Czesław Miłosz (1911 – 2004)

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2011

Zestawiła: Izabela Pelc

 

 

CZESŁAW MIŁOSZ (1911 – 2004)

Bibliografia przedmiotowa

Krytyka literacka

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborzeWYDAWNICTWA ZWARTE

 1. "Legendy nowoczesności" Czesława Miłosza / Marta Wyka // W:  Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : "Universitas", 1999 . - WP   92463, WP   86440, WP   94271, CzP   821.162.1(091). - T. 2. - S. 406-416.

 

 1. "Przedmieście" jako "Piosenka o końcu świata" : Przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza / Aleksandra Okopień-Sławińska // W:  Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : "Universitas", 1999 . - WP   92463, WP   86440, WP   94271, CzP   821.162.1(091). - T. 2. - S. 442-462.

 

 1. "Zniewolony umysł" - Czesława Miłosz / Bartłomiej Paszylk // W:  Książki zakazane / Bartłomiej Paszylk. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009 . - CzP   82(091). - S. 74 – 77

 

 1. Apokatastaza, czyli odnowienie : "Po odcierpieniu" C. Miłosza / Bogdan Zeler // W:  Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . - CzP   821.162.1(091). - S. 347 - 352.

 

 1. Być poetą : "Stan poetycki" C. Miłosza / Bogdan Zeler // W:  Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . - CzP   821.162.1(091). - S. 342 – 346

 

 1. Czesław Miłosz - "One" / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk // W:  Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996 . - CzP   82.0. - S. 74 - 78.

 

 1. Czesław Miłosz - "Wieczorem wiatr ..." / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk // W:  Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996 . - CzP   82.0. - S. 62 – 67

 

 1. Czesław Miłosz - "Wyznanie" / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk // W:  Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996 . - CzP   82.0. - S. 68 - 73.

 2. Czesław Miłosz, "Piosenka o końcu świata" / Zbigniew Lisowski // W:  Poznawanie poezji : interpretacje / Zbigniew Lisowski. - Lublin : "Norbertinum", 2008 . - WP 98388, CzP 821.162.1(091). - S. 181-192

 

 1. Czesław Miłosz: "Obłoki" / Marian Stala // W:  Poezja współczesna w szkole : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej. - Warszawa : "Stentor", 1998 . - CzP   821.162.1(091). - S. 73 - 78.

 

 1. Czesław Miłosz: "Świty" / Stanisław Barańczak // W:  Poezja współczesna w szkole : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej. - Warszawa : "Stentor", 1998 . - CzP   821.162.1(091). - S. 79 - 94.

 

 1. Czesława Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.   WP   75962,  WP   76445,   WP   76446

 

 1. Czesława Miłosza traktat o poezji - "Traktat poetycki" / Jacek Łukasiewicz // W:  Lektury polonistyczne : literatura współczesna / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : "Universitas", 1999 . - WP   94272,  CzP   821.162.1(091). - T. 2. - S. 142-171.

 

 1. Czesławowi Miłoszowi - poeci : antologia / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Aleksander Fiut. - Kraków : Baran i Suszczyński, 1996.   WP   83766

 

 1. Historie ludzkie : pierwodruki (1983-2006) / Czesław Miłosz. - Warszawa ; Paryż : Fundacja Zeszytów Literackich, 2007.  WP   98045

 

 1. Inspiracje kresowe w twórczości Czesława Miłosza / Bolesław Hadaczek // W:  Małe ojczyzny kresowe w literaturze polskiej XX wieku : szkice / Bolesław Hadaczek. - Szczecin : "PoNaD", 2003 . - WP   93047. - S. 11-22.

 

 1. Jedna przyroda czy przyrody alternatywne? : o pojmowaniu i obrazach przyrody w polskiej poezji / Justyna Tabaszewska. - Kraków : "Universitas", 2010.  WP   102090

 

 1. Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 : (Vincenz - Stempowski - Miłosz) / Andrzej Stanisław Kowalczyk. - Warszawa : "LNB", 1990.  WP   79289

 

 1. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne / Czesław Miłosz. Listy - eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / słowo wstępne Jan Błoński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996.  WP   94328

 

 1. Miasta. O trzech poematach: Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego / Krzysztof Biedrzycki // W:  Wariacje metafizyczne : szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : "Universitas", cop. 2007 . - CzP   82(091). - S. 133 - 148.

 

 1. Miłosz / Andrzej Zawada. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.   WP   84073

 

 1. Miłosz i Mickiewicz : poezja wobec tradycji / Lidia Banowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005.  WP   93277

 

 1. Miłosz wobec tradycji literackiej / Jolanta Dudek // W:  Poeci polscy XX wieku / Jolanta Dudek. - Kraków : "Impuls", 1994 . - WP   12043/b, WP   99436, CzP   37.016:811.162.1+821.162.1. - Cz. 1. - S. 88-103.

 

 1. Moment wieczny : o poezji Czesława Miłosza / Aleksander Fiut. - Warszawa : "Open", 1993. CzP   821.162.1(091)A/Z

 

 1. Moment wieczny : poezja Czesława Miłosza / Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999. WP   85437

 

 1. Na marginesie wiersza z cyklu Pamiętnik naturalisty / Teresa Skubalanka // W:  Sztuka poetycka Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 . - WP 96633. - S. 128-134

 

 1. Obszary nieprzekładalności : "Dolina Issy" Czesława Miłosza w adaptacji Tadeusza Konwickiego / Anna Marzec // W:  Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996 . - CzP   37.016:811.162.1+821.162.1. – S. 37 - 47.

 

 1. Od początku do końca - pragnienie poznania : Czesław Miłosz: Poeta siedemdziesięcioletni / Tomasz Pyzik // W:  Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje. Seria 3 / red. Włodzimierz Wójcik ; Joanna Kisiel. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005 . - WP 100166. - S. 114-124.

 

 1. Oślepły ogród : o jednym wierszu Czesława Miłosza / Marian Stala // W:  Druga strona : notatki o poezji współczesnej / Marian Stala. - Kraków : "Znak", 1997 . - WP   86028, WP   86027. - S. 9-14.

 

 1. Piesek : Czesław Miłosz "Piesek przydrożny" / Krzysztof Biedrzycki // W:  Wariacje metafizyczne : szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : "Universitas", cop.2007 . - CzP   82(091). - S. 117 - 125.

 

 1. Poemat: "Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada" Czesława Miłosza - część pierwsza: "Posłuchanie" / Jolanta Dudek // W:  Poeci polscy XX wieku / Jolanta Dudek. - Kraków : "Impuls", 1994 . - WP   12043/b, WP   99436, CzP   37.016:811.162.1+821.162.1. - Cz. 1. - S. 104-149.

 

 1. Poeta schodzi do Hadesu : Czesław Miłosz "Orfeusz i Eurydyka" / Krzysztof Biedrzycki // W:  Wariacje metafizyczne : szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : "Universitas", cop.2007 . - CzP   82(091). - S. 126 - 132.

 

 1. Poety Czesława Miłosza wypływanie na głębię / Stanisław Wroński // W:  Problemy w literaturze / Stanisław Wroński. - Kraków : ["Puls"], 2006 . - WP 96675. - Cz. 3. - S. 87-156.

 

 1. Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.   WP   91900, WP   62147,  CzP   821.162.1(091)A/Z

 

 1. Potęga prywatnej doliny Czesława Miłosza I Tadeusza Konwickiego / Ryszard Chodźko ; współpr. Elżbieta Kozłowska-Świątkowska // W:  Wyobraźnia wyzwolona : rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny / Ryszard Chodźko ; współpr. Elżbieta Kozłowska-Świątkowska. - Białystok : "Nova Era", 1992 . - WP   79747, CzP   821.162.1(091). - S. 199 - 227.

 

 1. Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety / pod red. nauk. Jerzego Kwiatkowskiego. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985.  WP   90318, WP   70453,  WP   94274

 

 1. Principia poetica Czesława Miłosza czyli o "Ziemi Ulro" / Marek Zaleski // W:  Lektury polonistyczne : literatura współczesna / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : "Universitas", 1999 . - WP   94272,  CzP   821.162.1(091). - T. 2. - S. 391-411.

 

 1. Pytanie o drugą przestrzeń, czyli Czesława Miłosza walka z formą i śmiercią / Krzemień. Dominika // W:  Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje. Seria 3 / red. Włodzimierz Wójcik ; Joanna Kisiel. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005 . - WP 100166. - S. 124-138.

 

 1. Rozmowy z Czesławem Miłoszem / Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981.  WP   59159

 

 1. Rytm, czyli Powinność : szkice o książkach i ludziach po roku 1980 / Jacek Łukasiewicz. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993 . - WP   81832,  CzP   821.162.1(091).

 

 1. Styl poematu Orfeusz i Eurydyka / Teresa Skubalanka // W:  Sztuka poetycka Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 . - WP 96633. - S. 98-127

 

 1. Sztuka poetycka Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.  WP   96633

 

 1. Świat wyniesiony. O Czesławie Miłoszu / Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński // W:  Poezja polska po 1968 roku / Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000 . - WP   98550, CzP   821.162.1(091). - S. 176 - 182.

 

 1. Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993.  WP   12556/b,  CzP   37.016:811.162.1+821.162.1

 

 1. Twórczość poetycka Czesława Miłosza w edukacji uczniów / Przemysław Perz // W:  W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : interpretacje, przekłady, adaptacje / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998 . - CzP   821.162.1(091). - S. 345 - 356.

 

 1. Wokół Czarodziejskiej góry Czesława Miłosza / Jacek Brzozowski // W:  Późne wiersze poetów polskich XX wieku : dwanaście szkiców i komentarzy / Jacek Brzozowski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007 . - WP 96605. - S. 69-98

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. "Niewesoła metafizyka" / Katarzyna Szewczyk - Haake // Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 13-17

 

 1. ,,Dolina Issy''Czesława Miłosza na tle polskiej tradycji literackiej / A. Kowalczyk //  Polonistyka . - 1983, nr 2, s.94-103

 

 1. ,,Przedmieście'' jako inna ,,Piosenka o końcu świata''. Przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza / A. Okopień-Sławińska // Pamiętnik Literacki . - 1987, z.1, s.217-231

 

 1. ,,Zniewolony umysł''Czesława Miłosza jako rzecz godna naszej uwagi polonistycznej / A. Mackiewicz //  Język Polski w Szkole Średniej . - R.5: 1990/91, z.2, s.28-44

 

 1. Chmurny dwór / Joanna Podgórska // Polityka . - 2004, nr 52/53, s. 136-138
  Tropami Miłosza. Krasnogród: bywał tu młody Miłosz

 

 1. Cóż dziwnego, że rośli w tym kraju poeci? / Jolanta Malczewska // Język Polski w Szkole Średniej . - R.14: 1999/2000, nr 1, s.32-37
  ,,Toast’’ Czesława Miłosza - rozważania nad tekstem

 1. Czesław Miłosz / Grażyna Bilska // Biblioteka w Szkole . - 1997, nr 2, s. 22-25
  Laureaci literackiej Nagrody Nobla (1980).

 

 1. Czesław Miłosz : elastyczny pesymista / Justyna Sobolewska // Polityka . - 2011, nr 1/2, s. 28-31      Życie i twórczość.

 

 1. Czesław Miłosz : moment i wieczność / Piotr Śliwiński // Polonistyka . - 2005, nr 1, s. 45-47 Urywki wierszy i ich omówienie.

 

 1. Czesława Miłosza zaduma nad historią : (Campo di Fiori) / J. Kram //  Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII . - R. 28, z. 3 (1982/1983), s. 26-29

 

 1. Człowieka współczesnego kłopoty z tożsamością : eseje Czesława Miłosza jako propozycja kontekstu w edukacji licealnej / Aneta Żurowska // Nowa Polszczyzna . - 2008, nr 3, s. 20-25
  Szukanie odpowiedzi na pytanie kim jest człowiek współczesny wobec kultury, cywilizacji, tradycji chrześcijańskiej czy nihilizmu w eseistyce Czesława Miłosza

 

 1. Czy tylko poetycki obraz miast Europy? : Czesław Miłosz Ojciec objaśnia : (szkic interpretacyjny) / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole IV-VI . - R. 6, nr 4 (2004/2005), s. 50-60
  Propozycja lekcji języka polskiego - omówienie wiersza Czesława Miłosa "Ojciec objaśnia".

 

 1. Dom rodzinny w ,,Dolinie Issy'' : obecność i wartość / Monika Brzóstowicz // Pamiętnik Literacki . - 1997, z. 2, s. 13-32
  Wizerunek domu i kategoria rodzinności w literaturze Czesława Miłosza.

 

 1. Karuzela pod murem getta : uwagi o ,,Campo di Fiori'' Czesława Miłosza / Tomasz Wójcik // Ojczyzna - Polszczyzna . - 1996, nr 4, s. 31-33

 

 1. Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska // Polonistyka . - 2005, nr 1, s. 38-44
  Jak poezja Czesława Miłosza została wprowadzona do kanonu lektur szkolnych

 

 1. Miłosz na ławie oskarżonych / Marcin Rychlewski //  Polonistyka . - 2001, nr 4, s. 216-219 Dyskusje wokół emigracji Czesława Miłosza

 

 1. Miłosz wobec zła / Lidia Banowska // Polonistyka . - 2005, nr 1, s. 25-30
  Obraz zła w twórczości Czesława Miłosza na podstawie wybranych wierszy

 

 1. Miłosz, Dostojewski i Rosja... / Monika Wójciak // Polonistyka . - 2005, nr 1, s. 31-37
  Pobyt Miłosza w Rosji i jego spojrzenie na twórczość Dostojewskiego

 

 1. Miłosza punkty widzenia : /interpretacja wybranych wierszy/ / A. Wiech // Polonistyka . - 1982, nr 4, s. 254-264
  Omówienie wierszy: ,,Jeszcze wiersz o ojczyźnie’’, ,,Zaklęcie’’, ,,Ile świetnych zamiarów’’
  .

 

 1. Miłoszowe wejście w czasoprzestrzeń dzieciństwa : próba interpretacji filozoficzno - metafizycznej poezji Czesława Miłosza na przykładzie poematu ,,Świat'' / Z. Korzeńska // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII . - R. 37 (1991/1992), z. 4, s. 3-17
  Omówienie wierszy: „Ganek”, „Ojciec objaśnia”, „Przypowieść o maku”.

 

 1. Nad ,,Campo di Fiori'' Miłosza / Z. Bąk // Polonistyka . - 1984, nr 9-10, s.576-581

 

 1. O lituanizacji językowej w Trylogii oraz w Dolinie Issy / A. Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej . - R.6: 1991/92, z.3/4, s.72-78

 

 1. Odcienie emigracji Czapski - Miłosz - Cioran / Marcin Jauksz // Polonistyka . - 2006, nr 1, s. 28-33
  Motyw emigracji w twórczości Cz. Miłosza, J. Czapskiego, E. Ciorana.

 

 1. Odpowiedzialność poety? / Zofia Zarębianka // Polonistyka . - 1998, nr 1, s.34-38
  Cz.Miłosz, Z.Herbert, T.Różewicz a postmodernistyczny paradygmat literatury. Rola poezji i poety we współczesnym świecie
  .

 

 1. Opowieść epistolarna / Leszek Szaruga //  Polonistyka . - 1998, nr 6, s.334-338 Korespondencja emigrantów (Giedroyć, Hłasko, Miłosz) i jej znaczenie dla piśmiennictwa polskiego

 

 1. Poezja jak świat : Czesław Miłosz (1911-2004) / Katarzyna Janowska //  Polityka . - 2004, nr 34, s. 20-22        Wspomnienie o poecie.

 

 1. Przemilczane... Miłosz czyta Orzeszkową / Beata Przymuszała //  Polonistyka . - 2003, [nr] 8, s. 481-486
  Omówienie "Rozbierania Justyny" Czesława Miłosza i "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej
  .

 

 1. Przyrodnik / Czesław Miłosz // Znak . - 2003, [nr] 8, s. 13-25
  Czesław Miłosz o swoim dzieciństwie i zainteresowaniu przyrodą

 

 1. Unde malum? - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz (propozycja metodyczna dla klas maturalnych) / Joanna Kępczyk-Dębowska // Język Polski w Liceum . - R. 18, nr 4 (2003/2004), s. 25-28
  Konspekt lekcji języka polskiego mającej na celu analizę i interpretację wierszy "Unde malum?" Tadeusza Różewicza i "Unde malum" Czesława Miłosza. Dokonanie syntezy utworów podejmujących motyw zła oraz przegląd filozoficznych koncepcji dotyczących zła i jego przyczyn.

 

 1. Zanim powstaną lekcje o symbolach i wartościach. Joanna Kulmowa ,,Przepis na mazurek'', Czesław Miłosz ,,Słońce'' / Arkadiusz Cieliński // Ojczyzna - Polszczyzna . - 1996, nr 3, s.9-12
  Analiza i interpretacja wierszy - odszukiwanie symboli

 

 1. Znad Niewiaży nad Pacyfik. O pisarstwie Czesława Miłosza / Tomasz Wójcik //  Ojczyzna - Polszczyzna . - 1996, nr 4, s.8-12

 

Autor: Izabela Pelc