Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ

SOCIAL MEDIA - CHARAKTERYSTYKA, SZANSE I ZAGROŻENIA

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2010 – 2017
/na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/

Wydawnictwa zwarte:

 1. Bezpieczeństwo w świecie przedstawionym a kultura bezpieczeństwa / red. Natalia Gburzyńska, Jaonna Rak, Marta Weltrowska. - Toruń : Adam Marszałek, 2016.
  Przemyśl WP 111379
  Lubaczów WL 50457
 2. Generacja Y i jej udział w Internecie oraz mediach społecznościowych / Nina Stępnicka.// W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. - Warszawa : "Difin", 2014. - S. 167-173
  Przemyśl CzP 316
  Lubaczów CzL 49167
  Przeworsk MKsK 316, WK 51914
 3. Jak Cię widzą tak Cię piszą : sztuka autopromocji w mediach społecznościowych / Guy Kawasaki, Peg Fitzpatrick ; [tł. Maksymilian Gutowski]. - Gliwice : "Helion", cop. 2016.
  Jarosław WJ 56506
 4. Jak zarabiać w mediach społecznościowych ? : rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym / Jamie Turner, Reshma Shah ; [tł. Bartosz Sałbut]. - Gliwice : "Helion", cop 2015.
  Lubaczów WL 49735
 5. Media elektroniczne wyzwaniem dla rodzica XX wieku / Anna Ozga.// W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej. - Kraków : "Impuls", 2016. - S. 149-157
  Przemyśl WP 111162
 6. Media społecznościowe bez ściemy : jak kreować markę / Jason Falls, Erik Deckers ; [tł. Izabela Szybilska-Fiedorowicz]. - Gliwice : "Helion", cop. 2013.
  Jarosław WJ 55501
 7. Przechytrzyć social media / Evan Bailyn ; [tł. Marta Najman]. - Gliwice : "Helion", 2013.
  Przeworsk WK 52994
 8. Specyfika społeczności internetowych jako podmiotu i przedmiotu w komunikowaniu politycznym / Jakub Jakubowski.// W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości : wielość szans i dylematów. - Kraków : "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. - S. 139-150
  Przemyśl WP 108056
  Lubaczów WL 49480
 9. Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Przemyśl CzP 316
  Przeworsk MKsK 316
  Lubaczów CzL 49167
 10. Zarządzanie kryzysem w social media / Monika Czaplicka. - Gliwice : "Helion", cop. 2014.
  Lubaczów WL 48898
 11. Znaczenie mediów społecznościowych w marketingu relacji na tle innych kanałów komunikacji z klientem / Agnieszka Chwiałkowska.// W: Wirtualność jako realność. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - S. 108-127 2014
  Przemyśl WP 108807

 

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywność internautów w mediach społecznościowych / Anna Michniuk.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 7-9
 2. Bezpieczeństwo w Internecie / Karolina Zioło-Pużuk.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 48-51
 3. Ciemna strona monitora / Barbara Trzos.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 12-13
 4. Czy Korczak miałby konto na fejsie?! / Ewa Kędracka-Feldman.// Meritum. - 2015, nr 2, s. 99-104
 5. Dyrektorze, pobujaj w chmurze / Marcin Zaród.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 38-40
 6. "Eduś", czyli cyfrowy sposób na edukację regionalną / Maciej Fic.// Wiadomości Historyczne. - 2017, nr 3, s. 31-35
 7. Ewaluacja wewnętrzna - diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2017, nr 9, s. 33-37
 8. Komunikacja poprzez media społecznościowe / Elżbieta Pryłowska-Nowak.// Meritum. - 2014, nr 4, s. 44-48
 9. Media społecznościowe / Karolina Zioło-Pużuk.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 50-53
 10. Media społecznościowe jako źródło informacji bibliograficznej w naukach humanistycznych / Piotr Trafiłowski.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2016, nr 1 (107), s. 55-66
 11. Media społecznościowe kluczem do młodzieży / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, s. 52-55
 12. Media społecznościowe - narzędzie ucznia cyfrowej szkoły / Emilia Musiał.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 10, s. 13-20
 13. Nauczyciel w cyfrowej szkole : wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji / Dorota Zając.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 12, s. 38-41
 14. O mądrym dialogu w social mediach / Agnieszka Tercz ; rozm. przepr. Zbigniew Brzeziński.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 16-17
 15. "Plemiona sieci" - Internet jako medium społeczne i kulturowe / Renata Szczepaniak.// Zeszyty Prasoznawcze. - 2015, nr 1, s. 202-211
 16. Portale społecznościowe w naszym życiu / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 5, s. 16-19
 17. Portale społecznościowe w naszym życiu / Magdalena Goetz.// Polonistyka. - 2016, nr 4, s. 26-29
 18. Potoczność w nagłówkach polskich i czeskich portali internetowych / Grzegorz Dąbkowski.// Poradnik Językowy. - 2014, nr 3, s. 47-59
 19. Prasa kobieca w czasach ekspansji nowych mediów / Olga Dąbrowska-Cendrowska.// Zeszyty Prasoznawcze. - 2016, nr 2, s. 424-439
 20. Promocja zasobów polskich bibliotek cyfrowych w mediach społecznościowych / Dorota Bednarczyk, Danuta Murzynowska.// Bibliotekarz. - 2011, nr 11, s. 13-16
 21. Social media wśród nastolatków / Maria Słobodzian.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 5-6
 22. Szkoła w mediach społecznościowych / Karolina Zioło-Pużuk.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 58-61
 23. Uczniowie blogują o książkach : nikt nie lubi czytać na siłę // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 5-9
 24. Zaplątani w sieć / Joanna Jaworska.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 10-11

 

Autor: Agnieszka Biedroń