., oryg.: Lwów, 1903. – ISBN 978-83-86361-41-0

Albumy

 

BN nr inw. II 1.532.830

 

114. Wystawa roku 1863 we Lwowie : rok 1863 w sztuce [Dokument ikonograficzny] / fot. J[ózef] Kościesza-Jaworski. - [Lwów] : nakł. Komitetu, [1913]. - 1 reprod. (pocztówka) : dr. ; 8,7x13,9 cm.

BN/Mag. Ikonogr. Poczt.3242 Por. Poczt.3239-3242

115. Wystawa roku 1863 we Lwowie, broń, mundury, pamiątki [Dokument ikonogra-ficzny] / fot. J[ózef] Kościesza-Jaworski. - [Lwów] : nakł. Komitetu, [1913]. - 1 reprod. (pocztówka) : dr. ; 8,7x13,6 cm.

BN/Mag. Ikonogr. Poczt.3240, Por. Poczt.3239-3242

116. Wystawa roku 1863 we Lwowie [Dokument ikonograficzny] : współczesne karty pośmiertne / fot. J[ózef] Kościesza-Jaworski. - [Lwów] : nakł. Komitetu, [1913]. - 1 reprod. (pocztówka) : dr. ; 8,8x13,9 cm.

BN/Mag. Ikonogr. Poczt.3241 Por. Poczt.3239-3242

117. Wystawa roku 1863 we Lwowie, Sybir i katorga [Dokument ikonograficzny] / fot. J[ózef] Kościesza-Jaworski. - [Lwów] : nakł. Komitetu, [1913]. - 1 reprod. (pocztówka) : dr. ; 8,8x13,5 cm.

BN/Mag. Ikonogr. Poczt.3239 Por. Poczt.3239-3242

 

118. Za Wiarę i Ojczyznę 1863 polegli [Dokument ikonograficzny] / A[wit] Szubert w Krakowie. - [ok. 1868]. - 1 fot. : odb. na pap. albuminowym ; 9,8 x 5,7 cm. - Wg kompoz. Walerego Eliasza Radzikowskiego z 1868 r.

Bobrowski Stefan (1841-1863), Godlewski Franciszek (1834-1863),

Dehnel Bolesław (1830-1863), Mielęcki Kazimierz (1836-1863),

Wasilewski Antoni (1840-post 1903), Narbutt Kazimierz (1838-1903), Borelowski Marcin (1829-1863), Cieszkowski Teodor (1833-1863), Błaszczyński Kazimierz Konrad (?-1863), Mańkowski Walenty (1816-1863), Szaniawski Aleksander (ca 1813-1863),

Suzin Paweł (1839-1863), Unrugh Jan (?-1863), Eminowicz Władysław (1837-1864), Czachowski Dionizy (1810-1863)

Reprod. cyfrowa w cBN Polona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=3144

BN/Mag. Mikroform Neg.18913 nie udostępnia się

BN/Mag. Ikonografii F.6697/AFF.I-1

 

119. Za Wiarę i Ojczyznę 1863 rozstrzelani - powieszeni [Dokument ikonograficzny] / A[wit] Szubert w Krakowie. - [post 1868]. - 1 fot. : odb. na pap. albuminowym ; 9,6 x 5,7 cm. - Ozdobne obramienie proj. Walerego Eliasza Radzikowskiego z 1868 r.

Jankowski Józef (1833-1864), Mackiewicz Antoni (1827-1863),

Piotrowski Józef (1839-1863), Kononowicz Władysław (1820-1863),

Traugutt Romuald (1826-1864), Krajewski Rafał (1834-1864),

Żuliński Roman (1830-1864), Padlewski Zygmunt (1836-1863),

Sierakowski Zygmunt (1827-1863), Zwierzdowski Ludwik (1829-1864),

Arnhold Jan (1841-1862), Śliwicki Piotr (ca 1840-1862),

Kołyszko Bolesław (1837 lub 1838-1863), Chmieleński Zygmunt (1835-1863),

Frankowski Leon (1843-1863)

Reprod. cyfrowa w cBN Polona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=3142

BN/Mag. Mikroform Neg.18914 nie udostępnia się ; BN/Mag. Ikonogr. F.6696/AFF.I-1

120. Zasłużeni Ojczyźnie Polacy rok 1863 [Dokument ikonograficzny]. - [post 1863]. - 1 fot. : odb. na pap. albuminowym ; 93 x 59 cm. - Tyt. nadany przez katalogującego

Matliński Jan (1827-1884), Komornicki Władysław (1841?-1863), Turkietty Antoni (1805-1896), Frycze Karol (1830-1863), Winnicki Tomasz (1828-1883), Wilkoszewski Władysław (?-1863),Lewandowski Walenty (1823-1907), Padlewski Zygmunt (1836-1863), Mańkowski Walenty (1816-1863), Bobrowski Stefan (1841-1863), Mystkowski Ignacy (1826-1863), Langiewicz Marian (1827-1887), Czachowski Dionizy (1810-1863), Mielęcki, Kazimierz (1836-1863), Jeziorański Antoni (1821-1882), Borelowski Marcin (1829-1863), Kononowicz Władysław (1820-1863), Cieszkowski Teodor (1833-1863), Godlewski Franciszek (1834-1863), Pluciński Leopold (1830-1863), Kamiński Paweł (1834-1907), Rogiński Roman (1840-1915), Jankowski Józef (1833-1864), Kuczkowski (?-1863),

Śmiechowski Józef (1798-1875), Romanowski Mieczysław (1833-1863)

Reprod. cyfrowa w cBN Polona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=3138

BN/Mag Mikroform Neg.18916 nie udostępnia się

BN/Mag. ikonogr.F.6694/AFF.I-1

 

 

 

4. Ikonografia. 2. Wystawy

 

 

 

121. Katalog Wystawy Historycznej w Stulecie Powstania Styczniowego : zbiory Józefa Jarzębowskiego / tekst oprac. Maria Danilewiczowa, Mieczysław Paszkowski z pomocą H. Smoleńskiej i H. Starzyckiej. - Londyn : Towarzystwo Przyjaciół Fawley Court, 1964. - 142 s. : il. ; 23 cm.

 

122. Mors Sola Victris , Gloria victis : 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863-1864 : katalog wystawy : opracowanie zbiorowe / [komisarz wystawy Dorota Lewandowska ; red. Izabella Rdzanek] ; Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwa Państwowe. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych, 2012. – 135 s. : il. kolor., err. ; 30 cm. – Bibliogr. s. 125-130. - Wystawa, Archiwum Głównym Akt Dawnych, Warszawa, styczeń 2013.

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 32 248

123. Powstanie styczniowe 1863 : w setną rocznicę, Poznań styczeń 1963 : katalog wystawy / [przedm. W. Jakóbczyk] ; Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka w Poznaniu. - [Poznań] : Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka, 1963. - 42, [2] s. : il. ; 23 cm

 

BN/Mag.DŻS DŻS I 7g

Bibl. MNZP nr inw. 10 015

 

124. Powstanie styczniowe 1863-1864 : w 145. rocznicę wybuchu : katalog wystawy, styczeń 2008 ; Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych / [red. Izabella Rdzanek] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych. – Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2007. – 160 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 123-133. – ISBN 978-89115-82-9

Wystawy

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 28077

124. Powstanie styczniowe 1863-1864 / wystawę oraz informator oprac. Wiesława Świder-ska. – Wrocław : Muzeum Śląskie, 1964. – 15 s. ; 20 cm

 

Bibl. MNZP nr inw. 14 646

126. Powstanie styczniowe : prasa tajna 1861-1864 : [katalog wystawy] / [oprac. Danuta Murzynowska, Joanna Potęga, Andrzej Szwarc ; Biblioteka Narodowa]. - Warszawa : Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, 2005. - 24 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-7009-412-0. - Wystawa oryginałów czasopism oraz dokumentów życia społecznego z tego okresu czynna w dniach 27-29 stycznia 2005 roku, w godzinach 9-20

Dostępne także w wersji elektronicznej w internecie: www.bn.org.pl/powstaniestyczniowe

Wystawy

BN/ZDK TD 55E nie udostępnia się

BN/ZDK TD 55E Arch. nie udostępnia się

127. Przewodnik po wystawie roku 1863 : 1863-1913. - Wyd. 3, z 6 rycinami. - Lwów : nakł. Komitetu Wystawy, 1913 (Lwów : Drukarnia Polska). – 86 s. : pl., 6 k. tabl. : fot. ; 20 cm

Dostępna także w wersji cyfrowej : Śląska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=12457

BN/DŻS IM

Bibl. MNZP nr inw. 1 412

128. Rok 1863 - mit i symbolika : pierwsza wystawa czasowa, Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, marzec 1988 / tekst folderu Elżbieta Piwocka, Maciej Wawrzewski. – Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. - [16] s. : il. ; 29 cm

129. W stulecie powstania styczniowego 1863-1963 : przewodnik po wystawie / Tadeusz Wroński ; Muzeum Narodowe w Krakowie. - Kraków : Muzeum Narodowe, 1963. - 60, [3] s. : il. ; 18 cm

BN/MAG DŻS I 7g

130. W stulecie powstania styczniowego 1863-1963 : scenariusz wystawy / [oprac. Z[bigniew] Stankiewicz [i in.] ; red. J [an] Kosim] ; Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. - Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 1964. - [4], V, [1], 252 s. ; 27 cm. - Na prawach rkpsu.

BN nr inw. 270.508, 694.196

131. Wystawa druków i rękopisów z okresu powstania styczniowego : przewodnik / oprac. Henryk Mościcki i Edmund Oppman ; Muzeum Narodowe w Warszawie. - Warszawa : [b..n.w.], 1938. - 12, [1] s., [8] k. tabl. : err. ; 21 cm

BN nr inw. 606.860, 2.028.931, 538.148, BN/MAG ZDK 9.682

 

132. Wystawa stała Wiosna Ludów i Powstanie Styczniowe / [aut. scenariusza i przewodnika Bogdan Klejn ; wstęp Jacek Macyszyn] ; Muzeum Wojska Polskiego. - Warszawa : [Muzeum Wojska Polskiego], 2003. - [32] s. : il. kolor. ; 23 cm. – Tyt. okł.: Wiosna Ludów, Powstanie Styczniowe

BN/MAG DŻS XIX 2a

 

133. Wystawa : W stulecie powstania styczniowego 1863-1963 : Warszawa 1963 / Muze-um Historyczne m. st. Warszawy ; Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy : Archiwum Akt Dawnych, 1963. - [16] k. : il. ; 18 cm

BN/MAG DŻS I 7g

 

 

 

5. Bibliografie i poradniki bibliograficzne

 

 

 

134. Bibljografja druków dotyczących powstania styczniowego 1863-65 / zebr. i oprac. Janusz Gąsiorowski. - Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1923. - 394, IV s. : err. ; 22 cm. – (Wydawnictwa Centralnej Biblioteki Wojskowej ; nr 7) . - Bibliografia. Indeksy.

BN/Czyt. Humanist.94(438):016 Gąs ;

BN/Czyt. Zb. Specjal 521.359 ; nr inw.620.336 ; 524.277

 

135. Bibliografia Powstania Styczniowego / Eligiusz Kozłowski ; Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Historii Dawnego Wojska Polskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964. - 619, [1] s. ; 24 cm. – Indeksy

Reprod. cyfrowa w cBN Polona : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=37018 Utwór chroniony prawem autorskim. Publikacja cyfrowa jest dostępna na stanowiskach komputerowych w czytelniach Biblioteki Narodowej.

BN nr inw. 23.989, 26.652, II 737.971 A, II 1.702.621

 

136. Powstanie styczniowe : (150 rocznica) : zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzona w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradziu / oprac. Beata Kuc-Mazurek. – Sieradz : Biblioteka Pedagogiczna, luty 2013. - 24 s. : 80 pozycji ; 23 cm

http://www.bpsieradz.pl/zestawienia/Powstanie%20Styczniowe.pdf

 

137. Powstanie styczniowe 1863 : (bibliografia w wyborze) / oprac. Beata Olesińska, Jolanta Słoniewicz ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie. - Koszalin : WiMBP, 1988. - [3] , 15 s. ; 29 cm. - Bibliografia

BN nr inw. 1.189.149 ; 1.297.858

138. Powstanie styczniowe 1863 : poradnik bibliograficzny / Zbigniew Ćwiek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1963. - 92 s., [12] k. tabl. : il. ; 23 cm. - Zred. w Zakł. Bibliografii Zalecającej.

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 9067

BN nr inw. 724.397 ; 23.098

PBW Przemyśl nr inw. WP 240/b

PBW Przeworsk nr inw. GK 6542/CzK 01

PBW Lubaczów nr inw. WL 6679

 

139. Powstanie styczniowe 1863 : zbiory audiowizualne / oprac. Marek Krzyżanowski. – Lublin : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN, 2013. – 7 s. : 32 pozycje ; 23 cm

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/powstanie_styczniowe_zb_audio.pdf

 

140. Powstanie styczniowe w 1863 roku : [zestawienie bibliograficzne] / Urszula Cimoch // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny : kwartalnik / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji w Poznaniu. – R. XLVI, 2013, nr 1(180), s. 33-48

www.wbp.poznan.pl

 

141. Powstanie Styczniowe w Regionie Świętokrzyskim : bibliografia (wybór) : 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego / oprac. Beata Piotrowska ; proj. okł. Mariusz Stec ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, 2013. – 232 s. : il. ; 23 cm. – 2005 pozycji. - Indeksy. – ISBN 978-83-60108-73-4

Dostępna także w postaci cyfrowej : Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa :

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/docmetadata?id=21405

 

142. Żydzi w Powstaniu 1863 : (próba bibliografii rozumowanej) / Majer Bałaban. – Warszawa : [b.n.w.], 1938 (Warszawa Drukarnia Ekonomiczna J. Kubiak i S-ka). – S. 565-599 [ 36 s.]. - Odb. : Przegląd Historyczny. – T. 34, 1938

Dostępna także w postaci Cyfrowej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=82161

Autor: Dorota M. Markocka